robert špott - Czech TOP 100

Transkript

robert špott - Czech TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM
DVACETIROČENKA
1994–2014
CZECH TOP 100
- dvacet let ve
službách české
ekonomiky
ROBERT
ŠPOTT
Šťastná třináctka
SYMBOL ÚSPĚCHU
ROČENKA EDITORIAL
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
as letí! V drtiči hodin, dní, týdnů, měsíců a let si ani nevšimneme, co všechno se kolem nás mění, zaniká, rodí
se, co se lepší, co se horší… Když jsem před dvaceti lety spoluzakládal Sdružení CZECH TOP 100, ani jsem si neuvědomoval, jaký význam jednou bude tato instituce mít při vytváření
realistického obrazu vývoje české ekonomiky. Až když se na
mne stále častěji začaly obracet státní i nestátní instituce s návrhy spolupráce nebo se žádostmi o informace z databáze
CZECH TOP 100, až když studenti vysokých škol žádali o souhlas s užitím podkladů z archivu CZECH TOP 100 k vypracování diplomových prací, došlo mi, že dvacet let neomezené
pracovní doby, tisíců schůzek, cestování, vyjednávání, dopisování, organizování, hledání
a nalézání, nebylo marných. Naplno jsem si uvědomil, že všechno úsilí mé, mých spolupracovníků a partnerů vedlo k výsledkům, jejichž obsah a význam daleko přesahují formu.
Č
MAGAZÍN SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
(www.czechtop100.cz)
O ÚSPĚŠNÝCH PRO ÚSPĚŠNÉ
Ročník IX.
Pro Sdružení CZECH TOP 100
vydává
Sport-Press, spol. s r.o.
Okrasná 116, 103 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 267 712 647
Předseda redakční rady
Jan Struž
Vedoucí projektu
Antonín Fischer
antonin.fi[email protected]
Šéfredaktor
Petr Dufek
[email protected]
Editor
Marek Chvála
[email protected]
Inzerce:
Sport-Press, spol. s r.o.
Tel./Fax: +420 267 712 647
E-mail: [email protected]
Sdružení CZECH TOP 100
Tel.: +420 233 313 963
Fax: +420 233 313 970
E-mail: [email protected]
Zdaleka, ale opravdu zdaleka nejde jen formální vyhlašování žebříčků významů,
úspěchů, kvalit a kvantit ekonomických subjektů, žebříčků, které tvoří nenahraditelnou
kroniku vývoje ekonomiky a společnosti. CZECH TOP 100 se významně a pozitivně
podílelo na vytváření a prohlubování vztahů obchodních i osobních mezi firmami
a zprostředkovávalo informace mezi podnikateli a politiky, prezentovalo Českou republiku, její ekonomiku i kulturu v zahraničí, organizovalo vnitrostátní i mezinárodní konference, sympozia, semináře, bylo aktivní v kultuře i ve sportu… Není oboru lidské činnosti, kterého by se CZECH TOP 100 nedotklo.
V roce 2014 CZECH TOP 100 oslaví 20 let činnosti. Měl bych teď tedy začít děkovat
všem partnerům a externím spolupracovníkům, bez nichž by CZECH TOP 100 s hrstkou
mých víc nadšených než placených kolegyň a kolegů nebylo zdaleka tak akceschopnou
institucí s rozsahem aktivit srovnatelným s činností velkých a početných agentur. Ale je na
to brzy, protože s jejich pomocí a spoluprací počítám i pro příštích dvacet let, protože toto
moje dnešní zamyšlení není rekviem, ale rýsování odraziště do budoucnosti. Tak jim aspoň
popřeji: Ať se vám spolupráce s CZECH TOP 100 stále líbí, ať je i pro vás stále užitečná!
JAN STRUŽ,
předseda Sdružení CZECH TOP 100
Grafická úprava
Martin Došek
UMÍSTĚNÍ V ŽEBŘÍČCÍCH JE SPRAVEDLIVÝM ODRAZEM DOSAHOVANÝCH VÝSLEDKŮ
Sazba
Maxx Creative Communication s. r. o.
CZECH TOP 100 – SYMBOL ÚSPĚCHU
Tisk
Uniprint, s.r.o.
družení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cílem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hospodářství podle ekonomických údajů. V roce
1994 CZECH TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších firem ČR”.
Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným zdrojem informací a důležitým ukazatelem
jak pro média a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory a dodavatele.
Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100
se stále častěji objevují jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a prezentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé
soutěživosti při porovnávání objektivních ekonomických kriterií.
CZECH TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních žebříčkových projektů.
Hlavní žebříček Nejvýznamnějších firem doplňují žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100
ICT firem, soutěž nejlepších výročních zpráv a hodnocení TOP Firemní Filantrop.
Internetové vydání
www.czechtop100.cz
Registrační číslo MK ČR E 18 527
ISSN 1214-6315
Expedice
5. 12. 2013
S
VE SPOLUPRÁCI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI SDRUŽENÍ CZECH TOP 100
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 1
ROČENKA CZECH TOP 100 FORUM
MAGAZÍN DOBRÝCH ZPRÁV
Žijeme v mediální době. Noviny, časopisy, rozhlasové a televizní stanice na náš útočí na každém kroku, ovlivňují naše vědomí
– i náladu. Jejich majitelé logicky a správně sledují návratnost
svých investic a honí novináře za zvyšováním nákladu tiskovin
a sledovanosti elektronických médií.
ovináři s vědomím, že nejlépe
se prodávají špatné zprávy, drby
o známých osobnostech, kdo s kým co
a za kolik, kdo je jak nemocný, kdo co
komu ukradl nebo kdo od koho vzal úplatek, vytvářejí obraz té horší stránky současné společnosti. Jak mi řekl redaktor
jednoho bulvárního plátku: „Titulek Včera nikoho nezabili noviny neprodá. Když
dám na první stránku titulky obsahující
vraždu, nemoc, znásilnění, krach, zdražení, korupci, rozvod, nevěru, nezaměstnanost, hlad a podobně zlověstná slova,
noviny zmizí ze stánku a mám vyděláno.“
Není divu, že pod záplavou špatných
zpráv se v české společnosti rozmáhá
blbá nálada, že citlivější lidé podléhají
depresi a beznaději, že silnější jedinci raději nečtou noviny a nezapínají televizi.
Ale ve skutečném životě, v životě, o kterém se nepíše a nevysílá, převažují nad
negativy pozitiva. Bohužel pozitiva žádná statistika nepočítá. Počet lidí zlých či
neslušných tvoří v celé populaci jen nějakou tu stotisícinu, oč menší, o to víc médii
zviditelňovanou. V novinách se dočteme
o krachujících firmách, ale těch prosperujících je víc a přibývají. Stránky zaplňují
špatné zprávy o připravovaných stávkách, nikde se nepíše o podnicích, které
N
Sídlo (kraj)
Praha
Jihomoravský
Moravskoslezský
Středočeský
Plzeňský
Karlovarský
Jihočeský
Ústecký
Liberecký
Hradecký
Pardubický
Vysočina
Zlínský
Olomoucký
51,44 %
7,28 %
5,10 %
7,79 %
2,72 %
1,77 %
4,09 %
3,60 %
2,09 %
2,78 %
2,75 %
1,74 %
3,25 %
3,60 %
slaví úspěch a jejichž zaměstnanci se do
práce těší a jsou spokojeni s pracovním
prostředím i s odměnou.
Lidé v CZECH TOP 100 a jejich přátelé, spolupracovníci a partneři vědí, že
kaři, vědci, starostové, herci a zpěváci
– zkrátka osobnosti, jejichž život a práce
jsou dobrou zprávou pro všechny. Nikterak neskrýváme, že jim tak také dáváme možnost ovlivňovat myšlení a názory
rozhodujících a mocných lidí ekonomiky
a politiky, kteří magazín CZECH TOP
100 FORUM dostávají každé tři měsíce
na svůj stůl. Nikterak také neskrýváme, že
CZECH TOP 100 FORUM je nejefektivnější cestou k propagaci obchodního jména a produktu směrem k respondentům
vyššího a vysokého životního standardu.
OTEVŘELI JSME STRÁNKY MAGAZÍNU CZECH TOP 100
FORUM VŠEM OSOBNOSTEM, KTERÉ VE SVÉM OBORU
NĚČEHO DOSÁHLY, A TO NEJEN NA POLI PODNIKÁNÍ.
i ve světě podnikání je mnohem víc pozitivních skutečností, o nichž je třeba hovořit
a psát.
Proto a nejen proto se Sdružení
CZECH TOP 100 před deseti lety rozhodlo vydávat magazín dobrých zpráv.
Nejdříve vycházel pod názvem CZECH
BUSINESS FORUM a v jeho obsahu do
značné míry převažovaly texty z teorie
a praxe ekonomiky. Bylo to jistě užitečné,
ale nezbývalo dost místa pro živé lidi,
pro jejich úspěchy, názory, pro příklady
z praxe. Před pěti lety jsme změnili název
na CZECH TOP 100 FORUM s podtitulem MAGAZÍN O ÚSPĚŠNÝCH PRO
ÚSPĚŠNÉ a otevřeli jsme jeho stránky
všem, kteří něco ve svém oboru dokázali.
K úspěšných podnikatelům a manažerům
přibyli sportovci, umělci, spisovatelé, lé-
Pracovní pozice
ředitel společnosti 29,02 %
předseda
představenstva
9,40 %
člen představenstva
nebo dozorčí rady
7,07 %
náměstek ředitele 11,36 %
jednatel společnosti 9,30 %
státní úředníci
a politici
7,09 %
ředitel marketingu
a PR
4,80 %
21,96 %
ostatní
2 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
NA PŘIPOJENÝCH
GRAFECH PŘINÁŠÍME
NĚKTERÉ ÚDAJE
O ČTENÁŘÍCH
MAGAZÍNU CZECH TOP
100 FORUM
Obor
finanční sektor
8,16 %
obchod a služby
20,20 %
auto/moto
5,34 %
politika a veřejná správa 7,09 %
zemědělství
a potravinářství
8,83 %
advokacie a poradenství 4,67 %
zdravotnictví
a farmaceutika
5,14 %
průmysl a stavebnictví 19,62 %
věda, kultura a sport
5,80 %
reality
3,62 %
cestovní ruch
5,20 %
ostatní
6,33 %
Nikterak také neskrýváme, že kvůli tomu,
abychom měli z čeho zaplatit honoráře,
tisk a distribuci titulu, který se neprodává, ale rozdává, vítáme každého, kdo si
u nás objedná inzerci. Na dobrých zprávách se zkrátka nedá vydělat!
A jsme rádi, že nám už pět let poskytuje vydavatelský servis vydavatelství SportPress, které na sebe vzalo úkol podílet se
na obsahu a financování v době, kdy
i noviny a časopisy se stotisícovým nákladem měly problém s akvizicí inzerce.
V roce 2014 oslavíme desátý ročník
magazínu CZECH TOP 100 Forum, magazínu dobrých zpráv. Popřejme mu spolu s námi, aby se dařilo jeho čtenářům,
aby se na jeho stránky vešlo stále více
dobrých a úspěšných lidí!
ANTONÍN FISCHER
Platová úroveň*
do 30 000 Kč
30–50 000 Kč
50–100 000 Kč
nad 100 000 Kč
nad 200 000 Kč
0,56 %
9,57 %
26,49 %
51,96 %
11,42 %
*kvalifikovaný odhad
www.czechtop100.cz
ROČENKA CZECH TOP 100 V ROCE 2014
SLAVTE S NÁMI
cení odborné poroty složené z auditorů,
analytiků, fotoreportérů, grafiků a odborníků na komunikaci.
Oficiální i neoficiální, velké i malé, mediálně efektní i komorní,
ale vždy v principu neformální akce, při nichž tím hlavním cílem
je příležitost k setkání a k vzájemnému seznámení se vůdčích
osobností ekonomiky, kultury a české společnosti vůbec. To je
filozofie prolínající veškerými aktivitami CZECH TOP 100.
■ Ve spolupráci s vydavatelstvím IDG
soutěž TOP 100 ICT FIREM
NA ROK 2014 PŘIPRAVUJEME
■ Vyhlášení 100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
při slavnostním obědě představitelů firem
20. března 2014.
■ Vyhlášení 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČESKÉ REPUBLIKY
– exkluzivní žebříček založený na pevných ekonomických datech. Vyhlášení
proběhne 19.června 2014 na galaobědě
firem České republiky za účasti osobností
ekonomiky a veřejného života na Pražském hradě.
Na žebříčkových projektech odborně
spolupracují Vysoká škola ekonomická
v Praze, Hospodářská komora ČR, Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Český statistický
úřad, Fórum dárců a další sdružení, oborové svazy a asociace.
■ REGIONÁLNÍ PROJEKTY – CZECH
TOP 100 REGION, neformální setkání
osobností ekonomiky a místní správy v
prostředí nejvýznamnějších firem kraje,
spojená s prohlídkou výrobních hal a seznámením s technologií.
■ Tradiční soutěž o NEJLÉPE ZPRACOVANOU VÝROČNÍ ZPRÁVU A NEJLEPŠÍ FIREMNÍ ČASOPIS podle hodno-
4 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
■ KONFERENCE A SEMINÁŘE na
aktuální ekonomická témata.
■ ČESKÉ DNY V ZAHRANIČÍ – aktivní prezentace tuzemských firem a kultury
v cizině. Od oficiálních akcí organizovaných státními institucemi se liší neformálností a přátelskou atmosférou, umožňující
snadnější navázání osobních i obchodních vztahů.
■ FIREMNÍ SPORTFESTIVAL – i nejvýznamnější světové firmy podporují
sportování svých zaměstnanců s vědomím, že pravidelné tělesné aktivity
podporují ducha, zdraví a výkon. V Německu, ve Francii a ve skandinávských
zemích je podpora sportovních aktivit
navíc součástí zaměstnaneckých benefitů. Ve spolupráci s Českým svazem
firemního sportu uspořádáme ve dnech
4.–6. září 2014 v Praze turnaje reprezentantů firem v lehké atletice, badmintonu, bowlingu, fotbale, golfu, nohejbalu,
pétanque, stolním tenise, tenise, šipkách,
volejbale, veslování a v dalších disciplinách. Více na www.sportfestival.eu.
■ ŠUMAVSKÁ TŘICÍTKA – třetí ročník
otevřeného závodu v klasickém běhu na lyžích se uskuteční v Nové Peci 31. ledna až
1. února 2014. Aktuální informace na www.
novapec.info a www.sumavska30.cz.
■ GENTLEMANSKÁ FIRMA – nový
náročný projekt posuzování firem podle
řady kritérií, jakými jsou finanční spolehlivost a kázeň, transparentní vztahy
s obchodními partnery, IT, společenská
odpovědnost, rovné příležitosti, pracovní
prostředí, péče o zaměstnance a jejich
rozvoj atd. Spolupracují Hospodářská
komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy
ČR, Česká manažerská asociace, oborové asociace a sdružení a další instituce.
■ CENA PŘEMYSLA ORÁČE – žebříček malých (včetně rodinných), středních
(včetně družstevních) i velkých zemědělských a potravinářských firem.
řů předních restaurací. Účastníci mají
možnost pochutnat si na menu, které sami
připravili v kuchyni pod dohledem a dle
receptu mistrů svého oboru.
■ SPOLEČNĚ ZA ŠPIČKOVOU KULTUROU – tradiční setkání top manažerů
v předních českých divadlech a koncertních síních, spojená s prohlídkou technického zázemí a s besedou s herci, tanečníky a hudebníky po představení.
■ Společenské setkání osobností ekonomiky a veřejného života na PLESE
CZECH TOP 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A OBDIVOVANÝCH FIREM
ČESKÉ REPUBLIKY 8. března 2014
v pražském paláci Žofín. O tanec, poslech
■ OBĚDY NAD PRAHOU – dobře se
najíst a přitom se seznámit a pobavit se
zajímavými lidmi na zajímavých místech.
Společně s manažery a významnými
osobnostmi české kultury a sportu navštívíme restaurace s vyhlídkou na Prahu.
i podívanou se postarají Orchestr Václava
Hybše se zpěvačkami a zpěváky, folklórní
soubory ze Slovácka, protagonisté televizního pořadu Star dance a další.
■ VÝLETY NA ZAJÍMAVÁ MÍSTA
SE ZAJÍMAVÝM PROGRAMEM –
na kole, pěšky, vlakem. Pro manažery
může být obtížná už jen představa, že
se někam dostanou jinak, než v pohodlí
a teple svého automobilu. Jenže, ve voze
jste sami, maximálně se svojí rodinou. Ale
výlet se skupinou osobností, s nimiž vyrážíte jako s neznámými a vracíte se jako
s přáteli, má svého ducha.
■ KULINÁŘSKÁ ODPOLEDNE – výpravy manažerů za tajemstvím šéfkucha-
■ MAPA ÚSPĚCHŮ – projekt, v němž
chceme nejen zmapovat, ale i populární
a věcnou formou zdokumentovat vývoj
ekonomiky v regionech za posledních
dvacet let. A ukázat, že sice mnoho firem
zaniklo, ale mnohem víc se jich rozvinulo
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 5
ROČENKA CZECH TOP 100 V ROCE 2014
TVŮRCE A INFORMÁTOR
nebo vzniklo, prosperuje a roste. Předpokládáme vznik a odvysílání dokumentárního televizního seriálu na toto téma.
■ CZECH TOP 100 GOLF TROPHY –
celoroční turnaj firemních týmů, skládající
se ze tří kvalifikačních turnajů s postupem
do celostátního finále. Účastní se přibližně 40 flightů (nejméně dva reprezentanti
společnosti se dvěma hosty). Superfinále
se hraje na zahraničních hřištích.
BUĎTE PŘI TOM!
Vítáme všechny, kteří se chtějí
stát našimi partnery při všech
těchto a dalších akcích. Nejen,
že nám pomohou, ale získají
možnost zviditelnit se tam, kde
chtějí a potřebují být vidět.
Kontakt:
[email protected]
■ GRATULACE MANAŽERŮM – dárková akce top manažerům při příležitosti
jejich narozenin, završená společnou
oslavou.
■ NÁRODNÍ FOND EXPERTŮ –
společnost pro podporu využití znalostí
a zkušeností významných osobností ze
všech oborů lidské činnosti.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O TĚCHTO
A DALŠÍCH AKTIVITÁCH HLEDEJTE PRŮBĚŽNĚ NA WWW.CZECHTOP100.CZ.
ANTONÍN FISCHER
6 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
ORGANIZÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 organizuje v České republice i v zahraničí odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za
účasti nejvýznamnějších osobností
z oboru. Připravuje prezentace
firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.
ZPROSTŘEDKOVATEL
Sdružení CZECH TOP 100 zprostředkovává kontakty k obchodní
spolupráci s domácími i zahraničními subjekty. Prostřednictvím časopisu
CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi
ekonomiky i politiky,
INICIÁTOR
Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální
společenská setkání významných
osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských, kulturních a sportovních
příležitostech v Praze i v krajích.
Výsledkem těchto setkání jsou nová
osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.
www.czechtop100.cz
Foto archiv CZECH TOP 100
AKCE PŘIPRAVOVANÉ SDRUŽENÍM CZECH TOP 100 SE
ODEHRÁVAJÍ V ROZLIČNÝCH PROSTŘEDÍCH, POČÍNAJE PALÁCI A KONFERENČNÍMI CENTRY, PŘES KULTURNÍ STÁNKY
A NEJRŮZNĚJŠÍ SPORTOVIŠTĚ, AŽ PO VÝROBNÍ PROVOZY.
Sdružení CZECH TOP 100 od
roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních
měřítek a ve spolupráci s předními
odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem
ČR, 100 obdivovaných firem ČR,
Nejlepších výročních zpráv, Nejlepších firemních časopisů… Tyto
mediálně sledované žebříčky přispívají image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou
pomůckou pro případné investory
či domácí i zahraniční zájemce o informace z vývoje české ekonomiky
a jednotlivých společností v celku
i v detailech.
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
České republice, která v roce
1993 strádala nedostatkem
ekonomických informací, šlo tehdy
o průkopnický krok, byť z hlediska celosvětového řada podobných aktivit již
existovala (např. projekty časopisů Fortune a Forbes).
Během uplynulých dvaceti let se vyhlašování žebříčku 100 nejvýznamnějších firem stalo vyhledávanou a prestižní společenskou událostí a pořadí
samotné důležitým a vlivným zdrojem
ekonomických informací. Každoročně
přináší žebříček, sestavený zejména
podle tržeb, nové informace a neustále se prohlubuje a rozšiřuje databáze
hodnocených firem. Zdokonaluje se
rovněž metodika sběru a vyhodnocování dat, takže v současnosti již existuje celý komplex žebříčků podle jednotlivých kritérií (tržby, export, přidaná
hodnota, hospodářský výsledek, počet
zaměstnanců apod.). Hodnocení nyní
již zahrnuje i žebříčky finančních institucí a také zvláštní ceny – například
ocenění dynamicky se rozvíjejících
firem nebo Zvláštní cenu Deloitte za
inovace. Zároveň se rozrostl i počet
zveřejňovaných žebříčků. K žebříčku
nejvýznamnějších firem přibylo 100
obdivovaných firem, ale i hodnocení
nejlepších výročních zpráv a firemních
časopisů a další projekty.
Ohlédnutí za prvními ročníky žebříčku nejvýznamnějších firem nás nutně
musí zavést do pražské Troji. Velký sál
Trojského zámku byl počínaje 21. červnem 1995 pro prvních deset ročníků
tím místem, kde si zástupci společností
v průběhu slavnostního vyhlášení přebírali jednotlivá ocenění. A jeho zahrady
V
JAK ŠEL ČAS
Před dvaceti lety se sešli zástupci Vysoké školy ekonomické v Praze, Svazu průmyslu a dopravy ČR, agentury B.I.G. Prague, pražské pobočky ING Bank a dalších institucí. Výsledkem tohoto setkání bylo založení Sdružení CZECH TOP 100, jehož cílem bylo přispět
ke všeobecné dostupnosti informací o českém podnikatelském prostředí a poskytnout domácím i zahraničním investorům a obchodním partnerům tolik potřebné údaje o jednotlivých firmách.
8 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
pak hostily následující společenská setkání, která byla s vyhlášením spojena –
někdy nás horké počasí prvních letních
sledky žebříčku 100 nejvýznamnějších
firem ČR, přinesl rok 2008, kdy došlo
k přesunu do prostor historické budovy
VYHLAŠOVÁNÍ ŽEBŘÍČKU 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR SE STALO VYHLEDÁVANOU
A PRESTIŽNÍ SPOLEČENSKOU UDÁLOSTÍ.
dnů donutilo svléci saka , jindy nás zase
pronásledovaly déšť a bouřka.
V roce 2005 jsme pro slavnostní
vyhlašování výsledků na následující
tři roky zvolili Smetanovu síň a ostatní
sály pražského Obecního domu, který
v předchozích letech prošel důkladnou
rekonstrukcí. Setkání v těchto exkluzivních prostorách doplňovala výjimečná
umělecká vystoupení – například v podání operních pěvců Evy Urbanové
a Petera Dvorského.
Další posílení slavnostního charakteru Galavečera firem České republiky,
během kterého byly vyhlašovány vý-
Národního divadla v Praze. Pro jednotlivé galavečery se zároveň stalo typickým určité tematické zaměření. Dlouho
a rádi účastníci vzpomínali například
na jedinečnou Moravskou svatbu, jež
v roce 2009 přivedla na jeviště kromě manažerů nejvýznamnějších firem
české ekonomiky také největší počet
folklorních tanečníků v lidových krojích
(celkem 98) a představila Praze typické
svatební zvyky, včetně dekorování vítězů vonicemi, házení do koláče a vyvolávání písničkami. O rok později se pak
tématem stalo EXPO 2010 v Šanghaji
a na pódiu se objevili například český
MORAVSKÁ
SVATBA V PRAŽSKÉM
NÁRODNÍM DIVADLE
– GALAVEČER FIREM
2009
OBÁLKA PRVNÍ
SAMOSTATNÉ
PŘÍLOHY, PUBLIKUJÍCÍ
DATA ZA ROK 1995
(TENKRÁT V TÝDENÍKU
PROFIT)
ZAPLNĚNÝ VELKÝ
SÁL PRAŽSKÉHO
PALÁCE ŽOFÍN PŘI
GALAVEČERU FIREM
2011
GALAVEČER FIREM
2007 – ZLEVA DANIEL
BENEŠ (ČEZ), RICHARD
HINDLS (VŠE V PRAZE)
A JAN STRUŽ (CZECH
TOP 100)
Kašpárek, Cirk La Putyka a také Federico Díaz, který pro každého oceněného
připravil zlatou slzu, jejíž originál byl
hlavní atrakcí českého pavilonu na světové výstavě.
Místem konání posledních tří ročníků
Galavečera firem České republiky se stal
pražský palác Žofín. Kromě atraktivního
prostředí poskytl také skvělou atmosféru
pro navazující společenskou část – v těsné blízkosti Vltavy pod panoramatem
Hradčan. Vydařeným nápadem bylo
například spojení s londýnskou olympiádou v roce 2012, kdy ocenění manažerům nejvýznamnějších firem předávaly
legendy českého sportu – Věra Čáslavská, Věra Růžičková, Květoslava Pecková-Jeriová a Jan Kůrka.
A jaký bude jubilejní 20. ročník Galavečera firem České republiky v roce
2014? Proběhne ve čtvrtek 19. června
2014 a novinky chystáme již nyní –
nechte se překvapit!
TOMÁŠ DAVID
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 9
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
KONFERENCE
rámci odborných ekonomických
konferencí se snažíme volit aktuální témata, která jsou předmětem širší
diskuse. Takovým bylo například diskusní
fórum k otázkám vstupu České republiky do Evropské unie, které proběhlo za
přítomnosti tehdejšího velvyslance EU
Ramira Cibriana v budově ministerstva
zahraničních věcí v Černínském paláci
16. ledna 2003, nebo podobná akce,
V
věnovaná problematice veřejných financí,
uskutečněná 6. května 2003 v pražském
Domě u zvonu na Staroměstském náměstí.
Tradičním místem konání dalších ekonomických konferencí, pořádaných Sdružením CZECH TOP 100, se pak stalo Kongresové centrum České národní banky.
Fotografie dokumentují setkání, věnovaná
tematice jaderné energetiky, důchodové
reformy či zajištění stabilního legislativní-
10 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
SEMINÁŘ ŘÍZENÍ FIRMY V KRIZI PROBĚHL
V DUBNU 2009
JEDNÍM Z MÍST,
KDE JSME AKCE
REALIZOVALI, BYLA
I REZIDENCE PRAŽSKÉHO PRIMÁTORA
TAKÉ NÁRODNÍ
DŮM NA PRAŽSKÝCH
VINOHRADECH BYL
MÍSTEM, KDE SE
HOSTÉ NAŠICH AKCÍ
SCHÁZELI
www.czechtop100.cz
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ, A PRAVDĚPODOBNĚ
I NEJVÝZNAMNĚJŠÍ, BYLA MEZINÁRODNÍ
EKONOMICKÁ KONFERENCE, VĚNOVANÁ
ROZVOJI SPOLUPRÁCE SE ZEMĚMI BRICS.
ho rámce ekonomických aktivit, která byla
organizována v letech 2010 a 2011.
Nejaktuálnější, a pravděpodobně
i nejvýznamnější, byla mezinárodní ekonomická konference věnovaná perspektivám rozvoje hospodářské spolupráce
ČR s Ruskou federací a dalšími zeměmi
BRICS. Proběhla 6. června 2013 v pražském Národním domě na Vinohradech
a záštitu nad jejím konáním převzal osobně prezident republiky Miloš Zeman, který na ní také vystoupil.
LETOŠNÍ KONFERENCE, VĚNOVANÁ
SPOLUPRÁCI SE ZEMĚMI
SKUPINY BRICS
VYSTOUPENÍ MILOŠE
ZEMANA NA KONFERENCI BRICS
ZDENĚK OSNER
(ENERGIE – STAVEBNÍ
A BÁŇSKÁ) A MARTIN
WICHTERLE (WIKOW
INDUSTRY)
FORUM O VEŘEJNÝCH
FINANCÍCH A MILAN
URBAN S BOHUSLAVEM
SOBOTKOU
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 11
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
ČESKÉ DNY
uplynulých letech proběhlo pod
hlavičkou CZECH TOP 100
i několik úspěšných prezentací České
republiky v zahraničí. V těchto případech šlo nejen o zorganizování podnikatelské mise a realizaci ekonomických
konferencí a seminářů v místě konání,
ale také o představení České republiky
v širším rozsahu. Kromě ministerstva zahraničí a ekonomických institucí, jakými
jsou CzechTrade a CzechInvest, byly jejich spolupořadateli také další instituce
V
– Česká centrála cestovního ruchu, Hospodářská komora ČR apod. Součástí
prezentace tak byly i projekce českých
filmů, výstava fotografií, módní přehlídka nebo vystoupení hudebních těles.
Na Českých dnech v Bělehradě
(26.–28. 11. 2007) vedl podnikatelskou
misi, které se zúčastnilo téměř 60 českých firem, náměstek ministra průmyslu
a obchodu Milan Hovorka. Celkový
rámec akce doplnila řada dalších projektů – Dny české kuchyně v hotelu
12 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
EKONOMICKOU MISI
NA ČESKÝCH DNECH
V BĚLEHRADĚ V LISTOPADU 2007 VEDL
NÁMĚSTEK MINISTRA
PRŮMYSLU A OBCHODU MILAN HOVORKA
VELVYSLANKYNĚ
VĚRA JEŘÁBKOVÁ
(VPRAVO) PŘI ČESKÝCH
DNECH V DUBAJI 2006
ÚČASTNÍKY ČESKÝCH DNÍ VE VÍDNI
BYLI BRIGITTE JANKOVÁ
(HK VÍDEŇ), PAVEL
MERTLÍK (RAIFFEISENBANK) A PETR KOBLIC
(BURZA CENNÝCH
PAPÍRŮ PRAHA)
www.czechtop100.cz
PŘI ČESKÝCH DNECH V ZAHRANIČÍ ŠLO VŽDY O PŘEDSTAVENÍ NAŠÍ REPUBLIKY V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH.
Balkán, výstava plakátů Evropská identita nebo promítání filmů Zdeňka Trošky
s osobní účastí režiséra a herečky Michaely Kuklové.
Podobné zaměření měly i České dny
v Egyptě (25.–30. 10. 2008), které se
odehrávaly v Káhiře, Alexandrii a AinSoukhna. Souběžně s hlavní ekonomickou
částí rovněž proběhly zahraniční premiéra
filmu Tobruk za přítomnosti režiséra Václava Marhoula, módní přehlídka návrhářky
ZAHÁJENÍ ČESKÝCH
DNŮ VE VÍDNI 5. BŘEZNA 2009
JIŘÍ DIENSTBIER
NA ČESKÝCH DNECH
V BĚLEHRADĚ
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA PRO ČESKÉ DNY
V EGYPTĚ
VYSAZENÍ SYMBOLICKÉ ŠVESTKY
PŘI ČESKÝCH DNECH
V BĚLEHRADĚ
Věry Kocové s prezentací šperků firmy
Granát a vystoupení Jazzového quintetu
Štěpána Markoviče.
Podobný program měly České dny
v Kišiněvě nebo Dubaji, jichž se například zúčastnili režisérka Marie Poledňáková se svými filmy nebo fotograf
Václav Větvička. Pro rok 2014 jsme začali připravovat koncept Českých dní,
které bychom rádi realizovali v Číně
a Vietnamu.
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 13
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
SETKÁNÍ
posledních deseti letech jsme projekty Sdružení CZECH TOP 100
obohatili také o pravidelná setkávání
s firmami, které sice nepatří mezi největší kolosy naší ekonomiky, ale hrají velmi
významnou roli z pohledu jednotlivých
krajů České republiky. Probíhají pod hlavičkou CZECH TOP 100 .
Jejich cílem je vytvořit prostor pro diskusi mezi přítomnými osobnostmi jak z řad
V
top managementu významných firem regionu, tak i představitelů krajské a státní
exekutivy, zástupců kultury, sportu, akademické obce a dalších. Předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan Struž důvody
k uspořádání těchto setkání komentoval
slovy: „Již před několika lety jsme si všimli, že regiony jsou v celé řadě aktivit stále
opomíjeny. Proto jsme se rozhodli strukturu
hlavních žebříčků doplnit těmito regionál-
14 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
SETKÁNÍ CZECH TOP
100 REGION 3. DUBNA
2008 V RODINNÉM
PIVOVARU BERNARD
V HUMPOLCI
PRŮVODCEM JEDNÍM
Z REGIONÁLNÍCH
SETKÁNÍ BYL JAN RÝDL
(TOS VARNSDORF)
PROHLÍDKA VÝROBNÍCH PROSTOR TPCA
V ROCE 2008
JAN STRUŽ A JOSEF
KASPER (DŮL ČSM,
OKD) PO VYFÁRÁNÍ
www.czechtop100.cz
ními setkáními. Naším cílem je ocenit firmy,
které v konkrétním kraji patří ke špičce
a jsou ve svém regionu vidět. Jejich pole
působnosti totiž často přesahuje nejen
daný kraj, ale i hranice České republiky.“
Průběh těchto akcí vytváří velmi dobrý
prostor pro to, aby se při nich setkali představitelé institucí a osobnosti, které svými
aktivitami výrazně ovlivňují dění v daném
regionu. Jsou to zejména zástupci krajských
a místních samospráv, nejvýznamnějších
úřadů – finančního úřadu, úřadu práce, ale
i ředitelé nemocnic, rektoři vysokých škol
a další, kteří svými rozhodnutími výrazně
ovlivňují činnosti na této úrovni.
Na programu regionálních setkání jsou
i další témata, týkající se kultury, sportu
a dalších oblastí. Významným obohacením
je i dlouhodobá úspěšná spolupráce s rektorem Vysoké školy ekonomické v Praze
profesorem Richardem Hindlsem a prorektorkou profesorkou Stanislavou Hronovou,
kteří pravidelně připravují v zajímavé prezentaci statistický rozbor předností a nedostatků jednotlivých krajů. Doplňkem těchto
akcí bývá i informace o možnostech čer-
SETKÁNÍ CZECH
TOP 100 REGION SE
KONALO TAKÉ
V TECHNICKÉM MUZEU TATRA V KOPŘIVNICI (5. 11. 2009)
NA PROJEKTECH
CZECH TOP 100 BYLI
ČASTÝMI HOSTY OLGA
A BOŘIVOJ KASALOVI
(KASALOVA PILA)
NÁVŠTĚVA VE FIRMĚ
PETROF V HRADCI
KRÁLOVÉ (ZLEVA JAN
PETROF A ZUZANA CERALOVÁ PETROFOVÁ)
pání evropských dotací, což je pro regiony velmi aktuální téma. Naším záměrem je
vždy volit i zajímavá místa konání, pokud
možno přímo v objektech jednotlivých firem
namísto zavedených kongresových center,
která sice disponují profesionální technikou
a zázemím, ale pozornost účastníků zdaleka není taková. V minulosti jsme s tímto projektem navštívili například TPCA v Kolíně,
Rodinný pivovar Bernard v Humpolci, areál
společnosti Rudolf Jelínek ve Vizovicích,
Hornické muzeum v Ostravě, libereckou
Tipsport Arenu a řadu dalších míst.
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 15
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
MAGAZÍN CZECH
TOP 100 FORUM
řesně před deseti lety vstoupilo
Sdružení CZECH TOP 100 do oblasti, které se dříve nevěnovalo – do mediální sféry. V první polovině roku 2004
jsme totiž vydali úvodní číslo čtvrtletníku
CZECH TOP 100 FORUM (tehdy ještě
pod názvem Czech Business Forum). Naším prvním partnerem v této činnosti bylo
vydavatelství C.O.T. Media, v posledních
šesti letech nám pak poskytuje vydavatelský servis Sport -Press.
Vydávání tohoto čtvrtletníku nám
umožňuje informovat o projektech, jejichž
počet v posledním desetiletí výrazně narostl. Zároveň je ale velmi dobrým nástrojem k tomu, abychom obrátili pozornost
k těm, kteří ve svých aktivitách vynikají –
ať již jako manažeři firem, jako odborníci
v oborech, kterým se věnují, jako špičkoví
sportovci, vědci… To byl také jeden z důvodů, proč jsme tomuto magazínu přiřkli
podtitul O úspěšných pro úspěšné.
P
CZECH TOP 100 FORUM je magazínem, který publikujeme čtyřikrát ročně
v nákladu cca 15 000 výtisků. Čtvrtletní periodicitu mohou doplňovat speciální čísla,
vydávaná k určitým specifickým příležitostem. Tím je například právě Dvacetiročenka, kterou držíte v rukou, v minulosti to byla
i vydání k některým oborovým veletrhům.
Většina výtisků magazínu směřuje přímou
rozesílkou ke konkrétním příjemcům, kterými jsou zejména členové managementu nejvýznamnějších firem, ale i další ekonomičtí
odborníci – analytici, akademici, představitelé hospodářských komor, profesních
asociací, oborových sdružení, státní správy
i místních samospráv.
V tichosti připravujeme i ediční plán
knižního nakladatelství, v němž se chceme zaměřit na profily zajímavých osobností. Už nejen v zásuvce máme námět
pro televizní seriál, mapující ekonomický
vývoj regionů od roku 1989.
16 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
PROCHÁZKA
S CZECH TOP 100
RANNÍ PRAHOU
TITULNÍ STRANA
VŮBEC PRVNÍHO ČÍSLA
NAŠEHO MAGAZÍNU
Z ROKU 2004
RÁDI PÍŠEME
O ÚSPĚŠNÝCH FIRMÁCH
www.czechtop100.cz
VYHLÁŠENÍ
SOUTĚŽE NEJLEPŠÍCH
VÝROČNÍCH ZPRÁV JE
PRAVIDELNĚ SPOJENO
S VÝSTAVKOU VÍTĚZNÝCH PRACÍ
VELKÝ ÚSPĚCH MĚL
MORAVSKÝ FOLKLÓR
NA SCÉNĚ HISTORICKÉ
BUDOVY NÁRODNÍHO
DIVADLA
JEDNOU Z KOMORNÍCH AKCÍ, O KTERÉ
JSME V MAGAZÍNU
PSALI, BYLO KULINÁŘSKÉ ODPOLEDNE
S JIŘÍM KRÁLEM
(PRVNÍ ZPRAVA)
V PRAŽSKÉ RESTAURACI
AUREOLE FUSION
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 17
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK
ezi další nápady, které jsme v uplydvaceti letech činnosti
Sdružení CZECH TOP 100 zrealizovali,
patří i organizace setkání manažerů významných firem při špičkových kulturních
akcích. Zvolili jsme pro ně jednotný název
Společně za špičkovou kulturou. V rámci této aktivity jsme již připravili celou
řadu akcí s Národním divadlem v Praze
i v Brně, s Českou filharmonií, s Národní
M nulých
galerií a dalšími subjekty. „Nejde jen o to
vyprovokovat přezaměstnané manažery, aby na chvíli vypnuli z nekonečných
starostí a stresů a soustředili se na krásu
jevištního, koncertního nebo galerijního
umění. Chceme, aby se osobnosti vytvářející materiální hodnoty mohly bezprostředně setkávat s osobnostmi vytvářejícími krásu,“ vysvětluje záměr těchto akcí
předseda Sdružení CZECH TOP 100 Jan
18 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
DIVOKÝ KANEC BYL
SOUČÁSTÍ TOMBOLY
NA PLESE CZECH TOP
100 2013
HOSTEM PRVNÍHO
ROČNÍKU VYHLÁŠENÍ
ŽEBŘÍČKU 100 OBDIVOVANÝCH FIREM BYL
ROVNĚŽ KAREL GOTT
ZALOŽILI JSME TAKÉ
KLUB PŘÁTEL VÍNA
CZECH TOP 100
Struž. Považujeme za prospěšné propojovat těmito setkáními osobnosti světa byznysu a světa kultury, protože jsou obohacující pro všechny zúčastněné.
V uplynulých letech tomu tak bylo
v historické budově Národního divadla
v Praze, ve Státní opeře a ve Stavovském
divadle, v pražské Národní galerii, v Rudolfinu, v brněnském Mahenově a Janáčkově divadle, ale i v tamní Redutě.
www.czechtop100.cz
Součástí programu je vždy přestávková
návštěva „za oponou“ a navazující setkání s vystupujícími umělci a vedením
příslušné umělecké instituce u skleničky
vína. Mezi účastníky mají tyto akce zcela
výjimečný ohlas. Představují pro ně skvělou příležitost se vedle špičkového zážitku
i osobně setkat s umělci a mluvit s nimi
o jejich práci. Neocenitelná je i šance se
dopodrobna seznámit s jinak nepřístupným technickým zázemím a zákulisím
věhlasných scén.
O tom, že jde o projekt velmi oblíbený a živý, svědčí i reportáž z letošních
podzimních návštěv představení Revizor,
Labutí jezero, Madama Butterfly a Radúz
a Mahulena, kterou si můžete přečíst
v magazínu CZECH TOP 100 FORUM.
SETKÁNÍ OSOBNOSTÍ ZE SVĚTŮ BYZNYSU
A KULTURY JSOU OBOHACUJÍCÍ PRO VŠECHNY.
VE STAVOVSKÉM
DIVADLE S MIROSLAVEM DONUTILEM
A JEHO KOLEGY
HOSTŮM NAŠICH
AKCÍ ZAHRÁL VÁCLAV
HUDEČEK
PŘÍMO BĚHEM SETKÁNÍ MANAŽERŮ DOTVÁŘEL SVOJE OBRAZY
V GALERII SMEČKY
MICHAL SINGER
NADŠENÝM PRŮVODCEM ZÁZEMÍM NÁRODNÍHO DIVADLA V PRAZE
JE DAVID POSPÍŠIL
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 19
ROČENKA Z HISTORIE CZECH TOP 100
SPORTEM K SRDCI
ro vytvoření příležitostí k neformálním setkáním jsme v rámci projektů
Sdružení CZECH TOP 100 v uplynulých
letech využívali i oblast sportu a aktivního trávení volného času. Zrealizovali
jsme cyklistické vyjížďky i procházky Prahou v neobvyklých ranních i večerních
hodinách. Od roku 1996 pořádáme
pravidelnou golfovou sérii turnajů, která je zakončena zahraničním finálovým
P
kláním (v některých z minulých ročníků
dokonce propojeným s ostatními projekty – jako například Českými dny v Dubaji
nebo v Egyptě). Setkávali jsme se pravidelně s českými olympioniky při řadě
různých příležitostí včetně toho, že jedno
ze slavnostních vyhlášení žebříčku nejvýznamnějších firem – Galavečer 2012
– jsme tematicky přímo spojili s konáním
letních olympijských her v Londýně.
20 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
NA RANNÍ PROCHÁZKU PRAHOU SE
VYPLATÍ PŘIVSTAT SI
TOUFIK DALLAL
(REUTERS) BĚHEM
CYKLOPUTOVÁNÍ
NA STADIONU
SPARTY SE SEŠEL TÝM
CZECH TOP 100 S MUŽSTVEM FOTBALOVÝCH
INTERNACIONÁLŮ
www.czechtop100.cz
středí šumavské Nové Pece a má řadu kategorií – rodičů s dětmi, žáků, studentů…
Pro nás je ale nejzajímavější kategorie
Podnikatelé – závod dvojic na 5 km, ve
které je CZECH TOP 100 partnerem organizátorů.
V civilizovaném světě je zcela běžné,
že firmy podněcují své zaměstnance ke
sportování a vytvářejí v tomto směru benefitní programy. Je to aktivita humánní
i ekonomicky efektivní, protože sokolské
Ve zdravém těle zdravý duch lze v rámci
firmy aplikovat na Zdravý zaměstnanec,
lepší pracovní výkon. CZECH TOP 100
připravuje na příští rok SPORTFESTIVAL,
na který firmy České republiky vyšlou své
reprezentanty v různých sportovních disciplinách.
A pokud máte i vy nějaký tip na jakoukoliv zajímavou akci, kterou bychom
mohli v rámci našich projektů společně
zorganizovat, dejte vědět. Rádi se s vámi
sejdeme.
K nejoblíbenějším sportovním projektům CZECH TOP 100 patří fotbalová
odpoledne. Proběhla již čtyři a místem
konání byly významné stadiony české
fotbalové historie – například Sparty
na Letné nebo Dukly na Julisce. Hlavním
bodem programu je utkání týmu CZECH
TOP 100, sestaveného ze „svátečních“
hráčů, manažerů významných firem české
ekonomiky a partnerů Sdružení CZECH
TOP 100, proti staré gardě fotbalových
internacionálů. Tu tvoří borci jako Antonín
Panenka, Jan Berger, Karol Dobiaš, Josef
Jurkanin, Jiří Němec, Jozef Chovanec,
Václav Němeček, Ivan Hašek, Vratislav
Lokvenc, Horst Siegl či Ladislav Vízek. Ti
všichni byli našimi soupeři, se kterými jsme
se velmi rádi sešli i u závěrečného pohoštění a probrali řadu situací, jichž jsme byli
svědky jako diváci na stadionech či u televizních obrazovek a které nesmazatelně
vstoupily do fotbalové historie.
Zkrátka nepřicházejí ani zimní sporty. Již potřetí budeme partnery závodu
v klasickém běhu na lyžích – Šumavské
třicítky. Ten se odehrává v krásném pro-
FINÁLE GOLFOVÉHO
TURNAJE V ROCE 2008
PROBĚHLO SPOLEČNĚ
S ČESKÝMI DNY
V EGYPTĚ
ANTONÍN PANENKA,
IVAN HAŠEK A KAROL
DOBIAŠ PŘED UTKÁNÍM
S MANAŽERY
NEHRAJÍCÍ KAPITÁNKOU TÝMU MANAŽERŮ
BYLA VĚRA KOCOVÁ
SOUČÁSTÍ ZÁVODU
V BĚHU NA LYŽÍCH
ŠUMAVSKÁ 30 SE STAL
ZÁVOD FIREMNÍCH TÝMŮ
K NEJOBLÍBENĚJŠÍM SPORTOVNÍM PROJEKTŮM PATŘÍ FOTBALOVÁ ODPOLEDNE. MÍSTEM JEJICH KONÁNÍ SE STALY STADIONY
SPARTY NA LETNÉ ČI DUKLY NA JULISCE.
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 21
Jak měřit významnost?
Žebříček nejvýznamnějších firem, který příští rok již po dvacáté zveřejní Sdružení CZECH
TOP 100, má za cíl představit české podniky, poukázat na ty nejvýznamnější (měřeno velikostí tržeb) a ve vedlejších hodnoceních (měřeno velikostí exportu, přidané hodnoty, zisku
či zaměstnanosti) na další kvantifikovatelné stránky jejich činnosti. Nezapomíná však volbou vhodných ukazatelů ani na specifika finančních institucí (bank, pojišťoven a podobně)
a pamatuje i na malé a střední podniky sestavováním žebříčků relativních ukazatelů.
K NEJDŮLEŽITĚJŠÍM
ODVĚTVÍM DOMÁCÍ
EKONOMIKY PATŘÍ
ENERGETIKA
těžejním ukazatelem žebříčku
nejvýznamnějších firem CZECH
TOP 100 jsou pro výrobní a obchodní
společnosti tržby, přesněji tržby za vlastní výkony a zboží. Podle hodnoty tohoto
ukazatele, jenž vyjadřuje obrat z prodeje výsledků výrobní i obchodní činnosti,
se hodnotí již tradičně ekonomická síla
podniků a sestavuje se základní žebříček nejvýznamnějších firem.
S
22 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
Podstatným doplňkem údajů o tržbách je i informace o velikosti majetku
podniku, to jest o aktivech. Otevřenou
ekonomiku však zajímá nejen realizace
vlastní produkce doma, ale zejména v zahraničí. Proto je informace o tržbách doplněna ukazatelem, informujícím o prodeji do zahraničí, tedy o tržbách za vývoz.
Díky tomu je možné sestavit doplňkový
žebříček nejvýznamnějších exportérů. Po-
dílem uvedených dvou ukazatelů vzniká
další, tentokrát relativní ukazatel informující o významu exportu v procentech
celkových tržeb.
Ekonomickou úroveň každé země
hodnotíme velikostí hrubého domácího
produktu. Pro každý podnik či skupinu
podniků je určitě zajímavé znát, jakou
část hrubého domácího produktu vytvoří. K získání této informace nám slouží
www.czechtop100.cz
ROČENKA ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
ukazatel (hrubé) přidané hodnoty, jenž
bezprostředně vyjadřuje část hrubého
domácího produktu vytvořeného daným
podnikem.
Je přirozené, že mezi ekonomicky
nejsilnějšími podniky měřeno tržbami
se mohou nacházet i ty méně úspěšné
z pohledu výsledku hospodaření. Za
důležité proto považujeme sestavování
doplňkových žebříčků podle dosaženého zisku, ale na druhé straně i podle
vykázané ztráty (to jest podle výsledku
hospodaření před zdaněním). O úrovni
hospodaření vypovídá ukazatel rentability tržeb definovaný jako (v procentech
vyjádřený) podíl zisku na tržbách. Ten
umožňuje i malým podnikům, pokud
hospodaří efektivněji než giganti, dostat
se na přední místa v žebříčku. Podobně
lze hodnotit efektivnost vynakládaných
prostředků pomocí ukazatele rentability
vlastních zdrojů, jehož hodnota informuje o tom, jak velkého zisku podnik dosáhl z 1 Kč vlastního kapitálu.
Velikost a ekonomický význam podniku se neměří jenom tržbami, ale také
počtem zaměstnanců ve fyzických osobách. Tabulka největších zaměstnavatelů
se tak stává nepominutelným doplňkem
hlavního žebříčku, jehož význam vynikne
především při regionálním členění údajů.
Sledování zaměstnanosti a přidané
hodnoty umožňuje sestavit další „kvali-
tativní“ žebříček, který dává možnost vyniknout i malým podnikům, tedy pořadí
podle produktivity práce. Ta jako podíl
přidané hodnoty na zaměstnance (přepočtený počet) odpovídá svou koncepcí
pojetí společenské produktivity práce,
tedy podílu hrubého domácího produktu
na zaměstnance.
Význam a úspěšnost finančních
institucí (měnových institucí, pojišťoven, penzijních fondů a pomocných
finančních institucí) se kromě některých
ukazatelů společných s nefinančními
proto, alespoň ve stručné formě, definice těch ukazatelů, které každoročně nacházíte v dotaznících Sdružení CZECH
TOP 100.
Tržby za vlastní výkony a zboží představují obrat z prodeje vlastní produkce (to jest vlastních výrobků a služeb)
externím odběratelům a obrat z prodeje obchodního zboží nakoupeného
za účelem dalšího prodeje. Do tržeb
za vlastní výkony a zboží se nezahrnují
daň z přidané hodnoty a vnitropodnikové dodávky.
STĚŽEJNÍM UKAZATELEM ŽEBŘÍČKU NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR CZECH TOP 100 JSOU PRO
VÝROBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI TRŽBY.
podniky (výsledek hospodaření, počet
zaměstnanců) hodnotí podle pro danou podskupinu specifických kritérií.
Význam měnových institucí je dán hodnotou jejich aktiv a výnosů, u pojišťoven
potom předepsaným hrubým pojistným.
Pro penzijní fondy jsou charakteristickým ukazatelem na jedné straně přijaté
příspěvky od účastníků penzijního připojištění a na druhé vyplacené dávky
z penzijního připojištění.
Závěrem dodejme výše uvedeným
větám i trochu preciznosti. Uvádíme
Aktiva celkem představují stav majetku v podobě dlouhodobého majetku,
oběžných aktiv a ostatních aktiv k určitému okamžiku. Dlouhodobý majetek
tvoří hodnota nehmotného a hmotného
dlouhodobého majetku a dlouhodobého finančního majetku. Oběžná aktiva
tvoří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé
pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Ostatní aktiva představují časové
rozlišení.
Přidaná hodnota (hrubá) je účetní
přidanou hodnotou, jež představuje vý-
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 23
ROČENKA ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
OTEVŘENOU EKONOMIKU, TEDY I TU ČESKOU,
ZAJÍMÁ NEJEN REALIZACE VLASTNÍ PRODUKCE
DOMA, ALE ZEJMÉNA NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH.
kony včetně obchodní marže zmenšené
o výkonovou spotřebu. Je tedy součtem
tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, změny stavu zásob vlastní činnosti,
aktivace a obchodní marže zmenšeným
o výkonovou spotřebu.
Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk/ztráta) představuje rozdíl mezi
výnosy celkem a náklady celkem za sledované období. Odpovídá souhrnu výsledku hospodaření za běžnou činnost,
finančního výsledku hospodaření a mimořádného výsledku hospodaření.
Vlastní kapitál představuje stav vlastních
zdrojů k určitému okamžiku a je tvořen z
těchto položek:
• základní kapitál zapsaný do obchodního rejstříku, to jest stav peněžních
i nepeněžních vkladů společníků do
společnosti (a. s. nebo s. r. o., základní kapitál družstva tvoří stav členských
vkladů a členských podílů);
• kapitálové fondy, to jest fondy tvořené
z externích zdrojů (emisní ážio, ostatní
kapitálové fondy);
• fondy ze zisku (zákonný rezervní
fond, nedělitelný fond, statutární fondy
a ostatní fondy);
• výsledek hospodaření minulých let (nerozdělený zisk, respektive neuhrazená
ztráta);
• výsledek hospodaření běžného období.
24 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
K DŮLEŽITÝM ÚDAJŮM,
VYPOVÍDAJÍCÍM
O KONDICI KONKRÉTNÍHO PODNIKU,
PATŘÍ I VÝVOJ POČTU
ZAMĚSTNA NCŮ
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách představuje průměrný stav všech stálých
a dočasných zaměstnanců, kteří jsou
v pracovním poměru k zaměstnavateli
(v družstvech i v členském poměru) bez
ohledu na to, zda jsou v práci přítomni
či nikoli. Patří sem i společníci ve společnosti s ručením omezeným a komanditisté v komanditních společnostech, pokud
mají uzavřenu pracovní smlouvu se svou
společností, a jsou tudíž k ní v pracovním
poměru a dostávají příjem ze závislé
činnosti. Nepatří sem ženy na mateřské
dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby ve výkonu vojenské služby
(včetně civilní), učni a studenti na praxi,
osoby pracující podle dohod o práci či
pracovní činnosti a podobně. Průměrný
stav se počítá jako aritmetický průměr
průměrného počtu za jednotlivé měsíce.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený představuje počet
zaměstnanců přepočtený na počet osob
www.czechtop100.cz
zaměstnaných na plný pracovní úvazek.
Přepočet se neprovádí u zaměstnanců,
kteří z důvodu zdraví škodlivého prostředí a podobně mají kratší pracovní dobu,
dále u osob mladších 26 let, osob vykonávajících vedlejší činnost v souběžném pra-
podílových listů a ostatních účastí, dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku, ostatního hmotného majetku
a ostatních aktiv.
Předepsané hrubé pojistné představuje veškeré částky splatné podle pojist-
CHARAKTERISTICKÝM ZNAKEM ŽEBŘÍČKŮ, SESTAVOVANÝCH CZECH TOP 100, JE ZEJMÉNA ORIENTACE NA OBJEKTIVNÍ A PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PODNIKŮ.
ných smluv během účetního období bez
ohledu na to, že se tyto částky mohou
věcně vztahovat i k jiným účetním obdobím. Sleduje se zvlášť v životním pojištění a v neživotním pojištění.
Přijaté příspěvky od účastníků penzijního
připojištění (včetně státního příspěvku)
představují předpis přijatého penzijního
připojištění od fyzických osob včetně
příspěvku od zaměstnavatelů zvýšený
o státní příspěvek k přijatým příspěvkům
od účastníků penzijního připojištění. Státní
TAHOUNEM ČESKÉHO
EXPORTU JE PŘEDEVŠÍM AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL
Jak už bylo uvedeno, čeká nás příští rok jubilejní, 20. ročník ankety 100
nejvýznamnějších firem v České republice. Charakteristickým znakem žebříčků
CZECH TOP 100 je zejména orientace
na objektivní a prokazatelné výsledky
hospodaření podniků. V uplynulých devatenácti letech byl za tímto účelem systematicky budován a postupně rozšiřován
ucelený soubor ukazatelů. Proto lze na
žebříčky nahlížet nejen jako na historická pořadí významnosti českých podniků,
ale i jako na určitý analytický materiál,
který vychází ze všeobecně uznávaných
a časově srovnatelných ukazatelů v českém ekonomickém prostředí a respektuje
hlubší statistická a účetní kritéria.
TOMÁŠ DAVID
Foto archiv
covním poměru, popřípadě příležitostně
na výzvu a podle potřeb zaměstnavatele.
Výnosy (pro měnové instituce) představují výnosy z finančních činností, použití rezerv a opravných položek, ostatní
provozní výnosy, mimořádné výnosy
a vnitrobankovní výnosy.
Aktiva (pro měnové instituce) představují stav majetku v podobě pokladní
hotovosti a vkladů u centrální banky,
pohledávek za bankami, pohledávek
za klienty, dluhových papírů, akcií,
příspěvek představuje předpis částky, kterou jako prémii přizná pojistným fondům,
respektive účastníkům penzijního připojištění stát na základě celkového objemu
přijatého penzijního připojištění.
Vyplacené dávky z penzijního připojištění představují předpis nákladů na výplaty dávek penzijního připojištění.
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 25
ROČENKA ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
Žebříček 200 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
firma
tržby
2012
tržby
2011
hosp. výsledek
2012
počet zaměst.
2012
přidaná hodnota
2012
vývoz
2012
aktiva
2012
1.
ŠKODA AUTO a.s.
262 649 000
252 562 000
17 934 000
26 404
83 462 000
240 722 000
159 986 000
2.
ČEZ, a.s.
215 095 000
209 761 000
50 957 000
31 308
127 598 000
14 087 000
636 070 000
3.
RWE Česká republika a.s.
181 130 857
135 984 147
48 166 787
486
–15 806 971
135 318 237
131 786 350
4.
AGROFERT HOLDING, a.s.
132 499 231
117 606 814
7 734 099
28 008
25 139 529
67 262 460
96 168 048
5.
UNIPETROL, a.s.
107 280 000
97 427 000
–4 687 000
3 705
3 169 000
31 081 000
50 631 000
6.
FOXCONN CZ s.r.o.
105 117 815
102 327 509
961 156
3 982
2 385 034
104 646 862
16 701 130
7.
ALPIQ ENERGY SE
81 482 550
60 178 612
91 642
98
193 849
65 822 726
10 437 277
8.
ČEPRO, a.s.
66 365 704
51 911 527
642 341
806
1 743 286
1 730 092
19 226 774
9.
MORAVIA STEEL a.s.
61 910 636
65 972 567
1 306 783
321
2 193 899
27 774 706
17 300 581
10.
ENI Česká republika, s.r.o.
53 254 435
46 962 838
n/a
102
–91 999
5 069 157
11 448 568
11.
Telefónica Czech Republic, a.s.
52 388 000
55 562 000
10 008 000
6 890
n/a
n/a
88 892 000
12.
AHOLD Czech Republic, a.s.
40 704 556
40 528 085
n/a
10 071
n/a
n/a
n/a
13.
OKD, a.s.
37 545 469
44 965 492
1 548 680
12 865
15 968 340
19 870 771
43 202 554
14.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
37 100 709
38 893 068
1 003 293
5 973
4 790 861
n/a
26 967 170
15.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
36 440 169
40 241 898
1 158 363
7 779
6 507 991
24 318 657
66 916 460
16.
Energetický a průmyslový holding, a.s.
35 750 000
24 412 000
10 135 000
n/a
n/a
n/a
79 907 000
17.
Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.
34 157 702
39 669 683
319 147
2 400
3 298 538
34 157 702
n/a
18.
České dráhy, a.s.
33 580 016
33 287 062
–1 343 138
26 082
n/a
10 171 898
84 525 342
19.
BOSCH Group ČR
33 000 000
32 500 000
n/a
7 400
n/a
n/a
n/a
20.
Siemens, s.r.o.
32 611 900
32 559 567
2 271 312
9 881
9 082 303
22 293 010
19 784 385
21.
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.
29 884 039
28 507 760
61 054
1 425
929 638
28 834 951
8 825 128
22.
Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.
28 472 570
28 307 932
86 393
43
155 677
n/a
4 106 623
23.
Metrostav a.s.
26 674 821
26 113 858
740 644
5 009
5 764 539
1 636 902
23 314 292
24.
T-Mobile Czech Republic a.s.
25 270 000
26 294 000
8 663 000
2 960
13 434 000
584 000
32 940 000
25.
OMV Česká repulblika, s.r.o.
25 269 848
33 477 117
–446 547
44
222 546
n/a
5 853 228
26.
Shell Czech Republic a.s.
23 609 817
20 091 112
–256 674
125
267 335
1 028 715
9 048 482
27.
Pražská energetika, a.s.
20 557 465
20 468 970
3 035 450
1 375
n/a
n/a
20 076 102
28.
Česká pošta, s.p.
18 945 268
20 454 281
306 375
33 470
14 138 484
307 245
26 766 141
29.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
17 463 736
15 161 711
491 203
497
915 055
32 903
7 215 360
30.
BOSCH DIESEL s.r.o.
17 426 707
17 218 728
468 042
4 324
4 504 105
17 384 750
11 829 540
31.
Skanska a.s.
17 329 000
15 519 000
212 000
4 966
n/a
n/a
18 819 000
32.
GECO, a.s.
17 312 902
15 987 109
224 333
1 508
694 270
36 738
2 551 502
33.
Vodafone Czech Republic a.s.
16 683 000
17 324 000
2 138 000
1 748
n/a
n/a
43 386 000
564 452
24 947 000
34.
Vítkovice Holding a.s.
16 212 000
14 028 624
35.
Veolia Voda Česká republika, a.s.
16 109 274
15 524 370
36.
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
15 568 711
16 103 370
7 937
4 810 000
8 485 000
5 275
5 073 852
10 878
10 438 276
108 957
10 595
8 883 146
4 950
73 579 347
37.
ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
15 344 349
15 707 237
3 662 008
3 750
5 548 420
5 498 832
24 941 178
38.
EUROVIA CS, a.s.
15 084 920
25 270 900
725 828
3 067
3 617 838
284 940
16 908 443
39.
ČD Cargo, a.s.
13 928 088
14 404 017
–2 046 706
8 914
5 458 264
4 954 209
14 932 136
40.
METALIMEX a. s.
13 445 147
13 353 820
230 700
75
299 792
4 042 454
2 706 241
41.
Dalkia Česká republika, a.s.
12 977 859
13 196 233
2 328 388
2 309
n/a
n/a
15 100 557
42.
Philip Morris ČR a.s.
12 963 012
12 155 147
3 048 808
1 232
4 679 262
5 475 300
17 820 053
43.
STRABAG a.s.
12 769 293
15 070 970
253 437
2 043
1 463 488
n/a
10 449 922
44.
ABB s.r.o.
12 300 000
n/a
n/a
3 200
n/a
9 200 000
n/a
45.
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
12 155 477
11 769 231
432 258
3 747
3 257 610
8 008 301
13 676 117
46.
Lesy České republiky, s.p.
11 615 681
11 760 272
5 478 300
3 231
7 356 272
17 587
81 830 276
47.
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
11 274 253
11 428 067
449 522
79
467 817
1 511 553
2 784 504
48.
Iveco Czech Republic, a. s.
11 094 389
11 409 116
1 168 871
1 884
2 340 519
9 509 478
6 453 980
49.
ALTA Invest, a.s.
10 796 265
11 713 208
196 901
1 253
679 729
2 743 352
10 284 442
50.
AGEL a.s.
10 795 244
8 587 538
622 038
9 878
4 583 870
n/a
6 340 679
26 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč, n/a – neuvedeno
poř.
GECO, a.s. Česká republika
Pod Čimickým hájem 190/11, 181 00 Praha 8, Česká republika
www.geco.cz
Největší provozovatel maloobchodní sítě s tabákovými výrobky
Největší distributor cigaret a doutníků
Největší prodejce tisku
Největší obstaravatel prodeje loterijních produktů v ČR
250 maloobchodních prodejen
Více než 60 milionů obsloužených zákazníků za rok
Více než 400 tisíc aktivních uživatelů věrnostní karty
Více než 1.500 zaměstnanců
Dlouhodobý držitel nejvyššího ratingového hodnocení AAA
„Certifikátu Čekia Stability Award“
34. místo v žebříčku Nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
GECO, s.r.o. Slovenská republika
Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
www.geco.sk
Významný provozovatel maloobchodní sítě s tabákovými výrobky
37 maloobchodních prodejen
Více než 7 milionů obsloužených zákazníků za rok
Více než 55 tisíc aktivních uživatelů věrnostní karty
Více než 180 zaměstnanců
GECO GmbH
Spolková republika Německo
Sickingenstrasse 39, 69126 Heidelberg
Spolková republika Německo
www.gecode.de
Významný provozovatel maloobchodní sítě s tabákovými
výrobky
88 maloobchodních prodejen
Více než 8 milionů obsloužených zákazníků za rok
Více než 350 zaměstnanců
www.geco.cz
ROČENKA ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
Žebříček 200 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
tržby
2012
firma
tržby
2011
hosp. výsledek
2012
počet zaměst.
2012
přidaná hodnota
2012
vývoz
2012
aktiva
2012
51.
Severočeské doly a.s.
10 527 204
10 876 923
3 026 904
3 456
6 522 514
n/a
52.
MITAS a.s.
10 147 215
9 791 988
701 424
2 454
2 644 959
n/a
31 967 111
6 442 485
53.
NET4GAS, s.r.o.
10 074 343
9 767 410
5 655 325
566
9 316 233
n/a
58 267 967
54.
TRW Automotive Czech s.r.o
10 057 000
n/a
402 000
1 084
2 190 000
9 653 000
12 177 000
55.
AT Computers, a.s.
10 013 000
9 450 000
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
56.
Robert Bosch, spol. s r.o.
9 907 776
9 722 322
282 673
2 386
2 107 549
9 901 348
4 373 450
57.
Lumius, spol. s r.o.
9 903 467
9 186 399
224 534
45
330 420
1 268 449
1 443 101
58.
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
9 790 112
15 273 208
–639 052
1 115
537 677
7 545 368
8 205 567
59.
DEZA, a.s.
9 509 681
8 896 593
881 466
990
1 689 679
5 702 055
5 514 555
60.
nkt cables s.r.o.
9 183 844
9 956 357
–65 164
1 262
1 309 557
6 806 004
5 099 049
61.
OHL ŽS, a.s.
8 845 874
8 994 664
117 224
1 441
1 456 324
2 868 319
6 740 228
62.
Pražská plynárenská, a.s.
8 844 035
8 913 375
722 292
338
741 702
n/a
11 957 660
63.
Mondi Štětí a.s.
8 797 955
9 011 347
1 010 487
574
1 973 627
6 582 306
7 664 849
64.
VEMEX s.r.o.
8 681 042
4 812 666
–168 886
50
–24 434
n/a
1 525 103
65.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
8 566 898
8 254 153
–69 907
1 555
1 256 200
8 191 686
5 333 064
66.
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
8 480 468
8 649 930
382 779
829
920 157
8 480 468
7 854 209
67.
AAA Auto Group N.V.
8 445 852
6 792 897
692 286
1 757
2 331 204
n/a
2 397 573
68.
Bidvest Czech Republic s.r.o.
8 370 072
8 062 042
n/a
1 550
n/a
n/a
7 281 197
69.
COOP Centrum družstvo
8 147 344
8 276 346
2 099
49
51 887
n/a
963 747
70.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
8 110 732
n/a
n/a
2 577
2 086 009
2 148 457
n/a
71.
H R U Š K A , spol. s r.o.
8 040 864
7 950 816
163 843
3 706
970 687
25 085
2 529 423
72.
Advanced World Transport B.V.
7 818 191
8 554 871
252 637
2 303
1 980 590
1 485 976
8 518 287
73.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
7 796 772
8 107 238
1 151 812
4 064
4 891 259
144 452
19 595 792
74.
PSJ, a.s.
7 539 813
7 554 038
157 080
832
555 029
4 922 265
4 888 532
75.
Tereos TTD, a.s.
7 411 258
5 049 135
1 503 607
456
2 234 776
2 457 681
5 930 193
76.
sanofi-aventis, s.r.o.
7 224 968
7 040 430
52 029
329
574 306
1 210 414
3 297 462
3 773 956
77.
Automotive Lighting s.r.o.
7 170 075
6 273 275
630 189
1 435
1 640 031
7 169 522
78.
DEK a.s.
7 025 198
7 448 795
219 040
1 147
1 166 594
40 809
8 691 232
79.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
6 887 743
6 823 625
90 808
17 399
–813 570
n/a
80 837 590
80.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
6 843 166
6 673 391
1 682
5 239
150 121
n/a
4 557 641
81.
PSG-International a.s.
6 693 752
3 819 958
100 476
251
373 193
4 467 338
4 292 541
82.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
6 683 143
5 185 183
850 539
941
1 848 305
4 606 324
3 264 621
83.
MND a.s.
6 534 574
2 927 423
1 982 942
339
2 380 513
2 031 703
10 709 193
84.
Česká lékárnická, a.s.
6 435 000
7 788 000
10 067
5
5 387
n/a
660 636
85.
SAZKA sázková kancelář, a.s.
6 421 197
811 027
417 623
308
2 158 317
n/a
3 876 725
86.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
6 167 188
5 580 094
843 026
1 475
2 068 903
4 323 337
8 470 490
87.
SWS a.s.
6 101 229
5 751 016
91 599
205
149 869
622 271
2 097 892
88.
Lovochemie, a.s.
6 087 587
4 888 708
494 826
644
1 068 886
2 141 584
3 663 923
89.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
6 046 265
5 583 001
100 042
1 490
792 991
5 868 272
3 275 539
90.
Centropol Energy a.s.
5 977 993
n/a
546 652
122
696 733
n/a
4 047 277
3 039 158
91.
Sochorová válcovna TŽ, a.s.
5 921 805
6 080 384
315 626
721
730 085
n/a
92.
SAFINA, a.s.
5 887 155
6 014 168
212 728
385
587 198
4 071 105
3 282 911
93.
ARMEX Oil, s.r.o.
5 837 382
5 691 152
106 605
22
146 897
n/a
1 329 421
94.
Fakultní nemocnice Brno
5 669 212
5 696 917
28 987
500
2 027 294
0
5 723 428
95.
SPOLANA a.s.
5 625 324
5 700 726
–230 488
724
369 449
4 621 277
2 094 152
96.
KIEKERT-CS, s.r.o.
5 553 719
5 497 827
184 025
1 202
923 190
5 270 895
2 574 866
97.
Varroc Lighting Systems, s.r.o.
5 542 278
n/a
282 203
2 323
1 309 637
n/a
4 433 777
98.
JUTA a.s.
5 535 231
4 960 386
147 677
2 008
1 250 404
4 684 431
4 785 508
99.
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
5 532 277
5 312 095
43 499
424
246 833
1 096 637
2 275 280
Linde Gas a.s.
5 500 254
5 245 571
1 597 892
670
3 014 128
410 414
5 721 347
100.
28 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč, n/a – neuvedeno
poř.
ROČENKA ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
Žebříček 200 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
firma
tržby
2012
tržby
2011
hosp. výsledek
2012
počet zaměst.
2012
přidaná hodnota
2012
vývoz
2012
aktiva
2012
101.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
5 455 155
6 303 184
–197 551
1 102
670 760
4 608 480
5 654 679
102.
Zentiva, k.s.
5 438 428
5 746 256
920 309
845
1 943 121
4 336 548
5 520 606
103.
HAMÉ, s.r.o.
5 434 904
4 942 960
264 331
2 398
1 226 437
n/a
5 243 841
104.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
5 310 514
5 087 598
n/a
1 045
1 316 076
n/a
2 023 922
105.
Fakultní nemocnice Plzeň
5 258 228
5 570 919
18 969
4 392
n/a
n/a
6 333 464
106.
dm drogerie markt s.r.o.
5 244 060
5 006 149
212 007
1 509
1 027 835
n/a
1 895 089
107.
MADETA a. s.
5 129 974
5 107 643
96 736
1 666
741 594
837 164
1 985 687
108.
S group holding, a.s.
5 127 368
4 283 708
141 224
730
811 003
n/a
5 001 358
109.
ŠKODA JS a.s.
4 983 389
4 948 024
310 353
1 217
1 103 874
2 809 972
3 178 445
110.
GTS Czech s.r.o.
4 931 000
4 853 000
264 000
460
n/a
n/a
n/a
111.
WOOD & PAPER a.s.
4 677 063
n/a
17 234
27
42 153
n/a
n/a
112.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
4 506 588
3 290 062
98 956
426
360 029
1 052 888
1 722 488
113.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
4 313 988
4 229 023
n/a
1 725
1 489 171
n/a
3 638 343
114.
PROMET GROUP a.s.
4 175 615
3 931 810
13 620
1 204
616 547
985 253
2 551 910
115.
První novinová společnost a.s.
4 154 290
4 745 197
72 535
813
464 402
n/a
1 066 875
116.
HOCHTIEF CZ a. s.
4 122 112
5 047 052
41 201
1 088
826 308
n/a
3 593 830
117.
Fakultní nemocnice Ostrava
4 081 861
4 260 129
29 028
3 286
n/a
n/a
5 727 713
118.
DURA Automotive CZ, s.r.o.
3 997 302
4 247 901
172 600
1 339
909 739
3 597 572
2 456 088
119.
Top Tank, s.r.o.
3 972 394
3 998 651
91 673
71
87 417
n/a
222 114
120.
S u b t e r r a a.s.
3 970 410
4 319 827
169 905
843
540 597
709 661
3 619 899
121.
M.L.S. Holice, spol. s r.o.
3 915 035
3 866 447
44 575
1 157
506 613
3 597 551
1 711 161
122.
Biocel Paskov a.s.
3 787 202
3 766 357
–125 415
396
385 671
3 368 421
5 562 937
123.
PENAM, a.s.
3 782 282
3 955 877
174 702
2 118
980 769
105 473
2 722 418
124.
ESAB Vamberk, s.r.o.
3 731 878
4 030 502
150 177
646
851 176
189 928
1 349 385
125.
Fehrer Bohemia s.r.o.
3 728 613
3 671 479
285 883
1 223
1 023 456
2 953 886
1 605 650
126.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
3 633 160
4 184 682
60 922
945
683 953
3 421
1 437 021
2 403 450
127.
Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
3 623 865
4 474 550
–11 209
393
387 432
729 460
128.
KOH-I-NOOR holding a.s.
3 527 074
1 995 800
301 551
1 789
945 517
1 086 056
5 822 507
129.
Z-Group Steel Holding, a.s.
3 437 663
3 228 768
13 422
1 320
702 546
2 378 596
3 606 272
130.
T-Systems Czech s.r.o.
3 431 733
3 288 488
390 108
673
1 372 600
416 380
2 596 122
131.
CS CABOT, spol. s r.o.
3 396 824
3 195 516
556 297
100
921 599
2 772 225
1 623 814
132.
SPORTISIMO s.r.o.
3 361 719
2 630 887
88 079
1 121
504 919
n/a
2 210 146
133.
AŽD Praha s.r.o.
3 235 033
3 133 475
234 206
1 510
1 043 082
479 615
3 696 697
2 688 885
134.
Nemocnice Na Homolce
3 185 658
3 201 995
68 196
1 893
n/a
n/a
135.
PRECHEZA a.s.
3 051 014
2 830 729
829 750
604
1 193 072
2 492 836
2 743 730
136.
ŽĎAS, a.s.
3 040 803
3 188 824
105 023
2 502
1 282 095
1 603 194
3 443 923
137.
Fatra, a.s.
3 039 038
2 911 729
102 070
995
655 013
1 922 709
2 181 950
138.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2 857 341
2 832 521
2 856
2 923
n/a
n/a
5 022 718
139.
Nová Mosilana, a.s.
2 851 301
2 661 490
162 160
895
506 610
2 826 381
2 385 191
140.
Ardagh Metal Packaging Czech, a.s.
2 843 070
2 832 918
–42 058
411
364 562
2 399 807
3 232 318
141.
Seznam.cz, a.s.
2 834 035
2 681 080
939 764
994
1 928 905
54 090
1 857 916
142.
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
2 829 963
2 931 722
102 620
475
361 353
n/a
2 211 523
143.
EUREST, spol s r.o.
2 824 633
2 417 194
n/a
3 004
1 068 189
n/a
1 211 516
144.
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
2 789 080
2 278 266
263 645
1 371
1 048 998
2 230 386
5 591 691
145.
SMP CZ, a.s.
2 744 853
3 185 246
178 499
766
750 200
361 848
2 323 992
146.
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
2 733 478
2 679 153
6 194
33
53 017
n/a
831 450
147.
Tabák Plus, spol. s r.o.
2 691 931
2 880 352
7 324
81
44 939
565 245
249 391
148.
Tchibo Praha, s.r.o.
2 678 399
2 144 636
192 547
339
429 790
n/a
1 265 676
149.
CTP Invest, s.r.o.
2 462 755
2 837 815
2 200 964
103
n/a
n/a
45 993 789
150.
AutoCont CZ a.s.
2 421 279
2 365 554
100 809
600
638 087
96 701
1 181 539
30 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč, n/a – neuvedeno
poř.
ROČENKA ŽEBŘÍČEK NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH FIREM ČR
Žebříček 200 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2012
firma
tržby
2012
tržby
2011
hosp. výsledek
2012
počet zaměst.
2012
přidaná hodnota
2012
vývoz
2012
aktiva
2012
151.
Plzeňská teplárenská, a.s.
2 419 546
2 393 362
462 168
272
1 108 910
n/a
5 364 980
152.
KORDÁRNA Plus, a.s.
2 332 865
2 119 046
65 277
643
383 631
1 796 499
1 391 980
153.
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.
2 289 743
n/a
96 560
1 044
641 328
1 320 250
1 832 611
154.
ZAPA beton a.s.
2 203 805
2 374 901
112 485
517
558 932
n/a
1 685 271
155.
DEMONTA Trade SE
2 193 382
2 252 240
61 973
23
47 657
n/a
2 919 675
156.
Semperflex A.H., s.r.o.
2 191 036
2 140 258
347 936
506
682 351
1 997 888
1 413 267
157.
MERO ČR, a.s.
2 175 190
1 924 507
458 125
113
1 131 261
n/a
11 380 488
158.
TOS VARNSDORF a.s.
2 172 619
1 786 778
186 348
539
622 911
1 831 090
2 804 558
159.
Česká zbrojovka a.s.
2 171 185
2 095 189
172 398
1 256
934 796
1 486 987
1 994 735
160.
ARIMEX TRADE s.r.o.
2 160 900
1 364 265
66 281
11
79 245
880 452
629 089
161.
Budějovický Budvar, národní podnik
2 160 800
2 072 264
222 642
612
603 642
1 030 711
5 487 636
162.
TEDOM a.s.
2 148 668
1 841 429
72 787
512
541 108
954 090
3 613 614
163.
MMD – Monitors&Displays Czech Republic s.r.o.
2 135 379
1 154 922
9 733
12
30 604
1 622 575
649 957
164.
Letov Letecká výroba s r.o.
2 132 965
1 847 696
58 560
636
466 991
2 072 851
1 715 406
165.
GEOSAN GROUP a.s.
2 124 669
2 373 857
50 656
133
620 472
n/a
2 560 138
166.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
2 119 953
2 044 825
476 140
878
1 395 394
38 737
7 505 559
167.
AB Facility a.s.
2 098 787
1 376 982
22 478
12 210
1 385 203
n/a
2 088 076
168.
ČESKÝ ROZHLAS
2 098 419
n/a
32 235
1 432
n/a
n/a
n/a
169.
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
2 067 886
2 054 131
143 042
260
337 496
1 318 553
1 718 412
1 859 895
170.
VEBA, textilní závody a.s.
2 061 949
1 831 217
302 676
1 174
935 232
1 914 649
171.
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.
2 039 988
1 728 622
122 751
1 097
905 924
2 039 988
3 329 962
172.
Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
2 037 918
1 920 982
88 689
232
258 693
1 601 336
1 065 770
173.
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
2 025 451
2 019 257
1 061
2 335
1 184 722
n/a
2 316 866
174.
Kapsch Telematic Services spol. s r.o.
2 011 937
1 977 344
455 248
150
496 220
n/a
1 013 933
175.
Saar Gummi Czech s.r.o.
2 003 322
2 071 230
98 767
628
445 202
1 507 624
1 204 049
176.
Ammann Czech Republic a.s.
1 987 692
1 640 430
67 755
585
364 814
1 972 351
1 925 294
177.
Sellier & Bellot a.s.
1 969 312
1 713 871
360 723
1 159
898 354
1 418 744
1 362 781
178.
GUMOTEX, akciová společnost
1 966 903
1 953 994
91 802
1 201
643 981
1 252 835
1 390 889
179.
CommScope Czech Republic s.r.o.
1 962 331
2 441 096
58 827
468
288 672
1 955 861
612 139
180.
VETROPACK MORAVIA GLASS, a. s.
1 928 050
1 815 273
183 696
478
630 720
n/a
2 189 878
181.
EURONICS ČR a.s.
1 919 749
1 910 876
4 888
16
8 845
n/a
378 487
182.
BAK stavební společnost, a.s.
1 914 985
1 946 583
n/a
309
223 750
n/a
1 665 288
183.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu PP, a.s.
1 914 764
1 998 192
299 917
142
806 090
n/a
8 795 841
184.
Pramet Tools, s.r.o.
1 905 311
1 769 271
358 815
700
890 977
1 432 523
1 737 093
185.
L I N E T spol. s r.o.
1 902 689
1 611 755
401 213
543
747 788
1 662 504
2 519 485
186.
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
1 899 376
1 835 664
33 845
877
284 745
n/a
765 031
187.
Federal-Mogul Friction Products
1 866 861
1 869 248
249 056
609
631 760
1 634 341
1 563 379
188.
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
1 859 798
1 973 123
n/a
316
n/a
1 074 433
n/a
189.
ZVVZ GROUP, a.s.
1 800 261
1 603 665
72 588
863
441 384
667 689
1 851 142
190.
LONZA BIOTEC s.r.o.
1 776 577
1 891 371
33 710
393
498 868
1 663 914
3 104 605
191.
ELECTROLUX, s.r.o.
1 696 596
1 742 619
24 314
49
117 203
25 757
598 401
192.
SITA CZ
1 643 767
1 733 867
n/a
1 081
n/a
n/a
2 576 796
193.
Rieter CZ s.r.o.
1 640 425
2 412 794
364 573
512
387 356
1 590 406
1 234 341
194.
SOR Libchavy spol. s r.o.
1 638 703
2 476 656
n/a
590
n/a
653 302
2 291 905
195.
KORADO, a.s.
1 589 615
1 554 521
24 702
428
397 401
957 559
1 961 360
196.
KPMG Česká republika, s.r.o.
1 587 604
1 594 802
31 209
680
1 019 993
383 064
559 910
197.
Kermi s.r.o.
1 574 919
1 489 292
40 705
762
503 244
1 534 325
1 269 963
198.
SECURITAS ČR s.r.o.
1 563 529
1 560 619
86 793
3 209
n/a
n/a
843 981
199.
AGRO CS a.s.
1 552 816
1 405 322
94 217
231
332 763
115 980
1 436 060
200.
SIGMA GROUP a.s.
1 542 716
1 544 993
134 611
840
531 130
1 025 269
1 201 867
32 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Údaje v tisících Kč, n/a – neuvedeno
poř.
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
TEPNY NAŠÍ EKONOMIKY
SPOLEČNOST NET4GAS PROVOZUJE
PŘES 3800 KILOMETRŮ PLYNOVODŮ
lem bylo zvýšení přepravních kapacit, vyšší
míra diverzifikace přepravních cest a flexibilnější technologická využitelnost přepravní soustavy. Součástí tohoto investičně rozvojového programu byla i výstavba nového
vysokotlakého plynovodu GAZELA. Ten je
od roku 2013 nedílnou součástí nové severní cesty pro přepravu zemního plynu
do západní Evropy. Navazuje na systém
plynovodů NORD-STREAM a OPAL, které
jsou díky vysokotlakému plynovodu GAZELA
propojeny se soustavou MEGAL, zásobující jih Německa a Francii. Výstavba plyno-
Společnost NET4GAS, s.r.o., je už více než čtyřicet let bezpečným a spolehlivým přepravcem zemního plynu přes území České republiky. Provozuje přes 3800 km plynovodů a je výhradním provozovatelem přepravní soustavy v České republice.
P
vodu GAZELA byla ryze privátní investicí
společnosti NET4GAS v celkové hodnotě
10 miliard Kč.
Kromě tohoto projektu společnost NET4GAS
vybudovala historicky první vysokotlaké
propojení české a polské přepravní sousta-
řepravní soustava společnosti NET4GAS
lokální distributory a obchodníky se zemním
vy v rámci tzv. severojižního koridoru mezi
disponuje pěti kompresními stanice-
plynem.
Českým Těšínem a polským Cieszynem, či
mi s instalovaným výkonem 297 MW, třemi
V souvislosti se zvyšováním dodávek
nové propojení přepravní soustavy s pod-
hraničními předávacími stanicemi (Lanžhot,
ruského zemního plynu do zemí Evropské
zemním zásobníkem plynu v Tvrdonicích.
Hora Svaté Kateřiny a Brandov) a téměř
unie společnost NET4GAS realizovala
V neposlední řadě společnost NET4GAS
stovkou vnitrostátních předávacích stanic pro
řadu nových investičních projektů. Jejich cí-
provedla i kompletní modernizaci české pře-
SPOLEČNOST
REALIZOVALA ŘADU
NOVÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ
pravní soustavy s cílem zajištění vyšší technologické využitelnosti ve směru západ–východ v rámci projektu zpětného toku plynu
(Reverse Flow).
Společnost NET4GAS je odpovědným
partnerem pro města a obce, a to především
v lokalitách, kde působí. Aktivně se angažuje ve třech oblastech: ochrana přírody a životního prostředí (NET4GAS Blíž přírodě),
Blíž poznání) a komunitní rozvoj (NET4GAS
Blíž regionům).
Více informací najdete na stránkách
www.net4gas.cz.
34 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Foto NET4GAS
výchova, vzdělávání a výzkum (NET4GAS
Naše přepravní soustava
propojuje energetické trhy
již více než 40 let.
Zajišťujeme
mezinárodní přepravu zemního plynu přes
Českou republiku pro naše zahraniční partnery
vnitrostátní přepravu zemního plynu našim
partnerům na území České republiky
pružnou, na poptávku orientovanou
přepravní soustavu a související obchodní
a technické produkty a služby
www.net4gas.cz
ROČENKA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FIRMY ČR
FIRMY V POHYBU
Údajová základna, postupně vytvořená za devatenáct let
trvání ankety CZECH TOP 100, má nesporné kvality co do
reálné výpovědi o ekonomické situaci hodnocených podniků. Shrnuje individuální data za nejvýznamnější podniky národního hospodářství, data, která bychom v takovém množství a v takové srovnatelnosti a dostupnosti (viz
www.czechtop100.cz) jinde hledali jen velmi obtížně.
36 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
hlediska jednotlivých firem nikdy
nechyběla mezi první desítkou
nejvýznamnějších firem společnost ČEZ
a po zrušení podmínky obchodovatelnosti akcií na burze rovněž Škoda
Auto, která s výjimkou roku 2009 (kdy
ji ve velikosti tržeb přeskočil právě ČEZ)
opanovala první příčku. Hlubší rozbor
vývoje těchto podnikových dat i jejich
vzájemných vazeb ukazuje, že v nich
lze zřetelně nalézt reliéf souhrnného
vývoje národního hospodářství České
republiky v časech dobrých i nyní v časech horších.
Česká ekonomika prošla v posledních letech významnými peripetiemi. Po
letech konjunktury (roky 2004 až 2007
s průměrným šestiprocentním tempem
růstu HDP) dochází ke zpomalení růstu
(rok 2008, růst HDP o 3,1 %) a nakonec i k poklesu ekonomiky (rok 2009,
pokles HDP o 4,5 %). Výsledky, jež už
devatenáctým rokem zjišťuje a poskytuje sdružení CZECH TOP 100, ukazují,
že úspěchy i neúspěchy celého národního hospodářství jsou jen zrcadlem
toho, co se odehrává v podnicích. Léta
ekonomického růstu 2004 až 2007
znamenala pro stovku nejvýznamnějších podniků, sledovaných v anketě
CZECH TOP 100, vzestup tržeb, vývozu i zisku. Rok 2009 se projevil zejména poklesem zisku, ale i tržeb a vývozu.
Výsledky stovky nejvýznamnějších podniků v roce 2010 (meziroční růst tržeb
o 12,9 %, vývozu o 22,6 %) dávaly
malou naději, že česká ekonomika se
z krize rychle zotaví. Rok 2011 jsme na
základě výsledků ankety CZECH TOP
100 (i národohospodářských údajů)
hodnotili mírně optimisticky. Rok 2012
ale přinesl pokles výkonnosti celé ekonomiky o 1,2 %. Z hlediska podniků
účastnících se ankety CZECH TOP 100
ukázal mírný růst tržeb, vývozu a zisku,
stagnaci přidané hodnoty a zaměstnanosti u stovky a zejména desítky těch
nejvýznamnějších.
V anketě 100 nejvýznamnějších
firem ČR sdělují podniky na principu
dobrovolnosti své individuální údaje
o tržbách, zaměstnanosti, zisku či ztrátě, přidané hodnotě atd. Základním
ukazatelem této ankety jsou tržby ne-
Z
www.czechtop100.cz
V ANKETĚ 100 NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM ČR SDĚLUJÍ PODNIKY NA PRINCIPU
DOBROVOLNOSTI SVÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚDAJE O TRŽBÁCH, ZAMĚSTNANOSTI, ZISKU
ČI ZTRÁTĚ NEBO PŘIDANÉ HODNOTĚ.
boli obrat z prodeje výrobků a služeb
nefinančních podniků. Podle hodnoty tohoto souhrnného ukazatele jsou
podniky, účastnící se ankety CZECH
TOP 100, už od roku 1994 řazeny do
základního žebříčku. V prvních dvou
letech (1994–1995) byly v anketě hodnoceny pouze podniky, jejichž akcie
byly obchodovány na Pražské burze.
Toto omezení padlo již u výsledků za
rok 1996 a postupně (v letech 1998,
resp. 1999) byly do ankety zařazeny
i další ukazatele, vypovídající o ekonomické činnosti podniků (vývoz, přidaná
hodnota, zaměstnanost, zisk). To s sebou přineslo možnost sestavovat vedle
hlavního žebříčku nejvýznamnějších
podle tržeb i doplňková pořadí nejvýznamnějších vývozců či tvůrců přidané
hodnoty, největších zaměstnavatelů či
nejziskovějších podniků. Větší bohatost zjišťovaných dat umožnila dále
sestavování žebříčků podle hodnot relativních ukazatelů (produktivita práce,
rentabilita tržeb), což otevřelo příležitost
k vyniknutí pro menší podniky. Po roce
2000 se pak do hledáčku CZECH TOP
100 dostaly i finanční instituce (banky,
pojišťovny, penzijní společnosti, ostatní
finanční zprostředkovatelé a pomocné
finanční instituce). Jejich vcelku malý
počet na území ČR ve srovnání s nefinančními podniky a heterogenita jejich
činnosti (a tudíž i dominantních ukazatelů vyjadřujících jejich ekonomickou sílu)
jsou ovšem určitými objektivními překážkami sestavování rozsáhlejších žebříčků
a hlubších analýz. Sledováním všech
těchto údajů vznikla rozsáhlá databáze
informací o podnicích, ze které lze v historickém pohledu vysledovat některé zajímavé postřehy a tendence.
Z hlediska jednotlivých firem poskytuje velmi zajímavé srovnání pohled
na první desítku nejvýznamnějších subjektů (tj. žebříček podle objemu tržeb)
a její porovnání s první desítkou společností, které v příslušných letech dosáhly
nejvyššího zisku. Jestliže před patnácti
lety bylo hned sedm nejvýznamnějších
firem zároveň mezi TOP 10 podle zisku,
pak v posledním publikovaném žebříčku již to byly jen čtyři. Stálicemi v tomto
porovnání jsou Škoda Auto a ČEZ. Ty
ani jednou za posledních patnáct let
nechyběly mezi desítkou nejúspěšnějších v obou žebříčcích. Tyto dva lídry
PROF. ING. RICHARD
HINDLS, CSC., DR.H.C.
PROF. ING. STANISLAVA HRONOVÁ,
CSC., DR.H.C.
doplňují ještě RWE a Telefonica O2,
jež v tomto výčtu absentovaly jen jednou – RWE v roce 2010 a Telefonica
O2 v roce 2012. Naopak v posledních
letech je pravidelným příslušníkem této
vybrané skupiny také Agrofert Holding,
který se od roku 2006 umísťuje jak
mezi TOP 10 nejvýznamnějších firem
podle tržeb, tak mezi první desítkou
nejziskovějších. Podrobnější přehled
poskytuje přiložená tabulka.
PROF. ING. STANISLAVA
HRONOVÁ, CSC., DR.H.C.,
PROF. ING. RICHARD HINDLS,
CSC., DR.H.C.,
Vysoká škola ekonomická v Praze
PODNIKY V TOP 10 PODLE TRŽEB, KTERÉ BYLY ZÁROVEŇ V TOP 10 PODLE ZISKU
Rok Počet
1999
7
2000
6
2001
6
2002
5
2003
6
2004
7
2005
6
2006
5
2007
5
2008
5
2009
5
2010
4
2011
5
2012
4
Jméno
Transgas, Český Telecom, ŠKODA AUTO, ČEZ, Unipetrol, Česká rafinérská, Eurotel
Transgas, Český Telecom, ŠKODA AUTO, ČEZ, Unipetrol, Česká rafinérská
Transgas, Český Telecom, ŠKODA AUTO, ČEZ, Unipetrol, Eurotel
Transgas, Český Telecom, ŠKODA AUTO, ČEZ, Siemens Group
Transgas, ŠKODA AUTO, ČEZ, Siemens Group, ISPAT, Agrofert
Transgas, Český Telecom, ŠKODA AUTO, ČEZ, Unipetrol, Mittal Steel, Siemens Group
Transgas, Český Telecom, ŠKODA AUTO, ČEZ, Siemens Group, OKD
Transgas, Telefonica O2, ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING
Transgas, Telefonica O2, ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING
Transgas, Telefonica O2, ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING
Transgas, Telefonica O2, ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING
Telefonica O2, ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING
Transgas, Telefonica O2, ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING
ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT HOLDING, RWE
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 37
ROČENKA 100 NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM ČR
Pro žebříček nejvýznamnějších firem je zcela zásadní to, že se
při jeho sestavování držíme výhradně tzv. tvrdých dat, jakými
jsou obrat, export, přidaná hodnota, produktivita práce, počet
zaměstnanců a podobně. V případě žebříčku obdivovaných firem je tomu trochu jinak.
roce 1998 jsme do struktury publikovaných žebříčků zařadili
jako novinku 100 obdivovaných firem.
Důvodem byla snaha nabídnout prostor
kromě jednoznačně měřitelných veličin
také individuálním postojům manažerů
a odborné ekonomické veřejnosti.
Vznikla tak příležitost pro hodnocení
firem z jiného úhlu pohledu, než jsou jen
velikost a ekonomická síla. Při sestavování tohoto žebříčku žádáme jednotlivé
hodnotitele, aby se zaměřili na tři hlavní oblasti. V prvé řadě jde o postavení
firmy na trhu z hlediska kvality výrobků
V
a služeb, inovačních schopností, finanční
stability. Dále je posuzován vztah firmy
k zaměstnancům a především pak to, jak
je schopna přilákat a udržet talentované
pracovníky. Zde se pozornost odborníků obrací k zaměstnaneckým výhodám,
možnostem školení i jiných forem rozvoje
lidí i celé řadě dalších benefitních programů. V neposlední řadě je zkoumán vztah
nominovaných firem k celé společnosti,
ať už jde o odpovědnost k životnímu
prostředí, komunikativnost nebo podpora regionu, charitativních a obecně prospěšných projektů.
ŽEBŘÍČEK 100
OBDIVOVANÝCH
FIREM ZKOUMÁ
ČESKOU EKONOMIKU
Z JINÉHO ÚHLU
POHLEDU
POŘADÍ ALL STARS NEJOBDIVOVANĚJŠÍCH FIREM PŘED DESETI LETY
Poř . Firma
1. ŠKODA AUTO a.s.
2. Plzeňský Prazdroj, a. s.
3. Budějovický Budvar n.p.
4. Eurotel Praha, spol. s r.o.
5. HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.
6. KAROSA a.s.
7. České aerolinie a.s.
8. Barum Continental spol. s r.o.
9. Skanska CZ a.s.
10. ČEZ, a. s.
Obor podnikání
Automobilová výroba a související činnosti, výroba dopravních prostředků
Potravinářský a tabákový průmysl
Potravinářský a tabákový průmysl
Telekomunikační a poštovní služby
Elektrotechnika, elektronika a optika
Automobilová výroba a související činnosti, výroba dopravních prostředků
Doprava, pomocné činnosti v dopravě a cestovní kanceláře
Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastikářský průmysl
Stavebnictví
Výroba a rozvod elektřiny, vody, plynu a páry
38 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
Těmi, kteří se do sestavování žebříčku
obdivovaných firem zapojují jako hodnotitelé, jsou jak členové managementu
jednotlivých významných podniků, tak
zejména odborná ekonomická veřejnost – představitelé oborových sdružení
a asociací, regionálních hospodářských
komor, akademici, finanční analytici
a řada dalších. Při svém hodnocení vycházejí z rozdělení účastníků do dvaceti
pěti oborů, nicméně se nemusejí držet
předběžných nominací. Mají naprosto
svobodnou volbu z hlediska toho, koho
nakonec zařadí. Vycházejí proto většinou z osobních zkušeností se subjekty,
které jsou jim blízké buď regionálně,
nebo oborově.
Výsledkem práce hodnotitelů je jednak tzv. pořadí All Stars, tj. bez ohledu
na obory podnikání jednotlivých firem,
a jednak samostatná pořadí za jednotlivé obory. Kompletní stovka obdivovaných firem tak vzniká jako souhrn těch
společností, které se v jednotlivých oborech umístily na prvních čtyřech místech.
Tento postup umožňuje setřít rozdíl mezi
firmami, které podnikají v odvětvích, jakými jsou energetika, těžba nerostných surovin, strojírenství nebo finančnictví, pro
něž je typická převaha velkých podniků,
a těmi, které svoje ekonomické aktivity
realizují například v zemědělství, zpracování dřeva a ostatním zpracovatelském
průmyslu. Snadno tak spolu mohou soutěžit kolosy typu Škody Auto, ČEZ nebo
RWE s „trpaslíky“ – Rodinným pivovarem Bernard, společnostmi TON, Moser
nebo Rückl.
Uplynulých patnáct ročníků žebříčku
100 obdivovaných firem prokázalo, že
jeho zařazení bylo správným krokem.
Fakt, že se hodnotitelé mohou vedle
profesionálních parametrů a ukazatelů
řídit i subjektivnějším pohledem na věc,
přispěl k tomu, že se mezi oceněné firmy
dostala i řada z těch, které svojí ekonomickou silou nepatří mezi nejvýznamnější v českém národním hospodářství.
Při slavnostních vyhlašováních se tak
můžeme setkávat jak s těmi, které vznikly
v nedávné době „na zelené louce“ –
Student Agency, Best, Linet, Grund – ale
i s takovými, jež oživily zanikající tradici
– například Kofola nebo Botas.
TOMÁŠ DAVID
www.czechtop100.cz
Foto Miroslav Martinovský
Tak trochu jiný žebříček
ROČENKA VÝROČNÍ ZPRÁVY
Dejte vědět, co děláte
Žebříček nejlepších výročních zpráv, který letos zveřejňujeme již po dvacáté, je jedním ze základních projektů Sdružení CZECH TOP 100. Ve svých počátcích si kladl za cíl dát prostor těm
firmám, které od samého začátku nepodceňovaly komunikaci s veřejností, ocenit je za to a také
poskytnout návod ostatním, kteří se zveřejňováním výsledků své ekonomické činnosti váhali.
tohoto důvodu bylo vyhlašování
prvních ročníků spojeno rovněž
s odbornými konferencemi k souvisejícím
tématům (vztahy s investory, společenská
odpovědnost apod.) a také s výstavami
oceněných prací. Postupně jsme tento
projekt rozšířili i o hodnocení firemních
časopisů, které se zaměřují jak na vlastní
zaměstnance, tak na zákazníky a klienty.
O tom, že si výroční zprávy zachovávají svůj význam mezi komunikačními nástroji, které jednotlivé firmy využívají, svědčí
mimo jiné i výsledky výzkumu, jenž uskutečnila na jaře letošního roku komunikační
agentura B.I.G. Prague. Podle závěrů této
studie vnímá většina společností výroční
zprávu nejen jako naplnění zákonné povinnosti, ale také jako zásadní nástroj firemní
komunikace nejen s investory, ale se všemi
tzv. stakeholders, tedy se zainteresovaný-
Z
VYHLAŠOVÁNÍ
NEJLEPŠÍCH
VÝROČNÍCH ZPRÁV
PATŘÍ K TRADIČNÍM
AKCÍM SDRUŽENÍ
CZECH TOP 100
40 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
mi skupinami, které k ní mají jakýkoli vztah
a svými postoji a názory mohou významně
ovlivňovat její hodnotu a pozici na trhu. Dokladem toho je fakt, že i ve věku elektronic-
kých komunikací téměř 70 % oslovených firem publikuje také reprezentativní tištěnou
formu výroční zprávy.
TOMÁŠ DAVID
www.czechtop100.cz
Výroční zprávy očima času
ožná některé společnosti vnímají
M výroční zprávu jako jakési nutné zlo
nebo škodolibost zákona, a možná někomu
stačí pouze zveřejnit na svých webových
stránkách černobílý word. Z pohledu zákona je to v pořádku. Naštěstí je ale stále
hodně firem, které chápou vydání výroční
zprávy jako nástroj vlastní komunikace, jenž,
mimo informační hodnotu, může také ovlivnit
vnímání společnosti.
V posledních deseti letech jsem měl jako
člen poroty možnost pravidelně sledovat výroční zprávy společností, které své dokumenty
přihlásily do soutěže CZECH TOP 100 – Výroční zprávy. Mohu zcela zodpovědně říci, že
během těchto let došlo k posunu kvality dokumentů k lepšímu. Možná je to tím, že i grafická
studia chtějí mít “lepší výstup”, ale hlavně je
více klientů, kteří jim věří. Samotní zákazníci
Z dlouhodobého hlediska bych řekl, že
ubývá drahých produkčních zpracování,
pozlátek, která jsou někdy trochu na obtíž.
Možná je rozpočet skutečně omezován,
nebo je toho využito ke sdělení „šetříme“.
Naopak přibývá dokumentů, které mají
jednodušší design a jasnější komunikační
hodnotu. Poměr pouze elektronicky vydaných zpráv proti tištěným je také stejný
jako v minulém roce. Skoro ve všech dokumentech jsem našel kvalitně zpracované
finanční výsledky a tabulky, vlastní textová
úprava je ale obecně horší, bez invence
a odvahy.
Do dalších let bych proto chtěl zadavatelům a zpracovatelům popřát právě více
invence a odvahy!
PROKOP SIROTEK,
ředitel a jednatel, Studio MOTOR, s.r.o.
také mají, podle mého názoru, otevřenější oči
a kvalitu dokážou rozpoznat lépe než dříve.
Dokumentů v soutěži trochu ubývá, což
však neznamená, že nevznikají. Můj názor
je však tvořen pouze na základě přihlášených prací. Je již skoro tradicí, že neotřelé řešení je vidět u nadací a současně u velkých
firem. V prvním případě patrně nedostatek
prostředků nutí designéry do alternativních
řešení, která vystupují z nudného středu, ve
druhém mají výrazný vliv na kvalitu výroční
zprávy naopak téměř neomezené zdroje.
Není to ovšem dogma. Například letos se
dlouhodobě špičková kvalita výroční zprávy jednoho velkého zadavatele smrskla na
pouhý odvar. V tiráži byl také uveden jiný
zpracovatel než obvykle. Výroční zpráva
jisté knihovny byla letos také podstatně horší
a určitě to s penězi nesouviselo.
NEJEN PASOVKA
adu let se zabývám fotografováním
lidí a je úplně jedno, zda mám před
objektivem nositele zvučného jména ze
šoubyznysu, profesionální modelku nebo
vrcholového manažera. Pravidla a nároky
na kvalitu fotografie zůstávají stejné. Díky
dlouholeté spolupráci s řadou reklamních
a PR agentur jsem měl tu čest portrétovat
mnoho významných osobností působících
na české obchodně-průmyslové scéně
a vždy jsem se klientům snažil na začátku
fotografování vysvětlit, že jejich profilová
fotografie není jen pasovka. Vždyť generální ředitel, ale i další vrcholoví manažeři představují autoritu své firmy. To, jakým
dojmem budou působit z fotografie, bude
odrážet vnímání jejich společnosti, ale i jich
samotných okolním světem. Proto vždy radím nepodceňovat fotografování a dodržovat několik jednoduchých zásad.
Jako první přichází na řadu příprava
„scény“. Vychází se buď z návrhu agentury,
která zpracovala celkovou koncepci výroční
zprávy, image brožury, reklamní kampaně
apod., nebo z požadavku klienta. Velice důležitou roli hraje také nasvícení, které dodá
fotografii požadovanou atmosféru, dynamiku
nebo přidá na dramatičnosti. Další na řadě
je make-up. V případě žen je tato disciplína
celkem srozumitelná – hezké nalíčení, které
zdůrazní přednosti dámy nebo naopak po-
Ř
tlačí některé nedokonalosti, včetně doladění
účesu. V případě mužů je to ale také důležitá
věc. Jde například o sjednocení tónu pleti,
zaretušování podrážděné pokožky po holení a řadu dalších detailů. Neméně důležitá
je i volba oblečení. U komerčních zakázek
tuto oblast zajišťuje stylista. V případě PR
fotografování se klienti fotí ve vlastním oblečení a právě zde je vhodné, když si přinesou
i náhradní oděv (např. košile a kravaty, dámy
pak halenky, kostýmek, doplňky). Na místě
pak lze vybrat jednu až dvě nejlepší varianty.
Ideální je, pokud si klient (manažer či
manažerka) na fotografování vyhradí potřebný čas. Pokud ne a na pořízení profilové
fotografie jsou jen řádově minuty, je to stresující pro obě strany – jak pro celý výkonný
tým, tak i pro zákazníka. Samozřejmě jsem
zažil řadu takovýchto rychlých focení, ale
naštěstí se vždy podařilo časový limit lehce
přetáhnout, protože dotyčný pochopil, že
rychlost by byla na úkor kvality.
Pokud je na vše dostatek času a scéna je
připravená, vzniká prostor i na komunikaci
s klientem, která je velmi důležitá k tomu, aby
se dokázal uvolnit. Přece jen většina lidí nejsou profesionální modelové, pózování před
objektivem pro ně není samozřejmé a v této
roli se cítí trochu nervózní. Proto je navázání kontaktu ze strany fotografa, ale i zbytku
výkonného týmu, velice důležité. Při mnoha
zakázkách jsem zažil, jak může být zábavné spojení uměleckého a obchodního
světa. Každá ze stran může té druhé dát nahlédnout do svých specifik. Díky navozené
správné atmosféře proběhne fotografování
hladce, klient se cítí dobře a to se odrazí
i na jeho výrazu. S výsledkem pak mohou
být spokojeni všichni – klient i fotograf.
Pokud vznikne správná konstelace přípravy, atmosféry a vůle, je výsledek zaručen.
A víte, jak se pozná dobrý fotograf? Umí
dobře nasvítit scénu i „objekt“, komunikuje
s ním během fotografování a hlídá všechny
detaily (aby se například nekrčilo oblečení
nebo účes), které by odváděly pozornost od
osoby na snímku. Tuto skutečnost kromě klienta pak ocení i grafik, který následně nemusí dělat žádné zbytečné úpravy nebo retuše
a může s fotografií hned začít pracovat.
RADOVAN ŠUBÍN,
fotograf, PhotoLand s.r.o.
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 41
SRDCE ČESKÉHO PRŮMYSLU
ŠKODA AUTO je důležitým pilířem ekonomiky České republiky: v roce 2012 dosáhla obratu 262,6 miliardy Kč. Je tak výrobním podnikem s nejvyšším obratem ve střední Evropě a na
celkovém exportu ČR se podílí 7,3 %.
939 200 vozy dodanými zákazníkům dosáhla česká automobilka
v minulém roce nového historického prodejního rekordu. V porovnání s rokem 2011 to
představuje nárůst o 6,8 procenta. Značka
ŠKODA si na domácím trhu dlouhodobě
udržuje třetinový tržní podíl.
Jen za loňský rok firma odvedla do státního rozpočtu ČR 2,58 miliardy Kč na dani
z příjmů. Důkazem mimořádného významu
automobilky ŠKODA pro českou ekonomiku je řada ocenění: Automobilka letos již
S
pošestnácté zvítězila v soutěži Czech TOP
100. ŠKODA uspěla také v kategorii Nejobdivovanější podnik. Koncem roku 2012 byla
automobilka vyhlášena Investorem dvacetiletí v České republice a podle nedávno
zveřejněné zprávy Deloitte Top 500 CE je
nejvýznamnějším průmyslovým podnikem
ve střední Evropě.
ŠKODA AUTO je v současnosti jednou
z mála automobilových značek s více než
stoletou tradicí výroby. V České republice
provozuje tři výrobní závody, a to hlavní
42 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
ŠKODA AUTO
ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ
MODELOVOU
OFENZIVU VE SVÉ
HISTORII
v Mladé Boleslavi a také v Kvasinách ve
východních Čechách a ve Vrchlabí v Podkrkonoší, tedy i v ekonomicky relativně
slabších regionech, kde výraznou měrou
přispívá k zaměstnanosti a prosperitě. Pro
posílení své tržní pozice v Evropě automobilka investuje do svých českých závodů.
Jen v roce 2012 vzrostly hmotné investice
podniku o zhruba 46 procent na hodnotu
832 milionů eur.
Na území České republiky pracuje ve
firmě ŠKODA AUTO 25 tisíc zaměstnanců
a dalších více než 100 tisíc lidí působí u subdodavatelských firem přímo navázaných na
značku ŠKODA. Průměrný výdělek v dělnických profesích se pohybuje vysoko nad
celorepublikovým a také nad průměrným výdělkem v automobilovém průmyslu v ČR. Firma dlouhodobě investuje do dalšího rozvoje
www.czechtop100.cz
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
a vzdělávání svých zaměstnanců, kteří navíc
mohou čerpat řadu výhod z bohatého sociálního programu, připraveného ve spolupráci se sociálním partnerem, odbory KOVO.
I pro příští léta sází ŠKODA na další
růst: cílem Růstové strategie 2018 je zvýšit
dodávky zákazníkům na nejméně 1,5 milionu vozů ročně. Za tímto účelem ŠKODA
zahájila největší modelovou ofenzívu ve své
historii. Jen v roce 2013 značka na trh uvádí
osm nových nebo zásadně přepracovaných
modelů. Zatím posledními novinkami jsou
nový kompaktní hatchback v segmentu vozů
nižší střední třídy ŠKODA Rapid Spaceback
a modernizovaná verze modelu Yeti. Obě
novinky byly představeny v září na mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu.
ŠKODA je jedinou automobilkou, která
v České republice automobily nejen vyrábí, ale i vyvíjí. Jenom přímo v oblasti Technického vývoje zaměstnává téměř 2000
kvalifikovaných specialistů, inženýrů, designérů a konstruktérů. V Mladé Boleslavi
se vyvíjejí všechny vozy značky ŠKODA
vyráběné v domácích, ale také v sedmi
agregátů směřovala firma investice ve výši
zhruba 34 milionů eur. Jde přitom o jednu
z nejvyšších současných investic do vývoje
v České republice.
Společnost ŠKODA AUTO se ve spolupráci s vysokými školami, se Sdružením
automobilového průmyslu a se Svazem
průmyslu a dopravy snaží zastavit klesající
bezmála tisíc příštích specialistů. První učňovská škola byla přitom v mladoboleslavské automobilce založena už v roce 1927.
Od té doby se zde vyučilo již více než dvacet tisíc žáků. Studium je bezplatné, nabízí
celou řadu benefitů a úspěšní absolventi
mají jistotu budoucího zaměstnání ve společnosti ŠKODA AUTO.
Foto Škoda Auto
ŠKODA AUTO JE JEDINOU AUTOMOBILKOU,
KTERÁ V ČR SVÉ AUTOMOBILY TAKÉ VYVÍJÍ.
zahraničních závodech. Vyvíjena je i řada
komponentů a agregátů pro další značky
skupiny Volkswagen. Vývojové a technologické centrum ŠKODA je v současné době
čtvrté největší v rámci skupiny Volkswagen
na světě a aktuálně probíhá jeho další rozšiřování. Jen do stavby nového centra vývoje
VE ŠKODA AUTO
NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ
SPECIALISTÉ V ŘADĚ
OBORŮ
VÝDĚLEK
V DĚLNICKÝCH
PROFESÍCH PŘEVYŠUJE
CELOREPUBLIKOVÝ
PRŮMĚR
zájem o studium technických oborů. Během
uplynulých let rozvinula spolupráci s hlavními českými technickými univerzitami, ať
už formou sponzoringu, grantů nebo outsourcingu výzkumných projektů. Podpora
technického vzdělávání se dotkla také programů na zvýšení atraktivity tohoto typu
studia pro dívky. V Mladé Boleslavi, sídle
ŠKODA AUTO Vysoké školy, firma provozuje i vlastní odborné učiliště, kde se na své
budoucí povolání v současnosti připravuje
ŠKODA, jako jedna z nejstarších automobilek na světě, byla vždy považována
za symbol českého umu, inovativnosti,
technické vyspělosti i zručnosti. Současný
vývoj a mezinárodní úspěchy jsou dokladem toho, že česká automobilka kráčí
správným směrem. Zároveň dělá vše proto, aby se nejen ŠKODA, ale i celá Česká
republika staly místem, kde se bude dařit
technickým oborům a budou zde vznikat
nové technologie a inovace.
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 43
ŠŤASTNÁ TŘINÁCTKA
Dříve řídil obchod, nyní se pět let z pozice výkonného ředitele věnuje chodu celé společnosti. V posledních týdnech sklízel ovoce práce celého týmu lidí, když přebíral v prostorách Senátu PČR a Kaiserštejnského paláce prestižní stavařská a oborová ocenění.
ROBERT ŠPOTT,
JEDNATEL A VÝKONNÝ
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
SYNER
obert Špott, jednatel a výkonný ředitel SYNER, s.r.o., hodnotí letošní
stavební sezonu a nechává nahlédnout
do plánů společnosti.
R
44 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
CZECH TOP 100 Jste pověrčivý člověk? Charakterizoval byste letošek
kvůli třináctce na konci jako celkově
nešťastný?
Na šťastná a nešťastná čísla nevěřím, pouze zastávám názor, že
radostné události by se neměly zakřiknout. Na rozdíl od soukromého
www.czechtop100.cz
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
života, v byznysu uznávám jen měřitelné hodnoty. Kdo neúspěch svádí
na třináctku nebo tolikrát opakovanou krizi, skrývá jen svoji neschopnost přizpůsobit se trhu. Jistěže dlouhotrvající stav nenahrává stavařům
do karet a bez aktivního přístupu
státu v oblasti zrychlení schvalovacích a rozhodovacích procesů nebo
oživení a zefektivnění systému čerpání dotací, bude pokles stavařské
branže trvat i nadále. O to víc je ale
třeba makat.
CZECH TOP 100 Co pro firmu bylo
letos nejobtížnější?
Asi největším „strašákem“ každého
manažera je zajištění dostatku práce
pro své lidi. Podařilo se nám vytížit
roční kapacitu firmy, která je ve srovnání s předchozími lety téměř stejná
a dlouhodobě se pohybuje kolem
3,5 miliardy korun. Máme za sebou
i úspěšné dokončení a kolaudace řady
zajímavých projektů – pražského Vršovického zámečku, obchodního Centra
Krakov v Praze nebo spuštění otrokovického výrobního závodu Mitas.
CZECH TOP 100 Byla některá ze
jmenovaných zakázek obzvlášť
náročná?
Svým způsobem všechny. Například
práce na Vršovickém zámečku musely probíhat velmi obezřetně vzhledem
k chatrnému stavu objektu a velká část
z nich podléhala vyjádření památkářů.
U výstavby Centra Krakov v pražských
Bohnicích jsme měli za zády neúprosný
termín otevření, ale pomohly nám zkušenosti z již zhruba dvaceti zrealizovaných
obdobných obchodních zařízení. Závod
v Otrokovicích na výrobu průmyslových
pneumatik představoval finančně významnou zakázku svázanou s podmínkou, že po devíti měsících od poklepání
základního kamene sjede z výrobního
lisu první pneumatika.
KDO NEÚSPĚCH SVÁDÍ NA TŘINÁCTKU NEBO TOLIKRÁT OPAKOVANOU KRIZI, SKRÝVÁ TÍM JEN SVOJI
VLASTNÍ NESCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE TRHU.
CZECH TOP 100 Nejsou tři dokon-
čené projekty poněkud málo na
firmu s miliardovým obratem?
To ale nebyl výčet všech našich letošních
zakázek. Předali jsme víceúčelové venkovní hřiště v Mimoni, otevřeli zrekonstruovaný zámecký areál v Benátkách nad
Jizerou, ve Vlašimi postavili nový zimní
stadion, v Chrastavě opravili mateřskou
OBCHODNÍ
CENTRUM KRAKOV
V PRAZE-BOHNICÍCH
PRAŽSKÝ
KOMPLEX ARTGEN
OFFICE GALLERY
ZIMNÍ STADION
VE VLAŠIMI
školu a několikakilometrovou silnici, v Jablonci nad Nisou ve sdružení dokončili
protipovodňovou štolu. A je to zase jen
výběr z letos dokončených staveb. Další
pokračují. Například ve Stráži pod Ralskem finišujeme s výstavbou membránového inovačního centra. To má statut výzkumné organizace, která se specializuje
na výzkum a inovační inženýring v oboru
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 45
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
membránových separačních technologií
a zejména realizuje efektivní transfer inovačních výsledků do průmyslové praxe.
Velmi zajímavou probíhající stavbou je
multifunkční Werk Arena v Třinci. I tady
využíváme zkušenosti z před pár lety postavené liberecké Tipsport areny a karlovarské KV areny. Neméně náročná je i rekonstrukce objektu na prestižní pražské
adrese v Pařížské ulici, a to právě kvůli
této lokalitě. Povolený stavební zásobovací zábor má necelých 30 m2. Problémům
při zřizování staveniště jsme se nevyhnuli
ani při výstavbě obchodního centra Lužiny na Praze 13 anebo na frekventované
pražské Argentinské ulici, kde stavíme
gigantický administrativní komplex ArtGen Office Gallery. V pražských Dejvicích pak pro Ústav organické chemie
a biochemie budujeme ve sdružení nové
výzkumné pracoviště a rekonstruujeme
i stávající užívaný objekt.
OBCHODNÍ
CENTRUM LUŽINY
V PRAZE
Bezpečný podnik, který jsme obhájili již
počtvrté v řadě.
ÚSTAV ORGANICKÉ
CHEMIE A BIOCHEMIE
V PRAZE-DEJVICÍCH
CZECH TOP 100 Jaký cíl jste si vytyčil pro příští rok?
Jsme ve druhé polovině naší stavební sezony. Z jejího hodnocení teprve vyplynou
cíle pro tu příští. Z měřitelných hodnot
bude na prvním místě zcela jistě udržení
stabilizovaných ekonomických výsledků.
S tím souvisí dotažení obchodních případů do podoby smluv o dílo na podobný
obrat jako v letošním roce a nenavyšování, případně nenásilné snižování režijních
nákladů společnosti.
ANTONÍN FISCHER
BUDOUCÍ WERK
ARENA V TŘINCI
46 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Foto Syner
CZECH TOP 100 Vaší firmě se daří
v různých anketách, soutěžích…
Letošní rok byl skutečně plodný na certifikáty a tituly. Uspěli jsme v celorepublikových projektech i krajských soutěžích. Do
sbírky získaných titulů Stavba roku jsme si
nejnověji připsali ocenění za pražské Proton Therapy Center v sousedství nemocnice Na Bulovce. Zvláštní cenu ministerstva
průmyslu a obchodu si ve stejné soutěži
odnesla námi postavená Neutralizační
a dekontaminační stanice ve Stráži pod
Ralskem. Ta ostatně bodovala i v její regionální mutaci, kde v celkovém pořadí
skončila třetí. Veřejnost pak v hlasování
o Cenu sympatie přiřkla druhé místo přístavbě libereckého městského bazénu,
která taktéž pochází z naší dílny. Zatím
posledním odborným oceněním je titul
CENTROPOL ENERGY – významný hráč na energetickém trhu
Během několika málo let se společnost CENTROPOL ENERGY nesmazatelně zapsala do povědomí
zákazníků na celém území České republiky. Po uvolnění trhu s energiemi společnost využila
příležitost a stala se největším alternativním dodavatelem elektřiny u nás. Poté, co to podmínky
umožnily, nabídla firma zákazníkům také dodávky zemního plynu.
Společnost CENTROPOL ENERGY dodávala v roce 2012 energie celkem do téměř 370 000
odběrných míst, přičemž elektřinu do více než 310 000 a plyn téměř do 60 000 odběrných míst.
Celkové tržby společnosti v roce 2012 dosáhly více než 6 miliard korun. Tím se firma vůbec
poprvé dostala mezi Czech TOP 100 českých firem. Tento výsledek z ní také udělal největší firmu
v Ústí nad Labem a jednu z pěti největších firem Ústeckého kraje.
CENTROPOL ENERGY dodává elektřinu a zemní plyn především domácnostem, je však úspěšný
i v dodávkách energií pro firemní zákazníky a veřejný sektor. Ke konci loňského roku evidovala
společnost přes 7000 firemních odběratelů. Mezi významné instituce, kterým CENTROPOL
ENERGY poskytuje své služby, je například Ministerstvo vnitra České republiky či Ministerstvo
spravedlnosti České republiky. Významné místo mezi zákazníky zaujímají i kraje, města a obce.
Do této skupiny patří například Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Pardubický kraj nebo Středočeský
kraj, města Jihlava, Most, Pardubice, Ústí nad Labem či Karlovy Vary. Celkem firma v minulém
roce dodávala do 423 měst a obcí.
CENTROPOL ENERGY směřuje nadále své úsilí do dalšího zkvalitňování služeb zákazníků.
Firma například vybudovala vlastní call-centrum. Neustále také posiluje počet pracovníků,
kteří mají na starost obsluhu zákazníků. V tomto trendu firma pokračovala i v letošním roce,
kdy do rozvojových aktivit vložila přes 100 milionů korun. Největší část firma investovala
do IT technologií a do budování nového virtuálního mobilního operátora CENTROPOL, který
funguje v rámci skupiny CENTROPOL. Virtuální mobilní operátor tak navazuje na úspěchy
CENTROPOL ENERGY v oblastech energií.
www.centropol.cz
Ing. Aleš Graf, MBA
předseda představenstva
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
STRATEGICKÝ OCHRÁNCE
I ŠIKOVNÝ OBCHODNÍK
ČEPRO je jedna z významných a největších firem českého
průmyslu. Zabývá se řadou aktivit v petrolejářských oborech. Kombinace obchodních činností se státním strategickým zájmem, kdy je firma plně ve vlastnictví státu a jednou
z hlavních činností je ochrana státních rezerv, vytváří v evropském a možná i světovém měřítku velmi atypickou strukturu.
POTENCIÁL V MALOOBCHODU
Velké obchodní možnosti vidí ČEPRO
především v rozvoji své sítě čerpacích
stanic EuroOil. Firma začala postupně
modernizovat svá prodejní místa, rozšířila
produktovou nabídku o biopaliva nebo
tzv. čistou naftu, pokračovala v projektu
oslovení samostatných stanic a malých sítí
Prémiová čerpací stanice. Jde o nabídku
nezávislým provozovatelům čerpacích
stanic, kteří chtějí svým zákazníkům poskytovat kvalitní pohonné hmoty a sami
mají zájem využít další služby společnosti
ČEPRO. Od roku 2009 se do vzájemné
spolupráce zapojilo 36 subjektů.
Největší investiční akcí firmy z posledních let byly čtyři nové nádrže vybudované ve skladu v Loukově. Projekt za 1,4
miliardy korun dokončený v roce 2011 si
následně odnesl titul Stavba roku. Firma
se v roce 2012 rozhodla také investovat
do vlastní autodopravy a objednala osm
48 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
ČEPRO PROVOZUJE
V ČESKÉ REPUBLICE
SÍŤ 191 ČERPACÍCH
STANIC EUROOIL
Co ČEPRO využívá?
✔ Produktovodní síť o délce cca 1100 km s přímým napojením na
rafinerie Litvínov, Kralupy nad Vltavou a Slovnaft Bratislava.
✔ Celkem 18 skladů má k dispozici přes 600 nádrží s kapacitou
větší než 1 500 000 m3.
✔ Po celé republice 191 maloobchodních prodejních míst EuroOil.
Čím se ČEPRO zabývá?
✔ Přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů
✔ Ochranou zásob státních hmotných rezerv
✔ Velkoobchodním prodejem pohonných hmot
✔ Přimícháváním biopaliv do minerálních paliv
✔ Provozem sítě čerpacích stanic EuroOil
www.czechtop100.cz
Foto ČEPRO
irma přitom působí na velmi konkurenčním trhu, který v několika
posledních letech stagnuje a ani budoucí očekávání nehovoří o zlepšení.
ČEPRO i v takovém prostředí dokáže
být hospodářsky úspěšnou společností.
Vždyť poslední tři roky lze hodnotit jako
její ekonomicky nejlepší období v historii. Jen v roce 2012 hospodařila se ziskem přesahujícím 640 milionů Kč. Zásluhu na tom mají zejména efektivně řízený
obchod a důsledné plánování nákladů.
Kromě ochrany zásob státních hmotných
rezerv se společnost zabývá především přepravou, skladováním a prodejem ropných
produktů. Mimo velkoobchodního prodeje
se věnuje také obchodování s biopalivy
a provozuje vlastní síť čerpacích stanic EuroOil. V rámci velkoobchodu začala, mimo
další aktivity, exportovat do Maďarska. Na
domácím trhu se vloni podařilo rozšířit portfolio zákazníků o 227 nových klientů.
F
nových cisteren, které byly dodány na
začátku roku 2013. Vozy nakoupila se
záměrem ohlídat kvalitu pohonných hmot,
využít synergie v logistice, lépe plánovat
zásobování provozů a flexibilně reagovat
na změny v poptávce. Cisternové soupravy nahradily při zásobování sítě čerpacích stanic EuroOil dosavadní externí dodavatele. Vozidla jsou vybavena on-line
sledováním GPS a dálkovým přenosem
dat o naplněném a stočeném množství.
Na systém GPS je napojeno elektronické zabezpečení technologických skříní,
v elektronickém systému cisternového návěsu je integrován systém SPD (seal parcel delivery). Zabezpečení dodávek je
díky zakoupenému konstrukčnímu řešení
na současné technologické špičce.
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
V termínu 15.–17. dubna 2014 se bude již po třinácté konat mezinárodní veletrh strojírenských technologií – FOR INDUSTRY. Souběžně s ním pak bude probíhat 4. mezinárodní veletrh dopravy,
logistiky, skladování a manipulace – FOR LOGISTIC. Místem konání
bude tradičně PVA EXPO PRAHA Letňany, který je v současné době
nejmodernějším veletržním prostorem v Praze.
pecializované mezinárodní veletrhy představují jedinečnou jarní
příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií
a inovačních trendů, které mají široké
uplatnění. Na jejich přípravě a organizaci se podílejí stejně jako v předchozích letech významní odborní garanti
z oboru, například Český svaz vědeckotechnických společností, Česká společnost strojírenské technologie, Asociace
designérů UVU ČR, Asociace inovačního podnikání ČR a řada dalších.
Přípravy jsou již v plném proudu.
Příští ročník bude ve znamení podpory účasti firem s exponáty – stroji, pro
které organizátoři připravili speciální
podmínky, ale také předvádění technologických novinek a prezentace služeb.
Nové výstavní haly umožňují instalaci
náročných expozic a exponátů. V současné době je na veletrhy FOR INDUST-
S
RY a FOR LOGISTIC přihlášena řada významných firem. Mezi ně patří například
4ISP s.r.o., která dodává komponenty
pro vývoj a výrobu CNC strojů, lineární
vedení a ložiska, CNC vřetena a invertory, krokové motory, drivery, PLC řízení,
3D tiskárny Fabbster, CNC CO2 lasery
a CNC routery. Dále se zúčastní AERO
Vodochody a.s., největší výrobce letecké
techniky v České republice. AURATECH
CZ s.r.o. nabídne řadu speciálních průmyslových lepidel vyráběných ve Švýcarsku, dále technické spreje a přípravky pro výrobu, opravárenství a údržbu
s využitím ve strojírenském, automobilovém, elektrotechnickém a dalších prů-
POHLED DO EXPOZIC
MEZINÁRODNÍHO
VELETRHU FOR
INDUSTRY
PŘÍŠTÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ BUDE VE ZNAMENÍ PODPORY ÚČASTI FIREM S EXPONÁTY – STROJI, STEJNĚ JAKO PREZENTACE TECHNOLOGICKÝCH NOVINEK.
50 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Foto PVA Expo Praha
Jaro v Letňanech
myslových odvětvích. BIBUS s.r.o. se
specializuje na dodávky strojírenských,
elektrotechnických a filtračních elementů, materiálů pro letecký a automobilový
průmysl, tiskáren a skenerů pro 3D modelování. DEOM, s.r.o., přijde s přístroji
a službami, určenými pro přesné a produktivní měření rozměrů součástí, MicroVu - automatickými optickými měřicími
stroji, digitálním profilprojektorem a METRONOR mobilním měřicím systémem
s rozsahem až 25 m. JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
– INDEVA ČR, SK zastupuje výrobce
inteligentních balancerů, vhodných pro
veškerý průmysl, stejně jako systémů stálého vyvažování hmotnosti břemena do
stavu „beztíže“, umožňujících snadnou
manipulaci s využitím minimální lidské
námahy. Mitutoyo Česko s.r.o. bude
prezentovat globální vedoucí značku
a producenta širokého spektra přesných
měřících přístrojů včetně nabídky souvisejících technologií měření. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. představí
kompletní dodávky CNC soustruhů,
obráběcích center včetně všech technologií a 3D tiskáren. WANZL spol. s r.o.
zpracovává kompletní řešení logistiky,
vyrábí a dodává rollkontejnery, přepravní a skladové kontejnery, vychystávací
vozíky, paletové nástavce a kontejnery,
transportní vozíky, přepravní a paletové
podvozky. A ve výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat.
Celý tým společnosti ABF, a.s. je
připraven potenciálním vystavovatelům
nabídnout proaktivní přístup a odborné
konzultace v rámci výstavby expozic, jak
pokud jde o jejich podobu, tak i umístění.
Samozřejmostí je dodání vystavovatelům
libovolného počtu vstupenek pro potenciální zákazníky, a to zcela zdarma. Do
31. prosince 2013 je možné využít nabídku první uzávěrky, která případným
zájemcům poskytuje velmi výhodné cenové podmínky (od 1200 Kč do 2300
Kč/m2).
Kompletní přihláškovou dokumentaci
včetně dalších informací najdou zájemci
na stránkách veletrhů: www.forindustry.
cz, www.forlogistic.cz.
O NÁS
Společnost ALUKOV je na českém trhu od roku 1995 a dlouhodobě si drží pozici
lídra v oblasti zastřešování bazénů, vířivých van a zastřešení teras. Jako
tradiční český výrobce, který lpí na kvalitě, designu a vysoké užitné hodnotě, je
dobře známý i ve světě. Celoroční pohodu pod zastřešením od společnosti
ALUKOV si už užívá více než 20 tisíc zákazníků po celém světě.
ALUKOV je světovou jedničkou v oboru - jeho dealeři působí ve 40 zemích světa,
přičemž zastřešení se vyrábí v šesti výrobních závodech.
PÉČE
Našim zákazníkům se věnujeme nejen před prodejem, ale především
po něm. V programu ... JEŠTĚ VÍCE PÉČE nabízíme zákazníkům
prodlouženou záruční dobu, bezplatnou servisní prohlídku, pojištění
proti živlům a zařazení do systému výstražných SMS zpráv.
ROZVOJ
K osmnáctým narozeninám si ALUKOV nadělil nové výrobní
a skladové prostory. Nová hala v sídle firmy v Orli u Chrudimi
stojí na ploše 4000 m2 a vznikla díky investici 25 milionů
korun. Slavnostního přestřižení pásky se zhostil prezident
republiky Václav Klaus.
SHOWROOM
ALUKOV chce být lidem blíž, aby se mohli se zastřešeními
seznámit skutečně důkladně. V červnu roku 2013 otevřela
společnost další showroom v Praze, na Rohanském nábřeží.
Pro velký zájem je zde otevřeno i v sobotu.
VÝSTAVY
ALUKOV se každoročně účastní mnoha prestižních výstav v České republice i v zahraniční. Na výstavě
For Arch 2013 získala novinka CORSO GLASS – celoskleněné zastřešení teras – ocenění GRAND PRIX
za nejinovativnější výrobek.
DOTVÁŘÍME DOMOV...
ALUKOV HZ, spol. s r. o.
E-mail: [email protected], mobil: +420 724 888 724, www.alukov.cz
VOLEJTE ZDARMA:
800 258 568
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
Metrostav nepodléhá skepsi
a rychlostní silnice R7 Vysočany – Droužkovice.
PRONIKÁME DO ZAHRANIČÍ
Vzhledem k tomu, že se již od roku 2009
vypisuje ve veřejném sektoru minimum
tendrů a soukromí investoři též nezahajují tolik projektů jako v minulosti, nutí
nepříznivá domácí situace firmu k hledání uplatnění vlastních kapacit na zahraničních trzích. Čeští tuneláři úspěšně
zvládli v letech 2006–2010 ražbu více
než deseti kilometrů dvou silničních tunelů
na Islandu a letos na základě získaných
zkušeností, konkurenceschopné nabídky
a referencí získali v této severské zemi
novou významnou zakázku. K důležitým
zahraničním realizacím v roce 2012
patřily na Slovensku Fakultní nemocnice
Košice, v Polsku silniční most Chelmek,
v Bělorusku Logistický areál Ščitomiriči
u Minsku. Naši specialisté nebudují metro
jen v Praze, ale také v hlavním městě Finska Helsinkách.
MĚNÍME TVÁŘ HLAVNÍHO MĚSTA
V letech 2012–2013 pracovala firma
na stavbě, kterou nese i ve svém názvu,
tedy na prodloužení trasy pražského
metra V.A z Dejvic do Motola. V našem
hlavním městě pokračovala i ve výstavbě další významné dopravní stavby –
tunelového komplexu Blanka, součásti
severozápadní části Městského okruhu,
k němuž patří i vznosný Trojský most přes
Vltavu. V Praze mohla veřejnost pracovníky společnosti vidět například při rekonstrukci Fakultní nemocnice v Motole,
při budování Fakulty architektury ČVUT
v Dejvicích, Rezidence Eliška a řady dalších bytových projektů.
CÍLÍME NA KRAJE
Také v krajích postavil Metrostav řadu významných staveb, jakými jsou například
výrobní areál LEGO v Kladně, stavební
část paroplynové elektrárny Počerady,
nový zdroj a odsíření elektrárny Ledvice
či rozšíření areálů nemocnic v Klatovech,
Karlových Varech, Kladně a Kolíně. Pracoval též na řadě obchodních center,
přičemž mezi nejvýznamnější patří třeba
Galerie Šantovka v Olomouci či Galerie
Teplice. Specializovaná divize se podílela na zlepšování vodohospodářské infrastruktury, výstavbě nebo modernizaci
čističek odpadních vod v Chebu, Plzni,
Pardubicích. Také pod mnoha malými
vodními elektrárnami – například ve Štětí,
Liběchově, Berouně, Čelákovicích nebo
Štětí - jsou podepsáni odborníci Metrostavu. K významným stavbám regionů
patřily i akce dopravní infrastruktury, jako
například úsek dálnice D3 Tábor – Veselí, úsek dálnice D8 Lovosice – Řehlovice
AREÁL PALMOVKA
PARK II V KOŽELUŽSKÉ
ULICI 2450/4
V PRAZE 8
ČEKÁME NA OŽIVENÍ
Metrostav věří, že se rozběhnou stavby,
které jsou nutné pro život našeho hlavního města, jakými jsou metro D, dokončení
městského okruhu a Radlická radiála,
i pro rozvoj země, například dálnice D3
a železniční koridory. Společnost se též
jako rovnocenný partner konsorcia se
společnostmi Westinghouse a Toshiba
účastní soutěže na dostavbu Jaderné
elektrárny Temelín.
Vedení firmy si uvědomuje, že budování těch nejnáročnějších staveb není
možné bez zvládnutí nejmodernějších
technologií. To je důvod, proč vybralo
stěžejní stavební specializace, pro jejichž
zajištění firma disponuje tou nejnovější
technikou, kterou trh nabízí, tzv. vnitropodnikové nosné technologie. K nejdůležitějším z nich patří zejména technologie
pro podzemní stavby (TBM, NRTM a Drill
and Blast), zemních prací, železobetonových konstrukcí, ocelových konstrukcí
a mostních staveb.
V LETECH 2012–2013 PRACOVAL METROSTAV NA STAVBĚ,
KTEROU NESE I VE SVÉM NÁZVU, TEDY NA PRODLOUŽENÍ TRASY PRAŽSKÉHO METRA V.A Z DEJVIC DO MOTOLA.
52 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Foto Metrostav
Konsolidovanými výnosy 26,2 miliardy korun za rok 2012
a podílem 4,8 procenta na českém stavebním trhu potvrdil Metrostav vedoucí postavení v tuzemském stavebnictví. Prokázal
tak vysokou univerzálnost a působnost ve všech segmentech
oboru i regionech České republiky.
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
SHERLOG nespí již 21 let
Zabránit krádeži na 100 procent nedokáže nikdo, vyhledat
98 % odcizených vozidel obvykle do dvou hodin jen SHERLOG. Navíc ušetříte na pojistném. Značka SHERLOG ale není
jen o autech. Její držitel, společnost SECAR BOHEMIA, a.s.,
má daleko širší záběr činností.
spěšně funguje od roku 1992 a nabízí unikátní technologie maximálního zabezpečení vozidel, objektů, úniku
médií z potrubí, monitoring automobilů, zásilek, osob, až po zdraví a životní styl. Že to
nejde dohromady? Ale jde. Základem všeho je systém SHERLOG, postavený na vlastní rádiové síti. Je potřeba dodat, že ta je nezávislá na GSM síti, nezarušitelná rušičkou
GPS/GSM, ukrytím v garážích či převážejících kamionech, a proto je dosahována tak
vysoká úspěšnost dohledání vozidel. Když
k tomu přidáte vlastní vyhledávací vozidla,
letadlo, non-stop Klientské centrum a úzkou
spolupráci s Policií ČR, mohli bychom se
chlubit i 100 procenty. Nechme si ale rezervu. Že SHERLOG funguje bezvadně, vám
může potvrdit 25 000 spokojených klientů.
Další volný prostor ještě vidíme u stavebních
a zemědělských strojů, jejichž cena se pohy-
Ú
buje v řádech milionů korun a které se stále
častěji stávají cílem zlodějů.
Vývojové oddělení SECAR BOHEMIA
nezahálelo a vyhledávání doplnilo o on-line
monitorování a správu dopravních prostředků, osob a zásilek včetně elektronické knihy
jízd. Je až zarážející, co všechno se dá sle-
54 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
K HLAVNÍM
NÁPLNÍM ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SECAR
BOHEMIA PATŘÍ
MONITORING POHYBU
MOTOROVÝCH
VOZIDEL
dovat – rychlost, spotřeba paliva, zadaná
trasa jízdy, tankování u vybraných společností, nákladový prostor, status jízdy (soukromá/služební cesta), totožnost řidičů pomocí
bezkontaktní čtečky. Trochu s nadsázkou –
existuje lepší zařízení, jak mít dítě nebo řidiče začátečníka pod kontrolou? Rádiovou síť
podpořily satelitní signál GPS a přenos dat
s využitím mobilních datových sítí. Společně
s naším partnerem Telefonikou O2 provozujeme v České republice téměř 50 000 aktivních monitorovacích jednotek, umístěných
v různých typech vozidel a u různých společností. Tento systém monitoringu vozidel
nabízíme také v zahraničí – v dalších státech
Evropy, ale také například v Jižní Americe.
PRODUKTOVODY I TELEMEDICÍNA
On-line sledovat nemusíte jen dopravní prostředky. Začali jsme se věnovat rovněž pro-
www.czechtop100.cz
blematice úniku různých látek z dálkových
produktovodů. Jedinečná technologie ve
spojení s měřicími přístroji hlídá a detekuje
vysoce citlivě, přesně a rychle netěsnosti
v potrubí. Již při nepatrné změně tlaku dochází k vyhodnocení a je vysílán varovný
signál obsluze o narušení potrubí prasklinou
nebo neoprávněným navrtáním. Pořizovací
cena monitorovacího systému SHERLOG
SPII je vždy nižší než náklady na případné
odstraňování následků havárie. Pojišťovny
navíc slevují na pojistném majitelům nebo
provozovatelům produktovodů, kteří využívají SHERLOG SPII. Každé významné
potrubí v České republice je hlídáno naším
systémem a jeho kvality již objevili také
v zahraničí – v Káhiře, Ruské federaci, na
Ukrajině.
A vývoj pokračuje a oblasti uplatnění se
rozšiřují. V loňském roce jsme se zaměřili na
telemedicínu a vznikla další dceřiná společnost SHERLOG eVito. Systém eVito je ideální pro každého, kdo chce aktivně pečovat
SYSTÉM EVITO
JE IDEÁLNÍ PRO
KAŽDÉHO, KDO CHCE
PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ
na trhu. SHERLOG MAX je MAXimálním
zabezpečením objektů, symbolizovaným
dobrmanem MAXem. Na rozdíl od klasického psa hlídá po dobu vaší nepřítomnosti
a nepotřebuje venčit. Od konkurence se
zařízení liší tím, že je mobilní (chata v zimě,
byt v létě), jednoduše se instaluje (bez vr-
SHERLOG MAX JE MAXIMÁLNÍM ZABEZPEČENÍM OBJEKTŮ,
SYMBOLIZOVANÝM DOBRMANEM MAXEM. NA ROZDÍL
OD KLASICKÉHO PEJSKA HLÍDÁ PO CELOU DOBU VAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI A ANI NEPOTŘEBUJE VENČIT.
o své zdraví. Je na každém z nás, zda jsme
zodpovědní a hlídáme si svoje rizikové zdravotní ukazatele typu tlak, hladina glukózy,
tep, váha, dostatek aktivity apod. Naměřená
data a automatická upozornění na patologické hodnoty můžeme sdílet s ošetřujícím
lékařem nebo s osobami pečujícími o nemocné. Systém eVito nám pomůže se lépe
vyrovnat s civilizačními chorobami, špatnou
životosprávou, stresovým prostředím, které
na naše zdraví negativně působí, aniž si to
uvědomujeme. Byl vyvinut ve spolupráci se
špičkovými lékaři, nutričními terapeuty i sportovními trenéry a představuje v dané oblasti
špičku i ze světového hlediska.
SHERLOG SECURITY
PIPELINES SE STARÁ
O BEZPEČNOU
PŘEPRAVU PALIVA
NA PRAŽSKÉM LETIŠTI
DOBRMAN MAX
DOZÍRÁ NA MAXIMÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
SHERLOG NA LETIŠTI
Smyslem naší práce na letišti je ohlídat,
aby se palivo bezpečně dostalo k cisternám. Na západním okraji Letiště Václava
Havla jsou obří zásobníky, do kterých se
palivo přiváží po vlečce v železničních
cisternách. Kvůli bezpečnosti musejí být
umístěny stranou od hlavního leteckého
provozu. Odtud se pak palivo potrubím
přivádí blíž ke stojanům, odkud ho čerpají
letadla. Přibližně v šestimetrové hloubce
tání), nevyžaduje žádné kódy (stejně jako
u vozidel je využíván bezkontaktní čip),
funguje i bez elektřiny (minimálně tři měsíce
na záložní akumulátor) a nevyvolává žádné zbytečné falešné poplachy (duální čidlo
eliminující pohyb malého zvířete). Systém je
určen především pro sezónní střežení chaty,
chalupy nebo bytu během dovolené, ale
je více než půlkilometrová štola. Betonová podlaha, na stropě řada bílých světel
a u stěny silné ocelové potrubí. Je plné
leteckého paliva. A právě tuto podzemní strategickou dopravu pod přistávací
drahou střeží SHERLOG SECURITY PIPELINES. Představte si, že by se někde narušila těsnost potrubí a palivo by začalo
unikat přímo pod startující letadla. To, co
by následovalo, je lepší nedomýšlet.
MARKÉTA ALEXANDEROVÁ
HLÍDAJÍCÍ DOBRMAN
Novinkou roku 2013 se stal produkt SHERLOG MAX. Zde naši vývojáři vyšli ze zadání
rozšířit portfolio služeb a najít volný prostor
Foto Secar Bohemia
i pro zabezpečení garáží, dílen a stavebních buněk.
www.sherlog.cz
CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013 | 55
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
Jezdí s nimi i Rolls-Royce
Již od r. 1993 působí firma KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. na území
města Vratimov. V prostorách bývalé kartonážky započala výrobu kabelových svazků, zpočátku s osmi pracovníky. V současné době jich zaměstnává již přes 700, převážně žen. Firma je nyní součástí ZKW Group.
Tak rozsáhlé portfolio odběratelů
se podařilo získat díky zavedení inovativních technologií, velmi flexibilnímu
způsobu výroby prostřednictvím otočných karuselů a montážních desek,
umožňujících operativně měnit druh
vyráběných výrobků bez velkých časových ztrát a s vysokou produktivitou.
Rovněž zavedení CNC automatických
strojů značky Komax posunulo rychlost
a kvalitu výrobního procesu výrazně kupředu. Firma je certifikována dle normy
LETECKÝ POHLED
NA PROVOZY
SPOLEČNOSTI KES
VE VRATIMOVĚ
ISO TS 16949 a rovněž dle normy ISO
14001, která osvědčuje přísné dodržování norem ochrany životního prostředí,
pro emisemi zamořené Ostravsko velmi
významného faktu.
Nové projekty kabelových svazků určených pro další generaci LED světlometů a svítilen potvrzují vysokou inovativní
schopnost firmy a zaručují další rozvoj
firmy, což je pro Moravskoslezský kraj,
zatížený vysokou nezaměstnaností, velkým přínosem.
FIRMA DODÁVÁ VÍCE NEŽ 98 PROCENT SVÉ PRODUKCE
AUTOMOBILOVÉMU PRŮMYSLU, VČETNĚ ZNAČEK
ŠKODA, BMW, AUDI, MERCEDES, VOLVO A ŘADY JINÝCH.
56 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.czechtop100.cz
Foto KES
reál prošel rozsáhlou renovací,
byly přistavěny tři nové haly, rovněž sociální zařízení a závodní jídelna.
Firma dodává více než 98 % své produkce automobilovému průmyslu. Kabelové svazky firmy KES jsou součástí vozů
značek Škoda, BMW, Audi, Mercedes,
Volvo, Ford, Nissan, VW, Jaguar, Peugeot,
Land Rover, Porsche, Citroën, Rolls-Royce,
MAN, DAF, Scania a řady dalších.
Kabelové svazky jsou dodávány
také do elektrotechnického průmyslu.
Jsou například součástí průmyslových
praček, klimatizací aj. Objem výroby
činí v současné době jednu miliardu korun a více než 70 % je exportováno nejen do států Evropské unie, ale rovněž
do Číny, Indie a Ruska.
A
CTP je oceňovaným developerem prémiových podnikatelských nemovitostí, zaměřeným na návrh, výstavbu a
pronájem nemovitostí v České republice a střední Evropě.
Od svého vzniku roku 1998 se společnost CTP postupně stala jedničkou mezi industriálními parky v České
republice, ve správě má momentálně přes 2 miliony m2 pronajímatelné plochy. Jejími klienty je více než 400
firem z České republiky i ze zahraničí. Dlouhodobou vizí společnosti jakožto investora je stavět kvalitní projekty
s dlouhou životností tak, aby přinášely užitek také svému okolí. Od roku 2010 jsou všechny budovy CTP
certifikovány podle energetické náročnosti. Nedávno získaný certifikát BREEAM Outstanding pro budovu Tower
I ve Spielberk Office Centre dokládá nízký ekologický dopad budovy a úspěšnou revitalizaci lokality nedaleko
centra města, z čehož profitují nejen firmy, sídlící v Tower I, ale také obyvatelé města.
CTP.eu | CTPark.eu | +420 565 535 565
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
Motory pro modely i vrtulníky
ším produktem, u něhož se dokončuje vývoj
a probíhají pozemní zkoušky, je turbohřídelový motor TS100 určený pro vrtulníky.
P
POHLED NA VÝROBNÍ
AREÁL SPOLEČNOSTI
PRVNÍ BRNĚNSKÁ
STROJÍRNA VELKÁ BÍTEŠ
ného modelu. Na tyto velice náročné odlitky
jsou používány materiály z nízko- i vysokolegovaných ocelí, převážně ze superslitin na
bázi niklu a kobaltu. Použitím speciálních
vosků a formovacích materiálů se dosahuje
vysoké přesnosti a zejména reprodukovatelnosti této přesnosti při výrobě.
Ochranu životního prostředí podporuje
BS se specializuje především na le-
Na trh byly uvedeny nové nebo inovo-
PBS výrobou dekantačních odstředivek, které
teckou výrobu, přesné lití, obrábění
vané výrobky: proudový motor TJ20, motor
slouží ke kontinuálnímu oddělování pevných
kovů, povrchové úpravy. Své aktivity rozvíjí
TJ100 se zvýšeným tahem, turbogenerátoro-
podílů ze suspenzí. Najdou využití například
i v dalších oborech, jakými jsou energetika,
vá jednotka včetně vysokootáčkového elek-
v čistírnách odpadních vod při odvodňování
ekologie, dopravní technika, zdravotnictví,
trického generátoru TGU100B, pomocná
a zahušťování kalů, zpracování kalů z maso-
kryogenní technika, jaderný, plynárenský,
energetická jednotka APU Safír 5K/G-Z8.
kombinátů, odvodňování kalů ze zpracování
elektrotechnický a potravinářský průmysl.
V Indii začaly létat první vrtulníky typu MI-17
zeleniny apod. Na mobilní dekantační od-
Firma dodala i nízkoteplotní kompresory
s APU Safír 5K/G-MI. Rovněž byla zprovoz-
středivce si zákazník může vyzkoušet zpra-
pro urychlovač částic ve švýcarském CERN
něna za přispění dotačního programu EU
cování kalů. V oblasti povrchových úprav je
a stala se koordinátorem celkem 38 výrob-
nová zkušebna pro turbovrtulové motory.
dosahována vysoká kvalita tvrdého eloxu,
ců letecké techniky v rámci významného
PBS je výrobcem přesných odlitků kol,
přírodního eloxu a chromeloxu. PBS obhájila
evropského dotačního projektu ESPOSA
lopatek a komponent turbodmychadel pro
veškeré certifikace v oblasti systémů řízení
v oblasti vývoje leteckých turbovrtulových
automobilový a lodní průmysl, rotorových
jakosti a environmentu a navíc získala cer-
a turbohřídelových motorů.
a statorových lopatek plynových a parních
tifikaci systémů radiografického kapilárního
Na Mezinárodním strojírenském veletr-
turbín pro energetický průmysl, rozvlákňo-
zkoušení a chemických procesů dle poža-
hu v Brně získal proudový turbínový motor
vacích hlav pro sklářský průmysl, kolenních
davků certifikace NADCAP.
TJ100S-125 v kategorii Nejlepší inovační
náhrad pro zdravotnictví, turbínových a roz-
Hlavními trhy pro PBS nadále zůstávají
exponát prestižní Zlatou medaili. Nejmenším
váděcích kol pomocných energetických jed-
Evropská unie, Rusko a Čína. Na významu
proudovým motorem, který je již v prodeji, je
notek a leteckých motorů. Rozsah hmotnosti
nabývá odbyt v USA a Indii. Nově se spo-
TJ20, určený zejména k použití v profesio-
jednotlivých druhů odlitků sahá od 0,1 po
lečnost etabluje v Brazílii a Turecku. Proti kon-
nálních soutěžích modelářských letounů. Na
44 kg. Vyrábějí se pomocí metody vytavitel-
kurenci má velkou výhodu v tom, že reaguje
říjnovém 22. modelářském a hobby veletrhu
v Praze získal ocenění Výrobek roku 2014.
Dalším úspěchem bylo srpnové první vzlétnu-
PBS SE SPECIALIZUJE
PŘEDEVŠÍM NA
LETECKOU VÝROBU
pružně na potřeby zákazníků, tedy od prvotních výpočtů, přes konstrukci, technologii,
výrobu, povrchové úpravy, montáž, zkoušky
tí letadla Marabu II s novým turbovrtulovým
až po servis, a to vše je navíc zastřešeno po-
motorem TP100. Momentálně probíhají kon-
třebnými certifikacemi. PBS získala první mís-
tinuálně další letové zkoušky. Je to také ukáz-
to v soutěži Vodafone FIRMA ROKU 2012,
ka perfektní spolupráce školy a podniku, kon-
které je velkým oceněním dlouhodobé syste-
krétně VUT Brno a PBS Velká Bíteš. Motory
se nyní začínají dodávat zákazníkům. Dal-
58 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
www.pbsvb.cz
matické práce. V letošním roce PBS obhájila
titul Firma roku 2013 v Kraji Vysočina.
www.czechtop100.cz
Foto PBS
Akciová společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), založená v roce 1950, má relativně široký, ale zároveň vysoce specializovaný sortiment výrobků. Velká část z nich je určena na export.
Linde Gas.-VPHVSROHKOLY¿PSDUWQHUHPÍHVN«KRSUđP\VOX
'RG£Y£PHSURGXNW\NWHU«SRNU¿YDM¯ĉLURN¿UR]VDKDSOLNDF¯WHFKQLFN¿FKSO\QđYSUđP\VOX
SRWUDYLQ£ăVWY¯ O«NDăVWY¯ Y¿]NXPX L Y¿YRML 6WDY¯PH ]Dă¯]HQ¯ QD Y¿UREX WHFKQLFN¿FK SO\Qđ
1Dĉ¯SULRULWRXMHEH]SHÍQRVWDRFKUDQDĜLYRWQ¯KRSURVWăHG¯
6QDĉLPLSURGXNW\VHPđĜHWHVHWNDWQDNDĜG«PNURNX
www.linde-gas.cz
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
NAPLŇUJÍCÍ SE VIZE
od továrny nebyl přerušen ani
Ch v jedné ze dvou světových válek.
Stále se ve Varnsdorfu vyráběly obráběcí
stroje, postupně již jen vodorovné vyvrtávačky. Během své dosavadní existence
firma třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy, fungovala za dvou
císařů, jedenácti prezidentů a jednoho
říšského kancléře. Založena jako rakousko-uherská firma s německým kapitálem
se změnila v elitní československou továrnu na obráběcí stroje (stále s německým
kapitálem), na několik let se stala součástí
německého hospodářství, po osvobození
unikla osudu válečné kořisti a po znárodnění se postupně stala jedním ze špičkových výrobců obráběcích strojů v socialistickém Československu. Nyní je opět
soukromou firmou, privatizovanou čistě
českým kapitálem.
Společnost se na vodorovné vyvrtávačky specializovala po druhé světové
válce a stále investuje do vývoje a do
výrobní základny. Po privatizaci noví
majitelé rozhodli, že společnost musí mít
vizi. Touto vizí a cílem současně je stát se
jedním z největších evropských výrobců
obráběcích strojů. Téměř každý rok přináší TOS VARNSDORF na trh novinku.
Letos to je obráběcí centrum WHtec 130,
které je dalším krokem v nabídce obráběcích strojů s vysokou produktivitou. Ve
světové premiéře toto inovativní obráběcí
centrum společnost představila na největším evropském veletrhu obráběcích strojů
60 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
VE VARNSDORFU SE
OBRÁBĚCÍ STROJE
VYRÁBĚJÍ JIŽ 110 LET
FIRMA SE
SPECIALIZUJE
NA VODOROVNÉ
VYVRTÁVAČKY
EMO 2013 v Hannoveru. Stroj se setkal
s velkým ohlasem.
Firemní filosofie říká, že rozhodující
pro ni jsou samozřejmě zákazníci, ale tím
nejcennějším, co má, jsou lidé. Pro své zaměstnance vytvořila ucelený systém motivačních pobídek a benefitů, které ještě
více prohlubují pocit sounáležitosti. TOS
VARNSDORF je největším a současně
nejsilnějším zaměstnavatelem na samém
severu republiky. Jistě je zajímavé, že zde
pracuje již třetí generace mnoha varnsdorfských rodin.
Společnost nabízí nejen své produkty a služby, samozřejmostí je také trvalá
péče po celou životnost prodaného stroje. Disponuje celosvětovou prodejní sítí
a v několika světadílech pracují dceřiné
společnosti. To jí umožňuje být zákazníkům co nejblíže a zvyšuje schopnost reagovat co nejrychleji na jejich potřeby.
To je spolu s nabídkou technologicky rozmanité škály produktů právě tím, co klient
potřebuje.
www.czechtop100.cz
Foto TOS Varnsdorf
Společnost TOS VARNSDORF letos oslavila 110 let své existence. Malá soukromá firma, spíše dílna než továrna, vyrábějící
velké množství druhů obráběcích strojů, se postupně změnila
v prosperující továrnu, specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů.
ROČENKA ÚSPĚŠNÉ FIRMY
DOBRÁ ZNAČKA
V LUHAČOVICÍCH
SE ROČNĚ LÉČÍ
BEZMÁLA TŘICET
TISÍC PACIENTŮ
lastní akciová společnost Lázně
Luhačovice disponuje ubytovací
kapacitou 1300 lůžek v šesti hotelech (z
toho 500 jich je ve čtyřhvězdičkové kategorii), osmi penzionech a dvou dětských léčebnách. Klientelu tvoří z 85 %
domácí a z 15 % zahraniční hosté, převážně z Rakouska, Slovenska, Německa, Izraele, Ruska, USA, Kanady a dal-
V
62 | CZECH TOP 100 FORUM | ROČENKA 2013
ších zemí. V roce 2012 jich bylo celkem
28 532.
V Luhačovicích se u dospělých léčí
choroby dýchacího, trávicího a pohybového ústrojí, nervové nemoci, poruchy
výměny látkové (cukrovka) a onkologická onemocnění. U dětí jde o nemoci dýchacího a trávicího traktu, obezitu a také
o choroby kožní a onkologické povahy.
Lázeňská léčba je jim poskytována již od
1,5 roku věku (s doprovodem).
V oboru léčení dýchacích cest je akciová společnost profilovým a hlavním
zařízením v zemi. Základním léčebným
přírodním zdrojem jsou minerální vody
charakteru hydrogenuhličitanochloridosodných jodových kyselek. Terapie je
založena na využití přírodních léčivých
zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími
léčebnými a rehabilitačními metodami.
Minerální vody se užívají k pitné kúře,
inhalacím a přírodním minerálním koupelím. Služby poskytuje 500 zaměstnanců,
z toho je 17 lékařů a 170 osob zdravotního personálu. Lázně Luhačovice, a.s.,
je členem Svazu léčebných lázní České
republiky a Asociace hotelů a restaurací České republiky. Osmkrát byla zařazena mezi 100 nejobdivovanějších
firem České republiky a třikrát získala
ocenění Dobrá značka, udělované časopisem Reader´s Digest Výběr. Lázeňský hotel Palace obdržel od Evropské
asociace lázní prestižní certifikát EuropespaMed.
Společnost má oprávnění ministerstva
zdravotnictví vzdělávat nižší zdravotnické
pracovníky v lázeňství v ČR. Každoročně
pořádá odborné lékařské kongresy za
účasti domácích a zahraničních specialistů,
jejichž výsledky jsou uplatňovány v léčebné
praxi. Hlavní pozornost vedení společnosti
je zaměřena na kvalitu služeb a modernizaci zařízení. Za období od roku 1992,
kdy firma vznikla, bylo z vlastních zdrojů
nákladem cca 53 milionů eur zrekonstruováno a zmodernizováno sedmnáct objektů.
Více informací naleznete na www.
LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz.
www.czechtop100.cz
Foto Lázně Luhačovice
Lázně Luhačovice, a.s. a Léčebné lázně Jáchymov, a.s., společně tvoří největší lázeňskou skupinu v České republice –
Spa & Wellness Nature Resorts s celkovým počtem 2198
lůžek pro dospělé a 258 pro děti.
Stavíme svět,
ve kterém
sami chceme žít.
Skupina Skanska v České a Slovenské republice je
součástí celosvětové skupiny Skanska, která je jednou
z předních světových stavebních a developerských
společností s bohatými zkušenostmi v oblasti výstavby
komerčních, rezidenčních i PPP projektů.
Více informací:
www.skanska.cz
Města, která spotřebují o 30 % méně energie?
Společnost ABB jako přední výrobce energeticky efektivních
řešení přispívá k výrazným úsporám energie při stejném
výkonu. Naše řídicí systémy pro osvětlení dokážou snížit
spotřebu elektrické energie až o 50 %, systémy automatizace
budov dokonce až o 60 %. Zatímco všichni ostatní o cenách
energie, nedostatku elektřiny a změně klimatu jen hovoří,
ABB tyto problémy řeší. Tady a teď. www.abb.cz
Samozřejmě.
ZA TĚMI NEJÚŽASNĚJŠÍMI
VĚCMI STOJÍ NAŠE
SPOLEČNÁ ENERGIE
DOSAHUJEME ÚSPĚCHŮ DÍKY NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM
Být mezi nejlepšími vyžaduje mít charakter. Trvalý soubor vlastností,
který vám umožní být silný, když trh padá a nepropadnout sebeuspokojení,
když letíte vzhůru. Charakter vytváří stálost a odlišuje silné od slabých.
www.cez.cz
JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

Podobné dokumenty