www.cataract.cz

Komentáře

Transkript

www.cataract.cz
Všeobecné informace
Místo konání
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové
Datum konání
25. - 26. května 2012
Koordinátoři odborného programu
Registrace účastníků - PŘIHLÁŠKA
Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře
umístěného na webových stránkách kongresu www.cataract.cz obdrží
účastník Výzvu k platbě. Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.
Pro stanovení výše poplatku je rozhodující datum úhrady poplatku.
Účastnický poplatek zahrnuje: kongresové tiskové materiály, kongresovou tašku, vstup na odborný program a výstavu firem, potvrzení o účasti,
daňový doklad a občerstvení v průběhu konání akce.
Lékařská sekce
prof. MUDr. Rozsíval Pavel, CSc. e-mail: [email protected]
Registrační poplatek
typ/platba
do 20. 4. do 20. 5. Sesterská sekce
Jelínková Daniela Stránská Ivana
člen ČSRKCH
nečlen ČSRKCH
člen ČAS OS
ostatní NZP
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Organizační zajištění
B/P/P, Bořek Procházka
K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
tel.: 577 219 803, fax: 577 001 465, e-mail: [email protected]
Jednací jazyk
na místě
jednodenní
1.600,-
2.000,-
800,-
900,-
800,1.000,400,500,-
Storno poplatky k registraci
50 %
od 1. 5. 2012
100 %
Ubytování
Důležitá data
přihláška k aktivní účasti
abstrakt
přihláška k pasivní účasti
1.500,-
1.900,-
700,-
800,-
ČAS OS - Česká asociace sester oftalmologická sekce
NZP - nelékařský zdravotnický pracovník
ceny vč. DPH
do 30. 4. 2012
čeština, slovenština, angličtina
1.200,-
1.600,-
500,-
600,-
do 31. března 2012
do 10. dubna 2012
do 20. dubna 2012 - zvýhodněná cena
do 20. května 2012 - uzávěrka přihlášek
Forma prezentace
• vyžádaná přednáška
• sdělení, kazuistika - 7 min.
Účastníci kongresu si ubytování zajišťují samostatně. Nabídku ubytování
naleznete na webových stránkách kongresu www.cataract.cz
Výstava
V rámci doprovodného programu kongresu zveme účastníky k návštěvě doprovodné výstavy farmak, přístrojové techniky a zdravotních potřeb a pomůcek.
Možnosti parkování
Přijaté práce autorů do 35 let budou zařazeny do soutěže o Cenu ČSRKCH.
Nejlepší přednáška v sekci sester bude odměněna.
• poster - A1 (max. 600 x 900 mm)
Pro účastníky kongresu je zajištěno vyhrazené parkování před KC Aldis.
Parkovací kartu platnou po celou dobu kongresu, v ceně 200,- Kč, lze
objednat v přihlášce. Počet parkovacích míst je omezen kapacitou parkoviště.
Pokyny pro zpracování abstrakt
Galavečer
-každý přednášející musí být řádně přihlášen
-abstrakt bude publikován ve sborníku vydaném ke kongresu
-abstrakt zpracujte v běžném PC formátu Word, velikost písma 11,
typ písma Times New Roman, řádkování jednoduché, rozsah max. A5
-abstrakt zašlete nejpozději do 10. 4. na e-mail: [email protected]
Stravování
V průběhu konání kongresu je pro registrované účastníky zajištěno průběžné
občerstvení včetně nabídky teplých obědů.
Přihlášky lze odesílat z webových stránek kongresu.
www.cataract.cz
25. 5. 2012 - Nové Adalbertinum
Vstupné 600,- Kč
Způsob platby Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.
Banka
Česká spořitelna a.s., pobočka Zlín, Zarámí 4463
Číslo účtu
1416997339/0800
Konst. symbol
0308
Var. symbol
bude uveden ve Výzvě k platbě
IBAN
CZ88 0800 0000 0014 1699 7339
SWIFT (BIC)
GIBACZPX
Název účtu
Procházka Bořek, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.
Program je připraven ve spolupráci s oftalmologickou sekcí ČAS.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Akce bude ohodnocena kredity pro lékaře a NZP.
Prezident kongresu
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Předběžný program
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
dovoluji si Vás pozvat na jubilejní desátý kongres ČSRKCH, který se
bude konat v květnu v Hradci Králové. Je tedy dobrý důvod mluvit
o úspěšné tradici.
lékaři
Pátek 25. 5. 2012
08.00 - 17.00 hod.
Registrace
Sekretář kongresu
MUDr. Pavel Studený
Vědecká rada
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
MUDr. Michal Janek
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
MUDr. Petr Mašek, CSc.
MUDr. Zdeněk Mazal
MUDr. Pavel Studený
Organizační výbor
předseda:
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
členové:
prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
prim. MUDr. Alena Feuermannová, Ph.D.
MUDr. Jan Hamouz
Daniela Jelínková
Témata přednášek a diskuzí budou jednak z běžné praxe (prevence
endoftalmitidy, operační postupy), zároveň ale uslyšíme o nejnovějších
trendech v souvislosti s obrovským rozvojem techniky v oftalmologii
(korekce presbyopie, femtosekundový laser).
Jsem ale velmi rád, že se vedle techniky a medicínských postupů budeme také zabývat i další neméně důležitou stránkou medicíny a tou
je postavení nemocného v týmu lékařů a ošetřujícího personálu. Pokud
budeme hodnotit jako úspěch naší práce spokojenost nemocného, tak
vzdělávání nebo obecněji dobrá komunikace s ním má na výsledek naší
práce stejně velký vliv jako ten nejmodernější laser.
Organizační tým v čele s prof. P. Rozsívalem je zárukou dobré organizace celého sjezdu včetně příjemných setkání a neformálních diskuzí, které
považuji za důležitou část našich akcí.
Těším se na jarní setkání s Vámi v krásném Gočárově městě na soutoku
Labe s Orlicí.
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
předseda ČSRKCH
Organizační zajištění
Vážené kolegyně a kolegové,
B/P/P, Bořek Procházka
K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
tel.: 577 219 803, fax: 577 001 465
e-mail: [email protected]
dovolte mi Vás všechny srdečně pozvat na výroční 10. kongres České
společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, který máme tu čest pořádat
v květnu 2012 poprvé v Hradci Králové. Velice si vážíme této možnos-
Témata odborného programu
Lékařská sekce
Presbyopie – možnosti korekce
Femtosekundový laser a jeho užití v refrakční a kataraktové chirurgii
Profylaxe poop. zánětu u operace katarakty
Sesterská sekce
Program je připraven ve spolupráci s oftalmologickou sekcí ČAS.
Odborný program sesterské sekce naleznete na www.cataract.cz
www.cataract.cz
09.00 - 09.30 hod. Slavnostní zahájení
09.30 - 10.30 hod. Právní aspekty operace katarakty
JUDr. J. Janouch
11.00 - 12.30 hod. Kulatý stůl - Edukace pacienta a lékaře
vedoucí doc. MUDr. D. Baráková, CSc.
13.30 - 15.00 hod. Kulatý stůl - Femtosekundový laser v oční chirurgii
vedoucí doc. MUDr. J. Pašta, CSc.; MUDr. P. Stodůlka, Ph.D.
16.00 - 17.30 hod. Filmový festival - slavnostní vyhlášení výsledků
MUDr. K. Marešová, Ph.D.
sestry
08.00 - 17.00 hod.
Registrace
09.00
09.30
12.00
14.00
Slavnostní zahájení
Blok A
Blok B
Blok C
-
09.30 hod.
11.30 hod.
13.00 hod.
15.30 hod.
20.00 - 24.00 hod.
Společenský večer
lékaři + sestry
Sobota 26. 5. 2012
08.00 - 12.00 hod.
Registrace
09.00 - 10.30 hod. Kulatý stůl - Presbyopie
vedoucí prof. MUDr. M. Filipec, CSc.
11.00 - 13.30 hod. Hosté kongresu / Volná sdělení
13.30 hod. Zakončení kongresu
Změna programu vyhrazena, uvedené časy jsou orientační.
ti. Věřím, že program, který společně s Vámi připravíme, bude pro Vás
zajímavý a přinese Vám nové podněty pro péči o pacienty a obohatí
Vašipraxi. Tradiční součástí je také sesterská sekce, kde jedno z témat
bude příprava k operaci a pooperační péče.
Všichni členové organizačního výboru ve spolupráci s vědeckou radou,
pod vedením prezidenta kongresu prof. MUDr. Pavla Kuchynky, CSc.
udělají vše proto, aby jste se v Hradci Králové cítili dobře a odnesli si co
nejvíce pozitivních dojmů.
Těšíme se na Vás
Oficiální program bude uveřejněn na www.cataract.cz.
Tiskovou verzi Oficiálního programu obdržíte při registraci.
I. Soutěžní videofestival
Součástí X. Kongresu ČSRKCH bude soutěž videoprezentací. Do soutěže
mohou být přihlášeny videonahrávky zajímavých operací, vyšetřovacích
metod nebo výukové tématiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o první ročník
soutěže, budou akceptována veškerá videa, tedy i ta už dříve prezentovaná. Porota sestávající z pěti předních českých chirurgů bude hodnotit
jak obsahovou, tak estetickou formu nahrávky a vybere 3 nejlepší videa.
V rámci hodinového sympozia budou prezentovány nejzajímavější nahrávky a předány symbolické ceny vítězům.
- odevzdání videoprezentací do 10. dubna 2012
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
předseda organizačního výboru
Instrukce k odeslání videa
videoprezentace maximální délky 8 minut odeslat uložené na DVD
na adresu: Bořek Procházka, K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1

Podobné dokumenty

Všeobecné informace Místo konání Odborné informace

Všeobecné informace Místo konání Odborné informace 10. 5. 2014 bude rezervace zrušena. Změny nebo storna týkající se rezervace ubytování musí být zaslány mailem na [email protected]

Více

REZIDENCE AURUM

REZIDENCE AURUM - sklípky - umožnit náhled - schodiště - bude kompletně přístupné se zábradlím 2. den otevřených dveří - 21.6.2013 - 22.6.2013 Podrobnosti budou řešeny dne 19.6.2013 19.6.2013 - stavba osadí WC, vo...

Více

Metody refrakční chirurgie

Metody refrakční chirurgie Obr. 18: http://newvisionfemtosecondlasikindia.com/wp-content/uploads/visumax-laser-contact-glass-for-web-300x199.jpg

Více

Myo a perikarditidy V. ročník

Myo a perikarditidy V. ročník • katecholaminy jen na nezbytnou dobu • IABC resp. LVAD u fulminantních forem • Doplňková léčba: léčba arytmií, LMWH… • OTS

Více

Zápis Valné hromady - ČBF – Oblast Střední Morava

Zápis Valné hromady - ČBF – Oblast Střední Morava výboru ČBF Ol.kraj za spolupráci a popřál novému budoucímu výboru hodně úspěchů do dalšího působení a to nejenom v oblasti funkcionářské, ale i velmi dobrých výsledků družstev naší oblasti v soutěž...

Více