Podrobný obsah v pdf

Transkript

Podrobný obsah v pdf
CERTIFIKOVANÝ KURZ: SEARCH MARKETING
V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy:










Modul č. 01: Úvod do Search marketingu
Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače - nastavení SEO
Modul č. 03: Optimalizace pro vyhledávače - obsah SEO
Modul č. 04: Optimalizace pro vyhledávače - SEO workshop
Modul č. 05: Reklama PAY-PER-CLICK (PPC) vyhledávání
Modul č. 06: Obsahové sítě
Modul č. 07: Video reklamy
Modul č. 08: Nastavení analytiky
Modul č. 09: Analyzování
Modul č. 10: Strategie a plánování
OBSAH JEDNOTLIVÝCH MODULŮ
Modul č. 01: Úvod do Search marketingu



Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače - nastavení SEO
 zorientovat v odborných termínech SEO (zdrojový kód, informační architektura,
tagy, klíčová slova, kódy, roboti, sitemapy a odkazy)
 poznat výhody dobře a čistě nastavené SEO strategie s ohledem na obchodní cíle,
viditelnost na internetu, zvýšení reputace a důvěryhodnosti
 naučit používat nástroje pro plánování SEO a měřit jeho výkony včetně
benchmarkingu
 ukázat, jak dělat dobré SEO a vyhodnocovat jeho úspěšnost
1
 naučit, jak využívat tagy, klíčová slova v názvech stránek a souborů, Alty, metatagy a další faktory ovlivňující CTR, odkazy nebo rychlost stránek
 projít oblast off page optimalizace, nejlepší techniky link buildingu
 ukázat použití nástroje pro kontrolu pozic, kvalitu zpětných odkazů a sílu
odkazového profilu webu
 seznámit s problematikou práva, soukromí a ochrany dat v rámci SEO
 vytvořit SEO strategii s využitím různých nástrojů a zdrojů
 provést detailní analýzu stránek s důrazem na její funkčnost a efektivitu
 on-site i off-site optimalizaci
 zorientovat v různých formátech reklam s ohledem na mobil, desktop a tablet
 ukázat zacílení reklamy pomocí jazyka a regionu v případě lokálních reklamních
kampaní
 seznámit s řízením komerčně úspěšné kampaně a vyhodnocováním jejích výsledků
 získat jistotu a naučit se stát si za svými rozhodnutími




jak využít obsahové sítě k oslovení různých typů zákazníků
jak budovat povědomí o značce a dosahovat konverzí
jak vybírat mezi různými formáty reklamy
jak zvýšit zásah reklam a automatizovat kampaně (velké kampaně, více AdWords
účtů)
 jak vyhodnocovat a analyzovat efektivitu kampaní pomocí detailních reportů
 jak využívat širokou škálu nástrojů a funkcí v display reklamě
1
 plánování a implementaci video reklamní kampaně za použití různých AdWords
nástrojů pro vytváření reklam na YouTube (Display Ad Builder a AdWords Editor)
 vytvoření a správu reklamní kampaně pro různá mobilní zařízení
 realizaci bidding strategie založené na platebních modelech: Cost-Per-Impression
(CPI), Cost-Per-Click (CPC) nebo Cost-Per-Video (CPV)
 práci s Auction-Based a Reservation-Based kampaněmi včetně jazykového
i regionálního zacílení





s nastavením účtů a cílů
s měřicími kódy a důležitými metrikami
s přehledy pro měření chování návštěvníků na webu v Google Analytics
s reporty výkonnosti webových stránek
s webovou analytikou jako samostatnou disciplínou a s jejími nástroji a funkcemi





zjistit, jak jednotlivé AdWords kampaně fungují
porozumět analýze konverzí a atribucím
naučit se správně označovat kampaně
nastavit různé typy cílů a pomocí analytických nástrojů sledovat jejich úspěšnost
tvořit reporty s pomocí API a inteligentních reportovacích funkcí, detailní reporty
konverzí pro konkrétní cíl, konverzní cesty, konverze a prodeje (eCommerce)
Poslední modul propojí všechny poznatky z celého kurzu Search Marketing a pomůže
vytvořit jasný marketingový plán pro vyhledávání.
2
 1. část zahrnuje technický a obsahový SEO audit stránek, společně se zhodnocením
PPC kampaní a analytickým reportem
 v 2. části se definují jasné a smysluplné cíle marketingového plánu vyhledávání,
následně se připraví akční plán, který má logickou strukturu a zahrnuje milníky,
výstupy a zdroje.
3

Podobné dokumenty

lekce-02.

lekce-02. písma nastavit až v devíti stupních 


- v HTML – čára (horizontální), lze nastavit sílu, styl (3D, plochá), barvu; v CSS pomocí border lze vytvořit až 8 stylů čar o libovolné síle a barvě, l...

Více

New York - Washington

New York - Washington 6. den: Dopoledne volno, odpoledne odjezd na letiště odlet zpět do Prahy. 7. den: Dopoledne přílet do Prahy. Cena zahrnuje:  letecká doprava Praha – New York a Washington – Praha, včetně letištníc...

Více

Příloha č.1 - Specifikace zakázky

Příloha č.1 - Specifikace zakázky Zadavatel požaduje podporu protokolů AIM, MSN, Yahoo, Google Talk, Jabber a ICQ. Jedná se o multiplatformní aplikaci (k dispozici pro Android, iPhone a jako rozšíření Firefox), která zprostředková...

Více

charity challenge 2010

charity challenge 2010 velké kanoe, jsou 12,5 metru dlouhé a posádku tvoří 16 pádlujících a 1 bubeník, který udává tempo. Závody dračích lodí nevyžadují žádnou předchozí zkušenost a jsou velmi zábavné! Je to vynikající p...

Více

Windows Longhorn

Windows Longhorn plochy a plovoucích oken. Ovšem toto prostøedí bude mít také nìjaké nároky... Podle Microsoftu bude minimum pro toto graf. rozhraní grafická karta s 64MB, kompatibilní s DirectX9, agp 4x, ale dopor...

Více

článek o Janovi

článek o Janovi své silné stránky,“ říká se svým zářivým úsměvem. „To díky tomu, že jsem měl před lety možnost udělat si Gallupův test hodnocení v Microsoftu. Vize, strategie, komunikace, maximalizace a aktivace, ...

Více