Zde - Svatojánské muzeum Nepomuk

Komentáře

Transkript

Zde - Svatojánské muzeum Nepomuk
A
ADALBERTI, Ernesti. RITUALE PRAGENSE AD USUM ROMANUM ACCOMMODATUM. 1642. 480 +
292 s (209)
ADALBERTO, Patre. Panis Quotidianus. 214 s (290)
ADÁMEK, Jan. Arena Sancto-Joanea. Úcta Písečanů ke sv. Janovi Nepomuckému. 2014. 159 s (226)
ALLIOLI, Joseph Franz. Die Heilige Schrift des alten und neuen Testamentis. 1845. 602 s (185)
AMANDUS, P. F. Pratiasus unis in disumione elucesceno. 1712. 12 s (5a)
AMMANN J. J. Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde. Díl III. 1900. 160 s (154)
AMRHEIN, August. Historisch-chronologische Untersuchüngen… 1884 (162)
AMRHEIN, August. Historisch-chronologische Untersuchungen über das Todesjahr des hl. Johannes
von Nepomuk. 1884. 232 s (272)
ANDRADE, Vincenc de P. Úcta sv. Jana Nepomuckého v Mexiku. 1895. 28 s (43)
ANDRADE, Vincenc de P. Úcta sv. Jana Nepomuckého v Mexiku. 1895. 30 s (326)
AUG., Christiano. Theatrum Gloriae. 1691. 506 s (282)
B
BAAR, Jindřich Šimon. Pobožnost u jesliček od J. Š. Baara. Bolestné Vánoce. Památka na válečná
léta 1914-1917. 15 s (182)
BAHR, Florian. Svatý Jan Nepomucký. 1917. 22 s (49)
BALBIN S. J., P. Bohuslaus. Vita B. Joannis Nepomuceni martyris. 1725. 32 s (3)
BALBIN S. J., P. Bohuslaus. Vita S. Joanis Nepomuceni, sigili sacraminalis Protomoritis. 1729. 76 s (2)
BALBÍN, Bohuslav. Epitome historica rerum Bohemicarum. 1677. 631 s (51)
BALBÍN, Bohuslav. Život sv. Jana Nepomuckého. 1914. 80 + 4 s (29)
BALBÍN, Bohuslav. Život sv. Jana Nepomuckého. 1914. 790 s (298)
BALBÍN, Bohuslav. Miscellanea historiae Prigoni Bohemiae. 1682. 174 + 38 (177)
BART, František. Vrátný. Růže Dominikánská. Katolický časopis bratrstva růžencového. Ročník XXI.
1908. 384 s (172)
BARTIS, P.Mathias. Sacration angerona in voce silente et silentio vociferante sen Divus Joannces
Nepomucenus. 1743. 22s (5h)
BERGHAUER, Joanes Thomas Adalbertus. Protomartyr Poemitentiae ejusque sigilli custos semper
fidelis divus Joannes Nepomucenus. 1736. 414 s (53 a+b)
BERNDORF, Alex. Autor článku Posloupnost kněží a farářů na Nepomucku (14-15) IN: Plzeňsko. List
pro vlastivědu Záp. Čech. 1931 (143a)
BERNDORF, Alex. Graduál bratra Gotzwina z nepomuckého kláštera. 8 s (284)
BERNDORF, Alex. Katalog okresní živnostenské výstavy v Nepomuku z roku 1931. 1931. 56 s (146)
BERNDORF, Alex. Klášter pod Zelenou Horou. 1929. 36 s (190)
BERNDORF, Alex. Obrazy z dějin Nepomuka. 1931. 60 s (69)
BERNDORF, Alex. Zámek Zelenohorský, Nepomuk a jeho nejbližší okolí. 1930. 19 s (135)
BERNDORF, Alex. Zelená Hora. 1932. 142 s (202)
BERNDORF, Ludovicus. Dissertatio inauguralis medico practica. 1846. 29 + 2 s (245)
BILEK, Wenceslaus. Ad beatissimam VIRGINEM LAURETANAM. 1696. 300 s (206)
BILOWSKÝ, Godefrido Josepho. Cantator cygnus Funeris ipfe sui mortis beatae traditor. 1720. 521 s
(254)
BITNAR, Vilém. Čítanka svatojánská, svazek 1. 1932. 173 s (309a)
BITNAR, Vilém. Čítanka svatojánská, svazek 2. 1933. 173 s (309b)
BITNAR, Vilém. Náboženská osobnost sv. Jana Nepomuckého. IN: Čítanka svatojánská. svazek I. 1932.
174 s (239)
BITNAR, Vilém. PROCHÁZKA, Karel. Pragenssia svatojanská. 1929. 195 s (96)
BITNAR, Vilém. PROCHÁZKA, Karel. Pragensia svatojánská, sborník statí o kultuře českého baroka.
1929. 84 s (307)
BRADÁČ, Vincenc. Písně na oslavu svatého Jana Nepomuckého (Výňatek z kancionálu). 1865. 32 s
(330)
BRETŠNAJDR, Z. Sv. Jan z Pomuka a Mistr Jan Hus. 1909. 96 s (40)
BŘEZINA, Jindřich. Kniha chorální ku kancionálku vydaného pro Biskupství královehradecké. 1847.
117 s (216)
BORGHAUER, Jan Tomáš Vojtěch. Apologia der Schmutschrift für den Heiligen Joanne Nepomuceno.
1730. 222 s (141)
BOROVÝ, Klement. Jubilejní kniha k oslavě tisícleté památky úmrtí sv. Methoděje, jakož i k oslavě
padesátiletého trvání dědictví sv. J. N. 1885. 448 + 285 s (193)
BOROVÝ, Klement. Sv. Jan Nepomucký, mučedník a hlavní patron Království Českého. 1878 156 s (56)
BOROVÝ, Klement. Sv. Jan Nepomucký, mučedník a hlavní patron království českého. 1878. 155 s
(301)
BUCHFOLNER, Simon. Die Lebensgeschichte des heiligen Johannes von Nepomuk. 1837. 96 s (73)
BUSENBAUM Hermanno. Medulla Theologiae Moralis. 1659. 628 s (73)
C
CALARINI, M. A. Denkmal der Verehrung des hl. Johan v. Nepomuk. 1829. 80 s (31)
CIBULKA, Jan. Socha barokního světce. 1932. 6 s + 8 obr. (206)
COMENIUS, Ioannos Amas. Ianua Linguarum reseratu aurea: sive seminárium Linguarum et
scientiarum omnium. 1694. 343 s. (43)
D
D., A. Svatého Jana Nepomuckého obrazy, sochy, kaple, kostely a oltáře. 6 s (166)
DECHEUS, Theodorus. Biblia Sacra. 1679. 1051 s (62)
DOBMAYER, A. D. Mariani. Systema Theologiae catholicae. 1819. 446 s (165)
DOLEŽAL, Josef. Český kněz. Dvanáctá kniha života. 1931. 132 s (175)
DOMINICO, Joanne. Epitome Doctrinae Moralis Et Canonicae. 1765. 215 s (88)
DONIN, Ludvig. Die heilige Maria als hegreiche Gnadenmutter. 1898. 79 s (170)
DOSTÁL, Alois. Nebe svatojánské. 1894. 17 s (14)
DREML, Jan Aloys. Pravá oběť před Bohem, aneb modlitby katolické. 1857. 450 s. (44)
DROŽ, B. Zámek Žďár a Zelená Hora. 1908. 31 s (269)
DUBRAVIUS, J. Historiae Regni Boiemiae: de rebus memoria dignis. 1552. 208 s (179)
DUDERLEIN, Johann Christoph. Salomons Prediger und hohes Lied. 1784. 208 s (193)
DVOŘÁK, Jan. Kázání na zasvěcené svátky celého roku. 1839. 20 s (118)
E
E, P. M. Nepomucimidos libri VIII. 17–. 192 s (217)
EKERT, František. Posvátná místa královského hlavního města Prahy. 1883. 479 s (196)
EKERT, František. Posvátná místa královského hlavního města Prahy. č. 70. 1883 (338)
ERKER, Bernardinus. Notitice Illistris Regni Bohemiae volumen primum. 1760. 146 s (144)
F
FABIAN, Jos. Prok. Hlasy Svatováclavské. O sv. Janu Nepomuckém. 1915. 39 s (38)
FABRITIUS, Leopold. Mravná naučení na Wssecky Wejroční Neděle – a posvěcení chrámu Páně.
Kniha první. Kniha druhá. 1761. 1763. 282 s, 282 s (47)
FABRITIUS, Leopold. Mrawná Navčenj na Wssecky Wegračnj Swátky. 1761. 300 s (70)
FABRITIUS, Leopold. Mravná Navčenj. 1763. 311 s (65)
FEULNER, Adolf. Die Asamkirche in München. 1932. 88 s (188)
FISCHER, Christophoro. Caesareo a Regio Collegio Societatis… 1679. 263 s (82)
FOERSTER, J. B. Stopy v písku. 1932. 56 s (266)
FRIEDRICH, P. Sutton. Der grosse heilige Johann von Nepomuk. 100 s (63)
FRIND, Anton. Der geschichtliche hl. Johannes von Nepomuk. 1871. 64 s (187)
FRIND, Anton. Der heilige Johannes von Nepomuk. 1929. 84 s (98)
FRIND, Anton. Der heilige Johannes von Nepomuk. 1879. 122 s (159)
FRIND, Anton Ludvig. Der heilige Johannes von Nepomuk. 1929. 212 s (12)
FRIND, Wenzel Anton. Der heilige Johannes von Nepomuk. 1929. 212 s (320)
FROMM, P. Cyrill, sac. O.P. Domus Incarnaae saniontius sacra sive gloriosissimus mortir divus Joanne
Nepomucenus. 1708. 10 s (5c)
FRÖLICH, Erasmo. Notitia elementaris. Numismatum antiqvorum, illorum. 1758. 244 s (218)
FRYČ, František. Hlasatel slova Božího v neděli a ve svátek – kázání. 1823. 332 s (167)
FUEB, Jakub. Radostná cesta neb Swazek Würhy. 1819. 303 s (219)
FUKA, Josef. Modlitby a písně k poctě sv. Jana Nepomuckého. 1884. 64 s (339)
FUKA, Josef. Modlitby a písně k poctě sv. Jana Nep. 1890. 64 s. Sestavil (82)
G
GABRIEL, Josef. Christliche Sittenlehrreden auf alle Sonn und Festtäge des Jahrs. 1800. 298 s (122)
GABRIEL, Josef. Christliche Sittenlehrreden auf alle Sonn und Festtäge des Jahrs. 1800. 382 s (123)
GALLEMART, Johannis. Sacro concilium tridentum. 736 s (90)
GALLUZZI S. J. Francesco Maria. Vita si San Giovanni Nepomucano canico della Metropolitana di
Praga, emalire glaviaso. 1729. 116 s (1)
GEMMINGER, Ludwig. Ein Frend in der Noth d. h. Johannes von Nepomuk. 1883. 316 s (168)
GINSSEL, MichaeL. Die Verehrung des grossen hl. Martyrers J. von Nepomuk (39)
GREGOR, Franciscus Ignatius. Alpha betum Joanneum seu sermones rudes quos de orbis christiani
thaumaturgo divo Joanne Nepomuceni. 1762. 345 s (252)
GRRIL, Franciscus. Quodlibetum Angelico - Historicum S. Michael Archangelus. 1697. 136 s (71)
H
HABEL, Eduard. Johan von Nepomuk, Gedicht in zwei abtheilnugen. 1929. 111 s (8)
HALAŠ, Josef Heřman. Muza Moravská v patero odděleních. 1813. 456 s (112)
HAMMERSCHMID, Joanne Floriano. Cruciger Apostolicus id est Sanctus Andreas apostolus. 1689.
110 s (85)
HAMMERSCHMID, Joannes Florianus. Prodromus Gloriae Pragenae. 1723. 816 s (178)
HAMR, Josef. Zámecký kaplan na Zelené Hoře. Chronik von Grünberg. Výtahy z archivu zemského pro
Král. České. výtahy z urbáře zelenohorského z r. 1680 (230)
HAMRŠNÍK, Jan Florian. Prodromus gloricce prageuae. 1723. 816 s (50)
HANZELKA, František. Rodinná katolická čítanka. 1922. 343 s (194)
HARINGL, Michael. Werke des heiligen Alphons Maria von Liguori. 1846. 655 s (151)
HAVEL, Al. Pravda o sv. Janu Nepomuckém. 1925. 68 s (305)
HAVEL, V. Pravda o sv. Janu Nepomuckém. 1925. 68 s (25)
HAVEL. Pravda o sv. Janu Nepomuckém. 1925. 68 s (87)
HAYN, J. H. P. Dies et annus christianus asceticus seu liber precatorius, et missale secularium. 1730.
728 s (222)
HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronika česká. 1819 (v expozici) (167)
HÁJEK Z LIBOČAN, Václav. Kronyka Cžeská (původní vydání), 1541 (204)
HEIMBACH, Mathia. Praxis Catechetica Casive Manuductio. 1733. 752 s (87)
HERBEN, dr. Jan. Jan Nepomucký. Spor dějin českých s církví římskou. 1920. 223 s (189a)
HERBEN, dr. Jan. Jan Nepomucký. Sbor dějin českých s církví římskou. 2. vydání. 1893 (189b)
HILLE, J. P. Rukopis prof. Kozla. Co napsal W. W. Tomek ve 4. díle Riegrova Slovníku Naučného o sv.
Janu Nepomuckém. 51 s. 1865 (152)
HLAVINKA, Alois. Kronyka českomoravská. Dějiny našeho národa pro náš lid. 1890. 402 s (243)
HOLÝ, Prokop. Nejkrásnější pomník IN: Sv. Antonín – Kalendář na rok 1931. 1931. 8 s (110)
HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Děkanský kostel sv.
Jakuba. 1907. 8 s (247a)
HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Kostel sv. Jana. 1907.
6 s (247b)
HRONEK, Josef. Kněz v českém národním obrození. 1924. 44 s (179)
HRUŠŤ, P. Ant. Petr. Krátké dějiny a seznam Českokatolických osad ve Spojených státech amerických.
1890. 561 s (210)
HÝBL, Jan. Ponaučení pro faráře ve zpovědnicích. 332 s (186)
CH
CHALUPECKÝ, Jan. Kult svatojánský v našem národě a význam jeho pro národ český. 1926. 64 s (37)
CHAURA, Karel. Katalogy: Katalog 174 Böhmen ünd Mähren Bavarica – písmena A-R. Bavarica –
písmena S-Z, Katholische Theologie in deutscher Sprache – Bohemica, Pragensia, Moravica etc. Staré
tisky, č. 570. 1932. 1239 s (228)
CHR., H. Swiety Jan Nepomucen patron dobrej stawy. 1903. 48 s (41)
J
JABONSKÝ, Boleslav. Bože můj, nadevšecko tě miluji. Modlitební kniha pro katolické křesťany.
1931. 288 s (225)
JIRSÍK. Den svatého Jana Nepomuckého. 10 s (129)
JOSEPHI, Joannis. Instructio brevis pro vicarijs foraneis ac parochis. 95 s (92)
K
KAISERLICH, Jozef Anastas. Kázánj na wssecky neděle a obyčejné swátky celého roku. Druhý díl.
1818. 378 s (75)
KANKA, Joannes Nep. Mutuum religionis justitiae in civitate foedus. 1829. 24 s (70)
KASPR, Jos. Devět májových věnečků. 1884. 187 s (42)
KAŠPAR, František. STRNAD, Jan. Jesličky. 1927. 160 s (107)
KAŠPAR, Karel. Partýřský list o sv. Janu Nepomuckém. 1925. 20 s (24)
KAŠPAR, Karel. Pastýřský list o sv. Janu Nepomuckém. 1925. 20 s (91)
KAŠPAR, Karel. Pastýřský list o sv. Janu Nepomuckém. 1925. 20 s (306)
KELLER, Ondřej. Dilectus discipulus sapientiae Theondricaemagisterio. 1718. 8 s (5e)
KIENLE, Franz Karl. Lexikon der christlichen Glaubens und Gittenlehre. 1784. 672 s (150)
KIRSCH, Leopoldo. Tractatus theologicus de gratia… 1761. 415 s (76)
KISELIO, Philippo. Nili Mystici. 1672. 895 s (78)
KIST, Leopold. Exepelbuch für Priester und Volk. 1884. 494 s (121)
KOLBE, P. Václav. Simpidissiumus in fluentis Maldavae gratiarum fons S. Joanes Nepomucenus. 1729.
64 s (10)
KOLDA, Frant. Rukopisy a věda. 1931. 119 s (209)
KORZINEK, Franciscus. Infulabus animarum piscabor nova metamorphasi on laureatum piscem
mutabus. 1710. 12 s (5d)
KOŠNÁŘ, Jan. Kalendář Vincentina 1932. 1932. 160 s (171)
KOZEL, Václav. Divadelní hry o sv. Janu Nepomuckém. 24 s (191)
KOZEL, Václav. Studie sv. Jana v Padově. 1932. 19 s (236)
KOZEL, Václav. Studie sv. Jana Nepomuckého v Padově. 1932. 18 s (312)
KOZEL, Václav. Studie sv. Jana Nepomuckého v Padově. 1932. 20 s (319)
KOZEL, Václav. Svatý Jan Nepomucký, světec mariánský IN: Svatá Hora. 1930. 2 s (113)
KOZEL, Václav. SAHULA, Jiří. Studie sv. Jana Nepom. V Padově. Sekty v Čechách a vlastenectví Časové
úvahy. 1932. 64 s (325)
KRÁL, Josef. Rukopis prof. Kozla. Divadelní hra lidová o sv. Janu Nepomuckém. 40 s (151)
KULDA, Beneš Method. Posvátná kazatelna. 1873. 954 s (177)
KULDA, Beneš Method. „Posvátná kazatelna“, časopis kazatelský. 1871. 953 s (63)
KULDA, Beneš Method. „Posvátná kazatelna“, Časopis kazatelský. 1872. 954 s (148)
KUPKA, Jiří Vilém. Rukověť pro zpovědníka podle Caj. Mar. Bergamo. 1861. 225 s (106)
KUTTOVÁ, Anna. Hl. Johannes von Nepomuk. 1932. 2 s (208)
KYSELKA, Josef. Slavnosti ke cti sv. Jana Nep. 1898. 15 s (270)
L
LEOPOLD, Václav. NEUMANN, Václav Fr. Slavná stoletá památka vyhlášení za svatého blahosl. Jana
Nepomuckého. 1829. 167 s (57)
LINK, Mathia. Commentationes Theologicae de Legibus Legum Transgressione et poenis. 1764. 464
s (72)
LUDWIG, Mehler. Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre u. a. christlicher Libea, den
Gchoten. 1861. 490 s (162)
LUX, Kristin. Květy Mariánské, ročník XXVI měsíční list ctitelů Panny Marie. 1909. 384 s (168)
LUX, Kristin. Květy Mariánské, ročník XXVII měsíční list ctitelů Panny Marie. 1910. 384 s (169)
LUX, Kristin. Květy Mariánské, ročník XXVIII měsíční list ctitelů Panny Marie. 1911. 384 s (170)
LUX, Kristin. Květy Mariánské, ročník XXX měsíční list ctitelů Panny Marie. 1913. 384 s (171)
M
MACAN, Jakub Rafael. Rukověť pobožnosti. 1862. 347 s (119)
MACH, Antonio Carolo. Ehren Triumph der Jugend und Heiligkeit des heiligen Blut – Zeugen Joannis
von Nepomuck. 1747. 532 s (226)
MALÝ, Fr. Naše naděje… 6 s (128)
MANGWONIO, Valentinus. Titulus i syntagmatis societat jesu... 1684. 214 s (80)
MANZADOR, P. Don Pii. Seren Predigen des regulierten Priesters des hl. Apostels Pauli. Díl I. 1749. 990
S (280)
MASSILLON, Johann Baptist. Gedanken über verschiedene Materien der Gittenlehre. 1759. 288 s
(74)
MAYEN, Johannisches. Gärtlein oder auserlesene Andachten zum h. J. von Nepomuk. 1857. 256 s (65)
MEHLER, Ludwig. Beispiele zur gesammten christkatholischen Lehre. 1855 (198)
MELKA, Antonín. Svatojanské triduum. 1929. 40 s (95)
MICHAELIS, Johann David. Mosaisches Recht. Díl čtvrtý. 1785. 288 s (153)
MIKLÍK, Konstantin. Pekařův sv. Jan Nepomucký. 1930. 79 s (165)
MORPER, J. J. Die Sterne des hl. Johannes von Nepomuk (271)
MURATORI, Ludewig Anton. Die Mahre Andacht des Christen. 1762. 290 s (196)
N
NATTENHUSA, Mauritium. Homo simplex et rectus oder der alte redlichel. 1753. 292 s (84)
NEUMAN, Wenzel Franz. Hundestjährige Inbrefaier der Heiligsprechüng das heil Johan von Nepomuk.
1829. 200 s (6)
NEUMANN, Jan Nep. Z kongregace nejsvětějšího vykupitele. 85 s (89)
NEUMANN, P. Augustin. Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově. 1926. 238 s
(180)
NEUMANN O. S. A., P. Augustin. Nové prameny k dějinám husitství na Moravě – Svazek VI. 1930. 289
s (233)
NEŽÁRECKÝ, Jan Josef. Mučedník. Historická hra v 7 obrazech. 188 s (303)
NĚMEČEK, Josef. Domácí poklad bohabojné rodiny. 1863. 857 s (246)
NIKLÍK, Konstantin. Pekařův z. Jan Nepomucký. 1930. 79 s (68)
NOVÁK, Tomáš. Svatý Jan Nepomucký. 1862. 127 s (160)
NOVOTNÝ, Antonín. Kolem „Temna“. 6 s (157)
NOVOTNÝ, prof. Václav. Náboženské hnutí české ve 14. století a 15. století. Výbor lidových přednášek.
280 s (174)
O
OKÁČ, Michael. Kázání v podobenstvích a v příkladech na všecky neděle a svátky roku církevního.
1857. 270 s (145)
OLIVA, Václav. Husitství ve světle pravdy. 1916. 81 a 163 s (310a, b)
OLIVA, Václav. Kanonizační bulla sv. Jana Nepomuckého. 1910. 96 s (186b)
OLIVA, Václav. O beatifikaci a kanonizaci vůbec. IN: Husitství ve světle pravdy. 1916. 81 s (186a)
OLIVA, Václav. O kanonizaci blahoslaveného Jana Nep. 1922. 101 s (186c)
OPPELT, B. Der andächtige Pilgrim am Grabe Skt. Johannes von Nepomuk. 1829. 72 s (62)
ORLICKÝ, František. Slova Pravdy… 1893. 31 s (81)
OTTEL, Michael. Feier der Andacht zu dem heiligen Johann von Nepomuck. 1838. 197 s (60)
OTTEL, Michael. Feier der Andacht zu dem heiligen Johann von Nepomuck. IN: Časové úvahy. 1848
(313)
P
Panegyricae conciones de S. J. N. (pražští preláti a kněží). Soubor kázání. 1730 (234)
PAOLETTI, R. P. VIRIDARIUM SACRARUM CONCIONUM. 1724. 260 + 488 s (211)
PASSI, Bortolomeo Antonio. La Istovia della vita die marbiris e de umiracoli di San Giovanni
Nepomuceno. 1737. 384 s (7)
PAULY, Mons. Jan. Písně a modlitby pro Oktáv sv. Jana Nepomuckého. 1926. 98 s (86)
PAULY, Mons. Jan. Písně a modlitby pro Oktáv sv. Jana Nepomuckého. 1926. 37 s (316)
PÁNEK, Jan. O požáru 1746. 2 s (173a)
PÁNEK, Jan. Privilegia nepomucká (kopie). 32 s (173b)
PÁNEK, Jan. Rozjímání o smrti. 6 s (173c)
PEJŠKA, P. Josef. Památník k dvoustému výročí Kanonisace sv. Jana Nep. IN: Svatá Hora. Časopis
mariánský. Věstník Matice svatohorské. 1929. 188 s (94)
PEJŠKA, P. Josef. Život sv. Jana Nep. I. a II. Část. 1929. 31 s (78)
PEJŠKA, P. Josef. Život sv. Jana Nep. III. Část. 1929. 31 s (79)
PEKAŘ, Josef. Český časopis historický. 1921. 528 s (138)
PEKAŘ, Josef. Tři Kapitoly z boje o sv. Jana Nep. 1921. 60 s (83)
PELCL, František Martin. Nowá kronyka cžeská, díl třetí od léta 1230 až do léta 1378. 1796. 496 s.
(14)
PESSINA D. W. Dědictví Svatojánské. 1856. 62 s (33)
PETR, Antonín. Starý zákon, Nový zákon. 1780. 1441. 351 s (69)
PLAČEK, Antonín. Svatojánské hvězdy. 1903. 103 s (161)
PODLAHA. „Památná místa“. 29 s (104)
PODLAHA, Antonín. K dvoustému výročí svatořečení sv. Jana Nepomuckého. 1929. 40 s (117)
PODLAHA, Antonín. Posvátná místa království českého. Dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných
soch, klášterů i jiných pomníků. Díl VII. 1913. 349 s (294)
PODLAHA, Int. ŠITTLER Ed. Památky úcty vzdávané svatým Patronům národa českoslovanského.
Album svatojánské. 1896. 17 + 8 s (55)
POHANA, Václav. Životopis velebného pana Antonína Hanikýře. 1840. 71 s (61)
POMIORA, František Joachim. Vitae et Famae par pasus. 1720. 10 s (5g)
POŠUMAVSKÝ. Obrana víry… 1918. 75 s (124)
PRUGGER, Martin. Kniha Navčenj a Prjkladůw Katechyzmus. 1745. 771 s (61)
R
RAINOLD, Carl Eduard. Pragis Feierlichkeiten beidem hündert jährigen Jubelfeste der Heiligsprechung
des Johann von Nepomuk. 1829. 16 s (237)
RAINOLD, Hrsg. von K. E. Erinnerungen an merkwürdige Gegenstände und Begebenheiten. 1829. 366
s (207)
RAUŠAR, Fr. Kulturní vývoj Blovicka. 1933. 61 s (274)
REBAN, Karel. U kolébky sv. Jana Nepomuckého v jeho rodišti. 1933. 56 s (106)
REGUISI, Pan. Hlas pastýře. Dílo letní. 1777. 428 s (146)
REICHEUBERGER, Andre. Pastoral Unweisung zum Akademischen Gebrauche. 1812. 231 s (161)
REINHARD, Franz Volfmar. System der Christlichen Moral. 1813. 808 s (124)
RESSEL, Josef. Svatý Jan Nepomucký, světlo v temnotách. 1929. 36 s (19)
RESSEL, Josef. Svatý Jan Nepomucký, světlo v temnotách. 1929. 36 s (311)
RESSEL, Josef. Svatý Jan Nepomucký, světlo v temnotách. 1929. 36 s (315)
REYL, D. Jos. Obrana úcty svatojánské. 1910. 40 s (36)
REYL František. Obrana úcty svatojanské proti Dr. Herbenovi… 1894. 39 s (93)
RIEGLER, D. Der heilige Johan von Nepomuk. 1829. 60 s (4)
RYBÁK, Josef. Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckým. 1929. 84 s (22)
RYBÁK, Josef. Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém. 1929. 84 s (97)
RYBÁK, Josef. Co sluší uvážiti o sv. Janu Nepomuckém, ke 200 letému jubileu jeho svatořečení 19.
března 1929. 1929. 84 s (308)
S
SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl devátý. 1893. 268 s (231)
SEDLÁČEK, Jaroslav. Výklad knih písma svatého starého zákona. 1901. 1284 s (173)
SEDLÁČEK, Jaroslav. Výklad posvátných žalmů. 1900. 568 s (118)
SEDLÁK, Jan Nep. Kanonisace Jana Nepomuckého. 1929. 32 s (314)
SEDLÁK, Jan Nep. Proč nedošlo již dříve k svatořečení Jana Nepomuckého. 1929. 32 s (58)
SEDLÁK, prof. dr. Jan. Mr. Jan Hus (s. 53–57 o sv. Janu Nep.). 1915. 378 + 353 s (184)
SCHEYB, Franz Christoph von. Geschichte des Lebens der Marter und der Wunder… 1773. 466 s (64)
SCHMUNDE, P. Theodor. Guslichte das Lebens und der öffentlichen Voeshrung. 1883. 336 s (46)
SCHNEIDER, Johann Alwisius. Gebet und Erbanungsbuch für katolische christens. 366 s (103)
SCHNERICH, Alfred. Wiens Kirchen und Kapellen. 1921. 234 s (136)
SCHNURICH, A. Die Kollegiat und Stadtpfarrkirche St. Peter. 1930. 43 s (134)
SCHULTE, Friedrich. Erlӓuterung des Geselzes über die Ehen den Katholiken. 1857. 186 s (120)
SCHWARZCENBERG, Bedřich. Rukopis prof. Kozla, Pastýřský list k 150 svatořečení sv. Jana. 1879. 1894
atd. 186 s (11)
SIEBELT, M. Johanes von Nepomuk, der Martyrer des Beichtgeheimnisses. 1925. 48 s (158)
SIMON, Jordani. De religione contra Libertinos. 1734. 464 s (114)
SIMON, Jordani. De religione contra Libertinos. 1734. 466 s (115)
SIMON, Jordani. Religione contra Libertinos. 1775. 453 s (79)
SKÁLA, V. Proti potupám sv. Jana Nepomuckého 1. díl. 1920. 16 s (27)
SKÁLA, V. Proti potupám sv. Jana Nepomuckého 2. díl. 1920. 16 s (28)
SRDÍNKO, František. Blahověst hlasy katolické. ročník XXVII. 1877. 484 s (178)
STEHR, Codefrido. Questiones theologicae de censuris in genere… 1689. 243 s (81)
STEINHAVERO, Antonio. Vado mori sive via omnis carnis morte duce mortalibus in processiore
mortuorum. 1781. 79 s (192)
STEJSKAL, František. Sv. Jan Nepomucký. 1921. 175 s (102)
STEJSKAL, František. Svatý Jan Nepomucký. díl I. 1921. 169 s (304a)
STEJSKAL, František. Svatý Jan Nepomucký. díl II. 1922. 175 s (304b)
STRAKA, Václav. Písně pohřebné k wyzdwižení mrtvého těla. 1819 (222)
STRNAD, Jan. U kolébky světce světla IN: Sv. Josef – Kalendář přátel opuštěných dítek má obyčejný
rok 1929. 1929. 5 s (107)
STRNAD, Jan. Májový světec, patron cti a dobrého jména IN: Neděle. 1928. 4 s (116)
STROBEL, Johann Baptist. Volfs = Predigten nach dem wahren Sinne des heiligen Evangelium. 1784.
486 s (160)
STURMS, M. Christoph Christian. Betrachtungen über die Werke Gotte im Reiche der Natur und der
Borsehung auf alle Tage des Jahres. 1803. 514 s (164)
SUMMA, Joanne Ignatio. Hora Novissima a Divo Joanne Nepomuceno. 1704. 70 s (328)
„Sursum“. Věstník Klubu duchovenstva ČSL strany lidové v Čechách. 1928. 3 s (103)
SÜESSLIN, Casimirus. Theatrum gloriae Sanctorum – Conciones in Festa occurentia per annum.
1686. 500 s. (42)
SVOBODA. Úcta sv. českých patronů v Písku. 1929. 16 s (105)
SVOBODA, Franciseus Johanes Nep. Fracundus Boemiae apostolus, sen D. Joannes Nepomucenus.
1717. 18 s (5b)
SVOBODA, Josef. Katolická reformace a mariánská družina v království českém. 1888. 210 s (174)
SYLVII, Aeneae. Historia (217)
Š
ŠORM, A. Kostel sv. Jana Nep. 1930. 2 s (108)
ŠORM, A. Středa, dnem zasvěceným ke cti sv. Jana Nepomuckého. 1930. 4 s (108)
ŠORM, A. Ve jménu demokracie. 1922. 100 s (114)
ŠPALÍČEK. 8 písní o sv. Janu Nep. 1917. 22 s (48)
ŠTĚDRÝ, František. Obrana sv. Jana Nepomuckého. 1906. 31 s (195)
ŠTĚPÁNEK, Jan Nepomuk. Rukopis prof. Kozla. Jan z Nepomuku. Truchlivá hra v pěti jednáních. 1814.
144 s (149)
T
TEPLÝ, František. Autor článku Z lidové četby konce 18. a první poloviny 19. st. Časopis pro dějiny
venkova. 8 s (115)
TEPLÝ, František. ŠTĚDRÝ, Fr. Obrana sv. Jana Nep. 1906. 29 s (268)
TOBOLKA, Zdeněk V. M. Pavla Žídka – Spravovna. 1908. 193 s (240)
TOMSA, František Bohumil. Úplná křesťanská katolická modlitební kniha Michala Haubra. 552 s
(155)
TOUŠKOVÁ, Iveta. PODHORSKÝ, Marek. MARŠÁL, Josef. Toulavá kamera. 2015. 237 s (224)
TRUCHLÝ, Andrej. HAVLÁČEK, Vinc. TRUHLÁŘ, Mars. Rukopis prof. Kozla, Svatý Jan Nepomucký,
mučedník. 1903. 56 s (13)
TRUMMER, Jan Jiří Trummer. Coeli depositum Grande urbis Pragenae regnique Bohemiae inclyti.
1732. 8 s (72)
TSCHUPID, Johann Nepomuck. Kanzelreden. 1788. 508 s (152)
TSCHUPID, Johann Nepomuck. Kanzelreden auf alle Sonn und Festtage. 1803. 564 s (203)
TURZYŇSKI. Przewodnik po skarbcu Jasnogorskim. 1926. 99 s (133)
TYL, J. K. Rukopis prof. Kozla. Jan Nepomucký. Obraz z dějin českých v pěti odděleních. 133 s (150)
V
VERGHETTI, Blasius. In laudem Joannis Nepomuceni m. earmina. 1843. 25 s (47 a+b)
VEVERKA, E. Sbírka výkladův a kázání. 1885. 6 s (119)
VĚLINSKÝ, Bapt. Hlasy svatováclavské… 1904. 20 s (80)
VĚTROVSKÝ, Maxmilian. Historia de vita, martyrio et miraculis S. Joanis Nepomuconi. 1729. 256 s (9)
VOJTĚCH, Josef. Sol in geminis geminia charitae Deiet. 1718. 12 s (5f)
VOTKA, Jan Křtitel. Památky Staroboleslavské. č. 66. 1879. 446 s (337)
VOTKA, Jan Křtitel. Skřipec na české nevěrce, a svobodomyslníky. 1887. 69 s (92)
VOTKA, Jan Křtitel. Skřipec na české nevěrce a svobodomyslníky. 1887. 69 s (164)
VOTKA, Jan Křtitel. Sv. Jan a knížecí rod Švarcenberský. 1887. 142 s (15)
VOTKA, Jan Křtitel. Zázračný jazyk sv. Jana Nepomuckého. 1884. 124 s (88)
VOTKA, Jan Křtitel. Zázračný jazyk svatého Jana Nepomuckého. 1884. 124 s (317)
VOTKA, Jan Kř. Památky Staroboleslavské čili prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách.
1879. 415 s (142)
Výbor svatojánský. Pragensia svatojánská. 1929. 195 s (163)
Výbor svatojánský v Praze. Katalog výstavky svatojánských pragensí. 1929. 23 s (21)
W
WALEBA, W.F. Die Glorie der hellstrahlanden Sterne das heiligen Johann von Nepomuk. 1829. 74 s
(17)
WEBER, Joanne Adamo. Ars conversandi. 1682. 974 s (86)
WESSELY, Fabiani. Conciones Selectae in totius Anni festa. 1730. 827 s (66)
WEISSKOPF. Linzer Theologisch-praktische Quartalschrift. 1926. 30 s (120)
WEISSKOPF, Joseph. St. Johann von Nepomuk. 1931. 250 s (176)
WICK, Vojtech. Dóm svatej Alžbety v Košiciach. 1936. 437 s (297)
WINDERMAYER, Franciscus. Fünf angeflammte Andachstern. 1723. 224 s (259)
WÜRFEL, Adolf. Legenda o svatém Janu Nepomuckém. 1862. 27 s (26)
WÜRFEL, Adolf. Legenda o svatém Janu Nepomuckém. 1862. 28 s (318)
Z
Z., V. Svatý Jan Nepomucký „Sbírka životů svatých a světic Božských“. 1904. 28 s (30)
ZAHRADNÍK, Vincenz. Leben des hl. Johannes von Nepomuk. 1829 (18)
ZELENKA, F. Jan Nepomucký svatý 1. 1929. 2 s (122)
ZELENKA, František. Jan Nepomucký svatý I a II. 1930. 2 s (185)
ZIERVOGEL, Ferdinand. Milosrdný Samaritán – poučná a modlitební knížka pro nemocné a jejich
ošetřovatele. 1905. 840 s (176)
Ž
ŽÁK, František. Legendy. 174 s (125)
AUTOR NEZNÁMÝ
1854–1929. Na památku oslavy démantového jubilea osady sv. Jana Nepomuckého v St. Louis.
Missouri. 1929. 111 s (214)
1877–1927. Památník ku zlatému jubileu a XXVII. generálnímu sjezdu První Ústřední Jednoty v St.
Louis. Missouri. 1927. 88 s (212)
Acta Curiae episcopalis boh Budvicesis. č. 21 a 22. 1930 (255b)
Adresář českých katolických kněží a osad v Americe. IN: Katolík. Česko-americký kalendář. 1932. 20 s
(215)
ALREGE DU CATECHISME. 1745. 24 s (60)
Anderer Theil des Lebens. 1754. 892 s (212)
Berle nebeské z mučennické kuruny sv. Jana Nep. Památka svatojánské slavnosti roku 1857 (293)
Blasii Verghetti Sacerdotis Dioecesis Anagninae in laudem Ioannis Nepomuceni Martyris. 1892 (299)
Biblia sacra vulgatae editionis SIXTI V PONT. M. 1757. 894 s (187)
Biblí česká, tj. celé Svaté Písmo starého y nového Zákona podle starého obecného Latinského od
svaté Římské Katolické Cýrkve schváleného výkladu. Dva díly. 1804. 1135 s, a 1386 s (41a)
Biblí česká čili Písmo Svaté Starého i Nového Zákona. 1889. 745 s (1757)
Breviarium Scripturisticum tomuli tres dominicalia totius anii Evangelia. 1772. 550 s (158)
Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis. 1899. 574 + 304 + 288 + 286 s (194)
Celý Nebeklíč aneb vroucné katolické modlitby. 1828. 811 s. (46a, b)
Comparata selecta… 1732. 497 s (242)
Časopis pro dějiny venkova s přílohou Selský archiv. 1932. s. 233–304 (250)
Časopis pro katolické duchovenstvo. 15. ročník. 1824. 188 s (180)
Das Leben und Marter des heil. Welt Patron Joannis Nepomucen. 1723. 44 a 23 s (16)
Der heilige Johannes von Nepomuck. 1729. 16 s (112)
Der heilige Johannes von Nepomuck. 1729. 62 s (343)
Der Philosoph aus Africa. 2. díl. 1787. 310 s (127)
Die christliche Kunst. 1925. 32 s (172)
Diurnum pietatis christianae exercitium. Sodalium marianorum devotioni: Accessit cultus S. Joannis
Nepomuceni. (modlitby), 1758, s. 579 + 3. Kolektiv autorů (220)
Díl první malého zlatého Nebe-klíče. 399 s (93)
Duchowny jádro wšech modliteb pro všecky lidi. 1826. 220 s (265)
Dwauch Swatých sester Gertrudy a Mechtyldy. 1796. 336 s (263)
Dwauch swatých sester Gertrudy a Machtyldy nábožné modlitby. 1798. 336 s (104)
Dwauch Swatých Sester Gertrudy a Mechtyldy nábožné modlitby aneb: Kytka srdce strausseného.
1796. 340 s (59)
Dychtivý poutníček na hrad Pražský k hrobu svatého Jana Nepomuckého spěchající. 1859. 108 s (32a)
Dychtivý poutníček na hrad Pražský k hrobu svatého Jana Nepomuckého spěchající. 1859. 100 s (32b)
Dychtivý poutníček na hrad Pražský k hrobu svatého Jana Nepomuckého spěchající. 106 s (329)
Evangelium sv. Marka. 172 s. V japonštině (57)
Exercise Journalier de Pieté. 234 s (169)
Farní věstník duchovních správ nepomuckého vikariátu. Ročník I a II. Zprávy o Nepomuku a
z Nepomuku (181)
Farní věstníky sousedních a jiných vikariátů. a), b), c), d), (251)
Florentum coeleste diversis. 1735. 334 s (197)
Gebett zu St. Johannes von Nepomuk. 14 s (126)
Geschichts-Beschreibung von dem Leben h. J. von Nepomuck. 1730, 320 s (155)
Getreue Beschreibung des Lebens und Todes des heiligen Johann von Nepomuk. 1812. 8 s (219)
Gradus ad Parnassum SIVE Novus Synonymorum, Epithetorum et Phrasium poëtiuarum Thesaurus.
1727. 960 s (202)
Historia de vita martyrio ex miraculis s. Johannis Nepomuceni. 1729. 258 s (323)
Historia ecclesia stica a revendissimo domino (113)
Hodinky k svatému Janu Nepomuckému. Část knihy. 321 – 342 s (109)
HOMO SIMPLEX ET RECTUS ODER DER ALTE REDLICHE DEUTSCHE BICHEL. 1701. 1056 s (210)
Chronologische Reihenfolge der Rӧmischen Säncte von Petrus bis auf Leo XII. 1828. 686 s (64)
Johannäisches Blumen – Büschlein aus dem Meanen – Gärtlein oder kurze Andachts – ubung zu dem
heiligen Johanis von Nepomuck. 1828. 108 s (227)
Johanneisches Blumen Büschlein aus dem Manen Gartlin. 1803 (262)
Jubilejní knížka Osady svatého Jana Nepomuckého na Karlíně. Cleveland, Ohio. 1912. 16 s (Fr. Jan
Hroch) (213)
Jubileum svatojanské (121)
Kalendář Družstva Vlast Svatý Vojtěch pro rok 1933. Kalendář Přítel opuštěných pro rok 1933. 1932. s.
130 a 144 (232)
Kalendář přátel opuštěných na rok 1934. 1934. 143 s (264)
Kancionálek neb sbírka písní pro domácí neb veřejnou pobožnost. 651 s. opisy (77)
Kancionálek. r. 1800. 467 s. (279)
Katechismus biskupství Králo – hradeckého. 1755. 184 s (111)
Katechismus der gefunden Bernunft ober Versuch Friedrich Eberhard von Kochw. 1786. 100 s (183)
Katolík. Českoamerický kalendář na rok 1925. 1925. 208 s (183)
Kázání o sv. Janu Nepomuckém. 57 s (192)
Klopstocks Werke. 1785. 266 s (204)
Kniha bratrstva Lyttiratského sv. Mestys Nepomunice. 1721 (54)
Königliche hals-bierde. 1769. 482 s (200)
Krása našeho domova. Měsíčník pro ochranu a okrašlování naší domoviny. 1932. č. 5. s. 65–80 (198)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1777. 284 s (128)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1777. 286 s (129)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1777. 318 s (130)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1778. 269 s (131)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1781. 278 s (132)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1781. 282 s (133)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1783. 274 s (134)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1784. 280 s (135)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1783. 288 s (136)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1784. 290 s (137)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1784. 298 s (138)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1785. 279 s (139)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1786. 282 s (140)
Kritische Sammlungen der theologischen litteratur. 1786. 281 s (141)
Kurzer Begriff des Lebens… 50 s (127)
Kvítek Majální. 1724. 208 s (332)
L´histoire de la vie du Pape Gregorio Leti Sixte Cinquie´me. 1683. 237 s (190)
Lebensgeschichte des heiligen. 192 s (335)
Lettres sur diverssujets de morale et de pieté. 1708. 143 s (89)
Litaniae pro particulari devotione recitander ad S. Joannem Nepomucenum… 1697. 8 s (218)
Litanie o sv. Janu Nepomuckém. 16 s (90)
Loučení redaktorovo. 1857. 62 s (260)
Magazin für Prediger. Oder Sammlung neu ausgear beiteter. 1788. 344 s (163)
Magazin für Prediger. Oder Sammlung neu ausgear beiteter. 1788. 356 s (184)
Mannuale Rituum. 1833. 196 s (159)
Mariánská pobožnost od jedné každé a od Boha plodem požehnané manželky. 72 s (101)
Memoriale vitae facerdo talis. 1806. 230 s (110)
Missae in Agenda defunctorum tantum deservientes. 1702. 32 s (215)
Missale Romano Bohemicum en maustato D. D. J. Mauriti Glestavi. 1735. 698 s (341)
Missale Romanum. MISSALE ROMANUM EX DECRETO SACROS. CONCILII TRIDENTINI RESTITUTUM
S: PII V: PONTIFICIS MAXIMI. 1876. 504 + 108 s (223)
Modlitby. 1860. 229 s (188)
Modlitby. Díl první polovičního Nebe-klíče. 454 s (98)
Modlitby k pobožnému uctění Pána našeho Ježíše Krista a Marie Panny Karlovské. 1849. 7 s (132)
Modlitby k radostné Panně Marii (289)
Motlitby k sv. Janu Nep., se 7 obrázky v textu. 62 s. titulní list schází (34)
Modlitby ranní (99)
Modlitby. 160 s (100)
Modlitby. 208 s (105)
Modlitby. 454 s (191)
Modlitby. 526 s (159)
Modlitby. 162 s (205)
Modlitby. 334 s (288)
Modlitební kniha – sebrané a svázané modlitby. Fragmenty (220)
Náboženství ve výkladech a rozmlouváních podle uvedení do katechismu. Díl první. 1808. 283 s
(147)
Nebeklíč. 1775. 838 s (203)
Neděle. r. 8. č. 20.1933 (256)
Nedělní kázání Jana Rychlovského. 1819. 324 s (117)
Nepomucké ohlasy. 1929 (248)
Norïeröffucte Johaniasche Ets-sind Guadonpforte. 1723. 428 s (44)
Nový Nebe – Klíč. 1796. 440 s (97)
Novum Testamentum. 1889. 598 s (189)
Officium Rakoczianum, sive Varia pietatis exercitia cultui divino magne matris Mariae… Editio
novissima. 1749. 467 s (224)
Ohlášní knížka. 1859 (149)
Ordinariátní list Č. Budějovické diecéze. č. 9. 1920 (255a)
Památky svatojanské v Praze IN: Kalendář družstva Vlast sv. Vojtěcha na rok 1931. 1931. 9 s (109)
Památník 25 letého stříbrného jubilea osady sv. Jana Nepomuckého. Cleveland, Ohio. 1927. 66 s (211)
Parables of Our Lord. 37 s (340)
Pět červených korálů aneb srdečné a lítostné rozjímání. 1839. 5 s (123)
Pět zvláštních modliteb o nejsvětějších pěti ranách Krista Pána. 202 s (201)
Písně k svatému Janu Nepomuckému i jiné. 19. st. 280 s (331)
Písně ku poctě sv. Jana Nepomuckého. 1860. 16 s (84)
Plzeňsko. r. 15. č. 2. 1933 (257a)
Pobožnost swaté křížové cesty. 1. pol. 19. st. 82 s (55)
Podivný svatý život a vítězná smrt svatýho Jana… 180 s (75)
Polowičný Nebe-klíč. r. 1830. 472 s (278)
Praktycká Kniha ruční pro Učitele škol městských y wenkowských. 1790. 336 s. (29)
Pravý zlatý Nebe – Klíč. 756 s (116)
Preces hominis christiani qui illas composuit sive vivat, sive mortuus sit, opta ipsi requiem. 1731.
190 s (58)
Predigten für den Advent, die Fasten, und übrige hauptfeste der Kirche. 1772. 460 s (154)
Přehled č. 7, Hrob sv. Víta na Hradčanech. 1930. 28 s (111)
Radostná cesta v tomto plačtivém údolí… 1735. 2 s (125)
Reales Staats = Zeitungs und conversations – LEXICON. 1713. 1914 s (213)
Rituale romanum Pauli V. pontificis maximi Jussu editum et a Benedicto XIV. 1872. 308 + 160 s
(197)
Ročenka týdeníku Neděle. 1932. 176 s. různí autoři (145)
Rorát. 1725. 34 s (140)
Ruch českého západu (měsíčník). 1932. 16 s (249)
Salviani massiliensis episcopi de vero judicio et providentia dei. 1785. 83 s (91)
Sapientia christi altissima hv. Militas. 534 s (201)
Sbírka rytin (102)
Sborník svatojánských a jiných tisků. 1729. Různí autoři (253)
Serafínský přítel dítek. 1908 (126)
Slavíček Rájský. Na stromě života. 1719. 843 s (139)
Slavná stoletá památka vyhlášení za sv. blahoslaveného Jana Nepomuckého. 1829. 167 s (302)
Správa hystorická o životě, mučednictví a zázracích sv. J. Nep. 1730. 253 s (156)
Stadt Gottes. 1932 (258)
Summovnj Pořádnost neb Weytah všech swátečních kázání. 730 s (77)
Sv. Eucharistie – různé. 1933. 1934 (273a, b, c)
Sváteční kázání Jana Rychlovského. 1820. 291 s (108)
Svatojánská pobožnost. 70 s (287)
Svatý Jan Nepomucký (poslala Eliška Ulrichová). 31 obr. + titulní list (200)
Svět. Obrazový čtrnáctideník. 1932, č. 9. 16 s (199a)
Svět. Obrazový čtrnáctideník. 1932. č. 9. 16 s (199b)
Theologia moralis universa. 1770. 327 s (214)
Testament Pána Ježíše Krista při poslední večeři. 1850. 6 s (52b)
Umělecká pozůstalost biskupa Ant. Podlahy, Umělecké sbíky Biskupa Antonína Podlahy, umělecká
pozůstalost vdp. biskupa Ant. Podlahy, knihovna Th. A. Podlahy, Podlahův gotický sen. Za biskupem A.
Podlahou. 1932. 171 s (227)
Ukázky staroslověnských textů. Evangelium sv. Marka (z kodexu Mariinského). 1919. 40 s (181)
Úvahy o sv. Janu Nep. Hlasy katolického spolku tiskového. 1871 (267)
Venerabilis Servi Dei Roberti Bellarmini S.R.E. Cardinalis e Societate Jesu Epistolae Familiares. 1753.
292 s (83)
Venkovan. Kalendář českých zemědělců na r. 1922. 1922. ročník 14. 125 s (205)
Vlastivědná knižnice Plzeňska, Poslední Písmák, Fr. Klenc z Nových Mitrovic a jeho vzpomínky na
básníka Josefa Lindu. 1933. 33 s (285)
Vykopávky v Klášteře pod Zelenou Horou. r. 15. č. 3. (257b)
Vyobrazení a krátké života vypsání oslavených Služebníků a přátel Božích. Ročník první. 1817 (156)
Vyobrazení krátkého života vypsání oslavených služebníků a přátel božích. 1818 (130)
Vzhůru k hrobu a ku kolébce svatojánské. 1879. 71 s (35)
Vzhůru k hrobu a ku kolébce svatojánské. 1879. 71 s (300)
WappenKalendar onf das Jahr 1734. 1734. 110 s. (33)
Wejklad na nedělní evangelia dle způsobu na školách nařízeného. Díl 1. 1788. 369 s (157)
Wochenpost. Österreichische illustrierte Hefte. 1933. 50 s (283)
Zbraň duchownej na každý den připrawená proti Wojně pekelné zhotowená. To jest: Každodenní
pobožnost. 1724 (281)
Zlatý Nebe – Klíč. 1843. 788 s (142)
Zlatý Nebe – Klíč. 788 s (173)
Zlatý Nebe – Klíč. 1810. 798 s (144)
Zlatý Nebeklíč, aneb Wroucné katolické modlitby. 1. pol. 19. st. 775 s. (45)
Zpěvácké písně (posvátné). 1850. 268 s (52a)
Způsob pobožnosti při první padesátileté památce za svatého vyhlášení Jána z Nepomuku. 1779. 211 s
(291)
Život a oslava sv. Jana Nepomuckého. 1893. 45 s (99)
RUKOPISY
Die Plünderung des St. Veitdomes in Prag im Dezember 1619. 51 s. rukopis prof. Kozla (148)
Kržestiansko – Katoliczke Duchowny Jádro wšech modliteb. 1764. 174 s. Rukopis (235)
Nejsvětějšího v Kristu otce a pána našeho papeže Benedikta třináctého Ustanovení… 29 s. rukopis
prof. Kozla (147)
O bývalém bratrstvu sv. Jana Nepomuckého v Kadově. 16 s. Rukopis prof. Kozla (153)
Písně. zvláště k sv. Janu Nepomuckému. 19. století. 162 s. (275)
Rajská růže s vonnými modlitbami vyplněna. 1772. 126 s (241)
Sv. Jan Nepomucký. Svědectví zázraků… s. 5–38 + 39–103 (216)

Podobné dokumenty