Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Transkript

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
HUDEBNÍ OBOR - individuální výuka I. pol. 2009/2010
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
1.
5.
10.
1.
2.
7.
3.
6.
8.
1.
2.
4.
7.
7.
1.
2.
8.
4.
5.
3.
7.
Celke
m
počet
žáků
CH
Klavír
Böhm Alicja
Ciencialová J.
Kadlubcová M.
Przyhoda J.
Pustowková E.
Rakusová A.
Trávníčková D.
Turoň, MgA.
Walachová M.
Žurková V.
4
24
23
15
16
20
25
1
17
16
Smyčcové nástr.
Adamíková J.
Erlebach E., Mgr.
Kloda D.
Kostková A.
Przyhoda K.
Zmuda P.
Dechové nástr.
Kaleta J.
Kostková A.
Krhutová M., Mgr.
Pazderová S.
Walachová M.
Zmuda P.
Přípravky
Klasifikace
Prům.
známk
a
Prospěch
D
celke
m
CH
D
celke
m
vyzn prosp
.
.
-
2
1
-
2
1
-
1
6
4
7
3
2
5
2
5
3
17
19
8
13
16
20
1
13
11
4
23
23
15
16
18
25
1
15
16
1,00
1,10
1,30
1,30
1,50
1,66
1,20
1,00
1,00
1,12
4
21
16
11
8
6
20
1
15
14
14
3
19
8
9
7
2
0
-
1
-
2
1
-
8
1
12
3
3
3
6
6
5
6
4
14
1
18
8
9
7
1,20
1,00
25
17
14
12
5
4
-
-
-
15
4
2
3
1
2
9
13
12
9
4
2
Keyboard
Jurzycová D.
Kaletová L.
Olšarová Pavla
Pilch P.
Pilch P., ml.
Pomykacz Č.
Vondráček P.
Zabystrzan J.,
Mgr.
20
16
5
9
6
24
3
2
1
-
1
3
-
3
4
-
4
4
3
3
9
-
5
-
-
-
Celkem str. 1
386
5
8
13
11
5
Absence
TK A
celk.
prům
.
2
7
4
8
12
5
2
3
26
46
31
34
45
37
2
29
25
0,75
1,08
2,00
2,07
2,10
2,25
1,48
2,00
1,93
1,56
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1,00
1,30
1,28
10
1
12
8
6
5
4
6
3
2
36
137
17
33
-
2,50
7,20
2,10
3,70
-
1
1
1
24
17
14
12
5
4
1,30
1,10
1,00
1,40
1
1,25
15
15
14
9
5
3
9
2
3
1
28
26
26
44
14
-
1,20
1,50
1,30
3,62
2,8
-
13
8
5
6
3
14
3
17
12
5
9
6
23
3
1,30
1,25
1,00
2,00
1,10
1,30
1,00
11
9
5
3
5
16
3
6
3
6
1
7
-
23
27
51
35
11
73
13
1,20
1,68
10,20
3,70
1,80
3,00
4,30
1
1
1
5
25
4
5
1,40
3
2
29
2,80
1
369
1,22
274
95
901
2,66
Ostat.
vyst.
V.K.
V.K.
V.K.
V.K.
1
V.K.
1
1
viz.kl.z.
V.K.
viz.kl.z.
1
1
1
V.K.
V.K.
VK.
1
Celke
m
počet
žáků
CH
Akordeon
1. Jurzycová D.
2. Kaletová L.
6
3
Varhany
1. Vondráček P.
Přípravky
Klasifikace
Prům.
známk
a
Prospěch
D
celke
m
CH
D
celke
m
-
-
-
3
2
3
1
6
3
1,00
1,00
6
3
2
-
-
-
2
-
2
1,00
Kytara
1. Heczko P., Dr.
2. Lazarová K.
18
27
-
-
-
9
15
9
12
18
27
Zpěv
2. Lukešová R.
Steblová Jana
3. Dětský Stanislav
Turoň E., MgA.
14
9
14
3
-
-
-
1
-
14
9
13
3
Bicí
1. Pilch P., ml.
16
-
-
-
11
Celkem str. 2
112
Celkem1+2
498
5
8
13
vyzn prosp
.
.
Absence
TK A
celk.
prům
.
-
7
2
1,20
0,67
1
1
2
-
1
0,50
1
1,20
1,07
14
25
4
2
5
54
2,80
2,00
14
9
14
3
1,00
1,00
1,00
1,00
14
9
14
3
-
24
40
39
9
1,70
4,40
2,79
3,00
1
1
1
1
5
16
1,20
12
4
45
2,80
-
43
69
112
1,05
102
10
226
2,19
15
8
32
3
481
1,14
376
105
1127
2,43
HUDEBNÍ OBOR - kolektivní výuka I. pol. 2009/2010
PHV + HN
2. Kaletová L.
3. Pyszková V., Mgr.
98
75
21
18
77
57
1,25
1,20
4. Tlolková D.
189
24
165
1,16
217,
0
94,0
437,
0
Celkem
362
63
299
1,20
748,0
2,19
1,30
2,31
1,93
Ostat.vyst
.
viz.kl.z.
Nehudební
obory
TO
1. Kisialová N.
LDO
1. Kovaříková M.
Vyvijalová T.
2. MgA.
VO
Martinková B.,
1. Mgr.
2. Šenková A., Mgr.
Celkem
Celke
m
počet
žáků
CH
84
Přípravky
Klasifikace
Prům.
známk
a
Prospěch
vyzn prosp
.
.
Absence
Výstavy
prům vystoupení
.
D
celke
m
CH
D
celke
m
-
22
22
-
62
62
1,00
61
1
404
4,80
14
-
-
-
2
12
14
1,00
14
-
138
9,80
26
1
2
3
7
16
23
1,00
23
-
73
2,80
viz.kl.z.
90
87
5
3
20
15
25
18
13
12
52
57
65
69
1,00
1,02
65
64
5
236
261
2,62
3,00
viz.kl.z.
301
9
59
68
34
19
9
233
1,00
227
6
1112
4,60
celk.
REKAPITULACE I. pol. 2009/2010
Počet všech žáků
862
Přípravné ročníky
131
Klasifikování žáci
Neklasifikováno
714
4
Prospěch
Neprospělo
Absence
Neo
Ne
A
N
neoml. hod.
neprospěl
absolventi
neklasifikován
z toho chlapců
193
dívek
522
vyznamenání
603
prospělo
111
průměr
3,5
0
298
7
viz.kl.z.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
HUDEBNÍ OBOR - individuální výuka II. pol. 2009/2010
Přípravky
Klasifikace
Prospěch
Absence
Celkem
Prům.
počet
TK
známka
žáků CH D celkem CH D celkem
vyzn. prosp. celk. prům.
Klavír
2. Böhm Alicja
3. Ciencialová J.
Hankeová Hana
4. Kadlubcová M.
6. Przyhoda J.
7. Pustowková E.
8. Rakusová A.
9. Trávníčková D.
1. Turoň, MgA.
5. Walachová M.
10. Žurková V.
1.
2.
7.
3.
6.
8.
1.
2.
3.
7.
7.
1.
2.
8.
4.
5.
3.
7.
6
25
5
23
17
16
21
25
1
20
18
1
1
2
1
2
2
5
1
2
2
3
2
1
2
3
5
1
2
2
4
4
2
1
6
4
7
3
2
5
2
5
3
16
18
8
11
15
20
1
14
11
4
22
22
15
14
17
25
1
16
16
1,25
1,20
1,40
1,10
1,57
1,52
1,16
1,00
1,18
1,31
3
19
14
13
6
8
21
1
13
11
1
3
8
2
8
9
4
3
5
11
31
5
60
33
34
35
46
2
33
22
2,75
1,40
1,00
2,70
2,20
2,40
1,66
1,80
2,00
2,00
1,37
1
2
Smyčcové nástr.
Adamíková J.
Erlebach E., Mgr.
Kloda D.
Kostková A.
Przyhoda K.
Zmuda P.
17
1
19
8
10
8
1
1
3
-
3
1
1
8
1
12
3
3
3
6
6
5
7
4
14
1
18
8
10
7
1,20
1,00
1,22
1,30
1,10
1,28
11
1
14
6
9
5
3
4
2
1
2
34
2
60
17
34
7
2,00
2,00
3,33
2,10
3,40
1,00
1
2
1
Dechové nástr.
Kaleta J.
Kostková A.
Krhutová M., Mgr.
Pazderová S.
Walachová M.
Zmuda P.
27
20
13
12
5
4
3
-
3
1
2
-
3
3
1
2
-
14
4
1
3
1
2
9
13
11
7
4
2
23
17
12
10
5
4
1,40
1,10
1,30
1,10
1,2
1,00
13
15
12
8
4
4
10
2
2
1
-
28
29
26
44
12
4
1,20
1,70
2,00
4,20
2,4
1,00
2
1
1
2
1
1
Keyboard
Jurzycová D.
Kaletová L.
Olšarová Pavla
Pilch P.
Pilch P., ml.
Pomykacz Č.
Vondráček P.
Zabystrzan J.,
Mgr.
21
18
7
9
9
24
3
3
3
0
2
2
-
1
5
2
2
-
4
8
2
2
4
-
4
2
0
3
4
7
-
13
8
5
4
5
13
2
17
10
5
7
9
20
2
1,20
1,09
1,00
1,50
1,50
1,30
1,00
13
8
5
4
5
13
2
4
2
3
4
7
-
27
39
42
29
32
75
10
1,50
2,60
6,00
2,80
3,00
2,90
3,30
1
1
2
1
1
2
1
5
-
1
1
-
4
4
1,50
2
2
29
5,80
1
Celkem str. 1
417
20
40
60
355
1,23
263
92,0
892
2,44
110 245
1
1
2
2
2
1
1
1
1
Přípravky
Klasifikace
Prospěch
Absence
Celkem
Prům.
počet
TK
známka
žáků CH D celkem CH D celkem
vyzn. prosp. celk. prům.
Akordeon
1. Jurzycová D.
2. Kaletová L.
8
3
2
-
-
2
-
3
2
3
1
6
3
1,50
1,33
5
2
1
1
6
4
1,33
1,33
1
1
Varhany
1. Vondráček P.
2
-
-
-
2
-
2
1,00
2
-
1
3,30
1
Kytara
1. Heczko P., Dr.
2. Lazarová K.
21
32
3
4
2
2
5
6
8
14
8
11
16
25
1,30
1,08
1
23
6
2
68
70
4,20
2,69
2
4
18
13
7
3
1
-
2
-
3
-
1
-
15
12
6
3
15
13
6
3
1,00
1,00
1,00
1,00
14
13
6
3
1
-
36
35
29
9
2,00
2,90
4,83
3,00
1
2
1
1
15
1
-
1
9
4
14
1,10
12
2
46
3,20
1
Celkem str. 2
122
11
6
17
39
63
103
1,13
81
13
304
2,88
Celkem1+2
539
31
46
77
149 308
458
1,18
344
105
1196
2,66
Zpěv
2. Lukešová R.
3. Dětský Stanislav
Steblová Jana
Turoň Eduard
Bicí
1. Pilch P., ml.
HUDEBNÍ OBOR - kolektivní výuka II. pol. 2009/2010
PHV + HN
2. Kaletová L.
3. Pyszková V., Mgr.
4. Tlolková D.
Celkem
98
77
156
21
19
26
77
58
130
2,43
1,18
1,20
190,0
133,0
545,0
2,49
1,70
3,49
331
66
265
1,60
868,0
2,56
Celkem
počet
Nehudební obory
žáků
TO
1. Kisialová N.
84
LDO
1. Kovaříková M.
Vyvijalová T.,
2. MgA.
VO
Martinková B.,
1. Mgr.
2. Šenková A., Mgr.
Celkem
Přípravky
Klasifikace
Prům.
známka
Prospěch
Absence
-
22
22
-
62
62
1,01
60
1
406
4,80
Tan.matiné
13
-
-
-
2
11
13
1,00
13
-
92
7,00
viz.kl.z.
27
1
2
3
7
17
24
1,06
23
1
101
3,70
viz.kl.z.
90
81
4
3
20
16
24
19
14
10
52
52
66
62
1,00
1,01
66
60
2
256
300
2,84
3,70
viz.kl.z.
295
8
60
68
33 194
227
1,02
222
4
1155
4,41
REKAPITULACE II. pol. 2009/2010
Počet všech žáků
834
Přípravné ročníky
145
z toho chlapců
39
dívek
106
Klasifikování žáci
Neklasifikováno
685
4
z toho chlapců
183
dívek
502
vyznamenání
570
prospělo
114
průměr
3,21
Prospěch
Neprospělo
Absence
Neo neoml. hod.
Ne neprospěl
A
absolventi
Výstavy
vystoupení
0
2351
viz.kl.z.

Podobné dokumenty

000100629816

000100629816 Zapsáno / Registered 10/04/2013

Více

Popis jednotlivých funkcí a rozlišení sloužící k rychlejší

Popis jednotlivých funkcí a rozlišení sloužící k rychlejší Rozlišení jednotlivých řádků podle katastrálních území (k.ú.) - především pro naši orientaci. Opakují se tři barvy podle k.ú. seřazených abecedně. Né všechny žádosti jsou seřazeny podle katastrální...

Více

Bič Pavel-Konderlová Silvie 1. ST mládež + 4 ST dospělí

Bič Pavel-Konderlová Silvie 1. ST mládež + 4 ST dospělí Zabystrzan Petr-Konderlová Jitka 3. místo ST dospělí Kopeć Gabriel- Kalusová Kateřina 3. místo ST junior I Klimánek Bořivoj - Legerská Jana 3.místo ST junior I 2003Gajdacz Radim-Gvothová Simona 4....

Více