Cromadex 750 Primer

Komentáře

Transkript

Cromadex 750 Primer
Technický list
Cromadex tekuté nátěrové hmoty
Cromadex 750 Primer
Dvousložkový epoxidový základní nátěr
Popis produktu
Cromadex 750 Primer se vyznačuje vysokou přilnavostí k mnoha druhům podkladů. Lze jej použít pro
různé typy aplikací. Obsahuje fosfát zinku, který zvyšuje korozní odolnost podkladu a tím také nabízí
vyšší životnost produktu. Lze jej sušit na vzduchu nebo vypalovat.
Cromadex 750 Primer je součástí systému „Extra Life“ s osvědčenou výkonností. Je dostupný
v tónovaných odstínech. Je zaručena dobrá kryvost pro všechny odstíny.
Ředidlo No. 1
Produkty a
příslušenství
750 Primer
750 Tvrdidlo
Vhodné podklady
a jejich předúprava
Doporučuje se odmaštění pomocí „Cromadex 678 Spirit Wipe“, mělo by být provedeno po tryskání
povrchu.
Aplikace
Ocel
Odmastěte a obruste pomocí brusného papíru zrnitosti
P180. Pokud je to nutné, použijte tryskání brokem/drtí
k odstranění zbytků koroze na stupeň čistoty povrchu SA2.
Hliník & Galvanizovaná ocel
Odmastěte a obruste pomocí brusného papíru zrnitosti
P240, aby došlo k odstranění povrchové vrstvy oxidů. Pro
ještě větší výkon systému aplikujte „Cromadex 903
Cromater-Free Etch Primer“.
GRP
Odstraňte odlupující se nátěr, odmastěte a obruste pomocí
brusného papíru zrnitosti P280.
Nerezová ocel
Odmastěte a obruste pomocí brusného papíru zrnitosti
P180.
Beton
Vhodné pro tvrzený beton starý 3 měsíce. Na pórovitější
povrchy aplikujte nátěr ředěný 5% Ředidlem No. 1 pomocí
štětce nebo válečku a poté plně neředěný nátěr.
Práškové hmoty
Vhodné pro použití pod nátěry Interpon Powder Coatings.
Kontaktujte místní poradenské Centrum Cromadex.
Poměr ředění
5 dílů 750 Primer
1 díl 750 Tvrdidla
1 – 2 díly Ředidla No. 1
(v závislosti na aplikačním zařízení)
Pozn.: Produkty by měly být smíseny 10 minut před
aplikací.
Doba zpracovatelnosti
Po smísení po dobu 6 hodin při 20°C
Hustota nátěru při nástřiku / viskozita
45 – 70 sekund ISO pohárek – Cup4 @ 20°C
Cromadex 750 Primer – Issue 2
Issued: 01/05/2014 Revision Date: 01/05/2017
1
Cromadex 750 Primer
(„Spraying viscosity“)
Sušení a opakované
lakování
Vhodná tloušťka nátěru
25 – 30 mikronů DFT (suchá vrstva nátěru)
40 – 60 mikronů WFT (mokrá vrstva nátěru)
Aplikační pistole
Konvenční – vysokotlaká
Nástřik sáním z nádoby HVLP
Nástřik z tlakové nádoby HVLP
„Airless“
„Airless“ s přídavným vzduchem
Elektrostatická
Rozvor trysky
1.4 – 1.8 mm
1.4 – 1.8 mm
1.0 – 1.4 mm
279 – 457 mikronů
279 – 381 mikronů
Připraveno k použití.
Tepelné metody
Snižte množství ředidla na požadované množství. Doba
zpracovatelnosti bude snížena.
Teplota substrátu
20°C
Čas schnutí
Nelepivý na omak
Proschlý nátěr
60 min
8 hod
Aplikační tlak
3.5 – 4.2 bar
0.7 bar (max)
0.7 bar (max)
Čas pro následné lakování
Minimum
Maximum
30 min
Neomezeno
Pozn.: Pokud není Primer znovu přetřen během dvou týdnů, proveďte obroušení pomocí P240 nebo
P320 a povrch vyčistěte pomocí „Cromadex 678 Spirit Wipe“.
Skladování a
manipulace
Fyzikální vlastnosti
Přisoušení
Nátěr lze přisoušet při 60 – 80°C po dobu 30 minut.
Vypalování
Nátěr nechte zavadnout na vzduchu po dobu 10 – 15 min, poté vypalujte po
dobu 30 minut při 60 – 80°C.
Plné mechanické
vlastnosti
Po 14 dnech při schnutí na vzduchu při 20°C, nebo ihned po vypálení.
Skladování
Skladování musí být v souladu s podmínkami v bodě 7 příslušného
bezpečnostního listu.
Skladovatelnost
12 měsíců v neotevřeném originálním balení od data výroby.
Objem sušiny
55.1 % (ve směsi)
Odstín
Bílá (RAL 9002), šedá (RAL 7035).
Dostupné tónované odstíny – všechny v bezolovnaté a bezchromátové
úpravě.
Lesk
Neuveden
Vydatnost
18 m /l (směs) při tloušťce filmu 30 mikronů, za předpokladu 100%
efektivity přenosu
2
Vlastnosti
750 Primer
750 Tvrdidlo
Ředidlo No. 1
Bezpečnostní
opatření a
vyloučení
odpovědnosti
Těkavé organické látky (VOC)
427 g/l
269 g/l
868 g/l
Měrná hustota
1.61
0.94
0.87
Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte bezpečnostní list „Cromadex Material Safety Data Sheet“.
Informace v tomto technickém listu nejsou vyčerpávající, každá osoba používající tento produkt, aniž by obdržela
písemné potvrzení o vhodnosti produktu pro zamýšlené použití, tak činí na vlastní nebezpečí. Zatímco se snažíme
zabezpečit správné použití tohoto produktu (ať už tímto technickým listem nebo jinak), nemáme kontrolu nad
Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Unit 5 Redwood Business Park, Oldbury Road, Smethwick, West Midlands, B66 1NJ. UK.
Tel: +44 (0) 121 555 1500
Fax: +44 (0) 121 555 6708
www.cromadex.com
Copyright © 2014 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd.
Cromadex is a registered trademark of AkzoNobel
Cromadex 750 Primer - Issue 2
2
Issued: 01/05/2014 Revision Date: 01/05/2017
Cromadex 750 Primer
podmínkami aplikace, podkladem a mnoha dalšími faktory, které ovlivňují použití a aplikaci tohoto produktu. Proto,
pokud výslovně nedáme souhlas, neneseme zodpovědnost vyplývající z použití produktu nebo za jakékoli ztráty nebo
poškození (jinou než úmrtí nebo zranění v důsledku naší nedbalosti) vyplývající z použití produktu.
Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou časem změnit v důsledku nových zkušeností a naší politiky
neustálého vývoje produktů.
Je zodpovědností uživatele zkontrolovat platnost údajů v tomto dokumentu před použitím tohoto produktu.
Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Unit 5 Redwood Business Park, Oldbury Road, Smethwick, West Midlands, B66 1NJ. UK.
Tel: +44 (0) 121 555 1500
Fax: +44 (0) 121 555 6708
www.cromadex.com
Copyright © 2014 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd.
Cromadex is a registered trademark of AkzoNobel
Cromadex 750 Primer - Issue 2
3
Issued: 01/05/2014 Revision Date: 01/05/2017

Podobné dokumenty

Cromadex 800 Topcoat

Cromadex 800 Topcoat Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Unit 5 Redwood Business Park, Oldbury Road, Smethwick, West Midlands, B66 1NJ. UK. Tel: +44 (0) 121 555 1500 Fax: +44 (0) 121 555 6708 www.cromadex.com Copyright © 2...

Více

Cromadex 222 Topcoat

Cromadex 222 Topcoat Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Unit 5 Redwood Business Park, Oldbury Road, Smethwick, West Midlands, B66 1NJ. UK. Tel: +44 (0) 121 555 1500 Fax: +44 (0) 121 555 6708 www.cromadex.com Copyright © 2...

Více

Technický list

Technický list 6 měsíců v neotevřeném, originálním balení, od data namíchání v Cromadex centru.

Více