Zpravodaj pro průvodce 8/2014

Transkript

Zpravodaj pro průvodce 8/2014
ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU
AKTUALITY Z PRAHY 8/2014
NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY
 Staroměstská radnice – noční prohlídky v srpnu
Také v červenci lze navštívit Staroměstskou radnici netradičně v pozdních večerních
hodinách. Noční vycházku si můžete pro skupiny i individuální návštěvníky objednat
na adrese vlastivě[email protected]
Apoštolové na Staroměstském orloji
Staroměstská radnice
Denně 9:00 – 23:00 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER PIS - PCT
V SRPNU 2014
Turistické informační centrum Staroměstská radnice
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 - Staré Město)
denně 9:00 - 19:00
Turistické informační centrum Rytířská
(Rytířská 31, Praha 1 - Staré Město)
Po - So 10:00 - 18:00
Turistické informační centrum Letiště Praha
(Příletová hala, Terminál 2, Praha 6 - Ruzyně)
denně 8:00 - 20:00
Turistické informační centrum Letiště Praha
(Příletová hala, Terminál 1, Praha 6 - Ruzyně)
denně 10:00 - 20:00
Turistické informační centrum Malostranská mostecká věž denně 10:00 – 18:00
(aktuální informace na www.prague.eu nebo tel. 221 714 714)

Výstava Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně prodloužena do 14.
září 2014. Její součástí je také bible od Chagalla
Výstavu Bohuslava Reynka ve Valdštejnské jízdárně rozšiřují ilustrace bible od Marka
Chagalla. Na 105 originálních grafik a tři typografické listy, kterými světoznámý malíř
doprovodil v roce 1956 vydanou limitovanou sérii Starého zákona, mají zájemci v České
republice možnost vidět vůbec poprvé.
Výstava je otevřena denně od 10 do 19 hodin až do 14. září. Více informací najdete na
www.chagall-reynek.cz
1
PRAŽSKÝ HRAD
 Otevírací doba v srpnu 2014
 Areál Pražského hradu: 5.00 – 24.00 hod.
 Objekty, kde se platí vstupné: denně 9.00 – 17.00 hod.
(Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří,
Obrazárna, Prašná věž, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác)
 Velká jižní věž katedrály: 10.00 - 18.00
 Svatovítský poklad v kapli sv. Kříže 10:00 – 18:00
 Výstavní objekty Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské
křídlo: 10.00 – 18.00 hod.
 Zahrady Pražského hradu Jižní a Severní zahrady Pražského hradu a Jelení
příkop, včetně turistické cesty 10:00 – 20:00
 Zahrada na Baště: 5.00 – 24.00.
Výstavy na Pražském hradě

Poklady staré Číny
8. 8. – 9. 11. 2014
Císařská konírna PH
Výstava Poklady staré představuje českému divákovi souhrnný pohled na čínské umění
a řemeslo od počátků čínské civilizace až po vládu poslední dynastie. Na devadesát
předmětů zapůjčených z význačných muzeí v ČLR, zachycuje období pěti tisíce let čínských
dějin. Výstava je rozdělena do tří celků. První představuje počátky čínské civilizace a vznik
prvních států. Návštěvník bude mít možnost vidět archeologické nálezy z hrobek aristokracie
z doby prvního tisíciletí př. n. l. Druhá část je věnována kulturnímu rozmachu v době mezi
přelomem letopočtu a desátým stoletím n. l. Zde budou vystaveny i dvě figury vojáků ze
slavné „hliněné armády“ prvního císaře dynastie Čchin. Poslední část předkládá vrcholné
umělecké a řemeslné výrobky z období přibližně pěti set let vlády posledních dvou dynastií,
a to například buddhistické umění, oděvy a zejména nádherný porcelán.

Zapřažená krása
20. 8. – 19. 10. 2014
Jízdárna Pražského hradu
Výstava Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18. – 20. století věnovaná historickým
dopravním prostředkům z Čech, Moravy a Slezska promění Jízdárnu Pražského hradu
dočasně na kočárovnu. Vedle luxusních kočárů budou vystaveny rozmanité druhy saní
a nosítek dokládajících technologickou i uměleckou zručnost našich předků.
Pro vytvoření představy o kráse historických spřežení nezůstanou však bez povšimnutí ani
postroje koní nebo livreje sloužících. Pohled do světa dětí zprostředkují dobové hračky.
Návštěvníci tak mohou v Jízdárně Pražského hradu spatřit např. kočár T. G. Masaryka, zlatý
vůz olomouckých biskupů, lafetu užívanou k pohřbu českých prezidentů a řadu dalších
exponátů určených milovníkům starých časů, techniky i umění.

Klasika pod hvězdami: G. Verdi – Nabucco
15 – 16. 8. 2014 Jízdárna Pražského hradu
Unikátní koncert přinášející kouzlo monumentální opery do romantického prostředí zámků.
120ti členný orchestr - nová tradice pro nádherné letní večery s neopakovatelným zážitkem.
2

Metropolitní kapitula u sv. Víta
Běžná otevírací doba Katedrály sv. Víta
srpen 2014 :
PONDĚLÍ - SOBOTA: od 9:00 hod. do 17:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min.
před uzavřením, tzn. v 16:40 hod.)
NEDĚLE: od 12:00 do 17:00 hod. (poslední možný vstup je 20 min. před uzavřením,
tzn. v 16:40 hod.)
ZMĚNY v otevírací době Katedrály sv. Víta – v srpnu 2014:
pondělí 4. 8. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 16:00 hod. – (poslední možný vstup
v 15:40 hod.) – bohoslužba: requiem za kardinála Tomáška
pátek 15. 8. 2014 - otevřeno od 9:00 hod. do 16:00 hod. – (poslední možný vstup
v 15: 40 hod.) – bohoslužba Nanebevzetí Panny Marie
https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/duchovni-zivot
NOVINKY Z VYŠEHRADU
VYŠEHRAD
 Nově přístupné martinské kasematy a kaple Stětí sv. Jana Křtitele
Martinské kasematy postavené v době vlády Marie Terezie jsou nyní přístupné
s komentovanými prohlídkami každý 2. a 4. víkend v měsíc, vždy v 11.00 hod a
14.00 hod. Nově je také dostupná kaple Stětí sv. Jana Křtitele, která se nachází
kousek od rotundy sv. Martina. Komentované prohlídky každý 1. a 3. víkend v měsíci,
vždy v 11.00 hod a 14.00 hod.
Sraz na prohlídky je v Informačním centru Špička.
Cena za prohlídku je 50,- / 30,- Kč, objednávky na [email protected]
Ostatní expozice jsou v srpnu otevřeny denně od 9.30 do 18.00 hod. Staré
purkrabství, Galerie Vyšehrad, Gotický sklep, Cihelná brána a Kasematy.
Přístupná je samozřejmě také bazilika sv. Petra a Pavla a Vyšehradský hřbitov.
NÁRODNÍ GALERIE http://www.ngprague.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Všechny stálé expozice a výstavy Národní galerie v Praze jsou otevřeny denně mimo pondělí 10-18 h.
Možnost posledního vstupu do stálých expozic a na výstavy je v 17.30 h.

Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...
do 24. 8. 2014
Konírna paláce Kinských
V roce 2010 získala Národní galerie v Praze nečekané dědictví více než dvaceti uměleckých
děl významných autorů moderny. Unikátní soubor pochází ze sbírky MUDr. a RNDr. Aleny
Žižkové-Lind (1926–2009), která jej původně chtěla odkázat anonymně, ale na radu přátel se
v poslední vůli k jejímu vlastnictví přihlásila. Národní galerie rozhodla celou sbírku vystavit
3
nejen pro její ojedinělost, ale také z respektu k mecenášskému gestu. Nečekané dědictví s
kolekcí obrazů a prací na papíře je obsahově velmi sourodé a odkrývá sběratelčinu zálibu v
autorech s vazbami na Francii, mezi nimiž byli surrealisté Toyen a Jindřich Štyrský, Josef
Šíma, Jan Matulka, malíř Bretaně Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, František Tichý, František
Muzika nebo Španěl Honorio Garcia Condoy
NOVINKY ZE ŽIDOVSKÉHO MUZEA A ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE
 Židovská obec v Praze zpřístupnila turistům mikve
Židovská obec v Praze (ŽOP) rozšířila svou nabídku o novou turisticky zajímavou
prohlídku. V suterénu objektu ležícího vedle Pinkasovy synagogy je veřejnosti
zpřístupněna historická mikve, která patří k nejstarším dokladům židovského
osídlení v dané oblasti.
Mikve, která v judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů, byla
objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968 a podle dochovaného
zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku
16. století. Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně 15 osob
jsou pořádány od neděle do pátku, vždy ve 13 hodin. Vstupenky je možné zakoupit
ve všech prodejních místech ŽOP a Židovského muzea v Praze.

Zavírací dny ve všech objektech Židovského muzea, Staronové a
Jeruzalémské synagogy v srpnu 2014 - sobota
Otevřeno:
Židovské muzeum v Praze
srpen 2014
neděle – pátek
9:00 – 18:00 hodin
Staronová synagóga (Židovská obec v Praze)
srpen 2014
neděle - pátek
9:00 – 18:00 hodin
zavírací den:
5. 8. 2014 9.av (půst)
otevřeno od 10:45 hodin
Starý židovský hřbitov na Žižkově
úterý, čtvrtek, neděle
pátek
Nový židovský hřbitov
neděle – čtvrtek
pátek
11:00 – 16:00 hodin
10:00 – 14:00 hodin
9:00 – 17:00 hodin
9:00 – 14:00 hodin
Jeruzalémská synagoga
neděle - pátek
11:00 – 17:00 hodin
Večerní komentované prohlídky s ukázkou varhanní hudby vždy poslední čtvrtek
v měsíci v 19:00 hodin: 31. července, 28. srpna
4
NOVINKY Z GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ANDREAS MÜLLER-POHLE / KOINCIDENCE. VÝBĚROVÁ
RETROSPEKTIVA
22. 7. – 28. 9. 2014
Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Výstava představuje berlínského umělce Andrease Müller-Pohleho jako jednu z klíčových
osobností zabývajících se od poloviny 70. let ontologickou i reprezentační podstatou
fotografie a od 90. let reflektujících radikální změny podstaty technických obrazů.

Prohlídková trasa v Colloredo-Mansfeldském paláci
Otevřeno: út–ne 10.00–18.00
Výstava: Jan Vičar – chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká
Colloredo - Mansfeldský palác patří k vynikajícím příkladům pražské palácové architektury
s bohatým stavebním vývojem, propojujícím prvky vrcholného baroka s pozdějšími
rokokovými a druhorokokovými úpravami. Prohlídková trasa je budována na několika
základních principech, jimž dominuje snaha přilákat pozornost především
k uměleckohistorickým a architektonickým kvalitám objektu.
Výstava připravená do 21. 9. 2014 z tvorby Jana Vičara je zajímavá mimo jiné tím, že autor
patří k nemnoha umělcům, kteří si dokonale osvojili grafické techniky, aby je pak inovovali a
dokazovali jejich životaschopnost v epoše digitálního obrazu. Jeho nejexkluzívnější metodou
se stal linoryt velmi dostupný díky téměř neomezenému formátu a poměrně snadnému
zpracování. Náměty jsou různorodé a často nás autorova inspirace zaskočí neortodoxním a
spontánním vnímáním skutečnosti. Příběhový koncept, který vystavuje v ColloredoMansfeldském paláci, odráží jeho vlastní zážitky z období, kdy pracoval jako pečovatel v
německé Kostnici. Agresivita a intolerance jeho klienta - bývalého SS policisty i jeho dcery jsou leitmotivem tohoto vyprávění. Jan Vičar pátrá v dětství pana Josefa K. a hledá možné
příčiny jeho morální devastace. Cyklus je doplněn zápisky z vlastního deníku, který si Jan
Vičar během své práce vedl. V nich obsažená autentická zpověď Josefa K, který vzpomíná
na „staré dobré časy“ ještě podtrhuje drsnou a pohnutou atmosféru, s kterou se musel autor
vyrovnávat v kontaktu s neobvyklým pacientem.
Galerie hlavního města Prahy zároveň chystá rekonstrukci Colloredo-Mansfeldského
paláce na Královské cestě. Náklady odhaduje na 800 milionů korun. Oprava kulturní
památky by měla být dokončena pravděpodobně v roce 2023. Památka bude i v budoucnu
sloužit pro kulturní a společenské akce
NOVINKY Z NÁRODNÍHO MUZEA

Smrt kmotřička
do 23. 2. 2015
Výstava v Muzeu hudby se věnuje tématu smrti jako jednomu z nejsilnějších inspiračních
zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu i ve výtvarném umění. Výstava představuje
předměty vysoké hodnoty, mezi kterými nechybí notové autografy, vzácné staré
tisky, ilustrace nebo ukázky uměleckého řemesla. Dává také do souvislostí díla z
různých uměleckých oborů a konfrontuje středověké či barokní památky s uměním
19. – 20. století s moderními vizualizacemi.
KLÁŠTER NA SLOVANECH – EMAUZY
5

Výstava Beuronské umění v Emauzích
25. 7. – 20. 9. 2014
po – so 11:00 – 17:00 hodin
Unikátní výstava jedinečného umění zvaného podle místa svého vzniku beuronské, které
čerpalo z pradávných dob umělecké historie a dalo zároveň podnět moderně. Vycházeli
z něho i umělci secese a architekti Plečnik, Gaudí, Kotěra, Bílek a další.
V roce 1905 upořádala Vídeňská secese ve své budově ve Vídni výstavu sakrálního umění.
Účast přijala Beuronská umělecká škola založená v roce 1894. Do Vídně byly převezeny
objekty z německého Beuronu a z Prahy, a to z obou klášterů Emauzy i svatého Gabriela
na Smíchově. Architektem výstavy byl Josip Plečnik.
NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

Stopy židovské přítomnosti v Praze 2
Výstava, kterou pořádá Městská část Praha 2, si klade za cíl představit široké veřejnosti
vybrané kapitoly z historie městské části spojené s těmi jejími obyvateli, kteří byli židovského
vyznání či pocházeli ze židovských rodin nebo byli za židy označeni rasistickými zákony.
Jejich příběhy jsou spojeny s historií města Královské Vinohrady, nového a moderního města
za hradbami Prahy.
Výstava se konala v Mázhauzu a nyní pokračuje v přízemí věže.
24. 6. - 31. 8. – přízemí věže, otevřeno út-ne 10 - 18 hodin, vstup zdarma
MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY

Vltavan a Podskalí z archivu spolku Vltavan
23. 7. 2014 - 26. 4. 2015
Podskalská celnice na Výtoni
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se spolkem Vltavan v Praze pořádá
v Podskalské celnici na Výtoni od 23. července 2014 do 26. dubna 2015 výstavu Vltava a
Podskalí z archivu spolku Vltavan.
Výstava nabízí možnost seznámit se s téměř třemi desítkami obrazů, fotografiemi i předměty
spojenými se životem spolku a jeho členů, které Vltavan získal za téměř půldruhého století
svého trvání. Vystaven bude cyklus olejomaleb od Jindřicha Stehlíka s tématem Vltavy,
impozantní osm metrů široké akvarelové dílo od Jaroslava Daňka zobrazující zaniklé
Podskalí a také názorný model voru od spolku Vltavan v Purkarci, který ukazuje způsob
přepravy dřeva z jižních Čech do Prahy. Instalace v historické budově Podskalské celnice
také představí unikátní renesanční budovu se srubovým patrem, neboť tato stavba ze 16.
století je jednou z posledních připomínek starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské
čtvrti na břehu Vltavy.
MUSEUM KAMPA

Pohádkový svět Zdeňka Smetany
18. července - 5. října 2014
Autor oblíbených českých večerníčků, animátor, scénárista a výtvarník Zdeněk
Smetana, představuje své nejznámější pohádkové bytosti Křemílka a Vochomůrku,
Rákosníčka či Malou čarodějnici v Museum Kampa. Součástí výstavy jsou nejen
kresby známých pohádkových postav, ale také díla s dětskými motivy vyhotovená
technikou suché jehly.
6
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI:
 CONCERTO GLASSICO
Výstava sdružení České umění skla
Toskánský palác, Hradčanské náměstí 5, Praha 1
29. 8. – 28. 9. 2014
Denně od 9.00 do 18.00
ROZSÁHLÁ A JEDINEČNÁ PREZENTACE ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO
PRŮMYSLU, KTERÉ SE ZÚČASTNÍ PŘEDNÍ SKLÁŘSKÉ A BIŽUTERNÍ FIRMY,
SKLÁŘSKÉ ŠKOLY A SKLÁŘŠTÍ VÝTVARNÍCI.
Součástí výstavy bude rovněž předvádění živé sklářské práce – foukání skla u sklářské
pece, rytí a broušení skla, foukání skleněných figurek, vinutí lampových perlí, malování
vánočních ozdob, malba na skle nebo výroba Tiffany vitrážek.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet svou zručnost a fantazii v kreativní dílně pod
dohledem odborníků nebo si zahrát na „skleněnou muziku“ Vetrachord.
V široké nabídce poučení a zábavy jsou pro návštěvníky připraveny také interaktivní
audiovizuální programy.

Po rekonstrukci se otevřelo Muzeum městské hromadné dopravy ve
Střešovicích
Oblíbené muzeum starých tramvají, autobusů a trolejbusů má další unikát, kterým je
souprava motorového a vlečného vozu z období 2. světové války. Toto období dosud v
muzeu zastoupeno nebylo. Na první pohled se od ostatních vozů liší tím, že má kvůli
protiletecké ochraně modrou barvou zatemněná okna a na sobě německo-české nápisy.
Za posledních šest měsíců prošla hala muzea rozsáhlou opravou s cílem zabezpečit
dřevěnou konstrukci krovů pocházejících z roku 1909 proti požáru. Původní nátěry byly
odstraněny postupným otryskáním za pomoci drceného suchého ledu, následně byl
proveden nový nátěr.
Muzeum bude otevřeno do 17. listopadu, o sobotách, nedělích a svátcích od 9.00 do
17.00 hodin. * Návštěvníky láká více než čtyřmi desítkami historických vozidel. * Muzeum
nabízí další exponáty, mezi něž patří modely, fotografie, historické dokumenty, jízdenky či
plánky.

Výstava Andy Warhola na Staroměstském náměstí
V prostorách renesančního paláce U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí v Gallery
of Art Prague se 13. června 2014 otevřela nová expozice Andy Warhol – I´m OK. Po letošní
rekonstrukci nových výstavních prostor paláce se jedná o první expozici. Výstava
návštěvníkům představuje unikátní soubor děl americké pop-art ikony Andy Warhola.
Součástí expozice je i replika Factory, kde si každý může vyzkoušet sítotisk warholovských
motivů.

Hrabal barevně i černobíle
Výstava málo známých koláží vytvořených Bohumilem Hrabalem v 50. letech, osobních
fotografií a ilustrací i obálek českých autorů k jeho knihám je k vidění na radnici v Libni do 4.
září. Akce konaná v rámci oslav stého výročí narození nabídne i sérii grafických listů
Vladimíra Boudníka, k nimž je připojena malá ukázka českých filmových plakátů z 60. let a
několik plakátů k divadelním adaptacím Hrabalových textů.

7
NOVINKY V ZOO PRAHA
Venkovní prostory Pavilonu velkých savců, který je umístěn v dolní části zahrady, se změnil
v odpočinkovou a herní zónu zejména pro rodiny s dětmi pod názvem – Rezervace Bororo.
Dominantou areálu je netradiční prolézačka s motivy amazonské indiánské vesnice umístěné
v korunách stromů. Obrovský herní systém sestavený z mnoha drobných domečků, které
jsou vzájemně propojeny žebříky, schůdky, stupátky a provazy, vznikl podle návrhu Jakuba
Nepraše a Matěje Hájka. Každá jednotlivá úroveň herního komplexu má speciální atmosféru,
barevnost i doplňkové prvky. Součástí nově vybudovaného prostoru je kavárna Amazonie a
působivý amfiteátr pro prezentaci tréninku zvířat. Rezervace Bororo je předchůdcem
plánovaného Pavilonu Amazonie, jenž představí mimořádná zvířata jihoamerické
Amazonské pánve.
Další novinkou letošní sezóny v ZOO je replika protileteckého krytu z období 2. světové
války. Zahrada ji vybudovala v historické skalní štole poblíž Velké voliéry dravců, která jako
protiletecký kryt za války skutečně sloužila. Expozice je věnována období nacistické okupace
v pražské zoo. Největší novinkou je pak Pavilon čínských velemloků, kteří dosahují délky až
1,5 metru.

Grébovka má opět svého Neptuna
Do Havlíčkových sadů či Grébovky, jak se obvykle říká, se po několika letech vrátila socha
Neptuna. Osazení sochy i její napojení na vodní systém fontány v horní části parku se stalo
tečkou za náročnou rekonstrukcí celé Grébovky, která trvala přes 15 let a stála více než 365
milionů korun.
Originál vzácného díla, který spolu s kašnou tvořil kulturní památku, se z parku ztratil v 90.
letech minulého století. Podle všeho jej někdo ukradl. Po pátrání se nakonec našel na
zahradě tvrze Třebotov u soukromého sběratele, který byl ochoten sochu vrátit. Náhradou
dostal jednu ze dvou vytvořených kopií.
Originál, který sochař Bohuslav Schnirch vyhotovil z jemného pískovce, bude do dvou nebo
tří let uložen v lapidáriu Národního muzea. Do té doby bude vystaven v Novoměstské
radnici.
VÝZNAMNÉ AKCE V SRPNU 2014
Celkový seznam akcí naleznete na www.prague.eu
Mezi nejvýznamnější akce patří:

Letní shakespearovské slavnosti
24. 6. – 6. 9. 2014
Nejstarší a největší divadelní přehlídka pod širým nebem. Purkrabství Pražského hradu
 Don Giovanni
16. 7. – 17. 8. 2014.
Stavovské divadlo Opera Mozart
 Mezinárodní varhanní festival 7. 8. - 25. 9. 2014
19. ročník v Bazilice sv. Jakuba se koná k poctě varhanního virtuosa, pedagoga
a nakladatele Jiřího Reinbergera u příležitosti 100. výročí jeho narození. Vystoupí
Josef Popelka a Josef Rafaja (7. 8.), Bernhard Marx z Německa (14. 8.),
Bernhard Šuňavská ze Slovenska (21. 8.), Waclaw Golonka z Polska (28. 8.),
Jean-Pierre Leguay z Francie (4. 9.), Diego Innocenzi z Argentiny (11. 9.), Mari
Ohki z Japonska (18. 9.), Irena Chřibková a tenorista Tomáš Černý doprovázeni
Praga Sinfonietta Orchestra s dirigentkou Miriam Němcovou (25. 9.).

8
Queens of the Stone Age
11. 8. 2014
 Prague Pride 11. 8. – 17. 8. 2014
Největší středo - a východoevropský queer festival. Čtvrtý ročník festivalu
zaměřeného na gay a lesbickou tématiku.

Flašinet žije! Mezinárodní festival flašinetářů
12. 8. 2014
Jedinečný festival, na kterém se setkají flašinetáři z Čech, Německa, Francie,
Rakouska, Maďarska, Slovenska a Polska. Znít budou hrací strojky historické i
zcela nové, z nichž všechny spojuje nezaměnitelný zvuk i vysoká technická
hodnota.
Program:
11.00 – koncert pod širým nebem v ulici Na Kampě /pouze za dobrého počasí/
14.00 – koncert v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
19.00 – koncert v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici
Vstup volný na všechny koncerty.
 Pet Shop Boys
13. 8. 2014
V nově otevřené koncertní hale Karlín Forum velký koncert britské legendární kapely
Pet Shop Boys. V rámci večera zazní i loňské, kritikou vysoce ceněné album Electric.
 Opera Barocca
15. 8. - 7. 9. 2014
Unikátní projekt, který představuje hudbu, tanec a zpěv v autentickém stylu tak,
jak byly uváděny v dobách svého vzniku. Poklady barokní hudby, špičkoví
interpreti, historické nástroje, dobová scénografie, atraktivní iluminace světlem
svící a prostředí Clam Gallasova Paláce spoluvytvářejí magickou festivalovou
atmosféru.
 Nabucco
15. a 16. 8. 2014, 20:00
5. ročník Klasiky pod hvězdami na terase Jízdárny Pražského hradu přináší hvězdné
obsazení opery G. Verdiho s N. Někrasovem, V. Vaygant, D. Szendiuchem a E. Weissovou,
doprovázené více jak 120 členným souborem.
 Letní Letná 17. 8. – 2. 9. 2014
Festival moderního cirkusu
 Pražský jarmark
26. 8. – 31. 8. 2014
Mezinárodní folklórní festival s účastí dospělých i dětských souborů.
 Etnofest Barevná devítka 2014 – 30. 8. 2014 – vysočanský park Podviní
Multikulturní festival plný barev, chutí, vůní a rytmů: tradiční hudební a taneční
vystoupení, umělců z Mongolska, Vietnamu, Peru, Mexika, Moldavska, Ruska či
Indie. Hlavní hvězdou je zpěvačka z Jihoafrické republiky Melanie Scholtz, která se
svou jazzově laděnou hudbou sklízí úspěch po celém světě.
Exotické tance, živelná etnická hudba, neodolatelné jídlo a pití, ale i stanoviště
s rukodělnou výrobou a dílničkami pro děti nebo celofestivalová soutěž „Za hodinu
kolem světa“. Ochutnávky specialit z Japonska, Brazílie, Argentiny, J.A.R.,
Afgánistánu, Norska, Arménie, Senegalu, Nigérie, Bulharska, Indonésie nebo Gruzie.
www.barevnadevitka.cz
NA CO SE TURISTÉ PTAJÍ
9

Botanická zahrada otevře 9. 9. 2014 novou rozhlednu
Pražská botanická zahrada získala všechna povolení potřebná ke vztyčení desetimetrové
rozhledny na svahu nad Trojou. Úřady vydaly územní rozhodnutí i stavební povolení.
Šestitunová ocelová rozhledna z dílny Čestmíra Sušky bude stát v severní části pražské
botanické zahrady. Uvnitř potrubí se nachází vřetenovité schodiště a povrch tubusu zdobí
dekorativní otvory, z nichž je možný výhled ven. Nyní dílo stojí v pražské galerii DOX.
Zahrada za něj zaplatí přes tři miliony korun. Návštěvníci zahrady mohou už nyní na
rozsáhlé výstavě pod širým nebem vidět sedmnáct soch od Sušky a také od Lukáše Raise.

Omezení buskingu v Praze
Praha 1 a Praha 5 žádá další omezení buskingu – tedy volné produkce umělců v centru
města. Hlasitost obtěžuje nejen místní obyvatele, ale také návštěvníky a samotné umělce.
Obě radnice nyní řeší otázku jak, co nejvhodnějším způsobem, busking využít i omezit.

Nové bezbariérové stanice metra
Do stanic metra Anděl a I. P. Pavlova se brzy dostanou i vozíčkáři nebo maminky s kočárky.
Dopravní podnik (DP) zahájil budování bezbariérových vstupů. Do konce letoška by měla
začít i rekonstrukce na zastávce Můstek.
Bezbariérový přístup na I. P. Pavlova bude ústit v Legerově ulici v přízemí domu č. p. 357 s
přímým výstupem na chodník. Na peron povedou dva osobní výtahy.
Práce na Andělu se rozběhnou v nejbližší době. Výtahy pojedou z rohu ulic Bozděchova a
Nádražní. Co se Můstku týče projekt počítá se dvěma výtahy, jeden povede z Václavského
náměstí před Adamovou lékárnou do přestupní chodby, ze které bude pokračovat další zdviž
na nástupiště tras A a B. Mezi spojovací chodbou a nástupištěm trasy A bude i krátké
schodiště.
Stavební práce podle DP neovlivní pravidelný provoz podzemní dráhy. Cílem DP je do roku
2025 upravit všechny stanice metra a většinu zastávek tramvají a autobusů na bezbariérové.

Nové kulturní památky v Praze
Praha se může chlubit novými památkami. Přibyly dvě: funkcionalistický Hotel AXA v ulici Na
Poříčí a jednopatrová dřevostavba tenisové klubovny LTC Praha v Letenských sadech.
Tenisová klubovna LTC Praha (Lawn Tennis Club) z roku 1926 podle projektu Bohumíra
Kozáka, do níž chodívali Jan a Olga Masarykovi, Karel Schwarzenberg či Jiří GuthJarkovský, kvůli sporu o vlastnictví mezi městem a s klubem LTC Slavia Praha dlouho
chátrala. Stala se terčem nájezdů sběračů kovů. Nyní se však do oprav pustilo občanské
sdružení Alternativa II a přes sítě zas létají na antuce tenisáky.
Opravy běží podle pokynů památkářů. Sdružení prostor získalo do nájmu od města Prahy za
podmínky, že vše uvede do původního stavu.
I funkcionalistický Hotel AXA slouží veřejnému sportu, především plavání.
Ačkoli je soukromý a jeden čas byl spojen se jménem Bohumíra Ďurička, vraha Václava
Kočky ml., zůstalo hotelu původní určení. Jeho výjimečnost spočívá nejen v propojení funkcí
hotelu, kavárny, kanceláří, obchodu, sportu a relaxace, ale i v nenápadné eleganci
funkcionalistických detailů.

Náplavka plná změn a farmářské trhy
Oblíbený prostor u Rašínova nábřeží se dočkal řady vylepšení.
Především čistotu a parkování slíbil vylepšit nový správce náplavky Daniël Hagen. Prvním
krokem je otevření nových záchodů, dále úprava otevírací doby záchodů u restaurace
Vltava, aby se více přizpůsobila době, kdy zde lidé tráví volný čas. Podle správce se zlepšil i
další problém, parkování. Na náplavce je také více košů, uklízí se každé ráno, odpad se
nově vyváží i v neděli. Ke zkulturnění má pomoci i pravidelné odstraňování černého výlepu.
Novou atrakcí náplavky je farmářská loď Petra. Tu je možné prozatím navštívit od středy do
10
neděle od 16 do 22 hodin. Návštěvníci na ní kromě stánků s jídlem a pitím najdou i
pravidelnou večerní hudební produkci. Bývalá nákladní loď Petra od roku 1956 až do druhé
poloviny osmdesátých let převážela potraviny mezi Československem a zahraničím. Nyní na
Rašínově nábřeží mezi mosty Železničním a Palackého funguje jako občerstvovací loď
farmářských trhů, které současně probíhají na pražské náplavce. Návštěvníci se mohou těšit
nejen na tuzemskou kuchyni, ale mimo jiné i na autentické slovinské či balkánské speciality.
Ve stáncích je k dostání vše možné od různých druhů vín a piv přes sýry až k masným
výrobkům. Některé nabídky zde mají trvalé místo, jiné se obměňují. Nejsou to však jen
kulinářské zážitky, na které loď Petra láká. O kulturní podtext se starají i jednotlivé kapely
spadající do různých hudebních žánrů, jež zde pod otevřeným nebem hrají během večera.
Dosud neobjevené talenty se rekrutují mimo jiné i z internetového portálu Bandzone. cz,
Kromě nich se zde představuje i několik DJů.
Kam na trhy?
Na náměstí Jiřího z Poděbrad: středa – pátek od 8:00 do 18:00, v sobotu od 8:00 do 14:00
Náplavka: sobota 8:00–14:00 P Farmářská loď Petra: středa – neděle 16:00 – 22:00

Zapomenutý kubistický skvost na Žižkově
Zapadlý dvůr pavlačového domu čp. 216 v Prokopově ulici pražského Žižkova skrývá
kubistickou kapli a je jediným místem v Praze, kde je možné obdivovat původní kubistický
interiér. Pamětní deska na zdi Betlémské kaple připomíná oběti německé okupace.
Vzpomíná rodinu Fafkovu, která ukrývala parašutisty Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, když
spáchali atentát na Heydricha. Chybělo málo a jejich posledním útočištěm by se stal malý
sklep pod zapadlým kubistickým kostelíkem na dvoře činžovního domu v Prokopově ulici.
Z okolních bytů však bylo na dvůr moc vidět, proto si zvolili kryptu pravoslavného chrámu v
Resslově ulici.
Unikátnost stavby, která je dílem architekta Emila Králíčka, je především v zachování
kubistického interiéru, který je jediným tohoto slohu v Praze.
Kazatelnu žižkovské kaple zdobí typicky kubistický hvězdicový motiv, který se objevuje i na
dalších místech kostela. Vzácný interiér doplňuje i nová výmalba v duchu tohoto stylu, o
kterou se v roce 1992 postarali studenti uměleckoprůmyslové školy. Kapli využívá sbor
Československé církve evangelické.
S kaplí je spojena také legenda kolující po Žižkově. Podle ní zde na začátku kariéry zkoušela
skupina The Plastic People of the Universe. Legendu uvedl na pravou míru zpěvák a
klávesista kapely Josef Janíček, když sdělil, že se tam v roce 1973 setkala kapela s
bubeníkem Jirkou Šulou, který zde zkoušel.

Nová mešita v centru Prahy
Nenápadnou budovu v pražské Opletalově ulici lze lehce přehlédnout. Opravenou žlutou
fasádou zapadá mezi zbytek historických činžovních domů poblíž Václavského náměstí.
Výjimečná není ani arabskou halál restaurací ve sklepě. Nedaleko se nachází řada
arabských obchodů a restaurací.
Mešita je pro věřící důležitější než modlitebny. Představuje centrum duchovního života:
kromě míst pro rituální očistu bývají v mešitě i studovny s vybavenou knihovnou a zázemí
pro duchovní.
První mešitu v Česku postavili už v roce 1998, a to v brněnské čtvrti Štýřice. O rok později
následovala její pražská obdoba na Černém Mostě. Budování dalších mešit však často
naráželo na odpor veřejnosti. Obří projekt saúdského investora ve městě Orlová nakonec
radní neschválili a jen s obtížemi se podařilo postavit mešitu v severočeských Teplicích, kam
do lázní dojíždí klientela z arabských zemí.
Zmíněné tři mešity jsou veřejně známy. V Česku existuje i několik dalších, které unikaly
pozornosti. Jedna z nich je v pražské Libni. Nedávno ji spolu s jazykovou školou otevřela
organizace Al-Firdaus.
S tím souvisí otázka: kolik muslimů v Česku žije?
11
Celkem české úřady evidují necelých 3400 muslimů. Podle ministerstva vnitra se jich přitom
v Česku běžně pohybuje více než deset tisíc.
 Šachové figurky v centru Prahy
Na pěti místech v centru Prahy se na začátku srpna objeví šachové stolky s
figurkami. Oblíbenou stolní hru si budou lidé moci zahrát u speciálně upravených
školních lavic. Objeví se na Kampě, v Riegrových sadech, v Grébovce, na Karlově
náměstí a na náměstí Míru. Projekt je opět dílem kavárníka Ondřeje Kobzy, který loni
úspěšně inicioval projekt Piána na ulici.
DEJTE SI DO KALENDÁŘE
Mezinárodní varhanní festival
7. 8. - 25. 9. 2014
19. ročník v Bazilice sv. Jakuba se koná k poctě varhanního virtuosa, pedagoga
a nakladatele Jiřího Reinbergera u příležitosti 100. výročí jeho narození. Vystoupí
Josef Popelka a Josef Rafaja (7. 8.), Bernhard Marx z Německa (14. 8.),
Bernhard Šuňavská ze Slovenska (21. 8.), Waclaw Golonka z Polska (28. 8.),
Jean-Pierre Leguay z Francie (4. 9.), Diego Innocenzi z Argentiny (11. 9.), Mari
Ohki z Japonska (18. 9.), Irena Chřibková a tenorista Tomáš Černý doprovázeni
Praga Sinfonietta Orchestra s dirigentkou Miriam Němcovou (25. 9.).
Food Parade
6. - 7. 9. 2014
V krásných zahradách zámku Troja se uskuteční již čtvrtý ročník festivalu
Foodparade. V letošním roce se můžete těšit na více než 20 předních restaurací
z Prahy a okolí, a více než 25 farmářských stánků a stánků s delikatesami.
Birell Grand Prix Praha
6. 9. 2014
Soutěžní běhy na 5 a 10 km, které startují ve večerním čase uprostřed historické
Prahy.
Dny evropského dědictví
7. 9. 2014 11:00, 14:00 hodin
Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova v Radlicích
Adresa: U starého židovského hřbitova 2556, Praha 5 - Radlice
Spojení: autobus 231 ze zastávky Na Knížecí do zastávky Kesnerka (zastávka je na znamení)
Komentované prohlídky Starého židovského hřbitova na Žižkově
Adresa: Fibichova ul. (Mahlerovy sady), Praha 3 - Žižkov
Spojení: metro trasa A, stanice Jiřího z Poděbrad, tramvaj č. 11 a 13, stanice Jiřího z Poděbrad
Dvořákova Praha
8. – 22. 9. 2014
7. ročník festivalu je nejen oslavou hudebního genia a světově nejuznávanějšího
českého skladatele Antonína Dvořáka, ale i významnou společenskou událostí.
Do Prahy zavítají věhlasná hudební tělesa jako Izraelská filharmonie v čele se
Zubinem Mehtou či Velký symfonický orchestr P. I. Čajkovského s Vladimirem
Fedosejevem. Vedle nich se představí brilantní umělci Chloë Hanslip, Vadim
Repin či Krystian Zimerman.
12
Pharrell Williams
17. 9. 2014
Americký producent, skladatel a zpěvák R & B vystoupí v pražské O2 Areně.
Tonny Bennett
20. 9. 2014
Velikán swingu zpěvák a skladatel, držitel sedmnácti cen Grammy
Kongresové centrum
Vinobraní na Pražském hradě
20. - 21. 9. 2014
Moravský burčák, čerstvou hroznovou šťávu, cimbálové muziky, ale i tradiční
otevření produkčních zahrad, to vše nabídne již 9. ročník vinobraní v Královské
zahradě Pražského hradu. Vstup na akci je zdarma.
Film Music Prague
24. – 26. 9. 2014
"Pocta Goldsmithovi & Goldenthalovi" - podtitul galakoncertu festivalu v Rudolfinu,
kde zazní hudební ukázky z kultovních scifi filmů Star Trek: První kontakt,
Vetřelec, Gremlins a z hororu Přichází Satan, za který Jerry Goldsmith dostal
Oscara. Festival zakončí galakoncert hudby skladatele Patricka Doylea, který je
autorem soundtracků k filmům jako Thor, Zrození planety opic, Harry Potter a
Ohnivý pohár, Rebelka, Jack Ryan: V utajení, Eragon a mnoha dalších. Za osobní
účasti skladatele Patricka Doyla..
Betlémská Odysea – Videomapping
4. 10. 2014 20:30, 21:00, 21:30 hodin
Audiovizuální projekce na budovu Betlémské kaple v Praze, věnovaná 600. výročí
upálení M. J. Husa a připomínající husitskou minulost Prahy. Celková délka
programu je 15 minut. Všechny citace a titulky jsou uvedeny v českém a anglickém
jazyce. Vstupné na představení je zdarma
Lady Gaga
5. 10. 2014, 19:30
Jedna z nejvíce vzrušujících a inovativních umělkyň současnosti vystoupí v O2
Aréně.
Kate Royal
28. 9. 2014, 19:30
Prague Philharmonia doprovodí sopranistku ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci
oslav 20. výročí svého založení.
Il Divo
3. 10. 2014, 20:00
Nejúspěšnější pop-operní kvartet IL DIVO se ve složení švýcarský tenorista Urs
Buhler, španělský barytonista Carlos Marin, americký tenorista David Miller a
francouzský popový zpěvák Sébastien Izambardse představí v O2 v rámci turné k
novému albu "A Musical Affair".
13
Struny podzimu
6. 10. – 12. 11. 2014
Jazz, world music, dávné tradice i nejžhavější současnost - to vše v interpretaci absolutní světové
špičky, jako jsou královna portugalského fada Mariza, respektovaný klavírista Ahmad Jamal,
legendární komponista Steve Reich, festivalový objev Chris Thile spolu s fenomenálním
klavíristou Bradem Mehldauem, fascinující osobnost, jihoafrický zpěvák a trumpetista Hugh
Masekela či první dáma současného andaluského flamenka Estrella Morente.
Pestrá paleta žánrů několika kultur.
Prague Designblock and Fashion Week
7. — 12. 10. 2014
Designblok se uskuteční v pěti patrech Grand Hotelu Evropa na Václavském
náměstí. Bude možno se dostat do prostor, kam se běžně návštěvník nepodívá.
V pěti patrech budovy, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, své novinky
představí nejlepší čeští i zahraniční designéři.
Zlatá Praha
14. – 18. 10. 2014
Mezinárodní televizní festival - Palác Žofín
Světelná show se vrátí do Prahy
16. 10. – 19. 10. 2014
Festival světla Signal, který při své loňské premiéře přilákal do centra Prahy na 250 tisíc lidí,
bude mít letos pokračování. Druhý ročník se uskuteční od 16. do 19. října, organizátoři nyní
oslovují nové umělce z domova i ze zahraničí a vybírají místa pro světelné instalace.
Zároveň slibují, že festivalová mapka povede odlišnými trasami než loni. Festival také
vyhlásil open call pro projekty z řad veřejnosti. Speciální porota poté vybere pět instalací,
které se stanou součástí programu.
Kylie Minogue
21. 10. 2014, 20:00
Australská zpěvačka, skladatelka, herečka a módní ikona představí v O2 Aréně
kromě novinek i to nejlepší ze své již dvě dekády trvající kariéry.
Salome
23. - 26. 10. 2014
Premiéru opery Richarda Strausse pod režijním vedením pozoruhodného
polského filmového a divadelního režiséra Mariusze Trelińskio uvede Národní
divadlo.
Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300. „Otevři zahradu rajskou“
7. 11. 2014 – 15. 3. 2015
Na výstavě ve Valdštejnské jízdárně bude shromážděno více než 250 exponátů
architektonických, sochařských, dále památek knižní malby a především zlatnictví
a ostatního uměleckého řemesla, které budou zapůjčeny z významných
sbírkových a církevních institucí ze šesti středoevropských zemí a Švýcarska. K
nejcennějším vystaveným dílům bude patřit Vyšehradský kodex, nejslavnější
iluminovaný rukopis románské doby na českém území, jehož originál zpřístupní
Národní knihovna veřejnosti v moderní době vůbec poprvé. Výstavu doplní
expozice v Galerii Klementinum v Národní knihovně ČR, která představí produkci
břevnovského skriptoria na přelomu 10. a 11. století na unikátním a dosud
14
společně nikdy neprezentovaném souboru rukopisů z okruhu Korunovačního
evangelistáře Vratislava II. zvaný Vyšehradský kodex.
Lenny Kravitz
13. 11. 2014, 20:00
V rámci první etapy svého světového turné vystoupí v O2 areně.
Sara Mingardo
18. 11. 2014
Italská altistka představí v Rudolfinu za doprovodu Collegia 1704 s dirigentem
Václavem Luksem skladby A. Vivaldiho, G. B. Pergolesiho a B. Galuppiho.
La Bayadére
20. a 21. 11. 2014
První a druhou premiéru romantického baletu o chrámové tanečnici z exotického
prostředí Indie na hudbu Ludwiga Minkuse, který je dědictvím pozdního
romantismu, nastuduje ve Státní opeře mexický choreograf Javier Torres.
Zpravodaj pro Vás připravuje
Pražská informační služba – Prague City Tourism
Sektor odborných činností
15

Podobné dokumenty

Zpravodaj pro průvodce 9/2014

Zpravodaj pro průvodce 9/2014 souprava motorového a vlečného vozu z období 2. světové války. Toto období dosud v muzeu zastoupeno nebylo. Na první pohled se od ostatních vozů liší tím, že má kvůli protiletecké ochraně modrou ba...

Více

Zpravodaj pro incoming 6/2014

Zpravodaj pro incoming 6/2014 Návštěvnické objekty – Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác – jsou přís...

Více

Zpravodaj pro průvodce 10/2014

Zpravodaj pro průvodce 10/2014 zahraničí vznikla po Kolářově první výstavě v Guggenheimově muzeu v New Yorku v roce 1975. Díla z této přehlídky Mládkovi po výstavě zakoupili a vytvořili tak základ sbírky, kterou v následujících ...

Více

Zpravodaj pro průvodce 7/2014

Zpravodaj pro průvodce 7/2014 V roce 2010 získala Národní galerie v Praze nečekané dědictví více než dvaceti uměleckých děl významných autorů moderny. Unikátní soubor pochází ze sbírky MUDr. a RNDr. Aleny Žižkové-Lind (1926–200...

Více

Zpravodaj pro průvodce 6/2014

Zpravodaj pro průvodce 6/2014 V roce 2010 získala Národní galerie v Praze nečekané dědictví více než dvaceti uměleckých děl významných autorů moderny. Unikátní soubor pochází ze sbírky MUDr. a RNDr. Aleny Žižkové-Lind (1926–200...

Více

Exkurze – Praha – Vyšehrad

Exkurze – Praha – Vyšehrad kláštera vykonal o velikonocích 29. března 1372 pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi za účasti dvou říšských kurfiřtů a několika biskupů, samotného Karla IV. a jeho syna Václava IV Karel IV. se ro...

Více

11. a 12. ledna 2014, Národní divadlo 11 and 12

11. a 12. ledna 2014, Národní divadlo 11 and 12 zdálky nebo viděli jen siluetu, jsou nezaměnitelní. Ale zároveň každý z nich má svůj ještě nuancovanější osobní styl – protože jsou zároveň odlišné osobnosti. Nelze však říci, že by jeden

Více