Captuvo SL62 Quick Start Guide

Transkript

Captuvo SL62 Quick Start Guide
Captuvo SL62
Pouzdro pro maloobchodní aplikace Apple® iPad mini
Stručný návod k použití
CAPTUVOSL62-CZ-QS Rev A
9/14
Začínáme
Pouzdro pro maloobchodní aplikace Captuvo SL62 (model: SL-ES-E)
používané s tabletem Apple iPad mini zahrnuje volitelný integrovaný
zobrazovač pro snímání všech typů čárových kódů. K dispozici je i volitelný
snímač magnetických proužků pro čtení karet s magnetickými proužky.
Poznámka: Honeywell není autorizovaným servisním střediskem Apple. V
případě opravy nám dodávejte pouze pouzdro. Honeywell
nenese odpovědnost za žádné produkty jiné značky než
Honeywell, které zašlete do našeho servisního střediska.
Poznámka:
Důležité informace o produktu a bezpečnosti najdete
v dokumentaci dodané se zařízením Apple iPad mini.
Uživatelská dokumentace
Další informace o pouzdře a stažení dokumentace pouzdra najdete na
adrese www.honeywellaidc.com.
Poznámka: Vzhledem k dostupnosti několika různých modelů může vaše
pouzdro vypadat trochu jinak než na obrázcích v tomto
dokumentu.
Pohled zepředu
Zvukový
konektor
Port Mini-USB
(pro nabíjení)
Přístup k přednímu
fotoaparátu
Tlačítko
zapnutí/
vypnutí
Reproduktor
Tlačítka
hlasitosti
Kryt baterie
Přístup k tlačítku
plochy
Reproduktor
LED
Pohled zezadu
Kontakty nabíjení
(pouze pro nabíjecí základnu)
Štěrbina popruhu
na ruku
Tlačítko skenování
Zobrazovač
(volitelně)
Kolík popruhu na ruku
Snímač
magnetických
proužků
(volitelně)
Tlačítko skenování
Přístup k hlavnímu
fotoaparátu
Vložení baterie
!
Před spojením pouzder/baterií s periferními zařízeními zkontrolujte, zda
jsou všechny součásti suché. Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit
poškození, na které se nevztahuje záruka.
!
Doporučujeme použít Li-Ion baterie Honeywell. Použití baterie jiné značky
než Honeywell může vést k poškození přístroje, na které se nevztahuje
záruka.
!
V případě nesprávně vyměněných baterií hrozí nebezpečí výbuchu.
Nahraďte baterie pouze stejným nebo obdobným typem doporučeným
výrobcem. Použité baterie likvidujte v souladu s místními recyklačními
postupy pro baterie, předepsanými státními orgány v zemi, kde chcete
baterie zlikvidovat.
Kryt baterie
Baterie
Zasunutí zařízení Apple do pouzdra
1. Odstraňte přední kryt a zasuňte iPad mini do pouzdra.
Poznámka:
Dejte pozor, abyste náhodně nepoškodili konektory.
2. Vraťte na místo přední kryt a utáhněte dva šrouby TORX (T6). Dejte
pozor, abyste šrouby neutáhli příliš.
Nabíjení s použitím napájecího adaptéru
Poznámka:
Používejte napájecí adaptér, dodaný s pouzdrem Captuvo
SL62 iPad mini, k současnému nabíjení zařízení iOS a pouzdra.
Poznámka:
Dejte pozor, aby byl konektor správně umístěný vzhledem k
portu a bezpečně vložený do pouzdra. Upuštění pouzdra s
konektorem zapojeným do zařízení může způsobit poškození
konektoru.
Nabíjení pomocí portu USB počítače
Poznámka:
Aktualizace firmwaru a pluginů pouzdra lze provádět jen s
použitím kabelu USB počítače. Když je zařízení iOS vloženo v
pouzdru a připojíte jej k počítači, bude se nabíjet pouze
pouzdro. Zařízení iOS nelze nabíjet nebo aktualizovat
prostřednictvím portu USB.
LED kontrolky
Barva
Indikace
Blikající červená
Nízká kapacita baterie pouzdra (8 % nebo
nižší); baterie vyžaduje nabití.
Blikající zelená
Probíhá nabíjení baterie pouzdra.
Svítící zelená
Baterie pouzdra je plně nabitá.
Ukázkové aplikace
Chcete-li vyzkoušet skenování čárového kódu, stáhněte si aplikaci
Honeywell Price Check z Apple App StoreSM. Tato aplikace slouží pouze pro
předváděcí účely a nezpracovává žádná data.
Aplikační software
Pouzdra vyžadují speciální aplikační software. Informace o softwaru
najdete na stránce www.honeywellaidc.com/iosdeveloper.
Čtení karet s magnetickými proužky
Instalace popruhu na ruku
1. Zahákněte popruh na ruku za kovový kolík.
2. Protáhněte opačný konec popruhu na ruku štěrbinou na druhém
konci pouzdra.
3. Přehněte popruh a přitlačením částí s háčkem a smyčkou k sobě jej
zajistěte.
Instalace popruhu na rameno
1. Zasuňte adaptér do štěrbiny na spodním konci pouzdra a přitlačením
částí s háčkem a smyčkou k sobě je zajistěte.
2. Připněte popruh na rameno ke kovovému poutku tvaru D na
adaptéru.
Adaptér poutka
tvaru D
Popruh na
rameno
Provozní teplota
Maximální provozní teplota pouzdra je 0–35 °C (32–95 °F).
Technická podpora
Kontaktní údaje technické podpory a servisu najdete na webové stránce
www.honeywellaidc.com.
Omezená záruka
Informace o záruce vašeho produktu najdete na webové stránce
www.honeywellaidc.com/warranty_information.
Patenty
Informace o patentech najdete na stránce www.hsmpats.com.
Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in
specifications and other information contained in this document without
prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine
whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from
the furnishing, performance, or use of this material.
This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior
written consent of HII.
2014 Honeywell International Inc. Všechna práva vyhrazena.
Webová adresa: www.honeywellaidc.com
Apple a iPad mini jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je servisní značka
společnosti Apple Inc.
„Made for iPad“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo pro
připojení výhradně k zařízení iPad a bylo vývojářem certifikováno jako
splňující provozní standardy společnosti Apple. Společnost Apple
neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními
a regulačními normami. Používání tohoto příslušenství se zařízením iPad
může mít vliv na výkon bezdrátového připojení.

Podobné dokumenty