Interpretacji ankiety (PL)

Transkript

Interpretacji ankiety (PL)
BADANIA ANKIETOWE
PRZEPROWADZONE WŚRÓD
CZŁONKÓW EUROREGIONU
NEISSE-NISA-NYSA
Podstawowa misja euroregionu
Czy euroregion jest instytucją, która ma przede wszystkim rozwijać
współpracę ze stronami partnerskimi, przyczyniając się w ten sposób do
rozwoju obszaru?
Tak, raczej tak, raczej nie, nie
2%
3%
21%
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
74%
Podstawowa misja euroregionu
Czy euroregion jest instytucją, która powinna być skierowana przede wszystkim na
rozwój narodowej części euroregionu przy wykorzystaniu wszystkich środków (w tym
krajowych)?
Tak, raczej tak, raczej nie, nie
24%
24%
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
27%
25%
Główna misja euroregionu
Czy euroregion jest instytucją, która powinna być skierowana przede wszystkim na rozwój
narodowej części euroregionu przy wykorzystaniu wszystkich środków (w tym krajowych)?
Tak, raczej tak, raczej nie, nie
70
62
60
50
50
50
40
CZ
36
PL
31
30
23
23
20
10
8
5
7
7
0
0
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
D
UŻYTECZNOŚĆ I WYKORZYSTYWANIE
EUROREGIONU
Użyteczność euroregionu
Czy ERN stanowi dla Państwa użyteczną instytucję?
Tak, raczej tak, raczej nie, nie
3%
19%
Ano
46%
Spíše ano
Spíše ne
Ne
32%
Wykorzystanie ERN
Czy wnioskowali Państwo na przestrzeni dwóch ostatnich lat do ERN o świadczenie
jakiejś usługi ?
Tak, nie
Ne; 33%
Ano; 67%
Dofinansowanie x współpraca
Czy postrzegają Państwo ERN w przeważającym stopniu jako instytucję do poszukiwania
środków pomocowych dla członków ERN?
tak, raczej tak, raczej nie, nie
2%
29%
25%
Ano
Spíše ano
Spíše ne
Ne
44%
Korzyści/użyteczność grup roboczych
Czy jest dla Państwa użyteczne/korzystne funkcjonowanie euroregionalnych grup
roboczych EUREX?
Tak, raczej tak, raczej nie, nie
15%
9%
Ano
Spíše ano
39%
37%
Spíše ne
Ne
KIERUNKI (OBSZARY)
DZIAŁALANOŚCI EUROREGIONU
70
Znaczenie nadawane kierunkom
działania ERN
60
50
40
30
Poměrně důležité
20
10
0
Velmi důležité
100
90
80
Znaczenie nadawane kierunkom
działania ERN
70
60
50
40
30
20
10
0
CZ
PL
D
DZIAŁANIA EUROREGIONU
0
Pořádání vlastních akcí zvyšující identitu…
Komunikace s veřejností
60
Komunikace s obcemi
PROPAGACE PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE:
Tvrdé investiční projekty
Měkké projekty
VLASTNÍ PROJEKTOVÁ INICIATIVA
Asistence zaměřená na všechny programy
Asistence zaměřená na programy CBC
Příprava projektových žádostí a další dokumentace
Poradenství v oblasti fondů EU
ASISTENCE PŘI ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ:
Pořádání konferencí/seminářů
Koordinace územních plánů
Tvorba přeshraničních rozvojových koncepcí/plánů
Ovlivňování legislativy
Sdílení příkladů úspěšné spolupráce v rámci ERN i…
Řešení společných problémů v EUREXech
Zprostředkování informací z druhé strany hranice
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO SPOLUPRÁCI:
Zprostředkování partnerství pro projektovou…
Vzdělávání odborníků v oblasti CBC
Asistence s navázáním a rozvojem spolupráce
Zprostředkování partnerství pro dlouhodobou…
70
Důležité
Velmi důležité
50
40
30
20
10
ROLA EUROREGIONU W
PROGRAMACH WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ
Zarządzanie Funduszem Małych
Projektów/Mikroprojektów
Zarządzanie Funduszem Małych Projektów/Mikroprojektów
bardzo ważne, stosunkowo ważne, średnio ważne, stosunkowo nieważne, całkowicie
nieważne
8%
19%
Velmi důležité
Poměrně důležité
Středně důležité
73%
Příliš nedůležité
Zcela nedůležité
Wspólne struktury zarządzania na
poziomie euroregionu
Wspólne struktury zarządzania na poziomie euroregionu
bardzo ważne, stosunkowo ważne, średnio ważne, stosunkowo nieważne, całkowicie
nieważne
8%
7%
39%
Velmi důležité
Poměrně důležité
Středně důležité
46%
Příliš nedůležité
Zcela nedůležité
Rozszerzenie zakresu funduszy
zarządzanych przez ERN
100%
90%
80%
70%
60%
Zcela nedůležité
Příliš nedůležité
50%
Středně důležité
Poměrně důležité
40%
Velmi důležité
30%
20%
10%
0%
Malé projekty (people-to-people)
Malé infrastrukturní projekty
Velké projekty
Stworzenie wspólnego podmiotu
prawnego
Stworzenie wspólnego podmiotu prawnego
bardzo ważne, stosunkowo ważne, średnio ważne, stosunkowo nieważne, całkowicie
nieważne
3%
10%
34%
Velmi důležité
22%
Poměrně důležité
Středně důležité
Příliš nedůležité
31%
Zcela nedůležité