Jabra® StoNe2

Transkript

Jabra® StoNe2
Jabra® Stone2
Návod k obsluze
www.jabra.com
Obsah
POPIS PRODUKTU JABRA STONE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
CO VAŠE NÁHLAVNÍ SOUPRAVA UMÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
česky
PODĚKOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ZAČÍNÁME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SPÁROVÁNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY S TELEFONEM . . . . . . . . . . . . . . . 6
ZPŮSOB NOŠENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VÝZNAM SVĚTELNÝCH INDIKÁTORŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POUŽÍVÁNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY JABRA STONE2 SE
DVĚMA MOBILNÍMI ZAŘÍZENÍMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY . . . . . 13
Potřebujete další pomoc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Přehrávání stereofonní hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slovníček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Jabra Stone2
1
POPIS PRODUKTU JABRA STONE2
česky
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vám, že jste si koupili náhlavní soupravu Jabra STONE2
Bluetooth®. Věříme, že vám bude dobře sloužit! Tento návod k
obsluze vám pomůže začít a připravit se na maximální využití
náhlavní soupravy.
1 Tlačítko pro příjem/ukončení volání
Klepnutím na toto tlačítko přijmete nebo ukončíte hovor.
2 Indikátor stavu StatusDisplay™
Indikuje stav baterie a připojení
3 Světelné indikátory na přenosném nabíjecím zařízení
Indikují stav nabíjení baterie (červená LED dioda) a úroveň jejího
nabití: jedna (< 33 %), dvě (< 66 %), nebo tři (> 66 %) zelené LED diody
4 Nabíjecí konektor
Slouží k nabíjení přenosné nabíječky pomocí nabíječky do elektrické
sítě s rozhraním micro USB
5 Ušní závěs
Integrovaný ve tvaru náhlavní soupravy
6 Gelová sluchátka
Čtyři různá gelová sluchátka umožňující dokonalé usazení
7 Spona na oděv
Připněte si přenosnou nabíječku za opasek a můžete vyrazit
5
5
2
7
1
3
4
6
Jabra Stone2
2
Souprava Jabra STONE2 umožňuje tyto činnosti:
- Přijímání či odmítání telefonních hovorů hlasem
- Snadné používání díky hlasové nápovědě Jabra Voice Guidance
-Opakovanou volbu posledního čísla
- Zvyšování nebo snižování hlasitosti dotykovým ovládáním
- Hlasové vytáčení
-Třícestné volání
- Klepnutím na tlačítko pro příjem/ukončení volání si můžete
poslechnout informaci o stavu baterie
- Funkce MultiUseTM – připojení ke dvěma různým zařízením
Bluetooth® současně
- Poslouchejte se svou náhlavní soupravou hudbu z mobilního
telefonu podporujícího profil Bluetooth® A2DP
- Ikona stavu baterie na vašem telefonu iPhone (pouze s telefonem
Apple iPhone)
česky
CO VAŠE NÁHLAVNÍ SOUPRAVA UMÍ
Jabra STONE2 je náhlavní souprava zcela nového tvaru, jež diskrétně
padne na ucho a využívá technologii Bluetooth®. Dodává se
s integrovanou přenosnou nabíječkou, která, když právě nevoláte,
slouží jako držák a současně jako přenosná nabíječka.
Specifikace:
Použití
1. Špičková technologie v kombinaci s novým moderním tvarem
náhlavní soupravy
2. Pokročilé hlasové funkce umožňují obsluhu skutečně bez
použití rukou
3. Čistý bezdrátový přenos vašich oblíbených multimédií – rádia,
podcastů, videa atd. (telefony s podporou profilu A2DP*)
4. Lepší hovory díky technologii Noise Blackout™ Extreme
5. Přenosné nabíjecí zařízení umožňuje nabíjení na cestách
6. Podporuje hlasem aktivované přijímání volání, hlasovou nápovědu
včetně ID volajícího (profil pro přístup k telefonnímu seznamu),
přijmutí/ukončení hovoru, hlasové vytáčení*, funkci Multiuse™
7.Technologie Bluetooth – snadné párování se zařízeními
podporujícími Bluetooth 2.1 + EDR a eSCO
Jabra Stone2
* Podrobnosti, viz návod k obsluze telefonu.
3
česky
8. Doba hovoru až dvě hodiny (s přenosnou nabíječkou až osm
hodin), výdrž v pohotovostním režimu až 15 dnů
9.Automatické ovládání hlasitosti přijímaného zvuku (Hlasitost se
nastavuje automaticky, pokud je příchozí hlas příliš ztlumený)
10. Ochrana proti zvukovému rázu
11. Odpovídá specifikaci Bluetooth® verze 2.1, podporuje profily
náhlavní soupravy a handsfree pro telefonování, profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) pro přehrávání hudby a
funkci Simple Secure Pairing umožňující spárování s mobilním
telefonem bez PIN kódu
12. technologie e-SCO pro lepší kvalitu zvuku
13. Až 128-bitové šifrování
Zařízení:
- Funkce zapínání/vypínání je automatická. Náhlavní souprava se
zapne po vyjmutí z nabíjecího zařízení a vypne se po zasunutí
do přenosného nabíjecího zařízení. Když zazvoní telefon, můžete
vyjmout náhlavní soupravu z přenosného nabíjecího zařízení a
přijmout hovor pomocí náhlavní soupravy
-Nabíjení je inteligentní. Náhlavní souprava se nabíjí automaticky
po vložení do přenosného nabíjecího zařízení, čímž je vždy
zajištěno její plné dobití pro další hovory
- Při používání máte k dispozici hlasovou nápovědu. Při používání
náhlavní soupravy vám zařízení pomocí hlasových pokynů
pomáhá například s párováním, informuje o vybití baterie atd.
(hlasová nápověda). Rovněž můžete přijímat/odmítat volání
vlastním hlasem (hlasové ovládání)
- Díky indikátoru stavu StatusDisplayTM s indikátory připojení přes
Bluetooth® a stavu baterie máte vždy přesné informace o stavu
náhlavní soupravy a přenosného nabíjecího zařízení
- Velikost přenosného nabíjecího zařízení spojeného s náhlavní
soupravou: V 58 mm × Š 51 mm × H 25 mm
- Hmotnost: Celková hmotnost činí 33 gramů (náhlavní souprava
váží 7 gramů a přenosné nabíjecí zařízení 26 gramů)
-Nabíjecí zástrčka: micro USB, 5 kolíčků, typ B
- Provozní dosah až 10 metrů (přibližně 33 stop)
Jabra Stone2
4
ZAČÍNÁME
1 Nabijte náhlavní soupravu (přibližně 3 hodiny)
2 V mobilním telefonu aktivujte technologii Bluetooth®
(postupujte podle návodu k telefonu)
3 Spárujte zařízení s mobilním telefonem
Se spárováním se zařízením Bluetooth® vám rovněž pomáhá
hlasová nápověda.
česky
Než začnete náhlavní soupravu používat, měli byste provést tři kroky:
NABÍJENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY
Před použitím soupravy Jabra STONE2 se nejdříve ujistěte, zda je
zařízení nabito. Před prvním použitím náhlavní soupravy umístěte
náhlavní soupravu i přenosné nabíjecí zařízení do nabíječky,
aby jste je plně nabili. Nabíječku zapojte do síťové zásuvky. Při
nabíjení svítí indikátor baterie na nabíječce červeně a po zhasnutí
indikátoru jsou přenosné nabíjecí zařízení i náhlavní souprava
plně nabity. Doba nabíjení obou spojených zařízení činí přibližně
3 hodiny. Během dobíjení přenosného nabíjecího zařízení můžete
náhlavní soupravu používat.
Používejte pouze nabíječku dodanou v krabici - nepoužívejte
nabíječky z jiných zařízení, jelikož by mohly vaši náhlavní sadu
poškodit.
Důležité: Životnost baterie se výrazně zkrátí, pokud zařízení
ponecháte dlouhou dobu nenabité. Proto doporučujeme dobíjení
náhlavní soupravy a nabíjecího zařízení alespoň jednou za měsíc.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY
K zapnutí náhlavní soupravy dojde po vyjmutí náhlavní soupravy
z přenosného nabíjecího zařízení.
K vypnutí náhlavní soupravy dojde po jejím vsunutí do přenosného
nabíjecího zařízení.
- Vyjímání: Položte prst na zadní stranu přenosného nabíjecího
zařízení a lehce zatlačte na náhlavní soupravu, čímž ji uvolníte
z nabíjecího zařízení. Takto ji můžete druhou rukou snadno
vyndat z nabíjecího zařízení.
- Vkládání: Umístěte náhlavní soupravu do nabíjecího zařízení
a lehkým zatlačením ji zacvakněte.
Jabra Stone2
5
česky
Důležité: Náhlavní soupravu lze vypnout ručně bez použití
přenosného nabíjecího zařízení. Chcete-li ji zapnout či vypnout,
stiskněte na čtyři až pět sekund tlačítko pro příjem/ukončení volání.
SPÁROVÁNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY S TELEFONEM
Náhlavní soupravy se k telefonům připojují postupem zvaným
„párování“. Uskutečněním několika jednoduchých kroků může být
telefon spárován s náhlavní soupravou během několika sekund.
Souprava Jabra STONE2 vám při párování pomáhá hlasovou
nápovědou.
1 Přepněte náhlavní soupravu do režimu párování
1.a První spárování
- Vyjměte náhlavní soupravu z přenosného nabíjecího zařízení.
Náhlavní souprava je automaticky v režimu párovaní (což je
indikováno blikáním modrého světla na indikátoru stavu
StatusDisplayTM zařízení Jabra) a začne hledat zařízení.
1.b Spárování s jiným telefonem nebo opakované spárování
- Vyjměte náhlavní soupravu z nabíjecího zařízení. Vypněte
náhlavní soupravu dlouhým stisknutím tlačítka pro příjem/
ukončení hovoru. Náhlavní soupravu znovu zapněte dlouhým
stisknutím tlačítka pro příjem/ukončení volání – přidržte je,
dokud indikátor stavu StatusDisplayTM nezačne blikat modře.
2 Chcete-li vyhledat soupravu Jabra STONE2, nastavte na
svém telefonu „Vyhledat zařízení Bluetooth® “
- Postupujte podle návodu k použití svého telefonu. Nejprve
zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu aktivní režim Bluetooth®.
Pak nastavte telefon tak, aby vyhledával náhlavní soupravu.
Obvykle je třeba v telefonu přejít do nabídky Nastavení,
Připojení nebo Bluetooth® a použít volbu pro vyhledání nebo
přidání zařízení Bluetooth®.*
* Viz návod k obsluze telefonu
Jabra Stone2
6
CONNECTIVITY
MobilSurf
BLUETOOTH
Infrared port
Wap options
Synchronization
Networks
SELECT
DEVICES FOUND
Jabra STONE2
Jabra STONE2
Passkey:
****
SELECT
OK
česky
3 Telefon nyní vyhledá zařízení Jabra STONE2
-Telefon nalezne náhlavní soupravu pod názvem „Jabra STONE2“.
-Telefon se následně dotáže, zda chcete provést spárování
s náhlavní soupravou.
- Dotaz odsouhlaste stisknutím tlačítka „Ano“ nebo „OK“ na
telefonu. Pokud telefon požaduje heslo nebo PIN, potvrďte 0000
(4 nuly). Poté telefon potvrdí, že spárování bylo provedeno.
Jabra STONE2 podporuje technologii Bluetooth® verze 2.1 včetně
funkce Simple Secure Pairing, která umožňuje náhlavní soupravu
spárovat s telefonem nebo jiným zařízením Bluetooth® bez použití
PIN kódu nebo hesla, avšak pouze v případě, že také druhé
zařízení Bluetooth® podporuje technologii Bluetooth® verze 2.1.
HANDSFREE
Jabra STONE2
added.
The handsfree is
now ready for use
SELECT
ZPŮSOB NOŠENÍ
Náhlavní soupravu Jabra STONE2 noste na pravém uchu a užívejte
si pohodlí. Vyzkoušejte si různá gelová sluchátka, jež jsou součástí
dodávky, a najděte si to, které vám vyhovuje.
OVLÁDÁNÍ
Ovládání náhlavní soupravy Jabra STONE2 je snadné. Tlačítko
Příjem/Ukončení volání má několik různých funkcí, které závisí na
délce jeho stisknutí:
Příkaz
Délka stisknutí
Klepnutí
Krátké stisknutí
Poklepání
Krátké stisknutí dvakrát během půl sekundy
Stisknutí
Přibližně: 1-3 sekundy
Dlouhý stisk
Přibližně: 4-5 sekund
Velmi dlouhé stisknutí
Přibližně: 5-10 sekund
Jabra Stone2
7
Ukončení hovoru
- Klepněte na tlačítko pro příjem/ukončení volání
Odmítnutí/ignorování volání*
- Když telefon vyzvání, poklepáním na tlačítko pro přijetí/ukončení
volání příchozí hovor odmítnete. V závislosti na nastavení vašeho
telefonu bude volající buď přesměrován na hlasovou schránku
anebo uslyší obsazovací tón.
- Řekněte „Ignore“
česky
Příjem hovoru
- Klepněte na tlačítko pro příjem/ukončení hovoru
- Po oznámení jména volajícího řekněte „Answer“.**
Volání*
- Je-li náhlavní souprava Jabra STONE2 připojena k telefonu,
všechna volání vedená z telefonu se automaticky přesměrují do
náhlavní soupravy. (podmíněno nastavením telefonu)
Opakovaná volba posledního čísla**
- Poklepejte na tlačítko pro příjem/ukončení volání
Nastavení hlasitosti**
- Pro nastavení hlasitosti použijte dotykové ovládaní na přední
straně náhlavní soupravy a posouvejte prst nahoru nebo dolů
dle potřeby snížení nebo zvýšení hlasitosti
Aktivace hlasového vytáčení*
- K aktivaci hlasového vytáčení stiskněte tlačítko pro příjem/
ukončení hovoru
Třícestné volání
- Pro přepnutí čekajícího hovoru stiskněte tlačítko pro příjem/
ukončení hovoru. Pro přepnutí na první hovor stiskněte tlačítko
pro příjem/ukončení hovoru
Zobrazit displej
- Chcete-li zjistit stav baterie a připojení, vložte náhlavní soupravu
do nabíječky Jabra STONE2 a znovu ji vyjměte
Přehrávání hudby (Některé telefony mohou vyžadovat nejdříve
spuštění multimediálního přehrávače)*
- Hudba se ovládá na mobilním telefonu
* Viz návod k obsluze telefonu
** Závisí na telefonu
Jabra Stone2
8
Informace o hlasových funkcích náhlavní soupravy Jabra
Typ
Definice
Hlasové ovládání
Ovládání náhlavní soupravy hlasovými
povely
Hlasová nápověda
Náhlavní souprava vám přehrává
hlasová oznámení
česky
Příjem volání během přehrávání hudby**
- Pokud posloucháte hudbu a někdo vám zavolá, přehrávání se
pozastaví a uslyšíte vyzváněcí tón nebo ID volajícího
Hlasové ovládání
Váš hlasový pokyn
soupravě STONE2
Co se stane
„Answer“
Náhlavní souprava zachytí váš příkaz a
odešle do telefonu pokyn, aby volání přijal
„Ignore“
Náhlavní souprava zachytí váš příkaz a odešle
do telefonu pokyn, aby volání ignoroval
Hlasová nápověda
Oznámení soupravy STONE2
Co znamenají
„Welcome! You are now ready
for pairing. Go to the Bluetooth
menu on your phone.
Přehrává se při prvním zapnutí.
Turn on or enable Bluetooth.
Opakuje se po 20 sekundách.
Následujte pokyny na telefonu.
Search for devices and select
your Jabra hands free device
and chose pair or OK. If asked
for a PIN code use 0000“
** Závisí na telefonu
Jabra Stone2
9
Přehrává se, jestliže se proces
párování nezdaří
„Connected to <phone
name>“**
Přehrává se, když náhlavní
soupravu STONE2 připojíte k
telefonu s přiděleným názvem
„Connected“
Přehrává se, když náhlavní
soupravu STONE2 připojíte k
telefonu bez názvu
„Disconnected“
Přehrává se, když se připojený
telefon vypne, když se přesune
mimo dosah nebo pokud se
na něm deaktivuje BT ve chvíli,
kdy se nachází v dosahu a
náhlavní souprava je zapnutá
„Low battery“
Varování před vybitím baterie
přehrávané, když stav nabití
baterie klesne pod 20 procent.
Opakuje se každých pět minut
Přehrává se také v průběhu
hovoru
„Power off“
Přehrává se při vypnutí soupravy
STONE2
„Power on“
Přehrává se při zapnutí soupravy
STONE2
„Call ended“
Přehrává se při ukončení hovoru
„Call from <name from
phone address book or
number>“**
Přehrává se při příchozím volání,
jestliže zařízení podporuje ID
volajícího (PBAP)
** Závisí na telefonu
Jabra Stone2
česky
„Pairing failed“
10
Oznámení „Battery level is high“
se přehraje, pokud je baterie
nabitá z více než 50 procent.
Jestliže se stav nabití baterie
pohybuje v rozsahu 20–50
procent, přehraje se oznámení
„Battery level is medium“. Jestliže
stav nabití baterie klesne pod 20
procent, přehraje se oznámení
„Battery level is low“.
česky
„Battery level is low/medium/
high“
VÝZNAM SVĚTELNÝCH INDIKÁTORŮ
Pro usnadnění použití jsou na náhlavní soupravě a přenosném
nabíjecím zařízení světelné indikátory.
Světelné indikátory na náhlavní soupravě:
Na vnitřní straně náhlavní soupravy ukazuje indikátor stavu
Jabra StatusDisplayTM různé stavy produktu. Indikátor stavu
Jabra StatusDisplayTM se skládá ze dvou světelných indikátorů
– indikátoru baterie a indikátoru spojení přes Bluetooth®. Díky
indikátoru vždy víte, zda je náhlavní souprava připojena k telefonu
a zda není potřeba dobít baterii v náhlavní soupravě.
Náhlavní souprava - světelné indikátory
Indikátor
stavu
baterie
Nepřerušované
zelené světlo
Baterie je v pořádku
Nepřerušované
červené světlo
Zbývá méně než
20 minut doby hovoru
(přibližný údaj)
Indikátor
Bluetooth®
Blikající modré světlo
V režimu párování
Nepřerušované
modré světlo
Spárováno s telefonem
Indikátor stavu Jabra STONE2 StatusDisplayTM se vypne po čtyřech
sekundách nečinnosti, čímž šetří baterii. Pouze v režimu spárování
zůstane indikátor stavu StatusDisplayTM zapnutý po delší dobu (3 min).
Náhlavní souprava je nadále aktivní.
Jabra Stone2
11
Nabíjecí zařízení - světelný indikátor
Nepřerušované
červené světlo
Nabíjení (po úplném dobití červené
světlo zhasne)
Indikátor nesvítí
Plně nabitá baterie
česky
Světelný indikátor na nabíjecím zařízení:
Světelný indikátor u dobíjecího konektoru nabíjecího zařízení
indikuje v průběhu nabíjení produktu (pomocí nabíječky do
elektrické sítě nebo kabelu USB) různé stavy nabíjecího zařízení.
Zobrazení stavu baterie na nabíjecím zařízení:
Indikátor ukazuje zbývající kapacitu baterie nabíjecího zařízení.
Indikátor se rozsvítí vždy, když do nabíjecího zařízení vložíte
náhlavní soupravu.
Zobrazení stavu baterie na přenosném nabíjecím zařízení
Tři blikající zelené
kontrolky
Zbývá více než 5 ½ hodiny doby hovoru
(> 66 %)
Dvě blikající zelené
kontrolky
Zbývá 2 ½ až 5 ½ hodiny doby hovoru
(33–66 %)
Jedna blikající zelená
kontrolka
Zbývá méně než 2 ½ hodiny doby hovoru
(> 33 %)
POUŽÍVÁNÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY JABRA STONE2 SE
DVĚMA MOBILNÍMI ZAŘÍZENÍMI
K náhlavní soupravě Jabra STONE2 lze připojit dva mobilní telefony
(nebo zařízení podporující technologii Bluetooth®) současně. Tato
možnost vám poskytne potřebnou svobodu v ovládání obou
mobilních telefonů pouze jedinou náhlavní soupravou.
Jak spárovat náhlavní soupravu Jabra STONE2 se dvěma
zařízeními Bluetooth®:
1 Spárujte zařízení číslo 1 s náhlavní soupravou pomocí výše
uvedených pokynů pro opětovné spárování náhlavní soupravy
(pokud je zařízení 1 už spárováno, přejděte ke kroku 2)
Jabra Stone2
12
česky
2 Vypněte náhlavní soupravu manuálně stisknutím tlačítka pro
příjem/ukončení volání po dobu 4-5 sekund
3 Spárujte zařízení 2 s náhlavní soupravou pomocí stejných pokynů
4 Připojte ji znovu k zařízení 1
Pamatujte, že pro zabezpečení připojení k oběma zařízením je
důležité, abyste po spárovaní zařízení 2 náhlavní soupravu znovu
připojili k zařízení 1.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Slyším praskavé zvuky
- Bluetooth® je rádiová technologie, což znamená, že je citlivá
na předměty umístěné mezi náhlavní soupravou a připojeným
zařízením. Je navržena pro použití ke komunikaci mezi náhlavní
soupravou a připojeným zařízením, jež se nacházejí ve vzdálenosti
maximálně 10 metrů od sebe a nemají mezi sebou velké
překážky (např. stěny atd.).
V náhlavní soupravě není nic slyšet
- Zvyšte hlasitost náhlavní soupravy
- Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava spárovaná se zařízením,
které přehrává
- Stisknutím tlačítka pro příjem/ukončení volání se přesvědčte,
zda jsou telefon a sluchátka spojeny
Mám potíže s párováním
- Možná jste v mobilním telefonu vymazali spárovaní s náhlavní
soupravou - postupujte podle pokynů uvedených v části
„Spárování náhlavní soupravy s telefonem nebo jiným zařízením".
Bude zařízení Jabra STONE2 spolupracovat s jiným zařízením
Bluetooth®?
- Souprava Jabra STONE2 je vyrobena tak, aby pracovala s mobilními
telefony podporujícími technologii Bluetooth®. Dokáže pracovat
rovněž s jinými přístroji podporujícími technologii Bluetooth®,
které jsou ve shodě se specifikací Bluetooth® verze 1.1 nebo
vyšší a podporují profil náhlavní soupravy, handsfree anebo
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Jabra Stone2
13
česky
Nelze použít funkci odmítnutí hovoru, přidržení hovoru,
opětovné volby čísla ani hlasového vytáčení
Tyto funkce závisí na tom, zda váš telefon podporuje profil handsfree. I když je profil hands-free zaveden, funkce odmítnutí volání,
přidržení volání a hlasové vytáčení jsou volitelné funkce, které
nejsou podporovány u všech zařízení. Podrobnosti naleznete v
příručce svého zařízení.
Pamatujte, že některé funkce lze obsluhovat pouze z primárního
zařízení, například hlasové vytáčení pomocí soupravy Jabra
STONE2 se dvěma mobilními telefony.
V soupravě není slyšet hudba
- Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava připojena k zařízení
podporujícímu technologii Bluetooth®.
- Můžete být mimo dosah (10 metrů) svého zařízení podporujícího
technologii Bluetooth® nebo náhlavní soupravu mohou ovlivňovat
elektrostatické výboje. Chcete-li obnovit zvukové spojení přes
Bluetooth®, stiskněte tlačítko pro příjem/ukončení volání.
- Zvyšte hlasitost na zařízení.
- Ujistěte se, zda je náhlavní souprava Jabra STONE2 nabitá.
- Vypněte náhlavní soupravu. Počkejte několik sekund, stiskněte
tlačítko pro příjem/ukončení volání, dokud se nerozsvítí žlutá
kontrolka. Nastavte telefon tak, aby vyhledal a nalezl soupravu
STONE2. Připojte ji a měli byste být schopni poslouchat hudbu.
Reprodukovaná hudba má velmi špatnou kvalitu
Zkontrolujte, zda druhé zařízení podporuje technologii Bluetooth® 1.1
nebo vyšší včetně profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
pro přehrávání hudby. Pokud výše popsaný postup nepomůže,
potom je možné, že telefon používá zvukové stereo připojení jiným
způsobem. Tento režim můžete u náhlavní soupravy Jabra STONE2
povolit spárováním následujícím způsobem:
- V telefonu odstraňte připojení Bluetooth® k náhlavní soupravě
Jabra STONE2
- Ujistěte se, že je náhlavní souprava nabitá
- Vyjměte náhlavní soupravu z přenosného nabíjecího zařízení
-Na 10 až 15 sekund stiskněte tlačítko pro příjem/ukončení volání,
dokud se indikátor spojení přes Bluetooth® nerozsvítí žlutě
- Projděte obvyklé kroky párování náhlavní soupravy se zařízením
Bluetooth®
Jabra Stone2
14
Hudební přehrávač se spustí ihned po připojení a v náhlavní
soupravě slyším hudbu
- Vypněte náhlavní soupravu. Počkejte několik sekund, stiskněte
tlačítko pro příjem/ukončení volání, dokud se nerozsvítí žlutá
kontrolka. Nastavte telefon tak, aby vyhledal a nalezl soupravu
STONE2. Připojte soupravu. Hudba by se měla spustit pouze
tehdy, když si to vyžádáte.
Můj přístroj neoznamuje jméno volajícího při příchozím volání
- Ujistěte se, zda váš telefon podporuje profil pro přístup k
telefonnímu seznamu přes Bluetooth® (PBAP) a zda se jméno
volajícího nachází v telefonním seznamu.
Dbejte na to, že na některých telefonech se systémem Android se
v levém horním rohu zobrazí upozornění na přístup k telefonnímu
seznamu. Aby identifikace volajícího správně fungovala, musíte
toto upozornění zvolit a spojení odsouhlasit.
česky
Dbejte na to, že pohotovostní doba náhlavní soupravy Jabra STONE2
může být při použití tohoto spárování kratší než v případě spárování
obvyklého.
Potřebujete další pomoc?
1. Webová stránka: www.jabra.com
(nejnovější informace o podpoře a
návody k obsluze online)
2. E-mail: Anglicky [email protected]
Francouzsky [email protected]
Holandsky [email protected]
Italsky [email protected]
Německy [email protected]
Polsky [email protected]
Rusky [email protected]
Skandinávské jazyky [email protected]
Španělsky [email protected]
Informace: [email protected]
Jabra Stone2
15
00800 722 52272
800 522 722
70 25 22 72
00800 722 52272
0800 900325
800 786532
00800 722 52272
0800 1826756
0800 0223039
800 61272
0801 800 550
00800 722 52272
00800 722 52272
+7 916 246 69 00
0800 0327026
900 984572
020792522
00800 722 52272
00800 722 52272
česky
3. Telefon: Belgie Česká republika
Dánsko Finsko Francie Itálie Lucembursko Německo Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko
Rakousko Rusko Spojené království Španělsko Švédsko Švýcarsko Mezinárodní Přehrávání stereofonní hudby
- Produkt Jabra STONE2 skladujte vždy vypnutý a zabezpečený.
-Neuchovávejte jej v extrémních teplotách (v teplotách vyšších
než 45 °C – včetně přímého slunečního záření – nebo nižších
než –10 °C). Mohlo by dojít ke zkrácení životnosti baterie a
k omezení provozuschopnosti. Vysoké teploty mohou rovněž
snížit výkon zařízení.
- Chraňte produkt Jabra STONE2 před deštěm a jinými kapalinami.
Jabra Stone2
16
1. Bluetooth® je rádiová technologie, která umožňuje propojovat
na krátkou vzdálenost různá zařízení, jako například mobilní
telefony a náhlavní soupravy, bez použití kabelů (do vzdálenosti
přibližně 10 metrů). Další informace naleznete na adrese
www.bluetooth.com.
2. Profily Bluetooth® představují různé způsoby komunikace
zařízení Bluetooth® s jinými zařízeními. Telefony vybavené
technologií Bluetooth® podporují profil Headset, Handsfree
nebo oba tyto profily. Pro podporu určitého profilu je třeba, aby
výrobce zavedl příslušné povinné funkce do softwaru telefonu.
3. Párování umožňuje vytvořit jedinečné a šifrované spojení
mezi dvěma zařízeními podporujícími technologii Bluetooth®
a dovoluje jim mezi sebou komunikovat. Nebyla-li zařízení
Bluetooth® spárována, nebudou fungovat.
4. Heslo nebo PIN je kód, který zadáváte do svého mobilního
telefonu, aby se mohl spárovat se Jabra STONE2. Tím může
dojít ke vzájemnému rozpoznání telefonu a Jabra STONE2 a k
jejich automatické spolupráci.
5. V pohotovostním režimu produkt Jabra STONE2 pasivně
čeká na volání. Po ukončení hovoru prostřednictvím mobilního
telefonu přejde náhlavní souprava do pohotovostního režimu.
česky
Slovníček
Tato náhlavní souprava obsahuje lithiumiontovou baterii – baterie likvidujte v
souladu s místními předpisy
www.jabra.com/weee
Jabra Stone2
17
© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included
herein are the property of their respective owners. The Bluetooth®
word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any
use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
Made in China
Type: BTE2
www.jabra.com

Podobné dokumenty

Jabra® CRUISER2

Jabra® CRUISER2 - Rozměry: D 65 mm × Š 130 mm × V 19 mm - Hmotnost: 85 gramů - Provozní dosah až 10 metrů - Podporované profily Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP - Specifikace Bluetooth (viz slovníček) ve...

Více

Průlomová bolest – klinický obraz a léčení

Průlomová bolest – klinický obraz a léčení Klinické centrum léčby bolesti FN Na Bulovce, Praha Výukové pracoviště paliativní medicíny a léčby bolesti IPVZ, Praha Průlomová bolest je jedním ze symptomů nádorové bolesti. Pod tímto pojmem si l...

Více

Produkt list

Produkt list Pozdější párování nebo párování druhého zařízení 1. Ujistěte se, že je Jabra SUPREME zapnutá 2. Klepněte na tlačítko hlasového ovládání. Budete požádáni, “Řekni příkaz”. 3. Řekněte, “párování nový...

Více

Shrnutí programu

Shrnutí programu potřebách sborů. Výcvik obvykle probíhá během 1 až 2 dnů, kdy jsou učitelé připravováni na službu a, pokud je to možné, navštěvují stávající kurzy BVPaSP. V případě potřeby může být součástí i indi...

Více

225 70r19.5 pneumatiky

225 70r19.5 pneumatiky • Dobrá trakce a rovnoměrné opotřebení • Vynikající pro regionální i městský provoz

Více

Jabra MOTION™ OFFICE

Jabra MOTION™ OFFICE raménko rozevřené, přepne se náhlavní souprava do režimu spánku v případě nečinnosti po dobu 60 minut (při připojeném Bluetooth) nebo 15 minut (při nepřipojeném Bluetooth). Náhlavní souprava se „vy...

Více