Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst

Transkript

Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst
Zkušenosti s multimodální
mobilitou světových měst
Prezentace
Květen 2012
Arthur D. Little GmbH
organizační složka
Danube House
Karolínská 650/1
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: (420) 224 941 303
Fax: (420) 224 941 302
Multimodální modalita
Multimodální mobilita znamená integraci dobře rozvinutých systémů hromadné dopravy s
dalšími druhy dopravy (např. car sharing) s cílem redukovat individuální používání aut
Co znamená multimodální mobilita?
Autopůjčovny
Taxi
Car-sharing
Chůze
Veřejná
doprava
Kolo
Multimodální mobilita znamená skutečné snížení osobní automobilové dopravy a přechod na alternativní
způsoby dopravy
Zdroj: Austrian Energy Agency, VCÖ, Arthur D. Little
2
Podpora multimodální mobility
Rozvoj multimodální mobility je často podporován jak obchodně a technologicky, tak politicky
…
Podpora multimodální mobility
Obchodní a technologická
Multimodální mobilita je často podporována obchodně
a technologicky skrze:
Politická
Multimodální mobilita je často podporována politicky
ve formě:
Mobilní aplikace
Řízení počtu parkovacích míst
Dynamické ceny
Omezení vjezdu aut do center měst
Slevy
Určování zón s nízkými emisemi
Reklamu a bonusové programy
Zvyšování cen pohonných hmot
Sdílená prostranství
Navyšování silniční daně
Mýtného
Zdroj: Austrian Energy Agency, VCÖ, Arthur D. Little
3
Drivery multimodální mobility
… politická podpora multimodální mobility je tažena dlouhodobými „megatrendy“ ve spojení s
omezeným přístupem ke strategickým surovinám pro konvenční dopravu a lokální regulací
Drivery multimodální mobility
„Svět bez
emisí“
Urbanizace
Multimodální
mobilita
Strategické
suroviny
Individualizace
Komentář
Rozvoj multimodální mobility je
poháněn třemi „megatrendy“:
– Urbanizací a s tím spojeným
nárůstem městského provozu
– „Světem bez emisí“, tlak na
snižování emisí CO2 vyžaduje
aplikaci principů dlouhodobé
udržitelnosti v dopravě
– Individualizací, změnou
životního stylu zákazníků a
vyššími požadavky na
interakci se zákazníky
Do podpory rozvoje multimodální
mobility dále vstupují:
– Omezený přístup ke
strategickým surovinám a
hledání alternativ
4
Drivery multimodální mobility – Urbanizace
Megatrend urbanizace: Poprvé v historii žije více lidí ve městech než na venkově a tento trend
má dále pokračovat
Megatrend Urbanizace
Relevantní aspekty
Řízení dopravy:
Poměr obyvatel žijících ve městech
90%
80%
– zaručení bezpečnosti dopravy a
zvládnutí navýšením provozu
pomocí efektivních technologií
82%
73% 75%
70%
61%
57%
60%
50%
45%
49%
43%
38%
40%
30%
Strategie mobility
„Mega cities“
Hospodárnost budov
Řízení spotřeby vody
20%
Efektivní infrastruktura
10%
0%
Svět
1995
Více rozvinuté
regiony
2005
2030e
Méně rozvinuté
regiony
Integrované lokalizované
technologie
Bezpečnostní a zabezpečovací
systémy
Zdroj: United Nations Population Division – World Population Prospects: The 2006 Revision Population Database, ILO – Key Indicators of the Labor Market (KILM)
Fourth edition (Geneva 2006), analýza Arthur D. Little
5
Drivery multimodální mobility – „Svět bez emisí“
Megatrend “Svět bez emisí”: Vhledem k nutnému snížení emisí oxidu uhličitého bude
podnikání zahrnovat prospěšné koncepty dlouhodobé udržitelnosti
Megatrend „Svět bez emisí“
CO2 Emise
(Gt CO2/rok)
60
50,6 Gt/rok
50
40
-76%
(-38,3 Gt/rok)
24,6 Gt/rok
30
20
12,3 Gt/rok
10
0
Emise 2000
Referenční emise
2050
Světové emise 2050
na úrovni 50%
emisí roku 2000
Relevantní aspekty
Během příštích 40 let se musí emise CO2 snížit o 80%
Je třeba využít dlouhodobé udržitelnosti k posílení
současných nebo vytvoření nových businessů
Dlouhodobá udržitelnost bude klíčový driver pro nové
koncepty mobility: elektromobily a další koncepty pro
rostoucí poptávku po mobilitě a propojení globální
ekonomiky (např. rychlovlaky, letadla, půjčování kol…)
Hospodárnost budov: průkopnické materiály, systémy a
technologie pro snižování
Obnovitelné zdroje / bio-energie: zaměření na a zdroje z
materiálů odvozených od přírodních / biologických zdrojů
budou v centru pozornosti
Technologie Smart Grid: inteligentní elektrické sítě budou
integrovat chování a akce všech uživatelů pro zajištění
udržitelné, ekonomické a spolehlivé dodávky elektřiny
Letecký průmysl: vysoké emise tohoto odvětví si budou
vyžadovat technologické změny
Zahrnutí konceptů dlouhodobé udržitelnosti do
podnikání: integrace udržitelných obchodních procesů pro
vytvoření USP, snížení nákladů a celkového tlaku na
využívání alternativních zdrojů energie (virtualizace
pracovního prostředí)
Zdroj: Stephen Eule, Scale & Scope of the Challenge, Feb. 2009
6
Drivery multimodální mobility – Individualizace
Megatrend individualizace: Požadavky zákazníků se změní z důvodu rozdílných životních
podmínek které budou podporovat vytváření produktů a služeb na míru
Megatrend Individualizace
Relevantní aspekty
Více prostoru pro svobodné rozhodování jednotlivců a pluralizace životních
podmínek
Individualizace produktů a služby je potřebná, protože zákazníci si chtějí předvolit
služby za které platí
100%
16,1
10,6
5,3
12,8
80%
33,3
44,4
15,0
16,2
3,7
3,5
3,2
10,3
9,9
9,2
2,9
8,6
2,6
8,2
11,6
10,9
13,0
12,3
37,1
13,4
34,0
34,1
35,2
36,3
35,0
38,7
39,4
40,1
40,6
41,2
1990
2007
2010
2015
2020
2025
23,0
30,2
16,8
28,4
22,5
25,3
17,0
20%
14,7
17,7
7,1
6,7
1900
1925
27,6
19,4
0%
1950
– Vytvoření pozice značky s
cílem jejího rozpoznání
– Efektivitu výroby
18,3
40%
– Obsažení nových potřeb na
konektivitu (smart zařízení)
16,7
60%
19,7
Dodání konkrétních produktů
a služeb dle individuálních
potřeb si vyžaduje:
1975
Domácnost - 1 soba
Domácnost - 3 osoby
Domácnost - více než 5 osob
Domácnost - 2 osoby
Domácnost - 4 osoby
Vytvoření digitálního
marketingu s cílem vytvořit
vlastní sales-push
Obsažení otázky týkající se
zdraví (osobní zdraví a
stravování)
Poskytování mobilních a
propojených aplikací
Zdroj: Výzkum Arthur D. Little, Statistisches Bundesamt, Datamonitor Consumer Survey, August 2008
7
Drivery multimodální mobility – Strategické suroviny
Omezený přístup ke strategickým surovinám, především k ropě bude pohánět rozvoj EMobility v Evropě
Megatrend Dostupnost Strategických Surovin
Komentář
Evropa je ve světovém měřítku
závislá na dodávkách ropy z
jiných zemí:
– Téměř 90% světových
ropných rezerv je soustředěno
ve 14 zemích, z nichž ani
jedna není v Evropě
– Země s největšími ropnými
rezervami se nacházejí (vyjma
Kanady) v politicky relativně
nestabilních regionech
– Rychlý hospodářský růst BRIC
regionu v budoucnu nadále
sníží relativní dostupnost ropy
pro Evropu
>15%
10-15%
5-10%
1-5%
<1%
Zdroj: CIA Factbook 2010, ověřené ropné rezervy 01/2010
8
Drivery multimodální mobility – Regulace
Struktura a trendy dotace E-Mobility ve světě již indikují vysokou podporu rozvoje E-Mobility
Megatrend Regulace – Příklad: podpora E-Mobility
Podpora
prodeje
V jednáni (až
5 000 €)
Vrácení daně
Dotace
Městská
regulace
Osvobození od
daní na prvních
5 let (KraftStG
§ 9 Abs. 2, §
3d)
0,5 mld. €
2009-2011 na
vývoj a výrobu
vozů s nízkými
emisemi
8 modelových
regionů ve
velkých městech
Podpora 115 mil.
€
N.a.
Max. $ 7 500
výhody pro
elektromobily a
plug-in hybridy
($ 2 500
základ, $ 417
za kWh)
1,7 mld. €
od 2009 na vývoj
pokročilých
elektropohonů*,
zaměřeno na
regionální
společnosti**
5 měst s regulací
pro vozy s
nízkými emisemi
Mýtné
Vyhrazené pruhy
6 500 €
-
1,1 mld. €
2009-2011 na
vývoj nových vozů
a součástek
10 pilotních
regionů:
Odstranění
~3 200 EUR
licence pro kupce
elektromobilů
Německo
USA
Čína
Zdroj: Arthur D. Little, BMWI, BMVBS, EPA
Komentář
V dlouhodobém časovém
horizontu je vysoká podpora
nejistá kvůli omezenému
globálnímu rozpočtu
Klíčové světové ekonomiky
podporují regulací rozvoj EMobility
* dalších15.3 mld. EUR pro výrobu vozů s nízkou spotřebou
** Remittee: JC 300 mil. $, GM 241 mil. $ (pro Volt) a Chrysler, Ford, Delphi, Nissan a další
9
Analýza Best Practice
Přístup k analýze multimodality = Insights ADL Mobility-Lab + Best Practice-Analysis
ADL Lab „Future of Mobility in Megacities“
Analýza Best Practice (studie ADL)
Zahrnuté odvětvové skupiny
Mobility &
Manufacturing
Practice
Energy & Utilities
Practice
TIME1) Practice
Strategy & Environment Practice
Funkční
skupiny
Technology & Innovation Practice
260 měst – identifikována Best
Practice pro mobilitní chytré karty
43 Business modelů světově –
analýza chytrých karet (mobility)
současně s benchmarkingovou studií
Practice Operations management
Interviews s experty (např.:
Hongkong) a provozovateli chytrých
karet
Typické investiční výdaje
Zdroj: Arthur D. Little
1) TIME = Telecommunications, Information, Media & Electronics
10
Nejvíce rozvinutá multimodální mobilita
Hongkong a Londýn, Singapur a Taipei kombinují největší počet druhů dopravy dostupných
rozšířenou chytrou mobilní kartou
Města s nejvíce rozvinutou multimodální mobilitou
Penetrace
[počet chytrých karet na občana]
250%
Hongkong
Londýn
200%
Singapur
Taipei
Lisabon
150%
Boston
100%
Peking
Paříž
Mexico City
50%
Soul
Sao Paulo Lyon
Brisbane Praha
Nottingham
Klagenfurt
Istanbul
Tokio
Holandsko
Buenos Aires
0%
0
1
2
3
4
Shanghai
5
6
7
8
Počet dostupných způsobů dopravy s kartou
Zdroj: Analýza Arthur D. Little
11
Segmenty měst
17% z vybraných měst definuje úspěšné obchodní modely multimodality, jak toho dosáhly?
Segmenty měst podle studie světových dopravních trendů (ADL)
Σ = 260 měst
Cílové skupiny
1. Best Practice
17%
83%
2. Vysoká míra veřejné dopravy
Města
Hongkong, Londýn, Singapur, Shanghai,
Boston, Lisabon, Taipei
Nizozemsko, San Francisco
3. Populace 1 až 3 miliony
Melbourne, Minneapolis, San Diego, Atlanta,
Stockholm, Toronto, Brisbane, Praha
4. E-mobilita
Berlín, Paříž
5. Veřejná doprava jako médium
Nottingham, Washington, Chicago, Central Florida,
Los Angeles, Ventura County, Bangkok, Beijing,
Lisbon, Lyon, Mexico City, Sao Paulo, Takamatsu
6. Rychlost implementace
Buenos Aires, Istanbul, Osaka, Seoul, Tokyo, Riga,
Curych
Zbytek
Klíčová otázka: Jaké jsou klíčové faktory úspěchu obchodních modelů?
Zdroj: Arthur D. Little
12
Definice obchodního modelu – Přehled dimenzí
Obchodní model je definován podle pěti dimenzí
Definice obchodního modelu
1
Cílové segmenty
Adresování zákaznických skupin (např. residenti,
turisté)
Adresování zákaznických potřeb
Karta multimodální
mobility
2
Portfolio služeb
3
Příjmové modely
4
Návrh Value chainu
Úspěch při pokrývání zákaznických potřeb
Výhody pro zákazníky
Ceny a obchodní podmínky
Platební systémy a typy chytrých karet
Vlastník nosiče
Partner pro neklíčové kompetence
Technické požadavky
5
Technologie
Technologické parametry pro podporu obchodního
modelu
Zdroj: Arthur D. Little
13
Definice obchodního modelu – Cílové segmenty
Bylo identifikováno pět základních cílových segmentů zákazníků
Cílové segmenty
1
2
3
4
5
Uživatelé lokální
hromadné dopravy
Řidiči aut
Firemní zákazníci
Volnočasoví zákazníci
Kontrola přístupu –
Návštěvníci, zaměstnanci,
rezidenti
1
Σ = 43 chytrých karet (možno více variant)
42
Dojíždějící
Mladí
Senioři
Turisté
29
24
18
9
Řidiči aut
Maloobchodní zákazníci
Bankovní zákazníci
Telekomunikační zákazníci
Zákazníci pojišťoven
Zákazníci utilit
8
5
2
2
1
4
Zákazníci wellness
Zákazníci zábavy
Sportovci
Zákazníci restaurací
Zaměstnanci společnosti
Návštěvníci a zaměstnanci
veřejných institucí
Domácí rezidenti
3
2
2
8
2
1
Zdroj: Arthur D. Little
14
Definice obchodního modelu – Hongkong
Octopus: Úspěšný příběh z Hong Kongu
Hong Kong
Multimodální
mobilita
Hongkong
Multimodální mobilita je zastřešena kartou Octopus Card
– Vydáno přes 10 milionů karet
– Kartu využívá 95% obyvatel
– Více než 8 milionů transakcí denně
Populace:
7 061 200
Počet cestujících
využívajících MHD / den:
~11 000 000
Hustota [obyvatel/km2]:
6 396
Sdílení silnic [obyvatel /
km silnice]:
3 443
– z nichž 75% je MHD
– Především anonymní (pouze malý počet
personalizovaných karet s bankovními údaji)
Využití
– Autobusy, tramvaje, metro, příměstská železnice
– Školy, kina, nemocnice, přístup do budov a další
Připravované využití
– Veškeré typy dopravy a plateb
– Hybridní karty (využití jako debetních a kreditních karet)
Zdroj: Octopus, RFID Journal, FinanceAsia, Arthur D. Little
15
Definice obchodního modelu – Portfolio služeb
Mnoho karetních operátorů jde za rámec poskytování služeb spojených s mobilitou
Portfolio služeb
1
Uživatelé lokální
hromadné dopravy
(bez individuální dopravy
autem)
2
3
4
5
Řidiči aut
Firemní zákazníci
Volnočasoví zákazníci
Kontrola přístupu –
Návštěvníci, zam., rezidenti
2
Σ = 43 chytrých karet (možno více variant)
Autobus
Příměstský vlak
Metro
Regionální vlak
Trajekty
Taxi
Vlaky dlouhých vzdáleností
Car sharing
Rent-a-bike
Rent-a-car
Parkování
Mýto
Čerpací stanice
21
1
2
2
2
Restaurace
Wellness
Zábava
Knihovny
Sport
12
2
11
6
4
39
7
7
5
1
Obchody
Samoobslužné automaty
Kreditní karta
Veřejné telefony
Sport
Nemocnice
Školy
Přístup do společnosti
Veřejné instituce
Rezidenční přístup
6
2
2
30
30
3
3
3
5
7
8
7
1
Zdroj: Arthur D. Little
16
Definice obchodního modelu – Paříž
Paříž očekává významné projekty
Paříž
Mobility Card
Carte NaviGo – integrovaná karta multimodální mobility
Multimodální: Metro, příměstská železnice, autobus, tramvaj, doprava na
letiště, Velib-Bikes, Car Sharing
Zavedeno v 2001 – Průběžná dynamická vylepšení
Velib-Bikes
Velib‘ – veřejný pronájem kol (plánované zavedení elektrokol)
> 21.000 kol a 1.450 stanic
∅ vzdálenost mezi stanicemi – 300m
Prvních ½ hodiny zdarma
Car Sharing
Autolib‘
Autolib‘ – plánovaná veřejná nabídka car sharingu
Paříž
Populace:
2.193.030
Populace metropolitního
území: 10.197.678
Hustota [obyvatel/km2]:
20.807
Vlastnictví aut [Auta/
1.000 obyvatel]:
320
4.000 E-mobily a 1.000 stanicemi (700 v Paříži)
Auta/silnice km:
234
Uvedení pozice příštího dostupného auta na mobil
1 km silnice je sdílen
[obyvatel/silnice km]:
731
Město poskytuje koncept, infrastrukturu a finanční podporu
Pronájmy na krátkou vzdálenost téměř zdarma
Provozovatel (bude oznámen: VTLIB' (Veolia) nebo konsorcium Avis-SNCFRATP-Vinci nebo Bolloré) organizuje a provozuje pronájmy
Návrhy E-mobilů: Peugeot Eon nebo Smart Fortwo nebo Blue Car
Zdroj: Arthur D. Little
17
Definice obchodního modelu – Příjmové modely – Platby
Většina karet je čipových, nabízena bez poplatku, s platbou podle užívání (pay-per-use)
Příjmové modely - Platby
3
Σ = 43 chytrých karet (možno více variant)
Ceny (jednorázové)
Podmínky
Způsob platby
18
43
40
9
8
5
2
2
zdarma
0,1 - 2,4
EUR
2,5 - 4,9
EUR
5 - 7,4
EUR
7,5 - 9,9
EUR
All inclusive Pay per use
2
Plastikové Čipové
bezčipové karty
karty
2
2
Doplňky, Hodinky
klíčenky
3
2
NFC
mobily
Kreditní
karty
Zdroj: Arthur D. Little
18
Definice obchodního modelu – Curych
Curych: Multimodální, zatím ještě bez elektrické mobility
Curych
Curych
Multimodální
mobilita
Populace:
382.906
Populace metropolitního
území: ∼1.170.000
Hustota [obyvatel/km2]:
20.807
Mobility Card
Vlastnictví aut [Auta/
1.000 obyvatel]:
339
Auta/silnice km:
162
1 km silnice je sdílen
[obyvatel/silnice km]:
479
Car Sharing
Kampaň „Bike-to-Work“ (IG Velo)
„Multimobitag“ (UGZ – Ochrana zdraví a prostředí v Curychu)
Kampaň „Muscles instead of Engines“ (UGZ)
Rent-a-Bike (SBB – Švýcarská železniční společnost)
Mapa multimodální mobility „MAP“ (Stavební úřad pro výstavbu metra)
Plánování multimodálních cest (Stavební úřad pro výstavbu metra)
Vývoj strategie E-Mobility pro Curych 2010 (E-kola, E-skútry, elektromobily..)
Mobility CombiAbo (ZVV – Asociace přepravních společností
Mobility Combiticket (VBZ – Asociace přepravních společností)
Jobticket Loyalty card (VBZ – Asociace přepravních společností)
Bez pronájmu kol nebo car sharingu
Poskytovatel: Mobility Car Sharing
155 míst pro zapůjčení v Curychu, přes 2 350 vozů v celém Německu
Karta pro car-sharing, ale zatím nejsou k dispozici elektromobily (plánováno)
Vláda od roku 2010 oficiálně podporuje car-sharing
Zdroj: Arthur D. Little
19
Definice obchodního modelu – Příjmové modely – Typy karet
Většina karet je předplacených a bezdotykových
Příjmové modely – Typy karet
3
Σ = 43 chytrých karet (možno více variant)
40
34
34
42
10
4
Předplacené
Napojené
na bankovní
účet
Personalizovány
Bez
personalizace
Dotykové
Bezdotykové
Zdroj: Arthur D. Little
20
Definice obchodního modelu – Návrh Value chainu
Karty jsou nejčastěji operovány dopravními podniky
Návrh Value chainu
Σ = 43 chytrých karet (možno více variant)
Vlastník nosiče
Partner pro neklíčové kompetence
30
5
4
4
3
1
Dopravní Město Dodavatel Želez- Private
podnik
systému nice
equity
Regionální autobusové a železniční firmy
Veřejné instituce
Restaurace
Obchody
Společnosti (kontrola přístupu)
Provozovatelé parkovišť
Dálkové vlaky
Taxi
Car sharing
Rent-a-bike
Provozovatelé automatů
Nemocnice
Wellness centra
Zábavní společnosti
Rent-a-car
Benzinky
Výběrčí mýtného
Banky
Sportovní provozovatelé
Tel. operátoři
Školy
Provozovatelé rezidenčních zón
35
8
8
8
8
7
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Zdroj: Arthur D. Little
21
Definice obchodního modelu – Berlín
Berlín BeMobility – Prototyp integrované elektromobility + veřejné dopravy
Berlín
Berlín
Infrastruktura &
Testovací emobily
Pilotní projekt elektromobilů s vybranými fleet, firemními zákazníky a
domácnostmi: Full-Service Rental Model (700 €/měsíc)
Cíl: Instalace 500 dobíjecích bodů
- ca. 50 dobíjecích stanic (100 dobíjecích bodů) aktivováno
- ca. 40 dobíjecích stanic (80 dobíjecích bodů) ve výstavbě
Partner: RWE, Daimler, TU Berlin
Multimodální
Mobilita
BeMobility – Integrace e-mobility do veřejné dopravy
– Integrace struktury cen a účetního systému
– lokalizace aut a dobíjecích stanic na železničních stanicích
– Vývoj IT/User-Interface
Partner: Deutsche Bahn, VBB, RWE, Vattenfall, Bosch, Solon, TU Berlin,
HaCon, I ZC i k InnoZ, Contipark
Car Sharing
WohnMobilE – eCar Sharing v rezidenčních oblastech (plán: 20 Peugeot ION)
– 2 pilotní trhy: Berlin GeWoSüd a Portsam-Drewitz
Partner: Greenwheels (Operator), GESOBAU, GeWoSüd, Pro Potsdam,
Stadtwerke Potsdam, BEC, DLR, VMZ
+ Deutsche Bahn eCar Sharing v Berlíně
Populace:
3.444.400
Populace metropolitního
území: ∼3.700.000
Hustota [obyvatel/km2]:
3.000
Vlastnictví aut [Auta/
1.000 obyvatel]:
422
Auta/silnice km :
250
1 km silnice je sdílen
[obyvatel/silnice km]:
590
Zdroj: Arthur D. Little
1) Bez účasti integrovaného dopravního systému, koordinace městskou administrativou v Berlíně
22
Definice obchodního modelu – Dodavatelé technologií
Dodavatelský trh je fragmentovaný. Cubic je lídrem trhu, (speciálně v USA)
Technologie – Dodavatelé (systémoví integrátoři)
5
Σ = 43 chytrých karet
Cubic
Self development
ACS
Krauth Technology
No
Vix ERG
VeriFone
VDV
Toshiba
Thales
Siemens
Scheidt & Bachmann
Octopus
KEB
IBM
Hitachi
DAT
Surrutto KANSAI
BelBim
Axess AG
Ascom
Accenture
9
8
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Zdroj: Arthur D. Little
23
Definice obchodního modelu – Technologické elementy
Typická struktura systému chytrých karet se skládá z front-end a back-end aplikací
Technologické elementy multimodální smart karty
Stroj na prodej lístků
Kontrola lístků (fixní/mobilní)
Kontrolní jednotka (mobilní)
Front end
Kontrolní jednotka řidičů autobusů
Komunikace (LAN / W-LAN)
POS-terminály
Smart City
Card
Hardware
Back end
Software
Centrální procesní systém
Server
Pracovní stanice
Výroba smart karet
Reportingový systém
Fakturace a platby
CRM
Asset management
Finanční řízení
Zdroj: Arthur D. Little
24
Definice obchodního modelu – Rozpad investičních výdajů
Investice do vybavení a systémů, modifikací a plánování programů jsou hlavní výdajové
kategorie multimodální modality
Typický rozpad1) investičních výdajů
Vybavení a systémy
Modifikace
Řídicí systémy chytrých karet
Upgrade existující infrastruktury o
dodatečné požadavky chytrých karet
např.:
Automaty na prodej jízdenek a dobíjení
kreditu
– Upgrade automatizovaného
systému call centra
Kontrolní jednotka (mobilní & stacionární)
Fakturační systém
30-40%
Systémová architektura & bezpečnost
Instalace přístrojů a systémů
– Modifikace existujících prodejních
kanálů
– Upgrade infrastruktury IT
bezpečnosti
40-55%
Vývoj SW
– …
SW licence/upgrady
Školení
Plánování programů & Implementace
Dokumentace
Testování
…
15-20%
Tým řízení programu
Marketing a komunikační náklady
Externí podpora a poradenství
…
Zdroj: Arthur D. Little, průzkum na základě vybraných projektů chytrých karet
25
Penetrace chytrých mobilitních karet ve světě
Chytré karty začínají být „částí životu každého“ v celém světě
Penetrace chytrých mobilitních karet v
jednotlivých regionech, 2009 [karty na obyvatele]
Evropa
London (Oyster)
Lisbon (LisboaViva)
Paris (NaviGo)
Nottingham (EasyRider)
Niederlande (OVChipkaart)
Klagenfurt (STW-Kundenkarte)
Lyon (Carte Tecely)
Prague (Opencard)
Stockholm (SL Access)
Pouze několik velkých měst na světě nemá
žádné chytré mobilitní karty
1,51
1,00
0,48
0,48
0,48
0,42
0,32
0,23
Asie – průkopník ve chytrých mobilitních kartách
(kvůli vysoké hustotě obyvatel)
Zahájení konjunktury v USA mezi 2000-2002 –
dnes dostupné téměř ve všech městech
2,85
Hong Kong (Octopus)
Singapore (EZ Link)
Taipei (Easy Card)
Beijing (Yikatong Card)
Tokyo (SUICA)
Shanghai (SPTC)
Seoul (T-Money)
Istanbul (Akbil)
Brisbane (Go Cards)
Bangkok (Metro Smart)
Takamatsu (IruCa)
Melbourne (myki)
0,49
0,39
0,29
0,04
0,02
0,01
Boston (Charlie Card)
Mexico City (Smart Card)
Sao Paulo (Bilhete Unico)
Buenos Aires (Monedero Card)
Los Angeles (TAP)
Washington (SmarTrip)
Minneapolis (Go-To Card)
Chicago (Chicago Card)
San Francisco (Clipper Card)
San Diego (Compass)
Ventura Country (Go Ventura)
0,49
0,45
0,26
0,16
0,12
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
Asie
Amerika
2,25
Klíčová zjištění
1,97
1,69
0,91
0,87
0,81
Většina měst v západní Evropě byly zavedeny
chytré karty mezi 2000-2005, ve východní Evropě
po 2005
1,35
Zdroj: Arthur D. Little
26
Nejlepší praxe multimodální mobility
Znalost nejlepší praxe umožňuje nalézt správnou cestu
Nejlepší praxe
Klíčové faktory úspěchu
20 milionů karet Octopus v oběhu
Hong Kong
Ambice: „částí životu každého“
8 milionů transakcí za den
Octopus
Město provozovatelem
95 % obyvatel používá kartu Octopus
9.000 obchodů, 25 % transakcí se nevztahují
k dopravě
Integrovaný přístup k chytrým kartám od
mobility ke kontrole přístupu
2,2 miliony karet v oběhu
Paříž
NaviGO Pass
Multimodální: Metro, příměstská doprava,
autobus, tramvaj, doprava na letiště, VelibBikes, Car Sharing
Zavedeno v 2001 – Průběžná dyn. vylepšení
Soul
T-Money
Zdroj: Arthur D. Little
20 milionů karet v oběhu
Hladká integrace veřejné
dopravy a ostatních způsobů
dopravy
Multimodální mobilita jako jádro
– Další rozvoj inovativními
službami
Zavedení scénářem „Big Bang“ –
vysoká penetrace v krátkém
čase
Jasná orientace na zákazníka
(Služba, pobídky, garance
nejlepší ceny, …)
(+ 28 m partnerských karet) – ca. 2,2 karet/ obyv.
Veřejná doprava, obchody, parkování, taxi, kina,
mýto, veřejné instituce, etc. integrovány
Media: (mini-)karty, mobilní telefony, klíčenky
27
Špatná praxe multimodální mobility
Podcenění významných rizik během konceptu i implementace způsobily nezdar multimodální
mobility v několika městech
Špatná praxe
Hlavní rizika
Melbourne/
Victoria
Myki Card
55.000 karet v oběhu
Perioda implementace přes 7 let
Několik kritických chyb (technologie,
dodavatelé, PR, projekt management…)
…podobně jako v Sydney, Minneapolis, Nottingham
Hannover
MobilCard
… podobně jako Curych
Pouze 1.100 karet v oběhu po 4-5 letech
Navázáno k roční jízdence (dodatečný
poplatek: 8 EUR za měsíc): sleva pro vlaky,
taxi, pronájem aut a car sharing
Složité procesy – bez „chytré“ technologie
Penetrace 0,3 karet na obyvatele po 1 roce
Brisbane
Go Card
… podobně jako San Diego
2010: 400.000 karet zdarma; náklady 7,5
EUR každá
Reputační problém „policejní stát“ – problémy
s bezpečností dat
Nedokončené řešení bez jasné
hodnoty pro klienta
Nedokončená integrace podél
value chainu, speciálně
vzhledem ke kompletaci řetězce
multimodální mobility
Zdlouhavé scénáře zavedení
bez prvků “big bang”
Vysoká složitost procesů pro
zákazníka s částečně
nevhodnou technologií)
Neprofesionální projektový a risk
management při implementaci
Neprofesionální bezpečnost dat
a komunikace
Zdroj: Arthur D. Little
28
Lessons Learned – Klíčové faktory úspěchu
Nejlepší provozovatelé multimodální mobility se zaměřili na strategickou a veřejnou podporu,
jasné portfolio služeb, technologie a nabídku pro zákazníky
Lessons Learned – Klíčové faktory úspěchu
1
Strategie a veřejná podpora
2
Portfolio služeb
Jasný plán rozvoje pro krátký, střední i dlouhodobý
časový horizont
Integrace všech provozovatelů veřejné dopravy ve
městě / regionu
Politická podpora představuje značnou výhodu
Portfolio služeb přesahujících rámec mobility –
partnerství s dalšími subjekty
Chytré karty jsou klíčové pro zavedení multimodální
mobility
3
Technologie
Minimální složitost systému pro vybírání jízdného
Kontrola přístupu (jízdného) pro veřejnou dopravu
Široká nabídka způsobů platby (pay-per-use, paušál…)
Rychlá penetrace chytrých technologických řešení je
nezbytná
4
Zákazníci
Vytvoření motivace pro zákazníky (např. slevy pro
vlastníky karet)
Infrastruktura a služby (call centra, služby zákazníkům)
Záruka nejlepší ceny (dynamické tarify), online účet,
věrnostní programy
29
Koncept Smart City
Města s úspěšnými Multimodálními koncepty směřují ke konceptu Smart City
Koncept Smart City
2
Ve “smart city” vláda, ekonomika a obyvatelé jednají
udržitelným na budoucnost orientovaným způsobem v
pěti dimenzích:
Smart City
karta
Smart
Business
1
Smart City
Services
Smart
Energy
Smart
City
Smart Business
–
Smart City Services
–
Smart Living
–
Smart Mobility
–
Smart Energy
Smart City rozvíjí “klíč”, který dává obyvatelům
jednoduchý přístup ke všem dimenzím
Smart Cities požadují politickou podporu „Smart
Governance“
Smart
Living
Smart
Mobility
–
1
Pět dimenzí Smart City
2
Klíč pro obyvatele – Smart City karta
Zdroj: Arthur D. Little
30

Podobné dokumenty

John_Vanhara_Podnikani_v_USA

John_Vanhara_Podnikani_v_USA Tomu já říkám budování firmy na celý život. Firmy, která bude dlouhodobě fungovat, vydělávat peníze a nebude vyžadovat tolik času na řízení. Tento systém podnikání osobně doporučuji. Dokud to jde, ...

Více

jak vybrat pojištění

jak vybrat pojištění Martincové může cestovní kancelář nebo agentura nabízet pouze službu zprostředkování cesty pro zákazníka. „Hlavně o to by se mělo jednat, a nikoli o finanční požadavky,“ zdůrazňuje. Motivaci zadava...

Více

Rozhovor - Sesterna

Rozhovor - Sesterna v MOÚ Brno na oddělení stacionáře již 11 let, z toho jsem 4 roky ve funkci staniční sestry.

Více

zde ve formátu PDF

zde ve formátu PDF hodiny na zahradě něco sepisují. "Bydlela tady řada umělců, měsíc tu strávily sestry Hemingwayovy, s nimi byla legrace, měly dost peněz na lepší hotely, ale tady se jim líbilo. Často přinesly na re...

Více