Výběr 17" LCD monitoru do 12 000 Kč vč. DPH Nabídka a ceny z

Transkript

Výběr 17" LCD monitoru do 12 000 Kč vč. DPH Nabídka a ceny z
Kritéria a stanovení jejich vah
Kriterium
Název
Jednotka
Cena
Kč
K1
K2
Kvalita obrazu
známka 1-5
K3
Úhly pohledu
součet stupňů
K4
Doba odezvy
ms
K5
Další vybavení
body
Typ
N
N
V
N
V
Váha
∑
Dílčí kritéria K2 & K5 a jejich ohodnocení
K2
Kvalita obrazu
o1
jas
o2
kontrast
o3
barvy
o4
ostrost
K5
Další vybavení
v1
digitální vstup
v2
otočný panel
v3
reproduktory
v4
USB
Dílčí kritéria
o1
Výrobce
Model
jas
Acer
AL1712m
AOC
LM 720A
ADI
MicroScan A705
BenQ
FP 731
Fujitsu-Siemens
B17-1
LG
L1710B
SAMSUNG Sync Master 710V
ViewSonic VE710s
Hodnoty kriterií pro varianty K1
Výrobce
Model
(Kč)
Acer
AL1712m
AOC
LM 720A
ADI
MicroScan A705
BenQ
FP 731
Fujitsu-Siemens
B17-1
LG
L1710B
SAMSUNG Sync Master 710V
ViewSonic VE710s
váha
25%
25%
25%
25%
Saaty
K1
K2
K3
K4
K5
K1
1
K2
K3
2
1/2 1
1/3
1/4
1/3
K4
3
2
1/2 1
1/2
1/5
K5
4
2
1/2
2 1
1/3
Varianty
výrobce
model
Acer
AL1712m
AOC
LM 720A
ADI
MicroScan A705
BenQ
FP 731
Fujitsu-Siemens
B17-1
LG
L1710B
SAMSUNG Sync Master 710V
ViewSonic VE710s
Výběr 17" LCD monitoru do 12 000 Kč vč. DPH
Nabídka a ceny z listopadu 2004
Parametry získány od výrobců a z odborných časopisů
Hodnocení kvality obrazu a úhlů pohledu získáno z recenzí v
odborných časopisech
4
3
2
1
3
3
2
1
4
3
1
2
o3
barvy
1
1
1
1
4
3
4
1
o4
ostrost
3
3
3
4
3
1
1
2
K2
K3
K4
(známka 1-5)
(součet stupňů)(ms)
2,00
290
2,75
270
1,75
280
1,75
280
3,75
100
2,00
280
2,00
270
1,50
270
1
4
1
1
4
1
2
1
K2
(známka 1-5)
2,00
2,75
1,75
1,75
3,75
2,00
2,00
1,50
K5
(body)
30
30
16
30
20
16
30
25
v1
v2
v3
v4
digitální vstup otočný panelreproduktoryUSB
4
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
2
Lin. dílčí
fce utility
6
2
2
0
2
5
0
2
Geo Ø
2,352
1,585
0,758
0,608
0,582
∑
5,885
3
5
3
1/3
3 1
body
o2
kontrast
10 108
9 023
10 947
9 757
11 304
10 508
10 170
11 995
39,97%
26,93%
12,88%
10,34%
9,89%
100,00%
K1
N
K2
N
0,635
1,000
0,353
0,753
0,233
0,500
0,614
0,000
K3
V
0,778
0,444
0,889
0,889
0,000
0,778
0,778
1,000
K5
(body)
0
0
0
0
0
1
0
0
K4
N
1,000
0,895
0,947
0,947
0,000
0,947
0,895
0,895
6
2
2
0
2
5
0
2
K5
V
0,000
0,000
1,000
0,000
0,714
1,000
0,000
0,357
1,000
0,333
0,333
0,000
0,333
0,833
0,000
0,333
Vážené dílčí fce utility
K1
Výrobce
Model
Acer
AL1712m
AOC
LM 720A
ADI
MicroScan A705
BenQ
FP 731
Fujitsu-Siemens
B17-1
LG
L1710B
SAMSUNG Sync Master 710V
ViewSonic VE710s
K2
39,97%
0,254
0,400
0,141
0,301
0,093
0,200
0,245
0,000
K3
26,93%
0,209
0,120
0,239
0,239
0,000
0,209
0,209
0,269
K4
12,88%
0,129
0,115
0,122
0,122
0,000
0,122
0,115
0,115
K5
10,34%
0,000
0,000
0,103
0,000
0,074
0,103
0,000
0,037
∑
9,89%
0,099
0,033
0,033
0,000
0,033
0,082
0,000
0,033
pořadí
0,691
0,668
0,639
0,662
0,200
0,717
0,570
0,454
2
3
5
4
8
1
6
7
Vliv kritérií na konečné rozhodnutí
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Další vybavení
Doba odezvy
Úhly pohledu
Kvalita obrazu
Cena
Acer
AOC
ADI
BenQ
FujitsuSiemens
LG
SAMSUNG ViewSonic

Podobné dokumenty

blaqk audio

blaqk audio Předvybrané modely.................................................................................................... 11

Více

FSC Pocket LOOX 400

FSC Pocket LOOX 400 Příručka Easy Guide na disku CD Záruční příručka (CD) Doplňky a příslušenství Karty SD/MMC Hlavní baterie Navigační sada GPS Kožená pouzdra Dokovací stanice USB Sada obsahující pero stylus a kryt s...

Více

sortimentní list microscan

sortimentní list microscan negativní dopad. Ve většině případů se pro urychlení využívá nejen různých dopravníkových systémů, ale také snímačů MICROSCAN, které výrazně zvýšují efektivitu, přesnost a rychlost. Jsou krabice či...

Více

viewsonic logo

viewsonic logo právo na zmČnu specifikací produktu bez pĜedchozího upozornČní. ZmČna informací v tomto dokumentu bez pĜedchozího upozornČní vyhrazena. Tento dokument nesmí být kopírován, rozšiĜován nebo pĜevádČn ...

Více

Předávací protokol

Předávací protokol SonoScape SSI-6000 je plně digitální stacionární barevný diagnostický ultrazvukový systém s vysokým výkonem. Je navržen a vyráběn s použitím nejpokročilejších průmyslových technologií a umožňuje ef...

Více