vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

Komentáře

Transkript

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín
Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace
Kolínská 90, Starý Kolín
Květen 2013
VY_52_INOVACE_Z7_25
ANOTACE
Vzdělávací oblast
Doporučený ročník
Vypracoval
Název aktivity
Tematické okruhy
Klíčové kompetence
Cíle
Reflexe
Zeměpis
7. ročník
Mgr.Třískalová Libuše
Asie
Asie – opakování podnebných a veg. pásů
učební, komunikativní, pracovní, k řešení
problémů, sociální
· získání nových zeměpisných poznatků
Po využití DUM reflektujte s žáky
uplynulou aktivitu. Tato úloha využívá
mezipředmětových vazeb, žák propojuje
zeměpisné znalosti se znalostmi z matematiky a
fyziky
Srovnání pásů
Podnebné pásy
Vegetační pásy
Arktický
Trvalé zalednění- mrazové pouště
Subarktický
Tundry a lesotundry
Mírný
Tajga, stepi, chladné pouště
Subtropický
Středomořská vegetace, monzunové
lesy
Tropický
Monzunové lesy, tropické deštné lesy,
savany, pouště
Horské a velehorské oblasti
Vysokohorská vegetace
Vegetační pásy
• Mrazové pouště- okolí Severního ledového oceánu, zaledněné
oblasti, lední medvědi.
• Tundry a lesotundry- nejsevernější oblasti Asie, permafrost,
mechy a lišejníky, zajíc, polární liška, vlk, lední medvěd.
• Tajga- na jihu od tundry, velké teplotní výkyvy (zima -50°C , léto
20°C), jehličnaté lesy- jedle, smrk, modřín, jelen, los, sob,
medvěd, vlk, liška, rys.
• Stepi- střední Asie (Kazachstán), suché kontinentální klima, velké
rozdíly mezi zimou a létem, travnatý porost, osel, svišť, sysel,
zajíc, rys, orel, sajga.
• Chladné pouště- Gobi, Taklamakan, Karakum, Kyzylkum, teplotní
výkyvy.
• Středomořská vegetace- Turecko.
• Monzunové lesy subtropického pásu- jihovýchodní Čína, období
dešťů a sucha, bambusovník, panda veliká.
Vegetační pásy 2
• Pouště tropického pásu- Arabský poloostrov, teplotní rozdíly
mezi dnem a nocí, oázy, suchomilné rostliny, palmy, velbloud,
fenek, zmije, brouci.
• Savany- Střídavě vlhký tropický pás, vliv monzunů, centrální
Indie, travnatý porost, antilopy, medvěd pyskatý, hyena.
• Monzunové lesy trop. Pásu- poloostrov Přední a Zadní Indie,
vliv monzunů, podobný trop. deštnému lesu (ale řidší), tygr,
nosorožec, tapír, opice.
• Tropické deštné lesy- Malajský pol., Velké Sundy, celoročně
vysoké teploty a srážky, třípatrový deštný les, orangutan, tygr,
hadi, papoušci.
• Velehorské oblasti- poměrně rozsáhlé oblasti, Himálaj, Pamír,
Hindúkuš, Karákoram, Tibetská pl., Ťan-Šan…., se zvyšující se
nadmořskou výškou se snižuje teplota i ubývá srážek,
vegetace ubývá, lesy přechází v travnaté porosty a holé skály.
Podnebné pásy
• Podle teploty vzduchu rozlišujeme 3 základní
podnebné pásy.
1. Tropický podnebný pás
2.Mírný podnebný pás
3. Polární podnebný pás
Další Podnebné pásy
•
•
•
•
•
Tropický podnebný pás
Subtropický podnebný pás
Mírný podnebný pás
Subpolární podnebný pás
Polární podnebný pás
Tropický podnebný pás dělíme podle množství
srážek
• Tropický podnebný pás- Tropický
rovníkový podnebný pás, Tropický
střídavě vlhký podnebný pás, Tropický
suchý podnebný pás.
• Subtropický podnebný pás
• Mírný podnebný pás
• Subpolární podnebný pás
• Polární podnebný pás
mírný a polární podnebný pás dále dělíme podle
vzdálenosti od oceánu
• Tropický podnebný pás- Tropický rovníkový
podnebný pás, Tropický střídavě vlhký
podnebný pás, Tropický suchý podnebný pás.
• Subtropický podnebný pás
• Mírný podnebný pás- Mírný oceánský
podnebný pás, Mírný kontinentální podnebný
pás.
• Subpolární podnebný pás
• Polární podnebný pás- Polární oceánský
podnebný pás, Polární kontinentální
podnebný pás.
subtropický podnebný pás dále dělíme podle
umístění na pevnině
• Tropický podnebný pás-Tropický rovníkový
podnebný pás, Tropický střídavě vlhký podnebný
pás, Tropický suchý podnebný pás.
• Subtropický podnebný pás- Subtropický podnebný
pás západních okrajů pevnin, Subtropický
podnebný pás východních okrajů pevnin.
• Mírný podnebný pás-Mírný oceánský podnebný
pás, Mírný kontinentální podnebný pás.
• Subpolární podnebný pás
• Polární podnebný pás- Polární oceánský podnebný
pás Polární kontinentální podnebný pás.
Zdroje
•
http://www.gymcheb.cz/view.php?cislocl
anku=2009100020
• http://www.gymjs.net/~i.copkova/0201_
ZE_prima/atmosfera/atmosferapodnebne_pasy.pdf
Metodika:
Při frontální výuce využít pro podtržení výkladu
V závěru využít opakovacích otázek
Zdroje jednoho obrázku jsou zde:
http://i.idnes.cz/10/071/gal/TOM3427e2_bajkal_prf.jpg
http://www.poznavamesvet.cz/images/obsah/Bajkal/velky/Bajkal_topomapa.
jpg

Podobné dokumenty

vy_32_inovace_aj5_16

vy_32_inovace_aj5_16 Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín listopad 2012

Více

Past simple Make questions and answers.

Past simple Make questions and answers. Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín

Více

vy_32_inovace_aj6_4 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_32_inovace_aj6_4 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín

Více

BIOMY ZEMĚ

BIOMY ZEMĚ 1. Tropický deštný les

Více

Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90

Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín září 2012

Více

Podnebí Asie Soubor

Podnebí Asie Soubor Podnebí Asie 1. Vnitrozemské podnebí: - mrazivé zimy a málo srážek - oblast východně od pohoří Ural - horké a suché léto - vliv Severního ledového oceánu - východní část je ovlivňována Tichým oceán...

Více

EU-6-59 Regiony Asie

EU-6-59 Regiony Asie http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Location-Asia-UNsubregions.png http://www.hedvabnastezka.cz/a_image/7202 http://www.stavela.cz/cestopis/syrie/cestovani-syrie/aleppo-kalaat-nadzm/Syrie-Eufrat-u-...

Více

Krytosemenné rostliny

Krytosemenné rostliny Lipnicovité ("trávy") Byliny s typicky čárkovitými listy. Stonek má podobu stébla s kolénky. Květy drobné, uspořádané v klasech nebo latách (opylované větrem). Plodem je obilka bohatá na škrob.

Více