Školní rok 2014/15

Transkript

Školní rok 2014/15
Školní rok 2014/2015
Září 2014
Náš žák mistrem republiky
Dne 3. 9. 2014 se konalo mistrovství republiky na autokrosové trati v Kosicích u Hradce
Králové. Zde soutěžil také žák naší školy Daniel Tomín z 8. B. Ve své kategorii KART
(od 13 let až do dospělosti) v jízdě na BUGINÁCH získal první místo a titul mistra
republiky.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo 15. 11. 2014 v Chlumci nad Cidlinou.
Danielovi srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!
Mgr. Jana Malinová
Exkurze do české národní banky
Ve čtvrtek 11. září 2014 navštívila třída 9. B společně s paními učitelkami Ilonou
Havlasovou a Lenkou Řádkovou expozici České národní banky ,,Lidé a peníze", kterou
připravila Česká národní banka v bývalých prostorách trezoru v hlavní budově ČNB.
Tato expozice nabízí návštěvníkům historii vývoje peněz od pazourků k digitálním
penězům a čipům. Prezentuje tedy vývoj měny a financí a také vývoj České národní banky
od jejího založení. Pro žáky byly připraveny audiovizuální programy, unikátní exponáty
a platidla, padělky a ukázky ochrany peněz, interaktivní dotykové obrazovky, rozsáhlé
informace v multimediálních počítačích a mnoho dalších zajímavostí.
Lucia Hlásna
žákyně 9. B
Pohádkový pochod
V sobotu 13. září 2014 jsem se zúčastnil Pohádkového pochodování, které každoročně
pořádá Dětské centrum Veská. Společně s žáky bývalé třídy 9. B jsme jako pohádkové
bytosti vypomohli s organizací pohádkového pochodu na stanovišti, kde děti malovaly na
chodník.
Za naší třídu 6. B jsem se zúčastnil sám a převzal od Tomáše Portla a Honzy Michálka
onu štafetu spolupráce s Dětským centrem Veská, ve které bude naše třída pokračovat.
Věřím, že příští akce se už žáci 6. B zúčastní ve větším počtu.
Štěpán Bříza (6. B)
Malování na chodník
Plocha před školou hýří barvami.
V době od 29. 9. 2014 do 7. 10. 2014 se před naší základní školou rozběhla příprava na
unikátní projekt.
Nepříliš vzhledný prostor před hlavním vchodem pokryli žáci a všichni, kdo rádi malují,
zářivými barvami velkoplošného uměleckého díla bangladéšského malíře Ruhul Amin
Kajola. Tak vznikl pestrý obraz s názvem „Colorful Joy of Nature – Barevná radost z
přírody“.
Žáci a pedagogové ZŠ Pardubice, Staňkova 128
O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic
V úterý 23. 9. 2014 se na Městském atletickém stadionu konal již 50. ročník atletického
závodu "O nejrychlejšího chlapce a dívku Pardubic". Závodu se zúčastnilo celkem 18 škol
z Pardubicka. ZŠ Staňkova obsadila pěkné 8. místo.
Z naší školy startovalo celkem 37 dětí (20 chlapců a 17 dívek). Do semifinále postoupilo
8 žáků a žákyň. Ze semifinále do finále postoupili 2 žáci - Matěj Verner 7. A a Marián
Michálek 8. C. Ve finále obsadili 8. místo.
Všichni účastníci absolvovali také štafetu. Zde se nejvíce dařilo děvčatům roč. narození
2001. Štafeta ve složení Krajčová, Zdeňková, Ceralová a Kvirencová obsadila krásné
3. místo.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Květa Svobodová a Mgr. Gabriela Těšitelová
Říjen 2015
Dětský maratón
Dne 1. října 2014 se na Městském atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle běžel
Dětský maratón - celosvětový běh, kde štafetovým způsobem běží kolektivy dětí ve věku
13 let maratonskou vzdálenost, tedy 42 195 m. Akce se zúčastnily základní školy Benešovo
náměstí, Staňkova, Bratranců Veverkových a Polabiny I. První úsek každé školní štafety
(195 m) běžela jedna zajímavá pardubická osobnost. V čele naší školy běžel trenér FK
Pardubice Martin Hašek. Dalšími osobnostmi byly koulařka Jana Kárníková, manažerka
Galerie města Pardubic Ivana Panochová a herec VČD Ladislav Špiner.
V celé akci nešlo pouze o vítězství a sportovní výkony, ale hlavně o symbolickou podporu
nadace Save the children – zachraňte děti.
Akci pořádalo statutární město Pardubice. Poděkováním za účast všem dětem byla
medaile a dres. Každá škola obdržela navíc hodnotné ceny do hodin tělesné výchovy.
Naše škola se této štafety zúčastnila již po druhé. Cílem bylo zlepšit náš loňský výsledek.
Čas 2:13,49 jsme zlepšili o více než půl minuty. Čas 2:13:12 nás v tuto chvíli řadí na 28.
místo na světě. Děkujeme proto všem dívkám a chlapcům ze 7. ročníků a těšíme se
na příští ročník.
Mgr. Květa Svobodová a Mgr. Gabriela Těšitelová
Coca-Cola Cup 2014
Dne 1. 10. 2014 se 15 žáků naší školy zúčastnilo turnaje Coca Cola Cup v kopané. Zápasy
probíhaly na hřišti ZŠ Ohrazenice. Naše družstvo prohrálo 1. zápas se ZŠ Štefánikova 0 :
6, ve druhém zápase nás čekalo družstvo domácích ZŠ Ohrazenice, které tvořili žáci
ligového týmu. Tento zápas jsme po boji také prohráli. Celkově jsme obsadili 3. místo.
Za reprezentaci školy všem chlapcům děkuji.
Mgr. Jaromír Pilc
Dopis od týmu Coca-Cola Cupu:
Dobrý den,
velmi Vám děkujeme za přihlášení Vašeho týmu do turnaje Coca-Cola Cup 2014/2015.
Z Vašeho přístupu, který výrazně přesahuje učitelské povinnosti, je vidět, že Vám na
Vašich svěřencích opravdu záleží. Baví Vás stát u zrodu talentů, které to mohou
dotáhnout
až
do profesionální ligy. Stojí Vám za to tento talent v hráčích objevovat a rozvíjet navzdory
tomu, že je potřeba do tohoto úsilí investovat i soukromý čas nad rámec Vašich
pracovních povinností. Děkujeme Vám za to, že se snažíte vést žáky k pohybu i mimo zdi
školní tělocvičny, neboť zdravý a aktivní přístup k životu je bonus, který se jim v životě
ještě mnohokrát vrátí. Neboť dobrá kondička a respektování hodnot fair play je výbava,
kterou je životě posune dál, i když z nich nevyroste druhý Honza Koller. A za tyto hodnoty
mohou poděkovat právě Vám!
Coca-Cola Cup 2015
Logická olympiáda
První říjnový týden se 27 žáků prvního stupně zúčastnilo základního kola logické
olympiády. Z toho se čtyři žáci dostali do krajského kola. Zde se také velmi dobře
umístili. Anežka Bayerová z 5. A byla šestá, Matěj Krejčí ze 4. B byl 7. - 9., Marcel Janda
ze 4. A dvacátý první a Danny Bičík dvacátý pátý. Všem krajským semifinalistům
blahopřejeme.
Mgr. Edita Kacetlová
Běh naděje
V sobotu 11. 10. 2014 jsme se, jako každý rok, zúčastnili "Běhu naděje". Přálo nám
počasí a tak jsme si s chutí zaběhli vytyčenou trasu a podpořili tím výzkum rakoviny
na onkologickém centru v Pardubicích. Děkuji všem našim žákům, kteří se běhu
zúčastnili, prospěli svému tělu a zároveň udělali dobrý skutek.
Mgr. Gabriela Těšitelová
Pomáháme na turnaji vozíčkářů
Dne 18. října 2014 jsme se v půl deváté sešli na Masarykově náměstí, abychom společně
odjeli do sportovního H-centra ve Starém Hradišti. Zde se každoročně koná celostátní
turnaj vozíčkářů ve stolním tenise, na kterém naše škola zajišťuje podavače míčků.
Dostali jsme svačinu, oběd a najednou byl konec. Někteří účastníci byli velmi příjemní,
s některými jsme se dost nasmáli a jiní byli zamračení. Ale co je obdivuhodné, je jejich
vytrvalost a houževnatost, se kterou se věnují sportu i přes svůj handicap. Myslíme, že
tento den jsme strávili opravdu smysluplně. Máme radost, že jsme mohli pomoci.
Žáci 9. tříd
Listopad 2014
Mistr slov - rétorická soutěž
Dne 26. 11. 2014 proběhlo městské kolo
rétorické soutěže Mistr slov, která se
konala již tradičně na ZŠ Závodu míru.
V letošním ročníku soutěžilo dvacet
žáků z pěti pardubických základních
škol, takže konkurenci měly naše tři
soutěžící žákyně velikou. Přesto všechny
tři stály na stupních vítězů!
Soutěžící vystupovali s originálním
textem, který si sami napsali a naučili
zpaměti, hodnotil se jak vlastní text, tak
jeho přednes.
Předsedou tříčlenné
poroty byl jeden z nejúspěšnějších herců
Východočeského
divadla
Ladislav
Špiner.
V 1. kategorii (6. – 7. ročník) skončila
na 3. místě Adéla Traganová ze 7. A.
V 2. kategorii (8. – 9. ročník) se úspěšně
umístily obě naše žákyně: Diana Stará z
9. A se svým textem Hlad i přes hlasovou
indispozici skončila na krásném třetím
místě. A vítězkou v této kategorii se stala
žákyně 8. A Hanka Homolková se svým
textem Ideální den. Získala šerpu Mistr
slov, diplom a drobné dárky.
Z letošního ročníku této soutěže jsme
všichni odcházeli s velmi dobrým pocitem a již se těšíme na další ročník.
Mgr. Jitka Vladyková, Mgr. Lenka Řádková
Dějepisná soutěž Arnošt z Pardubic
Na podzim tohoto školního roku jsme se zúčastnili dějepisné soutěže „Znáte Arnošta z
Pardubic a jeho dobu?,
kterou
vyhlásilo
Východočeské muzeum ve
spolupráci s Magistrátem
města
Pardubic
u
příležitosti 650 let od úmrtí
blízkého přítele krále Karla
IV., kandidáta na papeže a
hlavně rodáka z Pardubic.
Pod
vedením
paní
učitelky Ilony Havlasové
vznikl osmičlenný tým žáků
se zájmem o historii.
Členové týmu Diana Stará,
Matouš Kotěra, Michal
Grund, Antonín Závodný,
Matyáš Češík, Jaruška
Mudruňková,
Káťa
Stopiaková a Martin Hanzl vypracovali odpovědi na dvacet otázek základního kola.
Porota byla s našimi odpověďmi spokojená a postoupili jsme do finálového kola, které se
konalo v pátek 28. listopadu 2014 v Rytířském sále Východočeského muzea v Pardubicích.
O vítězi rozhodlo pouhých dvanáct otázek. Ačkoli jsme se neumístili na medailových
pozicích, získali jsme novou zkušenost, doplnili si znalosti, předvedli soutěživého ducha a
užili si chvíle napětí i zábavy.
Diana Stará, 9. A
Olympiáda dětí a mládeže - florbal
Ve středu 26. 11. 2014 se v nafukovací hale na Dukle konalo okrskové kolo ve florbalu
chlapců 8. + 9. ročníků.
Okrskového kola se během dvou dnů zúčastnilo celkem 15 škol. Dvě vítězné školy
postoupily do okresního kola již v úterý. O další 2 postupová místa bojovalo 8
pardubických škol ve středu.
Družstvo ve složení: Chládek, Janík, Resutík, Tyc, Beránek, Horák, Hurt, Hybeš,
Chára, Pejcha, Kotěra, Janda, Janeba, Otava, Tomín a Kasal vyhrálo svoji skupinu (2
výhry a 1 remíza). V semifinále chlapci narazili na ZŠ Závodu míru a v dramatickém
zápase nakonec vyhráli 4 : 3 a vybojovali si postup do okresního kola, které se bude konat
v úterý 2. 12. 2014.
V úterý 2. 12. 2014 se v nafukovací hale na Dukle uskutečnilo okresní kolo, do kterého
chlapci postoupili již minulý týden.
V základní skupině sehráli chlapci 3 zápasy (ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Choltice a
ZŠ Horní Jelení) a všechny 3 zápasy vyhráli. Z prvního místa tak postoupili do semifinále,
kde narazili na ZŠ Polabiny 1. Tento zápas bohužel prohráli a bojovali tak „pouze“ o 3.
místo.
V dramatickém utkání, které skončilo v základní hrací době remízou 1 : 1, vyhráli chlapci
na nájezdy a obsadili tak konečné 3. místo
Všem chlapcům děkuji za bojovnost, reprezentaci školy a těším se na další sportovní
boje.
Mgr. Květa Svobodová
Školní olympiáda v českém jazyce
Ve čtvrtek 27. 11. 2014 proběhlo v naší škole školní kolo olympiády v českém jazyce.
Účastnilo se dvacet soutěžících. Letošní zadání bylo hodně obtížné, přesto se s ním naši
žáci velmi dobře poprali. Postupují tři žáci. Na prvním místě Matyáš Češík (8. A), na
druhém místě Diana Stará (9. A), na třetím místě Iva Jindříšková (8. A).
Realizační tým češtinářů ZŠ Staňkova
Prosinec 2014
Jazyková soutěž Pět jazyků na pódiu
Dne 3. 12. 2014 se žáci naší školy zúčastnili prvního ročníku jazykové soutěže s názvem
Pět jazyků na pódiu. Soutěž se konala v Holicích na Gymnáziu Dr. E. Holuba.
Soutěžilo se v mluveném projevu a ve zpěvu. Z naší školy v kategorii mluvené slovo
soutěžila Andrea Vargová a Mark Bashkin. V kategorii pěvecké to byla Martina
Vašenková doprovázená na kytaru Pavlem Mikanem a zpívala také Lucie Součková,
kterou doprovázela na kytaru Daniela Novotná. Soutěže se zúčastnilo několik desítek
žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
pardubického a královéhradeckého regionu.
Konkurence byla tedy
opravdu veliká. Naši
studenti předvedli
krásné výkony.
Přestože nestáli na
stupních vítězů, naši
školu velmi dobře
reprezentovali a
sklidili zasloužený
potlesk.
Celá soutěž byla
velice příjemným
zážitkem a žáci sami
prohlásili, že příště
rádi zase pojedou
soutěžit.
Mgr. Jana Lochmanová
Zdobení vánočních stromečků v DC Veská
Do Dětského Centra Veská se žáci šestých ročníků opět vydali 18. prosince. Tentokrát
jeli dětem udělat radost a ozdobili jim dva stromečky pěknými ozdobami ve tvaru
andělíčků, které vyrobili při třídnických hodinách.
Mgr. Lenka Řádková, Mgr. Ilona Havlasová
Leden 2015
Sportovní dopoledne pro mateřské školy
27. 1. 2015 se za námi vypravily děti ze sedmi pardubických mateřských škol. Děti plnily
jednotlivé sportovní úkoly, za které pak obdržely diplom a sladkou odměnu. Všichni jsme
prožili moc pěkné dopoledne a již nyní se těšíme na další setkání.
Mgr. Adéla Šáfrová
Dětský karneval
V pátek 6. února jsme vyrazili do tělocvičny na dětský karneval. Děti měly úchvatné a
originální masky. Společně jsme si zatančili, zasoutěžili a zapinkali s balonky. Díky
skvělému panu zvukaři bylo všechno perfektní. Na závěr dostaly děti sladkou odměnu a
mohli jsme s příjemnými pocity vyrazit na víkend.
Kolektiv školní družiny
Lyžařský výcvik
Tak jako každoročně, i letos se uskutečnil lyžařský výcvik určený pro žáky 7. ročníků.
Výcvik proběhl ve Ski areálu Čenkovice v Orlických horách v týdnu od 8. 2. do 13. 2.
2015. Letos byly sněhové podmínky ideální. K výcviku jsme využívali pěti upravených
sjezdových tratí v Čenkovicích a dvě sjezdové tratě na Červené Vodě – vše Ski areál
Buková hora. Výcviku se zúčastnilo 40 žáků (lyžařů i snowboardistů) pod vedením čtyř
instruktorů
a jednoho zdravotníka. Vše proběhlo bez vážnějších komplikací a úrazů. Ubytováni jsme
byli na chatě Větrník patřící hotelu Atlas, kde jsme se i stravovali.
Skvělou náladu a lyžařskou atmosféru podtrhlo i pravé zimní počasí a bohatá sněhová
nadílka. Mimo výcviku na sněhu se žáci dozvěděli i mnoho nových informací o historii,
současnosti a o nových trendech v lyžování. Své znalosti si ověřili v celotýdenní soutěži.
Všem účastníkům výcviku děkuji za přístup, kolegům instruktorům – Zitě Kudrnové,
Pavlíně Dlabkové a Petru Miksánkovi a také zdravotnici Lucii Šmídové děkuji za pomoc
a perfektní práci.
Mgr. Květa Svobodová
Projekt Edison
V týdnu od 9. do 13. února u nás ve škole probíhal projekt Edison – Education. Drive.
Internacionality. Students. Opportunity. Network. Znamená to, že mezi nás přijelo 5
stážistů, konkrétně z Číny, Vietnamu, Taiwanu, Ukrajiny a Jordánska. Jednalo se o mladé
lidi, kteří buď právě dostudovali, nebo ještě chodí na univerzitu ve své rodné zemi a k
nám přijeli představit její tradice, kulturu, politickou a sociální situaci.
Mgr. Hana Novotná
Přednáška Jak se učit
V pondělí 9. února proběhla ve škole přednáška pro rodiče "Jak se učit". Posluchači se
seznámili nejen s psychologickými aspekty učení, ale také praktickými radami a náměty
pro domácí přípravu dětí. Aby se dospěláci lépe vžili do role učících se žáčků, napsali si
pětiminutový test. Ten jim ukázal, jak často i my dospělí spěcháme, plníme úkoly zbrkle,
někdy i zbytečně.
Rodiče byli seznámeni s různými typy učení, řekli jsme si, jak nejlépe vést domácí
přípravu
a na co si dávat pozor. Jako velmi přínosná se ukázala závěrečná diskuze, při které jsme
zjistili, že každý z rodičů vnímá jako "problém" něco jiného. Někteří pak možná dopěli
k názoru, že to, co považovali za potíž v domácí přípravě, je možná jen úsměvná
malichernost.
Mgr. Hana Zábranská
Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
V únoru se konalo okresní kolo soutěže v
anglickém jazyce při DDM Delta. Ze
školního kola postoupila Diana Stará v
kategorii devátých ročníků a Andrea
Vargová v kategorii sedmých ročníků. Obě
dvě dívky se na okresní kolo pečlivě
připravovaly a školu reprezentovaly
úspěšně. Ve velké konkurenci se Dianě Staré
podařilo získat sedmé místo.
Děkujeme a gratulujeme Dianě i Andree a
věříme, že v budoucnu se jim ve studiu
angličtiny bude dařit!
Mgr. Zuzana Musilová
Březen 2015
Beseda s herci Východočeského divadla
V pondělí 16. 3. navštívili naši školu herec VČD pan Zdeněk Rumpík a dramaturgyně
VČD paní Jana Uherová. Pro žáky 4. a 5. tříd měli připravenou zajímavou besedu o
náročné práci v divadle, o přípravě divadelních her, ale i o důležitosti čtení v našem životě.
Žáci měli možnost si vyzkoušet práci se scénářem, improvizovat na dané téma, zapojit
mimiku i pohyb celého těla. Všem se beseda velmi líbila.
Těšíme se na další spolupráci se členy našeho Východočeského divadla Pardubice.
Mgr. Jana Malinová,
Mgr. Edita Havránková
Recitační soutěž - 2. stupeň
Ve středu 18. března 2015 proběhla na naší škole v učebně 6. A recitační soutěž žáků
druhého stupně. Účastníci byli rozděleni do tří kategorií, přičemž vůbec poprvé měli žáci
možnost prezentovat zvolené verše také v ruském jazyce. Výkony jednotlivců hodnotila
čtyřčlenná porota.
V kategorii šestých a sedmých ročníků obsadil třetí místo Daniel Obršál z 6. A, stříbrná
pozice patřila Kristýně Turkové z 6. B. Vítězkou této kategorie se stala Adéla Traganová
ze 7. A.
Porota pak měla nelehkou úlohu zejména v hodnocení kategorie osmých a devátých
ročníků. Výjimečně tedy udělila čtvrté oceněné místo, které obsadil Michal Grund z 8. A,
na třetím místě skončila Martina Vašenková z 9. A, druhé místo patřilo Hance Homolkové
z 8. A. Svou vlastní báseň strhujícím způsobem prezentovala Diana Stará z 9. A, která tak
ovládla nejen tuto kategorii, ale i celý letošní ročník soutěže.
V kategorii recitace v ruském jazyce obsadila třetí místo Andrea Vargová, na druhé
pozici se umístila Veronika Kleinová (obě ze 7. A). Vítězkou se stala Hanka Homolková z
8. A.
Vítězům ještě jednou gratulujeme, děkujeme též všem recitujícím a těšíme se na další
ročníky recitační soutěže.
Mgr. Lenka Řádková,
Mgr. Ilona Havlasová,
Mgr. Jitka Vladyková,
Jan Stanislav
Recitační soutěž - 1. stupeň
Dne 26. března 2015 jsme uvítali 65 malých nadšených recitátorů. Přišli odborné porotě
předvést básně, které se doma nebo za pomoci paní učitelky naučili. V jejich úsilí je
podpořili rodiče, známí a hlavně spolužáci. Atmosféra byla napjatá, zvláště při
vyhodnocení. Naše nejlepší recitátory si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.
Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se opět příští rok na viděnou!
Mgr. Edita Havránková, Mgr. Jana Malinová
Velikonoce v DC Veská
Ve čtvrtek 26. března 2015
ozdobili chlapci 6. ročníku stromy
v areálu Dětského centra Veská
kraslicemi, které žáci tříd 6. A a 6.
B pro děti vyrobili v rámci
třídnických hodin.
Mgr. Ilona Havlasová
a Mgr. Lenka Řádková
Duben 2015
The Bear Educational Theatre
Dne 7. 4. k nám do školy přijelo anglické divadlo The Bear Educational Theatre. Nabídlo
dětem dvě představení v tělocvičně školy - Jacie and the Giant pro 4. a 5. a The Alian
Grammar Show pro 8. a 9. ročníky.
Obě představení byla přizpůsobena věku a znalostem anglického jazyka dětí. Jackie and
the Giant byla velice vtipná hra o dívce a obrovi, který rád jedl děti. Herci malé diváky
vtáhli do děje a ti se velice dobře bavili. V jednu chvíli se doslova vrhli na obra, aby ho
pomohli Jackie zneškodnit. V druhé hře pro starší děti bylo cílem procvičit si tvorbu
otázek
v anglickém jazyce. Žáci se opět stali součástí představení, někteří měli své role. Jednalo
se o povedenou akci a budeme rádi, pokud se bude v budoucnu opakovat. Více informací
o představení a divadle najdete na www.thebeartheatre.com.
Mgr. Hana Novotná
Recitační soutěž v anglickém a německém jazyce
V dubnu se konal třetí ročník recitační soutěže v anglickém a německém jazyce. Soutěže
se zúčastnilo 28 jednotlivců a 6 skupin. V jazykové učebně vládla parádní atmosféra,
přišlo fandit i mnoho rodinných příslušníků. Výkony dětí byly velice vyrovnané, porota
měla skutečně hodně práce. Všechny děti moc chválíme a velmi se těšíme na další
ročník!!!!
Vyučující anglického a německého jazyka
Výsledková listina:
Kategorie 1. – 5. roč. anglický jazyk/jednotlivci:
1. Schlegelová Natálie (1. A), Janda Marcel (4. A)
2. Kinčlová Tereza (4. C)
3. Valentová Kateřina (5. B)
Kategorie 6. – 9. roč. anglický jazyk/jednotlivci:
1. Závodný Antonín (8. A), Homolková Hana (8. A)
2. Vargová Andrea (7. A), Zdeňková Denisa (7. B)
3. Tatarová Tereza (7. B)
Kategorie 1. – 5. roč. anglický jazyk/skupiny:
1. Preusová Iva a Kubálková Aneta (1. A)
Kategorie 6. – 9. roč. anglický jazyk/skupiny:
1. Hamerníková Lucie a Kleinová Veronika (7. A)
Kategorie 6. – 9. roč. německý jazyk/jednotlivci:
1. Pobudová Alena (8. C)
2. Jedličková Barbora (8. C)
3. Langšádlová Lucie (8. C)
Lidový běh
V sobotu 18. 4. 2015 se konal v Pardubicích Vinařský půlmaratón, součástí kterého je
tradičně lidový běh Vaňka Vaňhy na 1 700 m. I letos jsme se samozřejmě tohoto běhu
zúčastnili a byli velmi zvědaví na novou trasu běhu, která procházela zrekonstruovanou
třídou Míru. Moc se nám líbila! Naši školu přišlo reprezentovat celkem 129 žáků a 48
"rodičů a přátel školy". Z celkového počtu deseti zúčastněných ZŠ naše škola obsadila
páté
místo
a získala šek v hodnotě 5.000,- Kč na nákup sportovního vybavení. Za to všem našim
žákům, rodičům a příznivcům moc děkujeme a již dnes se těšíme na příští ročník tohoto
závodu.
Mgr. Gabriela Těšitelová, Mgr. Květa Svobodová
Květen 2015
Školní volejbal
V druhé polovině května 2015 se na naší škole konal tradiční volejbalový turnaj 8. a 9.
ročníků.
V kategorii dívek zvítězilo družstvo 9. A
ve složení: Vašenková Martina (kapitán), Formánková Klára, Kvapilová Marcela,
Novotná Daniela, Mudruňková Jaroslava a Voltnerová Kristýna. Další pořadí: 2. místo
9. B, 3. místo 8 A.
V kategorii chlapců zvítězilo družstvo 9. B ve složení: Chára Dominik (kapitán),
Mikan Pavel, Sibera Richard, Hurt David, Janda Radek a Pejcha Martin. Další pořadí:
2. místo 8. C, 3. místo 8 B.
Všem družstvům děkujeme za předvedenou hru a vítězům blahopřejeme!!!
Mgr. Těšitelová
Gabriela
Dopravní soutěž
Dne 7. 5. 2015 se vybraní žáci z 5. a 7. ročníku zúčastnili dopravní soutěže, která se
konala na Dětském dopravním hřišti Dukla. Z každého ročníku bylo vybráno smíšené
družstvo - dva chlapci a dvě dívky. Žáci si museli poradit se čtyřmi disciplínami: jízda na
kole po dopravním hřišti, první pomoc, testy silničního provozu a silničních pravidel,
překážková jízda. Obě družstva vše s velikým nasazením zvládla. Pátý ročník se ve své
kategorii umístil na 8. místě a sedmý ročník na 6. místě.
Zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Lucie
Hadravová
ŽÁKYNĚ DEVÁTÉHO ROČNÍKU NAŠÍ ŠKOLY
DIANA STARÁ
se umístila v X. JUBILEJNÍM ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
MALÁ PROSEČ TERÉZY NOVÁKOVÉ
Diana Stará, žákyně naší školy, si pohrává s rodným jazykem jako obratný žonglér
s kužely. Výsledkem její obrazotvornosti je její práce nazvaná Rozpory duše, se
kterou se umístila v desátém jubilejním ročníku celostátní literární soutěže Malá
Proseč Terézy Novákové.
Diana se dne 16. května 2015 zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a
převezme zaslouženou cenu z rukou televizní moderátorky Ester Janečkové.
Dianě blahopřejeme a doufáme, že tento zasloužený úspěch bude prvním z řady
dalších. Možná si jednou v knihkupectvích budeme prohlížet a kupovat její tituly. A
budeme se chlubit tím, že základy ve slohové práci získala v naší Základní škole
Pardubice, Staňkova 128.
Příprava na přijímací zkoušky
I v tomto školním roce se naši žáci zapojili do projektu společnosti SCIO „Podpora
přípravy na přijímací zkoušky“.
V květnu se 9 žáků 8. ročníku zúčastnilo testování Modulu A. Na základě testů tohoto
modulu získali žáci podrobnou informaci o studijních předpokladech a vědomostech z
českého jazyka a matematiky. Výsledky doplněné grafy, tabulkami a doporučeními pro
další studium obdrželi žáci koncem června.
Mgr. Ilona Havlasová
Červen 2015
Finálové kolo dějepisné soutěže
V úterý 2. června 2015 se konalo v Rytířských sálech pardubického zámku finálové
kolo dějepisné soutěže „Jan Perner a rozvoj železnice“ vyhlášené Východočeským
muzeem v Pardubicích a Magistrátem města Pardubic. Školu reprezentovali žáci 8. A Michal Grund, Matyáš Češík a Antonín Závodný a žáci 9. B Matouš Kotěra a Pavel
Mikan.
Tým naší školy si vedl znamenitě a zvítězil. Jako hlavní cenu od sponzorů získal mimo
jiné zájezd vlakem SC Pendolino do vědecko-technologického centra Svět techniky v
Ostravě Vítkovicích.
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/nejvic-vedi-o-janupernerovi-zaci-ze-zs-stankova/
Mgr. Ilona Havlasová
Vítězové dějepisné soutěže v Ostravě
Jako vítězové dějepisné soutěže ,,Jan Perner a rozvoj železnic", kterou vyhlásilo
Východočeské muzeum v Pardubicích a magistrát města Pardubic, jsme si v úterý 16.
června 2015 vybrali svoji odměnu ve formě výletu do Ostravských Vítkovic. 252 km
vlakem SC Pendolino jsme pohodlně zvládli za dvě a čtvrt hodiny a po 20minutové jízdě
tramvají jsme našli cíl naší výpravy - Svět techniky.
Michal Grund,
8. A
Čtenářská soutěž „Lovci perel“
Předposlední pátek školního roku zažilo 11 žáků a žákyň naší školy jedinečný den v
Krajské knihovně spojený s doprovodným programem – exkurzí po celé historické
budově knihovny a cestou do vesmíru. Tu dětem zprostředkoval pan Milan Halousek z
České kosmické kanceláře.
Setkání bylo určeno pro čtenáře, kteří získali alespoň 1 perlu za přečtenou knihu
a vyplnění pracovního listu. Někteří naši žáci byli velmi úspěšní a obsadili přední pozice.
V kategorii mladších dětí získal 1. místo Jiří Janko z 1. B, v kategorii starších získal 3.
místo Josef Janko z 5. A. Anežka Bayerová z 5. A se umístila v první pětce a získala
diplom. Ostatních 7 žáků a žákyň naší školy, zapojených do této soutěže, získalo záložku
a připínací placku s tématikou Lovců perel.
Celý program byl velmi pěkně připravený a zorganizovaný, proto se již všichni těší na
další vyhodnocení – celoroční – které se uskuteční v listopadu.
Mgr. Jitka Vladyková
Den plný her
Dne 24. 6. 2015 proběhl na naší škole Den plný her. Žáci naší školy procházeli
stanoviště, kde byly pro ně připraveny učiteli různé logické hádanky, hry, křížovky,
sudoku, skládání, puzzle, tangramy, stavění ze špejlí, rozdělávání ohně křesadly,
deskové hry, piškvorky, logické hry, ukázky fyzikálních pokusů, „žebříky“ apod. V
rámci organizace Dne plného her proběhlo také testování Mensou. Tato akce se velmi
vydařila a děti na konci školního roku potěšila.
Mgr. Linda Pravcová
Výsledky sběru - školní rok 2014/15
V letošním školním roce jsme nasbírali 99 kg baterií, 172 kg elektroodpadu a 37,84 tun
starého papíru, za který škola získala 62 088 Kč.
Děkujeme.
Mgr. Ilona Havlasová
Učitelé a odcházející žáci 9. ročníků
Východočeské divadlo v Pardubicích v tomto školním roce navštěvovalo v rámci
předplatného 7 žáků.
Mgr. Ilona Havlasová
Srpen 2015
Příměstský tábor při ZŠ Pardubice, Staňkova 128
Program byl přizpůsoben vysokému počtu předškoláků, kterých nakonec bylo skoro
třicet! A to v celkovém počtu 63 žáků bylo skutečně hodně. V tělesné výchově jsme se
proto soustředili na míčové hry, protahovací cviky a soutěže.
V anglickém jazyce jsme zpívali jednoduché písničky, recitovali, s obrázky se učili barvy
a zvířata a s žáky již vyšších ročníků procvičovali učivo předešlého ročníku. Z vyrábění
si opět děti odnesly pěkné výrobky – krásné potištěné tričko a motanici. Plést provázky
se některým dětem tak zalíbilo, že jsme je celý týden potkávali pouze s bavlnkami
v ruce.
Počasí nám nejprve nepřálo, ale od poloviny týdne jsme již mohli odpoledne trávit na
zahradě a hrát kopanou, prolézat v prolézačkách nebo soutěžit při hrách.
Vyjeli jsme i na celodenní výlet do Častolovic, kde jsme se prošli v krásném parku kolem
zámku, prohlédli si zvířátka v dětské ZOO a zamlsali v cukrárně.
Na táboře jsme využili prostory družiny, školy, přilehlého hřiště a parku a samozřejmě
jídelny naší školy, kde bylo zajištěno celodenní stravování pro všechny.
Doufáme, že našim předškoláčkům tábor pomohl při zvykání si na nové prostředí a že si
naši školáci užili spoustu legrace. Těšíme se na příště!
Mgr. Zuzana Musilová

Podobné dokumenty