681 - FAGUS AZ PRAHA sro

Transkript

681 - FAGUS AZ PRAHA sro
681
TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICKÝ LIST
1/2
.o.
REDOCRYL HS 681 - 2K Acrylfüller – Akrylový plnič
POPIS
BESCHREIBUNG
TECHNISCHE DATEN
s.r
Popis výrobku
2K-akrylový plnič obsahující rozpouštědla. Pro
lakování při opravě automobilů.
Odstíny: šedý a černý
Vlastnosti
Vynikající přilnavost na hliník, ocel nebo pozinkované
podklady. Vysoká ochrana proti korozi, dobrá plnivost
a lehce brousitelný. Použitelný jako základní, brusný
plnič a mokrý do mokrého
HA
Produktbeschreibung
Lösemittelhaltiger 2K-Acrylfüller Für die
Autoreparaturlackierung.
Farbtöne: grau und schwarz
Eigenschaften
Ausgezeichnete Haftung auf Aluminium, Stahl oder
verzinkten Untergründen.
Hoher Korrosionsschutz, gute Füllkraft und leicht
schleifbar.
Verwendbar als Grundier-, Schleif- und Naß-in-Naß
Füller.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Festkörper / Ergiebigkeit
Pevné částice / Vydatnost
ca. / cca. 61 %
Mischungsverhältnis /
Poměr míchání
4 : 1 nach Volumen / podle objemu
Härter /
Tvrdidlo
113-300
Verdünnung /
Ředidlo
5 - 10 %
Verarbeitungsviskosität /
Viskozita zpracování
ca. 30 s (DIN 4 / 20°C)
Verarbeitungszeit / Doba zpracvání: 1,5 – 2 h
Spritzgänge /
Stříkací cykly
ZP
RA
5,6 m²/l / 80 µm Trockenfilm (Suchý film)
Fließbecherpistole / Pistole s pohárkem
110-061 kurz / rychlé
110-062 normal
110-063 lang / dlouhé
1,6 mm, 2 – 5 bar
2 - 3  Trockenschichtdicke / Tloušťka suché vrstvy 60 – 120, max. 150 µm
GU
Ablüftzeiten /
Vytěkání
SA
Applikation /
Aplikace
2 – 3 Minuten zwischen den Spritzgängen / mezi cykly
5 – 15 min vor der Ofentrocknung / před zasycháním v sušárně
Trocknung /
Zasychání
20°C  4 h
60°C  30 min
Schleifen /
Broušení
P400 – P600
Lagerung /
Skadování
Nicht über 35°C lagern / Neskladovat nad 35°C
FA
04 - 2016
FAGUS AZ PRAHA s.r.o. Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř
Tel. +420 283092301, Fax: +420 286852298, [email protected], www.fagusaz.cz
681
TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICKÝ LIST
2/2
.o.
REDOCRYL HS 681 - 2K Acrylfüller – Akrylový plnič
04 - 2016
DALŚÍ POKYNY
SONSTIGE HINWEISE
Zvláštní pokyny:
Při použití tohoto výrobku dbejte prosím na:
- údaje v příslušném bezpečnostním listu EU
- zákonné předpisy pro zacházení s nebezpečnými
látkami
- předpisy oborových ( profesních ) organizací
Rechtshinweise
Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen
Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte
informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung
für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche
Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher
eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an
Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der
Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden
Bedingungen selbst abzuschätzen.
Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.
Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und
Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter
www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.
Právní pokyny
Tyto údaje odpovídají stávajícímu
stavu našich znalostí
a mají informovat o našich
výrobcích a možnostech jejich
použití. Nemůžeme zajistit určité
vlastnosti výrobku
a vhodnost jeho použití pro
konkrétní účel. Prodejci
a uživatelé musí proto sami
zodpovědně posoudit
vhodnost našich výrobků podle
nároků a podmínek.
FA
GU
SA
Freigegeben durch/ Approved by: LanM
ZP
RA
HA
s.r
Gefahrenhinweise
Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die
Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften
(Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der
Berufsgenossenschaft.
FAGUS AZ PRAHA s.r.o. Lohenická 607, Praha 9 - Vinoř
Tel. +420 283092301, Fax: +420 286852298, [email protected], www.fagusaz.cz