Pracovní list

Transkript

Pracovní list
Evropa v období průmyslové revoluce
Pracovní list
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707
Šablona:
III/2
Č. materiálu:
VY_32_INOVACE_453
Jméno autora:
Datum vytvoření:
Třída:
Mgr. Blanka Fajkisová
27. 11. 2012
VIII.
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Tematická oblast:
Člověk a společnost
Dějepis
Modernizace společnosti
Evropa v období průmyslové revoluce
pracovní list
Druh učebního materiálu:
Využití výukového materiálu a metodické pokyny
•
•
•
•
žák pracuje s pojmy, které mají vztah k období průmyslové revoluce
vyhledává informace v literatuře
pracuje s dějepisným atlasem
zamýšlí se nad přínosem historie pro současnost
Pracovní list
Vynálezy a vynálezci 18. a 19. století
1. Doplň tabulku
jméno
datum
1795 - 1800
obor
objev
A. Volta
1846
zkameněliny
1827
ruchadlo
sdělovací technika
S. F. B. Morse
br. Mongolfiérové
horkovzdušný balon
2. Kdy a kde se začaly vyrábět?
_________________________________________
3. K čemu sloužil tento vynález?
_____________________________________________
4. Odkdy je používáme?
_______________________
________________________
5. Hádej, kdo jsem?
-
je po mně pojmenovaná cena každoročně udělovaná např. za literaturu, vědu,
mír …
-
mou zásluhou přežiješ transfuzi krve
- mé paprsky zjistí, jestli nemáš zlomenou kost
_________________________________________________________________
-
mé poznatky pomohou odhalit dědičné choroby
-
dokázal jsem, že živá příroda se vyvíjí
- sestavil jsem periodickou tabulku prvků
_________________________________________________________________
6. Nakresli velocipéd.
7. Co znamená slovo lučba?
___________________________________________________________________
8. Vypiš, které z vynálezů uvedených v atlasu používáš.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Vynálezy a vynálezci 18. a 19. století – řešení
1. Doplň tabulku
jméno
datum
obor
objev
1795 - 1800
A. Volta
fyzika
galvanický článek
1846
J. Barrande
geologie
zkameněliny
1827
br. Veverkovi
zemědělství
ruchadlo
1838
S. F. B. Morse
sdělovací technika
morseovka
1783
br. Mongolfiérové
doprava
horkov. balon
2. Kdy a kde se začaly vyrábět?
1839, Sušice – 1. továrna
-----------------------------------------------------------------------
3. K čemu sloužil tento vynález?
Šicí stroj
--------------------------------------------------------------------
4. Odkdy je používáme?
Zip – 1896
Psací stroj – 1876
Literatura
HLAVAČKA, M. Dějepis pro 8. ročník základní školy a 3. ročník osmiletého
gymnázia. 1. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost,
2002. 128 s. ISBN 80-7235-053-6.
MANDELOVÁ, H. a kol. Novověk II - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá
gymnázia. 1. vydání, 4. nezměněný dotisk. Kartografie PRAHA, a. s., 2005. 48 s.
ISBN 80-7011-470-3.
Obrazový materiál
Klipart Microsoft Office Word 2003