Kauzy plagiátorství - Naučte (se) citovat

Komentáře

Transkript

Kauzy plagiátorství - Naučte (se) citovat
Kauzy plagiátorství
Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Aktuální kauzy plagiátorství.
KDO
PROBLÉM
Vít Bárta
politik (VV)
Matěj Bárta
spolumajitel bezpečnostní agentury Mark2
Corporation (dříve ABL)
Petr Štika
tajemník PdF MU Brno
Jana Nagyová
ředitelka kabinetu premiéra Nečase
Roman Onderka
politik (ČSSD), primátor Brna
Jana Bohuňovská
náměstkyně primátora Brna (ODS)
Dalibor Mlejnský
politik (ODS), starosta Prahy 11
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko, Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
Další materiály najdete na adrese: http://kniha.citace.com
Miroslav Svoboda
poslanec (ČSSD)
Pavel Suchánek
politik (ODS), předseda rozpočtového
výboru
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko, Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
Další materiály najdete na adrese: http://kniha.citace.com
Řešení

 práce je doslova opsaná ze dvou knih,
 neobsahuje poznámky





nedostatečný rozsah,
málo zdrojů,
uvedené zdroje nejsou správně citovány,
zdroje nelze dohledat

 opsání několika pasáží ze skript svého
oponenta,
 deset stran v obou pracích je zcela shodných

 opsání bakalářské práce,
 práce byla z velké části shodná s prací jiného
studenta, která byla odevzdána o rok dříve

 název diplomové práce neodpovídá jejímu
obsahu
 práce je shodná s jinou, mnohem zdařilejší
bakalářskou prací studenta Mendlovy
univerzity v Brně, napsané o rok dříve

 doslovné opsání vládních dokumentů a statí
jiných autorů

 zkopírování pasáže z materiálů ministerstva
práce a sociálních věcí do své práce





zkopírování 33 stran textu,
je to kompilát jiných prací,
uvedení pouhých deset zdrojů,
chybějící citace
Zdroje pro tuto aktivitu:
Bratři Bártovi v doktorských pracích opisovali skripta, zjistil časopis. Novinky.cz [online]. 10.května 2012, 8:03 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z:
http://www.novinky.cz/domaci/267117-bratri-bartovi-v-doktorskych-pracich-opisovali-skripta-zjistil-casopis.html
Diplomové práce politiků vznikly opisováním, tituly přesto dostali. Aktuálně.cz [online]. c1999-2013 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z:
http://wiki.aktualne.centrum.cz/diplomove-prace-vysokoskolske-tituly-poslancu-opisovani/
DOLEJŠÍ, Václav. Podívejte se na diplomovou práci premiérovy pravé ruky Jany Nagyové. IDNES.cz [online]. 24. února 2012 14:17
[cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/podivejte-se-na-diplomovou-praci-premierovy-prave-ruky-jany-nagyove-1jg/domaci.aspx?c=A120224_1738151_domaci_jw
Ing. Miroslav Svoboda. Aktuálně.cz [online]. 12. května 2010 16:30 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z: http://wiki.aktualne.centrum.cz/volby2010/cssd/miroslav-svoboda/
JIŘIČKA, Jan. Šéfka Nečasova kabinetu opsala celé stati diplomky a neuvedla zdroj. IDNES.cz [online]. 23. února 2012 12:03
[cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/diplomova-prace-jany-nagyove-budi-rozpaky-fit/domaci.aspx?c=A120223_113408_domaci_jj
Onderka nesplnil podmínky, titul ale získal. Lidovky.cz [online]. 28. března 2011 20:52 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z:
http://www.lidovky.cz/onderka-nesplnil-podminky-titul-ale-ziskal-fkv-/zpravy-domov.aspx?c=A110328_205213_ln_domov_mev
PÁLKOVÁ, Šárka. Podrážděný Onderka neumí vysvětlit slabou bakalářku. Lidovky.cz [online]. 30. března 2011 14:30 [cit. 2013-05-12].
Dostupné z: http://www.lidovky.cz/podrazdeny-onderka-neumi-vysvetlit-slabou-bakalarku-p0b-/zpravydomov.aspx?c=A110330_133707_ln_domov_spa
SLONKOVÁ, Sabina. Vlivný politik odhalil tajemství lahví, škola to uznala. Aktuálně.cz [online]. 31.5.2011 8:41 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=701929
Starosta Jižního Města Mlejnský opsal diplomovou práci. Aktuálně.cz [online]. 3.11.2011 14:30 [cit. 2013-05-12]. Dostupné z:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/praha/clanek.phtml?id=720131
TAUŠOVÁ, Zuzana. Kvůli pochybné práci ho vyloučili ze studia, teď dělá škole tajemníka. IDNES.cz [online]. 18.dubna 2012 11:10 [cit. 201302-21]. Dostupné z: http://brno.idnes.cz/kvuli-pochybne-praci-ho-vyloucili-ze-studia-ted-dela-skole-tajemnika-1gw-/brnozpravy.aspx?c=A120418_1765370_brno-zpravy_bor
KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko, Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
Další materiály najdete na adrese: http://kniha.citace.com

Podobné dokumenty

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TJ JAWA – METAZ TÝNEC

ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TJ JAWA – METAZ TÝNEC KLUB ČESKÝCH CH TURISTŮ TÝNEC NAD SÁZAVOU

Více

David Zahumenský, advokát

David Zahumenský, advokát vyrozumění bylo dle jejich názoru formálně nesprávné a byla jim odepřena práva poškozených. Proto ve svém podání Krajskému státnímu zastupitelství žádali o nápravu a důvodně očekávali, že v rámci h...

Více

Prezentaci k přednášce naleznete zde.

Prezentaci k přednášce naleznete zde. BAGILHOLE, B. Challenging Equal Opportunities: changing and adapting male hegemony in academia. British Journal of  Sociology of Education. 2002, 23, 1, s. 13‐323. CIDLINSKÁ, K., LINKOVÁ, M. Ekonom...

Více

- PDF - 90kB - Sky-Tech

- PDF - 90kB - Sky-Tech http://en.wikipedia.org/wiki/D'Hondt_method) přepočtu získaných hlasů (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_m andaty#nejzadanejsi_odkazy). Tím budou moci pokračovat ve ...

Více

Československo v 90. letech 20. století Učební text

Československo v 90. letech 20. století Učební text Na jaře 1968 vyvrcholila snaha o prosazení reforem v ČSSR. Změnilo se vedení státu i KSČ. Do jejího čela se postavili lidé prosazující reformy. Většina obyvatel je podporovala. Proti reformám se po...

Více

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2011 příjmení, jméno, tituly

Více