Ztratné materiálů - Cenová soustava RTS DATA

Transkript

Ztratné materiálů - Cenová soustava RTS DATA
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu
Hodnoty představují navýšení spotřeby v rozpočtu z důvodu:
ztrát materiálu vyvolaných jeho dělením, při kterém vznikají nepoužitelné odřezky a zbytky (např. obkladačky, podlahové
krytiny, řezivo apod.)
ztrát vlivem poškození při dopravě (betonářské výrobky)
přeložení materiálu nutného k provedení funkčních spojů (hydroizolace, střešní krytiny apod.)
zvýšení spotřeby vyvolané vlastnostmi materiálu, nebo způsobem použití (betonářské sítě apod.)
Číslo
005
Název oboru
Výrobky
Použití výrobku
Pícniny
osiva
osev okrasných ploch (podle
ceníku 823-1 A 02)
osev sportovních ploch (podle
ceníku 823-1 A 03)
osev do misek ve stržích (8312)
026
051
Ztratné a
zvýšení
spotřeby
vlivem
způsobu
použití %
3
5
5
Květiny a okrasné dřeviny
květiny prostokořenné
květiny hrnkováné
cibule, hlízy
okrasné keře a stromy bez balu
okrasné keře a stromy s balem
okrasné keře a stromy pěstované v kontejnerech
5
3
3
5
3
2
keře a stromy bez balu
keře a stromy s balem
5
3
Výrobky pěstování lesa
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 1
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
keře a stromy pěstované v kontejnerech
řízky a pruty
052
Výrobky těžby dřeva
dřevo v kůře i odkorněné
klest
055
pro hrubé konstrukce
Ostatní lesní výroba
rákos pod omítku
vrbové proutí a kolíky
082
103
10
3
0
Vodárenství a kanalizace
Rašeliny a hnojiva humusová
kompost, prohnojené zeminy, zemité substráty
kůra, piliny, hobliny
rašelina, vitahum a kůrové substráty
108
111
2
5
1
10
15
3
3
4
není určeno
Plynná paliva
Látky pohonné, mazadla a
ostatní výrobky z ropy
asf. penetrační hmoty, laky, nátěry, tmely
asf. penetrační hmoty, laky, nátěry, tmely
asf. penetrační hmoty, laky, nátěry, tmely
asfalty silniční
122
Odpady při výrobě a zpracování
železa, oceli, litiny
132
Ocel profilová jemná
133
Ocel profilová střední
134
Ocel profilová hrubá
135
136
137
Ocel široká
Plechy ocelové tlusté
Plechy ocelové tenké
vodorovné plochy
svislé plochy
podhledy
10
15
20
2
není určeno
Ocel kruhová do 32 mm, tyče L, ocelový drát,
betonářská ocel
Ocel kruhová nad 32 do 100 mm, tyče L 50x50 až
110x110 mm, ocel pásová, ocel I, U do 160 mm
Ocel kruhová od 100 do 210 mm, tyče ocelové l
nad 110x110 mm, ocel I, U nad 160 mm
kolejnice
8
8
podle použití
podle použití
podle použití
8
0,5
5 až 15
5 až 15
5 až 15
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 2
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
138
141
142
143
145
146
147
151
154
155
156
157
158
159
161
162
163
181
191
Plechy pokovované, lakované a
potažené plasty
Trubky ocelové bezešvé vnějšího
průměru do 133 mm
Trubky ocelové bezešvé vnějšího
průměru nad 133 mm
trouby ve funkci zárubnic studní
Trubky ocelové svařované
(kromě trubek přesných)
Trubky ocelové svařované
přesné vč. tenkostěnných profilů
Trubky ocelové bezešvé pro
geologický průzkum
Trubky předizolované
Ocel pásová válcovaná za
studena (klasická)
Profily ocelové tenkostěnné
otevřené
Jäkly
Ocel tažená
Drát tažený nepatentovaný z
neušlechtilých ocelí
Drát tažený nepatentovaný z
ušlechtilých ocelí
Drát ocelový tažený patentovaný
Výrobky hutní pro stavby, kovové
tryskací prostředky, tahokov
Odlitky z litin
Odlitky z ocelí
Výkovky a výlisky z ocelí
Kovy s nízkou teplotou tání a
jejich slitiny
Výrobky hutní z kovů s nízkou
teplotou tání a z jejich slitin
podle použití
5 až 10
8
8
2
podle použití
5 až 10
podle použití
5 až 10
5
8
podle použití
5 až 10
podle použití
podle použití
5 až 10
5 až 10
5
2
5
5
2
2
2
5
5
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 3
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
194
196
197
212
214
216
217
221
222
223
224
226
Výrobky hutní z hliníku a z jeho
slitin
Výrobky hutní z mědi
Výrobky hutní ze slitin měď zinek (mosazí)
Produkty anorganické chemie
základní
Soli anorganické
Pigmenty anorganické, barvy
práškové a plniva
Plyny technické a vzácné
Produkty organické základní uhlovodíky
Produkty organické základní kyslíkaté sloučeniny
Produkty organické základní speciální sloučeniny
Produkty organické základníuhlovodíky substituované
Výrobky z dehtu
podle použití
podle použití
5 až 10
5 až 10
podle použití
5 až 10
5
5
5
není určeno
není určeno
není určeno
není určeno
není určeno
impregnace dřeva
231
232
235
245
246
247
251
5
Plasty - polykondenzáty a
polyadukty
Plasty - polymery
Plasty - syntetické pryskyřice
Materiály chemické pro
povrchovou úpravu
Hmoty nátěrové a barvy tiskové
Klihy a lepidla
Hnojiva průmyslová
5
5
5
5
5*
5
sadovnické účely
hnojení sportovních
vegetačních ploch
3
8
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 4
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
252
253
255
257
271
272
Přípravky chemické na ochranu
rostlin a pro rostlinnou výrobu
Chemikálie čisté
Výbušniny
Výrobky mydlářské, saponátové
a přípravky čisticí, lešticí
Latex, kaučuk, silikon
Výrobky těžké z pryže technické
3
5
5
0
5
272
izolační pásy pryžové
272
izolace
272
izolace
podlahoviny, sportovní povrchy metráž, nebo
čtverce
kusové výrobky při aplikaci nedělené
272
272
273
Výrobky lehké z pryže technické
283
Polotovary a některé jednoduché
výrobky z plastů
podchodů a objektů v
podzemí, tunelů, štol a metra
stropů a podlah chladírenských
místností zvnějšku
stěn chladírenských místností
zvnějšku
20
50
30
kroužky těsnicí pro plastové potrubí
5 až 10
0
2
2
hydroizolační fólie z PVC vodorovně
hydroizolační fólie z PVC svisle
hydroizolační fólie z PE vodorovně
hydroizolační fólie z PE svisle
13
16
12
15
hydroizolační fólie
fólie nopové
tepelné izolace
tepelné izolace
tepelné izolace
podchodů a objektů v
podzemí, tunelů, štol a metra
rovinných ploch
žebrových stropů
stěn, stropů a podlah
chladírenských místností
zevnitř
17
3,5
2
5
0
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 5
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
tepelné izolace
tepelné izolace
parozábrany a difúzní fólie
kročejová izolace
separační fólie
fólie krycí
výstražné fólie
zakládací lišty zateplovacích sytémů
plastový šindel
stropů a podlah chladírenských
místností zvnějšku
stěn chladírenských místností
zvnějšku
na potrubí v kotelnách
za předpokladu výpisu
okapní systém z PVC
konkrétních použitých tvarovek
stříšky vchodové
panely zatravňovací
výrobky z recyklovaných plastů - plotovky, kabelové
žlaby
krytina PVC vlna
krytina polykarbonátová vlna, trapéz
hladké, rovné, pravoúhlé
krytina z plastového šindele
plochy
desky polykarbonátové dutinkové
soklíky podlahové
dekorační obkladové prvky
284
286
Podlahoviny, dopravní pásy a
řemeny z plastů
Trubky, hadice a komplet. prvky
pro potrub. systémy z plastů
30
13
2
3 až 7
20
1
2
1
0
0
1
1
8
1,2
1
3 až 8
8
5
5 až 15
trouby ve funkci zárubnic studní
Trouby PVC
tvarovky PVC
trouby a tvarovky polyetylén
kroužky těsnicí pro plastové potrubí
309
50
Součásti spojovací - šrouby
5
3
1,5
1,5
2
2
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 6
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
311
312
313
Součásti spojovací (mimo
šrouby)
Elektrody a dráty svařovací a
tavidla
Sítě drátěné ostatní
2
2
sítě svařované pro stavební účely
pletivo plotové
314
316
Lana, pramence, hřebíky a jiné
výrobky z drátu
Výrobky trubkové
8 až 30
5
5
Stožáry osvětlovací, výložníky
Ohyby (kolena) pro venkovní potrubí ocelové
0
0
354
357
Řetězy a výrobky řetězářské
ostatní
Součásti strojní obecného užití
Součásti strojní tvářené z plastů
Prvky hydraulické
Kabely a vodiče
Keramika elektrotechnická
Izolanty elektrotechnické
Materiál elektroinstalační silový
Zdroje proudu elektrochemické
(baterie)
Zdroje světla elektrické
Svítidla
Kondenzátory silové, součásti
montážní rozvodů a hromosv.
Rozváděče
358
Např.: zásuvky průmyslové, přívodky, spínače,
Přístroje elektrické (bez měřicích) ovladače, jističe, pojistky
0
359
371
Elektromotory
Součásti pro elektroniku
0
5
317
319
321
336
341
342
343
345
346
347
348
2
0
5
0
5
5
5
5
0
0
0
5
0
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 7
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
374
382
388
389
394
404
405
411
414
421
422
423
424
426
427
429
436
437
449
455
471
484
469
Prvky konstrukční pro
elektrotechniku
Zařízení pro drátovou komunikaci
Přístroje měřící mechanické
Přístroje měřící elektrické
Přístroje časoměrné
Výrobky pro návěstní a
zabezpečovací zařízení
Přístroje pro automatickou
regulaci a řízení
Nástroje a nářadí
Nářadí ruční mechanizované
Prostředky a nástroje brousicí
Armatury průmyslové
Potrubí průmyslová
Konstrukce kovové nosné pro
stavby
Čerpadla
Kompresory a vývěvy objemové
Zařízení vzduchotechnická
Zařízení pro úpravu vody
Výhybky, posuvny,točny a
součásti pro žel.svršek
Výzbroj požární
Podsestavy kolejových vozidel
Výtahy
Zařízení pro ústřední vytápění
Mechanizmy zvedací
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Např.: poklopy zemních souprav, ventily, šoupátka,
kohouty,regulátory, filtry, stavoznaky, šroubení,
zemní soupravy
Např.: čerpadla, sací koše
Např.: ventilátory, filtry, odsavače par, klimatizační
jednotky, potrubí Spiro
0
5
0
0
0
0
0
0,15
0
0
0
Např. kotle, výměníky tepla, ohřívače, otopná
tělesa, konvektory, expanzní nádoby, směšovače
vody
0
0
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 8
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
492
514
Stroje a zařízení pro hlubinné
dobývání
Stroje a zařízení pro svařování,
pájení a řezání kovů
0
prvky pro aluminotermické svařování
516
533
535
538
539
541
542
546
Stroje a zařízení pro strojírensko
a hutní výrobu
Bednění systémové a díly pro
systémové ocelové bednění
Stroje a zařízení pro zpracování
nerostných surovin
Stroje a zařízení pro veřejné
stravování a prodej
Zařízení a přístroje čistící, prací,
žehlící, úklidové
548
549
Zařízení topná a varná
Spotřebiče elektrické
Střelivo a pyrotechnické výrobky
Součástky a výrobky drobné
kovové
Kování a zámky
551
552
Armatury instalační bytové
Materiál instalační stavební
0
0
0
0
0
Např.: sporáky, vařiče, zásobníky, kamna,
infrazářiče
0
0
5
5
0
Např.: armatury vodovodní, pro ústřední topení,
plyn, ventily, kohouty, baterie, soupravy odpadní,
litinové trouby a tvarovky pro trubní vedení
trouby ve funkci zárubnic studní
kroužky těsnicí pro plastové potrubí
vany, mísy sprchové smaltované, dřezy
mříže, rošty, poklopy, lapače písku, podlahové
vpusti
553
0
5
0
1
2
2
0
0
Části a prefabrikáty stavební
kovové
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 9
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
výztuž s přerušeným tepelným mostem
výztuž proti propíchnutí
kabelové nosníky, žlaby a příslušenství
obklady stěn a stropů
zárubně, pouzdra pro posuvné dveře
lišty hliníkové pro polykarbonátová zasklení
poklopy a mříže
dveře kovové a protipožární
dvířka revizní
parapety metráž
sloupky a vzpěry plotové
pletivo plotové
brány, brány a vrata
nosná konstrukce provětrávané fasády - systém
nosná konstrukce fasádních desek Cembrit metráž
kovové příslušenství komínů BLK
kovové příslušenství odvodňovacích žlabů
sítě gabionové
plechová střešní krytina
odvodnění střechy metráž
odvodnění střechy kusové prvky
kovové doplňky pro zařizovací předměty
sloupky a tyčky vinohradnické
rolety a žaluzie
svodidla
podlahové rošty
ocelové schodišťové stupně
listovní schránky
profily pro sádrokarton
0
0
5
5 až 8
0
5
0
0
0
5 až 15
0
2 až 5
0
jednotková cena je
aproximativní
0
5
0
0
10
5 až 15
5 až 10
0
0
8
0
předpokládá se návrh podle
výrobních délek
spotřeba v celých kusech
podle výrobních rozměrů
spotřeba v celých kusech
podle výrobních rozměrů
0
0
0
0
5
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 10
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
prvky komínového systému Roka
kovové kusové doplňky pro komíny ASV a Heluz
podlahové lišty metráž
ocelové svodnice
podlahové čisticí rohože
omítkové lišty
zakládací lišty zateplovacích sytémů
odvodňovací žlaby
554
555
557
562
Výrobky pro vybavení
hygienických prostor
Obaly kovové
Nábytek kovový
Součástky a výrobky tvářené z
plastů pro výrobní spotřebu
583
předpokládá se spotřeba v
celých kusech podle výrobních
rozměrů
předpokládá se spotřeba v
celých kusech podle výrobních
rozměrů
předpokládá se spotřeba v
celých kusech podle výrobních
rozměrů
0
5 až 20
2
0
0
0
0
bednění ztracené IGLU
odlučovače ropných látek
krytina střešní průsvitná, profilovaná
světlíky střešní
sloupky silniční
581
0
0
5 až 20
Suroviny silikátové, nátěrové
hmoty
5 až 8
0
8
0
1
Hmoty nátěrové malířské, fasádní
5
5
šlapáky z přírodního kamene
vápencová drť
3
2
Kámen přírodní a štěrkopísky
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 11
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
kamenivo těžené a drcené
kostky dlažební, mozaika
lomový kámen
obrubníky kamenné
haklíky, desky dlažební, desky obkladové
stupnice, podstupnice
obkladový řemínek
parapety kamenné
značky měřičské
krytina břidličná
585
589
591
592
Pojiva maltovinová a maltové
směsi
Polotovary technologické
pomocné stavební výroby
koeficient zhutnění uvádí
Cenové podmínky ceníku 8001 příloha č.10, třída horniny 7
předpokládá se dodávka
vyrobená podle požadavků
stavby
Směsi suché pro malty, omítky a potěry
2
2 až 5
2
1
2
5
2
0
1
5
5
beton
výztuž - výrobek z ohybárny
malty
směsi živičné
popílková suspenze
betonáž do výkopů
3,5
0
5
15
5
desky vláknocementové
krytina vláknocementová
protipožární obklad
10
5
Výrobky vláknocementové
Prefabrikáty betonové a
železobetonové
obrubníky, trouby a tvarovky, prefabrikáty pro
vpusti, šachty, tvárnice zatravňovací, dlaždice,
stožáry, tvárnice kabelové, pražce
střešní krytina
1
5
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 12
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
594
Dílce stavební konstrukční
betonové a železobetonové
Výrobky prefabrikované
prostorové
595
Materiály zdicí nepálené
593
596
Např.: základy, překlady, sloupy, prefabrikáty
stěnové, stropní, schodišťové, silniční, pro opěrné
konstrukce, parovody, inženýrské stavby
1
0
cihly, bloky, tvarovky betonové a
keramzitobetonové
zdicí bloky pórobetonové
překlady Liapor
pórobetonové překlady, stupně, tvárnice U
kostky Novabrik
desky Fermacell, Knauf, Promat
prvky dřevocementové Velox
obkladové prvky
desky dřevoštěpkové, dřevotřískové a
cementotřískové
podhledy minerální
5 až 10
5
cihly, bloky, tvarovky
překlady keramobetonový
komínové prvky keramické
výrobky s mrazuvdorným střepem (klinker)
střešní tašky keramické
hřebenáče keramické
doplňky ke krytinám kovové
komplety ke krytinám (odvětrávací, anténní)
pásek obkladový cihelný
Staussovo pletivo
dlažba cihelná
Miako vložky stropní
2 až 5
2
0
5 až 8
4
2
0
0
5 až 8
15
5
3
2
5
1
2
5
5
1 až 5
5
Výrobky cihlářské pálené
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 13
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
597
Keramika stavební
profily dilatační
trouby a tvarovky kameninové
trouby kameninové ve funkci zárubnic studní
výrobky kameninové pro kanalizační stoky
střešní tašky a hřebenáče kameninové
obklady a dlažby
mísy, vázy, truhlíky a žlaby pro osázení
598
5 až 10
1,5
5
2
4
4 až 10
3
Výrobky žárovzdorné silikátové
komínové tvárnice
součástí komínů na stavbě nedělené
605
Výrobky pilařské
prkna, fošny, hranoly, latě
prkna, fošny, hranoly, latě
palisády, kůly ohradní
606
Dýhy a překližky
607
Desky a jiné výrobky z
aglomerovaného dřeva
překližky a laťovky
608
611
2
0
stěny, příčky, zastřešení
podlahy, stropy, prostorové
konstrukce
10
8
1
není určeno
desky sloužící jako tepelná izolace
desky sloužící jako zvuková izolace
konstrukční desky
parapetní desky laminované
2
5
5
10
sloupy pro nadzemní elektrická vedení
kůly ke stromům
sloupky plotové
plotové dílce ze dřeva, brány, branky
pražce
1
0
1
1
0
1
Výrobky dřevařské impregnované
Výrobky stavebně truhlářské
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 14
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
612
okna, dveře, zárubně skládané, vrata, prahy
parapety, madla
vlysy a podlahové dílce
dřevěné obklady
terasová prkna
0
10
2 až 5
4
2
kompletizované stěnové a střešní panely
desky konstrukční a panely sendvičové
nosníky kombinované lepené
schody skládací a pevné
5 až 10
10
8 až 12
0
Prvky pro montované stavby z
lehkých materiálů
614
Výrobky dřevařské ostatní
615
617
Nábytek ze dřeva a ostatních
hmot (mimo kovový)
Výrobky korkařské
lišty
10
0
dílce podlahové korkové
tapeta korková
desky lisokvané z korku
lišta korková
624
Papíry a tapety zušlechtěné
desky zvukově izolační
tapety
627
2 až 5
8
4
10
podle výšky vzoru
Výrobky z papíru a z lepenky
foukaná izolace
628
2
5 až 20
20 až 30
Materiály střešní a izolační
pásy asfaltované
pásy asfaltované
živičný střešní šindel standardní
živičný šindel typu bobrovka
živičný šindel - atypické rozměry a tvary
vodorovně
svisle, na povrchu potrubí,
stok, nádrží, kanalizačnách
šachet, rubu tunelových kleneb
15
20
2
5
7
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 15
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
polykarbonátové střešní desky
polykarbonátové a bitumenové vlnovky (pro výrobní
rozměr 2,5x1,25 m)
při sklonu 5-10°
při sklonu 11-15°
při sklonu nad 15°
stropů a podlah chladírenských
pásy asfaltované
místností zvnějšku
stěn chladírenských místností
pásy asfaltované
zvnějšku
pásy asfaltované
potrubí
631
8
43
23
20
50
30
20
Vlákna skleněná a minerální a
výrobky z nich
ochranná textilie
ochranná textilie
tepelné izolace
tepelné izolace
tepelné izolace z deskových materiálů
tepelné izolace z deskových materiálů
tepelné izolace
potrubní pouzdra tepelně izolační
tkaniny skleněné
profil bosážní metráž
tapeta skelná
minerální pásky imitující režné zdivo
atikové klíny
kroužky těsnicí
tyčky vinohradnické
sklolaminátová krytina, vlnovka, trapéz
bazén sklolaminátový
profilovaný sklotextilní pás pro tvorbu bosáží
výztužné uhlíkové lamely
vodorovně
svisle
rovinných ploch
žebrových stropů
těles, ploch rovinných
těles, ploch tvarových
protipožární obklad
pro zvukové izolace
podle výšky vzoru
návin
spotřeba v celých kusech
podle výrobních rozměrů
11
14
2
5
0
5
10
3
10
15
5 až 20
4 až 6
2
0
0
7
0
5
0
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 16
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
tkaniny výztužné
632
spotřeba v celých kusech
podle výrobních rozměrů
Sklo technické a laboratorní
žlaby a tvarovky stokové z čediče
dlažby
634
642
670
673
1,5
4 až 6
Sklo ploché a stavební
sklo ploché
dvojsklo
skleněné tvárnice
5
0
0
umývadla, mísy, bidety, pisoáry, nádrže, výlevky,
sloupy k umyvadlům, vaničky
0
Keramika zdravotnická
Izolace konopná a lněná
Tkaniny jutařské a textilie
netkané
2
textilie protierozní
podstřešní a parotěsné fólie
drenážní a separační fólie
výstražná fólie
675
685
3
13
8
1,5
není určeno
Výrobky provaznické
Výrobky vlnařské technické
textilie ochranná
tepelně izolační rohož
693
7,5
2
Textilie netkané
geomříže, geotextílie
geobuňky
netkaná textilie - ochrana hydroizolace vodorovně i
svisle
697
0
2
5
5
Textilie bytové
koberce
koberce
v pásech
ve čtvercích
5
4
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 17
CENOVÁ SOUSTAVA RTS DATA
Cenové podmínky
________________________________________________________________________________________________________
čisticí zóny
lišty kobercové
749
Městský mobiliář
předpokládá se dodávka
vyrobená podle požadavků
stavby
metráž
0
2
0
* U nátěrových hmot je v datové základně použita buď střední hodnota spotřeby (z
výrobcem uvedeného rozmezí) a připočteno ztratné, nebo je vzata maximální hodnota
z rozmezí - tato ovšem bez ztratného.
Ztratné není opotřebení (lešení, vrtací tyče..). Opotřebení vychází ze životnosti, nebo
Pozn. obrátkovosti výrobku.
_____________________________________________________________________________________________
© 2016 RTS, a. s. | Lazaretní 13 | Brno | 615 00
http://www.rts.cz | [email protected]
Strana 18

Podobné dokumenty

Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu

Ztratné, prořez a zvýšení spotřeby vlivem způsobu použití materiálu předpokládá se návrh podle výrobních délek spotřeba v celých kusech podle výrobních rozměrů spotřeba v celých kusech podle výrobních rozměrů

Více

ošetření starých stromů

ošetření starých stromů exaktních metod s použitím elektronických měřicích přístrojů (L. Wessolly – tzv. elasto- a inklinometoda). Použití těchto metod je vázané na rozsah znalostí hodnotitele. Mezi základní zvládnuté obo...

Více

A 1 , A 2 G le ic h ric h te r u s m ě r ň o va č e K 1 , S 1 n u r b e i A

A 1 , A 2 G le ic h ric h te r u s m ě r ň o va č e K 1 , S 1 n u r b e i A u s m ě rň o va č e p ro p ro ve d e n í s n o u z o vý m S T O P T l. z d vih s p o u š tě n í p o je z d vp ře d p o je z d vz a d m ik ro p o je z d vp ře d / vz a d s vo rk o vn ic e – n a s t ...

Více

česká technická norma

česká technická norma 1 Předmět normy Tato evropská norma určuje definice a složení cementů pro zdění, které jsou v Evropě obecně používány pro zdění ze zdicích prvků a bloků a pro vnitřní a vnější omítky. Obsahuje poža...

Více

Stáhnout

Stáhnout na všech trzích, včetně veřejných, a to za výhodnou cenu. K dnešnímu dni ze 41 subsaharských zemí, které přijaly ACT ve svých oficiálních protokolech o léčbě malárie, si 20 zvolilo tuto kombinaci a...

Více

katalog produktů 2016 | 2017

katalog produktů 2016 | 2017 Pozinkované profily pro vnitřní omítky .................................................................................................................................................................

Více

MĚSTO NOVÝ KNÍN

MĚSTO NOVÝ KNÍN žádost MUDr. XXXXXXXX na instalování výtahové plošiny do budovy zdravotního střediska Nový Knín a konstatuje že instalace výtahové plošiny je plánována v rozpočtu města na rok 2016. Usnesení č. 8-1...

Více

Priloha_k_dodatecnym _info_c._._1

Priloha_k_dodatecnym _info_c._._1 43 Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc. 44 Mahonia aquifolium (Pursh.) Nutt.

Více

Kniha došlých leden- říjen 2014

Kniha došlých leden- říjen 2014 Kniha došlých faktur - došlé za určité období Poř. č.

Více