iv. císařské slavnosti

Transkript

iv. císařské slavnosti
KULTURA ZÁKUPY, STÁTNÍ ZÁMEK ZÁKUPY, MĚSTO ZÁKUPY,
VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ ZÁKUPY, DS HAVLÍČEK ZÁKUPY
KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ČESKÁ LÍPA A EDUARD HELD MUZEUM ZÁKUPY
VÁS ZVOU NA
IV. CÍSAŘSKÉ SLAVNOSTI
„OD CÍSAŘE K CÍSAŘI“
ve čtvrtek 12. až sobotu 14. května 2016 v Zákupech
Program:
ve čtvrtek 12. května od 18 hodin proběhne v koncertní síni zámku přednáška s projekcí
k 700. výročí narození císaře Karla IV. včetně koncertu dobových písní
účinkuje Dr. Hana Sar Blochová
v pátek 13. května po celý den mimořádné prohlídky mezi 9 a 16 hodinou se zaměřením k působení
Jeho Veličenstva Františka Josefa I. na zdejším zámku
v sobotu 14. května 10.00-11.45 na 2. nádvoří
příjezd císaře na státní zámek za fanfár trubačů ze SŠ lesnické Šluknov, dále se slavnostním uvítáním
zámeckým správcem, bürgermeisterem a konšely, gardou ostrostřeleckou z Chomutova,
baráčníky a školními dítky, jež zatančí spolu s tanečním souborem Villanella
12.30. v parku
císař zahájí jízdy historických kol o cenu Rakouska-Uherska na ¼ míle v zámeckém parku, vyhlášení
výsledků bude ve 13.45, kdy Jeho Veličenstvo předá ceny vítězům a osobně vylosuje účastníky vyhlídkového
letu balonem
12.45 na 2. nádvoří
Princeznino divadlo uvede pohádku pro děti „Diamantový náhrdelník“
ve 14.00 v parku
následuje soutěž „Dítě a jeho psí miláček“ a ukázky lukostřeleckého spolku z České Lípy
v 15.00 oficiálně ukončí slavnosti trubači v zámeckém parku a v 15.15. se rozloučí
tancem na 2. nádvoří skupina Villanella
v 16.00
prohlídka kostela sv. Fabiána a Šebestiána s výkladem
17.30
vzlet balonu z louky za kulturním domem
Doprovodný program
výstava Boženy Buřičové k 70. výročí založení Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Zákupech
v zámeckém parku vojenské c. a k. polní obvaziště, pracovní dílničky pro děti na 2. nádvoří,
jízdy kočárem hřebčína MAESTOSO LUNA sro., po celý den občerstvení a řemeslné a historické stánky
POZOR – NÁVŠTĚVNÍCI V HISTORICKÉM ODĚVU MAJÍ SNÍŽENÉ VSTUPNÉ NA PROHLÍDKU ZÁMKU!
Historický program a stánky: Ing. Zdeněk Rydygr, tel.: 724265387, program státního zámku Zákupy: Mgr. Petr Weiss, tel.: 487857278
UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM K HISTORICKÉMU RÁZU SLAVNOSTÍ, OMEZENÉMU POČTU PRODEJNÍCH MÍST A PŘIPOJENÍ EL. PROUDU SI ORGANIZÁTOŘI
VYHRAZUJÍ PRÁVO ODMÍTNOUT STÁNKAŘE, KTEŘÍ NEMAJÍ PŘEDCHOZÍ PÍSEMNOU DOHODU!

Podobné dokumenty