Zde - NEWTON College

Transkript

Zde - NEWTON College
speciální vydání
červen 2015
www.NEWTON.cz
NEWTONcollege
více na str. 4
více na str. 3
mladý designér dobyl hudební svět soutěžte s námi o ipad Air
více na str. 2
studenti volili nejlepší školy
ŽÁDNÉ VZDĚLÁNÍ NENÍ ÚPLNĚ ZADARMO, ŘÍKÁ REKTOR MOJŽÍŠ
Nejprve se jako lékař staral
o zdraví české mládeže, dnes
se stejnou péčí věnuje výchově vysokoškolských studentů.
Vedle toho ale také rád jezdí
na motorce, lyžuje a dopřeje
si dobrého vína. Před dvěma
roky se stal nejoblíbenějším rektorem v kategorii soukromých
vysokých škol. Ostatně, i škola,
kterou řídí, byla v minulých letech opakovaně vyhlášena jako
nejlépe hodnocená soukromá
škola v naší zemi. S rektorem
NEWTON College Janem Mojžíšem jsme si povídali o tom, jak
lze poznat kvalitní vysokou školu, jak ideálně propojit studium
a získávání praktických zkušeností a co škola může i nemůže
studentovi předat.
Pane rektore, sám jsem se na svá
stará kolena rozhodl, že půjdu
studovat. V současné době dokončuji druhý ročník, i když přiznám se, že na jiné škole, než je
ta vaše. Udělal jsem dobře, když
jsem se rozhodl doplnit si vzdělání?
To vás samozřejmě šlechtí. Rozhodnutí jít na vysokou školu,
věnovat studiu čas, rozšiřovat
si obzory a získávat nové poznatky
ve své podstatě nemůže být špatné. Navíc, vy jste jako většina našich studentů, protože při studiu
také zároveň pracujete a můžete
tak své poznatky zkoušet přímo
v praxi. Byť ve vašem případě lze
samozřejmě očekávat, že už máte
jisté profesní zkušenosti.
Na druhé straně, já jsem do školy přišel z pracovního prostředí.
Většina vašich studentů to má
asi naopak. Tedy nejprve vystudovat a pak až do práce.
Není to tak úplně pravda. Samozřejmě se nemýlíte v tom, že valná většina našich studentů přichází ze středních škol či jiných
vzdělávacích zařízení. My se na
NEWTON College snažíme trochu odlišit od zaběhnutých principů na jiných školách. Musím
se teď trochu pochlubit, protože
absolventi našich dvou bakalářských oborů dosahují téměř
každý rok prakticky stoprocentní uplatnitelnosti na trhu práce
ihned po dokončení školy. O tom
si jinde mohou nechat s dovolením
jenom zdát.
Čím si to vysvětlujete?
Zcela určitě je to odlišným postojem, který ke studentům i ke stu-
diu zastáváme. Pevnou součástí
studia na naší škole jsou totiž pracovní stáže ve firmách, se kterými
máme uzavřené partnerství. Tyto
stáže nabízíme našim studentům
již od prvního ročníku. Absolvování takové stáže již v průběhu
studia umožňuje studentům seznámení s reálným pracovním
prostředím, kde navíc mohou využít, rozvíjet a porovnávat poznatky
ze svého studia na škole prakticky
v reálném čase. Po ukončení školy
pak do světa odcházejí lidé, kteří
nemají pouze diplom dokazující
určitou úroveň vzdělání, ale zároveň mají už nějaké praktické
zkušenosti a především kontakty.
To je, myslím, nesmírně cenné.
Vy jste ale soukromá vysoká
škola, takže vaši studenti si za
vzdělání platí. Já když za něco
platím, tak od toho očekávám,
že dostanu adekvátní protihodnotu. Platí z vašeho pohledu,
že státní škola, která je prakticky zadarmo, a soukromá škola,
kde se platí školné, mají různé
úrovně kvality vzdělání?
Takto paušalizovat si myslím,
že není na místě. Předně ale jedna důležitá věc: nic není zadarmo,
a to ani vzdělání na veřejné vysoké
škole. Nesmíme zapomínat na to,
že vzdělání studentům na veřejných školách de facto platí stát,
který školy financuje. V případě
soukromých škol příjmy tvoří
téměř výhradně školné placené
studenty. Jsou to dvě možné cesty,
jak přistupovat ke vzdělávacím institucím. Pokud jde o kvalitu vzdělání na soukromé nebo na státní
škole, pak si myslím, že ani v tomto případě neexistuje možnost říci
jednoznačné ano či ne. Jsou státní
školy, které produkují mimořádně kvalitní a vzdělané absolventy,
ale je zde také mnoho škol, ze kterých vycházejí průměrní pětadvacetiletí lidé, kteří ovšem nemají
žádné zkušenosti z praxe. Ti pak,
bohužel, často končí ve frontách
na úřadech práce. U soukromých
škol je to samozřejmě podobné.
My se snažíme, abychom byli v té
první kategorii a do světa posílali po všech stránkách vzdělané
a kvalitní absolventy.
Pokud je to někde tak, jak říkáte, tak to je samozřejmě špatně,
ale podle mého názoru takové
vzdělávací instituce nemůžou
dlouhodobě fungovat. Vezmě-
te si, že u nás je 26 veřejných a 43
soukromých vysokých škol. To je
z mého pohledu neudržitelný stav.
více na str. 3
Ptám se proto, že soukromé
školy u naší veřejnosti nemají
zrovna nejlepší pověst. Řada lidí
si řekne: „On si za to zaplatil,
tak měl to učení lehčí.“ Navíc,
skandály s různými rychlostudenty také moc nepomáhají.
Mladý cestovatel z Česka
plánuje přeplout moře na PET lahvích
Ten nápad přišel před pěti lety.
Začalo to odkládáním použitých
PET lahví, pokračovalo jejich
aktivním sběrem po pokojích dívčích kolejí a po pár týdnech práce
už se začalo svařovat. „Samotná
stavba plavidla pro mě byl neuvěřitelný zážitek. Vždy, když něco
chybělo, někde se to jakoby zázrakem objevilo nebo to někdo přinesl,“ říká mladý cestovatel a absolvent vysoké školy NEWTON
College Albert Fikáček. Při stavbě
dvou vlastních plavidel přitom nesháněl pouze PET lahve, ale i látku
na plachty či vozík na loď. A samozřejmě peníze. Na vlastní lodi
se totiž rozhodl přeplout Středozemní moře. Tím ale plány mladého cestovatele rozhodně nekončí.
„Jak loď rostla, přestal jsem vnímat výsměchy nezasvěcených
suchozemců a začali se objevovat
lidé, kteří byli ochotni pomoci,“
vzpomíná dnes Fikáček. Poté, co
s pomocníky vyložil a sestavil loď
na italské pláži, přijela policie,
která ho upozornila, že vyvážení
skládky do moře je v Itálii zakázáno. Loď z PET lahví byla zkrátka
orgány státní moci považována
za skládku.
Cestovatelská zkouška z dospělosti
Plavidlo proto bylo třeba převést
na opuštěné místo a odsud teprve
Albert Fikáček na svůj další pokus přeplout Středozemní moře pět
let trénoval na plachetnicích společně se spolužáky z vysoké školy
NEWTON College.
vyrazit. Zde ovšem nastala chvíle, kdy, jak říká sám cestovatel,
vyhrála odvaha nad rozumem.
Ačkoliv totiž v zátoce byla hladina klidná, za ní už se mořeplavec
i jeho plavidlo setkali s metrovými vlnami. „Rizika jsem znal od
samého počátku, ale vědět o nich
a prožít je, to jsou naprosto rozdílné věci. Stál jsem před rozhodnutím, zda zůstat v bezpečí představ
a snění, anebo složím cestovatelskou zkoušku z dospělosti,“ přibližuje své pocity Albert Fikáček.
Celá plavba sice nakonec skončila
ztroskotáním po přibližně dvou
stech kilometrech. To ale nepovažuje mladý Čech za neúspěch.
„Projekt Vichr“, jak sám svou
cestu nazývá, se dostal z roviny
představ až na skutečné moře. Paradoxně, za neúspěchem plavby
nestojí konstrukční vada, nýbrž
jediná odborně sestavená součást,
totiž motor. Přestože měl sloužit
jako záložní pohon pro případ
bouřky, kdy má za cíl udržet loď
dále od břehu, stálo za předčasným ukončením expedice právě
jeho selhání.
Hledají se mořeplavci
Projekt Vichr však znovu ožívá.
Sám cestovatel se nyní pět let
věnoval intenzivnímu tréninku
mořeplavby, v čemž ho podporovala i škola NEWTON College
a lidé okolo ní. „Není to ale výzva
jen pro mě. Jsem ochoten a připraven přijmout dva nové lidi do
posádky. Jejich motivací by měla
být především změna sebe sama,“
vyzývá cestovatel. Další plavba
je plánována na září letošního
roku a odhadem může trvat i celý
měsíc. Katamarán během cesty
urazí přibližně patnáct set kilometrů. Plánovaná trasa povede
z Itálie přes ostrov Elba, dále přes
Korsiku a Sicílii až k břehům Alžírska. Ze čtyřčlenné posádky je
již polovina určená, další dva členové se zatím hledají. Pro cestu
se tentokrát počítá i se záložními
motory.
Expedition Club
U plaveb přes moře to však nekončí. Albert Fikáček před pěti
lety založil Expedition club. Jedná
se o neziskovou organizaci, která
má za cíl dostat zájemce z řad veřejnosti na různá zajímavá místa
světa. Jezdí se do Íránu, Etiopie,
na Špicberky, na Saharu či do Himalájí. Cestovatelé se sami podílejí na přípravě expedice.
Blízko budovy NEWTON College
v Brně, jejímž je Albert Fikáček absolventem, byla nedávno dokonce
otevřena nová čajovna, ve které
se cestovatelé setkávají a sdílí své
zkušenosti z cest. Prostoru dominuje vysloužilá plachetnice. Čajovnu lze nalézt v Jezuitské ulici.
„Abychom si udrželi kvalitu studia, vybíráme si studenty, kteří mají
motivaci nejen ke studiu, ale i k osobnímu rozvoji,“ říká v rozhovoru
s oblíbeným moderátorem Lubošem Xaverem Veselým rektor
NEWTON College Jan Mojžíš.
Nejžádanější manažerské
studium a program MBA
nově v Praze i V Brně
Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON
College, která působí v Praze
i v Brně, zařadí nově do svého
vzdělávacího portfolia od nastávajícího akademického roku
2015/2016 nejprestižnější a nejžádanější světové manažerské
vzdělání pro pozice business
a senior managementu - obor
MBA. K němu přibude i obor
vyučovaný pouze v anglickém
jazyce.
„Absolventi programu MBA získávají na trhu práce atraktivitu a vysokou profesní hodnotu,“ říká prorektor školy Jiří Koleňák. Obor si
klade za cíl důraz na význam osobního rozvoje manažera. Součástí
studia MBA na NEWTON College
bude i unikátní seberozvojový ma-
nažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných,
ale i v nestandardních a limitních
situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového,
projektového a kognitivního managementu.
Obor Global Business and Management, kompletně vyučovaný v anglickém jazyce, bude kombinovat
vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí.
Hlavní náplní je příprava pro výkon
manažerských funkcí a zvládnutí
znalostí potřebných pro úspěšné
zahájení podnikání. Důraz bude
kladen na význam osobního rozvoje podnikatele.
více na str. 2
2
absolventi sestavili žebříček,
zájemci o studium si mohou vybírat, kde studovat
V rámci projektu Fakulta roku
proběhlo hodnocení úrovně
českých vysokých škol. Jedinými porotci jsou studenti a absolventi těchto škol, kteří mají
možnost vyjádřit svůj názor v pěti
základních kritériích. Hodnotí
se kvalita výuky, schopnost školy
připravit absolventy do praxe,
studijní prostředí, atmosféra
ve škole a také spontánní spokojenost s výukou. V letošním roce
jich hlasovalo přes dvacet tři tisíc.
Časy se mění
Žebříčky přitom sázejí na různá
kritéria.
„Škola může mít spoustu citací
v odborných časopisech a řadu
zahraničních studentů. Pokud ale
pedagogové nedokážou zajímavě
vyložit probíranou látku a nepřipraví studenty na praxi, nedoporučovali bychom se na ni hlásit,“
říká Novák k tomu, proč je dobré
sledovat reference studentů na jednotlivé školy.
Názory studentů jsou důležité
Impulsem ke vzniku projektu
FakultaRoku.cz, pořádaného
Českou studentskou unií (ČeSU),
byly žebříčky českých médií, které
každoročně srovnávají jednotlivé
fakulty vysokých škol v ČR podle
nejrůznějších kritérií.
Jedno velmi podstatné hodnocení
ovšem těmto žebříčkům bohužel
chybělo. Byl to pohled studenta na
svoji školu či fakultu. Ten je podle
ČeSU velmi podstatný a vypovídá o kvalitě školy více, než počet
zahraničních studentů, počet docentů a profesorů na jednoho stu-
denta, zohledňovaný některými
médii.
S jakou nabídkou studijních oborů přichází vysoce oceňovaná
NEWTON College? Nabízí dva
moderní bakalářské obory s pěti
různými specializacemi. Jako místo studia si uchazeči mohou vybrat
Prahu, Václavské náměstí, nebo
Brno, náměstí Svobody.
Pestrá nabídka nových oborů
První obor má název Management
se zaměřením na psychologii. Zde
se propojují psychologické předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi. Tento obor nabízí
v České republice právě jen tato
vysoká škola. Navíc si zde můžete
vybrat mezi specializacemi Psychologie pro manažery a Psychologie mediálního prostoru.
Druhým oborem je Globální podnikání a management. Tento obor
je považován za nejkomplexnější
obor v zemi, který připravuje na
manažerskou či podnikatelskou
kariéru. Specializacemi jsou Mezinárodní podnikání, Mediální
Schwarzenberg ke studentům:
Pro USA přestáváme být zajímaví
Politik míní, že od první světové
války až do posledních desetiletí
byla Evropa spolu se Středním východem nejdůležitějším prostorem
amerických zájmů. To ale přestává
platit. Pro USA jsou dnes důležitější
Čína, Indie a Indonésie.
Evropa byla nezodpovědná
P ř e d s e d a T O P 0 9 Ka r e l
Schwarzenberg se zúčastnil
debaty se studenty vysoké školy NEWTON College. Zaměřil
se přitom především na bezpečnost evropských států. Opakovaně přitom apeloval na nutnost
změny politiky, kdy je třeba více
investovat do obranyschopnosti
státu. V diskuzi potom přišla řeč
i na problematiku imigrace.
Karel Schwarzenberg, jak známo, studoval ve Vídni, Štýrském
Hradci a Mnichově právo a lesnictví. „Byl jsem prachmizerným
studentem,“ prozradil na sebe
někdejší kandidát na prezidenta
v historicky první přímé volbě hla-
Pokud chceme uspět v dnešním dynamickém světě, je nezbytné mít něco navíc oproti
své konkurenci. Každý rok
opouští univerzity tisíce studentů s diplomem o svém vzdělání. Jak se tedy odlišit, abyste
měli větší šanci na úspěch?
Zeptali jsme se úspěšných
podnikatelů, co pro ně znamenalo studiu na vysoké škole
a jakým způsobem je ovlivnilo.
LIBOR HOŘENÍ
„Výsledky reflektují, kde mají studenti příznivé studijní podmínky,
a zároveň fakultám ukazují, kde
mají prostor pro svá zlepšení. Žebříčky hlasování mohou být dobrým vodítkem i pro budoucí vysokoškoláky například v tom, kde se
vyučují zajímavé předměty, kde
vyučující dokáže zajímavě vyložit
látku, nebo kde škola připravuje
studenty do praxe,“ řekla k průzkumu Zuzana Věšínová, ředitelka projektu.
Mezi nejlepší vysoké školy v České
republice se každoročně řadí vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College, která
získala titul nejlépe hodnocené
soukromé vysoké školy již třikrát,
a to v letech 2012, 2013 a 2014.
V aktuálním ročníku se umístila
na druhém místě.
Její dominanci potvrzuje i úspěch
rektora NEWTON College Jana
Mojžíše, který byl v jednom z předešlých ročníků ověnčen titulem
„Rektor roku“. Časy, kdy studenti
bojovali o umístnění na alespoň
nějakou vysokou školu jsou minulostí. Situace se nyní v celé řadě
studijních oborů změnila prakticky k nepoznání. Celá řada vysokých škol a fakult je nucena ucházet se o přízeň svých budoucích
studentů. Právě i v této souvislosti
v současné době roste poptávka po
hodnocení vysokých škol. Na jeho
základě se totiž rozhoduje nemalé
množství mladých lidí.
„S tím, jak přirozeně roste konkurence mezi různými fakultami,
může růst i kvalita výuky a vybavení vysokých škol,“ říká ředitel projektu Fakulta roku Daniel Novák.
ANKETA
vy státu. Poté ale zvážněl a přešel
k tématu, které mu očividně leželo
na srdci.
Evropa se probudila ze snu
„Skončilo období relativní jistoty
vlády a práva evropských dějin.
Až na válku v Jugoslávii žila Evropa
od druhé světové války v bezpečí
a povědomí, že se jí nic nemůže stát.
Teď jsme se ale z toho snu probudili.
Rusové vstoupili na Krym bez jakéhokoliv jednání s Ukrajinou a skončilo tak období, kdy jsme mohli spoléhat na smlouvy,“ upozornil hned
v úvodu bývalý ministr zahraničí
Schwarzenberg. Podle jeho mínění
je třeba si uvědomit, že v Evropě
končí století relativní bezpečnosti.
„Zájem o bezpečnost Evropy klesá a prezident Obama to docela
jasně řekl v Haagu, že se máme
starat sami o sebe. Evropské státy
totiž posledních šedesát let hrají
naprosto nezodpovědnou politiku, kdy si byly vědomy, že jsou
chráněny USA a z toho důvodu
zanedbávaly svou vlastní obranu.
Peníze investovaly na krásné věci
jako je sociální stát, kvalitnější
zdravotnictví a obecně příjemný život,“ připomněl předseda
TOP 09. Podobná setkání na akademické půdě NEWTON College
nejsou výjimkou. V rámci seriálu
exklusivních setkání s významnými osobnostmi české společnosti
a obchodní scény se jich účastnili
mimo jiné majitel Student Agency
Radim Jančura, předseda ODS
Petr Fiala a mnozí další významní
politici či úspěšní manažeři. Z kulturní scény se studenti mohli pobavit s úspěšným režisérem, producentem a manažerem v jedné
osobě Václavem Marhoulem.
management a Management cestovního ruchu. Absolventi obou
oborů dosahují téměř každý rok
stoprocentní uplatnitelnosti na
trhu práce po dokončení školy.
NOVÉ Atraktivní oborY
Pro nadcházejí akademický rok
si NEWTON College ve spolupráci s jednou z největších manažerských vysokých škol v Evropě,
Vysokou školou managementu
ve Varšavě, připravila další zajímavou novinku ve formě atraktivního programu Management.
Zájemci si navíc u něj mohou vybrat ze dvou specializací, a to Mezinárodní management a Řízení
lidských zdrojů. Studium probíhá
dva roky s možností výběru místa
studia v Praze nebo v Brně.
Od října letošního roku startuje
na NEWTON College i studium
MBA. Tento program se řadí mezi
nejprestižnější a nejžádanější
světové manažerské kvalifikace na pozicích business a senior
managementu. Absolventi programu získávají na trhu práce
atraktivitu a vysokou profesní
hodnotu.Program MBA bude
probíhat konzultativní formou
– vyučující se studenty diskutují
o možnostech řešení konkrétních
projektů, poskytují jim odborný
a praktický vhled do problematiky
a inspirují studenty v hledání nových inovativních řešení.
„V současné době velká část studentů pracuje či podniká i při
denním studiu. Považuji to za velmi dobrý způsob, jak skloubit příjemné s užitečným. Řada našich
studentů má v době ukončení studia již fungující firmy,“ říká rektor
NEWTON College Jan Mojžíš.
Absolvování praxe již v průběhu
studia přináší podle něj studentům řadu výhod v podobě seznámení se s reálným pracovním
prostředím, kde mohou aplikovat,
rozvíjet a reflektovat získané poznatky z výuky.
Studenti tak získávají zkušenosti,
kterých se jiným dostává až po absolvování studia a nástupu do prvního zaměstnání. V neposlední
řadě také navazují cenné kontakty
v podnikatelské a veřejné sféře.
Stanislav Gálik ze společnosti
Unifer hodnotí spolupráci se školou kladně. „Spolupracujeme
se studenty z mnoha vysokých
PAVEL ŠPAČEK
Studium MBA zaručuje návratnost
Jednoleté studium programu
zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků.
Vyučující provází studenty od prvního návrhu, přes vyhodnocení řešení až po implementaci projektu
do praxe.
Ojedinělou součástí studia MBA
na NEWTON College bude i seberozvojový manažerský výcvik
X-tream Management zaměřený
na zvládání kompletního jednání
nejen v běžných, ale i v nestandardních situacích, jenž jedinečným
způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního
managementu.
Školy a firmy spolupracují,
v praxi z toho mohou těžit studenti
Pracovní stáže studentů jsou
nezbytnou součástí studia na
vysoké škole. Alespoň tak to vnímají na vysoké škole NEWTON
College, která vedle Brna působí
i v hlavním městě. Studentům
škola nabízí již od prvního ročníku rozmanité podoby spolupráce s vybranými společnostmi
a zapojení se do řady zajímavých
projektů.
Absolvent NEWTON College,
zakladatel online kuchařky
Toprecepty.cz, internetového obchodu s luxusními potravinami
Toppotraviny.cz a s módou pro
ženy fasheebo.com. Investor projektu ChlapskaZasilka.cz.
„To nejdůležitější na samém počátku nám může dát škola. Třeba
naše vysoká škola nám po celou
dobu studia předávala především
praktické informace, které reálně
mohu využít v životě podnikatele.
Ne pouze teorii, ale praktické metody, postupy a rady od lidí, kteří
sami mají velké zkušenosti v oblastech, které učí. Pro mě osobně
byla zkušenost z vysoké školy velice dobrým nástrojem, pomocí
něhož se mi to podařilo.“
škol a studenti z NEWTON
College patří mezi ty nejlepší. Jsou
výjimečně kreativní a pracovití
a zásadně přispívají ke kvalitě našich projektů. Studenti se kterými
jsme měli možnost spolupracovat,
patří bezpochyby mezi špičku vesvé věkové kategorii,“ říká Gálik.
Možnost získat pracovní zkušenosti již během studia si chválí
i studenti školy. „Pracovat během
školy, pracovat klidně i zdarma,
ale získávat praktické zkušenosti,
to považuji za nesmírně přínosné.
Jestli mohu studentům něco doporučit, pak aby při škole své znalosti otestovali rovnou v praxi,“
říká například David Kašper, který
již během studií založil úspěšnou
společnost Purple Technology.
Na konci studia obdrží studenti Certifikát o provedené praxi,
v němž je uveden výčet všech realizovaných aktivit. Ten jim dává
zajímavý náskok před jejich vrstevníky při vstupu na pracovní trh.
Řadě studentů navíc pracovní stáže pomohly v podobě dlouhodobého pracovního uplatnění již během
studia či hned po jeho ukončení.
Studenti NEWTON College se tak
mohou dostat na praxi do firem,
jako je Siemens, Student Agency,
Eset, Generali či Hartmann. Škola ovšem spolupracuje například
i s městem Brno či neziskovou organizací Člověk v tísni.
Působí jako generální ředitel,
portfolio manager a zakladatel
investiční společnosti Focus Equity. Zároveň je spoluzakladatelem
hedgeového fondu Focus Global Equity Fund, který investuje
do Managed Futures a spravuje
majetek movitých investorů.
„Důležité je, aby pedagogové
předávali svým studentům nejen
zajímavé a často i jedinečné informace z businessu, ale naučili
je i jak tyto informace vyhledávat
a pracovat s nimi. Než jsem začal
podnikat, pracoval jsem jako regionální ředitel ve velké nadnárodní
firmě. Vzhledem k tomu, že tato
firma investovala nemalé částky
do rozvoje lidských zdrojů, dostalo se mi prostřednictvím různých
interaktivních workshopů kvalitního manažerského vzdělání. Nechci uvádět konkrétní částky, ale
to, co jsem zaplatil na NEWTON
College, kde jsem studoval, prostřednictvím školného, je ve srovnání s financováním uvedených
workshopů neporovnatelně nižší
částka.
Peter STAŠKO
Absolvent NEWTON College
vlastní společnost FOREAST
Agency, která pomáhá ostatním
společnostem v oblasti managementu kvality.
„Moje celoživotní motto je: Ten,
kdo chce, hledá způsoby, ten, kdo
nechce, hledá důvody.“ Toto mé
motto mi pomohlo dosáhnout
všech cílů. Vždy jsem věděl, co
chci, ale nikdy jsem nevěděl, jak
toho mohu dosáhnout. A právě
studium na NEWTON College mi
pomohlo najít cesty, kterými jsem
se ve svém dalším profesním životě
mohl vydat.
3
NÁZORY A ROZHOVORY
hodlají k razantnějšímu komunikačnímu projevu, jenž bývá dobře
míněný, posléze ale nemá podporu toho či onoho aparátu a slouží
jako předmět sporu napříč celou
akademickou obcí. Ta se ne a ne
shodnout nad strategií, dost možná vůbec potřebností marketingu.
Natož nad jeho podobou.
A JDE SE DO AKCE
KAREL NOVOTNÝ
Dobrý marketing může školám pomoci
Měly by si vysoké školy budovat
značku? A budují si ji? Koneckonců řada z nich má marketingové pedagogy a studenty. Jak to
tedy je?
Dopustím se paralely, kterou mi
jistě řada z vás může mít za zlé,
leč neodpustím si ji: V ulicích,
kancelářích, hospodách a kdo ví,
kde všude ještě, stále doznívají výsledky posledních parlamentních
voleb. Podobně jako v posledních
volbách (předčasných) sněmovních sleduji v jednotlivých kam-
paních jeden marketingový trend,
který bych rád přesunul i do trhu
vysokých škol. Zřetelně vidím rozdíl mezi takzvanými tradičními
stranami a těmi novými, tedy nově
řízenými.
Zatímco nové strany jsou mnohem lépe schopny definovat svoje
postoje, přísliby, využívají lépe
a účinněji komunikační kanály,
ty tzv. tradiční znovu a-znovu přicházejí se stejnými tezemi, ve stejné podobě, na stejných nosičích.
Ano, ve jménu tradice. Tato marketingová (ne)hybnost, řekněme
JEN DIPLOM ÚSPĚCH NEZAJISTÍ
měl být patrný. Tím neříkám, že
to musí být pravidlo.
Pokračování ze str. 1
Pokud zůstaneme jen u soukromých vysokých škol, jak velký
dopad na kvalitu vzdělání má
podle vás výše školného?
Vezměme to z logického pohledu. Když chcete mít na škole ty
nejlepší odborníky z praxe, jako
třeba u nás učí viceguvernér
ČNB Vladimír Tomšík, jeden z
nejlepších českých koučů Milan
Bobek a mnoho dalších, chcete
sídlit někde v centru města, pro
lepší výsledky a zkvalitnění výuky třeba preferujete vzdělávání
v menších skupinkách. To jsou
všechno věci, které se podepisují na výši školného. Takže rozdíl
mezi školou za třicet nebo za šedesát tisíc ročního školného by
Řada lidí ale namítne, že vzdělání za šedesát tisíc korun ročně je prostě příliš. Jiní na to
zase zkrátka a dobře nebudou
mít peníze.
Ani to už dnes z daleka není pravda. My například máme nadační
fond Erudikon, který ročně podpoří desítky studentů se sociální
bariérou. Nadané studenty se
snažíme všemožně podporovat.
Na druhé straně platí, že chceme,
aby u nás studovali takoví lidé,
kteří mají motivaci to dokázat.
Jsou lidé, kteří hledají způsoby,
proč něco nejde udělat. U nás ale
žádné takové studenty rozhodně
nenajdete.
Šanci na vysokoškolské
studium mají i studenti
se sociální bariérou
NEWTON College je zakladatelem Nadačního fondu Erudikon.
Jeho posláním je odstraňování bariér v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Do svých programů přijímá fond studenty
se sociální bariérou (dětské domovy, pěstounské rodiny, vícečetné rodiny, rodiny v obtížné situaci) vykazující studijní předpoklady a motivaci k vysokoškolskému studiu a práci na svém
osobnostním rozvoji.
Ročně věnujeme na přímou podporu
těchto studentů (školné, stipendia,
náklady spojené se studiem)
průměrně 700 až 800 tisíc korun.
Erudikon dosud podporoval 35 studentů,
z nichž šestnáct již absolvovalo některý
ze stupňů vysokoškolského vzdělání.
V akademickém roce 2014/15 je v projektu podpory Nadačního
fondu Erudikon 15 studentů. Studium letos pravděpodobně
ukončí pět z nich a příští rok předpokládáme příchod dalších
pěti až šesti nových studentů.
www.erudikon.cz
(ne)mrštnost, dost možná spolurozhodla o politickém složení
našich radnic. A jsem přesvědčen,
že spolurozhoduje i o podobě řady
výsledků vysokých škol.
Takováto paušalizace je jistě nepřesná, ale tolerujme ji jako jistou
hyperbolu. Poukazuje na dychotomii vysokých škol soukromých
a veřejných. Veřejné vysoké školy
jsou, i z mé vlastní zkušenosti, často vedeny v hlubokých marketingových kolejích. Školy rok od roku
dělají de facto totéž, občas se tu a
tam marketingoví pracovníci od-
Školy soukromé se oproti tomu
chovají výrazně více tržně. Vedení zadá marketingovému týmu
cíle, marketing více či méně dobře připraví odpovídající strategii,
jsou alokovány prostředky, lidské
zdroje. A jde se do akce. Plán je
plněn, vyhodnocován, aktivují
se vhodné komunikační kanály,
relevantní partneři a podobně.
Soukromé školy bývají často odvážné i k novátorským aktivitám
marketingové strategie a ukazují
tak pod tlakem nutnosti zbytku
trhu nové cesty a možnosti.
Celý systém má jasného zadavatele, jasného vykonavatele, výsledky
jsou měřitelné. Veřejným vysokým školám (některým!) jakoby
stačila jejich značka z pohledu
její všeobecné znalosti, historie
či tradice. Leč doba se mění, jak
dobře víme, a i ti nejlepší musí
inovovat, minimálně adaptovat.
Studenti přicházejí znovu a znovu
s novým očekáváním a je na každé
škole, jak se sociálním a kulturním
změnám a trendům postaví. Zda
se jich pro svoji značku pokusí využít, nebo je bude ignorovat.
Karel Novotný, odborník
na strAtegii značek, vyučující
marketingu na NEWTON college
Jak vy osobně, pane rektore,
vnímáte vzdělání? Je diplom
z vysoké školy skutečně tak důležitý, když řada lidí ani nezůstane pracovat v oboru?
Důležité je, aby se člověk na vysoké škole naučil především používat hlavu. V našem systému
vzdělávání to není úplně zvykem.
Schopnost kritického myšlení, sebeřízení, sebehodnocení
a směřování k vlastnímu rozvoji, to jsou věci, které by vás škola
měla naučit. To žádný diplom
nikdy nenahradí. Doklad o vzdělání vám může pomoci při vyjednávání o práci či o výši platu. Na
druhé straně, jestli někdo očekává, že ziskem vysokoškolského
diplomu už vše pojede samo, tak
ho asi zklamu.
NEWTON College je škola, která se snaží odlišit od jiných vysokých škol v celé řadě ohledů.
Předně nechceme být masovou
školou. Vybíráme si studenty,
kteří mají motivaci nejen ke studiu, ale i k osobnímu rozvoji.
K tomu nabízíme velmi příjemné a přátelské prostředí přímo v
centru Prahy i Brna. Výuka u nás
probíhá interaktivním způsobem prostřednictvím v ysoce
kvalitních vyučujících. Nabízíme i firemní praxi, inspirativní
prostředí a v neposlední řadě
i společenský život. Od příštího akademického roku navíc ve
spolupráci s Vysokou školou managementu ve Varšavě nabízíme
magisterský program a pro lidi
s několikaletou praxí nově i obor
MBA.
Kdybych si tedy nyní vybíral vysokou školu, proč bych měl jít
právě k vám?
LUBOŠ XAVER VESELÝ,
moderátor a spisovatel
Investice do nemovitostí
se stále ještě vyplatí
Po několika doslova chudých
letech v podobě hospodářského
poklesu doprovázeného stagnací, či někde dokonce poklesem
cen nemovitostí, jsme v minulém roce na trhu s byty zaznamenali poměrně výrazné oživení.
Zatím se jednalo jen o mírné oživení, ale je to dobrý základ pro
budoucí vývoj.
Podle údajů Českého statistického
úřadu ceny starších bytů v České
republice vzrostly na konci minulého roku téměř o 6 procent
v porovnání s předchozím rokem.
Vývoj se sice lišil v jednotlivých
regionech a zejména pak v Praze,
kde byl růst nejrychlejší, ale všechny údaje jasně signalizovaly fázi
obratu.
Oživení na trhu nemovitostí je taženo růstem domácí hospodářské
aktivity, výrazným zlepšením na
trhu práce a stále uvolněnou měnovou politikou, která se mimo
jiné odráží v historicky nejnižších
úrokových sazbách úvěrů na bydlení.
Vývoj cen nemovitostí v budoucnu bude stejně jako v předchozích
letech záviset především na celkovém vývoji ekonomiky. Podle
aktuálních prognóz hrubý domácí produkt letos vzroste o 2,6
procenta a v roce 2016 pak růst
konečně překoná 3 procenta. Příznivý hospodářský vývoj se projeví dalším zlepšováním situace na
trhu práce, vyšší kupní silou domácností a tím vyšší poptávkou po
nemovitostech.
V souladu s tímto lze očekávat
pokračující růst cen nemovitostí
v příštích letech ve všech regionech republiky. Co z toho plyne
pro každého z nás? Když roste
ekonomika, zvyšuje se poptávka
po práci, po bydlení a úrokové
sazby stále zůstávají na minimu,
tak ten, kdo doposud odkládal
nákup nemovitostí, by již neměl
dále váhat. A pokud stihnete učinit
rozhodnutí ještě do prázdnin, tak
rozhodně neprohloupíte.
Dana Viktorová, odborná asistentka
Ústavu ekonomie NEWTON College
VÍT HARATEK
Poputuje cena Apple za
design do Česka? Mladý
designér o ni usiluje
Mladý a nadějný. Designér a vývojář, původem z Třince, absolvent vysoké školy NEWTON
College, majitel certifikátu ze
Stanford University, držitel
prestižního ocenění Akademie
populární hudby a ceny MTV.
Velmi inspirativní a energií nabitý mladý muž. Pro řadu mladých lidí jistě může být vzorem.
To je Vít Haratek.
Jaké byly vaše začátky?
Kdy vlastně člověk může
poprvé nahlédnout do
světa podnikání?
Jednu z mých nejsilnějších schopností, což je programování, jsem
začal rozvíjet ve dvanácti letech.
Tehdy jsem programoval převážně hry. V průběhu dospívání jsem
v téhle oblasti dokonce vyhrál několik ocenění. Pak, když mi bylo
patnáct, jsem začal programovat
hry pro Honzu Řežába, což je
přední postava současného českého byznysu.
Pro všestranný rozvoj, s výhledem
toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak
udělal velice důležité rozhodnutí.
A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON College. To dodnes považuji za jedno
z mých nejlepších rozhodnutí.
Byl jste dokonce první
Čech, kterému Apple udělil
licenci k vytváření aplikací
pro iPhony, je to tak?
Ano. To bylo ještě v době, kdy tato
možnost nebyla otevřená všem.
Stálo mě to hodně úsilí, emailů
a telefonátů s manažery v Sillicon
Valley a prokazování svých schopností. Nakonec se vše povedlo.
Snažím se pracovat a vyvíjet zajímavé technologie dodnes.
Jak se vlastně stalo,
že progrAmátor dostane
„Anděla“, tedy ocenění
v hudebním oboru?
To bylo tak. Vedle programování
jsem pro své projekty potřeboval
umět vytvářet i grafický obsah.
Kluci z kapely Charlie Straight
jsou kamarádi a mých schopností
si všimli. Staral jsem se jim v počátcích od art direction a tvorby
vizuálů až po marketingovou propagaci, přípravu kampaní a online strategii. Tak jsem se dostal i k
vytvoření klipu k písničce Platonic
Johny, za kterou jsme pak dostali
zmíněnou cenu. Společně s týmem dalších lidí jsme o rok později získali i cenu česko-slovenské
MTV, opět za videoklip roku.
Je něco, na co jste skutečně
hrdý?
Je toho více, moc se ale neví, že kus
mé bakalářské práce, která se týkala tématu podnikání ve videoherním průmyslu, vyšel dokonce
knižně. Vystoupil jsem i na několika mezinárodních konferencích
s herní tématikou.
Co považujete za svůj
největší dosavadní úspěch?
Když Kanye West a Kim Kardashian shlédli prezentaci mých prací
a portfolia, byli velmi nadšení. Kanye je perfekcionista s extrémně
vysokými nároky. V ten moment
ale zářil a toho si moc vážím. Zkusil
jsem si, jaká je práce pro velikána
dnešní světové hudební špičky.
Můj styl se zalíbil.
K dosažení tohoto snu mi pomohl Yemi A.D., díky němuž
jsem tvořil i jingly pro Adidas,
vizuál pro módní přehlídky
i různé reklamy. Nedávno jsem
taky pomohl při přípravě vizuálních podkladů pro Madonnu.
Z loňské práce byla pro mě zajímavá inovátorská fúze programování
a 3D grafiky, která se objevila i na
výstavě v kanadském Montrealu.
V tomto případě se jednalo o práci
na klipu pro rappera Majka Spirita.
Jaké plány máte nyní?
V loňském roce jsem získal certifikát na Stanford University
v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Stále věnuji velkou
část svého času sebevzdělávání.
Všechny oblasti chci propojovat
s mými dovednostmi z oblasti
programování, UX designu, grafiky a znalostmi, které jsem získal
při vysokoškolském studiu na
NEWTON College. Takže v prvé
řadě chci dál růst.
Zatím jsem v období příprav a vývoje technologií, ale jednou bych
chtěl tvořit a prodávat úžasné aplikace a produkty, které se budou
líbit lidem z celého světa. Krom
toho je jedním z mých nadcházejících pracovních snů a cílů získat
cenu Apple za design a postupně
se všemi nabytými znalostmi a respektem přitahovat další talentované lidi. Chci sestavit funkční
podnikání v průsečíku těchto znalostí.
4
Prestižní Marketing Festival
odtajňuje program
Marketing Festival, který patří
svou velikostí, obsahem a referencemi k nejprestižnějším konferencím o digitálním marketingu v Evropě, se blíží. Jeho třetí
ročník se bude konat od 26. do
28. listopadu 2015 v Brně a zaměří se především na exkluzivní
obsah a lepší propojení marketérů z Česka i ze zahraniční.
O unikátní know-how a mnohaleté zkušenosti z globálních kampaní se letos s návštěvníky podělí
autor knihy The Brand Gap Marty
Neumeier, PPC expert Larry Kim
či respektovaný analytik z londýnské centrály Googlu Daniel Waisberg. Vystoupí zde například ale
i kanadský expert na optimalizaci
konverzního poměru Oli Gardner
či odborník na globální PPC kampaně Brendan Almack z Irska.
Českou marketérskou špičku
bude v programu reprezentovat
Martin Šimko, který patří mezi
vycházející hvězdy evropské SEO
scény.
Stejně jako v minulém roce bude
součástí Marketing Festivalu
i workshopový den za účasti několika světových marketingových
špiček. Ten se opět uskuteční na
inspirativní akademické půdě
partnera akce, kterým je vysoká
škola NEWTON College.
Na Marketing Festivalu 2015
vystoupí celkem šestnáct řečníků. Během čtyřdenní konference
si budou moci návštěvníci vybrat
nejen z klasických přednášek, ale
také z dvaceti workshopů a deseti
prezentací případových studií.
Předprodej vstupenek probíhá na
oficiálních stránkách konference.
Cena posledních dvou set vstupenek je 8 990 Kč bez DPH. Vstupné
zahrnuje účast na přednáškách,
závěrečné afterparty, možnost registrace na čtvrteční workshopy,
přístup do videoarchivu, catering
a simultánní překlad přednášek.
Zástupy nezaměstnaných absolventů vysokých
škol se rozšiřují, lze se jim ale vyhnout
Spoléhat na to, že při aktuální
míře nezaměstnanosti v ČR,
která se pohybuje okolo sedmi
procent, zajistí vysokoškolský
titul bezproblémový vstup na
pracovní trh a dobře placené
místo, to je čím dál tím riskantnější. O tomto tvrdém faktu
se každoročně přesvědčují tisíce
čerstvých absolventů českých
vysokých škol. „Za posledních
pět let celkově vzrostly počty
nezaměstnaných absolventů
vysokých škol o více než 235 %,“
upozorňuje na negativní trend
Martin Zelenka ze Střediska
vzdělávací politiky Univerzity
Karlovy. Co udělat pro to, abyste
takové starosti neměli?
Jednou z velice dobrých cest je
spojit studium s prací či zajímavou praxí. „I když existují vzácné
výjimky, tak bez prokazatelné
pracovní praxe čerstvé absolventy
vysokých škol většinou nepřijímáme. Mají sice teoretický základ,
který ovšem často nevychází z aktuální praxe a velmi pokulhávají
i v naprosto obyčejných pracovních činnostech a návycích,“ říká
ředitel komunikační agentury
C&B Group Tomáš Jirsa. Z pohledu studentů je to ovšem kompliko-
Podnikání při studiu
vanější. Praxi sice vyžadují všude,
ale jak skloubit studium na vysoké
škole se získáváním zkušeností?
Řešení nabízejí obory, které stáže
zařazují do svého studijního plánu.
Jednou z takových inovativních
vysokých škol je vysoká škola
managementu a psychologie
NEWTON College. „Jelikož
víme, že většina zaměstnavatelů
dává větší příležitost absolventům, kteří vedle kvalitního teoretického základu prošli i praktickým výcvikem, úzké propojení
studia s praxí je u nás základním
stavebním kamenem vzdělání,“
vysvětluje rektor školy Jan Mojžíš.
Studenti bakalářských oborů na
NEWTON College tak mají možnost si vyzkoušet všechny nabyté
vědomosti v reálných situacích.
Do pracovního procesu tak ze školy vychází s kvalitní praxí v daném
odvětví. „Každý student musí mít
určitý počet odpracovaných hodin
v oboru. Nároky na praxi se s každým ročníkem zvyšují,“ popisuje
mechanismus koordinátorka
praxí Katarína Bedřichová. „Zároveň naši absolventi dostávají
spolu s diplomem také Certifikát
o absolvovaných praxích a mají
Vyplňte správně naši křížovku a zúčastněte se soutěže
o nový Apple iPad! Správné řešení křížovky zasílejte
s uvedením celého jména a kontaktních údajů
elektronicky na adresu [email protected]
nechtěl do školy tahat
sešity, tak si vytvořil
úspěšnou aplikaci
JAKUB
ROŽ
Všechno začalo tím, že se nechtěl do školy tahat s těžkými
učebnicemi a sešity. Začal proto
přemýšlet, jak tento problém,
který zná snad každý student,
vyřešit. Sám pro sebe proto začal programovat aplikaci, která
by to umožnila. Když spolužáci
viděli, že funguje, chtěli ji také.
A postupně se přidávali další
a další studenti. Tak vznikl příběh, který již přesáhl hranice
naší země. Příběh aplikace
Školnísešit.cz a jejího vynálezce, studenta NEWTON College,
Jakuba Rože.
Ačkoliv bylo Jakubovi jen šestnáct
let, jeho aplikace získala během
pouhých čtrnácti dnů těžko uvěřitelných deset tisíc uživatelů. Dnes
aplikaci studenta vysoké školy
NEWTON College používají lidé
po celém světě: v Evropě, Americe
i Asii. Uživatelů je po celém světě
okolo půl milionu, přičemž každý
měsíc přibývá dalších deset tisíc
nových.
Netrvalo dlouho a přišel první
investor. Švýcarská společnost
nabídla Jakubovi čtyři miliony
korun za patnáct procent jeho fir-
my. Důvodem investice byl podle
Davida Dostála z investiční firmy
BlackLex fakt, že podobný systém,
jako Školnísešit.cz nikde na světě
nefungoval.
Školní sešit.cz je pomůcka pro
žáky a studenty. S jeho pomocí lze
do svého počítače psát zápisky,
které je možné zpětně upravovat,
formátovat, či vložit obrázek nebo
video. Samozřejmostí je pak sdílení sešitů mezi spolužáky.
Cílem dnes už jedenadvacetiletého
studenta NEWTON College a zároveň ředitele digitální agentury
je dosáhnout hranice jeden a půl
milionu uživatelů aplikace Školnísešit.cz. Pak by chtěl svou aplikaci prodat. Ačkoliv tedy původní
česká aplikace možná brzy skončí
v rukou nového majitele, Jakub
Rož již vybudoval zmíněnou digitální agenturu Flow Media, která
patří k největším v ČR.
Vedle studia na vysoké škole tedy
Jakub Rož zvládá i podnikání.
„Moje úloha jako CEO je najít dobré lidi do týmu a mít cash na účtu.
Nic víc, nic míň,“ prozradil nedávno Hospodářským novinám.
Jeho agentura se dnes zaměřuje
na klienty s minimálně miliardo-
Jedenadvacetiletý Jakub
Rož vybudoval úspěšnou
aplikaci Školnísešit.cz,
kterou dnes používá okolo
půl milionu lidí po celém
světě. Určitý čas strávili ve
světovém technologickém
centru v Silicon Valley.
V současné době je generálním ředitelem a spoluzakladatem firmy Flow Media. Zároveň během svého
podnikání studuje na vysoké škole NEWTON College.
vým obratem. Sám svou činnost
přirovnává k úspěšné deskové hře
Monopoly. Jen v reálném životě.
Mimochodem, věkový průměr ve
firmě, kde má Jakub šedesátiprocentní podíl, je dvacet pět let.
Jakub Rož je důkazem toho, že
i při studiu se dá budovat úspěšná
a výdělečná firma. Potvrzují se tak
slova rektora NEWTON College
Jana Mojžíše, že škola pod jeho
vedením klade velký důraz na to,
aby studenti měli možnost uplatňovat své poznatky ze školy přímo
v praxi.
NEWTON College vznikla v roce 2004 jako soukromá
vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR se zaměřením
na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie.
Studium probíhá v Brně a v Praze.
Rektor a Předseda představenstva: MUDr. Jan Mojžíš.
BRNO
PRAHA
tak velkou výhodu oproti jejich
vrstevníkům,“ sdělila Bedřichová.
Co všechno tedy může praxe při
studiu nabídnout? „Praxe v marketingu mi pomohla nahlédnout,
jak to funguje v realitě, jak náročná a zajímavá tato práce je, i jak
velkou má marketing moc, pokud
se dělá dobře,“ popisuje své pozitivní zkušenosti ze studií absolventka NEWTON College Tereza
Cvejnová.
„Podstatou této aktivity je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání.
V opačném případě se totiž dostávají do začarovaného kruhu a výsledkem je pak jejich dlouhodobá
evidence na Úřadu práce ČR,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu
práce ČR Marie Bílková, proč i její
úřad podporuje absolventy v získávání odborné praxe. „Krátce
po škole je v Česeké republice bez
práce každý desátý absolvent vysoké školy,“ upozorňuje zase Jan
Koucký ze Střediska vzdělávací
politiky.
Každý student, ale i rodič, by proto
měl nad získáním pracovních zkušeností myslet dostatečně v předstihu – ideálně už při samotném
výběru vysoké školy.

Podobné dokumenty