AEXHF Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

Transkript

AEXHF Vodiče pro automobily a další motorová vozidla
AEXHF
Vodiče pro automobily a další motorová vozidla
Automotive cables for cars, trucks and other vehicles
Standard
2
JIS, JASO
1
Konstrukce
Construction
1
Holé nebo pocínované měděné
lanované jádro
2
Izolace zesítěný polyetylen (XPE)
Cross-linked polyethylene (XPE) insulation
Plain or tinned stranded copper
Použití
Application
Propojovací vodič pro kabelové svazky. Bezhalogenní.
Connecting wire for cable harnesses. Halogen-free.
Vlastnosti
Properties
Jmenovité napětí
Rated voltage
do 60 V
Teplotní rozsah
up to 60 V
Temperature range
-40 °C až +150 °C/3 000 h
from -40 °C up to +150 °C/3 000 h
1
AEXHF
Technické údaje
Technical data
Typ a jmenovitý
průřez
Type and nominal
cross-section
Počet drátků
jádra
Number of
single wires
Maximální
průměr jednoho
drátku
Maximum
diameter of single
wire
Maximální
průměr jádra
Maximum
conductor
diameter
Maximální odpor jádra při 20 °C
Maximum conductor resistance
at 20 °C
Minimální
tloušťka izolace
Minimum
insulation
thickness
Maximální
průměr vodiče
Maximum cable
diameter
Informativní
hmotnost
Cable mass
approx.
mm²
n
mm
mm
mOhm/m
mm
mm
kg/km
AEXHF 0,30
12
0,18
0,72
64,40
0,5
1,9
6,2
AEXHF 0,50
20
0,18
0,8
38,60
0,5
2,2
8,8
AEXHF 0,85
34
0,18
1,2
22,70
0,5
2,4
13
AEXHF 1,25
50
0,18
1,5
15,5
0,6
2,9
19
holé
plain
Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných
ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Uvedené údaje jsou pouze orientační a nemohou být považovány za závazné prohlášení nkt cables
nebo ovlivňovat záruku týkající se vlastností produktu nebo jeho použitelnosti. Údaje uvedené v katalogových listech nepředstavují jejich taxativní výčet a měly by být brány v úvahu
společně s technickými podmínkami nkt cables, ať už publikovanými nebo ne. Společnost nkt cables si vyhrazuje právo na změnu údajů v katalogových listech a to i bez předchozího upozornění.
All rights reserved. Any unauthorized usage, redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyright. The data are only indicative and should not
be considered a binding representation or warranty from nkt cables concerning a product’s properties or usability. The data page is not exhaustive and should be read in conjunction with nkt cables
other product data sheets, whether published or not. nkt cables reserves the right to change the data page without prior notice.
2

Podobné dokumenty

FLR4Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLR4Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

GXL Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

GXL Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

FLR6Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLR6Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

CYOY 0,6/1 kV Propojovací jednožilový vodič se

CYOY 0,6/1 kV Propojovací jednožilový vodič se propagation according to the requirements of fire technical characteristics given acc. to Decree No. 246/2001 Col. Installation of the product should only be carried out by personnel trained and qu...

Více

FLRYW125YW Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLRYW125YW Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

FLYY Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLYY Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

FLR51Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLR51Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

TWP Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

TWP Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

PVTAU starting, battery Bateriový vodič pro

PVTAU starting, battery Bateriový vodič pro Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více