Investice do strojního vybavení - vezměte to

Transkript

Investice do strojního vybavení - vezměte to
Investice do strojního vybavení
- vezměte to hned od začátku za správný konec
Pusťme se do
práce na rychlé
návratnosti
investic do
vašeho stroje
společně.
.
i
j
e
l
h
c
y
r
Mnohem
12 minut vám může ušetřit
12 měsíců
Pokud uvažujete o koupi nového stroje, dejte nám 12 minut času na to, abychom
vám vysvětlili, jakým způsobem můžeme maximálně urychlit návratnost vaší
investice. Za předpokladu vzájemné spolupráce od samotného počátku, můžeme
zkrátit dobu návratnosti vložené investice o celých 12 měsíců.*
Nástroje, nástrojová řešení, služby, podpora a odborné znalosti firmy Sandvik
Coromant přináší skutečné zvýšení celkové produktivity, zrychlení výroby,
racionálnější hospodaření s nástroji a zkrácení prostojů.
Správně začít není jen dobrý nápad, je to dobrá příležitost.
*Vypočteno na základě nejobvyklejších situací. Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.coromant.sandvik.com.
„Než zaplatíte za nový
stroj, ujistěte se, že se vám
vaše investice vrátí.”
Zrychleným splácením vašeho nového
stroje se zkracuje čas, který je nutný k
tomu, aby vám investice do nového stroje
mohla začít přinášet zvýšený zisk. Firma
Sandvik Coromant vám nabízí komplexní
balík služeb, které vám umožní hned
od začátku maximálně využít potenciál
vaší investice. Naši specialisté využívají
zkušeností získaných spoluprací s tisíci
výrobců a na jejich základě pro vás
připraví řešení dokonale odpovídající
vašim potřebám a cílům.
Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky
v následujících oblastech:
• posouzení obrobků, procesů a aplikací
• pomoc při přípravě časových studií,
zpracování analýz nákladů na obrobek
a projektů na klíč
• výběr nástrojového řešení, které
nejlépe odpovídá vašim požadavkům na
obrábění
• poskytování aplikační podpory přímo ve
výrobním závodě
• přizpůsobení školicího programu s
cílem dosáhnout špičkové výkonnosti
vašich pracovníků
Postupovat správně od úplného začátku
je to nejdůležitější
Čím více času a úsilí investujete na začátku, tím lepších výsledků dosáhnete
v dlouhodobém měřítku. Lepší nástroje a nástrojová řešení znamenají lepší
návratnost vložené investice.¬
Přejděte
od tohoto
scénáře...
Realizace
Výroba
Úsilí
Plánování
• Vysoké náklady na
obrobek
• Cena
• Problémy a jejich řešení
• Velký tlak na výrobu
součástí
• Další náklady na nové
nástroje
• Dodací lhůty nových
nástrojů
• Optimalizace
• Stroj je neustále
obsazený
• Neustálé řešení
problémů
• Zainteresování všech
stran
• Cenu strojů a nástrojů
vždy posuzujte s
ohledem na konečnou
cenu na obrobek
• Porovnejte technická
řešení
• Rychlejší realizace
• Menší frustrace
• Dosažení správné
kvality obrobku
• Technická analýza
...k tomuto.
SP
Čas
S
K
ÍD
AB
ÍN
LN RUH
IÁ OUST
C
CN
EC
Žlutý trojúhelník řešení Sandvik Coromant vypovídá o všem čím důkladněji budete postupovat na počátku, tím jednodušší jsou věci
z dlouhodobého hlediska.
A!
n
Ny
í3
ky
ro
!!
Připravení zákazníci mají
lepší výsledky
Když Sandvik Coromant hovoří o obchodním podnikání, má tím na mysli
váše podnikání. A to, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. Sandvik
Coromant dovede možnosti vašeho stroje přeměnit ve zlato. Umožníte-li
nám ujmout se nástrojového vybavení vášeho stroje hned na počátku, bude
to pro vás znamenat:
1
Rychlejší návratnost vložené
investice
2
Zrychlení výroby
U běžných investic do strojů se doba
návratnosti pohybuje od 3 do 5 let.
Nástroje, odborné znalosti a služby
firmy Sandvik Coromant vám umožní
zkrátit tuto dobu o celých 12 měsíců.
Můžete tak snížit své úvěrové zatížení a
zvýšit ziskovost svého podnikání.
Naše nástroje a služby vám umožní
maximální využití možností vašeho
stroje a pomohou vám optimalizovat
rychlost úběru materiálu. Hned od
začátku můžete vyrábět více součástí
za hodinu. Výsledky tisíců instalací
a aplikací ukazují obvyklý nárůst
produktivity o 20 %.
3
Optimální účinnost
4
Zkrácení doby prostojů
Naše neustálá snaha o inovaci a
patentované produkty (jen za poslední
4 roky jsme získali 160 patentů – víc
než kdokoli z konkurentů) je pro vás
zárukou trvalé špičkové výkonnosti.
Využijte tyto jedinečné zdroje při volbě
nového stroje a my vám zaručíme,
že budete mít neustále k dispozici ty
nejmodernější špičkové nástroje.
Díky jednotnému standardizovanému
nástrojovému systému, který je
přizpůsoben vašim každodenním
potřebám, ztrácíte méně času
výměnami nástrojů. Díky tomu je
doba prostojů zkrácena na absolutní
minimum.
„Být chytrý nutně
neznamená být velký.”
Jste úspěšní, protože jste chytří. Totéž platí také pro
nás. Bez ohledu na to, zda je vaše firma velká nebo
malá, Sandvik Coromant rozumí prioritám i naléhavým
potřebám vaší společnosti. Nižší náklady. Globální
konkurence. Krátké dodací lhůty. Stále složitější tvar
obrobků a velmi nestandardní materiály. A nad tím
vším stojí výzva udržet vaši konkurenceschopnost na
špici a pomoci vám dosáhnout co možná nejrychlejší
návratnosti vložené investice.
Výkonná nástrojová řešení firmy Sandvik Coromant
přizpůsobená vašim potřebám vám umožní dosáhnout
maximálního využití vašeho stroje.
Řeči nic nestojí –
úspěch má nedozírnou cenu
Naši specialisté na investice do strojů dovedou na základě parametrů vaší
výroby převést slova na konkrétní finanční údaje. Naše speciálně vytvořené
interaktivní programy vám umožní získat okamžitý přístup k přímým i
nepřímým výhodám vybavení moderními obráběcími nástroji, mezi které
patří například snížení mzdových nákladů, rychlejší návratnost vložené
investice a větší vytíženost stroje.
Jsme schopni vám poskytnout veškeré potřebné finanční údaje k tomu,
abyste mohli posoudit výhody komplexních nástrojových řešení firmy
Sandvik Coromant.
A samozřejmě, rádi vám naše výrobky prakticky předvedeme.
„A pokud jde o
nástrojové vybavení,
zkuste počítat. ”
Podíváte-li se na skutečná čísla, rychle
zjistíte, že se vám otevírají zcela nové
příležitosti. Především, náklady na
nástroje se do celkové ceny výrobku
promítají pouze 3 %. Ovšem existuje
mnoho dalších, ještě důležitějších
údajů. Nástrojové vybavení zvolené
kvalifikovanými odborníky vám umožní
využít celý potenciál vašeho nového
stroje. A ještě mnohem více. Obráběcí
postupy přizpůsobené vašim konkrétním
potřebám vám umožní zvýšit řezné
parametry o neskutečných 20 %. To může
znamenat snížení nákladů na obrobek o
celých 15 %. Stačí podnikat chytře.
Nechte firmu Sandvik Coromant ukázat
vám, jak na to.
Co nás odlišuje od ostatních jsou
naši nástrojoví specialisté
Ve světě obtížně obrobitelných kovů a vysoce konkurenčního tržního
prostředí úspěch často závisí jen na nepatrných odlišnostech.
Vezměte si například Johna. Nákup nového stroje je významným projektem,
který s sebou nese napjaté termíny a vysoká očekávání. John ví, čím
procházíte. Současně ale umí dosáhnout mnohem vyššího využití vašeho
stroje, než kdokoli jiný v oboru. John si uvědomuje, že pokud věnujete
o trochu více času přípravě souborné koncepce, budou vaše konkrétní
výsledky mnohem lepší.
Nemějte obavy. John vám nejen pomůže rychle dosáhnout špičkové
výkonnosti, ale současně vám bude k dispozici ještě po dlouhou dobu.
Jeho posláním je, aby byl tam, kde ho budete potřebovat. Dnes, zítra nebo v
následujících letech.
Zavolejte vašemu zástupci firmy Sandvik Coromant a realizujte vaši investici
do nového stroje správně hned od začátku.
„Zvolte správný
postup hned
na začátku a
my zajistíme,
že zůstanete
konkurenceschopní...”
Nejenom, že má firma Sandvik Coromant
po celém světě své nástrojové specialisty,
ale současně také zákazníkům nabízí
prověřený program, který jim pomáhá
optimalizovat výrobní proces. Náš
program je kombinací nejmodernějších
inovací s osvědčenou komplexní
metodikou, která zahrnuje analýzu
investice, zhodnocení aplikace,
časovou studii, analýzu zpracování
obrobků, zajištění pomoci přímo na
dílně a neustálou aplikační podporu s
cílem pomoci vám zajistit maximální
zhodnocení vašeho stroje i vaší investice.
Specialisté na investice do
strojního vybavení
Ať jste kdekoli, firma Sandvik Coromant je vždy nablízku. Naše rozsáhlá síť
poboček– ve více než 60 zemích na 5 kontinentech – pro vás znamená,
že vám vždy můžeme stát po boku a zaměřit se na vaše konkrétní potřeby.
Pokud investujete do nového stroje, dejte nám vědět. Shromážděte všechna
fakta a údaje k tomu, abyste mohli učinit nejlepší rozhodnutí. Budete-li si to
přát, rádi vám poradíme. Pokud hodláte z vaší investice do strojního vybavení
učinit novou příležitost pro rozvoj podnikání, naši specialisté jsou připraveni
se s vámi podělit o své zkušenosti a poskytnout vám podporu, kterou
potřebujete.
Vezměte to za správný konec hned od začátku, kdo ví, jak daleko se
můžete dostat?
Čas nejsou peníze –
čas je spousta peněz
Samu podstatu předností investice
do nástrojového řešení firmy Sandvik
Coromant představuje systém pro
upínání nástrojů Coromant Capto®.
Tento systém je navržen tak, aby
vám umožnil maximální racionalizaci
hospodaření s nástroji, systém Coromant
Capto® představuje jednotný komplexní
upínací systém pro soustružnické i
rotační nástroje. Tento systém zaručuje
maximální opakovatelnost a tuhost
upnutí a díky tomu také nejvyšší možnou
rychlost úběru materiálu. Nejsou nutné
žádné další úpravy - standardní nástroje
můžete okamžitě začít používat. Tento
systém vám umožní významně zkrátit
dobu výměny nástroje z obvyklých 10
minut až na 1 minutu, což u běžného
CNC soustruhu představuje roční úsporu
nákladů ve výši až 50 000 Euro.
Váš lokální distributor produktů Sandvik Coromant:
ČESKÁ REPUBLIKA
SANDVIK CZ s.r.o.
Na Pakráci 30
CZ-140 00 PRAHA 4
Tel. +420 234 633 252, 4, 6
Fax. +420 234 633 250
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
SANDVIK SLOVAKIA s.r.o.
Hraničná 18
SK-821 05 BRATISLAVA
Tel: +421-2-58 318 208
Fax: +421-2-53 413 232
www.coromant.sandvik.com
C-2940:118 CZE/01 © AB Sandvik Coromant 2008.01. Vytištěno na recyklovatelném papíře. Vytišteno ve Švédsku v Sandvikens Tryckeri
Your success in focus

Podobné dokumenty

Výroba lisovadel - Sandvik Coromant

Výroba lisovadel - Sandvik Coromant Přemýšlíte o koupi nového stroje? Vzít to od začátku za správný konec platí i pro investici do nového stroje. Rychlejší návratnost vložených prostředků díky vyšší produktivitě a racionálnějšímu hos...

Více

Do ucha - Harman Kardon

Do ucha - Harman Kardon Samozřejmě, výrobce myslel i na druhou část posluchačů, a tak přibalil ono zmiňované tlačítko BASS, které se postará o to, aby byla rázem spokojená i tato cílová skupina. Jak jinak, toto tlačítko s...

Více