SOS - Agrotrans

Transkript

SOS - Agrotrans
VÍ
Z
Ě
T
N
E
C
Yz
O
N
I
a
I
C
VA
Feyenoord:
Sportovní hřiště Aljaška:
‘SOS nám ušetřil hodně peněz’
Čtěte na straně 2
SOS k záchraně
Čtěte na straně 3
Novinky
Tráva v každém
ročním období
když už nezbývá moc času
SOS VÍTĚZ
Inovační ceny
R
evoluční travní osivo
SOS Barenbrug se stalo
vítězem na předváděcích
dnech v Nizozemsku a vyhrálo
Inovační cenu předváděcích dnů
sportovních organizací.
Barenbrug je na tuto cenu velmi
pyšný. “Samozřejmě jsme v to
doufali, ale když se to stane, pak
už člověk vnímá jen radost”, říká
account/product manager: Jan
van den Boom. “Mnoho našich
zákazníků používá osivo SOS k
naprosté spokojenosti. Tato cena je
potvrzením naší trvalé pozornosti,
kterou inovacím věnujeme.”
SOS znamená Super Over Seeding,
toto osivo bylo vyšlechtěno
speciálně pro obnovu sportovišť.
S osivem SOS mohou správci
sportovišť dosévat hřiště v průběhu
celé sezóny. Rychlé klíčení osiva
SOS – dokonce i při velmi nízkých
teplotách – zaručuje poloviční
dobu potřebnou pro regeneraci ve
srovnání s jílkem vytrvalým nebo
směsí jílku vytrvalého s lipnicí.
Přidaná hodnota
Firma Barenbrug-specialista
na travní osiva se zaměřuje
na vytváření přidané hodnoty
pro uživatele trávníků. Odrůdy
Barenbrugu jsou při tom na špičce
seznamů doporučovaných odrůd
na celém světě. Barenbrug již v
minulosti uvedl úspěšně na trh
celou řadu inovačních druhů, odrůd
a směsí. Některé z nich jsou:
RTF. RTF je kostřava rákosovitá s
výhonky podobnými výhonkům
silné lipnice.
RTF je ve světě jedinečná.
Barcampsia: vytrvalá tráva, která
roste ve stínu a je odolná proti
silnému sešlapání. Barcampsia se
používá ve směsi travního osiva
Shadow.
Barkoel je jedinečná odrůda
travního druhu zvaného smělek
štíhlý. Neexistuje žádný jiný travní
druh, který by rostl pomaleji. Hřiště
se tak může sekat mnohem méně
často.
Jemnolistý jílek vytrvalý. Jílek
vytrvalý, který je možné sekat
mimořádně nízko – na 5 milimetrů.
Charakteristické znaky jílku
vytrvalého, jako například rychlá
obnova a vysoká odolnost vůči
sešlapávání se tu spojují s možností
nízkého sekání.
Více informací
Všichni, kdo se chtějí dozvědět
více o SOS nebo jiných inovacích
Barenbrugu, se mohou podívat na
www.barenbrug.cz
SOS: vyroste mimořádně
rychle po zasetí
Nová travní směs SOS firmy Barenbrug je ideální směsí pro dosévání na sportovních a
rekreačních hřištích. Klíčí již při 6 °C a během jednoho měsíce již dosahuje pokrytí 60%.
To je o 15 dnů dříve v porovnání s doséváním jílkem vytrvalým.
S
měsí SOS mohou správci
dosévat svá travnatá hřiště na
jaře, v létě, na podzim i v zimě.
Rychlé klíčení a růst směsi SOS
zaručuje snížení času nutného na
obnovu na polovinu v porovnání
s jílkem vytrvalým nebo směsí
jílku vytrvalého a lipnice luční.
Díky tomu je možné hřiště začít
používat již krátce po dosetí.
Výzkum na fotbalových hřištích
ukazuje, že na hřišti, které je
doseto směsí SOS, je možné hrát
ročně až o 100 hodin více.
Již nikdy žádná improvizace
Pokud se sportovní a rekreační
hřiště používají intenzivně, může
se objevit opotřebení trávníku.
Často pak nastupuje improvizace,
aby se různé aktivity, trénink
nebo zápasy daly provádět na
vhodných hřištích. Se směsí SOS
již nemusí nechávat správci svá
hřiště nevyužitá. Osivo SOS klíčí
mimořádně rychle a to
již při velmi nízkých teplotách
(6 °C). Dosévání se může provádět
dokonce i v zimě.
Dosévání směsí SOS rovněž
zabrání tomu, aby na volných
plochách vyrostla lipnice roční.
SOS klíčí dříve než lipnice roční a
tvoří při tom silnější kořeny, které
prorůstají hlouběji. Také barva
trávníku zůstane stejnoměrnější,
když se dosev provádí směsí SOS.
Lipnice roční má totiž nevýhodu,
že je světlejší a trávník pak vypadá
skvrnitější.
Nehluboké setí: < 8 mm
Směs SOS je revolučním
konceptem Barenbrugu pro
dosévání sportovních hřišť.
Vznikla dlouholetým šlechtěním
nových druhů. Pro optimální
klíčení doporučuje Barenbrug
nesít směs SOS hluboko, ne
hlouběji než 8 mm. Hlubší setí je
možné doporučit jen v sušších
podmínkách. Výsledkem směsi
SOS je trávník, který je hezký po
celý rok a ze kterého se mohou
těšit rekreanti i sportovci.
SOS škrabku
Požádejte o
na odstranění ledu zdarma
Dosévání směsí SOS zkracuje dobu potřebnou na
‘obnovu,’ o 15 dnů
Barenbrug Holland BV
P.O. Box 1338
6501 BH Nijmegen
The Netherlands
Phone: +31 (0)24 348 81 11
Telefax: +31 (0)24 348 81 15
E-mail: [email protected]
www.barenbrug.com
Novinky
SOS Novinky:
Feyenoord: ‘Směs SOS nám
ušetřila hodně peněz’
Nizozemsko– www.barenbrug.nl
‘Standardně na skladě’
Nizozemsko – Když přišla minulý rok na trh směs SOS, byl na ní Eric Wijnhoven hned
zvědavý. Hlavní greenkeeper klubu “Golf & Country Club Geijsteren” použil směs SOS
nejdříve pro holá místa na pěšinách a okrajích.
Nizozemsko – Stadion Feyenoord v Rotterdamu (NL) byl minulý rok koncem září - po
různých akcích, včetně oslav stoletého výročí fotbalového klubu – v takovém stavu,
že se začátkem října rozhodlo o založení nového trávníku.
Z
ápasy již byly v plném běhu
a podmínky nebyly ideální:
říjen a listopad 2008 byly mokré
a chladné. Kořenění nového
trávníku probíhalo obtížněji.
Feyenoord počítal s tím, že
trávník bude nutné na jaře opět
vyměnit, protože nový trávník
by pravděpodobně intenzivní
zatížení přes zimu nevydržel.
Ušetřené peníze
Aby se rotterdamský fotbalový
klub pokusil udržet trávník
co možná nejdéle pro zápasy,
rozhodl se podniknout tři věci:
hřiště přes zimu třikrát dosít směsí
SOS, hřiště se zakrylo speciální
plachtou a v co největší míře se
využilo osvětlovacího systému
SGL.
Manažer hřiště Remy de Milde
reaguje nadšeně, když si na
toto rozhodnutí vzpomene. “Na
nizozemské poměry jsme měli
studenou zimu a tráva přesto
vyrostla. Dokonce jsme nakonec
upustili od toho, že jsme na jaře
chtěli založit nový trávník. To
klubu ušetřilo hodně peněz.” Podle
De Mildeho to byl téměř zázrak, že
v zimě travní osiva vzklíčila během
osmi dnů a rostla po celou zimu.
Nizozemsku i mimo Nizozemsko.
De Milde pochází z golfového
prostředí a tam už bylo dávno
běžné dosévat vícekrát za rok v
menších množstvích. Podle něj je
to mimořádně dobré řešení také
pro stadiony.
Nejlepší v Nizozemsku
Při letní regeneraci se hřiště
Feyenoordu doselo směsí
Barstadion. “Ale jakmile se teplota
půdy dostane opět pod 12°C,
budeme dosévat opět směsí SOS”,
říká manažer hřiště. Motivací lidí z
Feyenoordu je mít nejlepší hřiště v
‘Nevěřil jsem vlastním očím’
Všimnul si, že klíčení i růst
probíhalo opravdu velmi rychle.
Když fairway poškodili havrani
– protože tam hledali ponravy
– zvolil Eric Wijnhoven opět SOS.
“A tráva se opět objevila a rostla
ohromně rychle. SOS je dokonce
odolná i vůči nízkému sekání.”
Obnova
Pro pana Wijnhovena a jeho tým
je to jasné: směs SOS je v“Golf
& Country Club” standardně na
skladě. “Klíčí a roste rychle a může
se používat po celý rok. Ideální
na obnovu a dosévání travnatých
hřišť.”
Prostě otevřeno
Protože Wijnhoven musel zasít
ještě jeden nový kousek na
podzim, vybral si opět směs SOS.
Je to ostatně jediná směs, která
klíčí i ve studených podmínkách.
“Osiva, která obvykle používám,
by za takových okolností už
neklíčila. Každý z klubu byl
překvapený, že byl ten kousek
otevřený normálně v březnu na
začátku sezóny.“
Vedoucí správce hřiště Adrian Kay a jeho tým
nedávno dokončili dvouletý projekt rozvoje drah
za 2,5 miliónu £, při kterém na celém závodišti
zavedli nový systém odvodňování. Rozsáhlé
práce zahrnovaly hloubení pískových kanálků a
odtokových, hlavních a bočních drenáží, stejně jako
nový counter-down trávník, zavlažovací systém
s nově položeným jižním prodloužením. Aby se
povrch závodiště obnovil rychle a efektivně, vybral
Adrian směs Barenbrug SOS.
“Obvykle používáme jílek vytrvalý, ten ale
nedosahuje tak dobrých výsledků v chladnějších
měsících,” vysvětluje. “Když jsem od kolegů slyšel
dobré reference na směs SOS, rozhodl jsem se ji také
na několika místech závodiště vyzkoušet. Výsledky
na mě udělaly velmi dobrý dojem. “
Adrianovým hlavním zájmem bylo dosáhnout
takového stavu, aby se včas mohl běžet první závod
Směs SOS byla u nás v letošním roce použita při letních regeneracích hřišť, a to v průběhu
měsíce června na 5 hřištích. Výsevní dávka cca 150 kg na 1 hřiště standardních rozměrů
105 x 68.
Villers-le-Bouillet (Liège) – Na jaře roku 2009 zasel Jean-Louis Lange ze zemědělského
podniku SC CUMAVAUX v obci Villers-le-Bouillet v kraji Liège dvě sportovní hřiště novou
trávní směsí SOS. Rychlost růstu byla překvapující.
O
d samého počátku byla tato
směs agresivnější. Rychleji
klíčí (cca 3 – 4 dny) a také zapojení
do porostu se mi jeví plnější a
rychlejší, v porovnání s jindy
používaným Speedy Greenem.
Dalo by se říci, tak o 30 % lepší.
Zatím jsme neměli s hřišti
žádný problém. Neprojevili se
žádné choroby, opotřebování
je normální, dle zátěže.
Z dlouhodobého hlediska se dá
říci, že trávníky, kde byla použita
SOS se v letošním roce udržely při
stejné, maximální možné zátěži,
v lepším stavu než v loňském roce.
Můj odhad je 20% zlepšení.
Je ovšem nutné
říci, že stav
travnatých ploch
záleží na mnoha
faktorech. Např.:
Mnohdy stačí
vyměnit trenéra
jednoho, či
dvou mužstev
a již může být
problém. Někteří
lidé neberou
žádné ohledy na
SOS Novinky:
Česká republika – www.barenbrug.cz
klimatické podmínky, stav plochy
apod. My tomu říkáme, že zklamal
lidský faktor.
V porovnání s minulým rokem, kdy
jsme měli problém s reakcemi na
hnojiva, letos tento problém není.
Hnojíme dle plánu cca jednou za 4
až 5 týdnů a trávník reaguje velice
dobře, přičemž počasí a péče jsou
zhruba stejné.
„S
měs SOS jsem použil
poprvé na začátku
sezóny,” vysvětluje Jean-Louis.
Dvě fotbalová hřiště byla zaseta
směsí SOS, první v průběhu dubna
a druhé začátkem května.
Použil jsem na to sečku Vredo
s disky s roztečí a hloubkou setí
přibližně 1 cm. Hustota setí byla
přibližně 250 kg na ha. Hřiště byla
zasetá 3 křižujícími se přejezdy,
Závěrem musím konstatovat, že
SOS splnila naše očekávání. Jsem
velice zvědav na zimní použití.
SOS určitě použijeme na brzké
jarní přesetí.
Dostihová dráha v Yorku (UK)
obnovena do své bývalé slávy!
D
‘Rychlost růstu byla
překvapující!’
Velserbroeku (NL) pracují v oboru již více než 25 let. Ale na otázku hotelu Duin en Kruidberg – kde už po
desetiletí provádí zakládání a údržbu trávníků– nevěděli, jak by mohli splnit jejich požadavky. Rekonstrukce
hotelu se protáhla a do dvou týdnů po předání se měl hotel otevírat a trávníky měly být zelené. Protože šlo
o velké travnaté plochy, nepřicházelo v úvahu jeho položení: to by bylo příliš nákladné. Hledali proto směs,
která by zahradu do dvou týdnů zbarvila do zelena. Po jednání s firmou Barenbrug se rozhodlo, že se zaseje
nová, mimořádně rychle rostoucí směs SOS. John byl výsledkem ohromený. “Nevěřil jsem takřka vlastním
očím. To bylo panečku teprve klíčení. To budu u takových termínů používat častěji.”
the United Kingdom – www.barenbrug.co.uk
ostihové dráze v Yorku pomohla směs
Barenbrug SOS při rychlé a úspěšné
obnově travního porostu zničeného v
průběhu prací na drenážním systému.
FC Hradec Králové bez
N
letních chorob
izozemsko – John a Simone Gozelingovi ze Zahradnictví Gozeling (Hoveniersbedrijf Gozeling) ve
SOS Novinky ze Spojeného království
jak je obvyklé, aby se dosáhlo
rovnoměrného rozložení osiva.
Jedno hřiště bylo po zasetí
zavlažované, druhé nikoliv.
Už po několika dnech, tedy velmi
rychle, se objevily první klíčky
SOS.
Růst byl zjevně rychlejší než
u standardních směsí, které
obyčejně používáme. Navíc byl
velmi rovnoměrný a výsledkem
v květnu. Směs SOS vyšlechtili v Barenbrug Research
s vlastnostmi rychlého a vynikajícího vzcházení
rostlin, klíčení při nízkých teplotách, dokonce i při
třech stupních Celsia. Výhodou tohoto trávníku
jsou jeho ojedinělé trávníkové charakteristiky, směs
těchto jedinečných jílků nezklamala.
“Osivo bylo seto od listopadu až do dubna,” dodává
Adrian. “V době kdy nejsou ideální klimatické
podmínky pro růst trávy je rozhodující jejich
správné naklíčení a vzejití. Etapa vzcházení byla
naštěstí velmi rychlá a porost byl plně zapojen, když
závody začaly.”
Adrian říká, že určitě použije směs SOS také na další
práce po opravách závodiště. Jak uzavírá: “Protože
my jsme letní závodiště, pořádáme rovinné dostihy
od května do října, nemáme takové požadavky jako
závody se skoky nebo například závody National
Hunt. Kdybych ale opět potřeboval použít osivo
v chladnější, zimních podmínkách na opravné
nebo regenerační práce mezi, řekněme, říjnem a
březnem, pak bych neváhal. Směs SOS odvedla
skvělou práci. “
SOS znamená záchranu
USA, Alaska – „Máme mimořádnou radost z toho, že jsme to byli schopni udělat v tak
pozdní roční dobu, při teplotách 5 – 10 °C“
Řekl:Ian Fulp, ředitel areálu
Kodiak Parks and Recreation
Směs SOS zachránila sportovní
hřiště na Aljašce za pouhé
čtyři týdny. Když měl Ian Fulp,
ředitel areálu Kodiak Parks and
Recreation na začátku sezóny
k dispozici sportovní hřiště ve
velmi špatném stavu, hledal
vhodné řešení, jak ho obnovit.
V září zatelefonoval do firmy
Barenbrug, kde mu poskytli
základní informace o programu
SOS (Super Over Seeding). Směs
SOS je určena pro klíčení při
nižších teplotách a splývá dobře
se stávajícím trávníkem. Výsledek:
pouhé čtyři týdny po dosetí, při
byl stejnoměrný trávník. “V
budoucnu určitě opět použijeme
směs SOS, dobře sestavenou
metodu na obnovu silně
poškozených hřišť „ uzavřel JeanLouis Lange.
Před osetím směsí SOS
Michal Koťan
Manažer městských sportovišť
Před
Po
SOS Novinky:
Belgium – www.barenbrug.be
Čtyři týdny po osetí směsí SOS
teplotách 5 – 10 °C, měl Ian Fulp
hřiště v provozuschopném stavu.
Program SOS firmy Barenbrug
je ověřeným řešením pro ty, kdo
potřebují udržet kvalitní trávník i
v zimě. Plné znění článku najdete
na: www.barusa.com.

Podobné dokumenty

Představení projektu - Agrostis Trávníky, sro

Představení projektu - Agrostis Trávníky, sro Zeolit - jeho prostorové uspořádání umožňuje zachytávat látky všech skupenství. Zeolit je proto hojně využíván v iontově-výměnných procesech. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od...

Více

TJ Slavoj Koleč

TJ Slavoj Koleč kde jsou nádherný podmínky pro výběhy. Mezi to jsem se snažil zařadit i pár herních tréninků, takže na dvě malý brány na tom už zmiňovaném malém hřišti za brankou. Myslím si, že hráči by neměli mít...

Více

Sborník 2012

Sborník 2012 je využití trávníkových odrůd jetele plazivého. V současné době jsou v Evropě povoleny tři trávníkové odrůdy Piccolino, Pipolina a Pirouette. Kromě těchto speciálních trávníkových odrůd lze ještě d...

Více