Návod pro zabudování samonivelačního rámu KASI při výměně

Transkript

Návod pro zabudování samonivelačního rámu KASI při výměně
Technologický postup instalace
samonivelačního rámu KASI
1. Demontáž starého šachtového poklopu a vybourání nosné konstrukce až ke konusu
2. Pokud je šachta jiná než kruhová se standartním konusem, uložíme do maltového lože vyrovnávací
prstenec, který nahradí konus a utěsníme vzniklé spáry.
.
3. Na konus uložíme vyrovnávací prstenec tak, aby jeho horní plocha byla 12 až 15 cm pod nivelitou
vozovky. Pomocí podložek vyrovnáme prstenec do rovnoběžnosti s vozovkou.
4. Utěsníme spáru mezi konusem a prstencem. Namícháme tekutou maltu a vylijeme ji okolo prstence
do takové výšky, aby byly oba díly spojeny. Počkáme dokud malta nevytvrdne.
5. Okolí šachty očistíme a napenetrujeme, popř. na hranu vybourané části aplikujeme asfaltovou pásku.
6. Do konusu umístíme bednění, které formuje otvor pro samonivelační rám. Následně vše obsypeme
asfaltem.
7. Zhutníme nejbližší okolí bednění. To musí nést rám samonivelačního poklopu, proto j e nezbytné ho
zhutnit dostatečně kvalitně.
8. Vzniklý žlábek doplníme asfaltem a zhutníme celou plochu. Poté opatrně vytáhneme bednění.
9. Do vyformovaného otvoru kruhového tvaru připravíme kapsy pro výstupky na spodní straně rámu
(např. pro pant, otevírací otvor, atd.)
10. Rám samonivelačního poklopu vtlačíme do předpřipraveného otvoru. Pod hranu rámu můžeme přidat
trochu asfaltu, aby bylo zajištěno dostatečné množství materiálu pod rámem. Následně ho
zavibrujeme do asfaltu.
11. Očistíme víko, otevírací otvor, pant a další funkční místa poklopu od asfaltu. Poklop je zabudovaný.