Všeobecné informace Místo konání Odborné informace

Komentáře

Transkript

Všeobecné informace Místo konání Odborné informace
Všeobecné informace
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703, Ostrava–Zábřeh
Odborné informace
Lékařská sekce
MUDr. Pavel Studený, Ph.D. [email protected]
Sesterská sekce
Zuzana Ludvíková [email protected]
- každý přednášející musí být řádně přihlášen
- abstrakt zpracujte ve formátu Word, velikost
písma 11, písmo Times New Roman, řádkování
jednoduché, max. A5
- abstrakt zašlete nejpozději do 10. 4. 2014
na e-mail: [email protected]
Výstava
B/P/P, Bořek Procházka
V prostorách hotelu Clarion Congress bude uspořádána doprovodná výstava farmak, přístrojové techniky a zdravotnických potřeb a pomůcek.
K Dálnici 593, 760 01 Zlín 1
tel.: 577 219 803, fax: 577 001 465, [email protected]
Stravování
Organizační zajištění
Důležitá data
přihláška k aktivní účasti do 31. března 2014
abstrakt
do 10. dubna 2014
přihláška k pasivní účasti
platba do 20. 4. 2014 - zvýhodněná cena
platba do 20. 5. 2014 - uzávěrka přihlášek
Registrační poplatek
typ/platba
člen ČSRKCH
člen 1 den
do 20. 4. do 20. 5.
1.500,-
1.800,-
1.100,-
1.200,-
nečlen ČSRKCH 1.900,-
nečlen 1 den
NZP
NZP 1 den
na místě
2.000,1.300,-
Ubytování
Clarion Congress Hotel Ostrava
Ceny za ubytování jsou uvedeny na stránkách kongresu www.cataract.cz v sekci Ubytování.
V případě neuhrazení platby za ubytování do
10. 5. 2014 bude rezervace zrušena. Změny nebo
storna týkající se rezervace ubytování musí být zaslány mailem na [email protected]
1.500,-
2.200,-
1.600,-
2.400,1.700,-
Doprovodné akce
800,-
600,-
1.000,-
700,-
1.200,800-
Společenský večer 23. 5. 2014
Storno poplatky k registraci
1. - 10. 5. 50 %
V průběhu konání kongresu je pro registrované
účastníky zajištěno průběžné občerstvení včetně
nabídky teplých obědů.
od 11. 5. 100 %
Registrace účastníků - PŘIHLÁŠKA
Na základě vyplněného a odeslaného registračního formuláře umístěného na www.cataract.cz obdrží účastník Výzvu k platbě. Registrace je provedena
po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující
datum úhrady.
Účastnický poplatek zahrnuje: kongresové tiskové
materiály, kongresovou tašku, vstup na odborný
program a výstavu firem, potvrzení o účasti, daňový
doklad a občerstvení v průběhu konání akce.
Večer plný hudby, zpěvu a tance bude doplněn
bohatým občerstvením formou rautu.
Vstupné - účastník 600,- Kč; doprovodná osoba 800,- Kč
Způsob platby
Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu
k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi nejpozději do 3 pracovních
dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte
organizační agenturu B/P/P co nejdříve.
Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě
k platbě. Potřebné informace k platbě najdete také
na www.cataract.cz v sekci Způsob platby.
Daňový doklad obdržíte na mail uvedený v přihlášce.
pozvánka
Pokyny pro aktivní účastníky
Místo konání
Vážené milé kolegyně, vážení kolegové,
jménem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie si Vás dovoluji pozvat na již 12. ročník kongresu České společnosti refrakční
a kataraktové chirurgie, který se bude konat 23. - 24. května 2014
v prostorách nově otevřeného hotelu Clarion Congress v Ostravě.
Nosným tématem letošního ročníku kongresu bude kataraktová chirurgie a sítnice.
Nedílnou součástí kongresu jsou kulaté stoly, kde budeme diskutovat
problematiku operace katarakty na očích po vitrektomii, prevenci CME,
profylaktické použití anti-VEGF, strategii operace katarakty na očích
s makulární dírou a postup při „utopení“ jádra atd. K účasti budou přizváni přední
odborníci na vitreo-retinální problematiku. Budeme se těšit na jejich prezentace
a diskuzi s nimi.
Dalšími tématy budou:
Chirurgická korekce presbyopie - rohovka nebo čočka?
Novinky v kataraktové chirurgii
Varia
Další panelovou diskuzi věnujeme tématu: etické aspekty podnikání v očním
lékařství a problematice standardu v refrakční chirurgii.
Velkou oblibu si již získal videofestival a divácky bude jistě neméně atraktivní
duel mezi zastánci odlišných stanovisek nad různými tématy.
Prezident kongresu
Sekretář kongresu
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
MUDr. Petr Mašek, CSc.
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.
Vědecká rada
Organizační výbor
doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
MUDr. Petr Mašek, CSc.
MUDr. Petr Novák
doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
MUDr. Jan Hamouz
MUDr. Deli Křížová, FEBO
MUDr. Kateřina Liehneová
Bc. Zuzana Ludvíková
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
MUDr. Petr Mašek, CSc.
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.
MUDr. Miroslav Veith
Témata
Panelová diskuze
• Kataraktová chirurgie a sítnice
• Etické aspekty podnikání
v očním lékařství
• Chirurgická korekce presbyopie
- rohovka nebo čočka?
• Novinky v kataraktové chirurgii
• Problematika standardu
v refrakční chirurgii
• Varia
Videofestival
• délka max. 8 minut
• odevzdání do 10. dubna 2014
• videoprezentace na DVD zašlete na adresu:
Bořek Procházka, K Dálnici 593, 760 01 Zlín
Věřím, že tento kongres bude pro řadu z Vás zajímavou a vítanou možností
k získání nejnovějších informací a také samozřejmě příležitostí k setkání s kolegy
a předními odborníky v oboru.
Předběžný program
Těším se na setkání s vámi v Ostravě.
Pátek 23. 5. 2014
08.00 - 17.00 hod. Registrace
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
předseda ČSRKCH
09.00-17.30hod. Odborný program (lékaři, sestry - samostatné sekce)
Sobota 24. 5. 2014
08.00 - 12.00hod. Registrace
09.00-15.00 hod. Odborný program (lékaři, sestry - společná sekce)
Kongres je garantován Českou oftalmologickou společností ČLS JEP.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.
Akce bude ohodnocena kredity pro lékaře a NZP.
AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOST ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ NA
Změna programu vyhrazena, uvedené časy jsou orientační.
Tiskovou verzi Oficiálního programu obdržíte při registraci.
Oficiální program bude uveřejněn na www.cataract.cz
www.cataract.cz

Podobné dokumenty

www.cataract.cz

www.cataract.cz Témata odborného programu Lékařská sekce

Více

KAPSULÁRNÍ BAG / lékařské nástroje

KAPSULÁRNÍ BAG / lékařské nástroje KAPSULÁRNÍ BAG / lékařské nástroje SADY lékařských nástrojů 4,000 KATARAKTOVÁ SADA 4,1411 Huco křišťálový nůž, zahnutý, 2 mm 4,1415 Huco křišťálový nůž, 45°, 2 mm 4,2354 Katzin, rohovkové nůžky, p...

Více

operace pars plana vitrektomie (ppv)

operace pars plana vitrektomie (ppv) Před nástupem do nemocnice podstoupíte předoperační vyšetření, které Vám zajistí Váš praktický lékař. Budete si kapat předepsané oční kapky. V případě, že jste alergický/á na některé léky (tj. přec...

Více

zobraz

zobraz Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ 003.029.01 - Horky (číslo a název obce) Položka

Více

Poznejte všechny důležité nástroje a možnosti, které Google nabízí

Poznejte všechny důležité nástroje a možnosti, které Google nabízí pro malé organizace do 50ti uživatelů verze zcela zdarma, omezení 7 GB datového  prostoru na jednoho uživatele Nástroje a možnosti Google

Více

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii 15. Pacient v perioperačním procesu - antisepse operačního pole, rouškování a bezprostřední pooperační péče o pacienta Zásady a postup při antisepsi operačního pole. Zásady a postup při zarouškován...

Více

zobraz

zobraz Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena. 4.2 V případě neuhrazení smluvně domluvené částky (měsíčního paušálu) v době splatnosti za uplynulý kalendářní měsíc, vyhraz...

Více

katarakta - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická

katarakta - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická Téma mé absolventské práce je katarakta. Toto téma jsem si vybrala, jelikoţ výskyt tohoto onemocnění je velice častý a setkání s ním jistě nemine ţádného očního optika. Toto onemocnění bylo známo j...

Více