Národní šampionát shetlandských pony 2013

Transkript

Národní šampionát shetlandských pony 2013
Národní šampionát shetlandských pony 2013
22.9.2013 se konal v Lysé nad Labem již 9. ročník Národního šampionátu shetlandských
pony, jehož součástí byla i kategorie Mountain and Moorland pony. Šampionát se uskutečnil
na venkovním předvadišti lysolabského výstaviště v rámci velké třídenní výstavy Kůň 2013.
Propojit tyto akce bylo možné zejména díky tomu, že pořadatelé letošního ročníku Koně
slavnostně otevřeli novou výstavní halu, která nejenže nabídla kvalitní předvadiště 20x40 m,
ale také nové tribuny se zázemím pro diváky a boxy pro koně. A protože se hlavní program
přesunul do nové haly a uvolnila se tím dříve využívaná venkovní plocha, vznikl tak prostor
nejen pro Národní šampionát shetland pony (SHP), Národní přehlídku plemene hafling, ale i
pro 6. kolo vozatajského poháru ČSP.
Kompletní výsledky 9. Národního šampionátu shetland pony budou k dispozici na adrese:
http://www.shetland.cz/schshp/. My bychom se chtěli nyní věnovat dvěma nejlepším a sice
Supreme šampionovi Locksley Permoníkovi a Reserve supreme šampionovi AC Golden
Boyovi.
„ RYZÍ POKLAD HŘEBČÍNA JAVRKOS “
1813 LOCKSLEY PERMONÍK
(shetland pony v minitypu)
Jeho příběh se začíná psát v Holandsku, protože právě tam byl počat. Paní Magda Skalická z
hřebčína Permoník hledala v roce 2007 nějaké shp klisny v minitypu, kterými by posílila své
chovné stádo a v internetové inzerci objevila 2 ryzky sice holandského chovu, ale s původem
navazujícím na mateřskou PK ve VB, kterou vede The Shetland Pony Stud Book Society.
Byly jimi Nancy van Stal de Hestert (matka Locksleyho) a Rietje van ´t Hongerveld. Obě
klisny paní Magdu zaujaly nejen kvalitním původem, ale i velmi pěkným exteriérem a tak se
rozhodla pro jejich koupi. Bonusem bylo, že obě byly v té době již připuštěné, každá z nich
jiným hřebcem a přinášely tak do Čech zajímavou a novou krev.
V roce 2008 se klisně Nancy van Stal de Hestert v hřebčíně Permoník narodil po vynikajícím
holandském plemeníkovi Lector van de Nijkamphoeve ryzáček se světlou hřívou a ohonem,
který dostal jméno Locksley Permoník. Již od začátku se Locksley jevil jako velmi
perspektivní hříbátko, ale protože v té době v hřebčíně Permoník jako plemeník působil 1179
Pico, neměla pro Locksleyho paní Magda využití a tak se rozhodla, že ho prodá. Shodou
okolností se v té době po nějakém miniplemeníkovi poohlížela paní Jana Vrkoslavová
(hřebčín Javrkos, Zehuby) a tu, i když si vybírala z více kandidátů, Locksley ihned zaujal. Už
jako malý byl dobře stavěný, s korektními končetinami, prostornými chody a malou
ušlechtilou hlavičkou. Slovo dalo slovo a Locksley Permoník se v 7 měsících přesídlil do
nového domova do Zehub.
U paní Jany prožil svou pubertu a vyspěl ve velmi elegantního hřebce. V loňském roce byl
licentován pro českou PK SHP. Jeho KVH je 83 cm. Minulý rok jsme ho mohli vidět na
Národním šampionátu SHP v Pardubicích, kde vybojoval titul reservního šampiona SHP
v minitypu a kromě toho získal i pohár Anne a Kennetha Scottových, který se každoročně od
roku 2008 uděluje u příležitosti Národního šampionátu nejlepšímu SHP českého chovu. Letos
své kvality potvrdil, suverénně vyhrál svou kategorii, stal se Senior šampionem a v těžkém
boji s AC Golden Boyem také šampionem celé výstavy (Supreme šampionem). O jeho
vítězství rozhodlo jeho velmi dobré předvedení ve výstavním kruhu a hlavně jeho způsobné
chování a ochota spolupracovat s vodičem. Paní posuzovatelka Lara Joslin (za svobodna
1
Národní šampionát shetlandských pony 2013
Stevens ) z Velké Británie se na jeho adresu vyjádřila, že je to velmi kvalitní jedinec, kterého
by si klidně odvezla domů. Aby majitelka vyzdvihla Locksleyho skvělé pracovní vlastnosti,
připravuje ho na výkonnostní zkoušky v zápřeži.
Locksley Permoník je oboustranně prochován na 2 vynikající hřebce 90.let min. století a sice
na plemeníky Vorden Buddleia a Parlington Pimpernell.
Locksleyho matka Nancy přišla do ČR jako 9-tiletá klisna a zanechala v Holandsku několik
potomků. Na svodu v ČR získala vysoké bodové ohodnocení: 8,1 bodu a tím se zařadila mezi
elitu. Následně byla zapsána do HPK. Jejím prvním hříbětem narozeným v ČR byl právě
Locksley. V hřebčíně Permoník následující rok porodila ještě dalšího hřebečka Patriota
Permoník po Pico, který byl prodán do Rakouska, kde byl rovněž licentován. Kromě těchto 2
plemeníků odchovala ještě další 3 hřebečky. Ti se však narodili již v hřebčíně Gabriela paní
G. Křížové, Chrást-Tišice, kde Nancy působí od roku 2010 jako chovná klisna. Během svého
pobytu v ČR nebyla mnohokrát vystavena, ale pokud ano, vždy byla mezi prvními třemi ve
své třídě. Přes svoji prababičku Boltwood Quickstep v sobě nese také geny ryzé linie hřebčína
Marshwood a sice modrého grošáka Fire-birda a jeho nejslavnějšího ryzého syna Fireballa of
Marshwood, kteří mimochodem oba byli SHP v minitypu.
Locksley Permoník je věrnou kopií svého otce Lectora van de Nijkamphoeve. Mezi
Lectorovými předky nalézáme mnoho slavných jmen. O prémiovaném hřebci, 82 cm
vysokém ryzákovi Vorden Buddleiovi a elitním plemeníkovi, mnohonásobném šampionovi,
který uchovnil mnoho svých synů Parlington Pimpernellovi jsme se již zmiňovali. K hvězdám
90. let také nesporně patří např. Parlington Percy ( 80 cm vysoký ryzák), či další minishp
Fairy Goldsmith, syn mimořádného Clareta, jenž je jednak nositelem krve slavné S-linie
hřebčína Marshwood (větev Supremacyho of Marshwood), ale také pravnukem Fire-birda,
modrého grošáka, kterého si v 50.letech zakoupila paní Coxová ( hřebčín Marshwood ).
Lector sám je považován za hřebce ve velmi dobrém typu, s výbornou kostrou a excelentním
pohybem. V roce 2005 získal doživotní licenci v Holandsku. Jeho otec Gentleman van
Bangaerde byl opravdu hodně malý (77 cm KVH), ale krásný a souměrný prémiovaný hřebec
na SHP poněkud neobvyklé barvy perlino. Lectorova matka Hempnal van de Nijkamphoeve,
získala titul KROON PREFERENT, stejně tak jako její matka Esthelf van de Nijkamphoeve.
V Holandsku působí v plemenitbě Lectorův syn Peer van de Raven. Jedna z jeho dcer Tacha
van ´t Minihoefke získala 1e prémii.
Locksley Permoník jako plemeník teprve začíná, tak je na nějaké hodnocení potomstva ještě
brzy. Zatím se mu narodila 1 dcera (Frencis Javrkos z Farabely), červená straka, která po něm
podědila stavbu těla, povahu i krásnou hlavu. Letos připustil obě klisny paní Jany, vypadá to,
že obě zabřezly, takže se příští rok můžeme těšit na jeho další potomky. Doufáme, že půjdou
ve šlépějích svého úspěšného otce a budou příští rok předvedeny laické i odborné veřejnosti
na některé z výstav. Bylo by určitě velkým důkazem kvality chovu, kdyby Pohár Anne a
Kennetha Scottových vybojoval otec a po něm některý z jeho potomků.
2
Národní šampionát shetlandských pony 2013
„ ZLATÁ ELEGANCE HŘEBČÍNA AMERIKA “
AC GOLDEN BOY
(welsh cob)
Narodil se ve Velké Británii, kde také prožil prvních 6 let svého života. Jako mladý byl
několikrát úspěšně vystaven na ruce a pak licentován pro Welsh Stud Book. V roce 2011 byl
nabídnut na Autumn Cob Sale a tohoto žluťáka za ne zrovna malou částku 3.800 liber
vydražil renomovaný chovatel velšských kobů i pony v typu kob a majitel hřebčína Tireve
pan Steve Everitt. Jeho dcera, paní Danielle Everittová, zastává názor, že velšský kob musí
být nejenom ušlechtilý a krásný, ale také dobře pracovně upotřebitelný, neboť pouze v práci
se ukáže pravý charakter koně. S touto myšlenkou přistupovala i ke Golden Boyovi. Jako
pětiletého ho obsedla a během necelého půl roku ho připravila na náročnou výstavní sezonu
2012. Předvedla ho v těch nejprestižnějších velšských výstavách, ale nikoliv na ruce, nýbrž
v sedlových jezdeckých třídách. Společně sklidili obrovský úspěch.
Na výstavě v Monmouth se umístili jako třetí v Otevřené jezdecké třídě. Na Carmarthen
WPCS Spring show bodovali hned dvakrát: ve třídě Novice welsh obsadili 2.místo a
v Otevřené jezdecké třídě NPS skončili třetí. Na Cothi Bridge show vybojovali 6.místo
v bohatě obsazené jezdecké třídě.
K největším úspěchům ale bezpochyby patří jejich výsledky v rámci série výstav National
Pony Society (NPS) a Horse of The Year Show (HOYS).
NPS má území Velké Británie rozděleno na několik oblastí, ve kterých se konají kvalifikační
výstavy. Podle určitého klíče pak ti nejlepší z nich postupují do finále. Golden Boy s paní
Danielle v oblasti 29 získal 2. místo ve třídě Novice, kterou pro Mountain a Moorland pony
sponzoruje hřebčín Picton. Na základě tohoto výsledku se pak kvalifikovali do finále (NPS
Summer Championship), kde se sice neumístili na žádném dekorovaném místě, ale každý,
kdo se do finále kvalifikuje je již považován za špičku.
HOYS je, co se počtu plemen pony a koní týče, ještě mnohonásobně větší seriálová soutěž
než NPS. Vznikla jako oslava zakončení jezdecké sezóny a v jejím finále se můžeme setkat až
s 1.600 koňmi a poníky všech možných plemen. Jejich klání v různých jezdeckých třídách
přihlíží až 65.000 diváků. Royal Welsh Show (RWS) je jednou z kvalifikačních výstav pro
velšská plemena pony a cob na HOYS do kategorie Mountain and Moorland Ridden Pony of
the Year. V roce 2012 na RWS do této kvalifikační třídy nastoupilo 63 kandidátů a Golden
Boy mezi nimi obsadil 11. místo.
Manžele Rotovy již v roce 2011 zaujalo video a fotogalerie Golden Boye z výše uvedené
dražby. Hřebec si je získal nejen nádhernou žlutou barvou, kterou ve svém chovu preferují,
ale také výjimečně modelovanou hlavou s krásným okem, která u kobů nejen v ČR, ale i ve
světě nebývá pravidlem. KVH 153cm, výborný typ i mechanika pohybu udělaly z tohoto
hřebce v očích manželů Rotových žhavého kandidáta na novou posilu hřebčína Amerika.
Osobně se s ním setkali loni na RWS, právě při kvalifikaci na HOYS.
Hřebec je svým disciplinovaným a vyrovnaným projevem uvnitř výstavního kruhu natolik
okouzlil, že vstoupili v jednání s paní Danielle Everittovou. A.C.Golden Boy byl prodán
manželům Rotovým, ale do ČR se přesunul až po ukončení výstavní sezóny 2012, což byla
podmínka paní Danielle.
Po příjezdu do ČR byl vzhledem k tomu, že již měl britskou licenci, v březnu letošního roku
Radou PK pouze formálně schválen pro výběr do plemenitby, bez nutnosti licentace, a to do
3
Národní šampionát shetlandských pony 2013
HPK-AP. Chovatelé, kteří jeho služeb využijí, si tak mohou vybrat, nechají-li si na hříbata
vystavit papíry přes českou nebo britskou PK.
AC Golden Boy přináší do českého chovu nejen čistokrevných velšských plemen, ale i WPBr
zajímavou barvu, která je v něm pevně ukotvena. U Golden Boyovy matky převažuje silný
vliv linie hřebce Llanarth Braint (1948), zatím co u jeho otce žlutou barvu přinášejí rodiny
dvou zajímavých klisen, a sice Tyngwndwn Beauty (1939) a Pantlleinau Blodwen (1920).
Llanarth Braint (palomino) je mnohonásobným šampionem 60. a 70. let jak ve třídách na
ruce, tak i pod sedlem a v zápřeži. Zvláště v Harness třídách (speciální zápřahová třída)
předváděl enormní mechaniku pohybu. Vystavován byl průběžně více než 20 let. Historicky
nejvýznamnějšího úspěchu dosáhl v roce 1969, kdy se na Royal Agricultural Society of
England Show stal šampionem kobů a zároveň jeho potomci zde zvítězili ve všech ostatních
kobských třídách. Ve své době byl velmi vyhledávaným plemeníkem. S odstupem času ho
můžeme považovat za výrazného hřebce zlepšovatele a zástupy jeho potomků jsou široké.
Jeho synové a dcery byli vyvezeni např. do Holandska, Francie, Kanady či Švédska, kde
založili své vlastní odnože této slavné linie.
Pantlleinau Blodwen (plavka) je, co se výstavních úspěchů týče, samičí obdobou Llanarth
Brainta. Do svých 4 let vyhrála 23 prvních cen a 3 stříbrné poháry. Ve věku 4 let obsadila
v roce 1924 3.místo v dospělých klisnách na RWS a porazila jako nejmladší ve třídě všechny
své starší konkurentky. Poté změnila majitele a její život se stal ještě hektičtější, než dříve.
Absolvovala jednu výstavu za druhou a ceny stále přibývaly.
Od roku 1924 do roku 1933 byla pravidelně vystavována na RWS a získala 1 x první místo, 3
x druhé, 2 x třetí a po jednom umístění na 4., 5., 6. a 7. příčce.
Tyngwndwn Beauty (palomino) patřila ke špičkovým chovným klisnám hřebčína
Tyngwndwn. Někteří z jejích přímých potomků i vnuků dosáhli na to nejprestižnější ocenění
pro velšského koba - Pohár Prince velšského (George, Prince of Wales Cup ). Tato speciální
cena je každoročně u příležitosti RWS udělována nejlepšímu velšskému kobovi. Domů si ji
např. v roce 1963 odvezl i její syn Tyngwndwn Cream Boy, který se stal toho roku na RWS
nejen šampionem velšských kobů ( utkal se a porazil takové veličiny jako: Pentre Eiddwen
Cometa, Llanarth Brummla, Llwynog-y-Gartha a další), ale získal i titul Overall šampiona.
Tyngwndwn Cream Boy patří k předkům Golden Boye z matčiny strany.
AC Golden Boy má ve svém původu bezpochyby mnoho slavných předků. Mimo těch, které
jsme již představily, bychom rády zmínily ještě dvě skvělé klisny a sice Derwen Groten Goch
(1981) a její dceru Derwen Golden Vixen (1994), prababičku a babičku z otcovy strany.
Čistá hnědka krásného kaštanového odstínu bez odznaků Derwen Groten Goch, která je
považována za prototyp klisny velšského koba, se vydala ve stopách svého veleúspěšného
dědečka Nebo Black Magica a v roce 1986 vyhrála Pohár Prince velšského. Kromě toho se 3
x stala nejlepší dospělou welsh cob klisnou na RWS (1986, 1990, 1992).
Její dcera, čokoládová ryzka Derwen Golden Vixen je produktem spojení polovičních
sourozenců, neboť oba její rodiče mají stejného otce, šampiona z uznávané linie Pentre
Eiddwen Comet, Derwen Llwynoga. Její otec Derwen Requiem pochází ze stejného typu
spojení jako ona, s prochováním na Nebo Black Magica. V mládí sice byla vystavována, ale
nezazářila tak, jako její matka. Vyklubala se z ní ovšem vynikající chovná klisna hřebčína
Brynithon a od svých 3 let byla stále připouštěna jediným hřebcem - Thorneyside the
4
Národní šampionát shetlandských pony 2013
Terminator. Z tohoto spojení vzešlo více jak 10 pravých sourozenců, včetně otce Golden
Boye - hřebce Brynithon Royal Knighta. Rodina této klisny získala mnohé úspěchy na těch
největších velšských výstavách a k těm nejlepším reprezentantům rodiny patří: Brynithon
Royal Knight, Brynithon Royal Duchess, Brynithon Royal Diplomat, Brynithon Royal King.
AC Golden Boy je rozhodně perspektivní plemeník. Může se velice dobře uplatnit nejen
v čistokrevném chovu, ale díky svým výborným pracovním vlastnostem se mu otvírají dveře i
v chovu WPBr. Ve svém rodišti zanechal několik zajímavých potomků. V ČR budeme jeho
potomky očekávat teprve v příštích letech. Jeho majitelé se rozhodli, že ho již na ruce
nebudou vystavovat, protože své kvality v těchto výstavních třídách již prokázal. Momentálně
s ním pracují pod sedlem. Do budoucna je šance, že ho uvidíme na výstavách, ovšem
v jezdeckých třídách. Další informace o AC Golden Boyovi najdete na domovských stránkách
hřebčína Amerika: http://www.amerika-welshcob.com/.
Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová
5

Podobné dokumenty