Stáhnout materiál Vývoj krku, obličeje a dýchacího systému

Transkript

Stáhnout materiál Vývoj krku, obličeje a dýchacího systému
Modul A
Vývoj krku, obličeje a
dýchacího systému
Martin Špaček
Odd. histologie a embryologie
Faryngové (žaberní) oblouky
•
•
•
•
formují se během 4. a 5. týdne
mesenchym pokrytý ekto- a endodermem
brzy odděleny výchlipkami a štěrbinami
oblouky obsahují artérii, nerv, chrupavku, sval
Carnegie 13 (28 – 32 dní)
4 – 6 mm, 30 somitů
faryngové
oblouky
Faryngový oblouk
Derivát oblouku – součást skeletu
1
maxilla, mandibula, malleus, incus
2
stapes, proc. styloideus, malé rohy jazylky
3
velké rohy jazylky
4
laryngeální chrupavky
6
laryngeální chrupavky
Faryngový
oblouk
Nerv
1
V
žvýkací svaly, mylohyoideus ant., přední bříško m. biventer
2
VII
mimické svaly, stapedius, stylohyoideus, zadní bříško m.
biventer
3
IX
stylopharyngeus
4
X
cricothyreoideus, constrictores pharyngis, levator veli palatini
6
X
vnitřní svaly laryngu
Derivát oblouku – svaly
Faryngová štěrbina
1
Derivát štěrbiny
zevní zvukovod
2
3
sinus cervicalis, štěrbiny postupně
obliterují
4
Faryngová výchlipka
Derivát výchlipky
1
Eustachova trubice, cavum tympani, část bubínku
2
tonzilární krypty
3
dolní příštítná tělíska, tymus
4
horní příštítná tělíska, ultimobranchiální tělísko
5
ultimobranchiální tělísko
Vývojové vady
• aurikulární sinusy a cysty
• branchiální sinusy a cysty
• branchiální píštěl
Formace obličeje
• výběžky kolem stomodea:
– frontonazální, maxilární a mandibulární
Formace obličeje
• v čelním valu se objevují nazální plakody
• vytvoří se mediální a laterální nosní výběžky
• → nazální jamky = základ nostril a nosních dutin
Formace obličeje
• koncem 5. týdne se objevuje základ boltce a
zevního zvukovodu kolem prvé žaberní štěrbiny
Formace obličeje
• v 7. – 10. týdnu splývají mediální nazální výběžky
• horní ret vzniká splynutím intermaxilárního
segmentu s maxilárními výběžky
• spodní ret z mandibulárního výběžku
Formace obličeje
• 6. týden – primární patro z intermaxilárního
segmentu
Formace obličeje
• sekundární patro (6. – 9. týden)
– laterální patrové ploténky (z maxilárních výběžků)
– horizontalizace plotének a jejich srůst
– z čelního laloku vrůst mesenchymové nosní přepážky
Vývojové vady
• Rozštěpy rtu a patra
– velmi častá vada, multifaktoriální příčiny
– většinou horní ret (jedno či oboustranně, střední
rozštěp velmi vzácný, rovněž vzácný rozštěp dolního)
– rozštěpy patra mohou být současně s rozštěpem rtu
nebo izolovaně
Vývoj dýchacího systému
•
•
•
•
výchlipka esofagu (od 26. dne)
laryngotracheální rýha → laryngotracheální výchlipka
tracheoezofagové septum
plicní pupeny, bronchiální pupeny
Vývoj plic
• fáze pseudoglandulární
• 5.-17. týden
• slepě končící
epitelové tubuly
Vývoj plic
• fáze kanalikulární
• 16.-25. týden
• rozšíření bronchů,
diferenciace stěny
• končí respiračními
bronchioly s primit.
alveoly
• produkce surfaktantu
Vývoj plic
• fáze terminálních
váčků
• 24. týden až narození
• rozvoj primitivních
alveolů
• vystlané kubickým
epitelem (→plochý)
• od 28. týdne možnost
spontánního přežití
Vývoj plic
• fáze alveolární
• od narození do
dětského věku
• silné oploštění epitelu
Vývojové vady
• tracheoezofagová píštěl
– nejčastější vada dýchacího systému, často sdružena
s atrézií jícnu

Podobné dokumenty