Referenční karta ke stažení zde

Transkript

Referenční karta ke stažení zde
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia)
s.r.o., Liberec
FILtech
Filtry a úpravny vody
FILtech
Ilustrační foto
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia)
s.r.o., Liberec
AUTOKLEAN AF 208 E
Společnost:
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
Místo: Liberec
Řešená problematika:
Filtrace cirkulace formové vody
Rok instalace:
2013
Typy zařízení:
AUTOKLEAN AF 208 E průmyslový filtr s automatickým zpětným
proplachem, 1 ks
Řídící jednotka pro přenos signálu do velína, 1 ks
AUTOKLEAN AF 202M filtr s automatickým zpětným proplachem, 1 ks
AUTOKLEAN AF 202M
Popis:
Sítový filtr Autoklean 208 E je nainstalován v okruhu formové vody.
Voda slouží k rovnoměrnému ochlazování vstřikovacích lisů. Pro
zamezení tvorby zmetků je potřeba docílit vysoké kvality cirkulační
vody, bez nerozpuštěných látek, které by mohly jednotlivé kanálky
forem ucpat a tím zhoršit rovnoměrné zchlazování forem. Vstupní voda
je upravována na změkčovacím filtru. Do akumulační nádrže je
dávkován biocid a inhibitor koroze. Tlaková čerpadla ženou upravenou
vodu na sítový filtr autoklean s porozitou filtračního síta 120 um a dále
pak přes vstřikovací lisy do chladiče a zpět do akumulační nádrže.
Sítový filtr pracuje v plně automatickém režimu bez potřeby obsluhy.
Proplach se provádí v závislosti na tlakové ztrátě a na čase.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia)
s.r.o., Liberec
FILtech
Filtry a úpravny vody
FILtech
INSTALACE
Hodnocení:
V roce 2011 jsme se začali zabývat řešením problémů s mechanickými nečistotami v chladící vodě našeho provozu Exteriér, které se zde objevují
z cirkulace a z forem. Formy slouží k výrobě vnějších plastových části automobilů. Jelikož v těchto formách docházelo k zanášení otvorů a tím i ke
snížení účinnosti chlazení, rozhodli jsme se z těchto důvodů v roce 2012 osadit filtraci mechanických nečistot do okruhu chlazení forem.
Na základě výběru jsme zvolili filtrační zařízení Autoklean AF 208E od společnosti Koncept ekotech s.r.o., které jsme vyhodnotili jako nejvhodnější pro
náš typ a charakter provozu.
Po provedení instalace v závěru roku 2012 a uvedení do provozu v lednu 2013 se ukazuje, že toto řešení bude optimální pro naše potřeby a v
současné době pracuje spolehlivě.
Společnost Koncept ekotech s.r.o. hodnotíme jako solidního partnera a to nejen z hlediska poradenství při instalaci, ale i podle spolupráce při uvedení
do provozu a zaškolení obsluhy.
V případě rozhodnutí o další instalací filtrace nebo úpravy vody rádi využijeme úspěšné spolupráce a zkušenosti se společností Koncept ekotech s.r.o.
a lze ji doporučit pro kvalitní a spolehlivou spolupráci.
Ing. Pavel Bursa
Energetik
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o. Liberec

Podobné dokumenty

Referenční karta ke stažení zde

Referenční karta ke stažení zde Filtr je nainstalován na patě objektu pro filtraci vstupní pitné vody. V místě instalace není možnost připojení filtru na odpad. Z tohoto důvodu bylo nezbytné instalovat manuální filtr s dostatečně...

Více