Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ
AKADEMIE,
RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI A
STOLICE
Vypracovala: Mgr. Eva Strnadová
ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
http://www.jenprozeny.cz/sites/default/files/imagecache/dust_nodegrid_zoom/gallery/2004/9508.jpg
Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI A STOLICE
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI
http://admin.eurimage-webshop.com/writePerm/ProductsFolders/128200/520/Nurse.watch.analogue2.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
CÍLE
 objasnit fyziologii vyprazdňování močového měchýře
 vysvětlit patologické změny při vyprazdňování moče
 definovat pojem katetrizace močového měchýře
 popsat druhy katétrů pro katetrizaci močového měchýře
 provést zacévkování ženy
 připravit pomůcky a asistovat při cévkování muže
 připravit pomůcky a provést zavedení permanentní ho
katétru u ženy
 připravit
pomůcky
a
asistovat
při
zavedení
permanentního katétru u muže
 získávat informace o vyprazdňování močového měchýře
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
ÚVOD
zajišťuje
močový systém
 močový systém tvoří
ledviny,
cesty
močový
a
-
močové
močovody,
měchýř
močová trubice
a
http://ipravda.sk/res/2013/12/28/thumbs/oblicky-mocove-cesty-nestandard2.jpg
 vylučování
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
ledviny, ren, nefros:
 základní funkční jednotka je nefron
http://www.buzzle.com/img/articleImages/337441-262317-51.jpg
 filtrují z krve látky, které tělo už
nemůže využít
 filtrace probíhá v glomerulu
 každou minutu projde ledvinami až
1 200 ml krve
močovody, uretery:
 vystupují z ledviny v podobě pánvičky
ledvinné
 25 – 30cm, průměr 1,25 cm
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
močový měchýř:
 dutý svalový orgán uložený za
http://www.buzzle.com/img/articleImages/337441-262317-51.jpg
kostí stydkou
 má funkci rezervoáru
 nutkání na močení při náplni cca
250 – 450 ml, individuální
močová trubice, uretra:
 vývodná močová cesta
 vnitřní
svalový
svěrač,
neovladatelný
 zevní svěrač, vůlí ovladatelný
vůlí
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
nefron:
 základní
funkční
jednotka
ledviny
 funkce - tvorba moči
 skládá se z glomerulu a z na
něj
navazujícího
systému
kanálků - proximálního tubulu,
Henleovy
kličky,
distálního
tubulu a sběracího kanálku
 počet n. v ledvině je asi jeden
milion.
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
glomerulus:
ANATOMIE, FYZIOLOGIE - OPAKOVÁNÍ
 klubíčko
krevních
Bowmanovým
tvoří
úvodní
kapilár
pouzdrem,
část
s
které
nefronu,
viz
Malphigické tělísko
 funkce – filtr (z protékající krve se
zde filtruje pod poměrně vysokým
tlakem tzv. primární moč)
 zfiltrovaná moč odtéká do soustavy
tubulů (kanálků), kde se definitivně
upraví
 přibližně 99 % vody se vstřebá zpět
do
krve,
vylučované
látky
se
naopak zkoncentrují
 primární moč - cca 180 litrů/den
 definitivní moč - 1000 - 1500 ml/den
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
MOČ,
MIKCE
http://theory.alexandrafalagara.com/uploaded_images/22_mannequin-pis-763987.png
moč:
 tekutina tvořená a vylučovaná
ledvinami
 močí se organismus zbavuje celé
řady látek, které v něm vznikly
za fyziologických i patologických
okolností, ale také látek, které
se do organismu dostaly zvenčí
mikce - močení:
 akt
vyprazdňování
močového měchýře
moči
z
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
FAKTORY
OVLIVŇUJÍCÍ MIKCI
http://i.lidovky.cz/10/011/lngal/ABC3044aa_pivo.jpg
 růst a vývoj
http://www.trenujemenanocnik.cz/images/clanky/Fotolia_20037012_XS.jpg
 psychosociální
faktory
soukromí, čas, návyky,…
 příjem tekutin a potravy
 léky
 svalový tonus
 patologické stavy
 chirurgické výkony
-
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
PORUCHY
MOČENÍ
– 1.
PORUCHY
TVORBY MOČE
já vám dám medíček...
polyurie:
http://www.w3downloads.com/funny_animation/bee_urinating.gif
 zvýšená tvorba moče nad 2500 ml/den (3l)
 vyšší příjem tekutin, kofein, DM
oligurie:
 snížená tvorba moče
 100 – 500 ml/den
 nízký příjem tekutin, horečka, pocení
anurie:
 tvorba moči menší než 100 ml/den
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
PORUCHY
MOČENÍ
– 2.
PORUCHY
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČE
 retence - zadržení moči v moč. měchýři, zástava močení,
hrozí stagnace moče = vyšší riziko infekce
 polakisurie - časté močení, mm. se vyprazdňuje častěji než
obyčejně
http://worldtoilet.org/userfiles/image/resources/B_poster1.jpg
 nykturie - zvýšená frekvence močení v noci
 dysurie - obtíže při močení, bolestivost
 strangurie - řezáním a pálení při močení
 urgentní močení - silný pocit nucení na močení i při malé
náplni mm.
 enuresis nokturna - opakované noční pomočování u starších
dětí
 inkontinence - spontánní odchod moče
 paradoxní ischurie - únik moči při přeplněném močovém
měchýři
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČE U PACIENTŮ UPOUTANÝCH NA LŮŽKO
 močové láhve, podložní
 Fowlerova
poloha
+
stočený ručník pod záda,
ohnutá bedra i kolena
 nepodkládat
studenou
mísu - potlačí močení
 PMK, pleny
http://www.polymed.eu/editor/image/eshop_products/P_01109_l.jpg
http://media.novinky.cz/881/228812-top_foto1-94rmz.jpg?1357300020
mísy
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
HODNOCENÍ
MOČI
 množství
 barva
 zápach
 hustota
 pH
 zákal
1. MNOŽSTVÍ
MOČI
závisí na:
 na množství tekutin
 na druhu přijímané potravy
 na teplotě prostředí
 na zdravotním stavu člověka
 na druhu přijímaných léků
http://www.podhradem.eu/images/k2.jpg
http://abecedazahrady.dama.cz/getthumbnail.aspx?id_file=583535234&q=100&height=320&width=640&cxrop=1
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
1. MNOŽSTVÍ
MOČI
fyziologie:
 množství moči za 24hod., tj. 1,5-2 l =
diuréza
 polyurie - 3000 ml a více, DM
 oligurie - méně jak 500 ml (průjmy, choroby
ledvin, srdce, jater, rozsáhlé popáleniny)
 anurie - méně než 100 ml, moč se netvoří
vůbec - ledvinné selhání
http://media.novinky.cz/612/206128-original1-1zq6f.jpg
patologie (viz poruchy tvorby moče):
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
MOČI
měření množství moči:
 P + V – bilance tekutin (BT)
 kalibrovaná nádoba
 rovná plocha
 odečítáme v úrovni očí
 pěnu odsajeme růžkem buničiny
 zápis: dekurz
http://zoom.iprima.cz/sites/default/files/image_crops/image_620x349/8/465812_moc_image_620x349.jpg
1. MNOŽSTVÍ
2. BARVA
MOČI
fyziologie:
 jantarově žlutá
 barvu určují žlučová barviva
 čím více moči, tím je světlejší
 barvu moči mohou měnit léky, např. vit. B2
patologie:
 červenohnědá (např. u horečky, zvýšený obsah urobilinogenu)
 krev v moči - hematurie
 tmavě hnědá moč (např. u onemocnění jater a žlučových cest)
 bílá příměs – pyurie – přítomnost velkého množství leukocytů
až hnisu v moči, příznak těžkého zánětu močových cest
http://www.drugtestkits.ca/skin1/images/website/urine_sample.jpg
http://lib.store.yahoo.net/lib/candywarehouse/urine-sample-candy.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
http://www.dreamstime.com/bad-smell-thumb11038601.jpg
3. ZÁPACH
MOČI
fyziologicky:
 typicky aromatický zápach
patologie:
 patologická příměs mění zápach
(např.
nasládlý
acetonový
cukrovky)
zápach
zápach
u
DM
a
–
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YFZ8WCUY\MP900427745[1].jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg/biologie/cd%20amsterdam/cdw/almanak/5prcurs/fysiol/urine/urometer.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
4. HUSTOTA
MOČI
popis:
 hustota moči – Spv (specifická váha moči)
 závislá na množství vyloučené moči a na přítomnosti
látek v ní obsažených (chloridy a močovina)
fyziologicky:
 Spv 1, 010 - 1, 025 g/cm3
patologicky:
 zvýšená hodnota se objevuje ve vztahu ke snížené
diuréze
 snížená hodnota se objevuje ve vztahu ke zvýšené
diuréze
http://www.medical-enc.ru/19/img/urometr.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
4. HUSTOTA
MOČI
–
MĚŘENÍ
SPV
pomůcky:
 100ml moči (pod 100 ml – potřebujeme
min. 50ml - ředíme destil. vodou 1:1,
výsledek x 2)
 graduovaný válec
http://www.gomar.waw.pl/obr/urometr-1.jpg
 urometr = hustoměr
 buničina, emitní miska, rukavice
výpočet (provádíme u teplé, čerstvé moči):
 základ 15°C
 každé 3°C nad 15°C: + 0 001
 praktické měření Spv moče – OSE
http://www.gomar.waw.pl/obr/solomierz-1.jpg
http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg/biologie/cd%20amsterdam/cdw/almanak/5prcurs/fysiol/urine/urometer.jpg
http://www.medical-enc.ru/19/img/urometr.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
4. HUSTOTA
MOČI
–
MĚŘENÍ
SPV
postup:
 zjisti hladinu Spv
 změř TT
 výpočet (základ 15°C, každé 3°C nad 15°C: + 0 001)
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
5. PH
MOČI
 vyšetřujeme
pomocí
pH
indikátorů
výsledek
se
http://www.helago-cz.cz/public/content-images/cz/product/5320.jpg
srovnává
s
barevnou
stupnicí, na které se pH
odečte
 fyziologicky
se
v rozmezí 5,0 – 7,0
pohybuje
VYPRAZDŇOVÁNÍ MOČI
6. ZÁKAL
MOČI
http://www.autoplanet.cz/uploads/image/a-na-co-jezdi-vase-auto-na-moc_1.jpg
 čerstvá moč je čirá nebo jen
velmi slabě zakalená
 vylučuje-li se zkalená moč,
může jít o patologický stav,
viz pyurie
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI
–
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
CÉVKOVÁNÍ
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
POPIS
definice:
 zavedení
http://clinidirect.co.uk/content/userfiles/images/Urology01.png
(katétru)
sterilní
cévky
močovou
trubicí
do močového měchýře
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
CÍLE
KATETRIZACE
cíle katetrizace:
 vyprázdnění mm. při retenci (po OP, psych. zábrany)
 před vyšetřením
 vyprázdnění mm. před některými OP a před porodem
 zavedení léčebné látky do močového měchýře
 zavedení
permanentní
cévky
–
inkontinence,
urologická onemocnění, záněty, nádory
 zjištění reziduální moči: moč, která v mm. zbude po
spontánním vymočení
 výplach mm. - dnes výjimečně
http://images.wisegeek.com/urinary-catheter-and-vial.jpg
 diagnostické záměry (bakteriologické vyšetření)
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
http://www.clipartguide.com/_named_clipart_images/0511-1002-1502-1037_Cartoon_of_a_Guy_with_a_Catheter_clipart_image.jp
TYPY
KATETRIZACE, STAVBA KATETRU
typy katetrizace:
 jednorázová katetrizace
 permanentní
stálého
kat.
-
zajištění
odvádění
moči,
v naléhavých případech – pozor,
vždy hrozí infekce
stavba katétru:
 kónus
 tělo
 zobák
http://www.bactiguard.se/wp-content/uploads/2012/03/Produktbladsbild-BIP-Foley-Catheter_HERO_Stroke.jpg
zobák
kónus
tělo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Foley_catheter_inflated_and_deflated_EN.svg/600px-Foley_catheter_inflated_and_deflated_EN.svg.png
označení
velikosti –
Fr/CH, mm
balónek
(někdy s označením
množství FR do balónku)
drenážní port
místo pro napojení sáčku
port pro nafouknutí balónku, označení množství FR
MATERIÁL
 PVC
 Silikon
 Latex
 jiné
http://www.bactiguard.se/wp-content/uploads/2012/03/Produktbladsbild-BIP-Foley-Catheter_HERO_Stroke.jpg
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
DRUHY
KATETRŮ
 jednorázové
http://i00.i.aliimg.com/photo/v204/51088732/Nelaton_Catheter.jpg
 permanentní
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
JEDNORÁZOVÉ
KATETRY
http://healthcaresupplypros.com/img/zoom/red-rubber-latex-intermittent-urethral-catheter-male-universal-coude-tip.jpg
dělení dle stavby katétru:
 Nelatonův katétr – rovný
 Tiemannův
katétr
–
zahnutý zobák/muži
 pozn.:
rozdíl
permanentní
kónusu cévky
cévky
od
je
http://www.medline.com/media/catalog/sku/bxt/BXTCRR22_HRE01.JPG
zobák/ženy
http://www.bilder.uromed.de/produkte/20091221_125402_1304251216_g.png
PERMANENTNÍ
KATETRY
popis:
 pro dlouhodobé zavedení (21 dní)
 permanentní
katétr
–
Folleyův
(Foleyův) balónkový katétr
pro koho je určen:
 Nelatonův balónkový katétr/ženy
 Tiemannův balónkový katétr/muži
https://www.vygon.com/content_prd-img/prd_disp_img_00243012.jpg
http://img.hisupplier.com/var/userImages/2012-10/22/145310096_2_wa_Standard_Latex_Fole_Catheter_240.jpg
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
PERMANENTNÍ
http://image.made-in-china.com/2f0j00hCPEMHDWOLqY/Nelaton-Catheter.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ojmlnA19Iko/T0UCmQwWWVI/AAAAAAAAAg8/O3narjmDuek/s1600/Foley.jpg
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
KATETRY
 pozn.: rozdíl mezi jednorázovou a permanentní cévkou je v
kónusu a zobáku cévky
A: Nelaton
B: Couvelaire'a
(kuvelér), např. při
hematurii
C: Tiemann
D: Malecot
E: Pezzer
F: Foley
http://www.gblpharma.com/web/images/products/21latex%20foley%20catheter.jpg
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
OZNAČENÍ
A
VELIKOST
CÉVKY
 PMK jsou označeny číslem, které vyjadřuje
1)
obvod
vyjadřuje
katétru
množství
a
2)
číslem,
tekutiny
(nejč.
které
FR),
které se aplikuje do balónku (nejčastěji je
to 5 - 30 ml)
 Charrierova stupnice: 40 čísel, označení CH - např. CH 18
 čísla vyjadřující obvod = číslo katétru, průměr = obvod děleno 3
 shodné s francouzským značením, Fr
 24 CH (24 Fr) = obvod 24 mm, průměr = 8 mm
 nejčastěji používáme velikost č. 16-20
 různé velikosti jsou vyjádřeny i barvou kónusu
http://www.omniprax.cz/obr/i7180-08.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI
–
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POPIS,
CÍLE
popis:
 zavedení
jednorázového
katétru
do
močového
měchýře
cíle:
 před vyšetřením
 diagnostické záměry (bakteriologické vyšetření) –
výjimečně
 vyprázdnění mm. před některými OP a před porodem
 zjištění reziduální moči: moč, která v mm. zbude po
spontánním vymočení
http://i.idnes.cz/09/083/gal/ADL15b816_rukavice.jpg
 vyprázdnění mm. při retenci (nejčastěji po OP výkonu)
http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/female-urinary-catheterization-simulators-69057-4000121.jpg
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POPIS
poloha:
 gynekologická poloha
kompetence:
 zdravotní sestra, všeobecná
sestra, ZA
typ katétru:
 Nelatonův katétr/ženy
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POZOR!
http://www.mountainside-medical.com/product_images/uploaded_images/urinary-drainage-bags.jpg
 vždy riziko infekce!!!!!
 jiné možnosti získání sterilní
moči (krom cévkování):
1) zachycení
středního
proudu
moči
2) odběr
z
již
zavedeného
permanentního katétru
3) punkce mm. – suprapubická
punkce (opět invazivní výkon,
provádí
infekce)
lékař,
opět
riziko
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POMŮCKY
pomůcky:
 savá podložka
 sterilní rukavice
 sterilní perforovaná rouška
 sterilní cévka
 sterilní tamponky na antiseptický roztok
vhodný k desinfekci genitálu
 st. čtverce na Mezocain gel
 antiseptický roztok na ruce
 emitní miska
 nádoba na moč (podložní mísa?)
 pozn.: pomůcky se mohou lišit dle standardů oddělení
http://www.atitesting.com/ati_next_gen/skillsmodules/content/urinary-catheter-care/images/ucc-straight-catheter.jpg
http://www.medicafilter.cz/data/ImageModRes/big/pic1631.jpg
http://www.mountainside-medical.com/product_images/uploaded_images/intermittent-catheter-amsino.jpg
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POSTUP
 sterilní pomůcky rozložíme
na sterilní stolek, ostatní
na příruční pojízdný vozík
 sterilní pomůcky můžeme
připravit k přímému použití
=
st.
tamponky
polijeme
antiseptickým
roztokem,
na
čtverečky
st.
aplikujeme
z
výšky
Mesocain gel
http://www.asid-bonz.de/uploads/pics/S01_AOV218-Blasenkatheterset-web_01.jpg
http://www.wikihow.com/Use-a-Urinary-Catheter-for-a-Female
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POSTUP
 připravit pomůcky
 vysvětlit důvod, postup, zajistit soukromí
 uložit do gyn polohy
 podložit savou podložkou
 omytí
zevního
genitálu
(chodící
žena
sama
před
výkonem
v koupelně)
 hygiena rukou antiseptickým roztokem
 ve sterilních rukavicích zakryjeme perineální oblast sterilními
rouškami nebo perforovanou rouškou
 v případě provádění výkonu na lůžku můžeme uložit sterilní
pomůcky na sterilní roušku mezi stehna pacientky
 nedominantní rukou roztáhneme labia minor
 třemi stěry desinfikujeme ústí m. trubice pomocí 3 st. tamponků
napuštěných v antiseptickém roztoku, stěr od shora dolů
http://www.wikihow.com/Use-a-Urinary-Catheter-for-a-Female
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
POSTUP
 rukou, kterou jsme prováděli desinfekci, uchopíme katétr a 5 6 cm od zaváděného konce, drenážní konec vložíme do
nádoby na moč
 vyzveme ženu, aby zhluboka dýchala – uvolnění vnějších
zevních svěračů
 zavedeme katétr, na kterém je nanesen Mesocainem ze st.
čtverce
 pomocí ruky, která zajišťovala oddálení labia minor, zajistíme
fixaci katétru, druhou rukou provedeme odběr moči
 po vyprázdnění mm. vytáhneme katétr z močové trubice
 očistíme perineum, upravíme do původní polohy
 zhodnocení moče
 úklid pomůcek
 záznam do dokumentace (použitý katétr)
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI
–
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ MUŽE
http://img.medicalexpo.com/images_me/photo-g/female-urinary-catheterization-simulators-69057-4000093.jpg
JEDNORÁZOVÉ CÉVKOVÁNÍ MUŽE
POSTUP
 výkon provádí lékař, sestra připravuje
pomůcky, asistuje
 poloha v leže na zádech, nohy natažené
 pomůcky stejné jako u katetrizace ženy
- jiný typ katétru - Tiemann, nejč. CH
16-20
 princip postupu stejný
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI
–
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
PERMANENTNÍ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
PERMANENTNÍ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
INDIKACE
popis:
 zavedení sterilního močového katétru do močového měchýře
za účelem stálého odvodu moči
důvody pro zavedení:
 inkontinence
 klienti v těžkém stavu
 po náročných operacích
http://www.nationalscrubs.com/ProductImages/Medline010/Silvertouch%20catheter%20high.jpg
POPIS,
http://www.galenicamedical.cz/fotky9176/fotos/gen320/gen__vyr_241_vyr_241drzak-urologickych-sacku.jpg
PERMANENTNÍ CÉVKOVÁNÍ ŽENY
http://www.mountainside-medical.com/product_images/uploaded_images/urinary-drainage-bags.jpg
POSTUP,
POMŮCKY
postup:
 stejné jako u jednorázové katetrizace (katetrizační
souprava)
 jiný typ katétru - permanentní katétr (Foleyův,
Nelaton)
k základním pomůckám přidáme:
 stříkačka na FR do balónku příslušné velikosti (dle
označení katetru)
 FR
(+ čtvereček a antisept. roztok k desinfekci konektoru)
 sběrný sáček (+ úchytka na zavěšení sběrného sáčku)
 event. pásku na přichycení katétru
http://images.allegrocentral.com/61/7C/Foley-Catheter-Holder--173175-MEDIUM_IMAGE.jpg
 existují i sterilní katetrizační soupravy (cévkovací sety), kde jsou
pomůcky již připraveny
POMŮCKY
http://www.healthcentral.com/common/images/1/1066_8364_5.jpg
PERMANENTNÍ CÉVKOVÁNÍ ŽENY - POSTUP
 pomůcky,
vysvětlit,
poloha,
hygiena
rukou
antiseptickým roztokem
http://www.med.uottawa.ca/procedures/ucath/images/ucath_preparation.jpg
 st. rukavice
 zarouškovat
 desinfekce ústí močové trubice
 napojit kónus cévky na sběrnou soustavu
 zavedení katetru s Mesocain gelem
 nafouknutí balónku, povytažení cévky (odpor
svědčí o zajištění katétru)
 pomocí pásky fixujeme katétr na stehně
 uložení do původní polohy
 úklid pomůcek
 záznam do dokumentace
PERMANENTNÍ CÉVKOVÁNÍ ŽENY - POSTUP
 katetrizace MM
VYPRAZDŇOVÁNÍ
MOČI
–
KATETRIZACE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
PÉČE O KLIENTA S
PMK
PÉČE O KLIENTA S PMK
POPIS
 minimální příjem tekutin 3000 ml/den
 bilance tekutin
 vhodná strava
trubice
 výměna katétru a sběrné soustavy dle
standardů oddělení - sběrný sáček cca á
24 hod., katétr max. 3 týdny
 kontrola funkčnosti PMK
http://engine2diet.com/wp/wp-content/uploads/water2.jpg
 běžná hygiena perinea a ústí močové
http://www.zdravotyka.cz/data/eshop_sym/product/846/zatka-do-katetru.jpg
PÉČE O KLIENTA S PMK
ODSTRANĚNÍ PMK
popis:
 několik dní před jeho vytažením tzv.
trénink měchýře, tj. pravidelné uzavírání
http://www.sancebrno.cz/obrazky/inkontinence/sbernesacky/1.jpg
na určitou dobu několika hodin (např. 3
http://www.samuraj.cz/system/files/photos/1274/images/original.jpg
hod.) a následné vyprázdnění v krátkém
intervalu - 5 min.
pomůcky:
 rukavice
 podložka na jedno použití
 emitní miska
 sterilní stříkačka/y (dle obsahu balónku)
http://www.zdravotyka.cz/data/eshop_sym/product/846/zatka-do-katetru.jpg
PÉČE O KLIENTA S PMK
ODSTRANĚNÍ PMK
 seznámení s výkonem, vhodná poloha
 uložení podložky, u ženy mezi stehna, u muže na
stehna
http://www.sancebrno.cz/obrazky/inkontinence/sbernesacky/1.jpg
 odlepíme fixační pásku ze stehna
 odsajeme tekutinu z balonku
 vytáhneme katétr a odložíme do emitní misky
 osušíme perineální oblast, pomůžeme upravit polohu
 úklid pomůcek
 záznam do dokumentace
http://www.samuraj.cz/system/files/photos/1274/images/original.jpg
 sledujeme spontánní močení, vedeme záznam
množství
moče
za
prvních
8
hodin,
porovnáváme s příjmem tekutin, pozor, může
dojít k retenci
PÉČE O KLIENTA S PMK
ZACHYCENÍ
STŘEDNÍHO PROUDU MOČI
popis:
 získání sterilní moči
http://i.idnes.cz/13/072/cl6/HRO4c9698_profimedia_0132041562.jpg
 rovnocenná
náhrada
za
jednorázové
cévkování
 nulové riziko infekce
postup:
 omytí genitálu
 desinfekce
 první fáze - moč volně odtéká
 druhá fáze - zachytit střední proud moči
 třetí fáze - zbytek moči opět volně odtéct
PÉČE O KLIENTA S PMK
VÝPLACH
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
účel – léčebný:
 odplavení písku a hnisu z mm.
 zanesení léčebné látky na sliznici
(atb)
 udržování stálé průchodnosti cévky
pomůcky (předpokládá se zavedený
PMK):
 st. rukavice
 st. roztok, nejčastěji FR, 35 – 37 °C,
množství dle ordinace
 st. Janetova stříkačka nebo z vaku
http://cs.medixa.org/media/image/2-co-delat-pri-retenci-moci.jpg
 desinfekce mm.
VYPRAZDŇOVÁNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
http://physicians.truthaboutdialysis.com/wp-content/uploads/2008/04/nurse-with-patient.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
CÍLE
 objasnit fyziologii vyprazdňování
 makroskopicky
vyjmenovat
zhodnotit
možnosti
stolici,
hodnocení
stolice – znát patologie
 mít
informace
o
vyprazdňování
stolice
 definovat pojem klyzma
 objasnit druhy klyzmat a způsob
jejich provedení
 praktiky
zvládnout
jednotlivých druhů klyzmat
provedení
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
 dutina ústní, cavitas oris
 hltan, pharynx
 jícen, oesophagus
 žaludek, ventrikulus, gaster
 tenké střevo, intestinum tenue
– dvanáctník, duodenum
– lačník, jejunum
– kyčelník, ileum
 tlusté střevo - intestinum crassum
http://www.colonhealthadvice.com/images/human-digestive-system.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
tlusté střevo:
 IC
je
pokračováním
tenkého
střeva,
kterého
je
od
oddělen
ileocekální chlopní –
brání návratu řídkého
kašovitého
zpět
do
obsahu
tenkého
střeva
 délka cca 1,5 m
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
funkce tlustého střeva:
 posun chymu pomocí
peristaltiky
 zahuštění obsahu
 vstřebávání
vody,
minerálních
látek,
léků
 produkce vitaminu K a
některých vit. sk. B
 tvorba plynů
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
části tlustého střeva:
 slepé střevo
 červovitý výběžek
 vzestupný tračník
 příčný tračník
 sestupný tračník
 esovitá klička
 konečník
 řitní otvor
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
ANATOMIE,
FYZIOLOGIE
-
OPAKOVÁNÍ
přípojné žlázy:
 drobné
 slinné
– příušní
– podjazykové
– podčelistní
 velké
– játra, hepar
– žlučník
– slinivka břišní, pankreas
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
DEFEKACE
 pravidelné
vyprazdňování
nestravitelných zbytků potravy
 akt je individuální
 defekační reflex se dostavuje při
http://defekace.cz/images/illustration-doctor.gif
dostatečné náplni v konečníku
 množství stolice závisí na množství
přijaté stravy
 stolice se skládá ze zbytků požité
stravy,
sekretů,
odloupaných
epitelií, bakterií, kvasinek a jiných
mikroorganismů
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
DEFEKACE
fyziologie defekace:
 formou
míšního
reflexu
(reflexní
centra v oblasti S2
http://i.idnes.cz/10/091/cl6/PET359f3e_zachod.jpg
– S4)
 defekační reflex se
dostavuje
při
dostatečné náplni v
konečníku
http://www.maminkam.cz/data/imgs/00194l.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
FAKTORY
OVLIVŇUJÍCÍ DEFEKACI
 věk a vývojové stadium jedince
 strava (např. vlákniny)
 příjem tekutin
 aktivita a způsob života
 psychologické faktory – úzkost, deprese
 léky
-
laxativa
(stimulují
aktivitu
střeva), antidiarhoika (proti průjmu)
tl.
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
TERMINOLOGIE
 inkontinence - samovolný odchod
stolice přes anální svěrač
 skybala - spečená stolice při
vysokých horečkách
http://defekace.cz/images/illustration-teacher.gif
 plynatost
sleduje
(meteorismus)
se
hlavně
po
–
OP
výkonech
 flatulence
-
zvýšený
odchod
střevních plynů
 tenesmus - nutkání na stolici,
bolestivé
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
HODNOCENÍ
STOLICE
 pravidelnost
http://www.hdesign-shop.cz/fotky21441/fotos/_vyrd12_15261616_3.jpg
 barva
 zápach
 konzistenci
 množství
 event. příměsi
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
1. PRAVIDELNOST
STOLICE
popis:
 individuální
pravidelné vyprazdňování podporujeme:
 strava bohatá na ovoce, zeleninu, obiloviny
 vyrovnaný psychický stav
nácvik vyprazdňovacího reflexu:
 před snídaní sklenka studené vody, minerálky
 snídaně
 pokus o vyprázdnění
http://www.grund.cz/zobrazit-obrazek/--5971.png
 pohyb, změna polohy
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
2. BARVA
STOLICE
závisí na:
 druhu přijímané potravy - listová zelenina,
červená řepa, mléčná strava - světlejší stolice
patologická barva stolice:
 acholická stolice - světlá, bělavě šedá až bílá
stolice, při onemocnění jater, žlučových cest
 meléna - černá dehtovitá stolice, silné krvácení
do horní části GIT, typický nasládlý zápach,
zápach čerstvé krve, při krvácení ze žaludku
nebo dvanáctníku
 enterorrhagie - stolice s příměsí čerstvé krve,
krvácení do dolního úseku GIT
http://farm2.static.flickr.com/1128/1424016705_ff37c50aab_m.jpg
 léky - Ferronat, živočišné uhlí
http://1.bp.blogspot.com/_jUC4wFJIC9w/STpF-OE8BkI/AAAAAAAACdQ/0W7exAUJ6sI/s400/2658_clip_art_picture_of_a_skunk_wearing_a_gas_mask_while_spraying_stinky_odors_into_the_air.jpg
3. ZÁPACH
STOLICE
 hnilobný
 kyselý - průjmy
 nasládlý - meléna
http://www.mrrooterci.com/Portals/43280/images/Bad%20Smelling%20Water%20-%20Common%20Water%20Heater%20Problem.jpg
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
4. KONZISTENCE
STOLICE
 pevná
http://x73.xanga.com/4a0f5a1649c34238096098/b188242547.gif
 tekutá
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
http://www.jenzeny.cz/application/upload-files/images/middle/65/1370459139_77023.jpg
5. MNOŽSTVÍ
STOLICE
 malé množství
 střední
 objemná stolice
VYPRAZDŇOVÁNÍ TLUSTÉHO STŘEVA, STOLICE
http://www.prujem.name/wp-content/uploads/2013/01/hemeroidy-1-Isifa-Thinkstock.jpg
6. PŘÍMĚSI
STOLICE
 krev
 hlen
 hnis
 nestrávené zbytky potravy
PATOLOGICKÉ
STAVY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
PATOLOGICKÉ STAVY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
1. ZÁCPA - OBSTIPACE
popis:
 obtížné vyprazdňování střev při tuhé stolici
příčiny:
 špatná
onemocnění
životospráva,
střev
onemocnění
(Ca),
konečníku
(hemeroidy), psychické vlivy,
změna prostředí
http://www.tesora.com.au/images/products/potty-putter-L.jpg
 peristaltika je pomalá
http://www.e-mrtvemore.cz/media/upload/image/iStock_000012106994XSmall.jpg
PATOLOGICKÉ STAVY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
2. PRŮJEM - DIARHOE
popis:
 častější vyprazdňování tlustého střeva zp.
zrychlenou peristaltikou
 minimálně tři řídké stolice za den
 stolice obsahuje nestrávené zbytky potravy,
event. patologické příměsi - krev, hlen, hnis
příčiny:
 bakteriální nebo virová infekce
 užívání ATB
 alergie na některé potraviny
 psychické vlivy
http://img.blesk.cz/img/1/gallery/1001319_nemoc-zdravi-potize-zaludek-bolest-bricho-streva-prujem-menstruace-zena.jpg
PATOLOGICKÉ STAVY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
3. JINÉ
 inkontinence částečná, celková
 plynatost
 bolestivé vyprazdňování stolice
PATOLOGICKÉ STAVY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
DIAGNÓZY PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ STOLICE
 zácpa v souvislosti s imobilitou, nedostatečným příjmem vláknin v
potravě, s nedostatečným příjmem tekutin, s bolestí při defekaci
 průjem v souvislosti se stresem, úzkostí, změnou stravy, vedlejšími
účinky léků, alergií, krmením sondou
 narušená celistvost kůže související s dlouhotrvajícím průjmem,
potenciální riziko
 deficit sebepéče v oblasti vyprazdňování
 inkontinence
 nedostatek informací
http://www.superkariera.cz/poradna/wp-content/uploads/2010/05/iStock_000002784166XSmall.jpg
OŠETŘOVATELSKÉ
VYPRAZDŇOVÁNÍ
STOLICE
KLYZMA
http://meteomontecchio.com/wp-content/uploads/2013/05/colon-cleanisng-enema.jpg
KLYZMA
POPIS,
ÚČEL
definice:
 vpravení tekutiny konečníkem do esovité kličky a do tlustého
střeva
účel:
 vyprázdnit
a
vyčistit
tlusté
střevo od nahromaděné stolice
(před
vyšetřením,
OP,
event.
porodem)
 změkčit stolici (při zácpě)
 zavést do střeva lék
 zavést do střeva diagnostickou
látku
http://www.cordeus.cz/wp-content/uploads/2014/02/irigator.jpg
KLYZMA
DRUHY,
FORMY
druhy klyzmat:
 očistné
 projímavé
 diagnostické
 léčebné
formy klyzmat:
 mikroklyzma
 kapénkové klyzma
KLYZMA
POLOHA
 nejčastěji na L boku - usnadňuje průtok
tekutiny do colon sigmoideum a colon
descendens (esovitá klička, sestupný
tračník)
 na zádech (děti)
http://www.enemakit.com/images/14741-Bag-Hose-Tips-300p.jpg
KLYZMA
ZÁKLADNÍ
POMŮCKY
 rukavice
 rektální rourka
 vazelína, event. Mesocain gel
 buničina, event. gázové čtverce
 vyprazdňovací roztok
 emitní miska
 podložní mísa je-li prováděn výkon na lůžku
 irigátor
 v případě kapénkového klyzmatu set
 v případě mikroklyzmatu Janetovu stříkačku
 toaletní papír
KLYZMA
DRUHY,
FORMY
druhy klyzmat:
 očistné
 diagnostické
 léčebné
http://img.najmama.sk/stories/Tehotenstvo/article/klystir_1.jpg
 projímavé
http://www.enemakit.com/images/14741-Bag-Hose-Tips-300p.jpg
OČISTNÉ KLYZMA
definice:
 vyprazdňuje a vyplachuje střevo
 větší objem tekutiny- cca 1, 1,5l
kdy:
 před RTG vyš. žlučníku, žluč. cest, tlustého
střeva, ledvin,…
 při zácpě
pomůcky:
 základní
 stojan s irigátorem
http://images.wisegeek.com/enema-bag.jpg
www.wikihow.com
OČISTNÉ KLYZMA - PROVEDENÍ VÝKONU U CHODÍCÍHO PACIENTA
 vysvětlit důvod provedení, připravit pomůcky, zabezpečit soukromí
 do irigátoru připravit roztok (nejč. teplá voda)
 uložit klienta do požadované polohy (na levém boku)
 rukavice
 na gázový čtverec (event. rourku) dáme Mesocain gel či vazelínu
 šetrně zavedeme rektální rourku do konečníku (6-8 cm, pozor hemeroidy)
 spojíme rourku s irigátorem, pomalu pustíme roztok, cca 10 minut
 poučíme klienta aby stlačil půlky k sobě a zhluboka dýchal, při pocitu tlaku v
břiše klyzma na chvíli zastavíme
 odstranění rourky
 po celou dobu s klientem komunikujeme
 je nutné klyzma provádět v místnosti blízko
toalety, u méně pohyblivého klienta zajistit
pojízdný klozet
 upozornit klienta, aby požadovaný roztok
udržel co nejdéle
 zápis do dokumentace
http://www.gersonovaterapija.si/wp-content/uploads/2012/07/irigator-vedro-Small1.jpg
http://i.iinfo.cz/images/176/zena-p-4.jpg
OČISTNÉ KLYZMA
KONTROLA
ÚČINNOSTI KLYZMATU
 chodícího
klienta
kontrolujeme dotazem nebo
pohledem
 ležící - dle obsahu mísy
 kvalitní
klyzma
-
odchází
čistá voda (týká se zejména
očistného klyzmatu)
http://netzgesundheit.com/NG-Blog/wp-content/uploads/2013/11/Darmvertstopfung-Obstipation_A17243571_330x450.jpg
PROJÍMAVÉ KLYZMA
popis:
 změkčuje
stolici
při
obtížné
defekaci (zácpa)
výhody:
 méně objemné (cca 100ml)
 klient ho snadněji udrží
 aplikujeme z důvodu vyprázdnění
stolice při zácpě
ve formě:
 mikroklyzmatu
 kapénkového klyzmatu - obě jsou
méně objemná
http://www.medilab.cz/33-306-large/p.jpg
PROJÍMAVÉ KLYZMA – 1. MIKROKLYZMA
popis:
 klyzma s malým obsahem tekutiny
http://www.zdravotnicke-potreby.net/velke/20278-090612153153-injekcni.jpg
pomůcky:
 základní pomůcky
 Ricinový olej nebo glycerin,
 stříkačka o obsahu 60ml, 100 - 200 ml (Janetova),
postup:
 jako u očistného klyzmatu
http://www.lekarnaave.cz/obrazek.php?pdk=8594059530042
PROJÍMAVÉ KLYZMA – 1. MIKROKLYZMA
mikroklyzma na jedno použití:
 hromadně vyráběné léky
 lék
je
dodáván
v
lahvičce
aplikátorem
 klient si výkon může provést sám
 přípravek YAL
 vyprázdnění střeva před vyš., OP
s
http://www.cordeus.cz/wp-content/uploads/2014/02/irigator.jpg
PROJÍMAVÉ KLYZMA – 2. KAPÉNKOVÉ KLYZMA
popis:
 podání tekutiny do tlustého střeva po kapkách
účel:
 projímavý nebo léčebný
pomůcky:
 základní pomůcky
 roztok zahřátý na teplotu těla (FR, event. ordinovaný lék)
 infuzní převodová souprava
 leukoplast
postup:
 na rektální rourku napojíme set z vaku, zregulujeme počet kapek, v
průběhu
výkonu
sledujeme
pacienta,
průtok
hadičkou,
zastavíme dříve, než vykape všechen roztok (vzduch)
klyzma
http://www.nnm.cz/2011/oddeleni/radiologie/b04.jpg
DIAGNOSTICKÉ KLYZMA
popis:
 vpravení pozitivní kontrastní látky
do tlustého střeva a její následné
sledování na TV monitoru
kdy:
 při Rtg vyšetření tlustého střeva =
irigoskopii, současně se zhotovují
Rtg snímky
příprava:
 často několik očistných klyzmat
LÉČEBNÉ KLYZMA
popis:
http://comehithernow.files.wordpress.com/2010/07/black-girl-doctor-and-nurse-72.jpg
 vpravení léčebné tekutiny do tlustého
střeva
účel:
 zavedení léků na sliznici tlustého střeva
účinek:
 místní - působí přímo na sliznici
 celkový - sliznicí se vstřebává do celého
organismu
postup:
 viz
mikroklyzma,
jednorázové
mikroklyzma, kapénkové klyzma
VYPRAZDŇOVÁNÍ
STOLICE
DIGITÁLNÍ VYBAVENÍ STOLICE
http://www.myfreedomsmokes.com/product_images/z/731/latex_gloves_3__97668_zoom.jpg
DIGITÁLNÍ VYBAVENÍ STOLICE
POPIS,
ÚČEL
 vybavení stolice pomocí prstu (digitus)
 při
skybale
(spečená
stolice)
-
nevyprázdní-li se pacient několik dní a
žádný
použití
prostředek
nepomáhá,
stolice se zahušťuje a dochází ke pečení
stolice
 provádí lékař, nebo velmi zkušená sestra
 postup - prst potřít vazelínou, zavést do
konečníku
 poloha v leže, na boku
 zhodnocení - vyprázdnění stolice, bez
příměsí, tuhá
INKONTINENCE
http://www.diabetes-ratgeber.net/multimedia/239/5/111/6128566289.jpg
INKONTINENCE
POPIS,
PŘÍČINY
popis:
 samovolný odchod moči a stolice
vrozené příčiny:
 vrozené vady mozku a míchy
 vrozené vady moč. měchýře, konečníku
 těžký diabetes a jiné
získané příčiny:
 zánětlivá,
degenerativní
poškození CNS
 úrazy páteře
 získané poruchy TS
 nádory
 Alzheimerova choroba
a
traumatická
MOČOVÁ INKONTINENCE
INKONTINENCE
TYPY
stresová inkontinence:
 únik
moči
při
zvýšení
nitrobřišního tlaku
 kýchnutí,
kašel,
smích,
http://img2.mf.cz/779/227/3-shutterstock_101451511.jpg
chůze, zvedání břemene
urgentní inkontinence:
 stav, kdy dochází k úniku
moči spojenému s náhlým
nucením na močení
 nádory,
měchýře
záněty
moč.
INKONTINENCE
TYPY
reflexní inkontinence:
 odchod moče u lidí s patologickým
neurologickým nálezem
 míšní
léze
neuropatie
při
frakturách
ze
obratlů,
zánětlivých
a
http://img2.mf.cz/779/227/3-shutterstock_101451511.jpg
degenerativních příčin
 dochází ke snížení nebo vymizení pocitů
nucení na močení
paradoxní ischurie:
 únik moči při přeplněném močovém
měchýři
 poškození
nervových
zakončení,
mechanická nebo funkční překážka, tj.
např.
velké
tumory
utlačující moč. trubici
v
malé
pánvi
http://www.inkontinence-info.cz/images/www/header_07.jpg
INKONTINENCE
DIAGNOSTIKA
klasické metody:
 anamnéza
(způsob
vylučování,
frekvence,
předcházející i současné problémy)
 pozorováním
standardní dotazníky:
 pacient je vyplňuje v klidu, doma
 na základě odpovědí stanovujeme typ poruchy
mikční deníky:
 přesné záznamy vyprazdňování moče
 pacient zaznamenává údaje týkající se času a
frekvence močení, množství moče, frekvence nucení,
únik moči – okolnosti, situace
http://www.inkontinence-info.cz/images/www/header_07.jpg
INKONTINENCE
DIAGNOSTIKA
urodynamické vyšetření:
 řada metod sloužící k zhodnocení funkce moč.
měchýře (jak skladovací, tak evakuační)
 zaznamenává se tlak v moč. měchýři během jeho
plnění a při mikci
 metody spadají do oblasti urologie (uroflowmetrie –
hodnotí např. objem a tlak v močovém měchýři,
postmikční
reziduum,
tlakové
poměry
v
močové
trubici, rychlost proudu moči, únik moči při kašli)
jiné vyš. metody:
 cystoskopie, UZ, zobrazovací metody
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/16458.jpg
INKONTINENCE
LÉČBA
 je záležitostí lékaře, ale pokud pacient nezvládá péči a inkontinence se pro
něho stává problémem, je věcí sestry, aby tyto problémy v rámci svých
kompetencí řešila
 nelze definitivně vyléčit, lze zmírnit příznaky, zlepšit kvalitu života
 základem úspěchu je individuální léčebný plán
konzervativní:
 rehabilitace pánevního dna
 regulace pitného režimu
 redukce váhy
chirurgická léčba:
 farmakoterapie
 miniinvazivní
metody
-
elektrostimulace
pánevního dna
 klasické OP výkony na mm. a m. trubici
PÉČE O KLIENTA S INKONTINENCÍ
PÉČE
péče o tělo:
 kvalitní hygiena - dekubity, opruzeniny
 péče o PMK
 prevence infekce spojené s PMK
péče o psychiku:
 komunikace
 odstranit strach - neznalost = strach, dodat
informace
http://www.inkontinence-info.cz/images/www/header_02.jpg
PÉČE O KLIENTA S INKONTINENCÍ
http://media2.prozeny.cz/images/articles/8/7/5/21578/in-content/content/1238dad10896643de878fee1d209f919/stk61404cor-a.jpg
PÉČE O KLIENTA S INKONTINENCÍ
NÁSLEDKY INKONTINENCE
následky inkontinence:
 psychosociální
 konflikty
v
rodině
(umístění
do
léčebny, domova důchodců apod.)
 sociální izolace
 deprese
z
osamělost
tzv.
osobního
selhání,
PÉČE O KLIENTA S INKONTINENCÍ
http://media2.prozeny.cz/images/articles/4/0/6/34604/in-content/content/15837b5b5a46e2c770834278e7103a8f/2-tena-13_Comfortaa.jpg
POMŮCKY
PRO INKONTINENTNÍ
jednorázové:
označení - barevné kódování:
 fa Menalind, Hartman Rico
 žlutá - lehká inkontinence
požadavky:
 zelená - střední inkontinence
 savost
 modrá - těžká inkontinence
 nealergičnost
 fialová
 bezpečná vazba vlhkosti
 jednoduchá manipulace
 anatomická přiléhavost
-
inkontinence
velmi
těžká
http://www.zpflorence.cz/obrazky/products/main/1528_molicare-hartmann-jpg.jpg
http://zena-in.cz/media/2013/08/12/mol2.jpg
http://www.bioklub.cz/images/modules/person-left.png.pagespeed.ce.9ks_YVG-B9.png
PÉČE O KLIENTA S INKONTINENCÍ
UŽITEČNÉ
ZÁSADY
zásady při inkontinenci moči:
 praktický oděv, snadno a rychle odstranitelný
 osobní
hygiena
několikrát
denně
a
následné
ošetření
ochrannými prostředky proti opruzení a zápachu (Menalind)
 včas vyhledat toaletu - varovné signály měchýře se zkracují
 pitný režim (nepít 2-3 hod. před spánkem)
zásady při inkontinenci stolice:
 nezatěžovat trávení - prevence chronické zácpy
 redukovat nadváhu - odlehčení pánve
 včas vyhledat toaletu
 praktický oděv - snadno a rychle odstranitelný
 osobní hygiena - několikrát denně očista genitální oblasti a
následné ošetření ochrannými prostředky proti opruzení a
zápachu (Menalind)

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint  hygienická desinfekce rukou (HDR)  rukavice

Více

ASIO News - ASIO, spol.s r.o.

ASIO News - ASIO, spol.s r.o. lodích a SANI jednotka je proto zpravidla vybavena ještě nějakým aerobním reaktorem nebo filtrační jednotkou. Elektrické spotřebiče a elektrodová jednotka jsou napájeny z baterie o napětí 12 V, kdy...

Více

chemie i hranice - Střední škola logistiky a chemie

chemie i hranice - Střední škola logistiky a chemie Voda je základní hasící látka neboť:  je levná  běžně dostupná  při vypařování odnímá velké množství tepla hořícímu materiálu – má vysoké výparné teplo  vznikající vodní pára (má více než 1000x...

Více

sborník k první české konferenci dětské paliativní péče

sborník k první české konferenci dětské paliativní péče a intenzivní medicíně. V rámci služeb domácího hospice navštěvuje dětské pacienty v terminální fázi nevyléčitelné nemoci. Klinika dětské onkologie v Brně poskytuje komplexní onkologickou péči dětsk...

Více