je původní Schwarzenberský mlýn, ležící na samotě u lesa, který byl

Transkript

je původní Schwarzenberský mlýn, ležící na samotě u lesa, který byl
Domov Kunšov:
je původní Schwarzenberský mlýn, ležící na samotě u lesa, který
byl přebudován na "Domov se zvláštním režimem". Prostorný
uzavřený areál nabízí klid a soukromí v krásné přírodě.
Pokoje jsou dvou až pěti lůžkové a jsou zařízeny vybavením
potřebným pro každodenní život uživatele. Každý pokoj má vlastní
sociální zařízení. K dispozici je společenská místnost, jídelna,
terapeutická místnost a venkovní zahrada s terasou pro aktivity a
posezení uživatelů.
V domově je zajištěna dostupnost veřejných služeb např. pedikúra,
kadeřnice, možnost drobného nákupu v prodejně v blízké obci
nebo pojízdné prodejně, která dojíždí 1x týdně.
Posláním domova:
Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou a sociální péči osobám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci v důsledku zhoršeného
zdravotního stavu.
Individuálním přístupem ke každému uživateli, s přihlédnutím k jeho
potřebám a schopnostem, chceme zajistit důstojné prožívání života,
zapojení do společenského dění a respektování jeho lidských práv.
Jakou službu poskytujeme:
Cílovou skupinou klientů domova jsou osoby se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění,
onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí, či různým
typem demencí.
Režim v tomto zařízení při
poskytování sociálních služeb
je
přizpůsoben
specifickým
potřebám těchto osob. Cílovou
skupinou uživatelů jsou osoby
ve věku od 27 let výše z celé ČR.
Co zajišťujeme:
Dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění zajišťujeme
ubytování a stravu; pomoc při osobní hygieně; pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu; zprostředkování
kontaktu
se
společenským
prostředím; sociálně terapeutické
činnosti a aktivizační činnosti;
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných
zájmů
a
při
obstarávání osobních záležitostí.
Rozsah naší služby vychází vždy
z osobních potřeb a cílů uživatele.
Poskytujeme zdravotní a sociální
péči
odborným
personálem,
prostřednictvím
zdravotních
sester a pracovníků v sociálních
službách. Uživatelé v domově
mohou být zaregistrováni a v péči
smluvních lékařů – praktického a psychiatra.