Rychlospojky Quick release couplings

Transkript

Rychlospojky Quick release couplings
NOVÉ
É 2012
Tradici rozvíjíme dostihovou rychlostí
We develop the tradition with racing speed
Rychlospojky
Quick release couplings
RYCHLOSPOJKY
QUICK RELEASE COUPLINGS
Hydraulické rychlospojky slouží ke snadnému a pohotovému spojení a rozpojení hydraulických okruhů stavebních, zemědělských,
lesních aj. strojů a zařízení. Na trh dodáváme rychlospojky odpovídající normám DIN 7241 ISO 16028, což má pro zákazníka velkou
výhodu v možnosti záměny jednotlivých částí rychlospojek od různých výrobců.
Hydraulic quick release couplings are designed for easy and fast connection and disconnection of hydraulic circuit on building, agricultural, forest machines and devices. We supply our market by quick release couplings according to the norm DIN 7241 ISO 16028. It´s
a big advantage for the customer, who has the possibility to change single parts of quick release couplings with other ones currently
produced by other suppliers.
Hydraulické rychlospojky nabízené v tomto katalogu pokrývají dle našich zkušeností převážnou potřebu na tuzemském trhu.
Pokud však budete mít specifický požadavek, jsou naši prodejní zástupci připraveni vyhledat a doporučit rychlospojku z katalogů renomovaných evropských dodavatelů.
Z důvodu snadné orientace jsme v tomto katalogu rozdělili hydraulické rychlospojky do 4 základních skupin:
PPV3
PVV3
PLT4
RK12
kuličkové rychlospojky
šroubovací rychlospojky
ekologické rychlospojky
bajonetové rychlospojky
Hydraulic quick release couplings included in this catalogue cover the major demand on home market. If the customer has some specific request, we are able to look up and recommend him quick release coupling from catalogues of prestigious european suppliers.
For easy orientation we have grouped quick release couplings in 4 base sets in this catalogue:
PPV3
PVV3
PLT4
RK12
ball quick release couplings
screw quick release couplings
ecological quick release couplings
bayonet quick release couplings
VÝZNAM ZNAČENÍ RYCHLOSPOJEK PPV3, PVV3, PLT4
MARKING OF THE QUICK RELEASE COUPLINGS PPV3, PVV3, PLT4
AAAA . XXXX . YYY
AAAA / typ RSKy (PPV3, PVV3, PLT4)
XXXX / průtok DN
XXXX / závit
YYY / závit (řada)
3YY (AG...běžný vnější závit)
5YY (AGS…prodloužený vnější závit)
1YY (IG…vnitřní závit)
YYY / druh závitu
Y0Y (metrický závit)
Y1Y (palcový závit)
YYY / zásuvka, zástrčka
YY2 (zásuvka)
YY3 (zástrčka)
AAAA / type of the Quick R.C. (PPV3, PVV3, PLT4)
XXXX / flow DN
XXXX / thread
YYY / thread (type)
3YY (AG...classical external thread)
5YY (AGS…long version of external t.)
1YY (IG…internal thread)
YYY / variety of thread
Y0Y (metrical thread)
Y1Y (inch thread)
2
RYCHLOSPOJKY
YYY / female, male
YY2 (female)
YY3 (male)
PPV3
Kuličkové rychlospojky typu push-pull
Ball quick release couplings of type Push-Pull
princip:
materiál tělesa:
těsnění:
provozní podmínky:
řady:
push-pull systém (mechanicko-tlakový systém, tah-tlak)
pozinkovaná ocel
NBR a teflon
T = -25˚C až +125˚C.
PPV3 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)
PPV3 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)
PPV3 IG (vnitřní závit, DIN 3852)
princip:
material of the body:
seals:
working conditions:
types:
push-pull system (mechanical-pressure system)
zinc-plated steel
NBR & teflon
T = -25˚C až +125˚C.
PPV3 AG (external thread, DIN 2353)
PPV3 AGS (long version of external thread, DIN 2353)
PPV3 IG (internal thread, DIN 3852)
PPV3 AG
DN
o/ T
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
10
06L
08L
10L
12L
22
22
22
22
22
22
22
22
31
31
31
31
94
94
96
96
65
65
66
66
13
08L
10L
12L
15L
18L
12L
15L
18L
22L
18L
22L
28L
35L
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
38
38
38
38
38
46
46
46
46
54
54
54
54
103
105
105
107
107
126
128
128
132
128
132
132
136
69
70
70
71
71
90.3
91.3
91.3
93.3
92.5
94.5
94.5
96.5
20
25
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.
QUICK RELEASE COUPLINGS
3
47
47
48
48
max.prac.tlak
max.w.pressure
270
270
270
270
F
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
označení zásuvky
code female
PPV3.1012.302
PPV3.1014.302
PPV3.1016.302
PPV3.1018.302
56
57
57
58
58
63
64
64
66
69
71
71
73
250
250
250
250
250
225
225
225
225
225
225
225
225
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
PPV3.1314.302
PPV3.1316.302
PPV3.1318.302
PPV3.1322.302
PPV3.1326.302
PPV3.2018.302
PPV3.2022.302
PPV3.2026.302
PPV3.2030.302
PPV3.2526.302
PPV3.2530.302
PPV3.2536.302
PPV3.2545.302
označení zástrčky
code male
PPV3.1012.303
PPV3.1014.303
PPV3.1016.303
PPV3.1018.303
PPV3.1314.303
PPV3.1316.303
PPV3.1318.303
PPV3.1322.303
PPV3.1326.303
PPV3.2018.303
PPV3.2022.303
PPV3.2026.303
PPV3.2030.303
PPV3.2526.303
PPV3.2530.303
PPV3.2536.303
PPV3.2545.303
PPV3 AGS
DN
o/ T
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
10
06L
08L
10L
12L
08L
10L
12L
15L
18L
12L
15L
18L
22L
18L
22L
28L
35L
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
31
31
31
31
38
38
38
38
38
46
46
46
46
54
54
54
54
126
126
126
126
135
135
135
137
137
156
158
158
172
172
172
172
184
81
81
81
81
85
85
85
86
86
105.3
106.3
106.3
113.3
114.5
114.5
114.5
120.5
63
63
63
63
72
72
72
73
73
78
79
79
86
91
91
91
97
13
20
25
max.prac.tlak
max.w.pressure
270
270
270
270
250
250
250
250
250
225
225
225
225
225
225
225
225
F
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
označení zásuvky
code female
PPV3.1012.502
PPV3.1014.502
PPV3.1016.502
PPV3.1018.502
PPV3.1314.502
PPV3.1316.502
PPV3.1318.502
PPV3.1322.502
PPV3.1326.502
PPV3.2018.502
PPV3.2022.502
PPV3.2026.502
PPV3.2030.502
PPV3.2526.502
PPV3.2530.502
PPV3.2536.502
PPV3.2545.502
označení zástrčky
code male
PPV3.1012.503
PPV3.1014.503
PPV3.1016.503
PPV3.1018.503
PPV3.1314.503
PPV3.1316.503
PPV3.1318.503
PPV3.1322.503
PPV3.1326.503
PPV3.2018.503
PPV3.2022.503
PPV3.2026.503
PPV3.2030.503
PPV3.2526.503
PPV3.2530.503
PPV3.2536.503
PPV3.2545.503
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě. / We offer them in heavy-series too.
PPV3 IG
DN
10
13
20
25
o/ T
CH2
CH3
o/ E
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
41
41
41
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
41
41
41
31
31
31
31
38
38
38
38
38
38
38
46
46
46
46
46
54
54
54
L1
L2
L3
98
98
98
98
109
109
120
109
109
109
109
132
135
127
127
135
142
142
142
67
67
67
67
72
72
77.5
72
72
72
72
93.3
94.8
90.8
90.8
94.8
99.5
99.5
99.5
49
49
49
49
59
59
64.5
59
59
59
59
66
67.5
63.5
63.5
67.5
76
76
76
max.prac.tlak
max.w.pressure
270
270
270
270
250
250
250
250
250
250
250
225
225
225
225
225
225
225
225
označení zásuvky
code female
G 1/4
PPV3.1006.112
G 3/8
PPV3.1010.112
M16x1,5
PPV3.1016.102
M18x1,5
PPV3.1018.102
G 3/8
PPV3.1310.112
G 1/2
PPV3.1313.112
G 3/4
PPV3.1319.112
M14x1,5
PPV3.1314.102
M16x1,5
PPV3.1316.102
M18x1,5
PPV3.1318.102
M22x1,5
PPV3.1322.102
G 1/2
PPV3.2013.112
G 3/4
PPV3.2019.112
M18x1,5
PPV3.2018.102
M22x1,5
PPV3.2022.102
M26x1,5
PPV3.2026.102
G 3/4
PPV3.2519.112
G1
PPV3.2525.112
M30x1,5
PPV3.2530.102
Tyto rychlospojky dodáváme také se závity NPT / We offer them with NPT threads too.
4
RYCHLOSPOJKY
F
označení zástrčky
code male
PPV3.1006.113
PPV3.1010.113
PPV3.1016.103
PPV3.1018.103
PPV3.1310.113
PPV3.1313.113
PPV3.1319.113
PPV3.1314.103
PPV3.1316.103
PPV3.1318.103
PPV3.1322.103
PPV3.2013.113
PPV3.2019.113
PPV3.2018.103
PPV3.2022.103
PPV3.2026.103
PPV3.2519.113
PPV3.2525.113
PPV3.2530.103
PVV3
Šroubovací rychlospojky
Screw quick release couplings
princip:
materiál tělesa:
těsnění:
provozní podmínky:
řady:
zašroubování obou částí do koncové polohy
pozinkovaná ocel
NBR a teflon
T = -25˚C až +125˚C, vyšší tlaky, více namáhané prostředí
PVV3 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)
PVV3 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)
PVV3 IG (vnitřní závit, DIN 3852)
princip:
material of the body:
seals:
working conditions:
types:
screwing of the both parts to the final postion
zinc-plated steel
NBR & teflon
T = -25˚C až +125˚C, higher pressures, heavy conditions
PVV3 AG (external thread, DIN 2353)
PVV3 AGS (long version of external thread, DIN 2353)
PVV3 IG (internal thread, DIN 3852)
PVV3 AG
DN
o/ T
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
10
06L
08L
10L
12L
08L
10L
12L
15L
18L
12L
15L
18L
22L
18L
22L
28L
35L
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
34
34
34
34
42
42
42
42
42
47.5
47.5
47.5
47.5
55
55
55
55
94
94
96
96
97
99
99
101
101
123
125
125
129
138
142
142
146
62
62
63
63
64
65
65
66
66
81
82
82
84
93
95
95
97
47
47
48
48
50
51
51
52
52
63
64
64
66
71
73
73
75
13
20
25
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.
max.prac.tlak
max.w.pressure
450
450
450
450
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
F
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
označení zásuvky
code female
PVV3.1012.302
PVV3.1014.302
PVV3.1016.302
PVV3.1018.302
PVV3.1314.302
PVV3.1316.302
PVV3.1318.302
PVV3.1322.302
PVV3.1326.302
PVV3.2018.302
PVV3.2022.302
PVV3.2026.302
PVV3.2030.302
PVV3.2526.302
PVV3.2530.302
PVV3.2536.302
PVV3.2545.302
označení zástrčky
code male
PVV3.1012.303
PVV3.1014.303
PVV3.1016.303
PVV3.1018.303
PVV3.1314.303
PVV3.1316.303
PVV3.1318.303
PVV3.1322.303
PVV3.1326.303
PVV3.2018.303
PVV3.2022.303
PVV3.2026.303
PVV3.2030.303
PVV3.2526.303/E(T)*
PVV3.2530.303/E(T)*
PVV3.2536.303/E(T)*
PVV3.2545.303/E(T)*
* E šestihran T průměr
E hexagon T diameter
QUICK RELEASE COUPLINGS
5
PVV3 AGS
DN
o/ T
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
10
06L
08L
10L
12L
08L
10L
12L
15L
18L
12L
15L
18L
22L
18L
22L
28L
35L
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
41
41
41
46
34
34
34
34
42
42
42
42
42
47.5
47.5
47.5
47.5
55
55
55
55
128
126
126
126
129
129
129
131
131
153
155
155
169
182
182
182
194
79
78
78
78
80
80
80
81
81
96
97
97
104
115
115
115
121
64
63
63
63
66
66
66
67
67
78
79
79
86
93
93
93
99
13
20
25
max.prac.tlak
max.w.pressure
450
450
450
450
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
F
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
označení zásuvky
code female
PVV3.1012.502
PVV3.1014.502
PVV3.1016.502
PVV3.1018.502
PVV3.1314.502
PVV3.1316.502
PVV3.1318.502
PVV3.1322.502
PVV3.1326.502
PVV3.2018.502
PVV3.2022.502
PVV3.2026.502
PVV3.2030.502
PVV3.2526.502
PVV3.2530.502
PVV3.2536.502
PVV3.2545.502
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.
označení zástrčky
code male
PVV3.1012.503
PVV3.1014.503
PVV3.1016.503
PVV3.1018.503
PVV3.1314.503
PVV3.1316.503
PVV3.1318.503
PVV3.1322.503
PVV3.1326.503
PVV3.2018.503
PVV3.2022.503
PVV3.2026.503
PVV3.2030.503
PVV3.2526.503/E(T)*
PVV3.2530.503/E(T)*
PVV3.2536.503/E(T)*
PVV3.2545.503/E(T)*
* E šestihran T průměr
E hexagon T diameter
PVV3 IG
DN
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
10
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
41
41
41
22
22
22
22
30
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
41
41
41
34
34
34
34
42
42
42
42
42
42
47.5
47.5
47.5
47.5
47.5
55
55
55
98
98
98
98
103
103
103
103
103
103
129
132
124
124
132
152
152
152
64
64
64
64
67
67
67
67
67
67
84
86
82
82
86
100
100
100
49
49
49
49
53
53
53
53
53
53
66
67
63
63
67
78
78
78
13
20
25
max.prac.tlak
max.w.pressure
450
450
450
450
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
F
G 1/4
G 3/8
M16x1,5
M18x1,5
G 3/8
G 1/2
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
G 1/2
G 3/4
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
G 3/4
G1
M30x1,5
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.
označení zásuvky
code female
PVV3.1006.112
PVV3.1010.112
PVV3.1016.102
PVV3.1018.102
PVV3.1310.112
PVV3.1313.112
PVV3.1314.102
PVV3.1316.102
PVV3.1318.102
PVV3.1322.102
PVV3.2013.112
PVV3.2019.112
PVV3.2018.102
PVV3.2022.102
PVV3.2026.102
PVV3.2519.112
PVV3.2525.112
PVV3.2530.102
označení zástrčky
code male
PVV3.1006.113
PVV3.1010.113
PVV3.1016.103
PVV3.1018.103
PVV3.1310.113
PVV3.1313.113
PVV3.1314.103
PVV3.1316.103
PVV3.1318.103
PVV3.1322.103
PVV3.2013.113
PVV3.2019.113
PVV3.2018.103
PVV3.2022.103
PVV3.2026.103
PVV3.2519.113/E(T)*
PVV3.2525.113/E(T)*
PVV3.2530.103/E(T)*
* E šestihran T průměr
E hexagon T diameter
6
RYCHLOSPOJKY
PLT4
Ekologické rychlospojky
Ecological quick release couplings
princip:
materiál tělesa:
těsnění:
provozní podmínky:
řady:
flate-face systém (min. ztráty oleje při spojování a rozpojování)
pozinkovaná ocel
NBR a teflon
T = -25˚C až +125˚C
PLT4 AG (běžný vnější závit, DIN 2353)
PLT4 AGS (prodloužený vnější závit, DIN 2353)
PLT4 IG (vnitřní závit, DIN 3852)
princip:
flate-face system (min. spill of fluid loss
during the connection and disconnection)
zinc-plated steel
NBR & teflon
T = -25˚C až +125˚C
PLT4 AG (external thread, DIN 2353)
PLT4 AGS (long version of external thread, DIN 2353)
PLT4 IG (internal thread, DIN 3852)
material of the body:
seals:
working conditions:
types:
PLT4 AG
DN
o/ T
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
6
06L
08L
10L
12L
08L
10L
12L
15L
18L
12L
15L
18L
22L
12L
15L
18L
22L
18L
22L
28L
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
41
41
41
22
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
41
41
41
28
28
28
28
32
32
32
32
32
38
38
38
38
42
42
42
42
48
48
48
97
97
99
99
113
115
115
117
117
135
137
137
141
136
138
138
143
157
161
161
58
58
59
59
72
73
73
74
74
82
83
83
85
84
85
85
87
97
99
99
50
50
51
51
57
58
58
59
59
70
71
71
73
70
71
71
73
79
81
81
13
20
22
25
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.
QUICK RELEASE COUPLINGS
7
max.prac.tlak
max.w.pressure
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
F
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M26x1,5
M30x2
M36x2
označení zásuvky označení zástrčky
code female
code male
PLT4.0612.302
PLT4.0612.303
PLT4.0614.302
PLT4.0614.303
PLT4.0616.302
PLT4.0616.303
PLT4.0618.302
PLT4.0618.303
PLT4.1314.302
PLT4.1314.303
PLT4.1316.302
PLT4.1316.303
PLT4.1318.302
PLT4.1318.303
PLT4.1322.302
PLT4.1322.303
PLT4.1326.302
PLT4.1326.303
PLT4.2018.302
PLT4.2018.303
PLT4.2022.302
PLT4.2022.303
PLT4.2026.302
PLT4.2026.303
PLT4.2030.302
PLT4.2030.303
PLT4.2218.302
PLT4.2218.303
PLT4.2222.302
PLT4.2222.303
PLT4.2226.302
PLT4.2226.303
PLT4.2230.302
PLT4.2230.303
PLT4.2526.302
PLT4.2526.303
PLT4.2530.302
PLT4.2530.303
PLT4.2536.302
PLT4.2536.303
PLT4 AGS
DN
o/ T
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
6
08L
10L
12L
08L
10L
12L
15L
18L
12L
15L
18L
22L
12L
15L
18L
22L
18L
22L
28L
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
41
41
41
22
22
22
30
30
30
30
30
36
36
36
36
36
36
36
36
41
41
41
28
28
28
32
32
32
32
32
38
38
38
38
42
42
42
42
48
48
48
129
129
129
145
145
145
147
147
165
167
167
181
166
168
168
182
201
201
201
74
74
74
88
88
88
89
89
97
98
98
105
99
100
100
107
119
119
119
66
66
66
73
73
73
74
74
85
86
86
93
85
86
86
93
101
101
101
13
20
22
25
max.prac.tlak
max.w.pressure
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
F
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M26x1,5
M30x2
M36x2
Tyto rychlospojky dodáváme také v těžké řadě.
We offer them in heavy-series too.
8
RYCHLOSPOJKY
označení zásuvky
code female
PLT4.0614.502
PLT4.0616.502
PLT4.0618.502
PLT4.1314.502
PLT4.1316.502
PLT4.1318.502
PLT4.1322.502
PLT4.1326.502
PLT4.2018.502
PLT4.2022.502
PLT4.2026.502
PLT4.2030.502
PLT4.2218.502
PLT4.2222.502
PLT4.2226.502
PLT4.2230.502
PLT4.2526.502
PLT4.2530.502
PLT4.2536.502
označení zástrčky
code male
PLT4.0614.503
PLT4.0616.503
PLT4.0618.503
PLT4.1314.503
PLT4.1316.503
PLT4.1318.503
PLT4.1322.503
PLT4.1326.503
PLT4.2018.503
PLT4.2022.503
PLT4.2026.503
PLT4.2030.503
PLT4.2218.503
PLT4.2222.503
PLT4.2226.503
PLT4.2230.503
PLT4.2526.503
PLT4.2530.503
PLT4.2536.503
PLT4 IG
označení zásuvky označení zástrčky
code female
code male
DN
CH2
CH3
o/ E
L1
L2
L3
max.prac.tlak
max.w.pressure
F
6
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
22
22
22
30
30
30
30
30
30
30
28
28
28
32
32
32
32
32
32
32
100
100
100
118
118
118
118
118
118
118
59
59
59
73
73
73
73
73
73
73
52
52
52
61
61
61
61
61
61
61
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
G 1/4
G 3/8
M18x1,5
G 3/8
G 1/2
9/16 UNF
M16x1,5
M18x1,5
3/4 UNF
M22x1,5
PLT4.0606.112
PLT4.0610.112
PLT4.0618.102
PLT4.1310.112
PLT4.1313.112
PLT4.1315.032
PLT4.1316.102
PLT4.1318.102
PLT4.1319.032
PLT4.1322.102
PLT4.0606.113
PLT4.0610.113
PLT4.0618.103
PLT4.1310.113
PLT4.1313.113
PLT4.1315.033
PLT4.1316.103
PLT4.1318.103
PLT4.1319.033
PLT4.1322.103
20
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
38
38
38
38
38
38
38
140
133
142
137
140
142
142
84
80
84
83
82
84
84
73
70
75
71
75
75
75
350
350
350
350
350
350
350
G 1/2
3/4 UNF
G 3/4
M22x1,5
7/8 UNF
M26x1,5
1 1/16 UNF
PLT4.2013.112
PLT4.2019.032
PLT4.2019.112
PLT4.2022.102
PLT4.2023.032
PLT4.2026.102
PLT4.2027.032
PLT4.2013.113
PLT4.2019.033
PLT4.2019.113
PLT4.2022.103
PLT4.2023.033
PLT4.2026.103
PLT4.2027.033
22
36
36
36
36
36
36
36
41
41
41
36
36
36
36
36
36
36
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
48
48
48
137
134
143
135
143
143
143
159
162
160
82
82
86
82
86
86
86
95
98
95
73
70
75
71
75
75
75
86
86
87
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
G 1/2
3/4 UNF
G 3/4
M22x1,5
7/8 UNF
M26x1,5
1 1/16 UNF
G 3/4
G1
1 5/16 UNF
PLT4.2213.112
PLT4.2219.032
PLT4.2219.112
PLT4.2222.102
PLT4.2223.032
PLT4.2226.102
PLT4.2227.032
PLT4.2519.112
PLT4.2525.112
PLT4.2533.032
PLT4.2213.113
PLT4.2219.033
PLT4.2219.113
PLT4.2222.103
PLT4.2223.033
PLT4.2226.103
PLT4.2227.033
PLT4.2519.113
PLT4.2525.113
PLT4.2533.033
13
25
Tyto rychlospojky dodáváme také se závity NPT.
We offer them with NPT threads too.
QUICK RELEASE COUPLINGS
9
RK12
Bajonetové rychlospojky
Bayonet-lock quick release couplings
princip:
materiál tělesa:
těsnění:
provozní podmínky:
řady:
bajonetový zámek
pozinkovaná ocel
tvarové pryžové
pracovní pmax: 180 bar
určeny především pro tuzemský trh,
nejsou kompatibilní s RSKami podle normy DIN
princip: bayonet-lock
material of the body:
seals:
working conditions:
types:
zinc-plated steel
formative rubber
working pmax: 180 bar
specially for the czech market,
no compatible with couplings according to the norm DIN
RK 12
tvar připojení
c o n n e c tio n ty pe
I1
o/ E
L1
L2
10
11
11
11**
40
141
90
L3
max.prac.tlak
m a x . w. pre s s u re
63
180
64
180
64
180
65
180
F
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
* Těchto rozměrů docílíte kombinací zásuvky 52402260 a šroubení RK12 (viz obr. níže).
* These dimensions could be achieved connecting female 52402260 and screw joint RK12 (see drawing below).
** Zásuvka má rozměr l1 18mm.
** Female dimension l1 18mm.
Šroubení RK 12
Screw joints RK 12
tvar připojení
c o n n e c tio n ty pe
F
o/ T
L
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
6
8
10
12
23
23
23
23
označení
marking
53 10 2212
53 10 2214
53 10 2216
53 10 2218
10
RYCHLOSPOJKY
označení zásuvky označení zástrčky
c o de fe m a le
c o d e m a le
*
51 10 1460
*
51 10 1660
*
51 10 1860
52 40 2260
51 10 2260
SP
Prachovky
Dust protection
princip:
materiál:
provedení:
řady:
zaslepení zásuvky / zástrčky.
PVC, polyethylen
různé barvy
SPAV (pro RSKy PPV3)
SPVV (pro RSKy PVV3)
SPLT (pro RSKy PLT4)
prachovka zásuvky RK12
princip:
available in order to provide protection to the couplings
plings and anchor
/rackets for their housing
PVC, polyethylen
various colours
SPAV (for couplings PPV3)
SPVV (for couplings PVV3)
SPLT (for couplings PLT4)
dust protection for female RK12
material:
design:
types:
QUICK RELEASE COUPLINGS
11
CHARVÁT Slovakia s.r.o.
913 21 Trenčianska Turná 1034, SK
Tel.: +421 32 658 5184-5, 5844, 5113
Fax: +421 32 658 5843
E-mail: [email protected]
CHARVÁT d.o.o.
Josipa Jelačića 87a, 43 500 Daruvar, HR
Tel.: +385 43 332 182, 331 397
Fax: +385 43 331 695
E-mail: [email protected]
О.О.О. ХАРВАТ
ул. Дзержинского 1, 08200 г. Ирпень
Киевская обл., UA
Тел./ Факс.: +380 44 593 88 66
Моб. +380 67 233 62 24
E-mail: [email protected]
PROVOZOVNY:
CHARVÁT Group s.r.o.
Formanská 139, 149 00 Praha 4 – Újezd, CZ
Tel./Fax: +420 272 690 085
E-mail: [email protected]
CHARVÁT Group s.r.o.
Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ
Tel./Fax: +420 595 953 253
E-mail: ostrav[email protected]
CHARVÁT Group s.r.o.
Olomoucká 77, 627 00 Brno-Černovice, CZ
Tel./Fax: +420 545 217 105
E-mail: [email protected]
CHARVÁT Group s.r.o.
Přístavní 483/27, 400 07 Ústí nad Labem, CZ
Tel./Fax: +420 475 210 183
E-mail: [email protected]
CHARVÁT Group s.r.o.
Božkovské náměstí 17/21, 326 00 Plzeň-Božkov, CZ
Tel./Fax: +420 377 420 046
E-mail: [email protected]
CHARVÁT Group s.r.o.
Velkomoravská 506, 686 03 Staré Město, CZ
Tel./Fax: +420 572 503 567
E-mail: [email protected]
w w w.char vat- chs.cz
w w w.char vat-slovak ia.sk
w w w.char vat.hr
w w w.char vat.com.ua
9/2012
POBOČKY:
CHARVÁT Group s.r.o.
285 21 Zbraslavice 394, CZ
Tel.: +420 327 591 112, 116, 117, 780
Fax: +420 327 591 429
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Ventily do hydraulických systémů Valves for hydraulic

Ventily do hydraulických systémů Valves for hydraulic CHARVÁT Slovakia s.r.o. 913 21 Trenčianska Turná 1034, SK Tel.: +421 32 658 5184-5, 5844, 5113 Fax: +421 32 658 5843 E-mail: [email protected] CHARVÁT d.o.o. Josipa Jelačića 87a, 43 500 ...

Více

Hydraulická část

Hydraulická část Tlak (p) vyjadřuje poměr velikosti síly působící kolmo na rovinnou plochu a obsahu této plochy

Více

APPETISERS / PŘEDKRMY 129,-

APPETISERS / PŘEDKRMY 129,- Sticky Rice / Thajská lepkavá rýže....................................................................................................49,Jasmine Rice / Jasmínová rýže..................................

Více

pdf - 3,3 MB - hydraulikaunas.cz

pdf - 3,3 MB - hydraulikaunas.cz 4 SH s pojistkou proti vytržení str. 71

Více

pdf - 2,2 MB - hydraulikaunas.cz

pdf - 2,2 MB - hydraulikaunas.cz UNAS hydraulika, s.r.o. Ratibořská 177 747 05 Opava tel. /fax: 553 650 06 e-mail: [email protected] www.hydraulikaunas.cz

Více

dokumentace příslušenství

dokumentace příslušenství M–6L M–8L M – 10 L M – 12 L M – 15 L M – 18 L M – 22 L M – 28 L M – 35 L M-6S M-8S M - 10 S M - 20 S M - 25 S M - 30 S

Více

IEDFIEDF ISO 16028/350 BAR – VALVOLA PIANA - KOVO-FLEX

IEDFIEDF ISO 16028/350 BAR – VALVOLA PIANA - KOVO-FLEX Occlusion: flat face Locking: radial balls Material: steel Finishing: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni Threads: BSP – NPT – SAE – METRIC Standard seals: NBR Working temperature: -25 °C +100 °C Optional seals:...

Více