Uživatelský návod CZ

Transkript

Uživatelský návod CZ
Přehled
Tento průvodce Vás provede instalací ovladačů DuelAdapter™ a nastavením pro
operační systémy Windows XP a Mac OS X.
1
2
DuelAdapter™
Instalační příručka
3
Duel Systems PCMCIA to ExpressCard Adapter
4
1.
PCMCIA rozhraní
2.
Kabel
3.
ExpressCard rozhraní (do počítače)
4.
PCMCIA karta (není v dodávce)
Březen 2007
Instalace ovladače pro Windows XP
Následující kroky popisují instalaci ovladačů pro DuelAdapter. Poznámka:
Nevkládejte adaptér do počítače dokud nebude instalace u konce.
Obsah
Obsah .................................................................................................................... 1
Přehled................................................................................................................... 2
Instalace ovladače pro Windows XP....................................................................... 2
Používání DuelAdapter ve Windows XP ................................................................. 2
Odinstalace ovladače DuelAdapter ve Windows XP ............................................... 3
Instalace ovladače pro Mac OS X 10.4.8................................................................ 4
Používání DuelAdapter v Mac OS X 10.4.8 ............................................................ 4
Odinstalování ovladače pro DuelAdapter Driver v Mac OS X 10.4.8............................ 5
Řešení problémů.................................................................................................... 6
1.
Vložte DuelAdapter CD-ROM do CD-ROM jednotky Vašeho počítače.
Instalační program bude spuštěn automaticky. Zmáčkněte Next v
uvítacím dialogu pro spuštění instalace.
2.
Budete dotázání na souhlas s licenčními podmínkami. Pokud souhlasíte
s podmínkami klikněte na I Agree a potom klikněte Next pro
pokračování.
3.
Specifikujte adresář do kterého instalovat ovladač nebo potvrďte
nabídnuté umístění. klikněte na Next pro pokračování. Potom klikněte
Next znovu pro ukončení instalace.
4.
V okamžiku kdy je instalace kompletní, budete dotázáni na zmáčknutí
Close. Nyní můžete začít používat Váš DuelAdapter. Další kapitola Vám
pomůže začít.
Používání DuelAdapter ve Windows XP
Po dokončení instalace ovladače pro DuelAdapter zkontrolujte, zda je ikona Duel
Systems D viditelná v systémové liště.
© 2 00 7 D uel S ys t em s . V š ec hn a pr áv a v yh r a z e n a .
Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez upozornění.
Duel je registrovaná ochranná známka a DuelAdapter je registrovaná známka společnosti DuelSystems.
Windows je registrovaná o. známka Microsoft Corporation ve Spojených státech a ostatních zemích. Mac je
ochranná známka Apple Computer, Inc, registrovaná ve Spojených Státech a ostatních zemích. Všechny
ostatní registrované známky jsou vlastnictvím jejich vlastníků.
-1-
Levý nebo pravý klik na ikonu D vyvolá stavový dialog pro DuelAdapter. Můžete
použít tento dialog k ověření, že byl adaptér rozpoznán operačním systémem.
Protože adaptér nebyl ještě zasunut do ExpressCard slotu Vašeho počítače,
dialogová zpráva uvádí tuto skutečnost.
-2-
Pro počítače provozující Windows XP, ujistěte se, že DuelAdapter přepínač je v
pozici ‘B’ jako na obrázku. Použijte malý šroubovák nebo kancelářskou sponku pro
přepnutí do vyžadované polohy ‘B’.
3.
Klikněte na Ano pro potvrzení odebrání ovladače. Jakmile bude proces
odebrání dokončen, dialog bude uzavřen sám od sebe.
Instalace ovladače pro Mac OS X 10.4.8
Následující kroky popisují jak nainstalovat DuelAdapter ovládací software pro
použití v Mac OS X. Poznámka: Nevkládejte adaptér do počítače dokud nebude
instalace u konce.
Vložte DuelAdapter ExpressCard modul rozhraní do ExpressCard slotu ve Vašem
počítači. Objeví se průvodce přidáním/odebráním hardwaru v systémové liště.
Počkejte na poslední zprávu „Váš hardware je nainstalován a připraven k použití“.
Vložte Vaši PCMCIA kartu, nebo adaptér na karty do PCMCIA, do DuelAdapter.
Nyní můžete začít používat Vaši PCMCIA kartu. Poznámka: Pro další podporu
nebo způsob instalace Vaší PCMCIA karty prosím kontaktujte Vašeho
dodavatele/výrobce PCMCIA karty.
1.
Vložte DuelAdapter CD-ROM do CD-ROM jednotky Vašeho počítače.
Instalační program bude spuštěn automaticky. Zmáčkněte Continue v
uvítacím dialogu pro spuštění instalace.
2.
Budete dotázání na souhlas s licenčními podmínkami. Pokud souhlasíte
s podmínkami klikněte na I Agree a potom klikněte Continue pro
pokračování.
3.
Specifikujte adresář do kterého instalovat ovladač nebo potvrďte
nabídnuté umístění. klikněte na Continue pro pokračování.
4.
Klikněte na Install pro start instalace ovladače zařízení. V okamžiku
zobrazení autentifikačního dialogu vložte Vaše uživatelské jméno a heslo
a klikněte na OK.
5.
Jakmile bude instalační proces dokončen budete muset restartovat
počítač. Pokud chcete pokračovat klikněte na Continue Installation.
Jakmile je instalace kompletní klikněte na Restart. Po restartu můžete
začít používat Váš DuelAdapter. Další kapitola Vám pomůže začít.
Používání DuelAdapter v Mac OS X 10.4.8
Vzhledem k omezením používání periferií v Mac OS X, Váš počítač musí být
restartován před vložením nebo znovuvložením DuelAdapteru do ExpressCard
slotu ve Vašem počítači. Očekáváme že tato situace bude vyřešena v dalším
vydání operačního systému Mac OS X. Prosíme kontrolujte webové stránky
výrobce pro případné updaty (vylepšení) ovladačů, viz: www.duelsystemadapters.com
Před použitím DuelAdapteru zkontrolujte, že přepínač umístěný na DuelAdapteru je
v pozici ’A’ vyžadované pro operační systém Mac OS X. Použijte malý šroubovák
nebo kancelářskou sponku pro přepnutí přepínače do polohy ‘A’ jak je vyžadováno.
Odinstalace ovladače DuelAdapter ve Windows XP
Jak odinstalovat ovladač zařízení DuelAdapter ve Windows XP:
1.
Ujistěte se, že všechny aplikace používající DuelAdapter jsou uzavřeny a
DuelAdapter je bezpečně vysunut z Vašeho počítače.
2.
Běžte do ovládácích panelů (Start – Nastavení -Ovládací panely) a
vyberte „Přidat nebo odebrat programy“. Vyberte ze seznamu programů
DuelAdapter a klikněte Odstranit.
-3-
Jemně zasuňte DuelAdapter ExpressCard modul rozhraní do ExpressCard slotu na
levé straně Vašeho počítače. Ozve se kliknutí po správném umístění.
-4-
Řešení problémů
Zde jsou odpovědi na některé často pokládané otázky o používání DuelAdapteru.
1. Kde můžu dostat poslední verzi ovladačů ?
Nejnovější ovladače jsou ke stažení na stránkách výrobce, tj. www.duelsystemadapters.com
Vložte Vaši PCMCIA kartu, nebo adaptér na karty do PCMCIA, do DuelAdapter. Na
ploše desktopu se objeví ikona Vaší PCMCIA karty. Nyní můžete začít používat
Vaši PCMCIA kartu. Poznámka: Pro další podporu nebo způsob instalace Vaší
PCMCIA karty prosím kontaktujte Vašeho dodavatele/výrobce PCMCIA karty.
2. jaký je účel přepínače A-B ?
DuelAdapter je navržen pro práci ve dvou operačních systémech, Windows XP (B)
a Mac OS X (A). Přepínačem určujete ve kterém operačním systému bude
DuelAdapter použit.
Pozice přepínače
A
B
Operační systém
Mac OS X 10.4.8
Windows XP Professional, Home, Mediacenter edice
3. Windows XP nerozeznal že byl DuelAdapter vložen.
Nejdříve zkontrolujte že přepínač A-B je v poloze B. Pokud ani po přepnutí do
správné pozice systém zařízení nerozpozná, zkuste následující:
Odinstalování ovladače pro DuelAdapter Driver v Mac OS X
10.4.8
Pro odinstalování software pro DuelAdapter běžícím na Mac OS X 10.4.8:
Ujistěte se že všechny aplikace používající DuelAdapter jsou zavřeny a
DuelAdapter je bezpečně vysunut z Vašeho počítače.
Během instalace ovladačů pro DuelAdapter byla do adresáře Applications umístěna
speciální odinstalační aplikace. V adresáři Applications klikněte dvojitě na
DuelAdapter driver Uninstall.pkg. Odinstalátor nyní odstraní DuelAdapter
ovládací software z operačního systému.
-5-
1. Vysuňte DuelAdapter. Adaptér musí zůstat odpojený dokud Windows XP
nerestartujete.
2. změnte nastavení přepínače do polohy A.
3. Restartujte počítač.
4. Zasuňte DuelAdapter do počítače.
5. Zkotrolujte stav adaptéru – ikona D na systémové liště.
6. Vložte Vaši PCMCIA kartu.
4. Nainstaloval jsem správně DuelAdaptér software, ale moje PCMCIA karta
nefunguje. Co můžu udělat ?
Kontaktujte výrobce Vaší PCMCIA karty a ověřte zda není k dispozici novější verze
ovladače pro Vaši PCMCIA kartu pro Windows XP nebo Mac OS X 10.4.8.
5. Proč musím restartovat můj MacBook Pro nebo jiný Apple počítač před
vložením a používáním DuelAdaptéru ?
Vzhledem k omezením při práci s perifériemi v Mac OS X musí být Váš Apple
počítač restartován před vložením nebo znovuvložením DuelAdaptéru do
Expresscard card slotu ve Vašem počítači. Nyní aktivně spolupracujeme s Apple a
očekáváme že tato situace bude vyřešena s příštím vydáním operačního systému
Mac OS X. Prosim kontrolujte stránku pro ovladače zařízení na webu výrobce:
www.duel-systemsadapters.com/downloads.
-6-

Podobné dokumenty