Sestava 1 - Konto BARIÉRY

Transkript

Sestava 1 - Konto BARIÉRY
Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
Šimotová Adriena / Z cyklu Ruce (VII.), japonský kaligrafický papír, pigment, pastel,
muzeální sklo, 2010, 101 x 98 cm
From the cycle: Hands (VII.), Japanese calligraphy paper, pigment, pastel, framing glass,
2010, 101 x 98 cm
11. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ
383 dárců pro Konto BARIÉRY
pod záštitou primátora hl. m. Prahy
generální sponzor
sponzor
© Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel.: 224 214 452, 224 230 216
[email protected]
Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY
DĚKUJE 383 DÁRCŮM ZA VĚNOVANÁ UMĚLECKÁ DÍLA
generálnímu sponzorovi
sponzorovi
hlavním partnerům
mediálním partnerům
a partnerům, kteří nám pomohli se zajištěním výstavy a aukce
Architektonický ateliér Petr Keil
Gabriel Urbánek
Microsoft ČR
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Inter-Kontakt-Grafik
top vision s.r.o.
Rámování Čvančara a Houska
DANA JODASOVÁ, pasparty a rámy
Galerie Pokorná, s.r.o.
Univerzita Karlova Praha
AUTO JAROV s.r.o.
Vinařství LAHOFER, a.s.
Vážení přátelé,
Už po jedenácté mám to štěstí být u toho, když se otevřou brány Karolina, abychom
našim příznivcům, zájemcům o výtvarné umění i široké veřejnosti ukázali ojedinělou
událost našeho současného výtvarného světa i neziskového sektoru.
Mám ráda tu atmosféru, ty přeplněné stěny starobylé Křížové chodby, která je
naplněná výtvarnými díly od stropů po podlahy. Výtvarníci si už na náš salon zvykli
a jednou za dva roky věnují Kontu BARIÉRY svá díla proto, aby jejich aukce přinesla
potřebným – studentům s různým druhem zdravotního postižení – lepší úroveň
vzdělání a tím i lepší šance v životě. Desetkrát se nám podařilo shromáždit obrazy,
grafiky, sochy i umělecké sklo od velkých, ale i vcelku neznámých umělců. Desetkrát
se náš aukční salon proměnil v neopakovatelnou přehlídku pozoruhodných děl
i pozoruhodné velkorysosti kupců, kteří dobře vědí, že za své peníze získávají nejen
výtvarný skvost, ale i vděk studentů.
Božena Jirků
výkonná ředitelka
Nadace Charty 77
A letos, v jedenáctém ročníku, stojíme před dalším rekordem – nejvíce výtvarníků
a nejvíce děl. Nesoutěžíme v absolutní výši dosažených výnosů, i když každá koruna
má pro obdarované mimořádný význam. Stojíme pokaždé před stejným cílem –
pomáhat skutečnými činy. Každý malíř, sochař, grafik vám potvrdí, jak těžké a někdy
i doslova bolestné je dobře vyjádřit svou myšlenku v barvě, tvaru i materiálu. O to
cennější je věnovat dílo na dobrou věc. O to cennější je takový čin v době, která
dost úspěšně předstírá, že jen finanční zisk má nějakou cenu.
I na 11. aukčním salonu bude platit, největší cenu má obyčejná lidská sounáležitost,
obyčejná solidarita s lidmi, kteří přes nepřízeň osudu pracují na svém budoucím
životě.
Především za ně všem vnímavým a cituplným dárcům moc děkujeme.
Božena Jirků
výkonná ředitelka Nadace Charty 77
7
Vážení přátelé,
vítám Vás na již 11. aukčním salonu výtvarníků Konta BARIÉRY. Těší mě, že počet
příznivců a podporovatelů této akce stále roste – zatímco první ročník v roce 1993
podpořilo 160 umělců a několik sběratelů, v posledních letech jich bývá více než dvojnásobek. Je mi ctí, že mezi ně dlouhodobě patří také UniCredit Bank.
Po celou svou profesní kariéru v bankách jsem se snažil uchránit před dražbami majetku sebe i klienty bank. Teprve spolupráce s Kontem BARIÉRY mě naučila, jak krátkozraký pohled to byl, vždyť dražba může vést k velmi příjemným závěrům.
Na celé akci je skvělé, že z ní jen málokdo odchází nespokojen. Návštěvníci mohou
shlédnout a také koupit stovky originálních výtvarných děl, které jinde v takovém
množství vidět nemohou. Výtěžek z akce, který už přesáhl 40 milionů korun, zase pomáhá
mnoha mladým lidem s hendikepem, kteří na sobě pracují, učí se a chtějí něčeho
dosáhnout. Takových lidí si velmi vážím.
Ing. Jiří Kunert
předseda představenstva
a generální ředitel
UniCredit Bank
Czech Republic, a.s.
V neposlední řadě se na akci představí řada mladých umělců, kteří se mohou blíže
představit všem zájemcům o umění v Česku. V UniCredit Bank hledáme i jiné cesty,
jak podpořit a rozvíjet mladé talenty na poli umění. Jednou z nich je malířská soutěž
mladých umělců pod širým nebem Artis Pictus. Také výtěžek z tohoto projektu putuje
ve prospěch Konta BARIÉRY.
Závěrem bych rád popřál příjemné zážitky všem účastníkům aukčního salónu, hodně
odvahy při aukci a co nejméně bariér kdekoliv kolem nás.
Jiří Kunert
předseda představenstva UniCredit Bank
9
Dary umělců
Ambrosová Helena
30. 8. 1934 Liptovský Mikuláš
1953 – 1959 VŠUP Praha (K. Svolinský)
Malířka. Kromě figurální malby a zátiší je trvalým námětem
její tvorby zmizelý starý Most. Vystavuje doma i v zahraničí.
Je zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Lobosova etuda, olej na plátně, 2012, 100 x 55 cm
ANTE
18. 8. 1951 Krnov
1988 – 1991 UK Praha
Studia kresby, malby a restaurování u prof. V. Vojkovského
a akad. mal. M. Hladkého
Malířka a galeristka. Spolupráce s Nadací VIZE 97 a Museem
Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových. Členka European Art Group (Francie) a Art Club International (Švýcarsko). Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách
doma i v zahraničí. Získala řadu prestižních ocenění v zahraničí. Zastoupena ve veřejných sbírkách doma i ve světě.
Židovský hřbitov, olej na plátně, 2005, 60 x 45 cm
AMERTY
20. 11. 1954 Praha
Fotograf. Zabývá se fotografováním (25 let) a figurální
tvorbou. Účast na výstavách Salon nezávislých umělců
v Paříži a Art Shanghai. Dílo zastoupeno v soukromých sbírkách doma a ve světě.
Aubrechtová Pavla
21. 2. 1946 Praha
1960 – 1964 SOŠV Praha
1964 – 1970 VŠUP Praha (F. Muzika)
Malířka, grafička, kolážistka. Vystavuje od roku 1971.
Členka Umělecké Besedy. Její práce jsou zastoupeny ve
sbírkách doma i v zahraničí (NG Praha, Stichting O.K.K.
Oostzaan Nizozemí, Japonsko aj.).
Sen, kombinovaná technika, 2011, 60 x 40 cm
V modré, koláž, 1997, 36 x 65 cm
Anderle Jiří
14. 9. 1936 Pavlíkov u Rakovníka
1955 – 1961 AVU Praha (A. Pelc, V. Silovský)
1969 – 1973 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1966. V letech
1982 a 1984 bylo jeho dílo prezentováno v Centrální expozici Bienále v Benátkách. Získal řadu prestižních mezinárodních cen. Dílo je součástí sbírek předních světových
muzeí (např. Metropolitní muzeum a Muzeum moderního
umění New York, Centre Georges Pompidou Paříž aj.). Od
roku 2003 je retrospektiva jeho díla společně se sbírkou primárního umění Afriky vystavena v Pelleově vile v Praze.
Augustin Richard
13. 5. 1975 Kaplice
Autodidakt. Malíř a grafik. Vystavuje od roku 2001 na společných i samostatných výstavách, zejména v Čechách.
Zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.
Má úcta, slečno, kolorovaný lept, 2003, 33 x 24 cm
Mějte se rádi, kolorovaný lept, 2003, 33 x 24 cm
Paradox, olej na dřevě, 2008, 60 x 38 cm
Axmann Mikoláš
24. 2. 1955 Prostějov
1978 – 1983 AVU Praha (L. Čepelák)
Grafik (kamenotisky, monotyp), kreslíř. Inspiruje se přírodou,
ale vytváří i figurální kompozice a portréty. Grafický přístup
uplatnil i v realizacích do architektury. Vystavuje od roku 1983.
Člen skupiny Corpora S. Je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách (např. National Gallery of Art Washington).
Planetárium (soubor 10 tisků), kamenopis, 2012,10 x 28 x 20 cm
Zvěstování Josefovi, kamenotisk na plátně 2/2,
2010, 50 x 63 cm
11
Balabán Daniel
20. 9. 1957 Šumperk
1979 – 1984 AVU Praha (F. Jiroudek)
Od 1993 vedoucí ateliéru malby na Institutu pro umělecká
studia Ostravské univerzity
Malíř. Vystavuje v mnoha prestižních galeriích doma i v zahraničí. Zastoupen mj. v NG Praha, Moravské galerii Brno,
Severomoravské galerii Ostrava a v dalších veřejných
i soukromých sbírkách.
Venuše a Mars, akryl na plátně, 2012, 40 x 40 cm
Beldová Alena
28. 8. 1955 Praha
1979 – 1985 VŠUP (B. Felcman)
Malířka, autorský tisk na textil. Vystavuje od roku 1985. Její
díla jsou zastoupena v soukromých domácích i zahraničních sbírkách. Členka skupiny Žararaka. V současné době
se věnuje malbě krajiny.
Listí z bříz, olej na plátně, 2012, 66 x 70 cm
Balcar Martin
15. 7. 1957 Praha
1988 – 1994 VŠUP Praha (J. Solpera)
Malíř, grafik, typograf. Vystavuje od roku 1978 doma i v zahraničí. Získal přední ocenění v oboru knižní tvorby. Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Benedikt Václav
10. 7. 1952 Plzeň
1978 – 1984 soukromé studium u prof. J. Patery
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1981, dosud přes osmdesát
samostatných výstav doma i v zahraničí. Obdržel několik
ocenění za výtvarnou činnost, např. Cenu Salvadora
Dalího. Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Červená krajina III., olej na plátně, 2008, 50 x 60 cm
Tři modré, olej na sololitu, 2012, 34 x 30 cm
Bartáková Libuše
8. 8. 1939 Praha
1954 – 1958 VPŠ Praha
Soukromé výtvarné vzdělání
Malířka, okrajově se věnuje i grafice a paličkované krajce.
Členka skupiny Tolerance a SVČR. Od roku 1990 účast na
desítkách kolektivních i samostatných výstav. Její díla jsou
zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě i zámoří.
Beneš Karel
1. 5. 1932 Vlčnov
1950 – 1955 VŠUP Praha (A. Strnadel)
Grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1956. Je zastoupen
v galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Sursum corda, olej a akryl na plátně, 2010, 90 x 90 cm
Bednářová Ivana
7. 1. 1957 České Budějovice
PF Jihočeské univerzity České Budějovice
Soukromá studia u prof. Zdeňka Sklenáře
a malíře Josefa Istlera
Malířka, věnuje se i kresbě a grafice. Členka uměleckého
sdružení LUGH Praha. Je autorkou oltářního obrazu v kostele sv. Petra a sv. Pavla ve Zdechovicích. Vystavuje od
roku 1986 na samostatných i společných výstavách.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Animus, monotyp, olej na plátně, 2012, 73 x 55 cm
12
Akt, litografie, 1993, 71 x 50 cm
Klaun s růží, barevná litografie, 2009, 76 x 59 cm
Benešová Daniela
27. 9. 1929 Klatovy
1949 – 1954 VŠUP Praha (E. Filla, A. Strnadel)
Malířka, ilustrátorka, grafička. Vystavuje od roku 1966
doma i v zahraničí.
Dvojice, barevná litografie, 2006, 64 x 48
Večerní akord, barevná litografie, 2008, 87 x 59 cm
Benetka Karel
6. 9. 1938 Praha
1959 – 1968 soukromá studia (V. Vraštil, F. Nedvěd,
J. Koukolský)
1984 – 1987 SOŠV Hollarova Praha
Malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, básník a spisovatel.
Vystavuje od roku 1965, člen skupiny Nezávislí.
Zastoupen v mnoha domácích i zahraničních sbírkách.
Bláha Václav
1. 4. 1949 Praha
1968 – 1974 AVU Praha (A. Paderlík)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1972 na samostatných
i společných výstavách doma i ve světě. Člen Volného
sdružení 12/15 a SVU Mánes. Je zastoupen v NG Praha a
dalších veřejných a soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.
Prší, akryl na plátně a desce, 2009, 30 x 35 cm
Požár na výletní lodi, olej na plátně, 2007, 70 x 100 cm
Bičovská Jaroslava
8. 12. 1945 Brandýs nad Labem
1960 – 1964 SPŠG Praha
Grafička, malířka a ilustrátorka. Vystavuje od roku 1975.
Zastoupena ve sbírkách doma i v zahraničí.
Pod hladinou, olej na plátně, 2010, 60 x 60 cm
Bím Tomáš
12. 11. 1946 Praha
Autodidakt, vyučen tiskařem
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1976. Romantiku
ve svých obrazech a grafikách nehledá v průkopnických
dobách začátku techniky, ale v současnosti. Zastoupen
v domácích i zahraničních sbírkách.
Na třešních, litografie, 2012, 47 x 58 cm
Blabolilová Marie
4. 3. 1948 Praha
1963 – 1967 SOŠV Praha
1967 – 1973 AVU Praha (F. Jiroudek, J. John, L. Čepelák)
Malířka, grafička. Její díla jsou zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách. V roce 2004 získala Cenu Vladimíra
Boudníka.
Pavučiny, akryl na sololitu, 2011, 120 x 91 cm
Blažíček František
16. 9. 1956 Havlíčkův Brod
1974 – vyučen sklářem ve Světlé nad Sázavou
1977 – 1980 SOŠV Praha
Sochař, malíř. Vystavuje od roku 1975, přes sto výstav
doma i v zahraničí. Čestný člen mezinárodního sdružení
Euroateliér. Svou tvorbu obohatil o plastiky ze dřeva,
smalty a vitráže. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách
doma i v zahraničí.
Vejce a pan Kryštof aneb specialista na upřené pohledy,
olej, akryl na desce, 2011, 88 x 74 cm
Bohdanová Blanka
4. 3. 1930 Plzeň
Členka Nového sdružení pražských malířů. Herečka Národního divadla v Praze. Malířka. Malbě a grafice se věnuje
od poloviny 70. let. Řada samostatných výstav doma
i v zahraničí. Zastoupena v zahraničních i domácích sbírkách.
Zamračená krajina, olej na plátně, 2009, 40 x 46 cm
Bolf Josef
7. 10. 1971 Praha
1990 – 1998 AVU Praha (J. Načeradský, V. Kokolia, V. Skrepl)
1995 – stáž v Kongsthögskolanu, Stockholm
1996 – stáž na Akademie der bildende Künste ve Stuttgartu
Malíř. V letech 1996 – 2002 byl členem výtvarné skupiny
Bezhlaví. Vystavuje od roku 1998 na samostatných i skupinových výstavách doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách doma a ve světě.
Z cyklu Velké obličeje, akryl, pastel na papíře,
2002 – 2011, 70 x 100 cm
13
Born Adolf
12. 6. 1930 České Velenice
1950 – 1953 VŠUP Praha
1953 – 1956 AVU Praha (A. Pelc)
Grafik, ilustrátor, karikaturista. Věnuje se také scénografii a
kreslenému filmu. Vystavuje od roku 1958. Získal řadu mezinárodních ocenění. Je zastoupen v našich i zahraničních
veřejných a soukromých sbírkách.
Učitel tance, litografie, 2011, 62 x 68 cm
Brabenec Jaromír E.
4. 8. 1934 Horní Počernice
Soukromá výtvarná studia u prof. M. Holečka
Od roku 1968 švédský exil
1968 – 1969 Konstfackskolan Stockholm
1990, 1994 stáže ve výrobně ručního papíru Lessebo Bruk AB
Malíř, věnuje se i uměleckému smaltu. Členem KK2 (Klub
konkretistů 2). Zastoupen v řadě veřejných a soukromých
sbírkek.
Triangl, serigrafie, 1977, 50 x 65 cm
Bořecký Karel
(1932 – 2010)
1952 – 1958 VŠUP Praha (katedra malby a grafiky,
S. Ulman)
Malíř. Samostatné výstavy doma a v zahraničí. Jeho díla
jsou zastoupena ve veřejných i v soukromých sbírkách
doma a ve světě (Francie, Švýcarsko, Belgie, USA, Německo, Kuvajt).
Bradáček Lukáš
18. 4. 1964 Praha
1978 – 1982 SOŠV Praha
1982 – 1988 VŠUP (monumentální malba)
Zabývá se malbou, sochařstvím, skleněnou vitráží a realizacemi v architektuře. Vystavuje od roku 1987. Jeho práce
jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Staří havíři, olej na plátně, 1960, 50 x 100 cm
Pampeliška I., akryl na plátně, 2011, 70 x 70 cm
Boška Jindřich
12. 1. 1931 Vlachovo Březí
Soukromá studia (J. Boška, F. Gross, V. Boukal, T. Bechník)
1970 – 1991 jevištní výtvarník Horáckého divadla Jihlava
Malíř, grafik, scénograf. Vystavuje od roku 1960. V roce 1970
udělena 2. cena za grafiku na IX. Premi internacional Joan
Miró v Barceloně. Člen skupin Současnost, Klub konkretistů,
TT Klubu výtvarných umělců. Jeho práce jsou zastoupeny
ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Brančovský Rudolf
12. 2. 1980
1996 – 1999 SPŠ Slévárenská, obor Umělecké zpracování
kovů a drahých kamenů
Malíř, sochař, ilustrátor, prostorová malba, hudebník.
Od roku 1999, kdy začal vystavovat, přes 80 samostatných
výstav. Jeho práce zastoupeny kromě ČR v mnoha evropských sbírkách.
Barevná variace (v ornamentu) X., akryl na sololitu,
2011, 67 x 49 cm
Rozpravy o čase, rytá kresba, alchymáž, karton,
2010, 54 x 40 cm
Bouda Jiří
5. 5. 1934 Praha
1953 – 1959 VŠUP Praha (K. Svolinský)
Grafik, malíř. Vystavuje od roku 1959. Ústředním motivem
jeho tvorby je svět železnice a česká krajina. Jeho práce
jsou zastoupeny ve sbírkách doma i v zahraničí.
Oudegracht, Utrecht, barevná litografie, 2012, 59 x 46 cm
Vlečka z papírny, barevná litografie, 2012, 42 x 50 cm
14
Jízda na slonu, akryl na sololitu, 2011, 78 x 58 cm
Brázda Pavel
21. 8. 1926 Brno
1946 – 1949 AVU Praha (v roce 1949 vyloučen
z politických důvodů)
Malíř, ilustrátor. První společná výstava s Věrou Novákovou
mu byla povolena v roce 1977. Samostatně mohl vystavovat až po listopadu 1989. V roce 1992 obdržel Cenu Revolver Revue. Od roku 2000 zastoupen svými díly v NG Praha.
Zuzanka a její pejsek, digitální mezzotinta, 2011, 50 x 35 cm
Zuzanka pod sprchou, digitální mezzotinta, 2011, 50 x 35 cm
Brejcha Šimon
2. 10. 1963 Karlovy Vary
1985 – 1994 PF UK Praha
1997, 2001, 2002, 2007 stipendijní pobyty v Německu
Grafik, malíř. Samostatně vystavuje od roku 1992 doma
a v Německu, účast na prestižních výstavách grafiky po
celém světě. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Rákosový usměrňovač světla, hlubotisk,
2011 – 2012, 80 x 110 cm
Brichcín Roman
28. 10. 1958 Plzeň
1976 – 1980 studium kresby a malby u Jiřího Zemana
a akad. mal. Dany Puchmarové
1980 – 1985 PF UK Plzeň (katedra výtvarné výchovy)
Kreslíř a malíř. Vystavuje od roku 1988 doma i v zahraničí.
Zastoupen v domácích i světových sbírkách. Četná prestižní ocenění.
Zimní krajina, olej na plátně, 2000, 50 x 66 cm
Brunton Vladimír
8. 7. 1961 Praha
Umělecký fotograf. K fotografickému řemeslu ho přivedl
jeho děda. Působil jako asistent filmové a televizní kamery
v ČT, poté si otevřel vlastní videostudio. Posledních 10 let
se věnuje umělecké velkoformátové fotografii. Studuje
staré ušlechtilé fotografické procesy, hlavně platinotisk.
Jeho snahou je pokračovat v duchu Drtikolovy tvorby
svým vlastním modernějším způsobem.
Woman with lost head I., stříbrná želatina na japonském
papíře, nedatováno, 92 x 72 cm
Budíková Jana
12. 6. 1946 Praha
1965 – 1971 VŠUP Praha, DAMU Praha
Malířka, grafička. Vystavuje od roku 1972. Členka Asociace
volné grafiky, Umělecké besedy a Hollaru. Zastoupena
v soukromých sbírkách.
Brychtová Jaroslava
18. 7. 1924 Železný Brod
1945 – 1951 VŠUP Praha (K. Štipl)
1947 – 1950 AVU Praha (J. Lauda)
1950 – 1984 výtvarnice skláren Železnobrodské sklo
Sochařka, sklářská výtvarnice. Vystavuje od roku 1955.
Získala četná prestižní domácí i zahraniční ocenění. Zastoupena v předních galeriích, muzeích a soukromých
sbírkách doma i ve světě. Její dílo vznikalo od roku 1954 ve
spolupráci se Stanislavem Libenským.
Kulová hlava, tavené broušené sklo, červená barva,
1986 – 2012, 39 x 20 x 14 cm
Cajthaml David
11. 1. 1959 Praha
1979 –1985 VŠUP Praha (architektura, scénografie, J. Svoboda)
Malíř, architekt, scénograf, výtvarník. Vystavuje od roku
1985 na samostatných i skupinových výstavách doma
i v zahraničí. Zastoupen v Národní galerii v Praze, v Památníku písemnictví a v dalších veřejných i soukromých sbírkách
doma i ve světě.
Noční krajina, koláž, 2012, 35 x 50 cm
Cilková Zuzana
15. 1. 1955 Trutnov
1970 – 1974 SUŠ pro zpracování drahých kovů
a kamenů Turnov
Malířka. Začala vystavovat v roce 1990. Její práce je zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Vlčí máky, olej na plátně, 2008, 25 x 35 cm
Císařovská Vendula
30. 7. 1950 Praha
1971 – 1977 AVU Praha (B. Slánský, R. Ondráček)
Malířka. Vystavuje od roku 1975. Její práce jsou zastoupeny
ve veřejných a soukromých sbírkách.
Oberon a Titanie, olej na sololitu, 1998, 12 x 14 cm
Podzim, serigrafie, 2011, 50 x 70 cm
Živly, lept (hlubotisk) duplex, 2008, 70 x 50 cm
15
Císařovský Petr
18. 3. 1950 Praha
1969 – 1975 VŠUP Praha (J. Malejovský, J. Soukup, B. Hanák)
Sochař. Vystavuje od roku 1988. Věnuje se převážně práci
s kovaným železem. Jeho díla se samostatně uplatňují ve
významných veřejných prostorách a v architektuře.
Maska, tepané železo, 2012, 17 x 13 cm
Císařovský Tomáš
2. 1. 1962 Praha
1983 – 1988 AVU Praha (A. Paderlík, J. Ptáček)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1984. Člen skupiny umělců
pořádající neoficiální výstavy – Konfrontace (1984 – 6).
Je zastoupen ve významných veřejných a soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Milosrdný, akvarel na papíru, 2010, 65 x 50 cm
Crocro Lucie
7. 10. 1970 Praha
1989 – 1997 AVU Praha (J. Svobodová)
Malířka, kreslířka. Vystavuje od roku 1990 doma i v zahraničí. Spoluautorka projektu Loukamosaic (umělecký projekt s charitativním přesahem). Zastoupena v soukromých
sbírkách u nás i ve světě.
Oheň, kresba, kombinovaná technika na papíře,
2012, 88 x 35 cm
Čech František Ringo
9. 7. 1943 Praha
1961 – 1963 Státní konzervatoř Praha
Autodidakt. Malíř, zpěvák, hudební skladatel, spisovatel.
Vystavuje doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých
sbírkách.
Židovská radnice, umělecký tisk, 2008, 44 x 30 cm
16
Čermáková Sára
19. 12. 1977 Kyjov
1994 – 1998 SUPŠ Uherské Hradiště
1999 – 2002 FaVU VUT Brno (M. Titlová-Ylovski, O. Michálek)
2002 – 2005 FaVU VUT Brno (magisterské studium
u M. Titlové-Ylovski)
Zahraniční stáže: Universitatea de Arta si Design, Rumunsko (2000), Universitad de Castilla-La Mancha, Španělsko
(2002) a Univerzita v Lublani, Slovinsko (2003)
Grafička. Vystavuje od roku 2000. Získala Čestné uznání
Grafika roku 2005.
Děti, linoryt, 2005, 144 x 195 cm
Černá Kateřina
17. 2. 1937 Praha
1957 – 1963 AVU Praha (K. Souček, V. Rada)
Malířka, grafička, autorka desítek knih a sešitů. Členka
SČUG Hollar. Vystavuje od roku 1962 na četných samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Její
práce jsou zastoupeny v NG Praha a v dalších veřejných
i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Pieta, kolorovaný lept, 1990, 42 x 50 cm
Setkání v Ženevě, kolorovaný lept, 2008, 50 x 36 cm
Černý Dušan
5. 7. 1959 Příbram
1978 – 1984 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř a grafik. Člen výtvarné skupiny Corpora S (M. Axmann, J. Mikeska a další). Jeho díla jsou zastoupena v
soukromých sbírkách v Německu, Francii, Velké Británii,
Japonsku a na Thaj–wanu. Oceněn Čestným uznáním na
bienále Grafika roku 2009.
Strom, hlubotisk z výšky, 2005, 56 x 50 cm
Černý Filip
26. 4. 1975 Praha
1989 – 1993 SUPŠ Praha (obor užitá tvorba)
1993 – 1994 pomaturitní studium na SUŠ Václava Hollara
(obor ilustrace a knižní grafika)
1995 – 2002 AVU Praha (J. Sopko)
2001 – studijní stáž na Academie voor Beldende Kunst
Enschede, Holandsko
Malíř. Vystavuje od roku 1997. Jeho dílo je zastoupeno ve
sbírkách doma, v Německu a Rakousku.
Modrý akt, akryl na plátně, 2008, 30 x 30 cm
Demel Karel
28. 2. 1942 Praha
1968 – 1974 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1971. Získal řadu
mezinárodních ocenění. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Kolotoč II., kombinovaná technika, hlubotisk,
2008, 85 x 50 cm
Djakovič Pedja
21. 8. 1964 Derventa (Jugoslávie)
1984 – 1990 AVU Praha (V. Pospíšil, J. Sopko)
Malíř, designér. Vystavuje od roku 1990. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách hlavně v zahraničí (OSN,
Danny Katz´s Collection, Londýn, Howard Bernsteun´s Collection, Chicago aj.).
All that Jazz, tuš na papíře, 2010, 105 x 75 cm
Doležal Jindřich
29. 1. 1958 Nové Město na Moravě
1978 – 1983 FE VUT Brno (technická kybernetika)
Výtvarník. Vystavuje od roku 1991 převážně na samostatných výstavách doma a hlavně v zahraničí. Zastoupen
v soukromých sbírkách doma a ve světě.
Panenská krása, tavené, broušené a leštěné sklo,
2012, 33 x 17 x 6 cm
Dostál Ivo
4. 12. 1957 Karviná
1977 – 1982 PF Ostravská univerzita (výtvarná katedra)
Malíř, grafik. Člen Klubu karvinských výtvarníků a Společnosti pro současné umění. Vystavuje od roku 1978 na
samostatných i kolektivních výstavách. Věnuje se návrhům
látkových dezénů na pravé čínské hedvábí. Zastoupen
v galeriích a sbírkách doma i v zahraničí.
Abstraktno, kombinovaná grafika, 2011, 65 x 50 cm
Dostálová Dagmar
1. 1. 1958 Bohumín
1977 – 1981 VŠB Ostrava
Malířka, grafička a tapisérka. Členka Klubu karvinských výtvarníků a Společnosti pro současné umění. Vystavuje od roku
1989. Věnuje se velkoplošným formátům obrazů a artprotisu.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Kytice, art protis, 2011, 50 x 50 cm
Drahotová Veronika
25. 7. 1975 Praha
1990 – 1991 SUPŠ Praha
1991 – 1992 SUŠ Václava Hollara Praha
1992 – 1996 AVU Praha (J. Sopko, Z. Beran)
1997 – 2000 AVU Praha (J. David)
1995 – stáž na San Francisco Art Institute, USA
Intermediální umělkyně. Žánrové kategorizaci uniká tím,
že používá fotografii, video, instalaci, performanci a malbu.
Vystavuje na samostatných i skupinových výstavách doma
a v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých
i veřejných sbírkách.
Home 1/3, linoryt, 2003, 44 x 36 cm
Home 1/4, linoryt, 2003, 44 x 36 cm
Dvořák Jan
18. 12. 1942 Tábor
1960 – 1965 PF UK Praha (C. Bouda, M. Salcman,
K. Lidický)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1963. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Poselství věků, olej, sololit, 2012, 80 x 65 cm
17
Ehret Andrea
31. 10. 1978 Michalovce (Slovensko)
1998 – 2002 FHPV PU Prešov
Malířka. Vystavuje od roku 2000 na samostatných i skupinových výstavách doma i v zahraničí. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Unášení, olej na plátně, 2012, 50 x 70 cm
Eliáš Bohumil jr.
1. 4. 1980 Praha
1994 – 1998 SUPŠS Kamenický Šenov (obor malování skla)
2000 – 2007 AVU Praha (obor sochařství, J. Hendrych)
Sochař, sklář. Vystavuje od roku 2005. Jeho dílo je zastoupeno v domácích i zahraničních veřejných sbírkách.
Mikrosvět, malované, lepené sklo, 2012, 13 x 13 x 9 cm
Eremiášová Milča
20. 6. 1938 Praha
1956 – 1962 VŠUP Praha (E. Paličková, A. Kybal)
1967 – 1971 VŠUP Praha – umělecká aspirantura
Textilní výtvarnice, krajkářka. Vystavuje od roku 1967 doma
i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných
i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Barevná koule, paličkovaná krajka, 2007, 30 x 30 x 17 cm
Erlebach Vladimír
24. 2. 1934 Dolní Branná
1952 – 1958 AVU Praha (V. Rada, M. Holý)
1958 DAMU Praha (F. Tröster)
Malíř. Vystavuje od roku 1956. Jeho práce jsou umístěny ve
veřejných budovách v Německu. Jsou též zastoupeny
v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí.
Srpnový večer (neděle), olej na plátně, 2004, 150 x 120 cm
Exnar Jan
27. 7. 1951 Havlíčkův Brod
1970 – 1976 VŠUP Praha (S. Libenský)
Malíř, sklářský výtvarník. Vystavuje od roku 1977. Věnuje se
malbě, plastice, realizaci v architektuře. Jeho práce jsou
zastoupeny ve sbírkách doma i v zahraničí. Oceněn na
56. veletrhu uměleckých řemesel v Mnichově Zlatou medailí bavorské Státní ceny 2004.
Kréťanka, tavená plastika, 2008, 66 x 30 x 24 cm
Exner Ivan
6. 2. 1960 Pardubice
1981 – 1986 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř. Člen SVU Mánes. Vystavuje doma i v zahraničí. Jeho
dílo je zastoupeno v domácích i zahraničních sbírkách.
Tropický prales – ostrov Huahine, serigrafie – ofset,
limitovaná série 1–100, 2001, 47 x 63 cm
Zahrada Eden, barevný limitovaný ofset 1–100, kolorovaný
autorem, 2003, 47 x 60 cm
Fárka Lubomír
28. 3. 1951 Karlovy Vary
1972 – 1978 VŠUP Praha (užitá malba, V. Menšík, V. Vacek)
Věnuje se realizacím do architektury v technikách mozaika, vitráž, malba a netkaná tapiserie – aradekor. Dále
se věnuje malbě a kresbě krajin a vodních hladin.
Málo vody – suché kapky, olej na plátně,
2003, 65 x 55 cm
Fidlerová Markéta
2. 4. 1945 Praha
1984 – 1987 kurzy kresby, malby a grafiky u Jana Ungára
1987 – 1989 Středočeská lidová konzervatoř v Praze 5
(V. Paleček, J. Šafránek a další)
2002 – 2005 Soukromé studium u akad. malířky
Markéty Jelenové
Malířka, fotografka. Četné kolektivní i samostatné výstavy.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma, v USA
a v Austrálii.
Obzor, olej na plátně, 2010, 50 x 50 cm
18
Filip T.A.K.
12. 10. 1953 Wroclaw, Polsko
1969 – 1974 Škola restaurování památek a uměleckých
děl, Poznaň
1983 – 1984 LK Brno, kresba (P. Skácel)
1984 – 1987 Škola kresby a malby (P. Brázda)
Malíř a grafik. Žije a tvoří na Českomoravské vrchovině.
Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě,
Asii, v Severní Americe, v ČR také ve státních sbírkách.
Myslím na tebe, olej na plátně,
2010, 100 x 75 cm
Franta Roman
3. 8. 1962 Tábor
1990 – 1997 AVU Praha (B. Dlouhý, A. Veselý)
1993 – 1994 San Francisco Art Institute
(J. Morgan, J. Hatofsky, K. Anno)
Od 1997 docent AVU Praha
Malíř. Vystavuje od roku 1989 doma i v zahraničí. Dosud
padesát samostatných výstav a účast na devadesáti společných výstavách. Získal několik prestižních ocenění.
Jeho práce jsou zastoupeny v NG Praha a v dalších domácích i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách.
Gabrielová Milada
13. 8. 1959 Frýdlant v Čechách
1974 – 1978 SUPŠ Praha
1980 – 1982 VŠUP Praha
1982 – 1986 AVU Praha (L. Čepelák)
Od roku 2008 odborná asistentka na FA ČVUT Praha
Grafička, malířka. První samostatná výstava v roce 2006.
Realizace v architektuře 2002 – 2007 (vitrážové okno pro
kapli charity v Hradci Králové). Zastoupena v soukromých
sbírkách.
V diviznách, litografie, 2008, 50 x 71 cm
Gargulák Jaromír
5. 2. 1958 Brno
1979 – 1983 FaVU VUT Brno (strojní fakulta – slévárenská
technologie)
Sochař. Vystavuje od roku 1982 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. V roce 2001 obdržel
Cenu Masarykovy akademie umění v Praze za uměleckou
tvůrčí činnost. Zastoupen v galeriích i soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Jean Gaspar Debureau, bronzový odlitek,
2011, výška 36 cm
ZŽ brouk, akryl na papíře, 2012, 60 x 86 cm
Gabriel Michal
25. 2. 1960 Praha
1978 – 1982 SUPŠ Praha
1982 – 1987 AVU Praha (obor sochařství)
1992 – stipendium Krasner–Pollock Foundation, New York
1996 – The Headlands Center for the Arts, San Francisco
Od 1998 vedoucího ateliéru sochařství na FaVU VUT Brno
Od 2007 děkan FaVU VUT Brno
Sochař. Zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
Vystavuje od roku 1984 na samostatných i kolektivních
výstavách doma i v zahraničí. Získal četná ocenění,
v roce 1994 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Zastoupen
v NG Praha a dalších veřejných i soukromých sbírkách
doma i ve světě.
Gebauer Kurt
18. 8. 1941 Hradec nad Moravicí
1963 – 1969 AVU Praha (V. Makovský, K. Lidický)
1965 – stáž u O. H. Hajka, Stuttgart
1972 – Académie des Beaux Arts de Paris (C. Baldacini)
Od 1990 pedagog, vedoucí ateliéru sochařství
VŠUP Praha
Sochař. Vystavuje od roku 1967. Člen Volného sdružení
12/15. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách doma i v zahraničí.
Pár u vody III., kresba uhlem, 2012, 46 x 63 cm
Jezdec, litografie, 2007, 50 x 35 cm
19
Gebauer Vladimír
27. 4. 1946 Kladno
1960 – 1964 SOŠV Praha
1964 – 1970 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř, kreslíř, tvůrce koláží, asambláží a objektů. Od roku
1983 vytváří asambláže z nalezených předmětů. Vystavuje
od roku 1971. Jeho tvorba je zastoupena ve veřejných
a soukromých sbírkách doma i ve světě (NG Praha, Sbírka
AU Nishinomiya Japonsko aj.).
Plynutí, kombinovaná technika na papíře, 2011, 57 x 46 cm
Halberštát Eduard
26. 1. 1937 Ústí nad Orlicí
1967 – 1973 AVU Praha (J. Smetana, J. John)
1984 – École des Beaux Arts de Paris
Věnuje se malbě, volné grafice, kresbě, ilustraci a tvorbě
do architektury. Zakládající člen skupiny Equipe des Pompiers (1969), člen výtvarné společnosti Kruh a člen výt. odboru Umělecké Besedy v Praze. Vystavuje od roku 1969
doma i ve světě. Zastoupen ve veřejných a soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Překážka, autorská barevná serigrafie,
1999, 70 x 100 cm
Georgiadu Anna
26. 7. 1963 Nový Jičín
1978 – 1988 SUPŠ Uherské Hradiště (F. Nikl)
1987 – 1993 VŠVU Bratislava (A. Brunovský)
Malířka, autorka monumentálních maleb v interiérech.
Vystavuje od roku 1983 na samostatných výstavách.
Zastoupena v galeriích a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Hanuš Jan
24. 4. 1955 Brno
1980 – 1982 LK Ostrava, obor fotografie
Výtvarník, grafik, fotograf. Vystavuje od roku 1985 nejen
v ČR. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách
doma i ve světě.
Zahrádka, olej na plátně, 2011, 40 x 40 cm
Carmen, akryl, serigrafie, 2010, 100 x 100 cm
Grosseová Elzbieta
1961 – 1966 Akademie krásných umění Varšava
(K. Strybkiewicz)
Sochařka, keramička. Vystavuje od roku 1967. Členka AIC.
Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách v Evropě i v zámoří. V roce 1995 získala hlavní cenu
v italské Faenze, v roce 2002 hlavní cenu Intersalonu
v Českých Budějovicích a v témže roce Cenu města Korčula
v Chorvatsku.
Hanuš Jiří
13. 3. 1981 Praha
1997 – 2001 SUŠ Václava Hollara Praha
2001 – 2003 VOŠ grafická a SPŠG, Praha
2003 – 2009 PF UK Praha (výtvarná výchova)
Grafik. Vystavuje od roku 2004. Od roku 2009 pravidelná
účast na Grafice roku, kde získal čestná uznání a nominace za hlubotisk. Jeho práce jsou zastoupeny převážně
v domácích sbírkách.
Konvice, šamot, nedatováno, 28 x 33 cm
Berlin V., suchá jehla, 2010, 76 x 56 cm
Halata Dobroslav
1. 12. 1943 Metylovice u Frýdku Místku
1968 – 1974 VŠUP Praha (Z. Sklenář, V. Menčík)
Pedagog VOŠUP Praha
Vystavuje od roku 1974 doma i v zahraničí. Člen Jednoty
umělců výtvarných (JUV). Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Hašková Eva
4. 1. 1946 Praha
1968 – 1974 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1975. Věnuje se
převážně volné grafice. Získala řadu ocenění doma i v zahraničí.
Zátiší s malovaným džbánem, akryl, olej na plátně,
2012, 50 x 70 cm
20
Pocta Vincentu Morstadtovi, lept s akvatintou,
2010, 65 x 78 cm
Harcuba Jiří
6. 12. 1928 Harrachov
1948 – 1954 VŠUP Praha (K. Štipl)
1961 – 1971 asistent VŠUP Praha
1990 – 1994 profesor VŠUP Praha
1991 – 1994 rektor VŠUP Praha
Sklář, sochař, medailér. Pedagogicky působil na významných sklářských uměleckých učilištích v Evropě i v zámoří,
dosud učí rytinu do skla na speciálních kursech v USA.
Vystavuje od roku 1954. Jeho tvorba je oceněna řadou
mezinárodních uznání. Zastoupen ve významných státních i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Herynek Pavel
1. 11. 1943 Polička
1959 – 1963 SUPŠ Brno
1964 – 1969 FF UP Olomouc (katedra výtvarné teorie
a výchovy)
1990 – pedagog na katedře výtvarné výchovy
PdF UP Olomouc
1994 – habilitace pro obor užité umění
Věnuje se autorskému šperku, netradiční kresbě (cirkulární
kresby, rotokaligrafie, kruhová artikulace) a tvorbě objektů.
Člen Spolku olomouckých výtvarníků a Klubu konkretistů 2.
Vystavuje doma i v zahraničí.
Soucit, ryté sklo, 2012, 21 x 16 cm
Rotokaligrafie, tuš na losinském papíře, 1997, 70 x 52 cm
Hauschka Jiří
24. 8. 1965 Šumperk
1991 – 1992 studijní cesta po Itálii
2005 – 2006 studijní cesta po Velké Británii
Malíř. Vystavuje od roku 2004. V minulosti členem Pražských
Stuckistů, od roku 2011 člen SVU Mánes. Jeho dílo zastoupeno v Národní galerii v Praze a soukromých sbírkách ve
Velké Británii a Itálii.
Hilská Jitka
31. 8. 1953 Praha
1972 – 1977 AMU Praha (scénické výtvarnictví)
Malířka, pedagogická činnost – Atelier Kaštan, Studio Dobeška. Vystavuje od roku 1987. Její práce jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Členka Nového sdružení pražských umělců.
Kříž – nekonečno, akryl na plátně, 2011, 100 x 90 cm
Dálnice, litografie, 2010, 50 x 70 cm
Hejl Alexandr
27. 6. 1954 Praha
Soukromá studia
Malíř. Člen Nového sdružení pražských malířů. Vystavuje
doma i v zahraničí od roku 1990.
Abstraktní kompozice, kombinovaná technika
na desce, 1992, 170 x 60
Hísek Jan
26. 7. 1965 Praha
1984 – 1990 VŠUP Praha (ateliér knižní kultury a písma,
M. Hegar, J. Solpera)
Grafik, kreslíř, ilustrátor a malíř. Vystavuje od roku 1992 na
samostatných výstavách doma i v zahraničí. Řada ocenění za ilustrace knih a bibliofilie. Zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách.
Spící slunce, lept, 2011, 65 x 80 cm
Hejlová Natálie
26. 2. 1983 Praha
1999 – 2003 SUŠ designu (obor malba)
Malířka. Členka Nového sdružení pražských malířů. Vystavuje od roku 2004.
Stopy, kombinovaná technika na desce,
2012, 100 x 70 cm
21
Hnízdil Aleš
6. 9. 1954 Liberec
1969 – 1973 Sochařsko-kamenická škola Hořice
1973 – 1979 AVU Praha (J. Bradáček)
1983 – 1984 GhK Hochschule für bildende Kunst Kassel
(W. Kausch, J. Arnold)
Sochař. Vystavuje od roku 1983 na samostatných i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Zastoupen ve
sbírce holandské královny a v dalších soukromých sbírkách
ve světě.
Ticho v prostoru, olej na plátně a kov,
2009, 40 x 40 cm
Hodný Ladislav ml.
14. 2. 1943 Týn nad Vltavou
1961 – 1965 SUPŠ Brno
Umělecký knihvazač, pracuje v oblasti malířství, volné grafiky a knižní sazby. Základy řemeslné práce získal od svého
otce. Člen Unie výtvarných umělců, člen Book art center
New York a Designer book binders London. Vystavuje
doma i v zahraničí. Zastoupen ve veřejných sbírkách ČR.
Kříž, kombinovaná technika,
akryl, zlaceno, 2011, 69 x 50 cm
Hodonský František
19. 2. 1945 Moravský Písek
1963 – 1969 AVU Praha (F. Jiroudek)
1990 – 1997 pedagog na AVU Praha
1998 – dosud pedagog na AU Banská Bystrica
Malíř, sochař, grafik. Člen SČUG Hollar, Asociace volné
grafiky a Umělecké Besedy. Významný český kolorista.
Vystavuje od roku 1969. Je zastoupen v NG Praha a dalších
veřejných a soukromých sbírkách. Ocenění (Inter-Kontaktrafik) za grafiku roku 2002, 2003, 2004.
Pod břehem (studie), pastel na papíře, 2008, 42 x 60 cm
Říční krajina (studie), pastel na papíře, 2007, 60 x 41 cm
Hoffmeisterová Xénia
13. 6. 1958 Trenčín (Slovensko)
1980 – 1985 DAMU Praha
Scénická výtvarnice, malířka, grafička. Vystavuje od roku
1992. Pravidelně se zúčastňuje oborových výstav. Zastoupena v domácích i zahraničních sbírkách.
Skutečná opice, akryl na plátně, 2011, 69 x 53 cm
Höhmová Zdena
4. 10. 1955 Brno
1971 – 1975 SUPŠ Brno
1975 – 1981 AVU Praha (O. Oplt, F. Jiroudek)
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka Sdružení Q Brno,
Unie výtvarných umělců a Sdružení pražských výtvarných
umělců. Vystavuje od roku 1982 na samostatných i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Získala četná ocenění doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných a
soukromých sbírkách doma i ve světě.
Barvy ateliéru, olej a kombinovaná technika na plátně,
2009, 50 x 50 cm
Holeka Pavel
14. 8. 1945 Dvůr Králové nad Labem
Autodidakt. Kolážista a básník. Vystavuje od roku 1971
na samostatných i kolektivních výstavách. Získal Cenu ministra kultury v soutěži PNP Nejkrásnější české knihy roku
2009 za knihu koláží a textů Hebrejská abeceda. Člen
Umělecké besedy a Sdružení Christian Artists Europe.
Zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách doma
i v zahraničí.
Portrét se zeleným stínem, koláž, 2009, 41 x 35 cm
Honetschläger Jakub
18. 9. 1980 Praha
2004 – 2010 AVU Praha (V. Kokolia)
2007 – 2008 stáž na Facultad de Bellas-Artes v Barceloně
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 2000. V roce 2008 ocenění
v kategorii student: Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka. Zastoupen v domácích a zahraničních sbírkách.
Horizont, akryl na papíře, 2011, 48 x 62 cm
22
Horálek Vojtěch
14. 6. 1983 Praha
1998 – 2002 SUPŠ Praha (obor řezba)
2004 – 2010 AVU Praha (M. Rittstein)
2008 Stáž na École superioure d´Art, Aix-en Provence
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 2004. V roce 2009 získal
Cenu Jung art v Galerii Dolmen. Zastoupen v soukromých
sbírkách.
China town II., olej na plátně,
2012, 50 x 70 cm
Horálková Helena
7. 5. 1955 Praha
1971 – 1974 SOŠV Praha
1974 – 1979 Kunsthochschule Berlin, ateliér ilustrace
Grafička. Členka SČUG Hollar. Zabývá se volnou tvorbou,
především hlubotiskovou technikou. Je zastoupena v domácích soukromých sbírkách.
Lilie II., barevná suchá jehla,
2011, 49 x 35 cm
Lilie III., barevná suchá jehla,
2011, 49 x 35 cm
Hošek Jakub
24. 11. 1979 Praha
1998 – 2004 AVU Praha (V. Skrepl, J. Kovanda)
2003 – stáž na Middlesex University, Londýn
2002 – 2004 workshopy: AVU vs. SAIC (The School of
the Art Institute of Chicago)
Malíř, sochař. Vystavuje od roku 1999 na samostatných
i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Se svou sestrou
Anežkou tvoří uměleckou dvojici Indie Twins. V letech 2005
a 2007 vystavoval ve Finále Ceny Jindřicha Chalupeckého
a v roce 2004 ve Finále Ceny Start Point.
Bez názvu, tužka na papíře,
2010, 21 x 30 cm
Hošková Anežka
15. 4. 1982 Praha
1997 – 2001 SUPŠ Praha (obor propagační grafika)
2001 – 2007 FaVU VUT Brno (ateliér intermédia V. Stratil,
od 2003 ateliér malba P. Kvíčala)
2003 – stáž na Imparmüveszeti Egyetem, Budapešť
Je členkou skupiny A.M.180 Collective. S bratrem Jakubem
tvoří uměleckou dvojici Indie Twins. Moderovala na tv
Óčko pořad zaměřený na alternativní kulturu. Vystavuje
na společných i samostatných výstavách od roku 1999.
Zastoupena v soukromých sbírkách.
Stay Magical, barevný linoryt, 2011, 50 x 70 cm
Houska Jiří
18. 1. 1985 Praha
2000 – 2004 SUŠ Václava Hollara Praha
2006 – 2011 AVU Praha (Z. Beran)
Malíř. Samostatně vystavuje od roku 2009. Věnuje se i nástěnným malbám. Zastoupen v galeriích a domácích soukromých sbírkách.
Trpaslíci a teropod, lept, 2011, 21 x 30 cm
Trpaslík na hlodavci, lept, 2010, 24 x 30 cm
Hrubeš Karel
21. 7. 1955 Český Krumlov
1977 – 1983 AVU Praha (R. Ondráček)
Restaurátor, malíř, grafik. Věnuje se hlavně restaurování
nástěnných maleb a technologickým kopiím, zejména
české gotické deskové malby.
Hvězda, olej na desce, 1990, 63 x 55 cm
Nekonečno, olej na plátně, 1985, 85 x 55 cm
Hrubý Jan
23. 6. 1945 Uherské Hradiště
1960 – 1964 SUPŠ Brno (D. Chatrný)
Karikaturista, zabývá se také grafikou a fotografií. Vystavuje od roku 1974 na samostatných i kolektivních výstavách.
Obdržel četná ocenění doma i v zahraničí. Zastoupen
v Karikaturenmuseum Basel.
Bez názvu, barevný linoryt, 2012, 50 x 35 cm
23
Hrušková-Štefková Helena
11. 2. 1955 Praha
1977 – 1982 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malířka. Členka skupiny Jednota a Femina. Samostatné
výstavy od roku 1998. V roce 2003 získala Cenu Masarykovy
akademie umění za umělecký počin a Světová unie kultury
ji v roce 2010 udělila Cenu světové kultury. Zastoupena
v soukromých sbírkách v USA.
Podzimní den, olej na plátně, 2007, 100 x 85 cm
Hřivnáč Tomáš
1. 11. 1959 Praha
1979 – 1983 SUPŠ Praha
Malíř, grafik. Člen SČUG Hollar. Od roku 1984 má na svém
kontě přes stovku výstav doma i v zahraničí. Získal Cenu
diváka soutěže Grafika roku 1999. V roce 2009 získal první
cenu na X. mezinárodním bienále grafiky ve Španělsku
(Xátiva).
Flamenco III., suchá jehla, 2012, 90 x 70 cm
Hřivnáčová Petra
26. 8. 1983 Praha
1999 – 2003 Střední škola uměleckého designu Praha
Keramická výtvarnice. Specializuje se na živočišné motivy.
Od roku 1999 vystavuje na kolektivních i samostatných výstavách.
Chocholáč, glazovaná keramika, 2010, průměr 30 cm
Hubatková Jana
16. 10. 1970 Praha
1989 – 1997 VŠUP Praha (J. Šalamoun)
1997 – pedagog na VŠUP (litografie)
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka SČUG Hollar. Vystavuje doma i v zahraničí. Získala Cenu soutěže Grafika roku
2001. Její dílo je zastoupeno v domácích veřejných sbírkách.
Ke Kameni, kamenotisk, 2011, 65 x 85 cm
Konec října, kamenotisk, 2010, 70 x 90 cm
Hudeček Otakar
12. 8. 1954 Přerov
Malíř, autodidakt. Vystavuje od roku 1989. Zastoupen ve
sbírce Muzea umění Olomouc a v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Pád žlutých meteoritů, olej na sololitu,
2004, 48 x 61 cm
Hůla Jiří
7. 6. 1944 Praha
1961 – 1966 PřF UP Olomouc
Výtvarník, grafik, publicista, teoretik výtvarného umění.
Nepoužívá klasické výtvarné techniky, pohybuje se na
hranici poezie, teorie informace a výtvarného umění.
V roce 1983 otevřel se svým bratrem v rodinném domě
v Kostelci nad Černými lesy Galeii H. V roce 1984 založil
studijní archiv GH, dnes zřejmě největší specializovanou
sbírku materiálů o současném českém a slovenském
výtvarném umění.
M. M. (Portréty s geometrií), přeuspořádání, 1993, 27 x 27 cm
Zátiší, sítotisk, 2000, 69 x 101 cm
Hůla Zdenek
25. 2. 1948 Praha
1966 – 1972 AVU Praha (K. Souček)
Od 1995 pedagog PF UK Praha
Malíř, sochař, grafik. Vystavuje od roku 1973. V roce 1983
spolu s bratrem Jiřím a Josefem Volovičem založili nezávislou Galerii H. Od roku 1998 s Janem Paloušem spoluorganizoval sympozium Kameny a hvězdy.
Země, akryl na plátně, 2012, 65 x 55 cm
Husák Milivoj
25. 8. 1950 Turnov
1970 – 1972 AVU Praha (A. Fišárek)
Malíř, kreslíř. Věnuje se tvorbě sakrálních interiérů a pracím
v exteriéru. Vystavuje od roku 1976. Věnuje se též uplatnění malby v architektuře. Řada samostatných i skupinových výstav doma a v zahraničí.
Past na čáry, akryl a tuš, 2005, 100 x 70 cm
24
Hüttnerová Iva
17. 12. 1948 Praha
1967 – 1971 AMU Praha (divadelní fakulta)
Autodidakt. Malířka, grafička, herečka. S laskavým humorem maluje vzpomínky, sny a situace podobné divadelním
scénám. Je zastoupena v mnoha soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Chromek Miloš
23. 1. 1964 Brno
1984 – 1989 PF UK Hradec Králové
Autodidakt. Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1984. Zastoupen
v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Korida, kombinovaná technika na desce,
2010, 55 x 55 cm
Slečna s pejskem, litografie, 2012, 54 x 43 cm
Chabera Milan
27. 3. 1954 Praha
1969 – 1973 SOŠV Praha
1973 – 1979 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1980. Člen Nového sdružení
pražských malířů. Zastoupen v soukromých a veřejných
sbírkách doma i v zahraničí.
Chudomel Jaroslav
7. 2. 1929 Hostivař
1945 – 1949 Státní grafická škola Praha (K. Müller)
1949 – 1950 PF UK Praha (C. Bouda, K. Lidický)
1950 – 1955 AVU Praha (V. Rada, V. Silovský)
Malíř, grafik. V jeho díle převažují krajiny, soubory pastelů,
linorytů i dřevořezy. Vystavuje od roku 1958 doma i v zahraničí.
Kontakt II., akryl, olej, plátno, 2012, 60 x 60 cm
Krajina, pastel, 2011, 50 x 62 cm
Charwot Břetislav
7. 5. 1956 Karviná
1972 – 1976 SUPŠ Praha (ateliér propagační grafiky,
V. Bláha)
Grafik. Vystavuje od roku 1979 na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí.
Istler Josef
(1919 – 2000)
1938 – 1939 studia v ateliéru u Waltera Hoffnera
Jeden z nejvýznamnějších českých surrealistů. Zabýval se
fotografií, malbou, kresbou a grafikou. Vytvořil i monumentální realizace. Ovlivněn přátelstvím a spoluprací
s Karlem Teige a s Toyen. Spoluzakladatel skupiny RA, člen
skupiny Mánes, SČVG Hollar a dalších. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha soukromých i státních sbírkách nejen v
České republice, ale i v cizině (Londýn, Paříž, Berlín, Bochum, Amsterdam, Stockholm, Ženeva).
Černé torzo, kombinovaná kresba,
2000, 38 x 28 cm
Chatrný Dalibor
28. 8. 1925 Brno
1945 – 1949 PF UK Praha (C. Bouda)
1949 – 1953 AVU Praha (V. Silovský)
1990 – 1995 pedagog AVU Praha
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1951. Lauerát
Ceny Vladimíra Boudníka za rok 1996 a Ceny Michala
Ranného za rok 2000. Zastoupen ve veřejných i soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Bez názvu, akronex na papíře,
1963, 40 x 52 cm
Objekt, litografie, 1962, 52 x 34 cm
J.S.
10. 2. 1953 Praha
1976 – 1981 FF UK Praha
Autodidakt. Malíř. Vystavuje od roku 1979. Zastoupen
v soukromých sbírkách.
Na lovu – zvoňte jemně…!, kombinovaná technika, olej,
inkoust, akryl, 2010, 44 x 55 cm
25
Jahodová Merlin
20. 5. 1965 Kladno
1984 – 1988 VŠE Praha
2011 – 10. ročník letní akademie AVU Praha
(M. Pesch, R. Franta)
Malířka. Vystavuje od roku 2010 na kolektivních i samostatných výstavách. Zastoupena v soukromých sbírkách.
Janíčková Olga
26. 3. 1935 Zlonice
Autodidakt. Členka Asociace výtvarných umělců.
Vystavovat začala v roce 1999, dosud měla tři samostatné
výstavy a devět kolektivních. Zastoupena v soukromých
sbírkách.
Soustředění, roláž, nedatováno, 78 x 35 cm
No Limits, olej na plátně, 2012, 80 x 80 cm
Janatková Milli (Milada)
28. 2. 1982 Mělník
2002 – 2009 PF, Univerzita Hradec Králové, katedra výtvarné
kultury (E. Francová)
2008 – Universidade de Évora, Portugal (kresba, grafika)
2009 – 2011 lektorka v CIPS/ ČVUT
Od 2010 Konzervatoř Duncan Centre (od 2012 lektorka
výtvarné tvorby)
Věnuje se malbě, volné grafice, hudbě a lektorské činnosti.
Vystavuje od roku 2004. Získala Čestné uznání Grafika roku
2006 a dvě Čestná uznání na rokycanském bienále grafiky
(2006, 2008).
Lanzarote, barevný linoryt, 2010, 94 x 62 cm
Janda Jiří
9. 6. 1956 Chomutov
1977 – 1980 SUPŠ Praha
1982 – 1988 VŠUP Praha
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1986. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Jankovič Jozef
8. 11. 1937 Bratislava
1952 – 1956 Škola uměleckého průmyslu Bratislava
1956 – 1962 VŠVU Bratislava (J. Kostka)
1984 – hostující profesor na Hochschule für angewandte
Kunst, Wien
1990 – 1994 rektor VŠVU Bratislava
Žije v Bratislavě. Věnuje se sochařské tvorbě, grafice,
kresbě, šperku a sklu. Vystavuje od roku 1965. Jeho tvorba
je zastoupena ve významných sbírkách na Slovensku
i v zahraničí.
Figura v ráme, pigmentový inkjetprint, 2012, 58 x 40 cm
Janoušek Karel
30. 10. 1933 Litol
SUPŠ Praha
Základním prvkem jeho tvorby jsou grafické znaky písma.
Jeho díla jsou založena na výtvarné zkratce, významové
i barevné symbolice, nadsázce nebo vtipu. Jeho dílo je
zastoupeno v soukromých domácích sbírkách.
Rotace II., kombinovaná technika, 2011, 74 x 70 cm
Silové pole, olej na desce, 2012, 74 x 74 cm
Kaplička, akvarel, 2008, 81 x 59 cm
Janečka Petr
10. 4. 1950 Mladá Boleslav
Výtvarné vzdělání získal soukromě.
Sochař. Vystavuje od roku 1999. Zastoupen v soukromých
a veřejných sbírkách.
Díkůvzdání, kombinovaný materiál, dřevo, kov,
patinováno, 2010, 64 x 50 cm
Malá hlava, kombinovaný materiál, dřevo, kov,
patinováno, 2010, 38 x 18 cm
26
Janůjová Jarmila
5. 1. 1948 Praha
1963 – 1967 SOŠV Praha
1968 – 1974 AVU Praha ( A. Fišárek, L. Čepelák)
Malířka, grafička. Do roku 1998 členka Nového sdružení
pražských umělců. Vystavuje od roku 1975. Zastoupena ve
veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Růže, olej na plátně, 2001, 48 x 37 cm
JAROMÍR 99
14. 10. 1963 Jeseník
Výtvarník, zpěvák, textař a skladatel. Jeho první hudební
skupina Chlapi z práce. Dnes působí ve formacích Priessnitz,
v elektronickém projektu Umakart a ve folkové kapele
Jaromír 99 and the Bombers. Je spoluautorem komiksové
trilogie Alois Nebel, který se dočkal divadelního i filmového
zpracování. Za komiks Bomber získal ocenění Muriel (nejlepší Český komiks roku 2008). Je zakládajícím členem skupiny Prague Stuckists.
Autoportrét, cut out, 2012, 50 x 40 cm
Jilemnická Ellen
6. 2. 1946 Hradec Králové
1960 – 1964 Sochařsko-kamenická škola
Hořice v Podkrkonoší
1964 – 1965 Wysza szkola sztuk plastycznych Wroclaw
1965 – 1970 AVU Praha (K. Hladík, J. Bradáček)
Od 2000 působí na FA ČVUT Praha
Sochařka. Samostatné výstavy od roku 1971. Je ovlivněna
pop–artem a novou figurací. Zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma a v zahraničí (NG Praha, Art
Collection Paris aj.).
Ona, kresba tuší, 2012, 100 x 70 cm
Jelen Oldřich
25. 2. 1961 Bělá pod Bezdězem
1990 – 1993 AVU Praha (B. Dlouhý, J. Svobodová,
A. Veselý)
Ilustrátor, grafik, malíř. Člen výtvarné skupiny Brány (1995).
Vystavuje od roku 1992. Pracuje pro nakladatelství Albatros,
ilustruje knihy, časopisy a noviny.
Hory, barevná litografie, 2012, 57 x 78 cm
Jelínková Barbora
15. 2. 1960 Praha
1975 – 1979 SUPŠ Praha
1979 – 1984 PF UK Praha (výtvarná výchova)
Sklářská výtvarnice. Samostatné i kolektivní výstavy doma,
ale hlavně v zahraničí. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Nádobí, kresba tužkou, 2012, 40 x 60 cm
Jemelka Jan
3. 5. 1953 Praha
1968 – 1972 SUPŠ Brno
1972 – 1978 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř, grafik, tvůrce skleněných vitráží. Vystavuje od roku
1978 na samostatných a kolektivních výstavách doma
i v zahraničí.
Jirků Boris
10. 4. 1955 Zlín
SUPŠ Uherské Hradiště
1974 – 1980 AVU Praha (A. Paderlík)
2005 – 2006 rektor na VŠUP Praha
Pedagog na VŠUP (figurální kresba)
Malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor, tvůrce objektů. Vystavuje od
roku 1976. Zastoupen v NG Praha a dalších veřejných
a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Malá pevnost v Le Pouqet,
akryl na sololitu, 2007, 121 x 111 cm
Josífková Tereza
4. 4. 1982 Praha
1997 – 2001 SUPŠ Praha (obor užitá malba)
2002 – 2006 ÚJEP Ústí nad Labem (obor textilní tvorba)
2004 – 2005 École des Beaux Arts Besancon, Francie
2007 – 2010 Ústav umění a designu, ZČU Plzeň,
(obor ilustrace a grafický design)
Malířka, ilustrátorka. Věnuje se také počítačové grafice
a výrobě šperků. Zastoupena v soukromých sbírkách
doma a v Itálii.
On a Ona, akryl a tužka na plátně, 2012, 56 x 67 cm
Sarkofág, barevný dřevořez, 2011, 70 x 50 cm
27
Kaloč Jiří
22. 10. 1943 Sezimovo Ústí
1971 – 1976 AVU Praha (K. Souček)
Malíř, sochař. Člen SVU Mánes. Vystavuje od roku 1976.
V letech 1967 – 2006 tvůrce organické přírodní architektury
– Sochy domu s realizací nástěnných maleb. Získal řadu
ocenění, v italské Averse titul Čestný akademik za malířskou tvorbu. Zastoupen v NG Praha a v dalších veřejných
a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Romantická krajina, akryl, lak,
sololit na podložce, 2007, 13 x 9,5 cm
Kaloč Otakar
30. 5. 1978 Rychnov nad Kněžnou
1993 – 1997 Gymnázium
2000 – 2005 Institut restaurování a konzervačních technik
Litomyšl, ateliér Restaurování nástěnné malby a sgrafita
Restaurátor, malíř. Vystavuje od roku 1999.
Zastoupen v soukromých sbírkách doma a ve světě.
Při cestě na Praděd – Petrovy kameny,
akryl, olej, sololit, 2011, 23 x 34 cm
Kaloč Robin
22. 3. 1982 Rychnov nad Kněžnou
1997 – 2001 SUŠ Václava Hollara Praha
2003 – 2009 AVU Praha (J. Lindovský)
2007 – semestrální stáž na École de Beaux Arts
Alx-en Provence, Francie
Věnuje se grafice, kresbě a malbě. Vystavuje od roku 1999
na četných samostatných i společných výstavách. Jeho
studentské práce byly oceněny na Grafice roku 2006, 2007,
2008 Čestným uznáním, v roce 2009 Speciální cenou společnosti Eurovia za hlubotisk. V roce 2010 dostal Cenu za
grafiku na Mezinárodním trienále grafiky v Makedonii.
Krajina v Provence, suchá jehla, tužka, papír,
2007/2010, 15 x 20 cm
Kanyza Jan
25. 10. 1947 Lipník nad Bečvou
1966 – 1970 AMU Praha (M. Nedbal)
Autodidakt. Malíř, grafik. Člen Unie výtvarných umělců a
výtvarné skupiny Tolerance 95. Řada samostatných výstav.
Jeho práce jsou v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Bez názvu, akryl, pastel na papíře, 2010, 90 x 70 cm
Karlík Viktor
13. 3. 1962 Praha
1977 – 1981 SPŠG Praha
Vystavuje od roku 1981. Spoluzakladatel a redaktor Revolver
Revue. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách. Vydal knihy Černé práce (2004) a Ruce
básníků (2005).
Postava pod lampou, serigrafie, 2011, 70 x 50 cm
Karpíšek Jan
15. 3. 1981 Jihlava
1999 – 2006 FaVU VUT Brno (M. Mainer, T. Ruller)
Malíř. Vystavuje od roku 2001. Získal Cenu děkana za vynikající bakalářskou práci a 2. místo v Konfrontaci Artkontakt, Brno 2004. Zastoupen v NG Praha a v soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Hlava přes celé, akryl na plátně, 2011, 50 x 50 cm
Kašpar Jaroslav
2. 7. 1969 Praha
1987 – 1990 SUPŠ Turnov (J. Mostník)
Umělecký kovář. Vystavuje od roku 1996 na samostatných
i kolektivních výstavách doma a v zahraničí.
Adéla, kovaná ocel na žulovém podstavci, patinováno,
stříbřeno, 2010, 68 cm
Kaufman Mirek
15. 4. 1963 Žatec
1983 – 1989 AVU Praha
1988 – 1989 École des Beaux Arts de Paris
Malíř. Člen Umělecké Besedy. Vystavuje od roku 1988
doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Dotek, akryl na plátně, 2012, 115 x 95 cm
28
Kavan Jan
8. 3. 1947 Zlín
1966 – 1972 VŠUP Praha (A. Strnadel, J. Trnka, Z. Sklenář)
Učí na Výtvarné škole V. Hollara v Praze
Malíř, grafik. Příležitostně se věnuje ilustracím, tvorbě plakátů, animovanému filmu a návrhům poštovních známek.
Člen SČUG Hollar. Od roku 1976 uspořádal přes 40 samostatných výstav doma i v zahraničí. Získal mezinárodní
ocenění.
Klimešová Bára
8. 5. 1970 Ostrava
1989 – 1994 Ostravská univerzita
Grafička, ilustrátorka. Je zastoupena v domácích soukromých sbírkách.
Pět fragmentů osudu, grafický list, lept,
tvarované matrice, soutisk, 2011, 90 x 64 cm
Knotek Aleš
5. 8. 1956 Ivančice
1977 – 1983 AVU Praha
Malíř. Člen SVU Mánes. Vystavuje od roku 1979 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí,
zvláště v SRN, Nizozemí a Belgii. Zastoupen v četných sbírkách doma i v zahraničí.
Kintera Krištof
20. 9. 1973 Praha
1992 – 1999 AVU Praha ( J. Lindovský, A. Veselý,
M. Knížák, M. Bielický)
2003 – 2004 Rijksakademie van Beeldende Kunsten,
Amsterdam
Sochař. Člen skupiny Jednotka. Doposud účast na desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí. Samostatně
začal vystavovat v roce 1994. Je zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách.
Bez názvu I., polyester na papíře, 2011, 103 x 73 cm
Bez názvu II., polyester na papíře, 2011, 103 x 73 cm
Kitzberger Igor
24. 5. 1963 Nový Jičín
1978 – 1982 SUPŠ Turnov (obor umělecký kovář)
1984 – 1990 VŠVU Bratislava (obor sochařství, J. Kulich)
Sochař. Od roku 1990 se zabývá kovovými plastikami
z oceli a bronzu. Samostatně vystavuje od roku 1991
doma i v zahraničí.
Harlekin, bronz, 2004, 40 x 13 x 13 cm
Kleprlík Slavomír
5. 8. 1930 Rousínov
Autodidakt. Malíř, převážně krajinář. Experimentuje s akvarelem, tuší, temperou, olejomalbou. Jubilejní výstava
v Galerii G 14 Praha (květen–červen 2010). Zastoupen
v soukromých sbírkách.
Venice – gondoly, kombinovaná technika,
2008, 43 x 30 cm
Velké jako model malého, akvarel na papíru,
2005, 40 x 35 cm
Koblasa Jan
5. 10. 1932 Tábor
1952 – 1958 AVU Praha (O. Španiel, J. Lauda, K. Pokorný)
1959 – DAMU Praha (F. Tröster)
V roce 2002 působil jako pedagog AVU
Malíř, grafik, sochař. V roce 1968 odešel do Německa
a působil jako pedagog Muthesius Hoch Schule v Kielu.
Vystavuje doma i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách
doma i ve světě.
Tauromachie I., počítačová grafika, 2011, 21 x 30 cm
Tauromachie II., počítačová grafika, 2011, 21 x 30 cm
Kočí Richard
26. 1. 1954 Praha
1975 – 1976 North Texas State University, USA
1976 – 1978 Bellas Artes de San Fernando Madrid
1977 – 1979 Escuela de Artes y Oficios Madrid
Malíř, sochař. Od roku 1973 vystavuje doma i v zahraničí
na samostatných i kolektivních výstavách. Za své sochařské,
malířské a rytecké dílo získal četná mezinárodní ocenění.
Přízeň osudu, počítačová grafika, 2008, 68 x 58 cm
Železniční most Kyje (scénický návrh), uhel, 1949, 35 x 40 cm
29
Kodet Kristian
17. 7. 1948 Praha
1964 – 1968 Académie des Beaux Arts Brusel
Malíř. Vystavuje již v době studií v zahraničí v roce 1967.
Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách a galeriích
v Praze, Bruselu, Paříži, Ženevě, Vídni, Curychu, New Yorku,
Torontu, Otawě, Vancouveru, Winnipegu a také v Bílém
domě ve Washingtonu.
Žena v draperii, suchá jehla, nedatováno, 50 x 36 cm
Komárek Ivan
24. 12. 1956 Praha
1972 – 1976 SOŠV Praha
1976 – 1982 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř, kreslíř, grafik, tvorba prostorových objektů převážně
s figurální tematikou. Vystavuje pravidelně od roku 1985
na výstavách v České republice i v zahraničí. Zastoupen
v řadě veřejných i soukromých sbírek u nás (Národní galerie v Praze, GASK aj.) i ve světě.
Bum, bum, bubínek, papírová koláž, 2011, 45 x 62 cm
Kokolia Vladimír
27. 11. 1956 Brno
1975 – 1981 AVU Praha (J. Smetana)
1992 – docent AVU Praha, ateliér Grafika II.
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1982. Je zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách. V roce 1990
získal Cenu Jindřicha Chalupeckého.
Kopec Stráž, kopec Stráž – Lípa, akvarel a tuš na papíře,
2012, 73 x 56 cm, 30 x 22 cm
Kolařík Jaroslav
13. 7. 1957 Kyjov
1985 – 1990 práce pod vedením akad. mal.
Josefa Tasovského u Uměleckých řemesel
1995 – 1996 večerní kurzy u akad. mal. Anny Kubínové
Malíř, restaurování památek, nástěnná malba, sgrafitové
fasádní práce. Vystavuje od roku 1987 na samostatných
i kolektivních výstavách. Kromě olejomalby se zabývá
technikou luxáže, suché křídy na plátně. Zastoupen ve
sbírkách doma i v zahraničí.
Konvička Richard
30. 4. 1957 Praha
1977 – 1983 AVU Praha (J. Smetana)
1990 – půlroční stipendium The Pollock–Krasner
Foundation, Inc., New York
Malíř. Samostatně vystavuje od roku 1985. Člen Umělecké
besedy. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Postava s ciferníkem, barevná litografie, 2009, 71 x 54 cm
Kopecký Vladimír
26. 11. 1931 Svojanov
1949 – 1956 VŠUP Praha (J. Kaplický)
1990 – 2008 vedoucí sklářského ateliéru VŠUP Praha
Malíř, sochař, sklář. Vystavuje od roku 1958. Jeho dílo bylo
oceněno doma i v zahraničí. Je zastoupen ve významných sbírkách.
Obelisk I. (černý), serigrafie, 2012, 100 x 70 cm
Obelisk II. (bílý), serigrafie, 2012, 100 x 71 cm
Sběrači času, olej na plátně, 2008, 55 x 55 cm
Kolíbal Stanislav
11. 12. 1925 Orlová
1945 – 1951 VŠUP Praha (A. Strnadel)
1951 – 1954 AMU Praha (F.Tröster)
Sochař, malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1959.
Zastoupen ve významných galeriích a v soukromých sbírkách doma i ve světě. V roce 2005 mu byla udělena
Státní cena za zásluhy v oblasti umění.
Tři kolmice a tři čtverce, dřevo, železo, tmel, 2010, 63 x 61 cm
30
Kornatovský Jiří
2. 3. 1952 Plzeň
1982 – 1987 AVU Praha (A. Paderlík, J. Ptáček)
Začal vystavovat v 80. letech, později se účastnil řady
mezinárodních přehlídek grafiky a kresby. Od 2. pol. 90. let
do současnosti vystavuje v USA. V roce 2003 uspořádala
NG Praha ve Veletržním paláci velkou výstavu jeho díla.
Je zastoupen ve sbírkách domácích i zahraničních institucí.
Čtverec č. 3, akvatinta, 2010, 16 x 17 cm
Kořistková Zuzana
1983 – 1985 Univerzita, Vídeň
1993 – 1995 New York State University (Stony Brook prof.
Tobi Buonagurio)
1996 – 2008 kurzy s Otakarem Slívou: paperclay,
raku, anagama
2009 stáž Tokoname, Japonsko
Keramička. Zastoupena v galeriích v Praze, Vídni, Santa Fe
(USA).
Tanečnice, šamotová hlína, glazovaná, raku,
2011, výška 40 cm
Kotrčová Naděžda
19. 4. 1945 Ostrava
1961 – 1965 SOŠV Praha
Malířka, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1965. Její práce
jsou zastoupeny ve sbírkách doma i v zahraničí.
Sen v úplňku, olej na sololitu, 2005, 67 x 57 cm
Kotýnková Ivana
16. 11. 1958 České Budějovice
1978 – 1979 VŠUP Praha (externí kurzy kreslení)
1979 – 1983 PF UK Praha
1997 – 1998 VŠUP Praha (externí kurzy kreslení)
Malířka, věnuje se i kresbě, tvorbě objektů ze dřeva a keramiky, fotografii. Vystavuje od roku 1989 doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Zelené pobřeží (jižní Francie), olej na plátně, 2012, 70 x 100 cm
Kovářík Vojtěch
23. 3. 1976 Kolín
1991 – 1997 SPŠG Praha
1997 – 2003 FaVU VUT Brno (M.Titlová–Ylovsky)
Grafik. Vystavuje od roku 2003. V roce 2005 získal 1. statutární cenu na Trienále grafiky v Praze a v roce 2007 Cenu
Vladimíra Boudníka.
Paleta, linoryt, 2012, 146 x 210 cm
Kožíšek Petr
6. 11. 1972 Karlovy Vary
1993 – 1998 PF Ústí nad Labem (katedra výtvarné výchovy)
1996 – 1997 VŠUP Praha (A. Matasová)
1996 – 2003 AVU Praha (J. David, V. Skrepl)
Malíř. Vystavuje od roku 1994. Jeho obrazy jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Sukulent (ze série Svědkové), tempera, syntetický email
na plátně, 2005, 40 x 60 cm
Zelenec (ze série Svědkové), tempera, syntetický email
na plátně, 2005, 40 x 60 cm
Králová Markéta
14. 10. 1952 Praha
1972 – 1978 VŠUP Praha (Z. Sklenář, J. Mikula)
Grafička, ilustrátorka. Členka SČUG Hollar. Vystavuje od
roku 1979 na samostatných i kolektivních výstavách doma
i v zahraničí.
Z cyklu Krajiny I., lept, 2011, 70 x 50 cm
Z cyklu Krajiny II., lept, 2011, 70 x 50 cm
Kraus Pavel
26. 4. 1953 Praha
1968 – 1971 Ústav uměleckých řemesel
1974 – 1979 SOŠV Praha
Malíř, grafik. V současné době se věnuje hlavně sociálně
výtvarné práci s romskými dětmi ve Studiu "Eastern"
v České Lípě. Jeho práce zastoupeny v domácích sbírkách.
Když staré odešlo a nové se ještě nenarodilo,
digitální grafika na plátně 2/5, 2012, 100 x 100 cm
Krejbich Daniel
16. 10. 1969 Praha
1988 – 1997 FA ČVUT Praha
1991 – 1993 VŠUP Praha (B. Jirků)
Malíř a architekt. Vystavuje doma i v zahraničí. Zastoupen
ve veřejných a soukromých sbírkách.
Vzpomínky na Galapágy, akryl na sololitu,
2012, 80 x 120 cm
31
Kroča Antonín
21. 10. 1947 Dolní Sklenov
1963 – 1967 SUPŠ Uherské Hradiště
1967 – 1973 AVU Praha (J. John, J. Smetana)
Malíř. Člen SVU Mánes. Samostatně vystavuje od roku
1978, dosud víc než padesát kolektivních výstav doma
i v zahraničí.
Pepa Blahut, olej na sololitu,
2008, 66 x 43 cm
Křen Ivo
6. 2. 1964 Pardubice
1983 – 1988 PF UK Hradec Králové (obor výtvarná
výchova, B. Borovský)
Grafik. Pracuje převážně technikou linorytu. Člen Unie
výtvarných umělců a skupiny Rubikon. Samostatné i skupinové výstavy doma i v zahraničí. Zastoupen v zahraničních sbírkách.
Po dešti, sedmibarevný linoryt, 2012, 69 x 50 cm
Krotký Svatoslav
17. 5. 1942 Praha
1969 – 1975 VŠUP Praha, textilní výtvarnictví
2011 VŠVU Bratislava, docentská habilitace
Zabývá se výtvarným zpracováváním textilu, malbou
a designem. Spoluzakladatel skupiny Žararaka. Vystavuje
od roku 1975. Zastoupen ve veřejných i soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Kříž Daniel
9. 7. 1980 Praha
Autodidakt. Malíř. Člen Sdružení výtvarníků ČR. Samostatně vystavuje od roku 2004. Věnuje se v největší míře
abstraktní malbě, kde rozvíjí tradici abstraktního expresionismu. Zabývá se také výtvarným uměním ve veřejném
prostoru a nástěnnými malbami. Vystavuje doma
i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách.
Vztahy, olej na plátně, 2004, 75 x 75 cm
ART. No. 16, akryl na plátně, 2006, 120 x 160 cm
Krumphanzlová Věra
6. 12. 1946 Praha
1962 – 1966 SUPŠS Železný Brod
1966 – 1971 UMPRUM Praha
Ilustrátorka, malířka a galeristka. Vystavuje od roku 1971.
Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Kříž Ivan
30. 11. 1941 Likier (okr. Rimavská Sobota), Slovensko
1962 – 1968 VŠVU Bratislava
1992 – docent FaVU VUT Brno
Malíř, sochař, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1959. Člen
Unie výtvarných umělců a TT Klubu výtvarných umělců.
Účastnil se několika domácích tvůrčích sympozií. Zastoupen
ve veřejných i soukromých sbírkách.
Modré ráno (diptych), akryl na plátně,
2011, 2x 40 x 40 cm
Krupičková Věra
2. 1. 1935 Praha
1950 – 1954 Vyšší škola uměleckého průmyslu (K. Tondl)
1976 – 1979 ÚBOK Praha
Malířka. Vystavuje od roku 1975. Členka Nového sdružení
pražských malířů. Je zastoupena v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Koník z pouti, olej na plátně, 2000, 53 x 48 cm
Matějská pouť, olej na plátně, 2000, 53 x 48 cm
V naklonění, olej na překližce, 2006, 63 x 49 cm
Kříž Jaroslav
12. 10. 1934 Přepychy
1958 – 1962 Pedagogický institut
1966 – 1971 FF UK Praha (obor výtvarná výchova,
C. Bouda, J. Bureš, K. Lidický)
1974 – 1994 docent Ústavu výtvarné tvorby FA ČVUT Praha
Malíř. Člen Unie výtvarných umělců a Tolerance 95. Vystavuje od roku 1963, dosud uspořádal víc než 45 samostatných výstav. Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných i
soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Letní krajina, akryl na plátně, 2011, 56 x 60 cm
32
Kubíček Jan
30. 12. 1927 Kolín
1948 – 1954 VŠUP Praha (J. Novák)
1954 – 1957 AMU (obor scénografie, F. Tröster)
Malíř, grafik, ilustrátor, tvůrce objektů, fotograf. Člen SVU
Mánes, SČUG Hollar. Významný představitel konkretistického umění. Vystavuje od roku 1953. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí (NG Praha,
většina našich galerií, galerie a muzea v Essenu,
Norimberku, Amsterdamu, New Yorku ad.).
Rozdělené elementy, dvě dimenze, serigrafie,
1988/2002, 62 x 45 cm
Kubínová Lucie
1. 7. 1991 Praha
2007 – 2011 Střední škola umělecké a reklamní tvorby
Michael (obor Grafický design)
Od 2011 Západočeská univerzita Plzeň, Ústav umění a designu (ateliér ilustrace B. Jirků, B. Šalamounová)
Malířka, grafička, ilustrátorka. Za sebou má řadu ilustrovaných knih. Práce zastoupeny v soukromých sbírkách.
Kuklík Ladislav
1. 8. 1947 Praha
1968 – 1974 VŠUP Praha (J. Trnka, Z. Sklenář)
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1973. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných a soukromých sbírkách.
Získal řadu ocenění. V poslední době se věnuje převážně
kresbě.
V rytmu, kombinovaná technika, lept s akvatintou,
2011, 85 x 65 cm
Kvíčala Petr
20. 4. 1960 Svitavy
1981 – 1984 SUPŠ Brno
2000 – 2001 FaVU VUT Brno
Pedagogicky působí na FaVU VUT Brno
Malíř. Vystavuje od roku 1985. V roce 1991 obdržel čestnou
Cenu Jindřicha Chalupeckého. Zastoupen v domácích
i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách.
V posledních letech spolupracuje s významnými českými
i zahraničními architekty.
Z cyklu Moře, No. XXV., serigrafie, 2012, 50 x 70 cm
Nic, akryl na plátně, 2012, 40 x 40 cm
Páv, kombinovaná technika, 2012, 40 x 40 cm
Kučerová Alena
28. 4. 1935 Praha
1955 – 1959 VŠUP Praha (A. Strnadel)
Grafička, experimentuje i s dalšími technikami. Vystavuje
od roku 1962. Za své dílo obdržela řadu prestižních cen.
Je zastoupena ve významných uměleckých sbírkách.
Malý oblouk, dřevo, barva, hřebíčky,
plechová matrice, 2007, 46 x 61 cm
Kudrnáč Filip
25. 3. 1975 Praha
1989 – 1993 SUŠ Václava Hollara Praha
1995 – 2001 AVU Praha
Malíř, sochař a grafik. Vystavuje od roku 1997 na kolektivních výstavách. Zastoupen v soukromých sbírkách u nás
i v zahraničí. V roce 2005 získal Cenu Salvadora Dalího.
Turecké hory, olej na plátně, 2003, 50 x 67 cm
Lamr Aleš
12. 6. 1943 Olomouc
1960 – 1964 SŠUŘ Brno (J. A. Šálek)
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1968 na samostatných i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Získal
cenu Premi Joan Miró v Barceloně. Od roku 1991 člen
SČUG Hollar, od roku 2002 členem Umělecké Besedy.
Je zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma
i v zahraničí.
Oranžový oblouk, akryl na plátně, 2001, 100 x 80 cm
Lanz Monika
20. 7. 1967 Turnov
1982 – 1986 SUPŠ Turnov
2006 – 2008 Grafické kurzy na AVU Praha (M. Vovsová)
Věnuje se olejomalbě, grafice a fotografii. Vystavuje
doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách
u nás i v zahraničí.
Fantom divadla, olej na plátně, 2011, 90 x 70 cm
33
Laryszová Renáta
31. 10. 1975 Ostrava
1998 – 2003 PF Ostravské univerzity, katedra výtvarné
tvorby (ateliér malby D. Balabán)
Malířka, věnuje se také digitální fotografii a restaurování
starých obrazů. Členka UVU – SVUT. Zúčastnila se 45
samostatných a společných výstav doma i v zahraničí
(Česká republika, Slovensko, Itálie, Mexiko). Žije a pracuje
v Ostravě.
SAINING 2, kombinovaná technika na plátně,
2005, 50 x 50 cm
SAINING 9, kombinovaná technika na plátně,
2005, 50 x 50 cm
Laub Tomáš
16. 4. 1963 Liptovský Mikuláš (Slovensko)
Soukromá studia u akad. malířky Marie Blabolilové
Grafik, kreslíř. Vystavuje od začátku osmdesátých let.
Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách.
Bambusy, barevný lept, 2011, 41 x 46 cm
Krtince, netoxický lept, 2009, 49 x 40 cm
Laufrová Alena
10. 8. 1952 Praha
1970 – 1976 VŠUP Praha (Z. Sklenář)
Grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1978, dosud více
než třicet samostatných výstav doma i v zahraničí. V roce
2004 obdržela cenu Grafika roku za hlubotiskovou techniku a cenu za komorní grafiku. Na Festivalu komorní grafiky Hollar získala Cenu Spolku sběratelů a přátelů exlibris.
V roce 2008 oceněna Čestným uznáním za komorní grafiku na Grafice roku. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách.
Vzpomínka, pastel, 2012, 50 x 70 cm
34
Leszczynski Radomír
5. 5. 1945 Praha
SPŠG Praha (V. Bubeníček)
Malíř, grafik. Věnuje se grafické tvorbě v oblasti užitého
umění, volná grafická a malířská tvorba je inspirována
prací na počítači. Desítka realizací v architektuře. Vystavuje od roku 1996 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí.
Kompozice č. 31/c, akryl a plátkové zlato na plátně,
1996, 100 x 100 cm
Levinská-Borecká Marcela
12. 4. 1955 Praha
Malířka, mozaikářka. Vystavuje od roku 1991. Každoročně
pořádá výstavu AMBIT ART v Praze, v roce 2011 proběhl již
5. ročník. Náměty čerpá na cestách. Dva prodloužené
pobyty na Srí Lance jí splnily přání malovat přímo v plenéru.
V roce 2011 využila tři nabídky vystavovat v Paříži v Galerii
du Colombier, Galerii Etienne de Causans a Galerii
Aurora.
Slunce a stíny, Maroko, kombinovaná technika,
2008, 87 x 75 cm
Lhotský Zdeněk
8. 8. 1956 Praha
1972 – 1976 SUPŠS Železný Brod
1978 – 1984 VŠUP Praha (ateliér sklářského výtvarnictví,
S. Libenský)
Sklářský výtvarník, zabývá se i kresbou, grafikou, plastikou,
designem. Spolupráce s architekty (sklo, kov, kámen).
Řada ocenění doma i v zahraničí, významné realizace
v architektuře. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.
Mísa KK–0299, fúzované lehané sklo, 2012, průměr 30 cm
Mísa P, fúzované lehané sklo, 2012, průměr 30 cm
Libenský Stanislav
(1921 – 2002)
1945 – 1950 VŠUP Praha (J. Holeček, V. Kaplický)
1963 – 1987 profesor VŠUP Praha (ateliér skla)
Od počátku 80. let působil na Pilchuck Summer School,
Center of Creative Studies, Detroit a dalších školách v USA.
Malíř, sochař, sklářský výtvarník. Vystavoval od roku 1957.
Získal řadu prestižních domácích a zahraničních ocenění.
Zastoupen ve světových galeriích, muzeích a soukromých
sbírkách. Své práce vytvářel společně s Jaroslavou Brychtovou.
Kulová hlava, tavené broušené sklo, červená barva,
1986 – 2012, 39 x 20 x 14 cm
Lindovský Jiří
25. 4. 1948 Mankovice
1970 – 1975 AVU Praha (L. Čepelák)
Od roku 1992 je vedoucím grafického ateliéru na AVU Praha
Malíř, grafik, kreslíř. Vystavuje od roku 1977. Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách doma
a v zahraničí.
Lipinová Alena
4. 6. 1960 Ostrava
1979 – 1984 PF Ostravské univerzity, katedra
výtvarné tvorby
Malířka. V 80. letech se zabývala oděvní výtvarnou tvorbou
– originální malbou na textil, experimentuje s materiálem
a strukturami. Její práce jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách.
Od Venuše k Windows, kombinovaná technika,
2008, 51 x 78 cm
Lipinová Monika (Mona Lipi)
5. 2. 1978 Praha
1998 – 2004 PF UK Praha
Od roku 1999 navštěvuje keramický ateliér Jiřího Pošvy
Výtvarnice, keramička. Od roku 2006 odlévá svá keramická zvířata ve slévárně HVH v Horní Kalné. Zastoupena
v soukromých sbírkách doma (Galerie La Femme, Galerie
České plastiky) i v zahraničí (Galerie Vera Lindbeck, Německo, Galerie Casa San Marcos, Ekvádor).
Outloň váhavý visí, bronz, 2011, 23 x 20 x 20 cm
Malá police, sítotisk, 2009, 42 x 30 cm
Lipina Jan
6. 7. 1952 Ostrava
1979 – 1981 Institut výtvarné fotografie,
Brno (krajinářská a figurální tematika)
Spojuje žánr fotografie a grafiky – fotografiky, s níž se naposledy představil na výstavě ART PRAGUE 2009. Účastnil
se výstav v Austrálii (1982 Sydney), na Novém Zélandě
(1983 Auckland), v Německu, v Polsku, ve Španělsku.
Autorské výstavy realizoval v Praze, Ostravě a v Nitře.
Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách.
Karin v ateliéru, fotografika, 2010, 59 x 39 cm
Lomová Ivana
22. 11. 1959 Praha
1978 – 1983 FA ČVUT Praha
Malířka, grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1993.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
22. XI. 64, barevná litografie, v1997, 56 x 38 cm
Lörinczová Pavlína
5. 10. 1980 Písek
2001 – 2003 Vyšší odborná škola grafická Praha
(ateliér knižní grafiky)
2004 – 2010 VŠUP Praha (J. Barta, S. Diviš)
Grafička. Zúčastňuje se samostatných i kolektivních výstav.
Její práce jsou zastoupeny v domácích sbírkách.
Krajina květů, čárový lept, akvatinta, 2010, 63 x 81 cm
Květinový vzor, čárový lept, akvatinta, 2010, 63 x 81 cm
35
Macháčková Klára
11. 5. 1973 Olomouc
1988 – 1992 SUPŠ Uherské Hradiště
Vystavuje od roku 1991. Její práce je zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Už zase skáču přes kaluže, papírmašé, plast, boty,
2011, 50 x 50 x 60 cm
Mandát Luboš
19. 6. 1961 Karviná
1983 – 1988 SGŠ Hellichova, Praha (profese fotoreportéra)
Malíř, grafik. Svébytný představitel undergroundu. Jeho
obrazy jsou v soukromých sbírkách osobností společenského i politického života u nás i v zahraničí.
Dvě ženy, olej na plátně, 2011, 100 x 70 cm
Mainer Martin
31. 10. 1959 Ostrava
1978 – 1981 VŠUP Praha
1981 – 1985 AVU Praha (A. Paderlík)
Malíř. Vystavuje od roku 1985. V roce 1993 získal Cenu
Jindřicha Chalupeckého. Je zastoupen ve sbírkách NG
Praha, Muzea hl. m. Prahy a Stedelijk Museum Amsterodam.
Mansfeldová Eva
1. 5. 1950 Praha
1969 – 1975 AVU Praha (A. Fišárek)
Malířka. Vyvinula technologii aplikace tempery, akrylových a kovových barviv na papíru. Vystavuje na samostatných i společných výstavách od roku 1982 doma
i v zahraničí.
Král slunce, kombinovaná technika – sítotisk, akryl
(kolorovaná, domalovaná grafika), 2012, 50 x 35 cm
Brána, olej na plátně, 1997, 60 x 55 cm
Malich Karel
18. 10. 1924 Holice
1945 – 1950 PF UK Praha (C. Bouda, M. Salcman)
1950 – 1953 AVU Praha (V. Silovský)
1990 – jmenován profesorem AVU Praha
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1953. Zastoupen ve
významných veřejných i soukromých uměleckých sbírkách doma i ve světě.
Manto-Mrnka Antonín
12. 9. 1960 Rakovník
1980 – 1985 VŠCHT Praha (katedra keramiky)
Světově uznávaný výtvarník vytvářející své artefakty z materiálů, které prošly kouzlem ohně. Účastnil se více než 40
výstav doma i v zahraničí. Jeho litinové i křišťálové kusy
byly s úspěchem vystaveny na EXPO 2010 v Šanghaji.
Zastoupen v Muzeu skla, UMPRUM a ve sbírkách po celém
světě.
Energie, pastel, 2008, 70 x 50 cm
Pásovec, ručně foukané sklo, 2008, 33 x 53 x 40 cm
Malina Petr
25. 2. 1976 Praha
1994 – 2001 AVU Praha (J. Sopko, J. David)
Malíř. Vystavuje od roku 1996 na samostatných i kolektivních výstavách doma i ve světě. Jeho práce je zastoupena v soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Marčík Jan
26. 8. 1970 Praha
Umělecký kovář a malíř. Od roku 1990 každoroční pobyty
v jižní Francii – Provence, kde společně s otcem vystavuje.
Jeho díla jsou zastoupena převážně ve francouzských
soukromých sbírkách.
Na pláži, olej na plátně, 2011, 60 x 80 cm
Krajina z Provence, olej na sololitu, 2011, 40 x 50 cm
36
Marčík Zdeněk
23. 11. 1937 Nová Dědina u Kroměříže
1954 – 1958 SUPŠ Uherské Hradiště
1958 – 1963 VŠUP Praha ateliér monumentální malby,
A. Fišárek)
Malíř. Svou první tvorbu představil v roce 1970 v Mánesu –
Galerii mladých. Po roce 1989 pravidelné letní malířské
pobyty v jižní Francii – Provence, kde také každoročně vystavuje. Zastoupen převážně v soukromých francouzských
sbírkách.
Martinková Věra
15. 5. 1948 Vysoké Mýto
1966 – 1971 FF UK Praha (obor čeština, filozofie)
1975 – 1980 FF UK Praha (výtvarný obor, Z. Sýkora)
1985 – 1988 SOŠV Praha (specializace design)
Grafička, ilustrátorka, autorka učebnic českého jazyka
a literatury. Členka Asociace volné grafiky, SVU Mánes
a Syndikátu novinářů ČR. Získala četná domácí i mezinárodní ocenění, zvláště v soutěžích ex libris. Zastoupena
ve sbírkách doma i v zahraničí.
Pod skálou v Baux, pastel na papíře, 2006, 65 x 50 cm
Pohádky – Havrani, litografická koláž, 2010, 25 x 17 cm
Pohádky – Vláčky, litografická koláž, 2011, 25 x 17 cm
Mareš Dominik
18. 1. 1972 Ostrava
Autodidakt. Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1991, dosud
přes třicet samostatných výstav a kolektivní výstavy doma
i v zahraničí. V roce 1992 získal druhé místo na mezinárodní soutěži velkoplošných fresek a strukturální malby
v Belgii. Zastoupen v soukromých sbírkách doma
a v zahraničí.
Laguna II., olej na plátně, 2012, 100 x 110 cm
Maršálek Marian
17. 10. 1977 Zlín
1991 – 1995 SUPŠ Uherské Hradiště, obor kamenosochařství
1996 – 2000 FaVU, VUT Brno, ateliér sochařství (V. Preclík)
2000 – 2002 FaVU, VUT Brno, nefigurativní sochařství
(J. Ambrůz)
2001 Škola užitých umění Remeš, stáž
Sochař, restaurátor zvukoprostorových objektů. Vystavuje
od roku 1997. Řada veřejných stálých instalací. Práce
zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Másler Jaromír
25. 9. 1958 Zlín
Soukromá studia (P. Lisý, M. Hruška, R. Michal)
Malíř. Zastoupen v soukromých sbírkách v Evropě
a zámoří.
Francouzská snídaně, akryl, olej, 2010, 80 x 80 cm
Matoušek František
26. 10. 1967 Boskovice
1993 – 1999 AVU Praha
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1995. Zastoupen především
v domácích soukromých sbírkách.
New York, sítotisk, 2007, 50 x 70 cm
Singapore, sítotisk, 2011, 54 x 74 cm
Martin Ivan
10. 8. 1979 Praha
2003 – 2008 PF UK Praha (Z. Hůla, J. Dvořák)
Malíř. Zastoupen v soukromých sbírkách.
MATTY
15. 4. 1954 Praha
1972 – 1976 Jazyková škola Praha
1976 – 1981 SOŠV Václava Hollara Praha
Stáže v Mnichově, Bristolu a San Franciscu
Od roku 1989 vede Art Studio s výukou angličtiny, pro
které vydává ilustrované učebnice.
Malířka, ilustrátorka, propagační výtvarnice. Vystavuje od
roku 1983 na samostatných a společných výstavách.
Zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Spelea, olej na plátně, 2012, 70 x 70 cm
Doubické stopy – flora, rytý papír, 2010, 50 x 50 cm
Alikvota, smrkové dřevo, 2010, 240 x 30 x 30 cm
37
Matulka Jan
(1890 – 1972)
1907 odchod s rodiči do New Yorku
1979 – 1981 putovní výstava Matulkovy tvorby v USA
Absolvoval Akademii výtvarných umění v New Yorku,
umělecké pobyty především ve Francii. Jeho díla zastoupena především v zahraničních sbírkách.
Abstrakce s kytarou (kopie od Jindřicha Bošky),
akryl na sololitu, 1923, 67 x 49 cm
Matzenauer Michal
20. 11. 1947 Praha
Autodidakt. Malíř a básník. Z anonymity vystoupil až po
roce 1989. Samostatně vystavuje od roku 1991, zejména
v Praze. Kolektivních výstav se zúčastňuje doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v NG Praha a dalších sbírkách doma i ve světě.
Vystoupení, kolorovaná kresba, 2010, 30 x 41 cm
Měřička Jan
15. 3. 1955 Pardubice
1973 – 1979 Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
1979 – 1983 SOŠV Praha (J. Klimovič)
Grafik. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách od roku 1994 doma i v zahraničí. V roce 2000 obdržel Cenu Vladimíra Boudníka, v roce 2003 1. cenu na
4th Egyptian International Print Triennale Cairo a 1. cenu
na 7th International Biennial of Miniature Art,
Gornji Milanovac a další ocenění.
Mechanika davu, serigrafie, 2011, 104 x 154 cm
MICL
20. 2. 1969 Brno
1990 – 1997 AVU Praha (J. Načeradský, K. Nepraš,
J. David)
Malíř a sochař. Člen skupiny Luxsus. Vystavuje od roku
1990. Zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.
Melounová svatba, olej na plátně, 2011, 46 x 60 cm
Mazochová Alena
17. 12. 1956 Dubňany
1972 – 1976 Gymnázium Kroměříž
1976 – 1977 SPŠG Kroměříž
Výtvarná činnost od roku 1985. Věnuje se technice pastelu, její tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Podzimní krajina, pastel, 2012, 45 x 45 cm
Mědílek Jiří
29. 8. 1954 Náchod
1973 vyučen litografem
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1985. Člen Umělecké besedy. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a v zahraničí.
Pobřeží, pastel na papíře, 2001, 21 x 30 cm
Michálek Miloš
26. 5. 1949 Ústí nad Labem
1967 – 1971 PF UJEP Ústí nad Labem
1988 – 2011 působí na katedře výtvarné výchovy PF UJEP
Ústí nad Labem
od roku 2011 působí na katedře všeobecné průpravy na
Fakultě umění a designu UJEP Ústí nad Labem
Grafik. Vystavuje od roku 1975, účastnil se více než padesáti mezinárodních výstav na celém světě. Jeho práce získala četná domácí i mezinárodní ocenění. Zastoupen ve
veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Architektura II., dřevořez, 2009, 42 x 30 cm
Mitášová Karolína
13. 4. 1959 Praha
1978 – 1983 FA ČVUT Praha
1983 – 1985 AVU Praha
Malířka. Vystavuje od roku 1984 na samostatných i společných výstavách doma a v zahraničí.
Poklad, olej na plátně, 2003, 79 x 64 cm
38
Mocek Jiří
6. 12. 1945 Praha
1960 – 1964 SUPŠ Praha
Malíř. Vystavuje od roku 1969 doma i v zahraničí. Jeho dílo
je zastoupeno v našich i světových sbírkách.
Balkon II., olej na plátně, 2004, 35 x 55 cm
Mrázová-Cagliero Šárka
21. 11. 1962 Ostrov nad Ohří
90. léta – studijní cesty do Francie a Itálie
Soukromá studia u Jindry Husárikové
Malířka. Vystavuje od roku 1995. Zastoupena v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Uspořádala řadu
autorských výstav, především v Itálii.
Andromeda, akryl na plátně,2011, 100 x 70 cm
Mudroch Marián
25 .6. 1945 Bratislava
1961 –1965 Střední škola uměleckého průmyslu Bratislava
1965 – 1971 VŠVU Bratislava, sklo v architektuře (V. Cigler)
1967 – 1968 VŠVU Bratislava, figurální malba (J. Mudroch)
Vystavuje od roku 1973 na výstavách doma i v zahraničí.
Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách na Slovensku i v zahraničí.
Zrkadlenie, ofset, 1984/1985, 73 x 102 cm
Mžyk Josef
2. 2. 1944 Vídeň
1967 – 1973 AVU Praha (L. Čepelák, V. Tittelbach)
1981 – 1982 École des Beaux Arts de Paris
Grafik, malíř. Vystavuje od roku 1975 doma i v zahraničí.
Jeho práce jsou i součástí výzdoby architektury. Zastoupen ve významných domácích i zahraničních veřejných
sbírkách.
Zelený interiér, ofset – litografie, 2009, 46 x 64 cm
Najbrtová Kamila
6. 4. 1961 Praha
SOŠV Praha
1980 – 1986 VŠUP Praha
1986 – 1990 asistentka prof. J. Solpery na VŠUP Praha
Malířka, grafička. Vystavuje na mezinárodních přehlídkách doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách v USA, Francii a Německu.
Voda a duha, akryl, 2012, 75 x 85 cm
Neborová Anna
1. 9. 1968 Praha
1987 – 1994 AVU Praha (J. Ptáček, J. Sopko, B. Dlouhý)
Malířka. Vystavuje od roku 1993. V poslední době se věnuje zejména figurální olejomalbě. Zastoupena v domácích i zahraničních soukromých sbírkách.
Z cyklu Černá zahrada I., olej na plátně, 2010, 40 x 40 cm
Z cyklu Černá zahrada II., olej na plátně, 2010, 40 x 40 cm
Nemoudry Ewa
7. 10. 1957 Poznaň
1979 – 1983 VŠUP Praha (J. Svoboda)
1984 – 1985 odborná stáž ve studiu Bratři v triku
FA Barrandov
Malířka, grafička, ilustrátorka. V současnosti se věnuje
především malbě a navrhování interiérů a vzorových bytů
v bytových areálech. Od roku 1995 spolupracuje v oboru
interiérového designu s galeriemi Sirius-Design. Desítky samostatných i skupinových výstav u nás i v zahraničí.
Sex machine, litografie, 2009, 70 x 50 cm
Nepasický Jiří
25. 9. 1934 Velké Hamry
1949 – 1952 SPŠS Železný Brod
1961 – 1967 VŠUP Praha (J. Malejovský, J. Nušl, S. Libenský)
1996 – pedagog SUPŠ Jablonec nad Nisou
Malíř, sochař, výtvarník. Člen Unie výtvarných umělců. Samostatné i skupinové výstavy od roku 1978. Zastoupen
v domácích a zahraničních veřejných sbírkách.
Malá mohyla, akryl na plátně, 2012, 90 x 70 cm
39
Nesázal Michal
26. 6. 1963 Brno
1984 – 1991 AVU Praha
1992 – Western Sydney University
1993 – Headlands Centre for the Arts San Francisco
Malíř. Vystavuje od roku 1990. V roce 1992 získal Cenu
Jindřicha Chalupeckého. Je zastoupen ve sbírkách NG
Praha a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Green Jade Park, akryl na plátně, 2009, 24 x 30 cm
Nováková Nikola
9. 10. 1975 Praha
1996 – 2002 VŠUP Praha (P. Nešleha)
Malířka, figuralistka. Vystavuje od roku 1996 na společných
i samostatných výstavách. Pravidelně vystavuje
v Japonsku.
Malý experiment, olej na plátně, 2010, 70 x 40 cm
Neugebauerová Alice
13. 2. 1968 Čelákovice
1983 – 1987 SUPŠ Praha
(obor propagační grafika, prof. Majzner)
Grafička, ilustrátorka, malířka. Vystavuje na samostatných
i společných výstavách od roku 1986. Získala domácí
a mezinárodní ocenění. Zastoupena ve sbírkách doma
i v zahraničí.
Nováková Věra
17. 2. 1928 Praha
1947 –1949 AVU Praha, vyloučena při politických prověrkách
1950 –1952 VŠUP Praha
Ilustrátorka, věnovala se volné tvorbě. V roce 1992 ve spolupráci s Revolver Revue poprvé vystavovala. V dalších letech výstavy doma i v zahraničí. Do světa písmen
nahlédla v roce 1964. Na téma velkých písmen latinské
abecedy vytvořila řadu prací.
Zakletí, pastel, 2005, 80 x 60 cm
Slzy stařičké sfingy, litografie, 2011, 55 x 70 cm
Nievaldová Miloslava
6. 4. 1952 Praha
1972 – 1976 PF UK Praha
Malířka, sklářka. Vystavuje od roku 1972. Její práce jsou
zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Novotná Klára
4. 7. 1978 Praha
Od dětství navštěvovala lidové školy umění (výtvarné)
Několik let pracovala pro restaurátorskou firmu, která se
zabývala obnovou kamenných portálů a kašen.
Od roku 2003 navštěvuje výtvarnou školu Euphenica, kde
tvoří pod vedením Jiřího Pošvy.
Vedle figurální keramiky se věnuje i kresbě a malbě, plastikám z barevného papíru, malbě na hedvábí a textilie.
Výtvarně spolupracuje s divadelním spolkem Pyšely. Je zastoupena v domácích i zahraničních soukromých sbírkách.
Jarní mráz, olej na plátně, 2012, 100 x 100 cm
Novák Jindřich
(1923 – 2011)
1941 – 1942 soukromá Rotterova Škola propagační grafiky
Grafik. Byl členem Sekce tvůrčích propagačních pracovníků při Reklamním klubu československém. Vystavoval od
roku 1969. Zastoupen v domácích soukromých sbírkách.
Dveře nikam, olej na plátně, 1984, 50 x 50 cm
Novák Vladimír
30. 4. 1947 Louny
1967 – 1973 AVU Praha (A. Paderlík)
Malíř. Vystavuje od roku 1973. Jeho dílo je zastoupeno ve
významných veřejných i soukromých sbírkách doma
a v zahraničí.
Portrét, kvaš, 2002, 56 x 38 cm
40
Pudl, šamotová hlína, 2012, 40 x 13 x 20 cm
Olešová Bohuslava
17. 9. 1951 Český Těšín
1975 – 1979 SPŠS (výtvarná propagace)
Malířka. Věnuje se také prostorovým objektům. Členka TT
Klubu výtvarných umělců. Od roku 1990 vystavuje na
samostatných výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena
ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Z cyklu Předznamenání, kombinovaná technika,
2000/2002, 73 x 107 cm
Ondroušková Zuzana
13. 4. 1986 Praha
2001 – 2005 SUPŠ Praha (obor scénická technika)
2005 – 2009 VŠUP Praha (ateliér malby, S. Diviš)
2009 – 2010 AVU Praha, stáž (V. Skrepl, J. Kovanda)
Malířka. Vystavuje od roku 2005 na kolektivních i samostatných výstavách.
Ovčáčková Berenika
7. 2. 1964 Ostrava
1986 – 1991 AVU Praha (L. Čepelák)
Grafička. Zaměřuje se na serigrafii. Členka SČUG Hollar.
Vystavuje od roku 1987, samostatně od roku 1992.
Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých
sbírkách.
Ve stínech, tuš a akryl na plátně, 2012, 16 x 16 cm
Niké, digitální tisk, 2012, 100 x 70 cm
Orlita Lukáš
30. 10. 1974 Nový Jičín
1989 – 1993 SŠUŘ Brno, malba
1994 – 2000 FaVU VUT Brno, ateliér figurální malby
(J. Načeradský)
Malíř, grafik. Od roku 2000 řada skupinových a samostatných výstav. Člen Pražských Stuckistů. Zastoupen ve sbírkách
doma i v zahraničí.
Pacák Jan Antonín
(1941 – 2007)
1959 – 1965 AVU Praha (V. Sychra, A. Paderlík)
Malíř, grafik, keramik. Byl členem SČUG Hollar, skupiny
Tolerance. Vystavoval od roku 1964. Jeho práce jsou
zastoupeny v NG Praha a v dalších sbírkách doma
i v zahraničí.
Na cestě, airbrush na papíře, 2011, 60 x 84 cm
Tryskomyš, litografie, 2012, 70 x 50 cm
Ouhel Ivan
18. 2. 1945 Ostrava
1968 – 1974 AVU Praha (K. Souček)
Malíř. Vystavuje od roku 1975. Člen Volného sdružení
12/15. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a v zahraničí.
Hravý den, litografie, 1995, 30 x 20 cm
Pacner Miroslav
28. 5. 1938 Janovice nad Úhlavou
1956 – 1959 PF UJEP Brno (B. Lacina)
Malíř, autor realizací v interiéru a v přírodě. Vystavuje od
roku 1955, s přestávkou let 1970–85. Velký důraz klade na
soulad člověka s přírodou. Je zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách.
Horský potok, fotografie zemní realizace, 2005, 60 x 70 cm
Nález, olej na plátně, 2011, 25 x 25 cm
Ovčáček Eduard
5. 3. 1933 Třinec
1957 – 1963 VŠVU Bratislava (P. Matejka)
1991 – profesorem na Fakultě umění Ostravské univerzity,
kde vede katedru grafiky a kresby
Grafik, malíř. Podílel se na vzniku Klubu konkretistů. Člen
SČUG Hollar. Vystavuje od roku 1963. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách. Jeho tvorba získala ocenění
doma i v zahraničí. Nositel Ceny Vladimíra Boudníka za
grafické dílo.
Eros, akryl a olej na plátně, 2000, 60 x 50 cm
Pacovská Květa
28. 7. 1928 Praha
1948 – 1952 VŠUP Praha (E. Filla)
1992 – 1993 hostující profesorka
Vysoké školy umění v Berlíně
1999 – jmenována čestným doktorem designu
na Kingstonské univerzitě ve Velké Británii
Malířka, grafička, ilustrátorka, věnuje se i konceptuálnímu
umění. Její obrazy a papírové sochy jsou vystaveny
v muzeích a galeriích po celém světě.
V letech 1992–3 realizovala projekt Zahrady v Muzeu
umění Azumino v Japonsku. Lauerátka Ceny Vladimíra
Boudníka a řady dalších domácích a zahraničních cen.
583, litografie, koláž, 1989, 80 x 66 cm
41
Palečková Veronika
25. 4. 1962 Praha
1980 – 1986 VŠUP Praha
1986 – 1988 AVU Praha
1984 – 1985, 1993 École Nationale Supérieure
des Beaux Arts de Paris
Grafička, malířka, ilustrátorka. Získala stipendia ve Francii,
Kanadě a Švýcarsku. Své práce vystavovala doma i v zahraničí. Četná prestižní domácí i mezinárodní ocenění.
Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Prchavá vteřina, plátno, hrášky,
clash, plexisklo, 2011, 80 x 80 cm
Pastrňák Petr
17. 2. 1962 Frýdek Místek
1990 – 1996 AVU Praha (M. Knížák, M. Bielický, J. David)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1995. Zastoupen v NG
Praha a dalších veřejných a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Hořící les, litografie, 2012, 70 x 50 cm
Paštéková Dominika
6. 4. 1967 Bratislava
1981 – 1985 SŠUP Bratislava
1986 – 1993 VŠUP Praha
1992 – 1993 École des Beaux Arts Le Havre
Malířka, grafička, keramička, textilní výtvarnice. Externě
vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích. Vystavovat začala v roce 1992.
Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Zátiší, tužka na papíře, 2007, 50 x 73 cm
Patřičný Martin
31. 1. 1955 Praha
Výtvarník, pracuje převážně se dřevem. Vzdělání získal
soukromě. Je autorem knih – Dřevo krásných stromů, Pracujeme se dřevem a spoluautor 26dílného tv dokumentu
Kus dřeva ze stromu (režie Bedřich Ludvík). Pravidelně pořádá tzv. Dřevěné večery. V roce 2009 mu vyšla monografie. Samostatně vystavuje doma i v zahraničí, účastní se
i kolektivních výstav. Získal řadu ocenění v zahraničí.
Máchovské variace, skládané dřevo, 2011, 52 x 42 cm
Pavlovský Michael
5. 9. 1952 Brno
1971 – 1976 FaS VUT Brno
Vedle designu nábytku a interiérových doplňků se věnuje
především dětské dřevěné hračce. Vystavuje od roku
1989 u nás i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena ve
veřejných i soukromých sbírkách.
Modrý pták, dřevo – lípa, akryl, 2011, 65 x 70 cm
Pavlovský Tomáš
16. 8. 1978 Hodonín
1998 – 2005 FaVU VUT Brno (katedra architektury)
Věnuje se převážně malbě a designovým návrhům interiérů a doplňků. Vystavuje na samostatných i kolektivních
výstavách. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
Zrzka, akryl na desce, 2006, 61 x 62 cm
Pažoutová Kateřina
Narozena ve Zlíně
1985 – 1989 SUPŠ Uherské Hradiště
1990 – 1996 FF UP Olomouc
1994 – 2000 FaVUT Brno (J. Načeradský)
1998 – stáž na Kent Institute of Art and Design,
Canterbury, Anglie
1998 – 2000 stáž AVU Praha (A. Střížek)
Malířka. Vystavuje od roku 1994. Žije v Brně. Její práce
zastoupeny převážně v soukromých sbírkách.
Hra, akvarel na papíru, 2001, 21 x 29 cm
Nádraží, suchá jehla, 1990, 29 x 20 cm
42
Pěchouček Michal
21. 2. 1973 Duchcov
1991 – 1993 SUŠ Václava Hollara Praha (obor ilustrace)
1993 – 1999 AVU Praha (J. Lindovský, J. David)
Grafik, malíř, fotograf, videoartista, performer. Vystavuje
od roku 1991. Nositel Ceny Jindřicha Chalupeckého
za rok 2003.
Time for Bed XXXVII, akryl a textil na plátně,
2011, 125 x 125 cm
Perič Milan
22. 2. 1957 Praha
1985 – 1993 AVU Praha (M. Knížák)
1995 – asistent na AVU v Intermediální škole prof. M. Knížáka
Malíř. Člen skupiny Svárov. Vystavuje od roku 1980 na řadě
samostatných i kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Realizace: nástěnné malby, garáže Helios v Praze ad.
Zastoupen ve sbírkách muzeí a soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Nebel, kombinovaná technika, 2012, 65 x 80 cm
Petrbok Jiří
28. 3. 1962 Kladno
1984 – 1990 AVU Praha (R. Kolář, J. Sopko)
Od 1995 asistent u prof. Jitky Svobodové na AVU Praha
Malíř. Vystavuje od roku 1985. Zastoupen v NG Praha a ve
sbírce Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, ve sbírce
současného umění v Olomouci a v soukromé sbírce
Richarda Adama (Vaňkovna).
Cyklus Červená I., akryl na papíře, 2008, 15 x 21 cm
Cyklus Červená II., akryl na papíře, 2008, 15 x 21 cm
Pfeffer Michaela P.
26. 5. 1977 Hodonín
V 90. letech začínala kresbou a užitou keramikou. Později
se soustředila na rytinu a asambláže. Nyní se věnuje
především koláži. Vystavuje doma i v zahraničí.
Piekar Pavel
18. 7. 1960 Ostrava
1979 – 1983 FaS ČVUT Praha
Grafik. Člen Umělecké Besedy. Vystavuje od roku 1990
doma i v zahraničí. Zastoupen v soukromých sbírkách
i v galeriích.
Poustevník, barevný linoryt, 2012, 50 x 70 cm
Pobříslo Karel
1. 9. 1964 Chomutov
1990 – 1993 FPF Slezská univerzita Opava
(obor tvůrčí fotografie, V. Birgus)
Fotograf, výtvarník. Vystavuje od roku 1992 na samostatných i společných výstavách. Zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách. Malbě se věnuje od roku 2004.
No. 091011_03a, digitální laserový tisk, 2009, 33 x 49 cm
No. 100311_03, digitální laserový tisk, 2009, 45 x 32 cm
Podhůrská Markéta
30. 5. 1969 Praha
1983 – 1986 SUPŠ Praha (obor scénografie)
Malířka, grafička, scénografka. Vystavuje od roku 1989.
V současnosti má svou galerii v Praze na Starém Městě,
která se zaměřuje zejména na naivní umění a tvorbu
pro děti.
Kamenný most, litografie, 2000, 40 x 33 cm
Polívková Zdenka
17. 11. 1948 Nasavrky
1968 – 1974 FF UP Olomouc (M. Štolfa, V. Zykmund)
Malířka, grafička, výtvarná pedagožka. Samostatně vystavuje od roku 2000, kolektivní výstavy doma i v zahraničí
od roku 1975. V současnosti se věnuje kresbě, malbě krajiny a grafice.
Archanděl, barevný hlubotisk, 2010, 36 x 46 cm
Les, malba asfaltem, 2011, 40 x 46 cm
Dravá, koláž, 2011, 40 x 40 cm
43
Pošva Jiří
12. 10. 1948 Kraslice
1965 – 1969 SPŠK Bechyně
1970 – 1972 soukromá praxe – Klec u mistra Vacka
1990 – studijní cesta Francie–Bretagne
1993 – studijní cesta USA Nevada – ateliér D. Parkse
Keramik. Vystavuje od roku 1967 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí.
Price-Dvořáková Kamila
23. 1. 1974 Vlašim
1988 – 1992 SPŠK Bechyně
1993 – 2000 PF UK Praha
1997 – 1998 práce v City Art Center, Oklahoma, USA
Keramička. Vystavuje od roku 1998. Působí v USA. Její práce
jsou zastoupeny v soukromých sbírkách převážně
v zahraničí.
Dvojice, šamotová hlína, 2011, 30 x 30 x 30 cm
Buldoček, šamotová hlína, 2011, 27 x 30 cm
Pošvic Miroslav
25. 12. 1959 Vrchlabí
1975 – 1979 SPŠG Praha
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1988. Obdržel
četná ocenění, v roce 1994 cenu Grafika roku. Zastoupen
v NG Praha a v soukromých sbírkách v Evropě a zámoří.
Příhoda Stanislav
19. 11. 1936 Humpolec
1962 – 1965 PF UK Praha
Krajinář – malíř Vysočiny a Podblanicka. Vystavuje od roku
1965. Člen SV ČR, mluvčí regionu Vlašim. Inicioval vznik
Podblanické galerie ve Vlašimi. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Před a po (diptych), akryl na plátně,
2012, 2x 50 x 40 cm
Pouba Petr
23. 4. 1959 Praha
1983 – 1988 soukromá studia ( J. Plaček)
Malíř a kameník. Spolu s Jiřím Luhanem dokumentoval výtvarný směr své generace ve sborníku Splátka na dluh,
který navázal na tzv. Šedou cihlu. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách.
Madona z Vysočan, olej na plátně a překližce,
2012, 50 x 50 cm
Pražan Oldřich
11. 5. 1950 Havlíčkův Brod
Soukromá studia u Vladimíra Preclíka
Lékař, chirurg. Vystavuje od roku 2009. Jeho dílo zastoupeno především v soukromých sbírkách.
Každý má nárok na lásku, olej na desce,
2012, 50 x 40 cm
Pod Blaníkem, olej, monotyp, 2006, 20 x 30 cm
Puchnarová Dana
22. 1. 1939 Praha
1958 – 1963 AVU Praha
Od 1991 pedagog na katedře výtvarné výchovy PF UP
v Olomouci
Malířka, grafička, ilustrátorka, autorka realizací v architektuře. Členka spolku olomouckých výtvarníků a SČUG
Hollar. Vystavuje od roku 1964 doma i v zahraničí na desítkách samostatných i kolektivních výstavách. Držitelka několika cen a uznání.
Červeno–modro–zelená struktura, litografie
na pauzovacím papíře, 2005, 100 x 70 cm
Purkrábková Hana
19. 8. 1936 Tábor
1955 – 1961 VŠUP Praha (J. Kavan)
Sochařka, keramička. Od roku 1991 členka Umělecké Besedy, hostující členka skupiny Lipany. Vystavuje od roku
1962. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách. Za
svoji tvorbu získala četná domácí i mezinárodní ocenění.
Jeden, kamenina, 2011, 29 x 25 x 27 cm
44
Radová Šárka
3. 5. 1949 Praha
1967 – 1973 VŠUP Praha (O. Eckert)
Keramička, sochařka. Vystavuje od roku 1974. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí. Za svou tvorbu získala četná mezinárodní ocenění.
Výměna řečí, porcelán a papírová hmota,
2002, 66 x 53 cm
Róna Jaroslav
27. 4. 1957 Praha
1978 – 1984 VŠUP Praha (S. Libenský)
Malíř, grafik, sochař, sklář, scénograf. Vystavuje od roku
1984. Člen Staré party a skupiny Tvrdohlaví (1987–90).
Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Azazel, akvarel na papíru, 2004, 30 x 42 cm
Ranný Emanuel
3. 2. 1943 Brno
1960 – 1964 SUPŠ Brno
Malíř, grafik, ilustrátor. Člen SČUG Hollar. Vystavuje od roku
1984. Za svou grafickou tvorbu získal domácí i mezinárodní
ocenění. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a v zahraničí.
Roučka Pavel
20. 6. 1942 Praha
Autodidakt. Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1976
doma i v zahraničí, kde získal významná ocenění. V roce
2003 byl předsedou francouzské vlády jmenován Rytířem
řádu Akademických palem. Je zastoupen v četných soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Nenávist a láska, litografie, 1991, 79 x 61 cm
Vzpomínky na Padovu, litografie, 1991, 79 x 61 cm
Pár figur, akryl na plátně, 2012, 100 x 80 cm
Richterová Marina
21. 6. 1962 Moskva
Francouzské lyceum a SUPŠ Moskva
1983 – 1990 VŠUP Praha (obor ilustrace a grafika)
Od roku 1983 žije a tvoří v Praze. Věnuje se volné grafice,
ex libris, kresbě a ilustraci. Vystavuje od roku 1995 na četných samostatných výstavách doma a hlavně v zahraničí. Zastoupena v domácích a zahraničních soukromých
sbírkách.
V kleci I., litografie, 2012, 70 x 50 cm
V kleci II., litografie, 2012, 70 x 50 cm
Rittstein Michael
17. 9. 1949 Praha
1968 – 1974 AVU Praha (A. Paderlík)
Působí jako vedoucí pedagog ateliéru malby
na AVU Praha
Malíř, grafik. Spoluzakladatel Volného sdružení 12/15.
Vystavuje od roku 1972. Zastoupen v soukromých a veřejných sbírkách doma i v zahraničí.
Růtová Eva
20. 6. 1947 Praha
1964 – 1968 SOŠV Praha
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka Unie výtvarných
umělců. Vystavuje od roku 1994 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Radostně, olej na plátně, 2011, 40 x 40 cm
Výzva, olej na plátně, 2002/2011, 35 x 35 cm
Rybák Jaromír
24. 2. 1952 Plzeň
1967 – 1971 SUPŠS Železný Brod
1973 – 1979 VŠUP Praha (S. Libenský)
Malíř, sklářský výtvarník. Vystavuje od roku 1982 doma, ale
hlavně v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných
sbírkách doma i ve světě. Získal četná prestižní domácí
i mezinárodní ocenění.
Modrá rybí váza, tavené vysokoolovnaté broušené sklo,
2012, průměr 37 cm
Muž se dvěma ptáky,
akryl na plátně, 2011, 50 x 60 cm
45
Řeháková Šafka Zdena
17. 2. 1953 Praha
1971 – 1973 Školský ústav umělecké výroby Praha
1974 – 1981 VŠUP Praha (ateliér textilního výtvarnictví)
1998 – 2003 odborná asistentka na Technické univerzitě
Liberec, katedra designu
Kostýmní a oděvní výtvarnice. Její poslední práce připomínají analogie k dávným byzantským mozaikám. Vystavuje
na samostatných výstavách od roku 1984.
Noční město, olej na plátně,
2008, 100 x 110 cm
Řičica Michal
12. 1. 1952 Praha
1970 – 1976 Soukromá studia u akademického malíře
Jaroslava Kadlece
Umělecký truhlář, restaurátor, sochař, malíř. Vystavuje od
roku 1994. Člen Unie výtvarných umělců. Jeho díla jsou zastoupena převážně v soukromých sbírkách.
Anděl, olej na kartonu, 2011, 59 x 49 cm
Řízek Tomáš
1. 10. 1963 Praha
1984 – 1988 soukromá studia u Jaroslava J. Králíka
Autodidakt. Věnuje se malbě, užité grafice. Ilustrační
tvorba pro děti doma i ve světě (oceněn řadou uznání).
Zastoupen v soukromých sbírkách doma i ve světě
(Německo, Švýcarsko, Itálie, Čína a Tchaj–wan).
Dvě želvy, olej na plátně, 2009, 130 x 110 cm
Sakuma Eva
9. 12. 1975 Praha
1990 – 1995 SUPŠ Praha
1995 – 2001 VŠUP Praha (A. Matasová)
Malířka. Věnuje se i tvorbě objektů z netradičních materiálů.
Vystavuje od roku 1996 na kolektivních i samostatných
výstavách.
Bez názvu, malba tuší a akryl, 2011, 33 x 40 cm
46
Samec Jan
18. 11. 1955 Karlovy Vary
1970 – 1974 SPŠK Bechyně
1974 – 1979 FF UK Praha
Malíř, keramik. Člen Krajské umělecké asociace a Nového
sdružení pražských malířů. Vystavuje od roku 1990 na samostatných i společných výstavách doma a v zahraničí.
Zastoupen ve sbírkách doma i v zahraničí.
Déšť, akryl na plátně, 2011, 40 x 50 cm
Motiv ze Schirndingu, kombinovaná technika na papíře,
2010, 29 x 39 cm
Samek Jiří
2. 1. 1955 Náchod
1973 – 1984 soukromá studia u akad. malíře
Jaroslava Uiberlaye
1977 – 1990 pracoval ve výtvarném ateliéru Galerie
výtvarného umění v Náchodě
V roce 1980 rozvinul vlastní vynález – hlubotisk z lina.
Kolektivních výstav se účastní od roku 1981, samostatně
vystavuje od roku 1985. Od roku 2002 člen SČUG Hollar.
Získal četná prestižní ocenění v zahraničí i doma. Zastoupen ve veřejných sbírkách galerií ČR a ve světě.
Stromek, hlubotisk z lina, 2010, 67 x 49 cm
Samek Petr
18. 4. 1947 Náchod
1962 – 1966 SPŠS Náchod
1962 – 1989 Externí výuka u akad. malířů Karla Hýbla
a Bohumíra Španiela
1969 – 2010 reklamní pracovník, galerista
Malíř, ilustrátor, tvůrce objektů a okrasných zahrad. Vystavuje od 70. let doma i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách
řady institucí, v soukromých sbírkách doma, v zahraničí
(Spojené Arabské Emiráty, Polsko, Německo).
Pod hladinou, ze souboru na motiv knihy
H. Ch. Andersena Malá mořská víla, akryl na sololitu,
2010, 50 x 52 cm
Saraah Satin
9. 11. 1980 Slavičín
1995 – 1997 ZUŠ Kosmákova (studium fotografie)
1995 – 2000 SPŠS Brno
2000 – 2005 žije v Nizozemí
Především malířka. Samostatně vystavuje od roku 2006.
Zastoupena v zahraničních soukromých sbírkách. Nyní žije
a pracuje v Brně.
Barvy léta, akryl na papíře, fluorescenční barvy,
2012, 25 x 35 cm
Sedláček Ondřej
15. 5. 1984 Benešov
1991 – 2000 kreslířské, malířské a sochařské kurzy
2000 – 2004 SUPŠ Praha (obor řezbářství a tvarování dřeva)
2004 – 2006 Soukromá vyšší odborná škola umění Zlín
(obor sochařství)
Sochař. Začíná vystavovat od roku 2003 na samostatných
i kolektivních výstavách.
Malé oplodnění, plastika, kov, beton,
2010, výška 23 cm
Sedláček Pavel
12. 1. 1948 Mšec
1963 – 1967 SUPŠ Praha
1970 – 1997 reklamní grafik
Malíř na volné noze. Vystavuje od 80. let. Jeho práce jsou
zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.
Akt z cyklu Idoly, olej na sololitu, 2012, 49 x 66 cm
Sikora Rudolf
17. 4. 1946 Žilina
1963 – 1969 VŠVU Bratislava (D. Milly, P. Matejka)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1968 doma i v zahraničí.
Jeho dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých
sbírek (The National Gallery, Washington, The Art Institute
of Chicago, Národní galerie v Praze a další…)
Štvorec pre Maleviča (z cyklu Noosféra),
fotografie, giclée, duraluminium, 1981/1996/2011, 93 x 93 cm
Sion Zbyšek
12. 4. 1938 Polička
1959 – 1964 AVU Praha (K. Souček, J. Horník)
Malíř. Vystavuje od roku 1960. Jeho díla jsou zastoupena
v galeriích a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Vratká postava, litografie, 2010, 50 x 35 cm
Siréna
15. 3. 1971 Brno
Soukromá studia u Antonína Štrobla
Výtvarnice, ilustrátorka, spisovatelka, básnířka. Vystavuje
od roku 1998. Členka výtvarné skupiny ŠAMBR. Její díla
jsou zastoupena zejména v domácích soukromých sbírkách.
Lukrécie, grafika kolorovaná akvarelem, 2010, 40 x 30 cm
Sládek Karel
20. 10. 1952 Praha
1968 – 1972 SUPŠ Praha (obor užitá malba v architektuře,
scénografii a propagaci)
1973 – 1979 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř, kreslíř, ilustrátor. Věnuje se též užité grafice a plastice.
Vystavuje od roku 1981. Četné samostatné i kolektivní
výstavy doma a v zahraničí. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve světě.
Zátiší – Stilleben piacevole I., akryl na plátně, 2000, 70 x 60 cm
Sládek Petr
22. 10. 1961 Český Krumlov
1980 – 1987 AVU Praha (R. Kolář)
Malíř a grafik. Vystavuje od roku 1988. Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Drezura, kombinovaná technika na papíře, 2005, 35 x 50 cm
Sláma Miloš
2. 6. 1965 Žďár nad Sázavou
1990 – roční stáž v Paříži
1993 – 1995 SUŠ Václava Hollara Praha
Výtvarník. Vystavuje od roku 1993 na samostatných
i kolektivních výstavách. Získal Čestné uznání Grafika roku
2005 a 2009. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Nekonečný rákos, linoryt, 2011, 100 x 70 cm
47
Slíva Jiří
4. 7. 1947 Plzeň
Grafik, ilustrátor, karikaturista, ale také inženýr ekonomie a
hudebník. Od roku 1993 člen SČUG Hollar. Ilustroval na 150
knih. Vystavuje od roku 1980 doma i v zahraničí. Získal
řadu významných cen doma i ve světě.
Tango Open, litografie,2012, 65 x 48 cm
Smejkal Václav (JMB)
23. 5. 1953 Lanškroun
Vystudoval ČVUT, malovat a kreslit se učil soukromě
v Praze. Výtvarné činnosti se věnuje 40 let, na veřejnosti
vystupuje pod pseudonymem JMB i své obrazy tak podepisuje. Na jeho kontě je 70 výstav, z toho asi třetina samostatných. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách nejen
po celé republice, ale také v Německu, Švýcarsku, Polsku,
Velké Británii, USA a v Austrálii.
Jongkindovo Maaslins (z cyklu Pohledy do historie), lept,
volná replika grafiky J. B. Jongkinda (1819–1891),
2010, 21 x 27 cm
Soukup Pavel
3. 3. 1947 Štětí nad Labem
1964 – 1967 soukromá studia (J. Otčenášek)
1971 – 1974 soukromá studia (V. Veselý)
Malíř. Vystavuje od roku 1967 na samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí.
Dobrá zpráva, olej na plátně, 2010, 90 x 80 cm
Soukupová Pavla
3. 6. 1958 Praha
SOŠV Praha
1978 – 1984 AVU Praha (L. Čepelák)
Věnuje se kresbě, malbě a autorskému šperku (email na
mědi). Zastoupena ve sbírkách NG Praha, NG Bratislava
a UMPRUM Museum Praha. Od roku 2006 provozuje Galerii S.
Malá maminka, kombinovaná technika,
2011, 100 x 70 cm
Sozanský Jiří
27. 6. 1946 Praha
1967 – 1973 AVU Praha (F. Jiroudek, L. Čepelák)
Malíř, kreslíř, sochař, grafik, tvůrce objektů a instalací. Jeho
díla jsou vždy obsahová, často kriticky zaměřená, polemicky či konfliktně vyhrocená. Samostatně vystavuje od
roku 1978. Zastoupen v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí (NG Praha, většina českých galerií, Musée National d´Art Moderne Paříž ad.).
Z cyklu Suteren, lept, 1978, 50 x 70 cm
Spurný Josef
12. 4. 1952 Praha
1967 – 1971 SPŠG, obor průmyslová retuš
(F. Dvořák, V. Bubeníček)
Vystavuje od roku 1978. Jeho práce jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách.
Rande u potoka, vektorová počítačová grafika,
2011, 63 x 90 cm
Srncová Emma
22. 8. 1942 Praha
Autodidakt. Malířka, grafička. Vystavuje od roku 1972
doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v mnoha
soukromých sbírkách doma i ve světě.
Sestra, kterou nemám, barevná litografie, 2003, 73 x 55 cm
Stejskalová Michaela
2. 2. 1962 Praha
2006 – 2009 soukromá studia u Jiřího Pošvy
Autodidakt. Její díla jsou zastoupena převážně v soukromých sbírkách.
Nákupy, šamotová hlína, 2012, výška 45 cm
Stodolová Klára
13. 1. 1977 Praha
1991 – 1995 SUŠ Václava Hollara Praha
1996 – 2002 AVU Praha (J. Lindovský, V. Kokolia, M. Šejn)
Vystavuje od roku 1998 na kolektivních i samostatných výstavách doma a v zahraničí (Japonsko). Zastoupena ve
sbírkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Z okna, akvarel, 2007, 24 x 29 cm
48
Střížek Antonín
22. 5. 1959 Rumburk
1983 – 1988 AVU Praha (J. Ptáček)
1990 – 1992 studijní cesty (Kanárské ostrovy, Itálie,
Japonsko)
1998 – vedoucí ateliéru AVU Praha
Malíř, kreslíř, grafik. Vystavuje od roku 1984. Zastoupen
v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí. Autor opony
Státní opery Praha (2001).
Koníčci, akvarel, 2011, 50 x 65 cm
Suchánek Vladimír
12. 2. 1933 Nové Město nad Metují
1952 – 1954 PF UK Praha (C. Bouda, M. Salcman,
K. Lidický)
1954 – 1961 AVU Praha (V. Silovský)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1957. Člen SČUG
Hollar, od roku 1995 předseda. Jeho tvorba oceněna
řadou cen doma i ve světě.
Dvojice, barevná litografie, nedatováno, 68 x 50 cm
Suchý Jiří
1. 10. 1931 Plzeň
1947 – 1958 grafik (reklamní ateliéry BaR,
pak Propagační tvorba)
Grafik, výtvarník, spisovatel, herec, zpěvák, textař. Od roku
1958 se věnuje hlavně literatuře a divadlu (Semafor). K výtvarné práci se vrací při ilustrování svých knih. Vystavuje
od roku 1963. Jeho práce jsou zastoupeny zejména v řadě
soukromých sbírek.
Pramínek vlasů, litografie, 2012, 48 x 36 cm
Sukdolák Pavel
21. 9. 1925 Humpolec
1945 – 1950 AVU Praha (V. Silovský)
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1956. Člen SČUG
Hollar. Získal řadu prestižních ocenění (bienále Tokio,
Lublaň, Krakov, Benátky, Heidelberg). Zastoupen v domácích i zahraničních sbírkách.
Surůvka Jiří
24. 9. 1961 Ostrava
1984 – 1992 FF Ostravské univerzity (český jazyk,
výtvarná výchova)
2005 – VŠVU Bratislava (docentura)
Od roku 2004 vede ateliér nových médií na Institutu pro
umělecká studia Ostravské univerzity
Vystavuje od roku 1982 na společných i samostatných výstavách. Zastoupen v NG Praha a dalších veřejných i soukromých sbírkách.
Starý Warhol, digitální tisk, 2003, 30 x 21 cm
Strůjce války, digitální tisk, nedatováno, 25 x 33 cm
Suška Čestmír
4. 1. 1952 Praha
1971 – 1973 SOŠV Praha
1974 – 1980 AVU Praha (J. Bradáček)
1995 – 1996 Pollock – Krasner Foundation, New York, USA
1999 Sculpture Space, Utica, USA
Sochař, malíř, grafik a scénograf. Vystavuje od roku 1980
doma i v zahraničí. Člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
Zakladatel výtvarného sympozia Malechov. Autor výstav
Sochy a objekty na malostranských dvorcích a Sochy
a objekty na staroměstských dvorcích.
Ryby, sítotisk, 2010, 50 x 35 cm
Svatošová Táňa
26. 6. 1964 Bratislava
1984 – 1990 VŠUP Bratislava, ateliér knižní kultury a písma
(J. Šolfera)
1989 – 1990 E.N.S.A.D. Paříž, ateliér ilustrace a typografie
(G. Criannini)
Malířka. Věnuje se i kaligrafii, grafickému designu a realizaci v architektuře. Mezi nejznámější patří Hrabalova zeď
(1999) v Libni. Samostatné i kolektivní výstavy doma i v zahraničí.
Tři body a tři linie, kombinovaná technika,
2012, 70 x 50 cm
Černá a bílá, barevný lept, 2010, 71 x 54 cm
49
Svoboda Jaroslav
9. 2. 1938 Sokoleč
1964 – 1969 FF UK Praha
1960 – 1969 ateliér broušení skla ÚUŘ Praha
1969 – 1985 vedoucí hutě ÚUŘ Škrdlovice
1989 – 1990 profesor VŠUP Praha
Sklářský výtvarník. Vystavuje od roku 1966, spolupracuje
s architekty. Zastoupen ve sklářských a soukromých sbírkách, muzeích a galeriích.
Léto, hutnické sklo, 2012, výška 64 cm
Podzim, hutnické sklo, 2012, výška 64 cm
Svoboda Vladimír
10. 2. 1951 Praha
SUPŠ Praha
Malíř a sochař. Vystavuje od roku 1975. Je zastoupen
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Melounová tanečnice, olej na plátně, 1995, 65 x 60 cm
Svoboda Vladimír
28. 1. 1937 Jiříkovice u Brna
1956 – 1959 SUPŠ Brno
Malíř. Vystavuje od roku 1961 doma i v zahraničí. Od roku
1970 realizace v architektuře, interiéry mnoha našich veřejných budov a prostranství.
Tukeš, kombinovaná technika, 2012, 63 x 63 cm
Sýkora Ladislav
7. 2. 1964 Plzeň
Autodidakt. Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1995. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
U Žihobec, linoryt, nedatováno, 65 x 48 cm
50
Sýkora Zdeněk
(1920 – 2011)
1945 – 1947 PF UK Praha (M. Salcman, K. Lidický, Bouda)
Malíř, grafik. Vystavoval od roku 1952. Člen skupin Umělecká
Beseda a Křižovatka. V roce 2003 mu byl udělen francouzským ministrem kultury titul Rytíř Řádu umění. V roce 2005
obdržel Cenu Herberta Boeckla v Salzburgu. Zastoupen
v domácích i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách (NG Praha, většina českých galerií, galerie a muzea
Amsterdam, Bolivar, Bochum, Essen, New York ad.). V roce
2005 Centre Georges Pompidou zakoupilo jeho dílo Poslední soud.
Barevné nulové linie, serigrafie, 2011, 120 x 120 cm
Synecká Naděžda
23. 8. 1926 Praha
1946 – 1952 AVU Praha (V. Silovský)
Grafička. Členka SČUG Hollar. Vystavuje od roku 1952,
v letech 1965–85 a znovu 1999–2002 vystavovala na mezinárodních bienále grafiky. Zastoupena v uměleckých sbírkách doma i v zahraničí.
Malostranský Mikuláš, kombinovaný barevný lept,
suchá jehla, nedatováno, 42 x 56 cm
Z Valdštejnské zahrady v Praze, kombinovaný barevný lept,
suchá jehla, nedatováno, 40 x 50 cm
Synková Eva
2. 7. 1964 Svitavy
1986 – 1991 AVU Praha (J. Sopko, L. Čepelák)
Malířka. Vystavuje od roku 1991. Její práce jsou zastoupeny především v domácích soukromých sbírkách.
Z cyklu Dosti podivná zahrádka I.,
kombinovaná technika na kartonu,
2008, 30 x 21 cm
Z cyklu Dosti podivná zahrádka II.,
kombinovaná technika na kartonu,
2008, 30 x 21 cm
Šabóková Gizela
21. 5. 1952 Nové Zámky
1969 – 1973 SUPŠS Železný Brod
1973 – 1979 VŠUP Praha (S. Libenský)
Sklářská výtvarnice. Vystavuje od roku 1985. Získala četná
domácí i zahraniční ocenění, v roce 2000 dostala Grand
Prix Koganezaki Muzeum of Modern Art. Její díla jsou zastoupena v domácích i zahraničních sbírkách.
Joungvile, tavené sklo, pomalované,
probarveno v tavbě, 2012, 43 x 28 cm
Skokan, tavené sklo, probarveno v tavbě,
2012, 46 x 13 cm
Šafáriková Markéta
1. 1. 1975 Praha
1996 – 2002 AVU Praha
Sochařka, malířka, kostýmní výtvarnice. Vystavuje od roku
1998 doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Kobylky, kombinovaná technika, 1998, 40 x 36 cm
V trávě, kombinovaná technika, 1998, 34 x 40 cm
Šafář Karel
28. 5. 1938 Rychnov nad Kněžnou
1965 – 1971 VŠUP Praha (K. Svolinský)
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1971 doma i v zahraničí.
Realizoval přes třicet samostatných výstav. Jeho tvorba je
zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách.
Praha, olej na plátně, nedatováno, 40 x 50 cm
Šafránková Daniela
30. 4. 1974 Praha
1980 – 1992 LŠU Praha
1992 – 1995 DAMU Praha
1998 California State University, Fulleton
Malířka. Vystavuje od roku 1998 v USA a v Česku.
Zastoupena především v soukromých sbírkách.
Šalamoun Jiří
17. 4. 1935 Praha
1953 – 1961 Hochschule für Graphik und Buchkunst Lipsko
(K. G. Müller, A. Kapr)
a AVU Praha (V. Silovský, V. Pukl)
1990 – profesor VŠUP Praha
Grafik, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Vystavuje
doma i ve světě. Zastoupen v galeriích, muzeích a v řadě
soukromých sbírek.
Sliby – chyby, barevná litografie, 2004, 49 x 60 cm
Ščigol Michail
26. 8. 1945 Čeljabinsk (Rusko)
1964 – práce v architektonickém ateliéru L. Katka
1967 – 1977 spolupráce s architektem B. Lekarem
Malíř, architekt. Od roku 1988 se věnuje výhradně malbě.
Vystavuje od roku 1990 v Čechách, Rusku, Německu
a USA na cca 75 samostatných výstavách.
Zastoupen v řadě soukromých sbírek.
Židle pro snílka, olej na plátně, 2012, 110 x 90 cm
Šebesta Dalibor
12. 2. 1975 Zdice
Kamenosochař. Samostatně vystavuje od roku 2002.
Zastoupen v domácích soukromých sbírkách.
Opora, mramor, 2010, výška 104 cm
Šebíková Eva
24. 12. 1957 České Budějovice
1973 – 1977 SUPŠ Uherské Hradiště (obor grafika, F. Nikl)
Malířka, grafička (průmyslová volná grafika). Vystavuje samostatně od roku 1996, významná kolektivní výstava
v roce 2003. Její práce jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách.
Dostihy, olej na plátně, 2011, 100 x 150 cm
Liberec – Love it or leave it,
olej na plátně, 2012, 90 x 70 cm
51
Ševčík Petr
21. 1. 1962 Jedovnice
1982 – 1987 FaS VUT Brno, fakulta strojní
Sochař, keramik. Tvoří zejména plastiky ze šamotové hlíny
a abstraktní keramické obrazy. S hlínou se poprvé seznámil před 13 roky. Vystavuje od roku 2011. Zastoupen v domácích soukromých sbírkách.
Slečna zrzavá mladší, šamotová hlína, 2012, výška 42 cm
Šimek Jiří
3. 2. 1931 Hlinsko v Čechách
Soukromá studia u Ladislava Pejchla a na UMPRUM v Praze
Malíř, sochař a loutkář. Od r. 1990 členem Unie výtvarných
umělců. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách. Žije a pracuje v Pardubicích.
Vzpomínka na růžovou katedrálu,
kombinovaná technika, 2011, 80 x 72 cm
Šimotová Adriena
6. 8. 1926 Praha
1945 Státní grafická škola v Praze (R. Landr, Z. Balaš)
1945 – 1950 VŠUP Praha (J. Kaplický)
1950 – 1953 postgraduální aspirantura tamtéž
Významná všestranná umělkyně (malířka, grafička, ilustrátorka), rozličné techniky, kontemplativní tvorba zaměřená
na člověka a jeho pocity. Vystavuje od roku 1951. Byla
členkou Umělecké besedy, skupiny UB 12 a Nové skupiny,
členkou Čestné legie Francouzské republiky. Získala řadu
prestižních ocenění (např. Cena Ministerstva kultury, 2007).
Její dílo je zastoupeno ve všech významných veřejných
domácích sbírkách (Národní galerie v Praze, GASK, Museum Kampa a další prestižní galerie a muzea) a světových muzeích (Albertina, Vídeň, The Art Institute, Chicago,
Musée des Beaux–Arts de Dijon a v řadě dalších).
Z cyklu Ruce (VII.), japonský kaligrafický papír, pigment,
pastel, muzeální sklo, 2010, 101 x 98 cm
Šimorda Miroslav
29. 3. 1923 Brno
1945 – 1947 AVU Praha (J. Želibský, K. Minář)
Malíř. Člen Sdružení Q. Vystavuje od roku 1943. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách.
Bez názvu, olej na plátně, 2005, 39 x 70 cm
Škapík Štefan ml.
4. 12. 1961 Praha
1981 – 1986 SOŠV Praha (obor propagační výtvarnictví,
A. Valenta, J. Veškrna)
Malíř, grafik. Od roku 1994 člen Sdružení výtvarníků ČR. Ve
své tvorbě střídá olejomalbu a grafiku (suchá jehla, linoryt)
a vrací se i k technice akvarelu. V roce 1997 v jeho tvorbě
začíná převládat technika kamenotisku. Od roku 2002 experimentuje i se sklem.
Prázdniny u Eulálie, akvarel, 2012, 33 x 48 cm
Šlachtová Eva
(1929 – 2012)
1948 – 1953 VŠUP Praha (J. Novák)
Grafička, ilustrátorka. Samostatných a kolektivních výstav
se účastnila až po roce 1989. Díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách MK ČR, v Itálii, Polsku, Nizozemsku. Získala
četná uznání doma i v zahraničí (ocenění v soutěži ke 100.
výročí ND v Praze, 1981).
Don Giovanni, lept, 1985, 78 x 60 cm
Šmaha Petr
12. 5. 1945 Brno–Slatina
1959 – 1962 SŠUŘ Brno
1962 – 1968 AVU Praha (F. Jiroudek)
Malíř, grafik. Od roku 1999 člen SVU Mánes. Vystavuje od
roku 1961 doma i v zahraničí (68 samostatných výstav).
Zastoupen v domácích a zahraničních sbírkách.
Po okraj, olej na plátně, 2006, 146 x 99 cm
52
Šnokhausová Petra
27. 5. 1978 České Budějovice
1993 – 1998 SUPŠ sv. Anežky, Český Krumlov
1998 – 2005 AVU Praha, restaurování maleb (K. Stretti)
Malířka, ilustrátorka a restaurátorka. Vystavuje od roku
1999. Její dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách doma
i ve světě.
Tanec síly, pastel, 2012, 65 x 50 cm
Špaňhel Jakub
7. 11. 1976 Karviná
1996 – 2002 AVU Praha (J. David, M. Knížák)
Malíř. Vystavuje od roku 1994 na kolektivních i samostatných výstavách doma i v zahraničí. Zastoupen především
v domácích sbírkách.
Vůl ve chlévě, sítotisk, 2012, 70 x 50 cm
Šrámková Ivana, Machat Michal
20. 11. 1960 Liberec
1976 – 1980 SUPŠS Železný Brod
1981 – 1987 VŠUP Praha (S. Libenský)
Sklářská výtvarnice, sochařka. Soustavně vystavuje doma i
v zahraničí. Zastoupena ve sbírkách NG Praha, UMPRUM
Museum Praha, Victoria and Albert Museum Londýn, Corning Museum of Glass, USA, Museum of Modern Art Lausanne a Toyama Museum, Japonsko.
Kohout, foukané sklo, 2004/2012, 33 x 56 x 25 cm
Štědra Jaroslav
4. 1. 1945 Teplýšovice
SOŠV Praha
Pedagog SUPŠ Praha
Malíř. Samostatné výstavy od roku 1973 doma i v zahraničí, zúčastňuje se i kolektivních výstav. Člen skupiny Kompresionistů. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma a v zahraničí.
Obilná pole, olej na plátně, 2005, 90 x 80 cm
Štědrý Karel
30. 1. 1985 Praha
2004 – 2010 VŠUP Praha (ateliér malby, S. Diviš)
Malíř. Člen skupiny Obr. Vystavuje od roku 2000. Jeho dílo
je zastoupeno ve sbírce Galerie Felixe Jeneweina v Kutné
Hoře.
Základní elementární dotyky linií, akryl na plátně,
2012, 50 x 40 cm
Štenclová Jitka
10. 12. 1952 Opava
1968 – 1972 SUPŠ Praha
1972 – 1977 VŠUP Praha
Malířka. Od roku 2008 členka Umělecké Besedy. Vystavuje
od roku 1972. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných
i soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Od roku 2001 je
zastoupena mj. v NG Praha.
Antuka, olej na plátně, 2010, 50 x 60 cm
Šuhájek Jiří
14. 4. 1943 Pardubice
1954 – 1961 SUPŠS Kamenický Šenov, ateliér malby
1964 – 1968 VŠUP Praha, ateliér skla (S. Libenský)
1968 – 1971 Royal College of Art, RCA, Londýn
Přes 50 samostatných výstav, jeho dílo je zastoupeno
v NG Praha a v mnoha prestižních sbírkách od Anglie,
přes USA až po Japonsko. Četná ocenění nejen v ČR, ale
také v zahraničí. Účast na sklářských sympoziích. Realizace
v architektuře (2008 – Korálový strom v Dubaji, SAE).
Pták, hutní sklo, 2007, 40 x 35 x 20 cm
Švarcová Lupačová Martina
18. 6. 1971 Brno
1996 – 1999 SUŠG Jihlava
1996 – 2000 vedla výtvarný kroužek pro děti
Vedení výtvarných dílen (kreativní malba k poznání sebe
sama pro dospělé). Vystavuje od roku 1996 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Motýlí polibek, akryl na plátně, 2009, 60 x 70 cm
53
Švéda Jakub
25. 10. 1973 Praha
1993 – 2001 AVU Praha (J. Sopko, J. David)
1988 San Francisco Institute
Věnuje se malbě, kresbě a světelným prostorovým objektům. Četné realizace v architektuře. Autor sochy filmového Českého lva. Vystavuje od roku 1990. Zastoupen ve
veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Velmi křehké formy, akryl a airbrush na papíře,
tužka, 2012, 50 x 35 cm
Tefr Vilém
17. 2. 1939 Praha
1963 – 1966 Lidová akademie v Praze
(obor volná grafika, L. J. Kašpar)
Soukromé studium u profesora L. J. Kašpara
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1971 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. V roce 2002 získal
v Kanadě od nadace Alcuin za ilustraci cenu Nejkrásnější
kniha. Zastoupen v mnoha soukromých sbírkách doma
i ve světě.
Malá noční hudba, akryl na plátně, 1999, 40 x 50 cm
Tabery Marta
22. 3. 1957 Praha
1977 – 1983 VŠUP Praha (Z. Bauerová)
Věnuje se převážně malbě – témata z módního světa
a inspirace z nesčetných cest. Její práce jsou zastoupeny
ve sbírkách doma i v zahraničí.
Naděje, kombinovaná technika, 2012, 57 x 45 cm
Tefrová Marie
28. 1. 1940 Praha
Autodidakt. Malířka. Vystavuje od roku 1972, kdy se stala
členkou ČFVU a SČVU. Její tvorba je zastoupena v NG
Praha, v regionálních a soukromých galeriích doma i v zahraničí (převážně Francie a Německo).
Středomořská krajina, pastel, 2002, 60 x 50 cm
Taberyová Marta
22. 9. 1930 Olomouc
1949 – 1954 VŠUP Praha
Vystavuje od roku 1964. Získala řadu významných ocenění
doma i v zahraničí. Četné realizace v architektuře (přes 150),
zejména reliéfní stěny osazené do omítky. Členka Mezinárodní keramické akademie AIC se sídlem v Ženevě.
Zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách doma
i ve světě.
Šašek na růžovém polštáři, porcelán
(částečně glazovaný), 2003, 29 x 35 cm
Tataro Věra
26. 10. 1966 Praha
1981 – 1985 SPŠG Praha
Malířka, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1998. Ilustruje knihy,
pracuje i pro časopisy. Zastoupena v domácích i zahraničních soukromých sbírkách.
Chrám proměny, kombinovaná technika,
2012, 80 x 140 cm
54
Tesařová Hana
16. 5. 1968 Praha
Soukromá studia kresby a grafiky u V. Tesaře
V letech 1983–1995 se zabývala také fotografií. Nyní se věnuje malbě, kresbě, volné a užité grafice. Členka Sdružení
pražských malířů a jeho hostů. Zúčastňuje se od roku 1996
domácích výstav Trienále českého ex libris. V roce 2009
oceněna čestným uznáním v soutěži Grafika roku.
Velký statek, akvarel na papíru, 2004, 27 x 36 cm
Tobola Jan
13. 2. 1956 Přílepy
1981 – 1986 DAMU Praha
Scénograf, malíř. Vystavuje od roku 1987 na oborových
výstavách. Jeho práce získala mezinárodní ocenění.
Nad městem, kombinovaná technika,
2008/2012, 40 x 45 cm
Tomek Eduard
(1912 – 2001)
1931 – 1935 AVU Vídeň (obor všeobecké malířství,
K. Fahringer)
1945 – 1967 scénograf ND v Praze
1946 – 1960 profesor VŠUP Praha
Malíř, ilustrátor a scénograf. Věnuje se výhradně akvarelu.
Vystavoval zejména v Praze a ve Vídni. Je zastoupen ve
veřejných i soukromých sbírkách.
Jaro, akvarel, 1957, 52 x 42 cm
Trčková Šárka
28. 9. 1965 Plzeň
1980 – 1984 SOŠV Praha
1986 – 1992 AVU Praha
V současné době odborná asistentka na AVU Praha
Grafička, malířka. První samostatná výstava v roce 1993,
účast na desítkách kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Několikrát oceněna v soutěži Grafika roku. Je zastoupena
v soukromých i veřejných sbírkách (Albertině ve Vídni, NG
Praha, Západočeská galerie Plzeň, Galerie Klenová, Klatovy).
Na dece, hlubotisk na plátně, 2009, 47 x 76 cm
Zalévání, hlubotisk na plátně, 2009, 46 x 67 cm
Trefilová Irena
5. 3. 1967 České Budějovice
1980 – 1984 SUPŠ Praha (obor malba)
Soukromá studia u D. Puchnarové a L. Jiřincové
Malířka, grafička, ilustrátorka. Vystavuje od roku 1997
doma i ve světě. Zastoupena ve veřejných sbírkách (galerie Venice Cadre, Maroko), dále v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí (Bern, Švýcarsko).
Orchestr, olej na plátně, 2011, 80 x 115 cm
Ulrich Jindřich
21. 3. 1950 Praha
1965 – 1969 SUPŠ Praha
Malíř, ilustrátor, miniaturista. Vystavuje od roku 1976.
Zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Uždilová Bedřiška
19. 12. 1954 Praha
1970 – 1974 SOŠV Praha
1974 – 1976 VŠUP Praha (monumentální malba, L.Vacek)
1976 – 1980 AVU Praha (figurální a krajinářská malba,
J. Smetana)
1981 – Accademia di Belle Arti Perugia
1982 – 1983 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris (prof. Zao-Wou-Ki, prof. Pillard)
Malířka. Účastnila se desítek kolektivních a samostatných
výstav doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných galeriích doma a v soukromých sbírkách ve světě.
Večer II., olej na plátně, 2002/2003, 110 x 115 cm
Vaca Karel
(1919 – 1989)
1937 – 1938 Ateliér Rother
1945 – 1950 VŠUP Praha (E. Filla)
Scénograf, malíř, grafik, kostýmní výtvarník. Člen Českého
fondu výtvarných umělců a Trasy 54. Vystavoval od roku
1958 na samostatných i kolektivních výstavách doma
a v zahraničí. Obdržel několik prestižních cen za plakáty.
Zastoupen v galeriích a sbírkách doma (NG Praha)
i v zahraničí.
Barevná kompozice, kombinovaná technika na papíře,
1971, 29 x 19 cm
Valečka Jaroslav
27. 10. 1972 Praha
1991 – 1998 AVU Praha (J. Sopko, J. Hendrych)
Malíř, grafik, sochař. Vystavuje od roku 1993 na skupinových a samostatných výstavách. V roce 1993 obdržel
Cenu Sorosova centra pro současné umění. Jeho dílo je
zastoupeno ve veřejných domácích i zahraničních sbírkách.
Kostel, olej na plátně, 2006, 42 x 52 cm
Květina pro princeznu Marii Annu, olej na dřevě, 2012, 12 x 8 cm
55
Válek Jaroslav
26. 2. 1954 Uherské Hradiště
1969 – 1973 SPŠS Praha
1991 – studijní pobyt v USA
Výtvarník v oboru kovu a grafik. Člen Artist–Blacksmith´s
Association of North America a člen Unie výtvarných
umělců ČR. Od roku 1989 uspořádal víc než 15 samostatných výstav, účastnil se dalších výstav kolektivních.
Zastoupen v domácích i zahraničních galeriích i soukromých sbírkách. Je autorem cen pro Asociaci českých filmových klubů a divadelní Ceny diváků Alfréda Radoka.
Váradiová Markéta
8. 10. 1973 Jablonec nad Nisou
1988 – 1992 SUPŠ bižuterní, Jablonec nad Nisou
1992 – 1997 IVK UJEP Ústí nad Labem (ateliér skla)
1997 – stáž na Vilniaus dailés akademija, Vilnius, Litva
2003 – 2005 FUUD UJEP Ústí nad Labem
(ateliér přír. materiálů)
2006 – 2010 VŠVU Bratislava (výtvarné umenie)
Výtvarná umělkyně. Samostatně vystavuje od roku 1996,
účastní se mezinárodních sympozií a výstav. Je zastoupena
v soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí.
Kinetická plastika, kovaná nerez ocel,
2012, výška 37 cm
Nejlepší investice, kombinovaná technika,
2012, 15 x 15 x 41 cm
Válová Jitka
(1922 – 2011)
1945 – 1950 VŠUP Praha (E. Filla)
Malířka. Od roku 1954 členka umělecké skupiny Trasa.
Vystavovala od roku 1957 doma i v zahraničí. Zastoupena
ve významných galeriích, muzeích a v řadě soukromých
sbírek. V roce 1994 obdržela spolu se sestrou Květou
za celoživotní dílo Herderovu cenu a v roce 2003 dostala
Cenu Ministerstva kultury ČR.
Varmuža Vratislav
13. 1. 1934 Spytihněv
1953 – 1955 SUPŠ Uherské Hradiště
1955 – 1959 Univerzita Palackého Olomouc
Sochař. Vystavuje od roku 1957. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma a ve světě.
Úlek, litografie, 2009, 64 x 45 cm
Válová Květa
(1922 – 1998)
1946 – 1951 VŠUP Praha (E. Filla)
Malířka. Členka umělecké skupiny Trasa. Od roku 1957
vystavovala doma i v zahraničí. Její tvorba je zastoupena
ve významných galeriích, muzeích a soukromých sbírkách
v Čechách i ve světe. V roce 1994 obdržela spolu se
sestrou Jitkou za celoživotní dílo Herderovu cenu, kterou
uděluje Vídeňská univerzita.
Návrat, litografie, 1996, 14 x 21 cm
Tři transvestiti, digitální tisk, 2012, 50 x 70 cm
Vašíček Aleš
22. 2. 1947 Ostrava
1966 – 1972 VŠUP Praha (S. Libenský)
Sklář. Vystavuje od roku 1972, zúčastnil se prestižních sklářských sympozií a výstav. Četné realizace v architektuře.
Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a ve
světě.
Vymezený prostor, tavené, barevné broušené sklo,
2006, 46 x 90 x 12 cm
Vávra David
9. 3. 1957 Praha
ČVUT Praha
Architekt, herec, spisovatel, příležitostný básník a malíř.
V 70. letech spoluzakládal divadlo Sklep. Spoluautor televizního seriálu Šumná města. Jeho autorské dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i ve světě.
Split, pastel na papíře, 2012, 30 x 39 cm
56
Vejvoda Radim
22. 8. 1954 Praha
1972 – 1975 SUPŠ Praha
1980 – 1986 AVU Praha
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1982. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Letní večer, kombinovaná technika – monotyp,
2010, 62 x 77 cm
Viková Jindra
2. 2. 1946 Praha
1946 – 1970 VŠUP Praha (O. Eckert)
Pedagogicky působila na výtvarných školách v USA
a v Evropě.
Sochařka, keramička, malířka. Vystavuje od roku 1974.
Získala četná mezinárodní ocenění. Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Z cyklu Brouci, serigrafie, 2006, 60 x 50 cm
Vejvodová Eva
4. 5. 1953 Zlín
1980 – 1986 AVU Praha
Malířka. Vystavuje od roku 1982. Zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma a v zahraničí.
Jeden příběh, olej na plátně, 2011, 60 x 40 cm
Velčovský Josef
7. 10. 1945 Václavovice u Frýdku
1963 – 1969 AVU Praha (K. Souček)
1970 – Ateliér 13 Paříž (Stanley William Hayter)
Malíř. Zastoupen v četných veřejných a soukromých sbírkách. Věnuje se ilustrační tvorbě (více než 80 knih). V roce
2003 obdržel za uměleckou činnost Cenu Rudolfa II. a v
roce 2004 Cenu Franze Kafky Evropského kruhu umění.
Přelévající krajina, litografie, 2012, 34 x 42 cm
Země pod Araratem, litografie, 2012, 34 x 42 cm
Vichrová Marcela
16. 3. 1968 Strakonice
1986 – 1992 VŠUP Praha, ateliér užité tvorby
(Q. Fojtík, P. Nešleha)
Zabývá se kresbou, linorytem a malbou, silný inspirační
prvek je v lidovém umění a v umění přírodních národů.
Výtvarná spolupráce se sdružením Arnika (životní prostředí) a s asociací APLA Praha (pomáhající lidem s autismem). Vystavuje od roku 1990. Zastoupena v soukromých
sbírkách doma i ve světě.
Pes přítel člověka, olej, akryl na plátně,
2006, 50 x 50 cm
Vilhelmová Lenka
1. 3. 1957 Praha
Grafička, malířka, zabývá se i objekty. Vystavuje od roku
1982. Členka SČUG Hollar. Za své dílo získala četná ocenění doma i v zahraničí. Je zastoupena v NG Praha,
Oblastní galerii Liberec, ve sbírkách Ministerstva zahraničí,
ČNB a v permanentní sbírce Modern of Art Washington, USA.
Tekoucí dům, tekoucí hlava a srdce, suchá jehla,
mezzotinta, 2011, 100 x 70 cm
Vivot Lea
Šumperk
1964 – 1968 VŠUP Praha (škola designu, J. Svoboda)
1968 – Umělecká akademie Miláno
1969 – 1974 umělecká studia Toronto, New York
Sochařka. V roce 1973 vznikly její první sochy z bronzu. Zůčastnila se četných výstav doma a hlavně v zahraničí. Je zastoupena v umělěckých sbírkách významných osobností.
Dobré ráno, bronz, nedatováno, výška 67 cm
Vítečková Kateřina
9. 11. 1931 Opava
1952 – absolvovala SPŠ textilní Brno
1953 – 1959 (1960 čestný rok) VŠUP Praha (K. Svolinský)
Grafička, malířka. Členka SČUG Hollar, UVU ČR, Spolku
sběratelů a přátel ex libris. Věnuje se hlavně tvorbě volné
grafiky. Vystavuje od roku 1964 na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Získala ocenění na
mezinárodních výstavách.
Stvořitelské dny (soubor 6 litografií), barevná litografie,
1993, 6x 26 x 26 cm
57
Vlasáková Eva
10. 4. 1943 Tábor
1961 – 1967 VŠUP Praha (F. Muzika)
1983, 1986 The Pilchuck School of Glass, Stanwood, USA
(E. Eisch, C. Rainey)
Malířka, grafička, sklářská výtvarnice. Od roku 1978 okolo
osmdesáti samostatných výstav. Účast na kongresech a
malířských a sklářských sympoziích doma i v cizině. Zastoupena ve sbírkách českých i světových galerií. Získala mezinárodní ocenění (Dánsko, Španělsko, Francie, Polsko, USA).
Zátiší s konvicí a dvěma broušenými drahokamy, akryl na
plátně, 2010, 100 x 80 cm
Vlček Petr
28. 7. 1962 Praha
1981 – 1984 SOŠV Praha
1984 – 1990 VŠUP Praha (B. Hanák, K. Vaňura, B. Šípek)
Sochař, sklář a designér. Vystavuje od roku 1989. Zastoupen ve veřejných sbírkách doma (NG Praha, UMPRUM aj.)
i v zahraničí.
Naše vášně jsou beznadějné choroby, akryl,
2012, 50 x 50 cm
Voldřichová Blanka
22. 11. 1934 Kašperské Hory
VŠUP Praha (J. Kavan)
Soukromé studium (B. Cerovac)
Sochařka. Vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupena ve veřejných galeriích a soukromých sbírkách.
Puberta, bronz, 1992, výška 67 cm
Votruba Jiří
8. 12. 1946 Praha
1966 – 1970 ČVUT Praha
Malíř, grafik, ilustrátor. Vystavuje od roku 1977 doma i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Čtyři boty Lacoste (diptych), akryl na plátně,
2008, 2x 30 x 24 cm
58
Vožniaková Ivana
16. 3. 1958 Plzeň
1973 – 1977 SPŠG Praha
1979 – 1989 soukromá studia (ak. mal. Jaroslav Vožniak)
Malířka magického realismu. Vystavuje od roku 1997.
Její dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách doma i ve
světě.
Eternity (triptych), kombinovaná technika, asambláž,
2012, 3x 60 x 30 cm
Vyleťalová Olga
8. 8. 1944 Hradec Králové
SOŠV Praha a soukromé studium u A. Kybala
SUPŠ Praha – 1 rok (K. Svolinský)
Věnuje se převážně malbě. Její práce v oboru užité grafiky
získaly mezinárodní ocenění. Je zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách.
Lehká věž z těžké doby, olej na plátně,
2012, 80 x 65 cm
Vysušil Karel
14. 11. 1926 Trmice
1942 – 1945 Škola dekorativních umění v Praze
1945 – 1947 AVU Praha (K. Minář, O. Nejedlý)
Grafik, malíř, ilustrátor. Vystavuje od roku 1952. Člen a spoluzakladatel skupin G7, LG5, Máj. Od roku 1952 člen SČUG
Hollar. Zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Labyrint, barevná litografie, 2012, 91 x 66 cm
Waageová Bohunka
29. 5. 1948 Ústí nad Labem
1963 – 1967 SOŠV Praha
Malířka, grafička, ilustrátorka. Členka SČUG Hollar. Vystavuje od roku 1970 na samostatných i kolektivních výstavách doma a v zahraničí. Zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách doma i ve světě.
Vesmírný pták, olej na plátně, 2010, 41 x 30 cm
Wagner Ladislav Maria
27. 6. 1945 Jaroměř
Malíř, grafik. Vystavuje od roku 1967. Jeho práce se uplatňují též v architektuře. Zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Získal významná
ocenění doma i ve světě.
Entrée I., kombinovaná technika, tempera,
akrylové laky, pastelka, 2012, 35 x 25 cm
Zajacová Jana
29. 7. 1943 Praha
1961 – 1965 SOŠV Praha
Grafička. Pracuje převážně technikou barevného linorytu.
Členka Sdružení výtvarníků ČR a skupiny Tolerance. Vystavuje od roku 1986 na samostatných i kolektivních výstavách. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách
doma i ve světě.
Zimní nálada, barevný linoryt, 2010, 47 x 69 cm
Wagnerová Barbara Issa
11. 12. 1978 Havířov
Po ukončení gymnázia soukromé studium technik a teorie
umění v ateliéru svého otce Ladislava Maria Wagnera
Malířka. Vystavuje od roku 1998 v Rakousku, Španělsku,
Slovinsku. V roce 2000 se účastnila Salonu Unie výtvarných
umělců ČR v Praze. Zastoupena v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
Kolo, akvarel, 2010, 15 x 15 cm
Welberts Inga
4. 9. 1959 Tiflis, Gruzie
1976 – 1981 Tbiliská státní univerzita
Malířka. Vystavuje od roku 1997, zejména v zahraničí, například ARTEXPO, New York, 1998; OSN, New York, 1999. V
současné době žije a tvoří v Berlíně a Praze.
Šarm noci, olej, akryl na plátně, 2012, 80 x 100 cm
Zábranský Vlastimil
2. 9. 1936 Vráž u Berouna
1953 – 1957 Průmyslová škola stavebních hmot
Hranice na Moravě
1958 – FF UJEP Brno
1961 – PF UJEP Brno (B. Lacina)
Malíř, grafik, ilustrátor. Jeho tvorba získala četná prestižní
zahraniční i domácí ocenění. Je zastoupen ve veřejných
a mnohých soukromých sbírkách doma i ve světě.
Účastnice čtvrtého odboje (částečně ve 3D),
akryl na plátně, 2012, 50 x 40 cm
Zálešák Martin
2. 8. 1959 Uherské Hradiště
1974 – 1978 SUPŠ Uherské Hradiště
1985 – 1991 AVU Praha (J. Sopko)
1994 – 2007 odborný asistent na FaVU VUT Brno (ateliér
malířství, J. Načeradský)
Malíř, restaurátor. Od roku 1994 vystavuje na samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Zastoupen v domácích veřejných sbírkách.
Listy, intaglie (umělý mramor*), 2012, 36 x 36 cm
*Umělý mramor je náhrada za přírodní. Používá se v interiéru jako
velmi kvalitní sádrové povrchy. Vyleštěný povrch má vzhled přírodního mramoru. Je vysoce stabilní a odolný, vydrží několik staletí. Jeho vysoká cena je dána značnou pracností. Je používán
zejména v kostelech a kaplích ke zhotovení oltářů, sloupů. Použití
techniky umělého mramoru dosáhlo největšího rozmachu v době
baroka ve střední a jižní Evropě. Největší know–how techniky (italsky scagliola) je vytváření intarzovaných obrazů.
Zámečníková Dana
24. 3. 1945 Praha
1962 – 1968 FA ČVUT Praha
1969 – 1972 VŠUP Praha (J. Svoboda)
Od poloviny 80. let působí pedagogicky na univerzitách a
vysokých uměleckých školách v USA, Velké Británii, Japonsku, Austrálii.
Sochařka, malířka, architektka. Vystavuje od roku 1980. Je
zastoupena ve významných světových uměleckých sbírkách.
Amfitryon 12, kombinovaná technika, 2012, 53 x 73 cm
59
Zeman Bořek
12. 2. 1950 Fulnek
1971 – 1976 AVU Praha (J. Bradáček)
Od 2002 pedagog na Baťově univerzitě Zlín
Sochař, medailér, malíř. Vystavuje od roku 1979. Jeho
tvorba získala ocenění doma i v zahraničí. Je zastoupen
v oborových veřejných a soukromých sbírkách.
Houslistka, akryl, 2011, 39 x 33 cm
Zoubek Václav
25. 9. 1953 Verušičky (Karlovy Vary)
1975 – 1981 AVU Praha (J. Smetana)
Malíř. Vystavuje od roku 1974. Jeho práce jsou zastoupeny
ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Métopa XXXXVII, olej na plátně, 2007, 65 x 50 cm
Zeman Petr
31. 1. 1977 Plzeň
Plzeňský výtvarník, zabývá se různými technikami: malba
na sklo, umělecká recyklace, prostorové objekty, airbrush.
Vystavuje od roku 1998, realizoval řadu vitráží v archiktektuře. Je zastoupen v soukromých sbírkách.
Ženatá Kamila
26. 12. 1953 Havlíčkův Brod
1973 – 1979 AVU Praha (L. Čepelák)
Grafička, malířka. Od roku 1991 členka SČUG Hollar. Je činná
také literárně (Kamila není doma, Obrazy z nevědomí).
V roce 2007 vytvořila multimediální koncept videoartů na
základě Knihy proměn. Zastoupena ve veřejných a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Mozaika, malba na sklo, 2007, 10 x 50 cm
Podzimní les, olej na plátně, 2011, 100 x 100 cm
Zemanová-Blahová Alena
2. 7. 1958 Bratislava
1981 – 1986 SOŠV Praha
Výtvarnice, věnuje se od roku 1998 sklu a zejména tavené
plastice. Vystavuje od roku 2000. Zastoupená ve veřejných
a soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Žertová Jiřina
13. 8. 1932 Praha
1950 – 1955 VŠUP Praha (J. Kaplický)
Sklářská výtvarnice, sochařka. Vystavuje od roku 1956. Její
dílo je zastoupeno ve významných uměleckých sbírkách
doma i v zahraničí.
Ať žijí moji přátelé, nepřátelé, tavené sklo,
2012, 16 x 12 x 12 cm
Černá koule, malované sklo, dřevo, 2012, 32 x 25 x 25 cm
Zoubek Olbram
21. 4. 1926 Praha
1945 – 1952 VŠUP Praha (J. Wagner)
Sochař. Vystavuje od roku 1952. Člen skupiny Trasa, Nové
skupiny a od roku 1991 člen Umělecké Besedy. Zastoupen
ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě (NG
Praha, většina českých galerií aj.). V roce 1996 obdržel
medaili Za zásluhy a u příležitosti 80. narozenin dostal
v roce 2006 Medaili prezidenta ČR.
Vzpomínání, cín, částečně zlacený, 1985, výška 66 cm
60
Dary osobností a společností
Ambrosová Helena
Bořecký Karel, Staří havíři, 1960, olej na plátně
Moser, a.s., Kpt. Jaroše 19, Karlovy Vary
Jabůrek Lukáš, Váza Kolorit, 2012, ručně foukané
a broušené sklo
Boška Jindřich
Matulka Jan, Abstrakce s kytarou (kopie od Jindřicha
Bošky), 1923, akryl na sololitu
Pacáková Jana
Pacák Jan Antonín, Hravý den, 1995, litografie
Galerie Kodl, s.r.o., Vítězná 11, Praha 5
Istler Josef, Objekt, 1962, litografie
Sýkorová Lenka
Sýkora Zdeněk, Barevné nulové linie, 2011, serigrafie
Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1, Miroslav Lipina
Lipina Jan, Karin v ateliéru, 2010, fotografika
Šolc Jaroslav
Vlášková Nora B., Báječné místo k narození, 1991,
originální tisk na plátně 4/171
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1,
Mirela Zukalová
Kolařík Jaroslav, Sběrači času, 2008, olej na plátně
Štěpánová Taťána
Novák Jindřich, Dveře nikam, 1984, olej na plátně
Horáčková Jana, Ing.
Šlachtová Eva, Don Giovanni, 1985, lept
Umělecká slévárna HVH, s.r.o., Horní Kalná 65, a autorka
Lipinová Monika, Outloň váhavý visí, 2011, bronz
Kodl Martin, PhDr.
Vaca Karel, Barevná kompozice, 1971, kombinovaná
technika na papíře
Vydrová Marie
Válová Jitka, Úlek, 2009, litografie
Válová Květa, Návrat, 1996, litografie
Kodlová Jitka
Sychra Vladimír, Tři ženy, nedatováno, barevná litografie
Kulman Tomáš, Ing.
Nejtek Karel, Česání, 30./40. léta, patinovaná sádra
Lokšová Irena, PhD., Prof., Dr.
Zahel A. Adolf, Alej, 1932, olej na plátně
61
Dary 383 dárců do 11. aukčního salonu
výtvarníků pro Konto BARIÉRY
– obrazová část
AMERTY / Sen, kombinovaná technika, 2011, 60 x 40 cm
Dream, mixed media, 2011, 60 x 40 cm
Anderle Jiří / Má úcta, slečno, kolorovaný lept,
2003, 33 x 24 cm
My Compliments, Miss, colorized etching,
2003, 33 x 24 cm
ANTE / Židovský hřbitov, olej na plátně, 2005, 60 x 45 cm
Jewish Cemetery, oil on canvas, 2005, 60 x 45 cm
64
Aubrechtová Pavla / V modré, koláž, 1997, 36 x 65 cm
Study in Blue, collage, 1997, 36 x 65 cm
Augustin Richard /
Paradox, olej na dřevě, 2008, 60 x 38 cm
Paradox, oil on wood,
2008, 60 x 38 cm
Ambrosová Helena / Lobosova etuda,
olej na plátně, 2012, 100 x 55 cm
Lobos Etude, oil on canvas, 2012, 100 x 55 cm
65
Balabán Daniel / Venuše a Mars, akryl na plátně, 2012, 40 x 40 cm
Venus and Mars, acrylic on canvas, 2012, 40 x 40 cm
Axmann Mikoláš / Zvěstování Josefovi,
kamenotisk na plátně 2/2, 2010, 50 x 63 cm
The Annunciation to Joseph, lithograph
on canvas 2/2, 2010, 50 x 63 cm
Balcar Martin / Červená krajina III., olej na plátně,
2008, 50 x 60 cm
Red Landscape III., oil on canvas, 2008, 50 x 60 cm
66
Beldová Alena / Listí z bříz, olej na plátně, 2012, 66 x 70 cm
Birch Leaves, oil on canvas, 2012, 66 x 70 cm
Bartáková Libuše / Sursum corda, olej a akryl na plátně, na desce, 2010, 90 x 90 cm
Sursum Corda, oil and acrylic on canvas, stretched on panel, 2010, 90 x 90 cm
Bednářová Ivana / Animus, monotyp, olej na plátně, 2012, 73 x 55 cm
Animus, Monotype, oil on canvas, 2012, 73 x 55 cm
67
Benedikt Václav / Tři modré, olej na sololitu, 2012, 34 x 30 cm
Three in Blue, oil on sololit, 2012, 34 x 30 cm
Beneš Karel / Klaun s růží, barevná litografie,
2009, 76 x 59 cm
Clown with a Rose, color lithograph, 2009,
76 x 59 cm
Benešová Daniela / Večerní akord, barevná litografie,
2008, 87 x 59 cm
Eventide Chord, color lithograph, 2008, 87 x 59 cm
68
Benetka Karel / Požár na výletní lodi, olej na plátně, 2007, 70 x 100 cm
Fire on the Cruise Vessel, oil on canvas, 2007, 70 x 100 cm
Bičovská Jaroslava / Pod hladinou, olej na plátně,
2010, 60 x 60 cm
Under the Surface, oil on canvas, 2010, 60 x 60 cm
Bím Tomáš / Na třešních, litografie, 2012, 47 x 58 cm
Cherry Picking, lithograph, 2012, 47 x 58 cm
69
Bláha Václav / Prší, akryl na plátně a desce,
2009, 30 x 35 cm
It's Raining, acrylic on canvas stretched on panel,
2009, 30 x 35 cm
Blabolilová Marie / Pavučiny, akryl na sololitu,
2011, 120 x 91 cm
Cobwebs, acrylic on sololit, 2011, 120 x 91 cm
Blažíček František / Vejce a pan Kryštof aneb specialista na upřené
pohledy, olej, akryl na desce, 2011, 88 x 74 cm
The Egg and Mr. Christopher, or The Staring Specialist, oil,
acrylic on panel, 2011, 88 x 74 cm
70
Bolf Josef / Z cyklu Velké obličeje, akryl, pastel na papíře,
2002–2011, 70 x 100 cm
From the cycle: Large Faces, acrylic, pastel on paper,
2002–2011, 70 x 100 cm
Bohdanová Blanka / Zamračená krajina, olej na
plátně, 2009, 40 x 46 cm
Overcast Landscape, oil on canvas, 2009, 40 x 46 cm
Born Adolf / Učitel tance, litografie, 2011, 62 x 68 cm
Dance Instructor, lithograph, 2011, 62 x 68 cm
71
Bořecký Karel / Staří havíři, olej na plátně, 1960, 50 x 100 cm
Old Miners, oil on canvas, 1960, 50 x 100 cm
Bouda Jiří / Oudegracht, Utrecht, barevná
litografie, 2012, 59 x 46 cm
Oudegracht, Utrecht, color lithograph,
2012, 59 x 46 cm
Bradáček Lukáš / Pampeliška I., akryl na plátně, 2011, 70 x 70 cm
Dandelion I., acrylic on canvas, 2011, 70 x 70 cm
72
Brabenec Jaromír E. / Triangl, serigrafie, 1977, 50 x 65 cm
Triangle, silkscreen, 1977, 50 x 65 cm
Boška Jindřich / Barevná variace
(v ornamentu) X., akryl na sololitu, 2011, 67 x 49 cm
Color Variation (in Ornament) X., acrylic on sololit,
2011, 67 x 49 cm
Brančovský Rudolf / Jízda na slonu, akryl na sololitu, 2011, 78 x 58 cm
Elephant Ride, acrylic on sololit, 2011, 78 x 58 cm
73
Brejcha Šimon / Rákosový usměrňovač světla, hlubotisk,
2011–2012, 80 x 110 cm
Reed Reflector, intaglio, 2011–2012, 80 x 110 cm
Brázda Pavel / Zuzanka pod sprchou,
digitální mezzotinta, 2011, 50 x 35 cm
Zuzanka in the Shower, digital mezzotint,
2011, 50 x 35 cm
Budíková Jana / Podzim, serigrafie, 2011, 50 x 70 cm
Autumn, silkscreen, 2011, 50 x 70 cm
74
Brichcín Roman / Zimní krajina, olej na plátně,
2000, 50 x 66 cm
Hibernal Landscape, oil on canvas, 2000, 50 x 66 cm
Císařovský Tomáš / Milosrdný, akvarel na papíru,
2010, 65 x 50 cm
Merciful, watercolor on paper, 2010, 65 x 50 cm
Brunton Vladimír / Woman with lost head I., stříbrná želatina
na japonském papíře, nedatováno, 92 x 72 cm
Woman with Lost Head I., gelatin silver on Japanese paper,
undated, 92 x 72 cm
75
Cajthaml David / Noční krajina, koláž, 2012, 35 x 50 cm
Nocturnal Landscape, collage, 2012, 35 x 50 cm
Cilková Zuzana / Vlčí máky, olej na plátně, 2008, 25 x 35 cm
Flanders Poppy, oil on canvas, 2008, 25 x 35 cm
76
Císařovský Petr / Maska, tepané železo,
2012, 17 x 13 cm
Mask, wrought iron, 2012, 17 x 13 cm
Císařovská Vendula / Oberon a Titanie,
olej na sololitu, 1998, 12 x 14 cm
Oberon and Titania, oil on sololit,
1998, 12 x 14 cm
Čermáková Sára / Děti, linoryt,
2005, 144 x 195 cm
Children, linocut, 2005, 144 x 195 cm
Crocro Lucie / Oheň, kresba, kombinovaná technika na papíře, 2012, 88 x 35 cm
Fire, drawing, mixed media on paper, 2012, 88 x 35 cm
Čech František Ringo / Židovská radnice, umělecký tisk, 2008, 44 x 30 cm
Jewish Town Hall, artistic print, 2008, 44 x 30 cm
77
Černý Dušan / Strom, hlubotisk z výšky, 2005, 56 x 50 cm
Tree, relief print, 2005, 56 x 50 cm
Černá Kateřina / Pieta, kolorovaný lept, 1990, 42 x 50 cm
Piety, colorized etching, 1990, 42 x 50 cm
Černý Filip / Modrý akt, akryl na plátně, 2008, 30 x 30 cm
Blue Nude, acrylic on canvas, 2008, 30 x 30 cm
78
Doležal Jindřich / Panenská krása, tavené, broušené
a leštěné sklo, 2012, 33 x 17 x 6 cm
Virgin Beauty, cast, cut and polished glass,
2012, 33 x 17 x 6 cm
Djakovič Pedja / All that Jazz, tuš na papíře,
2010, 105 x 75 cm
All that Jazz, ink on paper, 2010, 105 x 75 cm
Demel Karel / Kolotoč II., kombinovaná technika, hlubotisk, 2008, 85 x 50 cm
Carousel II., mixed media, intaglio, 2008, 85 x 50 cm
79
Dostálová Dagmar / Kytice, art protis, 2011, 50 x 50 cm
Bouquet of Flowers, art-protis (tapestry) technique, 2011, 50 x 50 cm
Exnar Jan / Kréťanka, tavená plastika,
2008, 66 x 30 x 24 cm
Crete Woman, cast sculpture, 2008, 66 x 30 x 24 cm
Dostál Ivo / Abstraktno, kombinovaná grafika, 2011, 65 x 50 cm
The Abstract, mixed drawing, 2011, 65 x 50 cm
80
Ehret Andrea / Unášení, olej na plátně, 2012, 50 x 70 cm
Drift, oil on canvas, 2012, 50 x 70 cm
Dvořák Jan / Poselství věků, olej, sololit, 2012, 80 x 65 cm
Message of the Ages, oil, sololit, 2012, 80 x 65 cm
Drahotová Veronika / Home 1/3, linoryt, 2003, 44 x 36 cm
Home 1/3, linocut, 2003, 44 x 36 cm
81
Eliáš Bohumil jr. / Mikrosvět, malované, lepené sklo,
2012, 13 x 13 x 9 cm
Microworld, painted, layered glass, 2012, 13 x 13 x 9 cm
Erlebach Vladimír / Srpnový večer (neděle), olej na plátně,
2004, 150 x 120 cm
August Evening (Sunday), oil on canvas, 2004, 150 x 120 cm
Eremiášová Milča / Barevná koule, paličkovaná krajka, 2007, 30 x 30 x 17 cm
Color Ball, bobbin lace, 2007, 30 x 30 x 17 cm
82
Exner Ivan / Tropický prales – Ostrov Huahine, barevný
limitovaný ofset 1–100, 2001, 47 x 63 cm
Tropical Forest – Huahine Island, limited series of color
offset prints: 1–100, 2001, 47 x 63 cm
Fidlerová Markéta / Obzor, olej na plátně,
2010, 50 x 50 cm
Horizon, oil on canvas, 2010, 50 x 50 cm
Fárka Lubomír / Málo vody - suché kapky, olej na plátně, 2003, 65 x 55 cm
Dearth of Water – Dry Drops, oil on canvas, 2003, 65 x 55 cm
83
Franta Roman / ZŽ brouk, akryl na papíře, 2012, 60 x 86 cm
Green-yellow Beetle, acrylic on paper, 2012, 60 x 86 cm
Gabriel Michal / Jezdec, litografie,
2007, 50 x 35 cm
Rider, lithograph, 2007, 50 x 35 cm
Filip T.A.K. / Myslím na tebe, olej na plátně, 2010, 100 x 75 cm
Thinking of You, oil on canvas, 2010, 100 x 75 cm
84
Gabrielová Milada / V diviznách,
litografie, 2008, 50 x 71 cm
Field of Mulleins, lithograph, 2008, 50 x 71 cm
Gargulák Jaromír / Jean Gaspar
Debureau, bronzový odlitek, 2011,
výška 36 cm
Jean Gaspar Debureau, bronze
casting, 2011, height 36 cm
Georgiadu Anna / Zahrádka, olej na plátně, 2011, 40 x 40 cm
Garden, oil on canvas, 2011, 40 x 40 cm
85
Gebauer Kurt / Pár u vody III., kresba uhlem,
2012, 46 x 63 cm
Couple on the Waterfront III., charcoal
drawing, 2012, 46 x 63 cm
Grosseová Elzbieta / Konvice, šamot,
nedatováno, 28 x 33 cm
Pitcher, fireclay, undated, 28 x 33 cm
Gebauer Vladimír / Plynutí, kombinovaná technika na papíře,
2011, 57 x 46 cm
Flow, mixed media on paper, 2011, 57 x 46 cm
86
Halata Dobroslav / Zátiší s malovaným
džbánem, akryl, olej na plátně, 2012, 50 x 70 cm
Still Life with Painted Jug, acrylic, oil on canvas,
2012, 50 x 70 cm
Harcuba Jiří / Soucit, ryté sklo, 2012, 21 x 16 cm
Empathy, engraved glass, 2012, 21 x 16 cm
Hanuš Jan / Carmen, akryl, serigrafie, 2010, 100 x 100 cm
Carmen, acrylic, silkscreen, 2010, 100 x 100 cm
87
Halberštát Eduard / Překážka, autorská barevná serigrafie,
1999, 70 x 100 cm
Obstacle, color silkscreen, author's print, 1999, 70 x 100 cm
Hanuš Jiří / Berlin V., suchá jehla, 2010, 76 x 56 cm
Berlin V., drypoint, 2010, 76 x 56 cm
Hísek Jan / Spící slunce, lept, 2011, 65 x 80 cm
Sleeping Sun, etching, 2011, 65 x 80 cm
88
Hašková Eva / Pocta
Vincentu Morstadtovi,
lept s akvatintou, 2010,
65 x 78 cm
Homage à Vincent
Morstadt, etching and
aquatint, 2010,
65 x 78 cm
Hilská Jitka / Kříž – nekonečno, akryl
na plátně, 2011, 100 x 90 cm
Cross – Infinity, acrylic on canvas,
2011, 100 x 90 cm
Hejl Alexandr / Abstraktní kompozice, kombinovaná technika
na desce, 1992, 170 x 60
Abstract Composition, mixed media on panel, 1992, 170 x 60 cm
89
Hauschka Jiří / Dálnice, litografie, 2010, 50 x 70 cm
Motorway, lithograph, 2010, 50 x 70 cm
Hejlová Natálie / Stopy, kombinovaná technika
na desce, 2012, 100 x 70 cm
Traces, mixed media on panel, 2012, 100 x 70 cm
Herynek Pavel / Rotokaligrafie,
tuš na losinském papíře, 1997, 70 x 52 cm
Rotocalligraphy, ink on vat paper
from Velké Losiny, 1997, 70 x 52 cm
90
Hnízdil Aleš / Ticho v prostoru, olej na plátně a kov, 2009,
40 x 40 x 40 cm
Silence in Space, oil on canvas, metal, 2009,
40 x 40 cm
Hodonský František / Říční krajina (studie),
pastel na papíře, 2007, 60 x 41cm
River Landscape (study), pastel on paper,
2007, 60 x 41cm
Hodný Ladislav ml. / Kříž, kombinovaná technika, akryl,
zlaceno, 2011, 69 x 50 cm
Cross, mixed media, acrylic, gold plating,
2011, 69 x 50 cm
91
Honetschläger Jakub / Horizont, akryl na papíře, 2011,
48 x 62 cm
Horizon, acrylic on paper, 2011, 48 x 62 cm
Hoffmeisterová Xénia / Skutečná opice, akryl
na plátně, 2011, 69 x 53 cm
A Veritable Monkey, acrylic on canvas, 2011,
69 x 53 cm
Höhmová Zdena / Barvy ateliéru, olej a kombinovaná technika na
plátně, 2009, 50 x 50 cm
Colors of my Studio, oil and mixed media on canvas, 2009, 50 x 50 cm
92
Horálek Vojtěch / China town II., olej na plátně,
2012, 50 x 70 cm
China Town II., oil on canvas, 2012, 50 x 70 cm
Horálková Helena / Lilie II., barevná suchá
jehla, 2011, 49 x 35 cm
Lily II., color drypoint, 2011, 49 x 35 cm
Holeka Pavel / Portrét se zeleným stínem, koláž, 2009, 41 x 35 cm
Portrait with Green Shadow, collage, 2009, 41 x 35 cm
93
Hošek Jakub / Bez názvu, tužka na papíře, 2010, 21 x 30 cm
Untitled, pencil on paper, 2010, 21 x 30 cm
Houska Jiří / Trpaslíci a teropod, lept, 2011, 21 x 30 cm
Dwarves and Theropod, etching, 2011, 21 x 30 cm
Hošková Anežka / Stay Magical, barevný linoryt, 2011, 50 x 70 cm
Stay Magical, color linocut, 2011, 50 x 70 cm
94
Hrubý Jan / Bez názvu, barevný linoryt, 2012, 50 x 35 cm
Untitled, color linocut, 2012, 50 x 35 cm
Hrubeš Karel / Hvězda, olej na desce,
1990, 63 x 55 cm
Star, oil on panel, 1990, 63 x 55 cm
Hřivnáčová Petra / Chocholáč, glazovaná keramika,
2010, průměr 30 cm
Chocholáč, the Tufted Bird, glazed ceramics, 2010,
diameter 30 cm
95
Hubatková Jana / Ke Kameni, kamenotisk, 2011, 65 x 85 cm
By the Stone, lithograph, 2011, 65 x 85 cm
Hřivnáč Tomáš / Flamenco III., suchá jehla,
2012, 90 x 70 cm
Flamenco III., drypoint, 2012, 90 x 70 cm
Hrušková-Štefková Helena / Podzimní den, olej na plátně,
2007, 100 x 85 cm
Autumnal Day, oil on canvas, 2007, 100 x 85 cm
96
Hudeček Otakar / Pád žlutých meteoritů,
olej na sololitu, 2004, 48 x 61 cm
Fall of the Yellow Meteorites, oil on sololit,
2004, 48 x 61 cm
Hůla Jiří / M. M. (Portréty s geometrií),
přeuspořádání, 1993, 27 x 27 cm
M. M. (Portraits with Geometry),
rearrangement, 1993, 27 x 27 cm
Hůla Zdenek / Země, akryl na plátně, 2012,
65 x 55 cm
Earth, acrylic on canvas, 2012, 65 x 55 cm
97
Chabera Milan / Kontakt II., akryl, olej, plátno, 2012, 60 x 60 cm
Contact II., acrylic, oil, canvas, 2012, 60 x 60 cm
Husák Milivoj / Past na čáry, akryl a tuš,
2005, 100 x 70 cm
A Trap for Magic Spells, acrylic and ink,
2005, 100 x 70 cm
Hüttnerová Iva / Slečna s pejskem, litografie, 2012, 54 x 43 cm
Girl with Dog, lithograph, 2012, 54 x 43 cm
98
Chatrný Dalibor / Bez názvu, akronex na papíře,
1963, 40 x 52 cm
Untitled, akronex on paper, 1963, 40 x 52 cm
Charwot Břetislav / Černé torzo,
kombinovaná kresba, 2000, 38 x 28 cm
Black Torso, mixed drawing,
2000, 38 x 28 cm
Chromek Miloš / Korida, kombinovaná technika
na desce, 2010, 55 x 55 cm
Corrida, mixed media on panel, 2010, 55 x 55 cm
99
Chudomel Jaroslav / Krajina, pastel, 2011, 50 x 62 cm
Landscape, pastel, 2011, 50 x 62 cm
Istler Josef / Objekt, litografie, 1962, 52 x 34 cm
Object, lithograph, 1962, 52 x 34 cm
Jahodová Merlin / No Limits, olej na plátně, 2012, 80 x 80 cm
No Limits, oil on canvas, 2012, 80 x 80 cm
100
Janoušek Karel / Silové pole, olej na desce,
2012, 74 x 74 cm
Force Field, oil on panel, 2012, 74 x 74 cm
Jabůrek Lukáš / Váza Kolorit,
ručně foukané a broušené sklo,
2012, výška 29 cm
Vase: 'Kolorit' (Atmosphere),
hand-blown and cut glass 2012,
height 29 cm
J.S. / Na lovu - zvoňte jemně…!,
kombinovaná technika, olej, inkoust, akryl,
2010, 44 x 55 cm
Away Hunting – Please Ring Gently…!,
mixed media, oil, ink, acrylic,
2010, 44 x 55 cm
101
Janda Jiří / Kaplička, akvarel, 2008, 81 x 59 cm
Chapel, watercolor, 2008, 81 x 59 cm
Janatková Milli (Milada) / Lanzarote, barevný
linoryt, 2010, 94 x 62 cm
Lanzarote, color linocut, 2010, 94 x 62 cm
Janečka Petr / Díkůvzdání, kombinovaný materiál, dřevo, kov,
patinováno, 2010, 64 x 50 cm
Thanksgiving, mixed material, wood, metal, patinated, 2010, 64 x 50 cm
102
Jelen Oldřich / Hory, barevná
litografie, 2012, 57 x 78 cm
Mountains, color lithograph,
2012, 57 x 78 cm
Janíčková Olga / Soustředění,
roláž, nedatováno, 78 x 35 cm
Concentration, rollage,
undated, 78 x 35 cm
Jankovič Jozef / Figura v ráme,
pigmentový inkjetprint,
2012, 58 x 40 cm
Framed Figure, inkjet pigment
print, 2012, 58 x 40 cm
103
Jelínková Barbora / Nádobí,
kresba tužkou, 2012,
40 x 60 cm
Vessel, pencil drawing, 2012,
40 x 60 cm
Jemelka Jan / Sarkofág,
barevný dřevořez, 2011, 70 x 50 cm
Sarcophagus, color woodcut, 2011,
70 x 50 cm
Janůjová Jarmila / Růže, olej na plátně,
2001, 48 x 37 cm
Rose, oil on canvas, 2001, 48 x 37 cm
104
JAROMÍR 99 / Autoportrét, cut out, 2012, 50 x 40 cm
Self-Portrait, cut-out, 2012, 50 x 40 cm
Jilemnická Ellen / Ona, kresba tuší, 2012, 100 x 70 cm
She, ink drawing, 2012, 100 x 70 cm
Josífková Tereza / On a Ona, akryl a tužka
na plátně, 2012, 56 x 67 cm
He and She, acrylic and pencil on canvas,
2012, 56 x 67 cm
105
Jirků Boris / Malá pevnost v Le Pouqet, akryl na
sololitu, 2007, 121 x 111 cm
Small Fortress in Le Pouqet, acrylic on sololit,
2007, 121 x 111 cm
Kaloč Jiří / Romantická krajina,
akryl, lak, sololit na podložce,
2007, 13 x 9,5 cm
Romantic Landscape, acrylic,
varnish, sololit
on base plate, 2007, 13 x 9,5 cm
Kaloč Robin / Krajina v Provence, suchá jehla,
tužka, papír, 2007/2010, 15 x 20 cm
Provençal Landscape, drypoint, pencil, paper,
2007/2010, 15 x 20 cm
106
Kleprlík Slavomír / Železniční most Kyje
(scénický návrh), uhel, 1949, 35 x 40 cm
Kyje Railroad Bridge (stage design), charcoal,
1949, 35 x 40 cm
Karpíšek Jan / Hlava přes celé, akryl na plátně,
2011, 50 x 50 cm
Head across the Whole, acrylic on canvas, 2011, 50 x 50 cm
Kaloč Otakar, BcA. / Při cestě na Praděd –
Petrovy kameny, akryl, olej, sololit,
2011, 23 x 34 cm
On the Road to Praděd Mountain –
St. Peter's Rocks, acrylic, oil, sololit,
2011, 23 x 34 cm
107
Kanyza Jan / Bez názvu, akryl, pastel na papíře, 2010, 90 x 70 cm
Untitled, acrylic, pastel on paper, 2010, 90 x 70 cm
Karlík Viktor / Postava pod lampou, serigrafie,
2011, 70 x 50 cm
Figure under a Lamp, silkscreen, 2011, 70 x 50 cm
Klimešová Bára / Venice – gondoly, kombinovaná technika,
2008, 43 x 30 cm
Venice – Gondolas, mixed media, 2008, 43 x 30 cm
108
Kaufman Mirek / Dotek, akryl na plátně, 2012, 115 x 95 cm
Touch, acrylic on canvas, 2012, 115 x 95 cm
Kintera Krištof / Bez názvu I., polyester na papíře, 2011,
103 x 73 cm
Untitled I., polyester on paper, 2011, 103 x 73 cm
Kašpar Jaroslav / Adéla, kovaná ocel na žulovém podstavci,
patinováno, stříbřeno, 2010, výška 68 cm
Adéla, forged steel on granite base, patinated, silver-plated,
2010, height 68 cm
109
Kavan Jan / Pět fragmentů osudu, grafický list, lept,
tvarované matrice, soutisk, 2011, 90 x 64 cm
Five Fragments of Fate, graphic, etching, molded die,
multicolor print, 2011, 90 x 64 cm
Kitzberger Igor / Harlekin, bronz,
2004, 40 x 13 x 13 cm
Harlequin, bronze, 2004, 40 x 13 x 13 cm
Koblasa Jan / Tauromachie I., počítačová grafika,
2011, 21 x 30 cm
Tauromachia I., computer graphic, 2011, 21 x 30 cm
110
Kočí Richard / Přízeň osudu, počítačová grafika,
2008, 68 x 58 cm
The Shining Hour, computer graphic,
2008, 68 x 58 cm
Kodet Kristian / Žena v draperii, suchá jehla,
nedatováno, 50 x 36 cm
Woman in Drapery, drypoint,
undated, 50 x 36 cm
Knotek Aleš / Velké jako model malého,
akvarel na papíru, 2005, 40 x 35 cm
The Large as a Model of the Small,
watercolor on paper, 2005, 40 x 35 cm
111
Kokolia Vladimír / Kopec Stráž, kopec Stráž – Lípa,
akvarel a tuš na papíře, 2012, 73 x 56 cm, 30 x 22 cm
Stráž Hill, Stráž – Lípa, water color and ink on paper,
2012, 73 x 56 cm, 30 x 22 cm
Komárek Ivan / Bum, bum bubínek, papírová koláž,
2011, 45 x 62 cm
Bam, Bam, Little Drum, paper collage, 2011, 45 x 62 cm
112
Kolíbal Stanislav / Tři kolmice a tři čtverce,
dřevo, železo, tmel, 2010, 63 x 61 cm
Three Perpendicular Lines and Three Squares,
wood, iron, putty, 2010, 63 x 61 cm
Kolařík Jaroslav / Sběrači času, olej na plátně,
2008, 55 x 55 cm
Time Collectors, oil on canvas, 2008, 55 x 55 cm
Kornatovský Jiří / Čtverec č. 3, akvatinta,
2010, 16 x 17 cm
Square No. 3, aquatint, 2010, 16 x 17 cm
113
Konvička Richard / Postava s ciferníkem,
barevná litografie, 2009, 71 x 54 cm
Figure with Clock Dial, color lithograph,
2009, 71 x 54 cm
Kopecký Vladimír / Obelisk I., serigrafie,
2012, 100 x 70 cm
Obelisk I., silkscreen, 2012, 100 x 70 cm
Kořistková Zuzana / Tanečnice, šamotová hlína, glazovaná, raku,
2011, výška 40 cm
Dancer, fireclay, glazed, raku ware, 2011, height 40 cm
114
Kraus Pavel / Když staré odešlo a nové se ještě
nenarodilo, digitální grafika na plátně 2/5,
2012, 100 x 100 cm
When the Old has Left and the New is yet to be Born,
digital graphic on canvas 2/5,
2012, 100 x 100 cm
Kotrčová Naděžda / Sen v úplňku, olej na sololitu,
2005, 67 x 57 cm
Dream at Full Moon, oil on sololit, 2005, 67 x 57 cm
Krotký Svatoslav / Vztahy, olej na plátně,
2004, 75 x 75 cm
Relations, oil on canvas, 2004, 75 x 75 cm
115
Kovářík Vojtěch / Paleta, linoryt,
2012, 146 x 210 cm
Palette, linocut, 2012, 146 x 210 cm
Krumphanzlová Věra / Modré ráno
(diptych), akryl na plátně,
2011, 2x 40 x 40 cm
Blue Morning (diptych), acrylic
on canvas, 2011, 2x 40 x 40 cm
Králová Markéta / Z cyklu Krajiny I., lept, 2011, 70 x 50 cm
From the cycle: Landscapes I., etching, 2011, 70 x 50 cm
116
Krejbich Daniel /
Vzpomínky na Galapágy,
akryl na sololitu, 2012, 80 x 120 cm
Memories of the Galapagos Islands,
acrylic on sololit, 2012, 80 x 120 cm
Kožíšek Petr / Zelenec
(ze série Svědkové), tempera,
syntetický email na plátně,
2005, 40 x 60 cm
Chlorophylum (from the series:
Evidences), tempera, synthetic
enamel on canvas,
2005, 40 x 60 cm
Kroča Antonín / Pepa Blahut, olej na sololitu, 2008, 66 x 43 cm
Pepa Blahut, oil on sololit, 2008, 66 x 43 cm
117
Kotýnková Ivana / Zelené pobřeží (jižní Francie),
olej na plátně, 2012, 70 x 100 cm
Green Coast (Southern France), oil on canvas,
2012, 70 x 100 cm
Krupičková Věra / Koník z pouti,
olej na plátně, 2000, 53 x 48 cm
Funfair Horse, oil on canvas, 2000, 53 x 48 cm
Křen Ivo / Po dešti, sedmibarevný linoryt,
2012, 69 x 50 cm
After the Rain, linocut in seven colors,
2012, 69 x 50 cm
118
Kříž Daniel / ART. No. 16, akryl na plátně, 2006, 120 x 160 cm
ART. No. 16, acrylic on canvas, 2006, 120 x 160 cm
Kubíček Jan / Rozdělené elementy, dvě dimenze,
serigrafie, 1988/2002, 62 x 45 cm
Separated Elements, Two Dimensions, silkscreen,
1988/2002, 62 x 45 cm
Kříž Ivan / V naklonění, olej na překližce, 2006, 63 x 49 cm
Inclined, oil on plywood, 2006, 63 x 49 cm
119
Kříž Jaroslav / Letní krajina, akryl na plátně, 2011, 56 x 60 cm
Summer Landscape, acrylic on canvas, 2011, 56 x 60 cm
Kuklík Ladislav / V rytmu, kombinovaná technika,
lept s akvatintou, 2011, 85 x 65 cm
To the Beat, mixed media, etching and aquatint,
2011, 85 x 65 cm
Kubínová Lucie / Páv, kombinovaná technika,
2012, 40 x 40 cm
Peacock, mixed media, 2012, 40 x 40 cm
120
Kudrnáč Filip / Turecké hory, olej na plátně,
2003, 50 x 67 cm
Mountains in Turkey, oil on canvas, 2003, 50 x 67 cm
Kvíčala Petr / Z cyklu Moře, No. XXV., serigrafie, 2012, 50 x 70 cm
From the cycle: The Sea, No. XXV., silkscreen, 2012, 50 x 70 cm
Kučerová Alena / Malý oblouk, dřevo,
barva,hřebíčky, plechová matrice,
2007, 46 x 61 cm
Small Arc, wood, nails, sheet-metal
stencil, 2007, 46 x 61 cm
121
Lanz Monika / Fantom divadla, olej na plátně, 2011, 90 x 70 cm
Phantom of the Theater, oil on canvas, 2011, 90 x 70 cm
Lamr Aleš / Oranžový oblouk, akryl na plátně,
2001, 100 x 80 cm
Orange Arc, acrylic on canvas, 2001, 100 x 80 cm
Laub Tomáš / Bambusy, barevný lept, 2011, 41 x 46 cm
Bamboo Plants, color etching, 2011, 41 x 46 cm
122
Laufrová Alena / Vzpomínka, pastel, 2012, 50 x 70 cm
Remembrance, pastel, 2012, 50 x 70 cm
Laryszová Renáta / SAINING 9, kombinovaná
technika na plátně, 2005, 50 x 50 cm
SAINING 9, mixed media on canvas,
2005, 50 x 50 cm
Lhotský Zdeněk / Mísa P, fúzované lehané sklo,
2012, průměr 30 cm
Bowl P, fused slumped glass, 2012, diameter 30 cm
123
Levinská-Borecká Marcela / Slunce a stíny, Maroko,
kombinovaná technika, 2008, 87 x 75 cm
Sun and Shadows, Morocco, mixed media,
2008, 87 x 75 cm
Leszczynski Radomír / Kompozice č. 31/c, akryl a plátkové
zlato na plátně, 1996, 100 x 100 cm
Composition No. 31/c, acrylic and gold plating on canvas,
1996, 100 x 100 cm
Lomová Ivana / 22. XI. 64,
barevná litografie, 1997, 56 x 38 cm
22. XI. 64, color lithograph,
1997, 56 x 38 cm
124
Lipinová Monika (Mona Lipi)/
Outloň váhavý visí, bronz, 2011,
23 x 20 x 20 cm
Sunda Slow Loris, Suspended from
a Branch, bronze, 2011,
23 x 20 x 20 cm
Libenský Stanislav, Brychtová Jaroslava / Kulová hlava, tavené
broušené sklo, červená barva, 1986 – 2012, 39 x 20 x 14 cm
Ball Head, rendered cut glass, red colour, 1986 – 2012, 39 x 20 x 14 cm
125
Lipinová Alena / Od Venuše k Windows, kombinovaná technika, 2008, 51 x 78 cm
From Venus to Windows, mixed media,
2008, 51 x 78 cm
Lindovský Jiří / Malá police, sítotisk,
2009, 42 x 30 cm
Small Shelf, silkscreen, 2009, 42 x 30 cm
Lipina Jan / Karin v ateliéru, fotografika,
2010, 59 x 39 cm
Karin at the Studio, photographic art,
2010, 59 x 39 cm
126
Lörinczová Pavlína / Krajina květů, čárový lept, akvatinta,
2010, 63 x 81 cm
Landscape of Blossoms, line engraving, aquatint,
2010, 63 x 81 cm
Mainer Martin / Král slunce, kombinovaná technika –
sítotisk, akryl (kolorovaná, domalovaná grafika),
2012, 50 x 35 cm
The Sun King, mixed media – silkscreen, acrylic
(colorized, hand-finished graphic), 2012, 50 x 35 cm
Macháčková Klára / Už zase skáču přes kaluže,
papírmašé, plast, boty, 2011, 50 x 50 x 60 cm
I Can Jump Puddles, papier-mâché, plastic, shoes,
2011, 50 x 50 x 60 cm
127
Malina Petr / Na pláži, olej na plátně, 2011, 60 x 80 cm
On the Beach, oil on canvas, 2011, 60 x 80 cm
Malich Karel / Energie, pastel, 2008, 70 x 50 cm
Energy, pastel, 2008, 70 x 50 cm
Mansfeldová Eva / Brána, olej na plátně, 1997, 60 x 55 cm
Gate, oil on canvas, 1997, 60 x 55 cm
128
Mareš Dominik / Laguna II., olej na plátně, 2012, 100 x 110 cm
Lagoon II., oil on canvas, 2012, 100 x 110 cm
Maršálek Marian / Alikvota,
smrkové dřevo, 2010,
240 x 30 x 30 cm
Aliquot, spruce wood, 2010,
240 x 30 x 30 cm
Manto-Mrnka Antonín / Pásovec, ručně foukané sklo,
2008, 33 x 53 x 40 cm
Armadillo, hand-blown glass, 2008, 33 x 53 x 40 cm
129
Marčík Zdeněk / Pod skálou v Baux, pastel na papíře,
2006, 65 x 50 cm
At the Foot of the Rock in Baux, pastel on paper, 2006, 65 x 50 cm
Mandát Luboš / Dvě ženy, olej na plátně,
2011, 100 x 70 cm
Two Women, oil on canvas, 2011, 100 x 70 cm
Marčík Jan / Krajina z Provence, olej na sololitu, 2011, 40 x 50 cm
Provençal Landscape, oil on sololit, 2011, 40 x 50 cm
130
Másler Jaromír / Francouzská snídaně, akryl,
olej, 2010, 80 x 80 cm
French Breakfast, acrylic, oil, 2010, 80 x 80 cm
Martinková Věra / Pohádky – Havrani,
litografická koláž, 2010, 25 x 17 cm
Fairy Tales – The Ravens, lithographic
collage, 2010, 25 x 17 cm
Martin Ivan / Spelea, olej na plátně, 2012, 70 x 70 cm
Spelea, oil on canvas, 2012, 70 x 70 cm
131
MATTY / Doubické stopy - flora, rytý papír, 2010, 50 x 50 cm
On the Doubice Trail - flora, engraved paper, 2010, 50 x 50 cm
Matoušek František / New York, sítotisk, 2007, 50 x 70 cm
New York, silkscreen, 2007, 50 x 70 cm
Matulka Jan / Abstrakce s kytarou
(kopie od Jindřicha Bošky), akryl na sololitu,
1923, 67 x 49 cm
Abstraction with Guitar (copy by Jindřich Boška),
acrylic on sololit, 1923, 67 x 49 cm
132
Matzenauer Michal / Vystoupení, kolorovaná kresba,
2010, 30 x 41 cm
Performance, colorized drawing, 2010, 30 x 41 cm
Mazochová Alena / Podzimní krajina, pastel,
2012, 45 x 45 cm
Autumnal Landscape, pastel, 2012, 45 x 45 cm
Mědílek Jiří / Pobřeží, pastel na papíře,
2001, 21 x 30 cm
On the Shore, pastel on paper, 2001, 21 x 30 cm
133
Měřička Jan / Mechanika davu, serigrafie, 2011, 104 x 154 cm
The Mechanics of the Crowd, silkscreen, 2011, 104 x 154 cm
Michálek Miloš / Architektura II.,
dřevořez, 2009, 42 x 30 cm
Architecture II., woodcut,
2009, 42 x 30 cm
MICL / Melounová svatba, olej na plátně, 2011, 46 x 60 cm
Melon Wedding, oil on canvas, 2011, 46 x 60 cm
134
Mocek Jiří / Balkon II., olej na plátně, 2004, 35 x 55 cm
Balcony II., oil on canvas, 2004, 35 x 55 cm
Mrázová-Cagliero Šárka / Andromeda, akryl na
plátně, 2011, 100 x 70 cm
Andromeda, acrylic on canvas, 2011, 100 x 70 cm
Mitášová Karolína / Poklad, olej na plátně,
2003, 79 x 64 cm
Treasure, oil on canvas, 2003, 79 x 64 cm
135
Mudroch Marián / Zrkadlenie, ofset,
1984/1985, 73 x 102 cm
Mirror Image, offset, 1984/1985, 73 x 102 cm
Mžyk Josef / Zelený interiér, ofset – litografie,
2009, 46 x 64 cm
Green Interior, offset lithograph, 2009, 46 x 64 cm
Najbrtová Kamila / Voda a duha, akryl,
2012, 75 x 85 cm
Water and Spirit, acrylic, 2012, 75 x 85 cm
136
Nemoudry Ewa / Sex machine, litografie,
2009, 70 x 50 cm
Sex Machine, lithograph, 2009, 70 x 50 cm
Nejtek Karel / Česání, patinovaná sádra,
30./40. léta, výška 36 cm
Hairdressing, patinated gypsum,
1930s/1940s, height 36 cm
Neborová Anna / Z cyklu Černá zahrada II.,
olej na plátně, 2010, 40 x 40 cm
From the cycle: Black Garden II., oil on canvas,
2010, 40 x 40 cm
137
Nesázal Michal / Green Jade Park, akryl na plátně,
2009, 24 x 30 cm
Green Jade Park, acrylic on canvas, 2009, 24 x 30 cm
Nepasický Jiří / Malá mohyla, akryl na plátně,
2012, 90 x 70 cm
Small Barrow, acrylic on canvas, 2012, 90 x 70 cm
Neugebauerová Alice / Zakletí, pastel,
2005, 80 x 60 cm
Enchantment, pastel, 2005, 80 x 60 cm
138
Nievaldová Miloslava / Jarní mráz, olej na plátně,
2012, 100 x 100 cm
Late Frost, oil on canvas, 2012, 100 x 100 cm
Novák Jindřich / Dveře nikam, olej na plátně,
1984, 50 x 50 cm
The Door to Nowhere, oil on canvas,
1984, 50 x 50 cm
Novotná Klára / Pudl, šamotová hlína, 2012, 40 x 13 x 20 cm
Poodle, fireclay, 2012, 40 x 13 x 20 cm
139
Nováková Věra / Slzy stařičké sfingy, litografie,
2011, 55 x 70 cm
The Tears of an Elderly Sphinx, lithograph,
2011, 55 x 70 cm
Nováková Nikola / Malý experiment,
olej na plátně, 2010, 70 x 40 cm
Small Experiment, oil on canvas,
2010, 70 x 40 cm
Novák Vladimír / Portrét, kvaš, 2002, 56 x 38 cm
Portrait, gouache, 2002, 56 x 38 cm
140
Olešová Bohuslava / Z cyklu Předznamenání,
kombinovaná technika, 2000/2002,
73 x 107 cm
From the cycle: Premonitions, mixed media,
2000/2002, 73 x 107 cm
Ondroušková Zuzana / Ve stínech,
tuš a akryl na plátně, 2012, 16 x 16 cm
In the Shadows, ink and acrylic on canvas,
2012, 16 x 16 cm
Orlita Lukáš / Na cestě, airbrush na papíře, 2011, 60 x 84 cm
On the Road, airbrush on paper, 2011, 60 x 84 cm
141
Ouhel Ivan / Nález, olej na plátně, 2011, 25 x 25 cm
Finding, oil on canvas, 2011, 25 x 25 cm
Ovčáčková Berenika / Niké, digitální tisk, 2012,
100 x 70 cm
Nike, digital print, 2012, 100 x 70 cm
Ovčáček Eduard / Eros, akryl a olej na plátně,
2000, 60 x 50 cm
Eros, acrylic and oil on canvas, 2000, 60 x 50 cm
142
Pacovská Květa / 583, litografie, koláž, 1989, 80 x 66 cm
583, lithograph, collage, 1989, 80 x 66 cm
Pacák Jan Antonín /
Hravý den, litografie, 1995, 30 x 20 cm
Playful Day, lithograph,
1995, 30 x 20 cm
Pacner Miroslav / Horský potok, fotografie zemní realizace,
2005, 60 x 70 cm
Mountain Brook, photography, land art, 2005, 60 x 70 cm
143
Palečková Veronika, Dvořáková Kristýna /
Prchavá vteřina, plátno, hrášky, clash, plexisklo,
2011, 80 x 80 cm
Fleeting Moment, canvas, peas, clash, Plexiglas, 2011, 80 x 80 cm
Pavlovský Michael / Modrý pták, dřevo – lípa,
akryl, 2011, 65 x 70 cm
Blue Bird, limewood, acrylic, 2011, 65 x 70 cm
Paštéková Dominika / Zátiší, tužka na papíře,
2007, 50 x 73 cm
Still Life, pencil on paper, 2007, 50 x 73 cm
144
Pavlovský Tomáš / Zrzka, akryl na desce, 2006, 61 x 62 cm
Redhead, acrylic on panel, 2006, 61 x 62 cm
Pastrňák Petr / Hořící les, litografie, 2012, 70 x 50 cm
Burning Forest, lithograph, 2012, 70 x 50 cm
Patřičný Martin / Máchovské variace, skládané dřevo,
2011, 52 x 42 cm
Variations on Mácha, layered wood, 2011, 52 x 42 cm
145
Pěchouček Michal / Time for Bed XXXVII,
akryl a textil na plátně, 2011, 125 x 125 cm
Time for Bed XXXVII, acrylic and textile on
canvas, 2011, 125 x 125 cm
Pažoutová Kateřina / Hra, akvarel na papíru,
2001, 21 x 29 cm
The Game, watercolor on paper, 2001, 21 x 29 cm
Perič Milan / Nebel, kombinovaná technika,
2012, 65 x 80 cm
Nebel (Mist), mixed media, 2012, 65 x 80 cm
146
Piekar Pavel / Poustevník, barevný linoryt,
2012, 50 x 70 cm
Pilgrim, color linocut, 2012, 50 x 70 cm
Petrbok Jiří / Cyklus Červená II., akryl na papíře, 2008, 15 x 21 cm
Cycle Red II., acrylic on paper, 2008, 15 x 21 cm
Pfeffer Michaela P. / Dravá, koláž, 2011, 40 x 40 cm
Rapacious, collage, 2011, 40 x 40 cm
147
Polívková Zdenka / Archanděl, barevný hlubotisk, 2010, 36 x 46 cm
Archangel, color intaglio, 2010, 36 x 46 cm
Pobříslo Karel / No. 091011_03a, digitální laserový tisk,
2009, 33 x 49 cm
No. 091011_03a, digital laser print, 2009, 33 x 49 cm
Podhůrská Markéta / Kamenný most,
litografie, 2000, 40 x 33 cm
Stone Bridge, lithograph, 2000, 40 x 33 cm
148
Pošvic Miroslav / Před a po
(diptych), akryl na plátně,
2012, 2x 50 x 40 cm
Before and After (diptych),
acrylic on canvas,
2012, 2x 50 x 40 cm
Pouba Petr / Madona z Vysočan,
olej na plátně a překližce, 2012, 50 x 50 cm
Our Lady of Vysočany, oil on canvas
and plywood, 2012, 50 x 50 cm
Pošva Jiří / Dvojice, šamotová hlína,
2011, 30 x 30 x 30 cm
A Couple, fireclay, 2011, 30 x 30 x 30 cm
149
Puchnarová Dana / Červeno-modro-zelená struktura,
litografie na pauzovacím papíře, 2005, 100 x 70 cm
Red-Blue-Green Structure, lithograph on tracing paper,
2005, 100 x 70 cm
Příhoda Stanislav / Pod Blaníkem, olej, monotyp,
2006, 20 x 30 cm
At the Foot of Blaník Hill, oil, monotype, 2006, 20 x 30 cm
Price-Dvořáková Kamila / Buldoček, šamotová hlína,
2011, 27 x 30 cm
Small Bulldog, fireclay, 2011, 27 x 30 cm
150
Radová Šárka / Výměna řečí,
porcelán a papírová hmota, 2002, 66 x 53 cm
Exchange of Words, porcelain and papier-mâché,
2002, 66 x 53 cm
Pražan Oldřich / Každý má nárok na lásku,
olej na desce, 2012, 50 x 40 cm
Everyone has a Right to Love, oil on panel,
2012, 50 x 40 cm
Purkrábková Hana / Jeden, kamenina,
2011, 29 x 25 cm
One, stoneware, 2011, 29 x 25 cm
151
Rittstein Michael / Muž se dvěma ptáky,
akryl na plátně, 2011, 50 x 60 cm
Man and Two Birds, acrylic on canvas,
2011, 50 x 60 cm
Ranný Emanuel / Nenávist a láska, litografie,
1991, 79 x 61 cm
Hatred and Love, lithograph, 1991, 79 x 61 cm
Richterová Marina / V kleci I., litografie,
2012, 70 x 50 cm
In the Cage I., lithograph, 2012, 70 x 50 cm
152
Róna Jaroslav / Azazel, akvarel na papíru,
2004, 30 x 42 cm
Azazel, watercolor on paper, 2004, 30 x 42 cm
Roučka Pavel / Pár figur, akryl na plátně,
2012, 100 x 80 cm
Two Figures, acrylic on canvas, 2012, 100 x 80 cm
Růtová Eva / Radostně, olej na plátně, 2011, 40 x 40 cm
Merrily, oil on canvas, 2011, 40 x 40 cm
153
Řeháková Šafka Zdena / Noční město, olej na plátně,
2008, 100 x 110 cm
The City at Night, oil on canvas, 2008, 100 x 110 cm
Řičica Michal / Anděl, olej na kartonu,
2011, 59 x 49 cm
Angel, oil on cardboard, 2011, 59 x 49 cm
Rybák Jaromír / Modrá rybí váza, tavené
vysokoolovnaté broušené sklo,
2012, průměr 37 cm
Blue Fish Vase, cast and cut lead glass,
2012, diameter 37 cm
154
Samec Jan / Déšť, akryl na plátně, 2011, 40 x 50 cm
Rain, acrylic on canvas, 2011, 40 x 50 cm
Řízek Tomáš / Dvě želvy, olej na plátně, 2009, 130 x 110 cm
Two Turtles, oil on canvas, 2009, 130 x 110 cm
Sakuma Eva / Bez názvu, malba tuší a akryl, 2011, 33 x 40 cm
Untitled, painting in ink and acrylic colors, 2011, 33 x 40 cm
155
Samek Petr / Pod hladinou, ze souboru na motiv knihy
H. Ch. Andersena Malá mořská víla, akryl na sololitu,
2010, 50 x 53 cm
Under the Surface, from a set of works inspired by
H. Ch. Andersen's The Little Mermaid, acrylic on sololit,
2010, 50 x 53 cm
Samek Jiří / Stromek, hlubotisk z lina,
2010, 67 x 49 cm
Sapling, linocut, 2010, 67 x 49 cm
Saraah Satin / Barvy léta, akryl na papíře,
fluorescenční barvy, 2012, 25 x 35 cm
The Colors of Summer, acrylic on paper,
fluorescent colors, 2012, 25 x 35 cm
156
Sikora Rudolf / Štvorec pre Maleviča
(z cyklu Noosféra), fotografie, giclée, duraluminium,
1981/1996/2011, 93 x 93 cm
A Square for Malevič (from the cycle: Noosphere),
photography, giclée print, duralumin,
1981/1996/2011, 93 x 93 cm
Sedláček Ondřej / Malé oplodnění, plastika,
kov, beton, 2010, výška 23 cm
Small Impregnation, sculpture, metal,
concrete, 2010, height 23 cm
Sedláček Pavel / Akt z cyklu Idoly,
olej na sololitu, 2012, 49 x 66 cm
Nude, from the cycle: Idols, oil on sololit,
2012, 49 x 66 cm
157
Sládek Karel / Zátiší – Stilleben piacevole I.,
akryl na plátně, 2000, 70 x 60 cm
Still Life – Stilleben Piacevole I.,
acrylic on canvas, 2000, 70 x 60 cm
Sion Zbyšek / Vratká postava, litografie,
2010, 50 x 35 cm
Shaky Figure, lithograph, 2010, 50 x 35 cm
Siréna / Lukrécie, grafika kolorovaná akvarelem,
2010, 40 x 30 cm
Lucretia, graphic, colorized with watercolors,
2010, 40 x 30 cm
158
Sláma Miloš / Nekonečný rákos, linoryt,
2011, 100 x 70 cm
Endless Reed, linocut, 2011, 100 x 70 cm
Slíva Jiří / Tango Open, litografie,
2012, 65 x 48 cm
Tango Open, lithograph, 2012, 65 x 48 cm
Sládek Petr / Drezura, kombinovaná technika
na papíře, 2005, 35 x 50 cm
Dressage, mixed media on paper, 2005, 35 x 50 cm
159
Soukup Pavel / Dobrá zpráva, olej na plátně, 2010,
90 x 80 cm
Good News, oil on canvas, 2010, 90 x 80 cm
Soukupová Pavla / Malá maminka, kombinovaná technika, 2011, 100 x 70 cm
Small Mom, mixed media, 2011, 100 x 70 cm
Smejkal Václav (JMB) / Jongkindovo Maaslins
(z cyklu Pohledy do historie), lept, volná replika grafiky
J. B. Jongkinda (1819 – 1891), 2010, 21 x 27 cm
Jongkind's Maaslins (from the cycle: Glimpses of History),
etching, loose replica of a graphic by J. B. Jongkind
(1819 – 1891), 2010, 21 x 27 cm
160
Sozanský Jiří / Z cyklu Suteren, lept, 1978, 50 x 70 cm
From the cycle: Basement, etching, 1978, 50 x 70 cm
Srncová Emma / Sestra, kterou nemám,
barevná litografie, 2003, 73 x 55 cm
The Sister I Don't Have, color lithograph,
2003, 73 x 55 cm
Spurný Josef / Rande u potoka, vektorová
počítačová grafika, 2011, 63 x 90 cm
A Tryst at the Brook, vector computer graphic,
2011, 63 x 90 cm
161
Střížek Antonín / Koníčci, akvarel, 2011, 50 x 65 cm
Little Horses, watercolor, 2011, 50 x 65 cm
Stejskalová Michaela / Nákupy,
šamotová hlína, 2012, výška 45 cm
Shopping, fireclay, 2012, height 45 cm
Stodolová Klára / Z okna, akvarel,
2007, 24 x 29 cm
Seen from the Window, watercolor,
2007, 24 x 29 cm
162
Sukdolák Pavel / Černá a bílá, barevný lept, 2010, 71 x 54 cm
Black and White, color etching, 2010, 71 x 54 cm
Suchánek Vladimír / Dvojice,
barevná litografie, nedatováno, 68 x 50 cm
A Couple, color lithograph,
undated, 68 x 50 cm
Suchý Jiří / Pramínek vlasů, litografie,
2012, 48 x 36 cm
A Strand of Hair, lithograph,
2012, 48 x 36 cm
163
Svoboda Vladimír / Tukeš, kombinovaná
technika, 2012, 63 x 63 cm
'Tukeš' – an Animal, mixed media,
2012, 63 x 63 cm
Svoboda Jaroslav / Léto, hutnické sklo,
2012, výška 64 cm
Summer, free-formed glass, 2012, height 64 cm
Suška Čestmír / Ryby, sítotisk, 2010, 50 x 35 cm
Fish, silkscreen, 2010, 50 x 35 cm
164
Svoboda Vladimír / Melounová tanečnice,
olej na plátně, 1995, 65 x 60 cm
Melon Dancer, oil on canvas, 1995, 65 x 60 cm
Svatošová Táňa / Tři body a tři linie,
kombinovaná technika, 2012, 70 x 50 cm
Three Bodies and Three Lines, mixed media,
2012, 70 x 50 cm
Surůvka Jiří / Starý Warhol, digitální tisk,
2003, 30 x 21 cm
Old Warhol, digital print, 2003, 30 x 21 cm
165
Sýkora Zdeněk / Barevné nulové linie,
serigrafie, 2011, 120 x 120 cm
Colored Flatline, silkscreen, 2011, 120 x 120 cm
Sýkora Ladislav / U Žihobec, linoryt,
nedatováno, 65 x 48 cm
Near Žihobec, linocut, undated, 65 x 48 cm
Sychra Vladimír / Tři ženy, barevná litografie,
nedatováno, 35 x 47 cm
Three Women, color lithograph,
undated, 35 x 47 cm
166
Synecká Naděžda / Malostranský Mikuláš,
kombinovaný barevný lept, suchá jehla,
nedatováno, 42 x 56 cm
St. Nicholas on the Lesser Side, combined color
etching and drypoint, undated, 42 x 56 cm
Šabóková Gizela / Joungvile, tavené
sklo, pomalované, probarveno v tavbě,
2012, 43 x 28 cm
Joungvile, cast glass, painted, colored
molt, 2012, 43 x 28 cm
Synková Eva / Z cyklu Dosti podivná
zahrádka I., kombinovaná technika
na kartonu, 2008, 30 x 21 cm
From the cycle: A Rather Queer
Garden I., mixed media
on cardboard, 2008, 30 x 21 cm
167
Šafář Karel / Praha, olej na plátně, nedatováno, 40 x 50 cm
Prague, oil on canvas, undated, 40 x 50 cm
Šafáriková Markéta / Kobylky, kombinovaná
technika, 1998, 40 x 36 cm
Grasshoppers, mixed media, 1998, 40 x 36 cm
Šafránková Daniela / Liberec – Love it or leave it,
olej na plátně, 2012, 90 x 70 cm
Liberec – Love it or Leave it, oil on canvas,
2012, 90 x 70 cm
168
Ščigol Michail / Židle pro snílka, olej na plátně,
2012, 110 x 90 cm
Chair for a Dreamer, oil on canvas, 2012, 110 x 90 cm
Šalamoun Jiří / Sliby – chyby, barevná litografie,
2004, 49 x 60 cm
Empty Promises, color lithograph, 2004, 49 x 60 cm
Škapík Štefan ml. / Prázdniny u Eulálie, akvarel,
2012, 33 x 48 cm
Holidays with Eulalia, watercolor, 2012, 33 x 48 cm
169
Šebíková Eva / Dostihy, olej na plátně, 2011, 100 x 150 cm
At the Races, oil on canvas, 2011, 100 x 150 cm
Ševčík Petr / Slečna zrzavá mladší,
šamotová hlína, 2012, výška 42 cm
Youngish Redhead, fireclay,
2012, height 42 cm
170
Šebesta Dalibor / Opora, mramor,
2010, výška 104 cm
Buttress, marble, 2010,
height 104 cm
Šimorda Miroslav / Bez názvu, olej na
plátně, 2005, 39 x 70 cm
Untitled, oil on canvas, 2005, 39 x 70 cm
Šlachtová Eva /
Don Giovanni, lept,
1985, 78 x 60 cm
Don Giovanni, etching,
1985, 78 x 60 cm
Šimek Jiří / Vzpomínka na růžovou katedrálu,
kombinovaná technika, 2011, 80 x 72 cm
Memory of a Pink Cathedral, mixed media, 2011, 80 x 72 cm
171
Šnokhausová Petra / Tanec síly, pastel, 2012, 65 x 50 cm
Power Dance, pastel, 2012, 65 x 50 cm
Špaňhel Jakub / Vůl ve chlévě, sítotisk,
2012, 70 x 50 cm
Bull in the Shed, silkscreen, 2012, 70 x 50 cm
Štědrý Karel / Základní elementární dotyky linií, akryl
na plátně, 2012, 50 x 40 cm
Basic Elementary Tangents, acrylic on canvas,
2012, 50 x 40 cm
172
Štědra Jaroslav / Obilná pole, olej na plátně,
2005, 90 x 80 cm
Corn Field, oil on canvas, 2005, 90 x 80 cm
Šmaha Petr / Po okraj, olej na plátně,
2006, 146 x 99 cm
On the Margins, oil on canvas,
2006, 146 x 99 cm
Šrámková Ivana, Machat Michal / Kohout,
foukané sklo, 2004/2012, 33 x 56 x 25 cm
Rooster, blown glass, 2004/2012, 33 x 56 x 25 cm
173
Štenclová Jitka / Antuka, olej na plátně,
2010, 50 x 60 cm
Clay Court, oil on canvas, 2010, 50 x 60 cm
Šuhájek Jiří / Pták, hutní sklo, 2007, 40 x 35 x 20 cm
Bird, free-formed glass, 2007, 40 x 35 x 20 cm
Švarcová Lupačová Martina / Motýlí polibek,
akryl na plátně, 2009, 60 x 70 cm
The Butterfly's Kiss, acrylic on canvas,
2009, 60 x 70 cm
174
Tabery Marta / Naděje, kombinovaná technika,
2012, 57 x 45 cm
Hope, mixed media, 2012, 57 x 45 cm
Švéda Jakub / Velmi křehké formy, akryl
a airbrush na papíře, tužka, 2012, 50 x 35 cm
Very Fragile Forms, acrylic and airbrush
on paper, pencil, 2012, 50 x 35 cm
Taberyová Marta / Šašek na růžovém polštáři,
porcelán (částečně glazovaný), 2003, 29 x 35 cm
Jester on a Pink Pillow, porcelain (partly glazed),
2003, 29 x 35 cm
175
Tataro Věra / Chrám proměny,
kombinovaná technika,
2012, 80 x 140 cm
Temple of Change, mixed
media, 2012, 80 x 140 cm
Tefr Vilém / Malá noční hudba,
akryl na plátně, 1999, 40 x 50 cm
A Little Night Music,
acrylic on canvas, 1999, 40 x 50 cm
Tefrová Marie / Středomořská krajina, pastel, 2002, 60 x 50 cm
Mediterranean Landscape, pastel, 2002, 60 x 50 cm
176
Trčková Šárka / Na dece, hlubotisk na plátně,
2009, 47 x 76 cm
On the Blanket, intaglio on canvas, 2009, 47 x 76 cm
Tesařová Hana / Velký statek, akvarel na papíru,
2004, 27 x 36 cm
Large Farm, watercolor on paper, 2004, 27 x 36 cm
Tomek Eduard / Jaro, akvarel, 1957, 52 x 42 cm
Spring, watercolor, 1957, 52 x 42 cm
177
Uždilová Bedřiška / Večer II., olej na plátně,
2002/2003, 110 x 115 cm
Evening II., oil on canvas, 2002/2003, 110 x 115 cm
Ulrich Jindřich / Květina pro
princeznu Maria Annu, olej na
dřevě, 2012, 12 x 8 cm
A Flower for Princess Mary Ann,
oil on wood, 2012, 12 x 8 cm
Tobola Jan / Nad městem, kombinovaná
technika, 2008/2012, 40 x 45 cm
Above the City, mixed media,
2008/2012, 40 x 45 cm
178
Valečka Jaroslav / Kostel, olej na plátně,
2006, 42 x 52 cm
Church, oil on canvas, 2006, 42 x 52 cm
Vaca Karel / Barevná kompozice,
kombinovaná technika na papíře,
1971, 29 x 19 cm
Color Composition, mixed media
on paper, 1971, 29 x 19 cm
Válek Jaroslav / Kinetická plastika,
kovaná nerez ocel, 2012, výška 37 cm
Kinetic Sculpture, forged stainless steel,
2012, height 37 cm
179
Válová Květa / Návrat, litografie, 1996, 14 x 21 cm
Return, lithograph, 1996, 14 x 21 cm
Válová Jitka / Úlek, litografie, 2009, 64 x 45 cm
Shock, lithograph, 2009, 64 x 45 cm
Váradiová Markéta / Nejlepší investice, kombinovaná technika, 2012, 15 x 15 x 41 cm
The Best Investment, mixed media, 2012, 15 x 15 x 41 cm
180
Vašíček Aleš / Vymezený prostor, tavené,
barevné broušené sklo, 2006, 46 x 90 x 12 cm
Designated Area, cast and cut color glass,
2006, 46 x 90 x 12 cm
Vejvodová Eva / Jeden příběh, olej na plátně,
2011, 60 x 40 cm
One Tale, oil on canvas, 2011, 60 x 40 cm
Varmuža Vratislav / Tři transvestiti, digitální tisk,
2012, 50 x 70 cm
Three Transvestites, digital print,
2012, 50 x 70 cm
181
Vejvoda Radim / Letní večer,
kombinovaná technika – monotyp,
2010, 62 x 77 cm
Summer Evening, mixed media – monotype,
2010, 62 x 77 cm
Velčovský Josef / Přelévající krajina,
litografie, 2012, 34 x 42 cm
Brimming Landscape, lithograph,
2012, 34 x 42 cm
Vávra David / Split, pastel na papíře, 2012, 30 x 39 cm
Split, pastel on paper, 2012, 30 x 39 cm
182
Vichrová Marcela / Pes přítel člověka, olej, akryl na plátně,
2006, 50 x 50 cm
Man's Best Friend the Dog, oil, acrylic on canvas,
2006, 50 x 50 cm
Vilhelmová Lenka / Tekoucí dům, tekoucí hlava
a srdce, suchá jehla, mezzotinta, 2011, 100 x 70 cm
Flowing House, Flowing Head and Heart, drypoint,
mezzotint, 2011, 100 x 70 cm
Viková Jindra / Z cyklu Brouci, serigrafie, 2006, 60 x 50 cm
From the cycle: Bugs, silkscreen, 2006, 60 x 50 cm
183
Vítečková Kateřina / Stvořitelské dny (soubor 6 litografií), barevná litografie,
1993, 6x 26 x 26 cm
Days of the Creator (a set of six lithographs), color lithograph, 1993, 6x 26 x 26 cm
Voldřichová Blanka /
Puberta, bronz, 1992,
výška 67 cm
Puberty, bronze, 1992,
eight 67 cm
Votruba Jiří / Čtyři boty Lacoste (diptych),
akryl na plátně, 2008, 2x 30 x 24 cm
Four Lacoste Shoes (diptych), acrylic
on canvas, 2008, 2x 30 x 24 cm
184
Vysušil Karel / Labyrint, barevná litografie, 2012, 91 x 66 cm
Labyrinth, color lithograph, 2012, 91 x 66 cm
Vlasáková Eva / Zátiší s konvicí a dvěma broušenými
drahokamy, akryl na plátně, 2010, 100 x 80 cm
Still Life with Pitcher and Two Cut Gemstones, acrylic on
canvas, 2010, 100 x 80 cm
Vlček Petr / Naše vášně jsou beznadějné choroby, akryl,
2012, 50 x 50 cm
Our Passions are Hopeless Diseases, acrylic, 2012, 50 x 50 cm
185
Vožniaková Ivana, Vožniaková Karolína / Eternity
(triptych), kombinovaná technika, asambláž,
2012, 3x 60 x 30 cm
Eternity (triptych), mixed media, assemblage,
2012, 3x 60 x 30 cm
Vyleťalová Olga / Lehká věž z těžké doby,
olej na plátně, 2012, 80 x 65 cm
A Light Tower from Hard Times, oil on canvas,
2012, 80 x 65 cm
Vlášková Nora B. / Báječné místo k narození, originální tisk na plátně
4/171, 1991, 70 x 51 cm
A Wonderful Place to be Born, original print on canvas 4/171,
1991, 70 x 51 cm
186
Waageová Bohunka /Vesmírný pták,
olej na plátně, 2010, 41 x 30 cm
Spacebird, oil on canvas,
2010, 41 x 30 cm
Wagnerová Barbara Issa / Kolo,
akvarel, 2010, 15 x 15 cm
Wheel, watercolor, 2010, 15 x 15 cm
Vivot Lea / Dobré ráno, bronz,
nedatováno, výška 67 cm
Good Morning, bronze, undated,
height 67 cm
Wagner Ladislav Maria / Entrée I.,
kombinovaná technika, tempera,
akrylové laky, pastelka,
2012, 35 x 25 cm
Entrée I., mixed media, tempera,
acrylic varnish, crayon,
2012, 35 x 25 cm
187
Welberts Inga / Šarm noci, olej, akryl na plátně, 2012, 80 x 100 cm
Night's Allure, oil, acrylic on canvas, 2012, 80 x 100 cm
Zábranský Vlastimil / Účastnice čtvrtého odboje
(částečně ve 3D), akryl na plátně, 2012, 50 x 40 cm
Fourth Wave Resistance Fighter (partly in 3D), acrylic
on canvas, 2012, 50 x 40 cm
Zajacová Jana / Zimní nálada, barevný linoryt, 2010, 47 x 69 cm
Hibernal Mood, color linocut, 2010, 47 x 69 cm
188
Zahel A. Adolf / Alej, olej na plátně,
1932, 109 x 89 cm
Avenue, oil on canvas, 1932, 109 x 89 cm
Zámečníková Dana / Amfitryon 12, kombinovaná technika,
2012, 53 x 73 cm
Amphitryon 12, mixed media, 2012, 53 x 73 cm
Zálešák Martin / Listy, intaglie
(umělý mramor), 2012, 36 x 36 cm
Leaves, engraved gem
(artificial marble), 2012, 36 x 36 cm
189
Zeman Petr / Mozaika,
malba na sklo, 2007, 10 x 50 cm
Mosaic, painted glass,
2007, 10 x 50 cm
Žertová Jiřina /
Černá koule,
malované sklo,
dřevo, 2012,
32 x 25 x 25 cm
Black Ball, painted
glass, wood, 2012,
32 x 25 x 25 cm
Zeman Bořek / Houslistka, akryl,
2011, 39 x 33 cm
Violinist, acrylic, 2011, 39 x 33 cm
Zemanová-Blahová Alena / Ať žijí moji přátelé,
nepřátelé, tavené sklo, 2012, 16 x 12 cm
Long Live my Friends, my Enemies, cast glass,
2012, 16 x 12 cm
190
Ženatá Kamila / Podzimní les, olej na plátně,
2011, 100 x 100 cm
Autumnal Forest, oil on canvas,
2011, 100 x 100 cm
Zoubek Olbram / Vzpomínání, cín,
částečně zlacený, 1985, výška 66 cm
Remembrance, tin, partially gilded,
1985, height 66 cm
Zoubek Václav / Métopa XXXXVII, olej na plátně, 2007, 65 x 50 cm
Metope XXXXVII, oil on canvas, 2007, 65 x 50 cm
191
Výstavu uspořádala
Nadace Charty 77
Konto BARIÉRY
ve výstavních prostorách Univerzity Karlovy
Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1
od 21. listopadu do 7. prosince 2012
Aukce 9. prosince 2012 ve 13 hodin Modrá posluchárna
Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1
Instalace výstavy:
akad. arch. Petr Keil, Miroslav Lipina
Katalog vydala Nadace Charty 77
Organizace výstavy: Božena Jirků, Indira Bornová
Životopisná data: Zuzana Divišová
Fotografie: Miroslav Feszanicz, Gabriel Urbánek
Původní grafický návrh katalogu: Eva Vlasáková
Produkce katalogu: Reader´s Digest Výběr s.r.o.
Grafická úprava a sazba: Karel Šejna
Předtisková příprava: ASTRON studio CZ, a.s.
Tisk:
Výstava a doprodej nevydražených děl na internetu:
www.kontobariery.cz

Podobné dokumenty

10. aukční salon výtvarníků

10. aukční salon výtvarníků 1990 – 1998 AVU Praha (J. Načeradský, V. Kokolia, V. Skrepl) 1995 – stáž v Kongsthögskolanu, Stockholm 1996 – stáž na Akademie der bildende Künste ve Stuttgartu Malíř. V letech 1996 – 2002 byl člen...

Více

Sestava 1 - Konto BARIÉRY

Sestava 1 - Konto BARIÉRY Zveme Vás již na jedenáctou aukci, kterou pořádá Nadace Charty 77. Naši přátelé a příznivci vědí, že její výtěžek je určen ve prospěch Konta BARIÉRY. Aukce i výstava se konají díky podpoře výtvarní...

Více

Těsnicí prvky

Těsnicí prvky Součástí výroby a distribuce technické pryže v a.s. RUBENA je i komodita těsnění zahrnující výrobu O-kroužků, manžet a dalších těsnicích prvků. Více než 50 let se v a.s. RUBENA vyrábí a vývojově ře...

Více

Vážení zákazníci, nápojový lístek si můžete stáhnout

Vážení zákazníci, nápojový lístek si můžete stáhnout Americký bar je nejstarším barem v Praze a druhým nejstarším barem v Evropě. Jeho historie sahá až do začátku minulého století, kdy byl patrně prvním významnějším veřejným místem, ve kterém se odrá...

Více

Katalog ke stažení

Katalog ke stažení dotykem s nadnárodním uměleckým hnutím, česká výtvarná scéna ani kritika ho u nás nikdy nepřijala. Jeho úspěch byl mnohým jeho vrstevníkům trnem v oku, obzvláště když v roce 1894 získal i hlavní c...

Více

Brožura L2 - eLnadruhou

Brožura L2 - eLnadruhou Finančním příspěvkem – napomůžete k realizaci projektu, který je určen pro menšinu a usnadníte tak tím jejich život, nebo životní styl Darováním spotřebního materiálu Doporučením vámi navštívené ak...

Více