Více o knize a světě Divergence

Transkript

Více o knize a světě Divergence
Svět Divergence
Chicago budoucnosti. Neznáma katastrofa zpustošila celé město, rozpadlé budovy se tyčí jako
memento zmaru k obloze a populaci tvoří pouze zlomek počtu původních obyvatel. Celá společnost
je rozdělena do pěti frakcí, z nichž každá vyznává jiné hodnoty, ale všechny vzájemně spolupracují a
vytvářejí zdánlivě harmonický celek. Hlavní hrdinkou je Beatrice, jež se narodila do rodiny patřící
k frakci Odevzdanost, ale vždycky cítila, že obětovat se pro dobro ostatních není to, co by sama
chtěla. A proto, když v šestnácti letech podstoupí Obřad volby (povinný rituál, při kterém si všichni
šestnáctiletí musí zvolit svou budoucí frakci, k níž pak již budou patřit celý život), přestoupí
k Neohroženým – frakci, která se naopak vyznačuje odvahou, divokostí a nerespektováním pravidel.
Ovšem tato volba pro Beatrici znamená i ztrátu rodiny, protože jak říká základní pravidlo společnosti
„frakce je víc než krev“.
Během úvodního výcviku si Beatrice změní jméno na Tris a doufá, že nyní začne nový život – život
podle svých představ. Tvrdě trénuje, s maximálním nasazením se zúčastňuje všech misí, ale i zde se
projeví její odlišnost – je divergentní (má předpoklady pro více frakcí, její myšlení není šablonovité, a
tím ohrožuje fungování celé společnosti). A postupně zjišťuje, že ani údajně dokonalé uspořádání
není bez chyb. Naopak – napětí postupně stoupá a hrozí, že sežehne vše, co mu stojí v cestě, včetně
Tris.
O KNIŽNÍ TRILOGII
Divergence je prvním dílem trilogie – jednotlivé díly se jmenují Divergence (v originále Divergent),
Rezistence (v originále Insurgent) a Aliance (v originále Allegiant) – a je debutem třiadvacetileté
autorky Veronicy Rothové, která vystudovala tvůrčí psaní na Northwestern University. V současnosti
žije v Chicagu a pracuje jako spisovatelka na plný úvazek. Ihned po vydání knihy bylo jasné, že se
jedná o mimořádně úspěšný debut. Okamžitě se zařadila na přední místa v žebříčku bestsellerů,
prodalo se jí několik desítek milionů kusů a byla přeložena do desítek jazyků. Stejně úspěšně se vedla
i další dvě pokračování. Veronice Rothové se podařilo vytvořit mimořádně poutavý dystopický svět
(Opak utopického dokonalého světa. V dystopické budoucnosti je společnost naopak určitým
způsobem deformována.), v jehož kulisách rozehrála strhující příběh plný neočekávaných zvratů,
napětí a akce. Celá trilogie oslovila miliony čtenářů.
Frakce
Odevzdanost (v originále Abnegation) – hlavním mottem je obětavost ve službě druhým. Každý člen
této frakce musí vše, co koná, podřídit dobru celé společnosti, nikoli svému osobnímu prospěchu.
Nikdy nesmí upoutávat pozornost na sebe, vyzdvihovat své úspěchy, musí potlačit veškeré touhy,
vykonávat prospěšnou práci pro dobro celku a vystupovat i jednat nenápadně. K tomuto dopomáhá i
volné šedé oblečení, které ukazuje, že není důležitý jedinec, ale skutky, které činí a které prospívají
všem. Nesnáší sobeckost. V této frakci je zakázaná veškerá marnivost – šperky, líčení, ale třeba i
pohledy do zrcadla. Právě zde se narodila hlavní hrdinka Beatrice (Tris).
Dystopické společnosti Chicaga vládne rada složená pouze z členů frakce Odevzdanosti (včetně rodičů
Tris), protože ti za všech okolností jednání pouze pro dobro všech a jsou naprosto neúplatní.
Substance při Obřadu volby: šedé kameny.
Neohroženost (v originále Dauntless) – nenávidí zbabělost. Vždy se snaží posunout hranice lidských
možností o kousek dál. Pohrdají smrtí. Hlavním úkolem této frakce je starat se o vnitřní i vnější
bezpečnost celého města. Přijímací rituál do Neohroženosti je mimořádně náročný – sestává z
tvrdého tréninku, ze zkoušek odvahy i psychycké odolnosti, ochoty snášet bolest – a zájemci, kteří ho
nezvládnou, končí jako odpadlíci (jedinci na okraji společnosti, kteří nemají svou frakci). Poznávacím
znakem je černé oblečení, tetování, piercing, extravagantní účesy, halasnost a neochota podřizovat
se pravidlům – kromě těch, která vycházejí z filozofie této frakce.
Substance při Obřadu volby: řeřavé uhlíky.
Sečtělost (v originále Erudite) – ze všech problémů lidstva viní nevědomost. Hlavním snahou členů
této frakce je načerpat co nejvíce znalostí a ty pak využít. Pochází od nich naprostá většina nových
vynálezů, přístrojů, léků. A právě Sečtělost vymyslela simulaci používanou při zkoušce i při následném
výcviku Neohrožených. Nicméně členové frakce se při realizaci svých plánů nezastaví před ničím a
jejich skrytým cílem je ovládnout celé Chicago a zbavit se současné rady složené výhradně
z představitelů Odevzdanosti. Poznávacím znakem je modrá barva, brýle a ochota vždy a za každých
okolností číst a diskutovat.
Substance při Obřadu volby: voda.
Mírumilovnost (v originále Amity) – pro členy této frakce je největším nepřítelem agrese. Všechny
konflikty se snaží řešit dialogem, neuznávají fyzické násilí. Snaží se žít v sepětí s přírodou a jejím
rytmem. Starají se o zemědělství a zásobují město potravinami. Do sporů mezi dalšími frakcemi
nezasahují, ale vždy jsou ochotní ujmout se role zprostředkovatele při jednání. Poznávacím
znamením je červené a žluté oblečení.
Substance při Obřadu volby: hlína.
Upřímnost (v originále Candor) – nesnáší pokrytectví. Vždy a za všech okolností mluví upřímně, i
kdyby tím měli ohrozit sami sebe. Realitu vidí pouze černo-bíle. Proto nosí černý oblek a bílou
kravatu. Při přijímacím rituálu prozradí pod vlivem speciální drogy všechny svá tajemství, takže už
nemají co tajit a nemusí tedy lhát. U většiny dalších frakcí jsou kvůli tomu neoblíbení. Ve městě
působí především jako zákonodárci a soudci.
Substance při Obřadu volby: sklo.

Podobné dokumenty