Leica Viva TPS Průvodce pro rychlý start

Transkript

Leica Viva TPS Průvodce pro rychlý start
Leica Viva TPS
Průvodce pro
rychlý start
Verze 4.0
Česky
2
Viva TPS, Úvod
Úvod


Účel tohoto manuálu
Rychlé reference ke
specifickým tématům
Pro použití produktu tím správným způsobem prosím prostudujte bezpečnostní pokyny v
manuálu Leica CS10/CS15 Manuál, Leica GS10/GS15 Manuál, Leica TS11/TS15 User
Manuál, Leica TS12 Manuál a Leica TPS1200+ Manuál.
Podrobné popisy všech funkcí a nastavení produktu a aplikací naleznete v Referenčním
manuálu Leica Viva Series.
Tento Průvodce pro rychlý start slouží jako rychlý polní referenční manuál pro okamžitý
začátek s prací s vaším vybavením Leica Viva Series. Tento manuál vysvětluje, co naleznete ve vašem kufru, jak vše do sebe pasuje a jak začít se základními aplikacemi.
Téma
Přejděte na
Co je v mém kufru?
Kapitola
UnresolvedLink
Jak vybavení do sebe pasuje?
Kapitola
UnresolvedLink
Jaká je první obrazovka po zapnutí přístroje?
Kapitola
UnresolvedLink
Jak se dostat do hlavního menu?
Kapitola
UnresolvedLink
Téma
Přejděte na
Jak se provádí výběr a pohyb po obrazovce?
Kapitola
UnresolvedLink
Co jsou průvodci?
Kapitola
UnresolvedLink
Jak začít se zakázkami a kódovými listinami?
Kapitola
UnresolvedLink
Jak používat aplikace?
Kapitola
UnresolvedLink
myWorld@Leica Geosystems (https://myworld.leica-geosystems.com) nabízí širokou
škálu služeb, informací a školícího materiálu.
S přímým přístupem do myWorld, můžete kdykoli využívat všechny příslušné služby, 24
hodin denně, 7 dní týdně. To zvyšuje vaší efektivitu a udržuje aktuální informace o vašem
přístroji díky nejnovějším informacím od Leica Geosystems.
Viva TPS, Úvod
3
4
Viva TPS, Úvod
Služba
Popis
myProducts
Jednoduše přidá všechny produkty Leica Geosystems, které vy nebo
vaše společnost vlastní. Umožňuje prohlížení podrobných informací o
vašich produktech, nákup dodatečných licencí nebo produktů péče o
zákazníky (CCP), aktualizuje verze softwaru na vámi zakoupených
produktech a udržuje jej v souladu s poslední verzí dokumentace.
myService
Slouží k prohlížení servisní historie vašich produktů v servisních centrech Leica Geosystems a k prohlížení podrobných informací o servisních úkonech prováděných na vašich přístrojích. Zobrazuje aktuální
stav a očekávané dokončení servisní opravy pro vaše přístroje, které
se právě nacházejí v servisních střediscích Leica Geosystems.
mySupport
Slouží k vytvoření nového požadavku na technickou podporu k vašemu
produktu, který bude řešen týmem Leica Geosystems ve vašem
regionu. Umožňuje prohlížení úplné historie technické podpory u
vašeho produktu a podrobných informací o každém přechozím
požadavku.
myTraining
Zdokonaluje znalosti o vašem produktu s pomocí Leica Geosystems
Campus - Informace, Znalosti, Školení. Můžete studovat nebo stahovat
nejnovější online školící materiál k vašemu produktu. Poskytuje aktuální novinky k vašim produktům a umožňuje registraci na semináře nebo
kurzy pořádané ve vaší zemi.
Viva TPS, Úvod
5
6
Viva TPS, Obsah
Obsah
V tomto manuálu
Kapitola
1
Vybavení
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
Stránka
Obsah kufru
Nastavení TPS
Nastavení SmartStation
Nastavení SmartPole
Nastavení dálkového ovládání (s RadioHandle )
Nastavení dálkového ovládání (s TCPS29 )
Připevnění CS do držáku a na tyčku
SmartWorx Viva a principy
2.1
SmartWorx Viva
2.1.1
Obrazovka
2.1.2
Ikony
2.1.3
Hlavní menu
2.1.4
Leica Oblíbené
2.1.5
Active Assist
2.1.6
Leica Exchange
8
8
16
18
21
23
24
26
30
30
32
36
41
44
47
49
2.2
2.3
3
Zakázky, data
3.1
3.2
3.3
4
Princip zacházení
Spojení TPS s CS kontrolerem
Tvorba nové zakázky
Vytvoření kódové listiny
Import ASCII dat do zakázky
Aplikační programy
4.1
4.2
4.3
4.4
Setup
Měření
Vytyčování
Referenční přímka
Doplněk A
A.1
A.2
Viva TPS, Obsah
Práce s paměťovými zařízeními
Formátování paměťového zařízení
Adresářová struktura paměťového zařízení
Doplněk B
Natažení systémových souborů
Doplněk C
Leica Geo Office
53
59
60
60
62
67
71
72
79
82
87
90
90
93
97
100
7
8
Viva TPS, Vybavení
1
Vybavení
1.1
Obsah kufru
Kufr pro přístroj a
příslušenství část 1
z2
a
b
c
d
a)
e
b)
c)
d)
e)
f)
f
g
g)
h
h)
i)
j)
TS_052
i
j
GHM007 metr pro měření výšky přístroje
a GHT196 držák metru na trojnožce
GEB221 baterie
Data kabel
GFZ3 nebo GOK6 okulár
Protizávaží pro okulár
Přístroj s trojnožkou a std. uchem a nebo
RadioHandle
Pláštěnka, sluneční clona a čistící
hadérka na dalekohled
Imbusový klíč
GEB221 baterie
GMP101 mini hranol
Kufr pro přístroj a
příslušenství část 2
z2
a
b
c
e
d
f
TS_053
Viva TPS, Vybavení
g
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kapesní nůž
Náhradní stylus
Manuály
SD karty / CompactFlash karty
Špička pro mini hranol
GKL211 nabíječka
Autoadaptér na nabíječku
9
10
Viva TPS, Vybavení
Kufr pro příslušenství k TS12 část 1 z 2
a
b
c
d
a)
b)
c)
d)
efg h i
TS12_001
j
e)
f)
g)
h)
i)
j)
GEB211/GEB212 baterie
GRZ4 / GRZ122 hranol
GRZ101 mini hranol
GAD103 adaptér na GRZ101 mini
hranol
Náhradní stylus
Imbusový klíč
GHT63 svorka
CS10 polní kontroler
GHT62 držák
SD karta / CompactFlash karta
Kufr pro příslušenství k TS12 část 2 z 2
a
TS12_002
Viva TPS, Vybavení
b
c
d
f
e
g
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
RadioHandle
GMP101 mini hranol
GKL211 nabíječka
GDC221 autoadaptér pro CS kontroler
Hrot mini hranolu
Manuály a DVD
Kabely
11
12
Viva TPS, Vybavení
Kufr pro GS15
SmartPole/SmartStation a příslušenství část 1 z 2
a
e f gh i j
SYS_019
b
c
d
k
l m n
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
GS15 přístroj
GEB211/GEB212 baterie
GRZ4 / GRZ122 hranol
Radio antény
GRZ101 mini hranol a GAD103 adaptér
Náhradní stylus
Imbusový klíč
GAD31 adaptér
CS10 polní kontroler
GHT62 držák
GHT62 držák (prodloužený)
CS15 polní kontroler
CTR16 rádio
SD karta / CompactFlash karta
Kufr pro GS15
SmartPole/SmartStation a příslušenství část 2 z 2
a
SYS_020
Viva TPS, Vybavení
b
c
g
d
e
h
f
i
j
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
RadioHandle
Ucho na přenášení
GHT63 svorka
Kabely
GDC221 autoadaptér pro CS kontroler
GAD108 rameno
GAD110 adaptér pro GS15
Manuály a DVD
GMP101 mini hranol
Hrot mini hranolu
13
14
Viva TPS, Vybavení
Kufr pro GS12
SmartPole/SmartStation a příslušenství část 1 z 2
b
c
d
e
R
TR
K
BT
PW
ON
OFF
a
a)
b)
c)
d)
e)
f gh i
SYS_033
j k
l
m
no
GS12
GEB211/GEB212 baterie
GRZ4 / GRZ122 hranol
GRZ101 mini hranol
GAD103 adaptér na GRZ101 mini
hranol
f) GAD31 adaptér
g) Náhradní stylus
h) Imbusový klíč
i) GHT63 svorka
j) CS10 polní kontroler
k) GHT62 držák
l) SD karta / CompactFlash karta
m) GHT62 držák (prodloužený)
n) CS15 polní kontroler
o) CTR16 rádio
Kufr pro GS12
SmartPole/SmartStation a příslušenství část 2 z 2
a
SYS_034
Viva TPS, Vybavení
b
f
c
d
g
e
h
i
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
RadioHandle
GMP101 mini hranol
GKL211 nabíječka
GDC221 autoadaptér pro CS kontroler
Hrot mini hranolu
GAD104 adaptér pro GS12
Manuály a DVD
Kabely
CGR10/CGR15 rádio
15
16
Viva TPS, Vybavení
1.2
Nastavení TPS
TPS setup krok za
krokem
7
2
3
6
1
1
5
5
1
4
5
TS_064
Krok

1.
Popis
Kryjte přístroj pře přímým sluncem a zabraňte nevyrovnaným teplotám okolo
přístroje.
Prodlužte nohy stativu tak, aby se vám dobře pracovalo. Postavte stativ nad
pevný bod a co nelépe vycentrujte.
Viva TPS, Vybavení
Krok
Popis
2.
Přepevněte trojnožku s přístrojem ke stativu.
3.
TS11/TS15:
Zapněte přístrojem stisknutím
. Vyberte Hlavní menu/Přístroj/TPS nastavení/Libela a kompenzátor pro aktivování laserové olovnice a elektronické
libely.
TS12:
Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON po dobu 2 s. Stiskněte USER, STAV
(F3) pro vstup do Status Menu. Vyberte Libela & Laser. olovnice pro vstup
do STAV Libely & Laser. olovnice, aktivujete tím laser. olovnici.
4.
Pohybujte nohami stativu (1) a stavěcími šrouby trojnožky (6) pro nacentrolvání
laserové olovnice (4) nad pevný bod.
5.
Nohami stativu srovnejte krabicovou libelu (7).
6.
Elektronickou libelu urovnejte pomocí stavěcích šroubů trojnožky (6).
7.
Přesně nacentrujte nad pevný bod (4) pomocí posunu trojnožky po hlavě
stativu (2).
8.
Opakujte kroky 6 a 7 dokud nebude docíleno přesné centrace a horizontace
přístroje.
17
18
Viva TPS, Vybavení
1.3
Nastavení SmartStation
SmartStation setup
krok za krokem
TS_059
Krok
Popis
1.
Nasaďte adaptér pro GS15/GS12 na přístroj pomocí držení čtyř tlačítek na něm
umístěných.
Krok

Popis
Ujistěte se, že jsou kontakty na adaptéru a na přístroji na stejné straně.
Kontakty na přístroji jsou na straně´Communication side cover.
TS_060
Viva TPS, Vybavení
Krok
Popis
2.
Připevněte GS15/GS12 na adaptér pomocí dvou klipsů.
19
Viva TPS, Vybavení
20
1.4
SmartPole setup pro
GS15 na TS15
Nastavení SmartPole
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
TS_146
Viva TPS, Vybavení
j)
k)
GS15 přístroj
RTK výměnné zařízení
GRZ122 360° hranol
CTR16 rádio
GLS30 výtyčka se zámky.
CS polní kontroler
GHT62 držák a GHT63
svorka
RH16 RadioHandle
Communication side cover,
integrovaná
TS15
Stativ
21
22
Viva TPS, Vybavení
SmartPole setup pro
GS12 na TS15
a
g
b
h
i
c
d
e
j
a)
b)
c)
d)
f
e)
f)
g)
h)
TS_147
i)
j)
GS12
GRZ122 360° hranol
CTR16 rádio
GLS12 cm/GLS12F ft výtyčka se zámky
CS polní kontroler
GHT62 držák a GHT63
svorka
RH16 RadioHandle
Communication side cover,
integrovaná
TS15
Stativ
1.5
TPS / CS nastavení
dálkového ovládání
s RadioHandle
Nastavení dálkového ovládání (s RadioHandle)
f
a
g
h
b
i
c
c
d
e
TS_144
Viva TPS, Vybavení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
360° hranol
Výtyčka na hranol
CTR16 rádio
CS polní kontroler
GHT62 držák a GHT63
svorka
RH16 RadioHandle
Communication side cover
TPS
Stativ
23
24
Viva TPS, Vybavení
1.6
TPS / CS dálkové
ovládání s TCPS29
Nastavení dálkového ovládání (s TCPS29)
a
f
b
g
h
c
d
i
e
j
TS_145
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
360° hranol
Výtyčka na hranol
CTR16 rádio
CS polní kontroler
GHT62 držák a GHT63
svorka
TPS
Stativ
TCPS29
Externí baterie
Y-kabel
Připevnění rádia na
stativ krok za
krokem
Krok
Popis
1.
GHT43 adaptér se používá na připevnění TCPS29 ke všem Leica standardním
stativům a k optimalizaci výkonu rádia.Připevněte TCPS29 na adaptér a potom
na nohu stativu.
2.
Nastavte úhel tak, aby bylo TCPS29 vertikálně.
3.
Dbejte na to, aby umístění bylo na noze, která má na sobě co nejméně kovu,
zvláště pak v horizontu antény.
Kovové objekty blízko antény mají vliv na sílu signálu.



Pro nejlepší signál umístěte
TCPS29 ve vertikální poloze cca
30 cm od hlavy stativu.
V případě potřeby utáhněte šroub,
kterým nastavujete úhel rádia.
~ 30
cm
4.
TS_065
Viva TPS, Vybavení
25
26
Viva TPS, Vybavení
1.7
Připevnění CS do držáku a na tyčku
Součásti držáku
GHT62
Držák GHT62 se skládá z několika součástí tak, jak je zobrazeno v diagramu.
d
e
f
g
a
h
i
b
c
Svorka GHT63
a) Plastická objímka
b) Svorka tyčky
c) Svěrací šroub
Držák GHT62
d) Zamykací čep
e) Horní svorka
f) Upínací deska (prodloužitelná)
g) Spodní svorka
h) Utahovací šroub
i) Rameno k namontování
TS_058
Připevnění CS
polního kontroleru a
GHT62 na tyčku krok
za krokem
Krok


1.
Popis
Používáte-li polní kontroler CS15, roztáhněte nejdříve upínací desku držáku.
Pro nasazení na hliníkovou tyčku zasuňte plastickou objímku do svorky tyčky.
Vložte tyčku do otvoru ve svorce.
Krok
Popis
2.
Připojte držák ke svorce pomocí svěracího šroubu.
3.
Upravte úhel natočení a výšku držáku na tyčce do pohodlné polohy.
4.
Utáhně svorku pomocí svěracího šroubu.
5.
Předtím, než namontujete CS
polní kontroler na upínací desku,
zkontrolujte, zda je zamykací čep
v poloze odemčeno. Pro odemčení zamykacího čepu ho stiskněte
směrem doleva.
6.
Přidržte CS polní kontroler nad držákem a přiložte dolní část CS polního kontroleru do montážní desky.
TS_055
Viva TPS, Vybavení
27
28
Viva TPS, Vybavení
Krok
Popis
7.
Mírně stlačte kontroler směrem dolů a pak přiložte
horní část CS polního kontroleru, dokud nedocvakne
celý do držáku. Při tomto úkonu pomáhají vodítka
upínací desky.
8.
Poté, co umístíte CS polní kontroler na upínací desku, zkontrolujte, zda je zamykací čep v poloze
zamčeno. Pro uzamčení zamykacího čepu ho stiskněte směrem
doprava.
TS_056
TS_054
Odebrání CS z tyčky
krok za krokem
Krok
Popis
1.
Odemkněte zamykací čep stiskem zamykacího čepu na upínací desce stiskem
směrem doleva.
2.
Přiložte dlaň na horní část CS a prsty zachyťte čep na spodní straně držáku.
3.
Stlačte horní část CS proti čepu držáku.
4.
V této poloze přizvedněte horní část CS od
držáku.
1
2
TS_057
Viva TPS, Vybavení
29
30
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
2
SmartWorx Viva a principy
2.1
SmartWorx Viva
Klávesnice
TS11/TS15
1
2
3
ABC
4
5
7
8
6
MNO
9
TUV
0
WXYZ
.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
OK
Fn
TS_087
l
m
n
o
p
q
r
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Funkční klávesy F7-F9
± klávesa
Jas
Alfanumerická klávesnice
Backspace
Hlasitost
Funkční klávesy F10 - F12
Osvětlení klávesnice
Screenshot
Začínáme se
SmartWorx Viva
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
•
•
Windows CE
Oblíbené
ESC
Šipky, OK
ENTER
Fn
ON/OFF
Domů
Funkční klávesy F1-F6
Zapněte GS GNSS nebo TPS přístroj.
Zapněte Váš CS polní kontroler a spusťte
SmartWorx Viva.
Pro informaci o průvodcích, viz.
UnresolvedLink
.



Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
31
32
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
2.1.1
Obrazovka - CS15
polní kontroler
Obrazovka
a
b
f
c
g
h
i
d
e
SYS13_028
Prvky
Prvek
Popis
Čas
Zobrazuje aktuální místní čas.
Záhlaví
Zobrazuje název okna.
Plocha obrazovky
Pracovní plocha obrazovky.
Řádek zpráv
Ukazuje zprávy po dobu 10 s.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Ikony
Záhlaví
Plocha obrazovky
Řádek zpráv
Funkční klávesy
ESC
Fn
Režim vkládání
Čas
Společné horké
klávesy
Prvek
Popis
Ikony
Znázorňují informace o stavu přístroje. Viz. . Lze použít s dotykovou obrazovkou.
ESC
Lze použít s dotykovou obrazovkou. Stejná funkce jako s
pevnou klávesou ESC. Poslední operace bude vrácena do
původního stavu.
Režim vkládání
Režim caps pro velká písmena je aktivní. Režim caps je aktivován a deaktivován stiskem klávesy CAPS.
Fn
Přepíná mezi první a druhou úrovní funkčních kláves.
Funkční klávesy
Příkazy lze spouštět pomocí kláves F1-F6 (pouze v CS15
polním kontroleru). Příkazy přiřazené horkým klávesám jsou
závislé na aktuální obrazovce. Lze je použít přímo pomocí
dotykové obrazovky.
Následující horké klávesy jsou používány v programu Leica SmartWorx Viva napříč všemi
aplikacemi.
Klávesa
Funkční
klávesa
Popis
OK
(F1)
Pro výběr zvýrazněné volby a pokračování na následující
obrazovku.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
33
34
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
klávesových kombinací
Klávesa
Funkční
klávesa
Popis
List
(F6)
Přepnutí na další záložku v aktuální obrazovce.
Help
Fn (F1)
Otevření Leica SmartWorx Viva online helpu.
Domů
Fn (F2)
Přesun kurzoru na začátek seznamu v aktuální obrazovce.
Konec
Fn (F3)
Přesun kurzoru na konec seznamu v aktuální obrazovce.
Ven
Fn (F6)
Uzavření aktuální aplikace a návrat na obrazovku, ze
které byla aplikace spuštěna.
Klávesa
Funkce
Fn
+
1
Držet Fn zatímco mačkáte 1. Zvyšuje jas displeje.
Fn
+
3
Držet Fn zatímco mačkáte 3. Zvyšuje hlasitost reproduktoru na CS kontroleru.
Fn
+
4
Držet Fn zatímco mačkáte 4. Snižuje jas displeje.
Fn
+
6
Držet Fn zatímco mačkáte 6. Zvyšuje hlasitost reproduktoru na CS kontroleru.
Klávesa
Funkce
Fn
+
0
Držet Fn zatímco mačkat 0.
Fn
+
.
Držet Fn zatímco zmáčknout. Sejmout screenshot aktuální obrazovky SmartWorx Viva.
Více na
UnresolvedLink
.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
35
36
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
2.1.2
Ikony
Popis
Ikony na obrazovce zobrazují informace o stavu přístroje.

Tyto ikony poskytují informace vztažené k základním funkcím přístroje. Zobrazované
ikony závisí na typu používaného přístroje a aktuální konfiguraci přístroje.
Lišta ikon - TPS
Režim
a
b
c
d
e
f
g
h
i
SYS13_026
a)
b)
c)
d)
e)
Automatické cílení
Hranol
Režim měření
Poloha přístroje I&II/Kompenzátor
Aktivní přístroj
f)
g)
h)
i)
Kamera
Online stav internetu (TPS), Active
Assist service nebo Leica Exchange
service
Paměť (SD karta/USB stick/Vnitřní
paměť) nebo Linie/plocha/auto body
Stav baterie (polní kontroler/přístroj)
Ikony
Ikona
Popis
Automatické cílení
Zobrazuje aktuální automatické cílení, PowerSearch nebo
hranol hledat/lock.
Hranol
Zobrazuje vybraný hranol.
Režim měření
Zobrazuje vybraný režim měření. Ikona červeného laseru je
zobrazena, když je červený laser aktivní.
Stav kompenzátoru a
Zobrazuje ikony vypnutého kompenzátoru nebo kompenpoloha dalekohledu I nebo zátoru mimo rozsah nebo polohy dalekohledu I nebo II.
II
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
37
38
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Ikona
Popis
Aktivní přístroj
Zobrazuje přístroj, který je aktuálně nakonfigurován a je
právě aktivní. Pokud je nakonfigurován více než jeden
přístroj, tak je aktivní ten, který je zobrazen v popředí ikony.
Kamera
Vyberte tuto ikonu pro práci s kamerou.
Internet online stav
Zobrazuje online stav internetu TPS.
Leica Exchange služba
Zobrazeno, když je TPS připojen ke službě Leica
Exchange.
Služba Active Assist
Zobrazeno, když je TPS připojen ke službě Leica
Exchange.
GNSS ikony
Ikona
Popis
Správa dat
Vyberte tuto ikonu pro otevření záložek pro práci s Body,
Linie nebo Plochy. Když jsou otevřeny linie nebo plochy,
tak se zde zobrazí ikona.
Paměť
Zobrazuje stav vnitřní paměti nebo paměťového zařízení.
Baterie
Zobrazuje stav a umístění baterie.
Ikona
Popis
Stav pozice
Zobrazuje stav aktuální pozice. Jakmile se tato ikona objeví,
tak je přístroj ve stavu, kdy s ním lze začít prakticky pracovat.
Počet viditelných družic
Zobrazuje počet teoreticky viditelných družic nad konfigurovanou výškovou maskou podle aktuálního almanachu.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
39
40
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Ikona
Popis
Přijímané družice
Zobrazuje počet družic, které se podílejí na řešení aktuální
vypočtené pozice.
Počet přijímaných družic se může lišit od počtu viditelných družic. Tento rozdíl může být způsoben tím,
že družice jsou v zákrytu za překážkou nebo observace na tyto družice obsahují příliš mnoho šumu.

Real-time zařízení
Zobrazuje nakonfigurované real-time zařízení.
Stav real-time
Zobrazuje stav používaného real-time zařízení.
2.1.3
Hlavní menu
Hlavní menu
OK
Pro výběr zvýrazněné volby a pokračování na následující obrazovku.
Mapa
Otevřít Klik v mapě.
Fn Režim
Pro přepínání mezi režimy GPS a TPS
Fn Ven
Pro zavření Leica SmartWorx Viva
softwaru.
Hlavní menu funkce
Hlavní menu
funkce
Popis
Do práce!
•
Pro výběr a spuštění aplikace.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
41
42
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Hlavní menu
funkce
Popis
Zakázky, data
•
Pro správu zakázek, dat, kódových listin, GNSS antén, odrazných hranolů a souřadnicových systémů.
•
Pro export dat ze zakázky v přístroji do souboru na paměťovém zařízení v uživatelském ASCII nebo DXF formátu.
•
Pro import ASCII, GSI nebo DXF dat ze souboru na paměťovém zařízení do zakázky v přístroji.
•
Pro kopírování bodů mezi zakázkami.
Přístroj
•
Pro přístup ke všem konfiguračním parametrům, které se týkají měření, přístroje a rozhraní.
•
Prohlížet různá stavová okna přístroje.
•
TS11/TS15: Konfigurace kamery, když je nainstalována.
Hlavní menu
funkce
Popis
Uživatel
•
Pro formátování paměťového zařízení.
•
Pro natažení souborů významných pro funkcionalitu přístroje,
například souborů firmwaru, jazykových souborů a licenčních
klíčů.
•
Pro přenos dat mezi paměťovým zařízením a standardním a
jednoduchým FTP serverem.
•
Pro prohlížení souborů na paměťovém zařízení nebo vnitřní
paměti.
•
Vstup do všech konfigurací týkající se nastavení systému a
pracovnáho stylu.
•
TS11/TS15: Zkontrolovat a nastavit kompenzátor, indexovou
chybu a chybu záměrné přímky.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
43
44
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
2.1.4
Leica Oblíbené
Popis
Často používaná nastavení lze rychle zpřístupnit a měnit pomocí obrazovek Leica TPS
Oblíbené a Leica GPS oblíbené. Změny jsou aplikovány bezprostředně bez přerušení
práce.
Tyto obrazovky zobrazují ikony pro rychlou aktivaci funkcí nebo změnu nastavení.
Přístup
Pro TPS:
•
Klikněte na ikonu cílení na hranol nebo vyberte
Pro GPS:
•
Klikněte na ikonu stavu pozice nebo vyberte
.
.
Leica TPS Oblíbené
OK
Pro potvrzení vybraných nastavení
nebo pro přístup k vybrané funkci.
Fn Ven
Pro opuštění obrazovky.
Pro změnu na jedno ze zobrazených nastavení nebo přístup k rychlé volbě funkce
proveďte jeden z následujících kroků;
•
Klikněte na ikonu na dotykové obrazovce.
•
Zvýrazněte pole a stiskněte
.
•
Zvýrazněte pole a stiskněte
•
•
Zvýrazněte pole a stiskněte OK.
Stiskněte číslo vedle nastavení nebo funkce.
OK
.
Leica GPS oblíbené
OK
Pro potvrzení vybraných nastavení
nebo pro přístup k vybrané funkci.
Fn Ven
Pro opuštění obrazovky.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
45
46
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Pro změnu na jedno ze zobrazených nastavení nebo přístup k rychlé volbě funkce
proveďte jeden z následujících kroků;
•
Klikněte na ikonu na dotykové obrazovce.
•
Zvýrazněte pole a stiskněte
.
•
Zvýrazněte pole a stiskněte
•
•
Zvýrazněte pole a stiskněte OK.
Stiskněte číslo vedle nastavení nebo funkce.
OK
.
2.1.5
Active Assist
Popis
Active Assist je online nástroj pro podporu umožňující Leica technické podpoře dálkově
řídit TS11/TS15 nebo CS10/CS15 kontrolery.

Je potřeba mít platnou licenci CCP a licenci pro Active Assist.
Active Assist lze aktivovat pouze z Leica
TPS Oblíbené a Leica GPS oblíbené. Viz.
UnresolvedLink
.
Přístup
Použití Active Assist
krok za krokem
Krok
Popis
1.
Aktivujte internetové přopojení buď přes BT pomocí mobiního telefonu a nebo
pomocí integrovaného modemu v CS10/CS15 kontrolerech.
2.
Zavolejte podporu LEICA.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
47
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Krok
Popis
3.
Vyberte Spustit Aktivní asistent pro připojení k službě.
4.
Sdělte číslo zobrazené na obrazovce.

5.
Leica podpora má nyní dálkový přístup do vašeho přístroje TPS nebo CS.
Vyberte Ukonči Aktivní asistent pro odpojení od služby.
48
2.1.6
Leica Exchange
Popis
Leica Exchange je online služba umožňující výměnu dat mezi uživateli.Například:
•
Uživatel pošle naměřená data do kanceláře.
•
Uživatel pošle jinému uživateli svoji kódovou listinu.
Služba je dostupná na přístrojích TS11/TS15 a na CS10/CS15 polních kontrolerech.
Požadavky
•
Platné předplatné Leica Exchange
•
SmartWorx Viva 4.0 nebo vyšší
•
Leica Exchange licence na CS kontroleru/TS
A / NEBO
•
Leica Exchange entitlement ID nahrané na vašem počítači s Leica Exchange Office
Tvorba Uživ. jméno a
Heslo krok za
krokem
Krok Popis
1.
Objednejte Leica Exchange předplatné. Obdržíte formulář pro předplatné.
2.
Vezměte vaše ID na formuláři a přihlašte se do myWorld (https://myworld.leicageosystems.com).
3.
Běžte do myTrustedServices.
4.
My Trusted Services záložka, vyberte Add Service a zadejte vaše ID předplatného.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
49
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
50
Krok Popis
5.
Leica Exchange služba se zobrazuje v záložce My Trusted Services. Jakmile je
služba Leica Exchange registrována, tak můžete přiřadit uživatele k této službě v
záložce My Users.
6.
Klikěnte na Add a zadejte nového uživatele služby.
Pro každého uživatele:
•
Kontaktní informace
•
Unikátní uživ. jméno.
•
Heslo
Uživ. jméno a heslo je potřeba zadat vždy při přístupu do služby Leica Exchange.
Leica Exchange službu lze využívat z SmartWorx Viva nebo z Leica Exchange
PC Office software.

Po registraci ID v myWorld je předpaltné aktivní a plně přístpné.Celková kvóta je
zobrazena a zároveň také zbývající GB a GB/měsíc.
Leica Exchange lze spustit z Nástroje a
utility nebo přímo horkou klávesou (pouze
na CS15 kontroleru).
Přístup
Když je uživatel připojen, tak je přístupné pouze Hlavní menu Leica Exchange Hlavní
menu. Když není připojen žádný uživatel, tak je přístupný Leica Exchange.
Používání Leica
Exchange krok za
krokem
Krok
Popis
1.
Aktivujte internetové přopojení buď přes BT pomocí mobiního telefonu a nebo
pomocí integrovaného modemu v CS10/CS15 kontrolerech.
2.
Zalogujte se do Leica Exchange.
Uživatelské jméno a heslo musíte vždy vložitLeica Exchange.
Při prvním přihlášení je nutné souhlasit s podmínkami používání Leica
Exchange.



Leica Exchange Hlavní menu je zpřístupněno.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
51
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
52
Krok
Popis
3.
Vyberte jednu z možností:
•
Poslat data..
•
Přijmout data..
•
Stav přenosu..
•
Konfig..
•
Stav spojení..
•
Ven a zůstat přihlášen
•
Ven a odhlásit
4.
Vyberte Ven a odhlásit pro odpojení z Leica Exchange služby a pro návrat do
Hlavní menu.
Když chcete jen návrat do Hlavní menu, ale zůstat stále připojená, tak
vyberte Ven a zůstat přihlášen.

2.2
Přístup k položkám
menu
Princip zacházení
Popis
Ilustrace
Jsou tři způsoby přístupu k položkám v menu.
1 Pomocí funkce dotykové obrazovky. Klikněte
na položku menu pomocí dodávaného stylusu.
2
Pomocí navigačních šipek nahoru a dolů.
Přesuňte zvýraznění na položku menu. Vyberte
OK nebo stiskněte tlačítko OK
nebo tlačítko
ENTER
.
OK
3
Pomocí numerických kláves. Vyberte číslo,
které odpovídá položce menu. Například stiskněte 1 z menu Zakázky, data pro přístup k
obrazovce Nová zakázka.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
53
54
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Přístup k výběrovému seznamu
Popis
Ilustrace
Šipka dolů vedle položky znamená, že je k dispozici
více voleb ve výběrovém seznamu.
Box a šipka dolů vedle položky znamená, že je k
dispozici více voleb a funkcí v oddělené obrazovce.
Pro přístup do seznamu nebo obrazovky použijte
kliknutí na ikonu pomocí dotykové obrazovky nebo
přesuňte zvýraznění na položku a stiskněte klávesu
ENTER
.
Přístup k záložce v
rámci jedné obrazovky
Popis
Pro přístup do jiné záložky v rámci jedné obrazovky
proveďte jeden z následujících kroků:
•
Klikněte na záložku pomocí dotykové obrazovky nebo
•
Vyberte List dokud se požadovaná záložka
nezobrazí
Ilustrace
Opouštění obrazovky bez provedení
změn
Průvodci
Popis
Ilustrace
Pro opuštění obrazovky bez provedení změn
proveďte jeden z následujících kroků:
•
Klikněte na ikonu Návrat nebo
•
Stiskněte klávesu ESC
Náseldující průvodci jsou Vám k dispozici pro usnadnění každodenní práce. Každý z nich
Vás povede po sobě následujícími kroky nebo úlohami, které mají své určité pořadí.
Podrobné popisy průvodců naleznete v Leica Viva Series Technickém referenčím manuálu.
Průvodce
Popis
Průvodce spušt. SmartWorx
Definuje chování vašeho přístroje při spuštění.
Průvodce RTK roverem
Nastavuje váš real-time rover.
Průvodce GS spojením
Spojuje CS kontroler s GS.
Průvodce TPS spoj.
Spojuje váš CS polní kontroler s vaší TPS totální
stanicí.
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
55
56
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Vyfotit pomocí integrované kamery.
Průvodce
Popis
Průvodce internetem
Spojení CS kontroleru k internetu.
Průvodce CS spojení
Spojení CS kontroleru s TS11/TS15.
Průvodce pracovními styly
Konfigurace parametrů a funkcí programu
SmartWorx Viva tak, aby vyhovovaly vaším pracovním metodám a uložení nastavení v pracovních
stylech.
Průvodce kalibrací přístroje
TS11/TS15. Kontrola a adjustace přístroje v terénu
pomocí specifických měřických procedur.
Krok
1.
Popis
Klikněte na ikonu kamery
klikněte na ikonu fotoaparátu pro vstup do aplikace Snímání obrázků kamerou.
CS kontroler spojený s TS11/TS15 může používat obě kamery v TPS
a v CS a to přepínáním dvou záložekSnímání obrázků kamerou (TS
širokoúhlá a CS kamera). Přepínáním mezi záložkami přepínáte
mezi kamerami, které používáteList.

2.
Nasměrujte kameru do požadovaného směru.
3.
Zkontrolujte obraz na displeji.
Krok
Popis
4.
Stiskněte OK nebo Zachyť pro pořízení fotky.
5.

Zachyť a potom Ulož.
Fotku lze doplnit kresbou.Klikněte
ikonu na nástrojové liště.Zobrazí
se
ikona. Zobrazí se doplňkové ikony pro typ čáry, barvu čáry, tlušťku
čáry.Obrázkem nelze pohybovat.
6.
Stiskněte Ulož pro uložení fotky s kresbou. Otevře se okno s potvrzením. Obrázek lze spojit s bodem, linií nebo plochou.
7.
•
•
•
Stiskněte Posled. pro spojení s naposledy změřeným bodem.
Stiskněte Vybrat pro spojení s libovolným bodem, linií, plochou ze
seznamu.
Stiskněte Ne pro uložení do zakázky bez spojení s konkrétním bodem, liní
nebo plochou.
Po uložení můžete budete znovu nasměrování do obrazovky fotoaparátu (Snímání obrázků kamerou).

Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
57
58
Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
Screenshot
Krok
Popis
1.
Stiskněte horkou klávesu Uživ - Sejmutí obrazovky nebo držte Fn a zároveň
stiskněte ’.’. Aktuální obrazovka je tímto sejmuta SmartWorx Viva a můžete
vkládat vaše poznámkyPoznámky v obrázku.
Horké klávesy nejsou dostupné na CS10 kontroleru.
2.

Fotku lze doplnit kresbou. Klikněte
ikonu na nástrojové liště. Zobrazí
se
ikona. Zobrazí se doplňkové ikony pro typ čáry, barvu čáry, tlušťku
čáry. Obrázkem nelze pohybovat.
3.
Stiskněte Ulož pro uložení screenshotu. Otevře se okno s potvrzením. Screenshot lze spojit s bodem, linií nebo plochou.
4.
•
•
•
Stiskněte Posled. pro spojení s naposledy změřeným bodem.
Stiskněte Vybrat pro spojení s libovolným bodem, linií, plochou ze
seznamu.
Stiskněte Ne pro uložení do zakázky bez spojení s konkrétním bodem, liní
nebo plochou.
Jakmile screenshot uložíte, tak budete přesměrování do posledního
aktivního okna.

2.3
Spojení TPS s CS
kontrolerem krok za
krokem
Spojení TPS s CS kontrolerem
Krok
Popis
1.
Nastavení TPS. Viz.
UnresolvedLink
.
2.
Připevněte CS kontroler pomocí popruhu k ruce a nebo CS pomocí držáku k
výtyčce.
3.
Zapněte TPS a CS kontroler.
Ujistěte se, že je TPS připraveno pro dálkové ovládání. RCS režim je
dostupný pouze pro CS15 kontrolery, přičemž režim datalogger je
dostupný pro všechny CS kontrolery.
4.
Zapněte SmartWorx Viva. Viz.
UnresolvedLink
.
5.
Vyberte Hlavní menu: Přístroj\Spojení..\Průvodce spojením TPS to start
the Průvodce spojením TPS. Pro detailní popis se podívejte do Viva Series
Technical Reference Manual.
6.
Následujte Průvodce spojením TPS a spojte TPS s CS kontrolerem.

Viva TPS, SmartWorx Viva a principy
59
60
Viva TPS, Zakázky, data
3
Zakázky, data
3.1
Tvorba nové zakázky
Vytvoření nové
zakázky krok za
krokem
Obecné kroky k vytvoření Vaší první zakázky v programu SmartWorx Viva.
Vytvoření Vaší první zakázky
•
Z Hlavního menu vyberte Hlavní menu Zakázky,
data OK.
•
Vyberte Nová zakázka z menu Zakázky, data a
stiskněte OK.
•
•
•
Zadejte název zakázky.
Použijte List pro přepínání mezi záložkami pro
správné nastavení Kódová listina, CAD
soubory, Souř systém, TPS měřítko a Průměrování.
Stiskněte Ulož pro uložení zakázky.

Viva TPS, Zakázky, data
Právě jste dokončili vytvoření vaší první
zakázky, která je tímto vybrána jako aktuální
pracovní zakázka.
Hlavní menu
61
62
Viva TPS, Zakázky, data
3.2
Vytvoření kódové listiny
Vytvoření kódové
listiny krok za
krokem
Obecné kroky k vytvoření Vaší první kódové listiny v programu SmartWorx Viva.
Vytvoření Vaší první kódové listiny
•
ZHlavní menu, vyberte Zakázky, data a stiskněte OK.
•
Vyberte Vlastnosti zakázky z menu Zakázky,
data a stiskněte OK.
•
•
Viva TPS, Zakázky, data
Stiskněte List pro změnu záložky na Kódová
listina.
Klikněte na výběrový seznam pro otevření obrazovky Kódová listina.
•
Stiskněte Nový.. pro vytvoření nové kódové
listiny.
•
•
Napište Název (Popis a Autor jsou nepovinné).
Stiskněte Kódy.. pro otevření obrazovky Kódy.
63
64
Viva TPS, Zakázky, data
Vytvoření kódu
•
Stiskněte Nový.. pro vytvoření nového kódu.
•
•
•
Napište Kód (EL) a Popis (Light Pole), vyberte
Skupina kódů* (Electric), Typ kódu (Bod) a
Čárová kresba (Nic) a vytvořte nějaký atribut
(Obvod).
Stiskněte Uložit pro uložení nového kódu.
* Skupina kódů musí být před výběrem vytvořena.
Stiskněte OK pro návrat do obrazovky Nová
kódová listina.
Uložení kódové listiny
•
Stiskněte Uložit pro uložení vaší kódové listiny.
Budete automaticky vráceni do obrazovky Kódová listina.
•
•
Stiskněte OK pro návrat do záložky Vlastnosti
zakázky:, Kódová listina.
Stiskněte Ulož (Ulož) pro uložení vaší zakázky a
návrat do Hlavního menu (Hlavní menu).

Viva TPS, Zakázky, data
Právě jste vytvořili vaší první kódovou listinu
s kódem a skupinou kódů a připojili jste ji k
vaší aktuální pracovní zakázce.
65
Viva TPS, Zakázky, data
66
3.3
Import ASCII dat do zakázky
Cíl
Import bodových objektů do pracovní zakázky pomocí funkce Import ASCII dat.

Minimálně jeden ASCII soubor s jakoukoli příponou musí být uložen v adresáři \DATA na
vnitřní paměti nebo paměťovém zařízení.
Import ASCII dat
krok za krokem
Spuštění ASCII Importéru
•
Hlavní menu Zakázky, data.
•
Viva TPS, Zakázky, data
V menu Zakázky, data vyberte Import dat,
potom Import ASCII dat do obrazovky Import
ASCII dat.
67
68
Viva TPS, Zakázky, data
•
•
Vyberte paměťové zařízení, typ dat (ASCII data),
soubor pro import, pracovní zakázku, do které
budou data importována, a nadefinujte, jestli
budou nějaké řádky považovány za hlavičku.
Vstupte do obrazovky Konfigurace (Konfg..).
Konfigurace ASCII Importéru
•
Vyberte Oddělovač.
•
Nadefinujte pozice ID bodů, Y (East), X (North),
výšek a kódů (pokud jsou k dispozici).
•
Potvrďte konfigurační nastavení a vraťte se do
obrazovky Import ASCII dat (OK).
•
Vstupte do obrazovky Definice typu výšek a
Y(East) (Fn Hts..).
Nadefinujte typ výšek a souřadnice Y(East) pro
import
•
Nadefinujte, jak budou importovány výšky (Ortometrické nebo Elipsoidické) a souřadnice
Y(East).
•
Potvrďte konfigurační nastavení a vraťte se do
obrazovky Import ASCII dat (OK).
Import ASCII dat
•
Naimportujte ASCII data do pracovní zakázky
(OK).
•
Viva TPS, Zakázky, data
Po naimportování ASCII dat do pracovní zakázky
ukončete import (Ne) Hlavní menu (Ano).
69
70
Viva TPS, Zakázky, data

Právě jste dokončili import ASCII dat do
aktivní pracovní zakázky.
4
Aplikační programy
Začínáme
Viva TPS, Aplikační programy
•
Zkontrolujte, zda používáte správný pracovní styl
(viz. Uživatel, Průvodce pracovními styly).
•
Zkontrolujte, zda používáte správnou pracovní
zakázku (viz. Zakázky, data, Výběr pracovní
zakázky).
71
72
Viva TPS, Aplikační programy
4.1
Setup
Cíl
Nastavte souřadnice stanoviska a orientaci vaši TPS pomocí TPS měření a/nebo GNSS
měření.
Setup v SmartStation krok za krokem
Setup
•
V menu Do práce! menu, vyberte Setup.
•
Vyberte jednu z následujích metod a stiskněte
OK:
– Nastavení orientace
– Známý bod zpět
– Více orientací
– Přenos výšek
Toto jsou metody použitelné v případě SmartStation.
Nastavení stanoviska
•
Bod stanoviska z: Vyberte GPS - SmartStation.
•
Výška stroje: Zadejte výšku přístroje.
Ujistěte se, že je zvolen správný typ antény. Je rozdíl
mezi vertikálním odsazením antén nasazených na
TPS a to GS12/GS15.
•
OK pro vstup do GPS obrazovky.
Nastavení stanoviska
•
Měřit spustit měření.
•
Stop ukončit měření.
•
Ulož uložit bod.
Vybrat souřadnicový systém.
Když nebyl vybrát souřadnicový systém:
•
Místní pro vstup to Jedno-kroková s 1 bodem
NEBO
•
SouSys vstup do Souřadnicové systémy a
vybrat existující souřadnicový systém. V této
obrazovce je možné vytvářet i editovat aktuální
souřadnicové systémy.
Viva TPS, Aplikační programy
73
74
Viva TPS, Aplikační programy
•
•
•
Název SouřSys Vložte název místního souřadnicového systému.
Vložte místí souřadnice stanoviska.
OK pro nastavení souřadnicového systému.
Nastavení orientace stanoviska
•
ID záměry zpět. Vyberte číslo bodu orientace.
•
Vzdál měření bodu.
•
Nastav nastavení orientace a návrat do Hlavní
menu.

Nyní jste provedli setup SmartStation.
Setup se SmartPole
krok za krokem
Setup
•
V menu Do práce! menu, vyberte Setup.
•
Vyberte jednu z následujích metod a stiskněte
OK:
– Více orientací
– Protínání zpět
– Známý bod zpět
Toto jsou metody použitelné v případě SmartPole.
•
Proces pro Metoda setupu:Prot. zpět je
zobrazen zde.
Vložte stanovisko
•
ID stanoviska Vložte název stanoviska.
•
Výška stroje: Zadejte výšku přístroje.
•
Když všechny vaše orientace pocházejí z GPS,
tak nechte prázdné Užít řídící zakázku pro cílové body nevybírat.
•
OK pro vstup do obrazovky měřit orientace.
Viva TPS, Aplikační programy
75
76
Viva TPS, Aplikační programy
Měřit orientace
•
Výška cíle. Vložte výšku hranolu. Když vstupíte
do GPS Měření, tak je ihned aplikována správna
výška antény.
•
GPS před prvním vstupem do GPS Měření před
spuštěním této obrazovky.
•
•
•
Měřit spustit měření.
Stop ukončit měření.
Ulož uložit bod a automaticky se vrátit do Měřit
cíl 1 v režimu TPS.
•
Měřit pro měření orientace 1 s TPS.
Obrazovka se automaticky změní na Měřit cíl 2.
•
Opakujte předchozí kroky, dokud nezměříte
všechny orientace.
GPS pro vstup do GPS Měření před měřením
Měřit cíl, potom
Měřit pro měření orientace s TPS.
Jakmile bylo změřeno dostatek orientací, tak
se objeví klávesa Výpoč..
Výpoč. pro výpočet stanoviska.

•
Nastavení stanoviska
•
Prohlížení výsledků setupu.
•
Nastav nastavení orientace a návrat do Hlavní
menu.

Viva TPS, Aplikační programy
Nyní jste provedli setup s SmartPole.
77
Viva TPS, Aplikační programy
78
4.2
Měření
Cíl
Měření bodových objektů (požárních hydrantů, pouličních lamp atd.) s manuálním výběrem kódů.
Měření bodových
objektů krok za
krokem
Začátek měření
•
V menu Do práce! vyberte Měření a vstupte do
Měření.
•
Viva TPS, Aplikační programy
Přepněte na záložku Kód.
79
80
Viva TPS, Aplikační programy
Výběr kódu
•
Označte Kód a vyberte např. kód EL (Sloup elektrického osvětlení). Pro výběr kódu EL klikněte na
kód nebo nebo napište písmena pro otevření roletového seznamu a vyhledejte kód.
Vložte hledaný text jako v případě kódu.

Měření bodových objektů
•
Jakmile je kód vybrán, stiskněte Měřit pro změření bodového objektu.
•
•
Jakmile se měření zastaví, objeví se obrazovka
Vložte povinný atribut, protože atribut Diameter
(Obvod) je povinný a přitom nevyplněný.
Vložte obvod např. 300 (mm) a stiskněte OK pro
uložení bodu.


Viva TPS, Aplikační programy
Dokončili jste měření vašeho prvního bodového objektu.
Jakmile je bod uložen, zobrazí se uložený
kód a hodnota atributu.
81
Viva TPS, Aplikační programy
82
4.3
Vytyčování
Cíl
Vytyčování bodových objektů. Pro usnadnění si před vytyčováním bodových objektů
nadefinujeme filtr. Tento filtr bude nadefinován tak, že budou k dispozici pouze body určitého kódu a zároveň ještě nebyly vytyčeny.
Pro urychlení tohoto pracovního příkladu přeskočte kroky týkající se filtrů a pokračujte přímo vytyčováním bodových objektů.

Vytyčování bodových objektů krok za
krokem
Začátek Vytyčování
•
V menu Do práce! vyberte Vytyčování a vstupte
do Vytyčování.
Vytyčování
•
Vyberte zakázku, ve které jsou obsaženy vaše
bodové objekty k vytyčení.
•
Stiskněte OK pro vstup do obrazovky Vytyčování.
Konfigurace Vytyčování
•
Stiskněte Fn Konfg.. pro vstup do obrazovky
Konfigurace.
•
Viva TPS, Aplikační programy
Nakonfigurujte následující nastavení:
•
Záložky Obecné, Řízení kvality a Protokol:
Ponechte všechna nastavení nezměněná.
•
Záložka Výšky: Zaškrtněte Odsadit výšky
všech vytyčovaných bodů a nastavte
Odsazení výšek na 0.000 m.
83
84
Viva TPS, Aplikační programy
•
•
Grafika stránka: Nastavit Navigační směr:
Sledovat šipku a Navigace pomocí: Vpř/vzd,
vle/vpr.
Stiskněte OK pro návrat do obrazovky Vytyčování.
Nastavení filtrů
•
Klikněte na políčko se šipkou dolů vpravo od ID
bodu pro otevření obrazovky Data. Budou zobrazeny všechny body uložené v řídící zakázce.
•
Stiskněte Fn Filtr.. pro vstup do obrazovky Třídění a filtry.
•
•
Nastavte Filtrovat podle: Kód bodu.
Stiskněte Kódy.. pro vstup do obrazovky Filtr
bodových kódů.
•
Stiskněte Žádný pro nastavení všech kódů na
Žádný.
Najeďte na kód EL a stiskněte Užít pro jeho aktivaci.
Stiskněte OK pro návrat do obrazovky Třídění a
filtry.
•
•
•
Viva TPS, Aplikační programy
Stiskněte Vytyčit pro vstup do obrazovky Vytyčovací filtr.
85
86
Viva TPS, Aplikační programy
•
•
Nastavte Prohl.: Body k vytyčení.
Stiskněte třikrát OK pro návrat do obrazovky
Vytyčování.
Vytyčení vašeho prvního bodového objektu
•
Navigujte se na bod a stiskněte Vzdál.
•
I během měření bodů jsou stále na očích souřadnicové rozdíly mezi vytyčovaným a přeměřovaným bodem.

•
Pro vytyčování lze použít režim kontinuálního
měření.
Další bod k vytyčení se automaticky zobrazí
jamile dáte Měřit.
Právě jste dokončili vytyčení vašeho prvního
bodu.

4.4
Referenční přímka
Cíl
Měření nebo vytyčování bodových objektů (požární hydranty, pouliční osvětlení atd.) relativně k referenční přímce.
Měření bodových
objektů relativně k
referenční přímce
krok za krokem
Začátek Měř. k refer. přímce
•
V menu Do práce! vyberte Měření+ a vstupte do
menu Měření+.
Vytyčování k referenční přímce lze také
otevřít přes Do práce! / Vytyčování+ / Vytyčit k ref. přímce.

•
Viva TPS, Aplikační programy
Vyberte Měř. k refer. přímce a pokračujte (OK).
87
88
Viva TPS, Aplikační programy
Nadefinujte Úloha ref. přímky
•
Nastavte Úloha ref. přímky: Měřit k přímce a
pokračujte (OK).
Výběr řídící zakázky
•
Vyberte zakázku, která obsahuje body potřebné k
definování referenční přímky.
•
Stiskněte OK pro vstup do obrazovky Užij refer.
přímku.
Nadefinujte referenční přímku
•
Nastavte Vytvořit linii pomocí: 2 body
•
Vyberte Počáteční bod
•
Vyberte Koncový bod
•
Stiskněte OK pro vstup do obrazovky Měření
bodů.
Změřte bodový objekt relativně k referenční přímce
•
V obrazovce Měření bodů stiskněte Měřit pro
změření bodu.
Právě jste dokončili měření vašeho prvního
bodového objektu relativně k referenční přímce.

Viva TPS, Aplikační programy
89
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
90
Doplněk A
Práce s paměťovými zařízeními
A.1
Formátování paměťového zařízení
Obecné
Formátování paměťového zařízení před ukládáním dat je požadováno, když je toto zařízení nové nebo když z něj musí být smazána všechna data.
Aktivací příkazu k formátování budou ztracena všechna data. Ujistěte se před formátováním, že jsou všechna důležitá data z peměťového zařízení zálohována. Jestliže se formátuje vnitřní paměť, ujistěte se, jestli jsou všechna důležitá data nejdříve přenesena do
počítače.
Formátování paměti umožní zařízení býti kompatibilní se System 1200 s firmare vyšším
jak 7.60. Aby je bylo možno znovu použít se System 1200, je třeba zařízení přeformátovat
v přístroji System 1200.
Pro opuštění obrazovky bez formátování paměťového zařízení stiskněte klávesu ESC. To
vrátí předchozí obrazovku bez spuštění příkazu k formátování.
Formátování
paměťového zařízení krok za krokem
•
Z okna Hlavní menu vyberte Uživatel\Nástroje a
další utility\Formátování pamětí
•
Paměťové zařízení: Vyberte zařízení k naformátování
Vyberte OK pro pokračování ve formátování.
•
•
•
•
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
Vyberte Ano pro dokončení formátování paměťového zařízení NEBO
Vyberte Ne pro zrušení formátování paměťového
zařízení a návrat do Formátování paměť. zaříz..
Jakmile je formátování paměťového zařízení
dokončeno, systém se vrátí do okna Hlavní
menu.
91
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
92
A.2
Adresářová struktura paměťového zařízení
Adresářová struktura
|—— CODE
|
|—— CONFIG
|
|
|
|—— RTK_PROFILE
|
|
|
|——
SKETCH_TEMPLATE
|
|
|
|—— USERMANAGEMENT
|
|—— CONVERT
|
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
•
Kódová listina, různé soubory
•
Soubory pracovních stylů (*.xfg)
•
RTK profilové soubory (*.rpr)
•
Uživ. šablony (*.jpg) pro kreslení
•
soubory administrátorských nastavení (*.usm)
•
Formátové soubory (*.frt)
93
94
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
|—— DATA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|—— GPS
|
|
|
|
|
|—— CSCS
|
|
|
|
|
|—— GEOID
|
|
|
|
|
|—— RINEX
|
|
|
|—— XML
|
|—— DBX
•
•
ASCII (*.txt), DXF (*.dxf), LandXML (*.xml), Terramodel (*.xml), Carlson (*.cl) and Shape file (*.shp,
*.shx and *.dbf a další kompatibilní komponenty)
pro import/export z/do zakázky
Section files pro Carlson (*.sct) a ASCII report file
pro Terramodel (*. txt)´pro import do zakázky
Protokoly tvořené aplikacemi
•
CSCS polní soubory (*.csc)
•
Polní soubory geoidu (*.gem)
•
RINEX soubory
•
Soubory pro trasu (*.xml)
•
DMT zakázky, různé soubory
•
|
|
|
|
|
|
|—— JOB
|
•
•
•
|
|
|—— MAPA
|
•
|
|
|—— OBRÁZKY
•
|
|—— DOWNLOAD
|
|—— GPS
|
|
|
|—— GSI
|
|
|—— SYSTEM
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
Soubor souřadnicových systémů (Trfset.dat)
Soubory zakázek pro System 1200
Soubory zakázek, různé soubory. Zakázky jsou
uloženy v samostatných adresářích pro každou
zakázku.
Mapové soubory (například *.mpl), uložené v
podadresáři v zakázce.
Obrázkové soubory (*.jpg), uložené v podadresáři
v zakázce.
•
Různé soubroy stažené přes Ftp přenos dat (*.*)
•
•
•
Anténní soubor (List.ant)
Seznam stanic GSM/Modem (*.fil)
Seznam serverů (*.fil)
•
•
GSI soubory (*.gsi)
ASCII soubory pro export ze zakázky (*.*)
•
•
•
•
•
Aplikační soubory (*.axx)
Soubory firmwaru (*.fw)
Jazykové soubory (*.s*)
Licenční soubor (*.key)
Systémové soubory (VivaSystem.zip)
95
Viva TPS, Práce s paměťovými zařízeními
96
Doplněk B
Natažení systémových souborů
Tipy a triky
•
•
•

Natažení objektů může dlouho trvat. Ujistěte se před začátkem natahování, že je
baterie minimálně ze 75% plná a nevyjímejte baterii během procesu natahování.
Aplikace budou nainstalovány v Angličtině a v jakémkoli dalším jazyce, který je již
natažen do přístroje. Jestliže je nový jazyk natažen po instalaci aplikace, je nutné tuto
aplikaci znovu nainstalovat, aby byla k dispozici i v tomto novém jazyce.
Nelze mít v přístroji naistalovány více než tři jazykové soubory. Angličtina je k dispozici vždy jako výchozí jazyk a nelze ji smazat.
Nakopírujte objekty k natažení do adresáře /SYSTEM v paměťovém zařízení a vložte toto
zařízení do přístroje.
Firmwarové soubory používají příponu *.fw, aplikační soubory používají příponu *.axx a
jazykové soubory používají specifickou příponu pro každý jazyk.
Viva TPS, Natažení systémových souborů
97
98
Viva TPS, Natažení systémových souborů
Natažení firmwaru,
aplikací nebo jazyků
krok za krokem
•
Z okna Hlavní menu, vyberte Uživatel\Nástroje
a další utility\Nahr. firmwaru a aplikací
•
•
Objekt k nahrání: Vyberte typ objektu k natažení
Z: Vyberte paměťové zařízení, kde je objekt umístěn
Aplikace / Firmware / Jazyk: Vyberte soubor
objektu
Vyberte OK pro natažení objektu do přístroje.
•
•
•
Proces natažení může dlouho trvat. Po dokončení
natahování se objeví zpráva.
Viva TPS, Natažení systémových souborů
99
Viva TPS, Leica Geo Office
100
Doplněk C
Leica Geo Office
Popis
Leica Geo Office (LGO) je kancelářský software obsahující ucelenou řadu standardních a
rozšiřujících programů pro prohlížení, výměnu a správu dat.
Zakázky, kódové listiny a další relevantní soubory lze přenášet z přístroje nebo z paměťového zařízení do LGO pro post-processing.
V LGO umožňuje Správce přenosu přenos dat mezi přístrojem a počítačem. Funkce
Import Raw Dat v LGO importuje data z počítače nebo z paměťového zařízení do projektu
LGO.
Přenos souborů do
LGO krok za krokem
Krok
Popis
1.
•
•
•
Pokud jsou data umístěna na paměťovém zařízení, vložte toto zařízení do
příslušného slotu nebo portu počítače. Pokračujte krokem 7.
Jestliže jsou data uložena v kontroleru CS10/CS15, připojte kontroler k
počítači pomocí dokovací stanice nebo USB kabelu. Zkopírujte data do
počítače pomocí Microsoft ActiveSync nebo Windows Mobile Device
Centre. Přejděte na krok 7..
Jestliže jsou data uložena v TPS přístroji, připojte přístroj k počítači
pomocí USB kabelu, Bluetooth spojení nebo RS232 sériového kabelu.
Pokračujte krokem 2.
2.
Vyberte Nástroje / Správce přenosu pro otevření okna Správce přenosu.
3.
Stiskněte pravé tlačítko myši v okně Správce přenosu a vyberte nastavení....
•
Při USB spojení se ujistěte, že je nakonfigurováno nastavení USB portu
pro připojovaný přístroj.
•
Při spojení Bluetooth nebo RS232 sériovým kabelem se ujistěte, že je
správně nastaveno rozhraní přístroje a nastavení COM portu v počítači.
Vyberte OK pro uzavření okna Nastavení.
4.
V adresářové struktuře v levé části okna Správce přenosu otevřete Sériové
porty nebo USB COM port, ke kterému je přístroj připojen. Označte objekt pro
přenos.
Viva TPS, Leica Geo Office
101
102
Viva TPS, Leica Geo Office
Krok
Popis
5.
V adresářové struktuře v pravé části okna otevřete Můj počítač / Soubory
umístění adresáře. Vyberte adresář na pevném disku počítače, kam chcete
objekt přenést a uložit.
6.
Chytněte a přetáhněte nebo zkopírujte a vložte objekt z adresáře v levé části
do vybraného adresáře v pravé části. Všechny objektové soubory budou
zkopírovány do vybraného adresáře na pevném disku počítače.
7.
Pro import souborů do LGO vyberte Import / Raw Data... nebo klikněte na
ikonu v nástrojové liště.
8.
V okně Import Raw dat vyberte typ dat pro import v roletovém seznamu Typ
souborů. Hodnoty jsou;
•
SmartWorx raw data
•
GSI (Observace)
•
GSI (Pouze body)
•
Databázové body (DBX, GeoDB)
•
LandXML
Při importu GSI dat klikněte na tlačítko Nastavení pro definici dodatečných nastavení importu TPS raw dat, která budou naimportována
do projektu.

Krok
Popis
9.
V adresářové struktuře vyberte soubor nebo celý adresář pro import. Tento
soubor nebo adresář může být na pevném disku počítače nebo na vloženém
paměťovém zařízení.
10.
Vyberte Import pro pokračování v okně Přiřazení.
11.
V okně Přiřadit jsou před přiřazením dat do projektu k dispozici následující
funkce:
•
Vyberte záložku TPS pro prohlédnutí TPS raw dat. V této záložce lze
vybrat nebo odebrat data pro přiřazení do projektu.
•
Vyberte záložku GPS pro prohlédnutí GPS raw dat. V této záložce lze
vybrat nebo odebrat data pro přiřazení do projektu.
•
Vyberte záložku Nastavení pro změnu nastavení přiřazení. Dostupné
nastavení závisí na typu importovaných dat.
•
Stiskněte ikonu Záloha pro zálohování raw dat z paměťového zařízení na
pevný disk počítače, pokud je to požadováno. Vyberte adresář z prohlížeče a potvrďte tlačítkem OK.
•
Stiskněte tlačítko Zápisník pro vygenerování polního zápisníku z importované zakázky.
Viva TPS, Leica Geo Office
103
104
Viva TPS, Leica Geo Office
Krok
Popis
12.
Pro import dat do projektu:
•
V záložce Obecné vyberte existující projekt ze seznamu.
NEBO
•
Vytvořte nový projekt kliknutím pravého tlačítka myši a výběrem Nový... z
kontextového menu.
13.
Stiskněte tlačítko Přiřadit pro import dat do vybraného projektu.
Viva TPS, Leica Geo Office
105
Kontaktujte vašeho místního zástupce Leica Geosystems
pro více informací o našem TQM programu.
Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Švýcarsko
Telefon +41 71 727 31 31
www.leica-geosystems.com
Doslovný překlad původního znění textu
Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko, je certifikována
zavedeným systémem kvality podle mezinárodnách standardů
Řízení kvality a Systémů kvality (ISO standard 9001) a Environmentální systémy řízení (ISO standard 14001).
Vytištěno ve Švýcarsku
© 2011 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Švýcarsko
Naše prohlášení ke kvalitě vůči zákazníkovi:

Podobné dokumenty

Důležité parametry a nová výhodná nabídka příslušenství

Důležité parametry a nová výhodná nabídka příslušenství Na obrázku 1 lze vidět tuhost (odpor) trojnožky - červeně. Pro každou trojnožku je tato tuhost zjistitelná a musí být dle normy ISO12858-3 uvedena hodnotou její hystereze. Ve srovnání s černou křiv...

Více

Akce na GNSS rovery a SmartStation, novinky

Akce na GNSS rovery a SmartStation, novinky Prioritou všech technologií Leica je poskytnout změřenou polohu s co největší spolehlivostí. Pokud je za určitých podmínek spolehlivost určení pozice diskutabilní, pak algoritmy v přístrojích Leica...

Více

Chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX All Weather

Chlazený vzorkovač Sigma 900 MAX All Weather 9.10 Informace o výmìnì pojistek ................................................................................................... 116 9.11 Motor/pøevodová skøíò ....................................

Více

Bluetooth audio systém Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém Bluetooth audio systém Toto Bluetooth handsfree zařízení ve vozidle a k němu připojené elektronické zařízení

Více

Ceník Originálního příslušenství Volkswagen Jetta

Ceník Originálního příslušenství Volkswagen Jetta Sada velur. Koberců Premium, vpředu nápis JETTA Barevné provedení: černé, sada 4 ks

Více

slovo úvodem obsah

slovo úvodem obsah Akce podobného typu jsou příležitostí setkání co největšího počtu členů Společnosti. Při těchto akcích je prostor pro projednání odborných problémů, udržování osobních i obchodních kontaktů, ale i ...

Více