7. OStrAvSké DNy

Transkript

7. OStrAvSké DNy
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
pod záštitou
ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc.
za organizačního zajištění
7. ostravské dny
miniinvazivní chirurgie
Laparoskopie, torakoskopie – současné
výsledky a výhled do budoucna
foto – Petr Štefek, 2005
11.–12. listopadu 2010
Clarion Congress Hotel Ostrava – Ostrava
GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNER
PARTNER
VYSTAVOVATELÉ
Arrow International CR, a. s.
B. Braun Medical s. r. o.
Bioster, a. s.
ConvaTec ČR, spol. s r. o.
COLOPLAST A/S odštěpný závod
Dahlhausen CZ, spol. s r. o.
DINA-HITEX, spol. s r. o.
Edwards Lifesciences AG,
organizační složka
Hospimed, spol. s r. o.
CHEIRÓN a. s.
Nycomed s. r. o.
Pfizer, spol. s r. o.
VITRUM STERILIZACE, spol. s r. o.
WEST MEDICAL s. r. o.
FINANČNÍ PODPORA
Akce probíhá za finanční podpory Statutárního města Ostravy.
7. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie
Laparoskopie, torakoskopie – současné výsledky a výhled do budoucna
11.–12. listopadu 2010 – Clarion Congress Hotel Ostrava – Ostrava
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
11.–12. 11. 2010
Clarion Congress Hotel Ostrava – Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh
POŘADATELÉ
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
POD ZÁŠTITOU
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA – ředitele Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc. – děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě
ODBORNÝ GARANT KONFERENCE
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – přednosta Chirurgické kliniky, Fakultní nemocnice
v Ostravě
PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.
MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
MUDr. Vladimír Richter, Ph.D.
MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
MUDr. Eva Bednaříková
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D.
MUDr. Petra Guňková, Ph.D.
MUDr. Petr Guziana
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D.
prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem
MUDr. František Jalůvka
MUDr. Jaroslav Kretek
MUDr. Libor Kříž
MUDr. Otakar Kubala
MUDr. Miloš Mazur, Ph.D.
MUDr. Pavel Havránek
MUDr. Petr Ihnát
MUDr. Igor Guňka
MUDr. Jiří Prokop
MUDr. Iva Slívová
INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ
BOS. org s. r. o.
tel.: 475 531 098, 475 207 082
Kekulova 615/38
fax: 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: [email protected]
Kancelář Ostrava
Bc. Petra Vortelová, e-mail: [email protected], tel.: 595 136 808
KREDITNÍ BODY
LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle
stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních
bodů.
SESTRY – dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
11. listopadu 2010 – čtvrtek
12.00–18.00 hodin
Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
Kongresový sál: 13.30–17.15 hodin
13.30–15.00 hodin
Předsednictvo: Gürlich R., Šoltés M., Mazur M.
Cévní chirurgie a laparoskopie – trend nebo cesta zpět?
Dvořáček L., Štádler P., Matouš P., Pilous D. (Praha)
Roboticky asistované cévní operace v Brně
Dvořák M., Novotný T., Staffa R. (Brno)
Retroperitoneoskopická lumbální sympatektomie –
současné postavení v léčbě ICHDK
Guňka I., Dostalík J., Martínek L., Guňková P., Mazur M., Jalůvka F. (Ostrava)
Termické léze v laparoskopické chirurgii
Šoltés M., Pažinka P., Radoňák J. (Košice)
NOTES - uzávěr gastrotomie
Veselý V., Třeška V., Moláček J., Šmíd D., Geiger J., Gottliebová L. (Plzeň)
Využití biodegradabilních stentů v GIT chirurgem – endoskopistou
Geiger J., Veselý V. (Plzeň)
Miniinvazivní metody řešení komplikací peritoneální dialýzy
Teplan V., Novák L., Szonowská B., Mertová J., Havrda M.,
Polakovič V., Gürlich R. (Praha)
Výskyt ranné infekce při LCHE
Havlůj L., Denemark L., Ston R., Gürlich R. (Praha)
Ovlivnění lokální peritoneální imunity operačním výkonem –
výsledky experimentu
Sákra L., Lotková H., Kohoutek L., Šiller J. D., Červinková Z. (Pardubice)
15.00–15.30 hodin
Přestávka
15.30–17.15 hodin
Předsednictvo: Holéczy P., Gürlich R., Martínek L.
Laparoskopické výkony na pankreatu
Gürlich R., Štefka J., Denemark L., Havlůj L., Teplan V. (Praha)
Laparoskopická resekce žaludku
Majerník J., Bis D., Ninger V. (Chrudim)
SILS sutura perforovaného vredu
Murcko M., Ferenčik A. (Trebišov)
Laparoskopická plastika tříselné kýly 3 D síťkou bez fixace –
vede tudy cesta?
Holéczy P., Bolek M., Šabo J. (Ostrava)
Komplikace TAPP plastik tříselné kýly bez fixace síťky
Mec V. (Třinec)
Transabdominální preperitoneální hernioplastika (TAPP) –
je fixace síťky opravdu nutná?
Moravík J., Čuba V. (Roudnice nad Labem)
Extraperitoneální hernioplastika bez fixace síťky
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Možnosti poranění periferních nervů při laparoskopických přístupech
Kohoutek L., Sákra L., Ehler E., Šiller J. (Pardubice)
Role VATS v léčení empyému hrudníku
Vyhnánek F., Jírava D., Očadlík M. (Praha)
Trokár v oku?
Cholevík D., Martínek L. (Ostrava)
Sál Galerie: 17.30–18.30 hodin
Tri Staple – budoucnost endostaplingu
Sympozium firmy Covidien ECE s. r. o.
od 19.00 hodin
Společenský večer
ODBORNÝ PROGRAM – LÉKAŘI
12. listopadu 2010 – pátek
08.00–10.00 hodin
Registrace, prohlídka výstavy firem
Kongresový sál: 08.30–13.15 hodin
08.30–9.15 hodin
Slavnostní zahájení
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ředitel FN Ostrava
Mgr. Lubomír Pospíšil – náměstek primátora statutárního města Ostravy
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. – děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě
doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – přednosta Chirurgické kliniky, FN Ostrava
MUDr. Václav Procházka, Ph.D. – náměstek ředitele pro vědu a výzkum
09.30–11.00 hodin
Předsednictvo: Dostalík J., Kasalický M., Vávra P.
Diverticular disease
Surgical management in elective and acute cases
Jacobi C.A. (Köln am Rhein)
1 000 operací kolorekta laparoskopicky
Dostalík J., Martínek L., Vávra P., Guňková P., Guňka I.,
Ihnát P., Mazur M., Richter V. (Ostrava)
Možnosti miniinvazivní laparoskopické metody při léčbě nemocných
s Crohnovou nemocí v oblasti ileocéka
Kasalický M., Pohnan R., Mališ J., Bortlík M., Lukáš M. (Praha)
Vliv konverze na dlouhodobé výsledky v laparoskopické
kolorektální chirurgii
Guňková P., Guňka I., Martínek L., Dostalík J., Mazur M., Vávra P. (Ostrava)
Laparoskopická kolorektálna chirurgia na našom pracovisku a jej trend
Váňa J., Babiš B., Johanes R. (Žilina)
Laparoskopická levostranná hepatektomie
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Management of small HCC not amenable for percutaneous RFA
El-Gendi A. (Alexandria)
Laparoskopie a resekce jater – 3leté zkušenosti
Vávra P., Ihnát P., El-Gendi A., Vávrová M., Martínek L.,
Dostalík J., Nowaková J., Habib N. (Ostrava)
11.00–11.30 hodin
Přestávka
11.30–13.15 hodin
Předsednictvo: Dostalík J., Vraný M., Martínek L.
Surgical management of obesity. Role in multimodal treatment.
Jacobi C.A. (Köln am Rhein)
Řešení komplikací po bariatrických operacích
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Komplikace po bariatrických výkonech
Foltys A., Dostalík J., Martínek L. (Ostrava)
Technika laparoskopické vertikální plikace žaludku
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Kudy cesta nevede – závažné komplikace po vertikální gastrektomii
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Velké brániční kýly – laparoskopické řešení
Martínek L., Dostalík J., Foltys A., Guňka I., Guňková P. (Ostrava)
Zhodnocení našeho vývoje techniky LRYGB k optimálnímu postupu
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Možnosti léčby DM II. typu pomocí systému Tantalus
Zonča P. (Köln am Rhein)
Laparoskopická adrenalektomie – 13 let zkušeností
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
Laparoskopická zadní retroperitoneální adrenalektomie
Vraný M. (Jablonec nad Nisou)
13.15 hodin
13.20 hodin
Zakončení konference
Oběd
Sál Galerie: 11.30–13.00 hodin
11.30–13.00 hodin
Předsednictvo: Vyhnánek F., Johanes R., Marko L´., Mitták M.
Solitární fibrózní tumor pleury
Szkorupa M., Klein J., Bohanes T., Neoral Č., Chudáček J. (Olomouc)
Miniinvazivní anatomické plicní resekce – naše zkušenosti
Horažďovský P., Hytych V., Konopa Z., Visokai V., Tašková A., Vašáková M. (Praha)
Nussova operace – miniinvazivní plastika hrudní stěny
Mitták M., Richter V., Slívová I., Dostalík J. (Ostrava)
Pozitivní vliv antirefluxní operace na patologické projevy
gastroezofageálního refluxu
Drahoňovský V., Winkler L., Pecák P. (Praha)
Transhiatální laparoskopická ezofagektomie – komplikace terapie
Vrba R., Neoral Č., Aujeský R. (Olomouc)
MIVAT – vysoké percento karcinómov
Marko L´. (Bánská Bystrica)
Konverse laparoskopických výkonů – naše zkušenosti
Herdegen P., Hoferka P. (Praha)
Laparoskopia – súčasný stav a výhľad do budoucnosti na Slovensku
Johanes R., Váňa J. (Žilina)
13.15 hodin
13.20 hodin
Zakončení konference
Oběd
ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
11. listopadu 2010 – čtvrtek
12.00–18.00 hodin
Registrace, ubytování, prohlídka výstavy firem
Sál Galerie: 15.00–16.30 hodin
15.00–16.30 hodin
Předsednictvo: Kalužová E., Látka J., Dobešová M.
Operace varixů metodou radiofrekvenční ablace
Zakopalová K., Vinárková S., Nečesaná G. (Ostrava)
Historie a současnost šicích přístrojů v chirurgii
Mittáková H., Zajíčková Z., Kubesová R. (Ostrava)
Hybridní řešení aneurysma abdominální aorty
z pohledu zdravotní sestry
Ferčáková Z., Brožová Š., Volná B. (Ostrava)
XXXL péče
Kovářová M., Bachmanová K. (Jablonec nad Nisou)
NOTES – budoucnost chirurgie?
Gottliebová L., Veselý V., Geiger J. (Plzeň)
Vitrektomie z pohledu zdravotní sestry
Látka J. (Ostrava)
Praxe studentů očima pacientů
Oslizloková G. (Ostrava)
Mé poznatky z edukační stáže na univerzitní klinice v Maastrichtu
Pluháčková S. (Ostrava)
od 19.00 hodin
Společenský večer
ODBORNÝ PROGRAM – SESTRY
12. listopadu 2010 – pátek
08.00–10.00 hodin
Registrace, prohlídka výstavy firem
Sál Galerie: 09.30–11.00 hodin
09.30–11.00 hodin
Předsednictvo: Kalužová E., Kubeková E.
Perioperačný manažment pacienta s GER
Kubeková E., Valachová L´. (Bánská Bystrica)
Orální a enterální výživa chirurgicky nemocných
Kolářová P., Šašecí I., Gelnarová M., Dzidková J. (Ostrava)
Výživa – nezbytný krok úspěšné léčby
Legierská M., Pupíková B. (Ostrava)
Důsledky nadměrného stresu ve zdravotnictví
Kostolná J. (Ostrava)
Násilí na seniorech z pohledu zdravotnických pracovníků
Horelová H. (Ostrava)
Specifika ošetřovatelské péče na septické chirurgii
Vavrečková T., Jiravová N. (Ostrava)
Prevence a léčba dekubitů
Tesařová L., Ožanová M. (Ostrava)
Vitala© – stomická pomůcka pro kontrolu kontinence
Sivková J. – ConvaTec ČR, spol. s r. o.
13.15 hodin
13.20 hodin
Zakončení konference
Oběd
Posterová sekce
Laparoskopické operace Ca tlustého střeva
Slováček R., Adamová Z., Povýšil P. (Vsetín)
Indikace transanální endoskopické mikrochirurgie
Starý L., Vysloužil K., Klementa I., Zbořil P., Skalický P., Švach I., Neoral Č. (Olomouc)
Srovnání laparoskopické sleeve gastrektomie (L-SG) a laparoskopického
gastrického bypassu (L-RYGB) – naše výsledky
Hvižď R., Michalský D. (Praha)
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Registrační poplatek
od 29. 10. 2010 a u registrace
Lékař
Sestra
Doprovodná osoba
1 400,- Kč
700,- Kč
700,- Kč
V ceně registračního poplatku jsou: vstup na konferenci a výstavu, materiály konference, občerstvení o přestávkách, společenský program, doprovodný program.
(Uvedené registrační poplatky jsou včetně DPH 20 %.)
Stravování
Občerstvení o přestávkách programu je zajištěno.
Společenský program
11. listopadu 2010 od 19.00 hodin
Kongresový sál Clarion Congress Hotelu Ostrava
Rautové pohoštění, doprovodný program: k tanci i poslechu zahraje ABBA revival
Band. Registrovaný účastník a doprovodná osoba obdrží jednu objednanou vstupenku, která je v ceně registračního poplatku. Objednávku účasti na společenském
večeru vyznačte v přihlášce.
Doprovodný program
11. listopadu 2010 od 12.00 hodin
Relaxační centrum Clarion Congress Hotelu Ostrava
Pro účastníky zajištěn bezplatný vstup do hotelového bazénu.
Ubytování
Clarion Congress Hotel Ostrava – Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh
jednolůžkový pokoj / 1 noc
2 200,- Kč
dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
1 200,- Kč
třílůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
1 140,- Kč
Ubytování je včetně snídaně formou bufetu. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, TV, telefonem a připojením k internetu.
(Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 10 %.)
Platby
Platby poplatků proveďte, prosím, na účet firmy BOS. org s. r. o. na účet:
UniCredit Bank Czech Republic a. s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 1002040764/2700
IČ: 64049876
konstantní symbol: 0308
DIČ: CZ64049876
variabilní symbol: 201058
Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový
doklad.
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
STORNO POPLATKY
Registrační poplatky – při Vaší neúčasti nebo zrušení přihlášky
po uzávěrce 28. 10. 2010 – 100 %.
Ubytování – storno po termínu 28. 10. 2010 – 100 %.
Vrácení poplatků před 28. 10. 2010 – administrativní poplatek 100,- Kč
Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena
zpět na Váš účet.
Storno musí být nahlášeno písemně (e-mailem, faxem) na firmu BOS. org s. r. o.,
zpětně Vám přijetí storna potvrdíme.
Informace, program, přihlášky on-line
naleznete na internetových stránkách
www.bos-congress.cz
ředitelka Nadačního fondu Helena
žadatel Jakub
na ostatní!
em
d
le
oh
s
á
en
m
a
n
z
ě
n
d
... zodpově
• Svou společenskou zodpovědnost si uvědomujeme jako partneři a sponzoři řady
společenských, kulturních a sportovních aktivit.
• Prostřednictvím našeho Nadačního fondu Dalkia Česká republika podporujeme začínající
podnikatele a pomáháme tak snižovat nezaměstnanost v regionech, kde působíme.
• Náš Nadační fond Dalkia Humain pomáhá zaměstnancům ve složitých životních
situacích.
www.dalkia.cz
Aesculap Endoskopie
Vzdělávání, inovace a nejmodernější technologie
Vzdělávání
Laparoskopické kurzy
pro české a slovenské
lékaře
 Aesculap Akademie
GmbH Tuttlingen již od
roku 1995 vzdělává
zdravotnický personál
 Aesculap Akademie v ČR
nyní pořádá laparoskopické kurzy i pro české
a slovenské lékaře
 Výukové centrum při
Chirurgické klinice
FN Hradec Králové je
vybaveno nejmodernější
technologií a umožňuje
účastníkům poznat
současné trendy
v laparoskopii
Inovace
Scarless surgery &
Pediatric surgery
AdTec® Mini - nový
rozměr v laparoskopii
 Na trh přichází nové
3,5mm nástroje
 Vysoká pevnost, výborná
ergonomie a malé
rozměry
 Umožňují laparoskopickou
operativu bez nutnosti
šití incizí se zachováním
tradičního přístupu
operatéra
 Využití v dětské chirurgii
Tato technologie v sobě
spojuje benefity scarless
surgery a sníženého rizika
ve srovnání s novými
alternativními metodami
Aktuální trendy
v endoskopické Hi-Tech
Full HD technologie
 Full HD videořetězec
Aesculap
 Archivace HD videa
a jeho distribuce
 Multiindikační
laparoskopická pumpa
kombinující sání a oplach
napříč obory (LAP, URO,
GYN, ARTHRO)
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Jeden přístup do břišní
dutiny už byl vytvořený
samotnou přírodou...
LESS - klíč k moderní chirurgii
LESS – (Laparo-Endoscopic-Single-Site-Surgery) momentálně
představuje jednu z nejprogresivnějších inovací v endoskopické
technologii. Prvním krokem je zavedení jedinečného multiinstrumentálního portu (Triport a Quadraport). V kombinaci se
speciálně tvarovanými nástroji a optikou s flexibilním distálním
koncem, umožňujícím ideální přehled v operačním poli, nabízíme
jedinečný integrovaný systém na LESS výkony.
Spolu s Vámi dokážeme objevit význam, který bude mít LESS
pro budoucnoust laparoskopie!
Více informací na: www.less-surgery.eu
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu,
Evropská 176, 160 41 Praha 6, tel.: +420 221 985 211, fax: +420 221 985 505, e-mail: [email protected], www.olympus.cz
Společnost HOSPIMED
představuje od firmy
HDTV 3 čipová kamerová
jednotka Richard Wolf
Společnost HOSPIMED Vám představuje kamerovou HDTV jednotku
s 3 čipovou technologií. Full HDTV technologie umožňuje zobrazení
v rozlišení „progressive scan“ 1920 × 1080 pixel ve formátu 16 : 10.
Vhodným doplňkem kamerové jednotky je medicínské HD záznamové
zařízení s kontrolním displejem. Zařízení umožňuje archivaci fotografií
a HD videa na USB flash disk nebo velkokapacitní medium.
Záznamové zařízení
MediCap USB 300
Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte naše obchodníky, rádi Vám poskytneme další informace.
Mám zájem o bližší informace o produktech značky Wolf
firma: ...........................................................................................................................
jméno: .........................................................................................................................
adresa: . .......................................................................................................................
obec, PSČ: ...................................................................................................................
tel./fax: ........................................................................................................................
e-mail: .........................................................................................................................
Jiří Vykydal
Hospimed, spol. s r. o.
Malešická 2251/51
130 00 Praha 3
telefon:+ 420 225 001 511
mobil: + 420 606 763 230
fax: + 420 225 001 522
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty