Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce -2011-2012

Transkript

Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním roce -2011-2012
Co jsme prožili v Mateřské škole ve školním
roce -2011-2012
Září
Na podzim přivítaly děti v mateřské škole pohádky.
Navštívilo nás maňáskové divadlo Šikulka s pásmem tří pohádek * Bacily,
Martínkova sestřička, Zatoulané koťátko.
Předškoláci jeli do Mahelova divadla v Brně na pohádku * O POPELCE
Děti si vyzkoušely práci herce a malíře, navštívily muzeum, výstavu ovoce a
zeleniny, galerie v našem městě a udělaly si vlastní výstavu v prostorách
mateřské školy.
Říjen
Děti navštívily divadelní sál kulturního domu v Kyjově, kde zhlédly pohádku
*Povídání o pejskovi a kočičce* a *O pračlovíčkovi*
Podzim je tu, ať! – tak zněl název podzimní akce spojené s výletem do
Polámaných. Děti cestou hledaly stopy a plnily úkoly myšky Justýnky.
V tvořivé dílně s rodiči *Podzim maluje a tvoří* děti vytvářely z plodů a
přírodnin strašidýlka.
Listopad
Straší, strašíš, strašíme – děti v kostýmech strašidýlek plnily úkoly, malovaly,
vyřezávaly dýně a tancovaly na strašidelné diskotéce.
Naši mateřskou školu navštívila paní muzikoterapeutka s programem Tibetské
misky – děti relaxovaly při hudbě a měly možnost vyzkoušet si hru na
netradiční etnické nástroje.
Prosinec
V prosinci děti v mateřské škole navštívil Čert, Mikuláš a Anděl. Malí
nezbedníci řekli pěkné básničky a slíbili, že už budou hodní. Od Mikuláše pak
dostali sladkou odměnu. Studenti ze Střední zdravotnické školy zahráli dětem
divadlo* Krtek a Sněhulák.
Děti měli možnost podívat se, jak pracuje aranžérka a její práci si i vyzkoušet
při vytváření vánočních dekorací, věnečků a svícínků.
Rozsvítíme školičku – děti spolu s rodiči vytvářely vánoční svícny a dekorace,
které byly vystaveny v prostorách mateřské školy a krásně nás naladily na
vánoční atmosféru.
V den otevřených dveří navštívili naši mateřskou školu maminky a tatínci.
Vyrobili si s dětmi vánoční dáreček, poseděli u voňavého cukroví a čaje.
Děti vnesly vánoční atmosféru také do domu s pečovatelskou službou.
Navštívily seniory v období adventu a připravily si pro ně krátkou vánoční
besídku a spolu s obyvateli DPS si zazpívaly koledy.
Nadílka v Mateřské škole – Ježíšek nechal i u nás v mateřské škole dárečky pod
vánočním stromečkem. Děti si v tento den, připravily besídku a každá třída
předvedla, co se naučila. Společně si pak zazpívaly koledy u klavíru.
Odpoledne pak proběhlo zpívání u vánočního stromu před budovou mateřské
školy. Příjemnou vánoční atmosféru doplnilo cukroví a punč.
Leden
Z kraje nového roku do naší mateřské školy zavítali muzikanti s pořadem:
Hudební radovánky.
Sochaření – Děti spolu s učitelkami ve třídách vytvářely sochy z různých
materiálů a postupně tak prostory mateřské školy zdobil tučňák Pingvínek
s rodinou, víla Amálka, Okno do světa nebo Zima.
Děti tak měly možnost pracovat s netradičními materiály a pomůckami, které
jsou pro ně zajímavé a vyzkoušely si, jak pracuje sochař.
Únor
Sněhulácký bál – v období masopustu se děti veselily a dováděly na bále
v maskách a plnily úkoly spolu se sněhuláky.
Děti si rozšířily vědomosti při návštěvě muzikantů, kteří jim předvedli žesťové
nástroje. Zahráli a zazpívali jim známé písničky z pohádek a večerníčků.
Březen
Děti vyháněly zimu z našeho města. Ze slámy a klacíků vyrobily královnu zimu
Morénu, kterou vyhodily do Kyjovky, aby ji voda vyplavila z Kyjova pryč a
mohlo začít kralovat jaro.
V měsíci březnu přijelo do naší mateřské školy divadlo Barborka s pásmem
pohádek.
Děti vítaly jaro na Kloboukovém bále – spolu s rodiči vytvořily netradiční
klobouky, které předvedly na bále. Plnily úkoly a tancovaly na školní zahradě.
Vyzkoušely si práci módní návrhářky a vytvořily oblečení z tradičních i
netradičních materiálů na figuríny. Oblečení i klobouky zdobily prostory školy.
Předškoláci se fotili na školní ročenku.
Duben
Velikonoční tvořivá dílna – za dětmi přijel řezbář, který je naučil, jak ze dřeva
vyřezat jednoduchá zvířátka, kytičky, srdíčka… odpoledne pak proběhla tvořivá
dílna s rodiči, kde si svoje dílka děti namalovaly a ozdobily.
Školní akademie – u příležitosti 30. výročí založení ZŠ a MŠ Dr. Joklíka děti
vystupovaly na školní akademii, kde předvedly, co umí a dovedou. V rámci
výročí proběhl i týden otevřených dveří, kdy jste mohli naši školu navštívit a
zakoupit si výrobek na prodejním jarním jarmarku.
S pohádkou Tři malá prasátka přijeli děti pobavit do naší mateřské školy herci
z Uherského Hradiště.
My se čarodějnic nebojíme! – konec dubna nám přinesl každoroční tradici
pálení čarodějnic. Děti v kostýmech čarodějek a čarodějů plnily strašidelné
úkoly, vařily kouzelný lektvar a čarovaly.
Květen
Děti navštívily kino Panorama,kde na ně čekala pohádka *Krtek a oslava*
Děti ze základní školy Dr. Joklíka nazkoušely a zahrály dětem krátkou pohádku
Vrána parádilka. Malí herci byli moc šikovní a dětem se představení líbilo.
Ve výchovném pořadu Hudební nástroje a písně z pohádek a filmů – děti
hádaly z jakého filmu či pohádky písnička je a seznámily se s různými
hudebními nástroji.
Šijeme maminkám – tak zněl název tvořivé dílničky k svátku matek. Děti si
spolu s rodiči vyzkoušely práci švadleny a ušily si malé dárečky z látek.
Co se dříve nosívalo - za prince a princezny se děti i paní učitelky proměnily na
výletě do zámku v Miloticích. Vyzkoušely si dobové kostýmy, zámkem je
provedla hraběnka, se kterou si společně zatančily v tanečním sále.
Fotografování dětí – děti se společně vyfotografovaly na školní fotku.
Den dětí - naši mateřskou školu navštívilo Duo Eden s ukázkou cvičených
opiček, pudlíků a hadů. Děti měly možnost si pohladit živého hada – Krajtu.
Děti si na zahradě opekly špekáčky a zatančily si na zahradní diskotéce.
Červen
Škola v přírodě – některé děti spolu s paní učitelkou Půčkovou a Jelínkovou
jely na školu v přírodě do rekreačního střediska Dopravák na Smraďavce .Téma
školy bylo pohádkové - Skřítkové a víla Amálka. Děti plnily úkoly skřítků,
zdobily šaty pro vílu,dozvěděly se zajímavé věci o lese a navštívily zvířátka na
farmě. Navrátily se spokojené, plné dojmů a zážitků.
Kytice pohádek * pohádkové pásmo, které děti shlédly v kině Panorama.
Školní rok jsme ukončily Zahradní slavnostní spojenou s pasováním
předškoláků, vystoupením aerobiku – Módní show, módním tvořením na terase
a skákacím hradem, ježděním na motorkách a autech.
Předškoláci shlédly vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kyjov v divadelním sále
kulturního domu v Kyjově.
Kočovné divadlo - závěru školního roku naší školku navštívilo Dětské kočovné
divadlo Kyjov se sérií operek autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře – Budulínek,
Červená Karkulka,O dvanácti měsíčkách. Zpívané pohádky hrané dětmi
(v divadle vystupují i děti z naší mateřské školy) a doprovázené hudebníky.

Podobné dokumenty