Pomůcky do matematiky

Transkript

Pomůcky do matematiky
Pomůcky do matematiky
Rýsovací potřeby
tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko
Tabulky
V první řadě jsou to matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
(samozřejmě bez jakýchkoli poznámek, zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je
možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních
MFCHT (s doložkou MŠMT) a které neobsahují řešené vzorové úlohy.
Kalkulačky
Ke společné (státní) maturitní zkoušce z matematiky je povolena kalkulačka bez grafického
režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy,
nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny
algebraických nebo jiných rovnic.
Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování
a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí
nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí).
Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze
s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.
Zdroj: http://www.novamaturita.cz/povolene-pomucky-1404037382.html
Předmětová komise matematiky doporučuje následující kalkulačky Casio nebo Sharp. Student si
pořizuje kalkulačku hned na začátku studia, protože je nutné se s ní postupně naučit co nejlépe a
efektivně pracovat.
Obecná charakteristika
Používáme kalkulačku, která je povolena ke státní maturitě, má víceřádkový displej, umí
zobrazit a počítat zlomky a odmocniny, počítá logaritmus o různých základech, variace a
kombinace, má statistické funkce.
Typy Casio
Kalkulačky se liší pouze napájením/baterií
FX 350 ES PLUS CASIO
Napájení: 1x AAA baterie LR 03
Životnost baterie: 8 700 hodin
FX 85 ES PLUS CASIO
Napájení: Duální solární/bateriové
Školní kalkulátor - 252 integrovaných matematických funkcí
Výsledkem výpočtu např. zlomků je zlomek ne číselná hodnota
252 integrovaných matematických funkcí
Výpočet zlomků
Variace a kombinace
Transformace souřadnic
Statistické výpočty (standardní odchylka, regresní analýza)
Hyperbolické a inverzní hyperbolické funkce
Rozměry: 13,7 x 80 x 161mm
Hmotnost: cca 110 g
FX 82 ES PLUS CASIO
Napájení: 1x AAA baterie
Životnost baterie: 6 000 hodin
Typy Sharp
Kalkulačky se liší napájením/baterií, všechny modely jsou v pěti barvách
SHARP EL-W531X
SHARP EL-W531XH
SHARP EL-W531XG
LR44 x 1 (životnost 3 000 h)
R03 (AAA) x 1 (životnost 17 000 h)
Solar cell/LR44 x 1 (životnost 3 000 h)
Vědecký kalkulátor obsahuje 335 matematických funkcí,
"WriteView" umožňuje zápis a zobrazení výrazů v obvyklém matematickém vyjádření
Bodový displej, počet číslic na displeji - 16
Automatické vypínání
Počet vestavěných funkcí - 335
Systém zadávání dat - algebraický
Zlomky
Tréninková funkce (DRILL)
Editace předchozích výpočtů
Počet pamětí - 9
Statistické funkce
Kombinace, variace, faktoriál
Generování náhodných čísel
Trigonometrické a hyperbolické funkce
Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou
Transformace souřadnic
Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR)
Rozměry - 168 x 80 x 14 mm
Hmotnost 99 g (EL-W531X), 106 g (EL-W531XH), 100 g (EL-W531XG)

Podobné dokumenty

DUM č.3 - Faktoriál - Soukromá střední škola a jazyková škola s

DUM č.3 - Faktoriál - Soukromá střední škola a jazyková škola s ◦ Anotace, způsob použití: Vzdělávací materiál je určen pro výklad učiva v rámci matematiky pro obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, nástavbové studium- obor Podnikání . Materiál obsahuje vý...

Více

Strojírenství - Střední škola Strážnice

Strojírenství - Střední škola Strážnice Lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy Lineární a kvadratická rovnice s parametrem Obsahy a obvody rovinných obrazců Trigonometrické řešení pravoúhlého trojúhelníku, Pythagorova věta, Euk...

Více

profil 15-16 jaro, podzim

profil 15-16 jaro, podzim ** Jde o cizí jazyk, který škola vyučuje (Anglický nebo Německý jazyk) a jazyk, kterému žák byl ve škole vyučován. V případě, že zkoušku z vyučovaného jazyka koná žák povinně v rámci společné části...

Více

1 Faktoriál a kombinační čísla

1 Faktoriál a kombinační čísla minimální informace V kapitole Intuitivní kombinatorika jsme při řešení stále naráželi na součiny přirozených čísel, tak jak jdou za sebou, někdy až do 1, někdy skončily dříve. Proto si zavedeme dv...

Více