Auto TIP1/2014 - La Carrera Panamericana

Komentáře

Transkript

Auto TIP1/2014 - La Carrera Panamericana
- i2
l
Leden 2014
l
1,76 Eur
l
8a
-E"
fldFentllnouá
n
ffimm
ffi
lam[onUhini llunacín *
,lllllllllJllllillilillll t
tíl
I
vytrvalé snaze ka,munistického režimu je dnes
vych jízd, protože závody tohoto charakteru byly
dťrkladnou prověrkou konstrukce dobovych automobilůt a pro ty uspěšné se staly skvělou reklamou. Již tehdy v nich češtíjezdcidosahovali
vyborn,/ch spěchťt. Po druhé světové válce,
1iž jako
V posledním desetiletí devatenáctého století započal p edevším v Evropě boom dálko-
která se stala vyrazn,im p edělem v technické
konstrukci vozidel, vznikalo po celém světě
mnoho podobnych podnik , jen málo z nich si
ale vydobylo skutečny věhlas. Jedním z nejobtížnějšíchi nejvliznamnějších se v padesátych
letech stal závod La carrera panamericana.
První ročník,ktery
se uskutečnil v
květnu
950, oslavoval otev ení silnice z Guatemaly
p es celé Mexiko až na hranice USA. Díky takov,m postavám, jako byli Fangio, Farina či
]
chiron, si mexické dobrodružství získalo skvělou pověst a značky Ferrari a Porsche zde rády
zkoušely odolnost i rychlost svych aut.
do análůr podniku zapsal velmi vyrazné, bohužel
guatemalsky občan. Automobilovy nad-
šenec a bratr slavného motocyklového závodníka z první republiky Franty Juhana se po emi-
Americké k ižníky Studebaker
Americe a v rámci snahy udělat mladé firmě
rozhodla vzk ísit někdejší perlu mezi dálkovymi
graci stal zástupcem značky Porsche v Latinské
jméno stanul na startu ročníkůt1953 a 1954,
Ve svém premiérovém pokusu sice do cíle
pro poruchu nedojel, o rok později ale už finišoval na čtvrtémmístě, když jel v Porsche 550
Spyder bez spolujezdce a těsně p ed cílem
z ,,politickych" dťrvodůr p epustil t etí p íčkutovárnímu jezdci Porsche Hansi Hermannovi, Málokdo pak ví, že právě díky Juhanovym startť]m
v tomto závodě pojmenoval Ferdinand Porsche
nejsportovnější verze svych aut Carrera.
8annera sc unací
llepnáuem nponenutí Juhan
V historii Carrery Panamericany ovšem m
jméno Jaroslav Juhan neznámé i mnoha automobilovym nadšenc m, tento pilot se však
Po známé tragédii v Le Mans, kde zahynulo
-
žémenajít i velmi vyraznou českou stopu. Díky
83 lidí, se dalšíročníkyCarrery Panamericany
již nejely. V roce 198B se však mexická vláda
závodu vítězíne j častěj i
v
obnovené historii
rallye. Nejprve bylo motivací zejména zvlišení
povědomí o Mexiku z hlediska turistického ruchu, konkurence ale rok od roku p ibyvalo.
V současné obnovené podobě mě í trat stále p es t i tisíce kilometrťr a 1ezdí se částečně
po byvalé trase. Závodí se v deseti kategoriích
podle stá ívozu, autenticity a zdvihového objemu motoru. Díky faktu, že se stále jedná o klasickou dálkovou rallye a startovat zde mohou jen
vozy do roku vyroby 1972, je nyní Panamericana
světovym unikátem, ktery se sportovní hodnotou a zvyšenou mírou nebezpečnosti rozhodně
nedá srovnávat t eba s obnovenou Mille Miglia.
Technické p episy jsou stanoveny s ohledem
na současnost, mnohá vylepšení se tedy t,ikají
\.b1
z
*
častnil s modelem 550 Spyder bez spolujezdce. Na íotograíii
vpravo Juhan rozpráví s argentinsk, m jezdcem Roberto Miersem (vlevo).
Jaroslav Juhan se ročníku1954
64
Auto
Iip
02114. www,autotip,auto.cz
V novodob, ch
ani o havárie
ročnícíchnení stejně jako
v dávné
minulosti nouze
.,;.:[email protected]
|j.:t;,:
EUro-Li+;n*
*
|,
l
HFC,nc seŘvicii
m
kW
Motory nejsilnějších voz jsou díky votn,
technick, m p edpis m naladěny až na 44l
ry::WWr,'
=wiffid';.,|trW
jedineč-
Po dojezdu každéetapy dokáží mexičtííanoušci
n, m zp sobem oslavit vítěze
níí,
^
/ií'! ",
Stejně jako; dávné minulosti probíhá servis na vozech během etapy na spojovacích usecích
o)
p edevšímbezpečnosti (na některych rsecích se
1ezdi až 260 km/h). Dovo|eno ovšem je téžvyrazně upravovat motory, brzdy a podvozky. Nelvice
1sou v prŮměrně stoČlennémstartovnín] pol zastoupeny americké cestovní vozy z 5O. a 60. ]et,
a p estože tu ]ezdi auta jako Porsche 91
1
nebo Jaguar E, z posledních 20 ročníkůvyhrál
osmnáctkrát vůz již neexistující značky Studebaker. Co se tyče zajímavych posádek, v nedávnych letech zde vyhráli nap íklad známi skandlnávštírallyeoví veteráni Stig Blomqvist (2OO9)
a Harri Rovanperá (2010) - oba samoz ejmě také
na studebakerech.
2ll4:u
Juhanou ch stopách
Pokud ale sIeduleme českou stopu v tomto Vzh|edem k Juhanovské tradici pak nebudou
závodě, v poslednich čty ech letech zde české chybět ani dva vozy Porsche, které budou ídit
barvy hrdě a úrspěšněpropagoval dalši emig- Jaroslav Petrásek a Josef Vyšteln.
lNZERCE
ffir
3"W,
il|1
=
-
Cechoameričan Rudy Vajdak, Jako spolujezdec Američana Taze Harveye v posledním
ročníkuobsadil osmou absolutníp íčkua druhou
v kategorii šestiválcťr,
Letošni ročníkby ale Češiměli ozdobit ještě
vyrazněji. V roce šedesátého vyročíspěšné
jízdy Jaroslava Juhana se pod patronací jeho
vnučky Anny Polivkové na start poprvé postavi ryze česky tym, A to rovnou se čty mi vozy|
Pod záštitou českéambasády v Mexiku ...se
za volantem historického Subaru GSR Coupe
z roku 1972 p edstaví ú adující mistr ČR v rallye
ve t ídě produkčnich voz Voltěch Štajf,raritní
BMW 2800 CS pak bude pilotovat česky okruhovy šampion v divizl 4 z roku 2011 Petr Kačírek.
rant
O
oE
o
o
0)
'
a
o
oG
,6
o
-o
G
o
L
Anna Polívková - vnučka Jaroslava
Juhana - se stala patronkou české
učasti v roce 2014
Start 3300 kilometr dlouhé soutěže je naplánován na konec íjna, 1ako ochutnávku jsme pro
vás na této dvoustraně p ipravili pár snímk z ročníku 2013,
Milana Štajfová
.

Podobné dokumenty

4/2002

4/2002 Britská rocková pûtiãlenná kapela A (Jason Perry, Giles Perry, Adam Perry, Mark Chapman, Dan Carter), která momentálnû sklízí velké úspûchy v Anglii, vydává své zbrusu nové album „Hi-Fi Serious“. P...

Více

Výsledky / results / po VII. etapě

Výsledky / results / po VII. etapě La Carrera Panamericana 2014 ETAPA / STAGE 7, ZACATECAS - DURANGO. RESULTADOS EXTRAOFICIALES / UNOFICIAL RESULTS

Více

FIN 2_12M_2013

FIN 2_12M_2013 firnrci F]N 2_NN

Více

Zápis z 3. zasedání obce Havraň ze dne 21.1.2015

Zápis z 3. zasedání obce Havraň ze dne 21.1.2015 *j§em domluvená s p. Kožnarem, odkryjí to, my \,Tči§time rouťu. Až to otevřou, tak mi zavolá a já objedrrrim MCIo, aby to lyčistili. od tebe to nebylo napojené, šlo vám to pod barák. p. Vojkůvka -...

Více

Jan Keller:Sociologie organizace

Jan Keller:Sociologie organizace z,áběr rozšíŤenpňedevšímo v'y'zkum otganizaci vojenskfch, v padesátych letcch vzniká první vlna studií zaměŤenych na nemocnice a léčebnypro mentálně choré,Iétašedesátájsou v souvislosti s demokrati...

Více