Usnesení Valné hromady sekce plavání ČSPS ze dne 27. června 2015

Transkript

Usnesení Valné hromady sekce plavání ČSPS ze dne 27. června 2015
Usnesení Valné hromady sekce plavání ČSPS
ze dne 27. června 2015
Na Valnou hromadu bylo pozváno celkem 179 zástupců oddílů a klubů. Jednání se zúčastnilo 58
delegátů, což je 32,40 % z pozvaných delegátů.
Valná hromada sekce plavání ČSPS po projednání:
Vzala na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Výboru sekce plavání od poslední Valné hromady (9/2014 do 6/2015) a za celé
volební období sekce plavání (06/2011-06/2015).
Schválila:
1. Hospodaření Sekce plavání za rok 2014.
2. Návrh rozpočtu Sekce plavání na rok 2015 v předloženém znění.
3. Soutěžní řád a Pravidla plavání, včetně změn a doplňků, schválených v průběhu Valné hromady.
Pravidla plavání budou předložena VV ČSPS.
4. Delegáty na Konferenci ČSPS, dle přílohy.
Zvolila:
1. Petra Adamce jako předsedu Sekce plavání na volební období 2015-2019.
2. Mojmíra Axmana, Luboše Imryška, Andreu Balášovou, Petra Vodáka, Vlastimíra Pernu, Borise
Neuwirta, Petra Thiela a Romana Havrlanta jako členy Sekce plavaní na volební období 2015-2019.
Ukládá Výboru sekce plavání:
1. Dopracovat Soutěžní řád dle schválených připomínek s platností od 27.6.2015 a ihned zveřejnit na
webových stránkách ČSPS.
Komise na VH sekce plavání 27.6.2015 pracovaly v tomto složení:
Mandátová komise: Petr Tippmann, Roman Eckert, Vladimír Málek
Návrhová komise: Petr Vodák, Mojmír Axman
Volební komise: Aleš Matyášek, Andrea Balášová
V Praze 27.6.2015

Podobné dokumenty

iv. májová slavnost

iv. májová slavnost - k letošnímu mottu „Významné osobnosti duchovního světa“ promluví PhDr. Hedvika Kuchařová. - vystoupení Břevnovského chrámového sboru pod vedením sbormistra Mgr. Adolfa Melichara, uvede P. Lohel Z...

Více

Ke stažení - Národní památkový ústav

Ke stažení - Národní památkový ústav • Objekt nebyl zpřístupněn majitelem, proto bylo zdokumentováno pouze hlavní průčelí. V průběhu plnění úkolu byla na objektu zahájena rekonstrukce, při které byly vyměněny okna a položena nová stře...

Více

Příloha - Draci.info

Příloha - Draci.info Za sebe vás chci upozornit hlavně na recenzi k filmu Jak vycvičit draka – poprvé se mi povedlo získat k jednomu �tulu dvě recenze a navíc od autorů, kteří zastávají dva docela různé názory. Taky do...

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2016

TERMÍNOVÁ LISTINA 2016 LABE ARÉNA Račice _______________________________

Více

VC Hradce Králové - Statistika plavání

VC Hradce Králové - Statistika plavání of Grand Prix of HK and 25. Spring´s edition of the Cup of HK. Participants can stay in single, double and triple rooms. Složení pokojů je následující - The composition of rooms is as follow:

Více