PAST SIMPLE

Komentáře

Transkript

PAST SIMPLE
PAST SIMPLE
FOR PREPRE-INTERMEDIATE STUDENTS
Author: Mgr. Jan Hájek
Content








Introduction
Use
Past simple affirmative
Past simple negative
Past simple questions
Short answers
Spelling of the verb
Exercises
Introduction


This DUM was created as a support material for
Pre--Intermediate students
Pre
It sums up the uses, grammar and provides extra
exercises
Use




Minulý čas prostý používáme pro ukončené děje
v minulosti
Minulý čas prostý používáme pro krátké, delší i
opakované situace a děje v minulosti.
Minulým časem prostým vyjadřujeme také sled
událostí, například ve vyprávění.
Některé výrazy používané s min. časem prostým:
last year, last month, five years ago, yesterday
morning, in 1985
Past simple affirmative and negative
The form of the verb in past simple is the same for all persons.
In questions and negatives we use did/didn‘t auxiliary verb and the
base form.
I
He
arrived
She
went
It
yesterday
We
didn't arrive
You
didn't go
They
Past simple questions and short answers
When
did
Did you go to school yesterday?
she/you/they...
arrive
Yes, I did./No, he didn‘t.
Spelling of the verb
Regular verbs:
Většinou přidáváme koncovku –ed, pokud sloveso
končí na –e, připojíme pouze –d.
Work - _____, start - _____, live - _____, move - ______
Pokud sloveso končí na souhlásku a –y,
měníme -y na i a přidáváme –ed.
Study - ______, carry -______
Pokud je sloveso jednoslabičné nebo končí na krátkou samohlásku
a souhlásku – zdvojujeme tuto souhlásku.
Stop - ______, plan - ______, regret - _______

Irregular
verbs
Spelling of the verb
Regular verbs:
Většinou přidáváme koncovku –ed, pokud sloveso
končí na –e, připojíme poze –d.
Work - worked, start - started, live - lived, move - moved
Pokud sloveso končí na souhlásku a –y,
měníme -y na i a přidáváme –ed.
Study -studied, carry - carried
Pokud je sloveso jednoslabičné nebo končí na krátkou samohlásku
a souhlásku – zdvojujeme tuto souhlásku.
Stop - stopped, plan - planned, regret - regretted


Irregular verbs
Exercises
What is the past of the verbs? They are all irregular except one.
Leave______
catch_______
hear_______
burn______
Say_______
take_______
give_______
carry______
Get______
can‘t_______
keep_______
think______
Put the words in correct order and make questions in past simple.
1 Russel / get up / why?....................................................................................
2 his / be / where / parents?.............................................................................
3 his mother/ keep/ her purse/ where?...........................................................
4 the two burglars/ when / the police / catch?..............................................
Exercises
What is the past of the verbs? They are all irregular except one.
Leave_LEFT
catch_CAUGHT hear_HEARD
burn_BURNT
Say_SAID
take__TOOK
give__GAVE
carry_CARRIED
Get_GOT
can‘t_COULD keep_KEPT
think_THOUGHT
Put the words in correct order and make questions in past simple.
1 Russel / get up / why?..........................Why did Russel get up?...................
2 his / be / where / parents?.................Where were his parrents?..................
3 his mother…………………..Where did his mother keep her purse?.......
4 the two burglars………..When did the police catch the two burglars.......
Exercises
Complete the sentences. Put the verb into the correct form, positive or
negative.
1 It was warm, so I ………off my coat. (take)
2 The film wasn‘t very good. I ………… it very much. (enjoy)
3 I knew Sarrah was very busy, so I …………….her. (disturb)
4 I was very tired, so I …………the party early. ( leave)
5 The bed was very uncomfortable. I…………..very well. (sleep)
6 The window was open and a bird……….. into the room.(fly)
7 The hotel wasn‘t very expensive. It ………….very much.(cost)
8 I was in a hurry, so I…………..time to phone you. (have)
9 It was hard carrying the bags. They ………… very heavy. (be)
Exercises
Complete the sentences. Put the verb into the correct form, positive or
negative.
1 It was warm, so I TOOK off my coat. (take)
2 The film wasn‘t very good. I DIDN‘T ENJOY it very much. (enjoy)
3 I knew Sarrah was very busy, so I DIDN‘T DISTURB her. (disturb)
4 I was very tired, so I LEFT the party early. ( leave)
5 The bed was very uncomfortable. I DIDN‘T SLEEP very well. (sleep)
6 The window was open and a bird FLEW into the room.(fly)
7 The hotel wasn‘t very expensive. It DIDN‘T COST very much.(cost)
8 I was in a hurry, so I DIDN‘T HAVE time to phone you. (have)
9 It was hard carrying the bags. They WERE very heavy. (be)
ZDROJE
Murphy, R. English Grammar In Use. 3.ed. Italy : Cambridge
University Press, 2004. ISBN 0512532982. s. 11.
Falla. T., Davies, P., A. Maturita Solutions PrePre-Intermediate
Student‘s Book,
Book, China : Oxford University Press 2012.
ISBN 9780194551694. s. 107.
Falla. T., Davies, P. A., Maturita Solutions PrePre-Intermediate
Workbook,, China : Oxford University Press 2012. ISBN
Workbook
9780194551717. s. 110.
Soars, L., Soars, J. New Headway English Course.
Course. 3. ed.
China : Oxford University Press, 2010. ISBNISBN-13:
9780194715096. s. 54, 142, 143.

Podobné dokumenty

915_VY_32_INOVACE_CAJS_1+3_24_OBRATLOVCI I_kruhoústí

915_VY_32_INOVACE_CAJS_1+3_24_OBRATLOVCI I_kruhoústí Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více

915_VY_32_INOVACE_CAJS_1+3_25_OBRATLOVCI II_plazi,ptáci

915_VY_32_INOVACE_CAJS_1+3_25_OBRATLOVCI II_plazi,ptáci Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více

Pravopis mě

Pravopis mě Pravopis mě - mně 1. v kořenech slov píšeme vždy MĚ paměť, měnič, město, měsíc, měřit, záměna,… 2. V koncovkách podstatných jmen píšeme zpravidla MĚ

Více

Zdvojování souhlásek

Zdvojování souhlásek nice – nicer, white - whiter + stejně tak: free - freer

Více

verze pro tisk

verze pro tisk The incidence of pertussis remained low in Austria since 2001 and the mean age of infection of 68month suggests a necessary booster during childhood due to waning immunity. Concerns of parents rega...

Více

Budoucí čas (Be Going To)

Budoucí čas (Be Going To) Rozhodně se nehodlám dívat na ty hloupé seriály. I am certainly not going to watch those stupid series. Hodláš mu kupovat nějaký dárek? Are you going to buy him any present? Nebudu s ním chodit. I ...

Více