Skládané filtrační patrony

Transkript

Skládané filtrační patrony
Skládané filtrační patrony
Filtrační patrony
Filtrační medium – netkaná textilie je uspořádána např. do kruhových filtračních patron a díky skladům
po obvodě (různá hustota a hloubka skladů) tak vytváří velkou filtrační plochu s malými požadavky na
zástavbový prostor filtračního zařízení. Filtrační patrony jsou fixovány středovým šroubem nebo speciálním
bajonetovým zámkem do přechodové plotny filtračního zařízení, která tak rozděluje jeho prostor na čistou a
špinavou část. Z těchto patron pak proudí přefiltrovaný vzduch směrem k ventilátoru.
Filtrační patrony jsou nejčastěji regenerovány tlakovým vzduchem protiproudem. Tato pulzní
regenerace tlakovým vzduchem je dále řízená jednotkami s volitelnými funkcemi
Filtrační patrony jsou již v základu vybaveny dýzou nebo mohou být doplněny o vytěsňovací středové
jádro. Je-li konstrukce filtrační patrony odlišná mohou být dýzy dodány samostatně. Na základě specifických
požadavků jsme připraveni vyrobit filtrační patrony a dodat různé rozměrové varianty, skladby filtrační plochy
a různé varianty uchycení či fixace filtračních patron.
Filtrační médium – netkané textilie má obdobné vlastnosti jako materiál použitý na plochých
filtračních elementech, ovšem s nižší plošnou hmotností filtračního materiálu (235 – 250 g/m2). Jako
alternativní filtrační materiál může být použit speciální tvrzený filtrační papír.
Běžně dodávané filtrační patrony:
·
skládané filtrační patrony, netkaná textilie – nejčastěji používaným
materiálem jsou vlákna polyesteru s různými možnostmi finálních úprav povrchu
Technické parametry:
Ø prodyšnost od 150 do 300 l/m2/s při tlakové ztrátě 200 Pa
Ø účinnost pro částice > 3 µm
Ø teplotní odolnost do 100°C
Ø aplikace: pálící a svařovací pracoviště, brusírny, zařízení pro otryskání povrchů
· skládané filtrační patrony polyesterové s PTFE membránou – jsou
vyráběny z polyesterových materiálů s PTFE membránou, která zvyšuje účinnost
filtrace
Technické parametry:
Ø prodyšnost od 50 do 150 l/m2/s při tlakové ztrátě 200 Pa
Ø účinnost pro částice < 3 µm
Ø aplikace: nejčastěji na pálící a svařovací pracoviště
· skládané filtrační patrony papírové – jsou vyráběné z tvrzených a
impregnovaných papírů, na přání i v samozhášivém provedení nebo olejofobním a
hydrofobním provedení
Technické parametry:
Ø prodyšnost od 50 do 800 l/m2/s při tlakové ztrátě 200 Pa
Ø účinnost pro částice > 3 µm
Ø aplikace: specifické a méně zatížené provozy

Podobné dokumenty

Katalog - servis

Katalog - servis zástavbový prostor filtračního zařízení. Filtrační patrony jsou fixovány středovým šroubem nebo speciálním bajonetovým zámkem do přechodové plotny filtračního zařízení, která tak rozděluje jeho pro...

Více

Směšovač se škrticí klapkou pro plynový motor

Směšovač se škrticí klapkou pro plynový motor Směšovač se škrticí klapkou pro plynový motor (funkční vzorek) Garant výsledku: doc. Ing. Josef Laurin, CSc., katedra vozidel a motorů TU v Liberci Směšovač vzduch-plynné palivo, integrovaný se škr...

Více

Katalogový list K 714

Katalogový list K 714 spár a redukuje tím nebezpečí kontaktu pístu se stěnou válce. Proto je možno i v oblastech s vysokým tlakem pracovat s plastovými vedeními jako Hallite 506. Hallite K 714 se vyznačuje také vynikají...

Více

Technický list Isover EPS 70F

Technický list Isover EPS 70F výborné mechanické vlastnosti vhodné i pro ETICS tl. 200-350 mm minimální hmotnost jednoduchá zpracovatelnost dlouhá životnost ekologická a zdravotní nezávadnost trvalá odolnost ...

Více

MRM 120 - Fin

MRM 120 - Fin nuální, obsluha spočívá pouze ve výměně cívek s oba-

Více

CENIK 2012 WT

CENIK 2012 WT Systém SkyVeiw D1000 - 2 x SV-D1000, SV-BAT320, SV-ADAHRS200, SV-OAT340, SV-GPS250, SV-EMS220, SV-MAP270,dvě serva, originál Pitot, zástavbový kit pro Rotax 912

Více

Odrušovací filtr Filter F 100.016

Odrušovací filtr Filter F 100.016 Vývody: jsou provedeny lankem o prùøezu 0,75 mm2. Standardnì jsou vývody provedeny lankem, barevnì jsou odlišeny galvanicky propojené (prùchozí) dvojice vývodù, 1 - 3 a 2 - 4 (èerná - modrá nebo èe...

Více

SPALOVÁNÍ TOPNÝCH PLYNŮ

SPALOVÁNÍ TOPNÝCH PLYNŮ Tímto způsobem při nadýchání vyvazuje kyslík přímo z krve. Jak víme, absence kyslíku v nervové tkáni způsobí její okamžitý kolaps a odumření. Výše teploty plamene způsobuje reakci vzdušného dusíku ...

Více

Chemické reakce a rovnice

Chemické reakce a rovnice Ověřeno ve výuce dne

Více