billiard - hockey šprtec

Transkript

billiard - hockey šprtec
Krušné hory – Domov můj – SUPERFINÁLE okresu Most
23. května 2014 se v
Oblastním muzeu v Mostě konalo
závěrečné SUPERFINÁLE projektu
KRUŠNÉ HORY – DOMOV MŮJ
pro 2. stupeň ZŠ.
Cílem projektu bylo
prohloubení znalostí žáků základních
škol mosteckého a chomutovského
okresu o přírodních krásách a historii
Krušných hor. Žáci zpracovávali
informace například z oblasti těžby
nerostných surovin, o zaniklých
obcích nebo o řemeslech, která byla
typická pro oblast Krušnohoří.
Naše třída 6. A ze ZŠ J. A.
Komenského si vybrala téma
Řemesla v Krušných horách – a z
nich si vylosovala podtéma –
Zpracování vlny a lnu. Ve školním
kole vyhrála 1. místo a byla
odměněna jednodenním výletem
na Lesnou v Krušných horách. Zde
prožili nádherný den plný zábavy,
soutěží a překvapení. Moc se jim
tam líbilo. Za nedlouho je pak
čekalo závěrečné finále soutěže,
na které se museli pečlivě připravit
a vytvořit z celého svého
poznávání závěrečnou prezentaci a
tu obhájit. Dokonce i pro obhajobu
si zapůjčili kostýmy z Městského
divadla v Mostě, kterému tak patří
velké díky.
Soupeřem bylo dalších 12 škol. V
komisi, které předsedala ředitelka
Oblastního muzea v Mostě paní
PhDr. Libuše Pokorná, nechyběli
ani zástupci Magistrátu města Mostu i Litvínova a zástupci Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná v
Krušných horách. Celé dopoledne probíhala obhajoba všech prezentací a úderem poledne začala komise
vyhlašovat výsledky. Nejprve
bylo všem zúčastněným
poděkováno za pěknou přípravu,
byla rozdána i malá pozornost
pro všechny zúčastněné. Potom
následovalo zhodnocení celého
projektu a konečně na závěr
vyhlášení vítěze, což byla naše
třída 6. A pod vedením paní
učitelky Mgr. Lenky Firmanové.
Výsledky Superfinále
byly tak těsné, že komise
odměnila ještě i druhé místo v
soutěži, které si odnáší žáci třídy
7.
A. ze Základní školy Most,
Obránců míru.
Radost všech byla
nekonečná. Najednou se všechny
tváře soutěžících rozjasnily.
Nejvíce pochopitelně vítězným
kolektivům.
Za vítězství naše žáky čeká odměna - týdenní pobyt ve Vzdělávacím a rekreačním centru Lesná. Během
tohoto pobytu bude pro žáky připraven bohatý a zajímavý program, ve kterém nebude chybět ani jednodenní
výlet. A kam výlet bude? To je zatím jedno veliké tajemství.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se na této velice zajímavé a poučné akci podíleli. Především
zástupcům Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná, všem zúčastněným žákům a jejich pedagogům a v
neposlední řadě i všem, kteří neodmítli poskytnout svoji pomoc či radu.
Mgr.Lenka Firmanová se třídou 6.A a pan Veselý
NEJLEPŠÍ SLOHOVÉ PRÁCE NAŠEHO PRVNÍHO STUPNĚ
Od páté třídy se na prvním stupni naší školy píší slohové práce.
Toto je ukázka na téma: Vypravování-Můj zážitek
Vypracoval: Ondráček a Cáder
Autor sl. práce K. P. Jermakovová
27.červen - Den památky obětí komunismu
27. červen je v kalendáři České republiky zařazen do skupiny „významných dnů“ a je označován jako „Den
památky obětí komunistického režimu“. Upomíná na 27. června 1950, kdy byla na
pražském Pankráci popravena česká politička JUDr. Milada Horáková. Ta se stala obětí justiční vraždy, která se
na ní udála po vykonstruovaném procesu, kterým si komunistická strana v 50. letech upevňovala vedoucí pozici
ve státě. Milada Horáková byla zároveň jedinou ženou, popravenou v rámci těchto soudních řízení.
Cílem procesu byla diskreditace příznivců demokratických politických stran československého poúnorového
exilu a západoevropských demokratických států. Na jeho přípravě se poprvé podíleli i sovětští poradci. Odkaz
Milady Horákové představuje i v dnešní době stále aktuální výzvu k zamyšlení nad důvody, jak mohlo dojít k
nastolení diktatury jedné strany a jakým způsobem její praktiky zasahovaly do ovládání společnosti jejích
občanů.
Zároveň bychom si měli nejen v tento den připomínat statečnost lidí, kteří pro svobodu a pravdu dokázali
obětovat vlastní život. Jedna z nejstatečnějších žen moderní historie je jejich čelní představitelkou a zástupkyní.
Po celé republice se v tento významný den konají různé pietní i vzdělávací akce. Jednou z nejvýznamnějších
je minuta ticha, držená již tradičně v pravé poledne u památníku obětem komunismu na pražském Újezdě.
Redaktor: Petr Kuchařík
Pátek třináctého
Pátek třináctého, podle hodně lidí zanesená tento datum neštěstí. Tato
předtucha lidí vznikla už dávno, kdy na Velký pátek byl ukřižován Ježíš
a, při poslední večeři sedělo u stolu 13 lidí a ten
třináctý byl Jidáš, který zradil Krista.Židé
považovali třináctku za nešťastnou, protože
třináctým písmenem v hebrejské abecedě je
písmeno M, což je první písmeno ve slově
Mavet, které znamená "smrt." Zcela reálný
základ má tato pověra v pátku 13. října 1307.
Právě tento den začal francouzský král Filip IV.
Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů,
po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu. Od
tohoto dne následovníci templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný
den. V některých zemích, například ve Španělsku a Latinské Americe, je za nešťastný
den považováno úterý třináctého.Tento rok (2014) připadá pátek třináctého právě na
měsíc červen. Nemůže se stát, že by nebyl ani jednou v roce třináctý pátek. Nejčastěji
bývají v průběhu roku jeden nebo dva pátky třináctého. V některých letech jsou tři pátky třináctého. V
nepřestupných letech, kdy je pátek třináctého v únoru jej následuje pátek třináctého i v březnu. Každý rok se
vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého.
Redaktorky: Eva Pivničková, Silvie Fabianová
Rozhovor s deváťáky
Všichni víme, že nic netrvá věčně. Ani devět let na základní škole. Někdo se možná těší až odejde na střední
školu, jiní by nejradši zůstali. A co naši deváťáci? Jaký ti na to mají názor? Zeptala jsem se Terky Smolíkové a
Kuby Jirátka z 9.A na pár otázek ohledně přechodu na střední školu.
Bereš svojí třídu jen jako spolužáky nebo pro tebe znamenají víc?
Kuba: Tak určitě jsem s těmi lidmi ze třídy zažil mnohem víc než jen školu. Těch zážitků je prostě plno a proto
si většiny z nich neskutečně vážím. Vlastně by to ani nešlo nevážit si lidí se kterými jsem strávil devět let života.
Terka: Jestli tím víc myslíš že to jsou moji kamarádi tak určitě jo. 
Myslíš že ti budou tvoji spolužáci/kamarádi ze chybět, nebo se naopak těšíš až se jich „zbavíš“?
Kuba: Tak zatím jsem asi jeden z mála komu se na střední vůči tomuhle nechce. Když si vzpomenu na všechny
ty zážitky co jsme společně zažili a uvědomím si, že najednou půjdu jinou cestou, tak se mi kolikrát chce i
brečet. Většina si říká, jak se těší až odejdou, ale na konci všem dojde, že byla blbost se těšit.
Terka: I když se to tenhle poslední rok trochu kazí, vím že na ně nikdy nezapomenu a budou mi moc chybět ty
dobré, dokonce i ty špatné věci na nich.
Pamatuješ si svoje pocity při nástupu do první třídy?
Kuba: Do první třídy jsem se těšil asi jako plno dětí. První třída byla pro mě celkem nudná, jelikož už mě
rodiče naučili číst ještě než jsem přišel do školy, takže jsem se v první třídě celkem nudil. Ale pocit to byl
samozřejmě pěkný.
Terka: Jsem ráda že si pamatuju co jsem měla k svačině . Ale myslím že jsem byle ve stresu z toho že nikoho
neznám a bála se jestli mě přijmou do kolektivu.
Jak bys celkově zhodnotil/a všech devět let na 15.zš?
Kuba: Tak určitě mi to hodně dalo. Je to výborná škola pro přípravu do života a hlavně každého připraví na
střední. Určitě to co jsem získal využiju na střední a dále na vysoké škole. Takže bych to zhodnotil výborně.
Terka: Kladně. I když s menšími problémy, ale tak jsem v pubertě, podle mě není nic a nikdo dokonalý .
Většina učitelů které jsme měli byli a jsou hodní, vtipní ale zároveň i přísní. A ve třídě jako kamarádi jsme
vycházeli celkem se všemi.
Máš nějaké obavy z přechodu na střední školu?
Kuba: Obavy ani ne. Vím co tam bude za lidi, jelikož znám skoro všechny z mé budoucí třídy a vím, že z toho
vznikne výborný kolektiv. Netvrdím, že lepší než mám teď, ale skvělý bude.
Terka: Bojím se toho že tam nebudou takoví fajn lidi jako na základce (nemyslím jen mojí třídu ale všechny
učitele s ostatními žáky i mladšími ročníky).
Děkuji Terce a Kubovi za rozhovor a všem deváťákům přeji hodně štěstí na střední škole a samé úspěchy. 
Redaktorka: Veronika Hauschildová
Světový den životního prostředí
Už od roku, kdy Valné shromáždění OSN v roce 1972
ustanovilo 5. červen jako světový den životního prostředí se
slaví každý rok. Záměrem této akce je rozšířit mezi občany
otázky o známém problému, a to vlastní ničení životního
prostředí. Každý rok je věnován jiným tématům, například rok
2011 měl moto: „Lesy - příroda ve vašich službách". Cílem
této akce bylo, aby každý člověk zasadil jeden strom a
pokoušel se šetřit naše lesy. Rok 2012 měl téma: „Zelená
ekonomika - týká se také Tebe?“. A rok 2013 byl na téma:
„Myslete. Jezte. Šetřete". Tento den měl poukázat na plýtvání
s jídlem. Letošní rok bude zase specifikován na určité téma.
Každý rok se též koná festival tzv. „Ekofestival“ kde se snaží
lidé z organizace Zelený kruh více přiblížit lidem,
problematiku přírody zábavnou a hravou formou.
Den otců
Den otců je den, kdy mají svátek otcové. Na
světě se fakticky slaví během celého roku - ve
velké většině zemí třetí neděli v červnu. V
mnoha Evropských zemích jako například
Itálii, Portugalsku, Španělsku se Den otců
slaví 19. 3. V České republice se bohužel
neslaví, ale oficiálně připadá také na třetí
neděli v červnu. První akcí, která podporuje
Den otců byl a stále je Tátafest, pořádaný v
mnoha městech České republiky od roku
2007 Ligou otevřených mužů spolu s různými
rodinnými a komunitními centry za podpory
Unie center pro rodinu a komunitu. Byl
založený ve Washingtonu roku 1910 ve městě
Spokan. V roce 1966 se stala třetí červnová
neděle oficialním dnem otců
Pranostiky na červen
Když se řekne červen, skoro všem se vybaví slunce, teplo, koupání a ze všeho nejvíce blížící se prázdniny. Co
ale o tomto měsíci říkají pranostiky?
1. Pěkné počasí toho dne slibuje úrodný rok.
1. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
3. Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.
5. Svatý Bonifác Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.
6. O svatém Norbertu chladno jde už k čertu.
8. Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Když prší na Medarda namokne každá brázda. Když na Medarda prší,
nebudou toho roku houby růst. Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí. Medardovy
mrazy vinné révy nepokazí.
8. Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
8. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
11. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
11. O svatém Barnabáši bouřky často straší.
11. Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích.
12. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
13. Na svatého Antonína broušení kos započíná.
15. Déšť na Víta - špatná budou žita.
15. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
15. Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen.
15. Svatý Vít dává trávě pít.
19. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
19. Prší.li na svatého Gervase a Protaze, po čtyčicet dní se deštivé počasí ukáže.
19. Na Gervase a Protaze posečeš seno nejsnáze, suché-li domů odvézt chceš, do Jana si pospěš.
21. Na svatého Aloise, poseč louku neboj se
23. Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.
24. Na svatého Jána otvírá se k létu brána.
24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
24. Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
24. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
24. Do Jana Křtitele nechval ječmene.
24. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá tři dni celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě.
24. Nekuká-li kukačka před svatým Janem, bude neúrodný rok.
24. Panuje.li okolo svatého Jana jižní neb jihozápadní vítr, dlužno denně čekati déšť, neboť ten čas jsou pléště v
horkém pásmu.
24. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu.
26. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů. (krupobití)
27. Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.
27. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
27. Neprší-li na sedm bratří, pak jsou suché žně.
29. O Petru-li prší, po třicet dní déšť se vrší.
29. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí se hodně hub.
29. Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
29. Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel.
29. Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí.
Redaktorka: Karolína Žižková
Jídelníček na Červen
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
DEN DĚTÍ – VAŘÍME NA PŘÁNÍ
čínská
těstoviny na kari s kuřecím masem, moučník/1,3,7/
dýňový krém cikánský guláš, chléb, jablko/1,3/
sicilská
vepřové rizoto, zeleninový salát /4/
zeleninová X kuře na paprice, houskový knedlík – vřetena, jablko/1,3,7/
čočková
obalovaný květák, brambor, tatarka/1,3,7/
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
písmenková halušky se zelím a uzeným masem, jablko/1/
květáková X maďarský perkelt, rýže s hráškem – kolínečka/1,3/
kuřecí
hrachová kaše, davelská klobása, okurka/1/
jáhlová
X rozlítaný ptáček, houskový knedlík – rýže, jablko/1,7,3/
ovarová
X rybí filé se sýrem, brambor – bramb.kaše, kompot/4,7/
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
nudlová
s hráškem
rajská
bramborová
s rýží
23.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
jarní
X segedínský guláš, houskový knedlík – chléb, jablko/1,3,7/
s drobením
rybí filé po švýcarsku,brambor, hlávkový salát/1,3,4,7/
vícezrnná
zeleninová směs po indicku, rýže/1/
těstovinová
kuře po španělsku, bramborová kaše,obloha/1,7/
česnečka
italský zbruf, špagety, jablko/1/
zapečené těstoviny, zelný salát/1,3,7/
zámecká játra, dušená rýže, pomeranč/1/
zeleninový salát s kuřecím masem, dresink/1,7/
vepřová pečeně, brambor, fazolky na kyselo/1,7/
moravské koláče s tvarohem a povidly/1,3,7/
Nápoj : denně na výběr : vitamínový nápoj, ochucené mléko/7/, mléko/7/, voda,čaj
/ Seznam alergenů pod čísly najdete na našich stránkách - www.zs15.cz /
Kuchařka : Petra Schejbalová
Vedoucí kuchyně : Věra Pružinová
Kolektiv školní jídelny Vám přeje hezké prázdniny, krásnou
dovolenou a v září se s Vámi se všemi opět těší
nashledanou.
PLÁN AKCÍ ČERVEN 2014
KDY
CO
PRO
Benedikt
Bowling – turnaj škol
přihlášené
4. - 7. třída
dopravní hřiště
Návštěva dopravního
hřiště
děti ze ŠD
zelené, duhové
tělocvična
Kinball pro ŠD
ŠD
tělocvična
Kinball pro ŠD
ŠD
Liberec
Výlet do IQlandie
vybraní žáci
2. stupně
1. náměstí Most
E.ON City Cup
/fotbálek/
přihlášení
1.-5. třída
tělocvična
Hrátky s padákem
ŠD
tělocvična
Hrátky s padákem
ŠD
Matylda
Den pro rodinu
MC, veřejnost
17. června 2014
14.00-15.00 hodin
hřiště
Turnaj v ringu
ŠD a ŠK
17. června 2014
8.00-12.30 hodin
Mstišov
Výlet do obory Mstišov
vybraní žáci
1. stupně
ŠK
Beuty club
děvčata 5.-9. třída
SVČ
Sportujte s námi
ŠD
20. června 2014
od 18.00 hodin
ŠK
Noční jízda – rozlučka
s deváťáky
8. a 9. třída
20. června 2014
od 18.00 hodin
ŠD
Noční přespání
ŠD
Benedikt
Mostík
MC, veřejnost
ŠD
Afterparty
ŠD
4. června 2014
8.30-11.00 hodin
4. června 2014
13.30-15.30 hodin
5. června 2014
14.00-15.00 hodin
6. června 2014
14.00-15.00 hodin
9. června 2014
8.00-17.00 hodin
11. června 2014
14.00-19.00 hodin
12. června 2014
14.00-15.00 hodin
13. června 2014
14.00-15.00 hodin
14. června 2014
13.00-18.00 hodin
18. června 2014
16.00-17.30 hodin
19. června 2014
13.30-15.30 hodin
20. června 2014
17.00-20.00 hodin
25. června 2014
14.00-15.00 hodin
KDE
STOLNÍ HOKEJ
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST
& AIR-HOCKEY
Lukáš Doležal juniorským mistrem Evropy v air-hockeyi
Mezinárodní vrchol sezóny mají nad očekávání
úspěšně za sebou mostečtí stolní hokejisté.
kde ve druhém prodloužení podlehl 1:2 žďárskému
Homolkovi. Podobně se vedlo i Lukáši Doležalovi
z 15.ZŠ Most v táhlovém hokeji Chemoplast. Nestačil
pouze na velkého favorita Slováka Vrablice a také
získal stříbro. V chemoplastové soutěži žen obsadila
nečekaně čtvrtou příčku Pavla Mišíková (Real Draci
18.ZŠ Most), startující v Krakově na divokou kartu.
Pátá pak byla Kateřina Doležalová (Lejdýs Most). V
nabité konkurenci mužské kategorie si z mostecké
dvojice lépe vedl Ondřej Černý, osmý v Chemoplastu
a desátý ve šprtci.
Závěrečný den patřil air-hockeyi a přinesl mosteckým
největší radost. Lukáš Doležal si poradil jak se
Šestičlenná výprava veze z polského Krakova pět
cenných kovů. Úvod šampionátu zkomplikovalo
zpoždění české výpravy, což zkomplikovalo situaci
Ondřeji Černému, trenérovi chemoplastové družstva,
které program prvního dne začínalo. I v kombinované
sestavě ovšem družstvo dokázalo své soupeře porazit.
Od roku 2010, kdy mostecký Ondřej Černý převzal
vedení chemoplastového týmu, dosáhl jeho výběr
čtvrtého zlata na vrcholné akci v řadě.
Mostecký stolní hokej je dlouhodobě úspěšný hlavně
v mládežnických kategoriích, což potvrdil druhý
soutěžní den ME, kdy se odehrály soutěže jednotlivců
v billiard-hockeyi šprtci a v táhlovém hokeji
Chemoplast. Ondřej Müller (BHC AB STAIN Most)
soupeři, tak s odlišným typem hracích stolů a stal se
juniorským mistrem Evropy v air-hockeyi. V
hodnocení víceboje – Multitable to o jediný bod
stačilo na bronz, čímž zakulatil počet mosteckých
medailí na pět.
Na úspěchu mosteckých na mistrovství Evropy v
Krakově má nezanedbatelný podíl také finanční
podpora statutárního města Mostu a společnosti
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o., za níž se
zakončil své tažení šprtecovým pavoukem až ve finále, stolní hokejisté svými výkony vhodně poděkovali.
Celkově česká výprava v Krakově naplnila tradiční
roli favorita. Dobře připraveni na soutěž byli také
domácí Poláci. Švédi a Slováci si vedli poměrně
úspěšně hlavně v týmových soutěžích. Z tradiční silné
pětice totálně selhali Rusové, kteří odjeli z Krakova
bez jediného cenného kovu.
Mistrovské tituly jsou sice rozdány, mezinárodní
sezóna stolním hokejistům ale zdaleka nekončí.
Naopak, ještě před letní přestávkou absolvují Polish
Open v Kedzierzyně-Koźle a Czech Open v Brně.
Rozhodnuto je už i o místu konání Czech Open 2015.
Po pěti letech se organizace jedné z největší akcí
stolního hokeje vrací do Mostu. Hrát by se mělo ve
dnech 8.-11.května 2015, v prostorách 15.ZŠ Most.
Vítězové Mistrovství Evropy ve stolních hokejích –
Krakov, Polsko
VÍCEBOJ - MULTITABLE
•
Družstva: 1. Česká republika
•
Muži: 1. Jakub David (BHK Orel Boskovice)
•
Ženy: 1. Veronika Grabinská (Šprtmejkři
Ostrava)
•
Junioři: 1. Robin Homolka (BHL Žďár n.S.)
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC
•
Družstva: 1. Česká republika
•
Muži: 1. Jakub David (BHK Orel Boskovice)
•
Ženy: 1. Martyna Mazurczyk (Polsko)
•
Junioři: 1. Robin Homolka (BHL Žďár n.S.)
AIR-HOCKEY
•
Družstva: 1. Česká republika
•
Muži: 1. Patrik Juchelka (SHL SDS Exmost
Brno)
•
Ženy: 1. Karolina Zyćinska (Polsko)
•
Junioři: 1. Lukáš Doležal (Black Sharks Most)
TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST
•
Družstva: 1. Česká republika
•
Muži: 1. Václav Truhlář (SHL SDS Exmost
Brno)
•
Ženy: 1. Nikola Velebová (SHL SDS Exmostz
Brno)
•
Junioři: 1. Marek Vrablic (Slovensko)
Mostecký Chemoplast opět pro Laštůvku
Domácí prostředí letos svědčí Martinu Laštůvkovi
(Black Sharks Most). Laštůvka vyhrál i třetí
mostecký turnaj této sezóny a mírně zvýšil svůj
náskok v čele Českého poháru juniorů. Turnaj se hrál
pod názvem Pohár Black Sharks Most ve Středisku
volného času a zúčastnili se jej kromě Martina
Laštůvky i další žáci 15.ZŠ Most: 2. Lukáš Doležal,
7. Karolína Sládková, 8. Milan Hendrych
Hrály se regionální šprtecové soutěže
Ve školním klubu 15.ZŠ Most proběhl StarColor
Cup, zařazený do Českého poháru, kategorie Expres. Zvítězil Jakub Novotný z Old Friends Most. Trofeje pro
nejlepší žáky, kteří měli ve startovním poli početní převahu, si připsali David Tran (BHC 15.ZŠ Most) a
Alexandr Makula (BHC 4.ZŠ Most).
Umístění žáků 15.ZŠ Most: 6. David Tran, 8. Jiří Hornych, 12. Tomáš Farsang, 14. Ladislav Brom, 16. Jan
Zuska, 17. Libor Troller
Na 15.ZŠ v Mostě a v SVČ Most se odehrály i zápasy mosteckých týmů v rámci české skupiny 3.ligy družstev.
Družstvo BHC 15.ZŠ Most sice získalo v pěti zápasech jen čtyři body, ale i nadále se drží v čele tabulky.
Jednotlivé výsledky našeho družstva:
BHC 15.ZŠ Most - BHC 4.ZŠ Most 1:7, BHC 15.ZŠ Most - BHC 4.ZŠ Most 2:6, Real Draci 18.ZŠ Most BHC 15.ZŠ Most 3:6, BHC 15.ZŠ Most - Netopýři Most 4:3, Klub dětí Most - BHC 15.ZŠ Most 6:3
StarColor 3.liga družstev (sk.Čechy) – průběžná tabulka: 1. BHC 15.ZŠ Most 18 bodů / 18 zápasů, 2. BHC
4.ZŠ Most 12/8, 3. Klub dětí Most 12/10, 4. Real Draci 18.ZŠ Most 10/12, 5. Bufet ze z Plzně 6/3, 6. Manver
Pečky 6/3, 7. BHC Vršovice 6/6, 8. BHC
Radošovice 4/3, 9. Gentlemen Most 4/6, 10. Husot
Strakonice 2/2, 11. ZŠ Luštěnice 2/2, 12. Black
Sharks Most 0/1, 13. Netopýři Most 0/4, 14. KSH
ZŠ Meziboří 0/4
KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ
 Ve čtvrtém kole 1.ligy nebodoval BHC AB
STAIN Most. V oslabené sestavě podlehl
Šprtmejkrům Ostrava i SHL SDS Exmost
Brno shodně 7:10. V čele české skupiny
2.ligy jsou Old Friends Most.
 Spíše symbolické zastoupení měl mostecký
šprtec při Poháru Sokola Stochov.
Nejlepšího výsledku z mosteckých dosáhl
osmý Petr Veis (Old Friends Most).
KAM NA ŠPRTEC
 středa 4.června 2014
3.liga družstev –
BHC 15.ZŠ Most hraje proti Netopýrům na
7.ZŠ Most
 čtvrtek 5.června 2014
MOST 4.ZŠ –
Český pohár Expres – startovné 25 Kč
 sobota 14.června 2014
KEDZIERZYNKOZLE – Polish Open – WTHA Tour
Master & Český pohár ČP12 – startovné
100 / 25 Kč
 čtvrtek 19.června 2014 MOST 15.ZŠ –
WTHA Tour Challenger & Český pohár
Expres – startovné 25 Kč
 neděle 22.června 2014
BRNO – WTHA
Tour Challenger & Český pohár ČP24 –
startovné 125 / 50 Kč
KAM NA CHEMOPLAST
 sobota 14.června 2014
„B“
KEDZIERZYN-KOZLE – Polish Open – WTHA Tour Master & Český pohár
 sobota 21.června 2014
BRNO –
Czech Open - WTHA Tour Master &
Český pohár „A“
KAM NA AIR-HOCKEY
 sobota 21.června 2014
BRNO –
Czech Open
 tréninky na 15.ZŠ Most: pondělí 2. a
9.června od 13:45, úterý 3. a 17.června
od 17:00
Na turnaje se hlaste u Jakuba Hasila,
v pondělí na kroužku ŠK (15:00-16:30).
Podrobné informace k akcím získáte na MT
603 337 054, emailu:
[email protected] , webu
www.most.billiard-hockey.cz .

Podobné dokumenty