Pozvánka a program konference

Transkript

Pozvánka a program konference
Zveme Vás na III. ročník konference
Společenská
odpovědnost
ve všech
oblastech
lidské činnosti
19. – 20. listopadu 2015
Multifunkční centrum zámek Lednice
Organizátor: Jihomoravský kraj a QUALIFORM, a.s.
Pod záštitou:
JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje
Ing. Michala Štefla, předsedy Krajské hospodářské komory jižní Moravy
JUDr. Ing. Roberta Szurmana, státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu
a obchodu a předsedy Rady kvality ČR
íkům
rčena pracovn
u
je
e
c
n
re
fe
n
Ko
y, neziskových
v
rá
sp
é
jn
ru
ře
e
v
telského sekto
a
ik
n
d
o
p
í,
c
a
organiz
cům.
a dalším zájem
Cíl konference
Poskytnout prostor pro konstruktivní sdílení zkušeností s proaktivním přístupem ke společenské
odpovědnosti (CSR) a vzájemné výměně dobrých praxí, které přispívají k udržitelnému rozvoji.
Témata
Praktické uplatňování CSR, zkušenosti se systémovým pojetím CSR v organizacích
Spolupráce veřejného sektoru se soukromým sektorem při prohlubování CSR
Zkušenosti sociálních podnikatelů, úspěšné projekty podpory technického a učňovského vzdělávání
Vyhlášení vítězů Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost
Účastnický poplatek
1 000 Kč včetně DPH / 1 osoba
1 800 Kč včetně DPH / 2 osoby z téže organizace
při registraci do 30. 9. 2015 sleva 10 %
2 500 Kč včetně DPH / 3 a více osob z téže organizace
přednášející sleva 100 %
Účastnický poplatek zahrnuje: odborný program, konferenční materiály, prohlídku Zámecké jízdárny, večerní program, občerstvení,
osvědčení o absolvování konference
Účastnický poplatek nezahrnuje: ubytování a dopravu. Účastníci si na vlastní náklady zajišťují individuálně.
Informace o možnostech ubytování a dopravy budou poskytnuty organizátorem akce.
Registrace probíhá vyplněním on-line formuláře na adrese:
http://www.qualiform.cz/seminare/spolecenska-odpovednost-ve-vsech-oblastech-lidske-cinnosti.htm
Registrace bude uzavřena 6. 11. 2015.
Kontaktní osoba: Lea Vymlátilová – QUALIFORM, a.s., tel.: 606 808 748, e-mail: [email protected]
Podrobné informace o programu na stránkách Asociace společenské odpovědnosti http://www.spolecenskaodpovednost.cz
„Vzdělání, podnikavost, úcta k lidem a prostředí.“
Partneři:
Společenská odpovědnost
ve všech oblastech lidské činnosti
1. den konference
19. 11. 2015
9:00 – 9:30
Registrace účastníků, coffee
9:30 – 10:00
Přivítání účastníků, zahájení konference
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Věra Vojáčková, MPA, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ing. Jan Svobodník, EurChem, výkonný ředitel QUALIFORM, a. s.
JUDr. Ing. Robert Szurman, státní tajemník v Ministerstvu průmyslu
a obchodu a předseda Rady kvality ČR
Ing. Michal Štefl, předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy
RNDr. Libor Kabát, starosta Lednice
10:00 – 10:10
„Zámecká jízdárna v Lednici – multifunkční centrum“
10:10 – 13:00
Panelová diskuze
„Podpora technického vzdělávání – od školky až po vysokou školu“
- prezentace projektu, Mgr. Miroslav Soja, ředitel
Výsledky spolupráce škol s podniky I programy podpory
1. Jihomoravský kraj
Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK
2. ZŠ a MŠ Pramínek – projekt technického vzdělávání předškoláků
PaedDr. Božena Havelková – ředitelka ZŠ a MŠ Pramínek
Ing. Miloš Filip, předseda představenstva Prefa Kompozity, a. s.
3. HESTEGO a. s. – odpovědná firma Jihomoravského kraje roku 2014
Ing. Monika Šimánková, Ph.D., statutární ředitelka
4. PRŮMSTAV, a. s. Praha
Mgr. Ivana Hlochová, vedoucí personálního oddělení
5. Třinecké železárny, a. s. – Střední odborná škola TŽ
Ing. Ivo Žižka, člen představenstva a ředitel pro personalistiku a administrativu
6. Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Mgr. Petr Kostík, ředitel
13:00 – 14:00
Oběd
Ý PROGRAM
DOPROVODN
E:
PRVNÍHO DN
anizací
ěvkových org
sp
ří
p
rk
a
rm
a
J
ho kraje
Jihomoravské
Společenská odpovědnost
ve všech oblastech lidské činnosti
1. den konference
19. 11. 2015
14:00 – 16:00
Panelová diskuze
„Sociální podnikání – jak na to?“
Úspěšné příklady sociálních podniků a projektů I rozvoj a podpora sociálního podnikání
1. Komora sociálních podniků, Simeva s. r. o.
Ing. Marek Juha, místopředseda představenstva KSP
2. Kolibřík – sociální call centrum
Ing. Josef Novotný, ředitel
3. People in Safety s. r. o. – inteligentní záchranný modul
Jakub Zaviačič, jednatel
4. FOKUS Vysočina – služby pro duševně nemocné
Mgr. Anna Šimonová, ředitelka
Ing. Miroslav Kupec, Operations Director v Proofest International
5. Czechitas – ženy ženám o světě IT
Ing. Dita Přikrylová, zakladatelka a ředitelka
6. Grand Garden – zahradní terapie pro seniory
Ondřej Jahoda, zakladatel projektu
16:00 – 16:20
Coffee break
16:20 – 17:30
Medailonky laureátů Ceny hejtmana Jihomoravského kraje
za společenskou odpovědnost
19:30 – 23:00
Slavnostní předání Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou
odpovědnost
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Společenský večer
- degustace svatomartinských vín za doprovodu
cimbálové muziky Slovácko mladší
Ý PROGRAM
DOPROVODN
E:
PRVNÍHO DN
anizací
ěvkových org
sp
ří
p
rk
a
rm
a
J
ho kraje
Jihomoravské
Společenská odpovědnost
ve všech oblastech lidské činnosti
2. den konference
20. 11. 2015
Seznámení s programem druhého dne
9:00 – 9:10
Zkušenosti z auditů CSR
9:10 – 9:30
Ing. Miroslav Zálešák, zástupce ředitele odboru certifikace, manažer SM CO, auditor SM
Místo s dobrou adresou
9:30 – 9:50
- Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Brno
Ing. Jaroslav Martinek, národní cyklokoordinátor ČR
„Na kole dětem“
9:50 - 10:10
– nadační fond Josefa Zimovčáka, sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí
Josef Zimovčák, vedoucí projektu
10:10 – 10:30
Pod křídly andělů
- o vzniku nové mateřské školy v klášteře Milosrdných bratří v Brně
Bc. Petra Škrdlíková, ředitelka
10:30 – 10:50
Odpovědná škola (Asociace společenské odpovědnosti)
10:50 – 11:10
Coffee break
11:10 – 11:30
„Tá vrbecká dědina“
Tomáš Bílek, starosta obce Vrbice
Platforma pro sociální bydlení
11:30 – 11:50
Bc. Jan Milota, ředitel
11:50 – 12:30
Grantová schémata / dotační tituly IROP
12:30 – 12:45
Ukončení konference
12:45 – 13:30
Oběd
13:30 – 14:15
Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK
„Zámecká jízdárna v Lednici - multifunkční centrum“
– komentovaná prohlídka
Mgr. Miroslav Soja, ředitel
Ý PROGRAM
DOPROVODN
E:
DRUHÉHO DN
“
Na kole dětem bratří
„
k
e
n
á
st
í
n
v
h
Charitati
Š Milosrdnýc
bků dětí M
+ prodej výro
Konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“
19. – 20. 11. 2015, Lednice
Možnosti ubytování v Lednici a okolí
Hotely
Zámecký hotel Lednice
Cena: od 1 440,-Kč /pokoj
snídaně v ceně
Lednice, Zámecké nám. 66
Tel.: +420 530 503 464
e-mail: [email protected]
Spa Resort Lednice
Cena: od 1 490,-Kč /pokoj
snídaně v ceně
Lednice, Břeclavská 781
Tel.: +420 515 554 100, +420 734 200 222
e-mail:[email protected]
Hotel Princ
Cena: od 2 150,-Kč /pokoj
snídaně v ceně
Lednice, 21. Dubna
Tel.: +420 775 877 778
e-mail:[email protected]
Hotel Mario
Cena: od 1 500,-Kč /pokoj
snídaně v ceně
Lednice, 21. dubna 65
Tel.: + 420 731 607 210
e-mail:[email protected]
My Hotel
Cena: od 1 600,-Kč /pokoj
snídaně v ceně
Lednice, 21. dubna 657
Tel.: +420 519 340 130
e-mail:[email protected]
Relax hotel Štork
Cena: od 850,-Kč /pokoj
Lednice, Čechova 272
Tel.: +420 519 440 940, +420 733 133 833
e-mail: [email protected]
Hotelová apartmá Černý jezdec
Cena: od 1 000,-Kč /pokoj
Lednice, Mikulovská 690
Tel.: +420 519 340 236, +420 728 633 864
e-mail: [email protected]
Pension Jordán
Cena: od 900,-Kč /pokoj
Lednice, Náměstí Malinovského 90
Tel.: +420 519 340 285
e-mail: [email protected]
Penzion Onyx
Cena: od 880,-Kč /pokoj
Lednice, Nejdecká 176
Tel.: +420 608 600 553, +420 519 340 068
e-mail: [email protected]
Penziony/Apartmány
Penzion U Bohuša
Apartmán Lednice
Cena: od 800,-Kč /pokoj
Lednice, Komenského 461
Tel.: +420 605 350 305
e-mail: [email protected]
Cena: od 1 400,-Kč /pokoj
Lednice, 21. dubna
Tel.: + 420 608 661 924
e-mail: [email protected]
Penzion U Zámku
Cena: od 678,-Kč /pokoj
Konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti“
19. – 20. 11. 2015, Lednice
Lednice, 21. dubna 694
Tel.: +420 776 669 589
e-mail: [email protected]
Místo konání konference:
Penzion Farma
Cena: od 500,-Kč /pokoj
Lednice, Nejdecká 673
Tel.: +420 737 085 197
e-mail: [email protected]
GPS: 48°48'1.87"N; 16°48'17.37"E
Lichtenštejnské domky
Cena: od 1 200,-Kč /pokoj
Lednice, 21. dubna 58
Tel.: +420 702 616 550
e-mail: [email protected]
Ubytování v soukromí
Ubytování Pohoda
Cena: od 400,-Kč /pokoj
Lednice, Čechova 450
Tel.: +420 720 672 121, +420 606 949 724
Další možnosti ubytování na webech:
www.penziony.cz
www.hotely.cz
Možnosti parkování v Lednici – viz
samostatný dokument!
Parkování v Lednici
Pro návštěvníky Lednice jsou pro parkování vyhrazena parkoviště. Po celé obci je zákaz parkování
mimo vyznačená parkoviště!
Obec Lednice nabízí celkem 3 parkoviště pro návštěvníky: (ZTP, ZTP/P mají parkování na obecních
parkovištích zdarma)
1) Centrální parkoviště
Ulice 21. dubna, Lednice
Kapacita: 270 os., 11 bus
Vzdálenost od zámku: 250 m (3 min.)
Vzdálenost od TIC: 350 m (4 min.)
Parkování placené PO-NE (celoroční)
Osobní:
10 Kč/hod.
50 Kč/den
Bus:
50 Kč/hod.
200 Kč/den
2) Parkoviště TJ Moravan
Ulice Slovácká, Lednice
Kapacita: 200 os.
Vzdálenost od zámku: 450 m (6 min.)
Vzdálenost od TIC: 400 m (5 min)
Parkování placené Po-NE (duben-říjen)
Osobní:
40 Kč/den
3) Parkoviště Zámecké náměstí
Ulice Zámecké náměstí, Lednice
Kapacita: 38 os. (2x ZTP)
Vzdálenost od zámku: 140 m (2 min.)
Vzdálenost od TIC: 0 m (umístěno u TIC)
Parkování placené Po-NE (celoroční)
Osobní:
25 Kč/hod.
Dále jsou k dispozici pro návštěvníky 3 soukromá parkoviště:
1) Soukromé parkoviště
Ulice 21. dubna, Lednice
Kapacita:
Vzdálenost od zámku: 400 m (5 min.)
Vzdálenost od TIC: 500 m (7 min.)
Parkování placené
Osobní:
10 Kč/hod.
60 Kč/den
2) Soukromé parkoviště
Ulice 21. dubna, Lednice
Kapacita:
Vzdálenost od zámku: 350 m (5 min.)
Vzdálenost od TIC: 450 m (6 min.)
Parkování placené
Osobní:
10 Kč/hod
3) Soukromé parkoviště
Ulice Břeclavská, Lednice
Kapacita: 15 os.
Vzdálenost od zámku: 300 m (4 min.)
Vzdálenost od TIC: 150 m (2 min.)
Parkování placené
Osobní:
20 Kč/hod
Reservovaná parkoviště:
1) Réservé parkoviště OÚ Lednice
Ulice Zámecké náměstí, Lednice
Kapacita: 9 os.
Vyhrazeno pouze pro majitele platné
parkovací karty, kterou vydává OÚ Lednice
Parkování placené – pouze parkovací karty
2) Réservé parkoviště 21. dubna
Ulice 21 dubna, Lednice
Kapacita: 12 os.
Vyhrazeno pouze pro Zámecký hotel,
Hotel Mario, Hotel Princ a Potraviny Enapo
Parkování placené – pouze parkovací karty
3) Réservé parkoviště Pekařská
Ulice Pekařská, Lednice
Kapacita: 14 os.
Vyhrazeno pouze pro zaměstnance
a pacienty zdravotního střediska
Parkování placené – pouze parkovací karty
Mapa parkovišť v Lednici

Podobné dokumenty

2015 - Sdružení Práh

2015 - Sdružení Práh ANNO — Asociace nestátních neziskových organizací ČRSS — Česká rada sociálních služeb SKOK — Spolek oborové konference NNO APSS — Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Více

ubytovani-lednice-2016

ubytovani-lednice-2016 Snídaně děti do 10 let 60 Kč/osoba Dvojlůžkový pokoj s balkónem 1200,- Kč snídaně děti do 5 let zdarma Třílůžkový pokoj 1400,- Kč přistýlka na pokoj 200 Kč/noc Třílůžkový pokoj s balkonem 1500 Kč z...

Více

n Výběrová řízení n Volná místa

n Výběrová řízení n Volná místa osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, návrh koncepce řízení a rozvoje oddělení (v rozsahu max. 2 stran). Přihlášky se všemi s...

Více

Kavárny - Kongres žen

Kavárny - Kongres žen CZECHITAS: JAK PRORAZIT V IT?

Více

Program MDZ 2016 - Česká ženská lobby

Program MDZ 2016 - Česká ženská lobby mateřských center, o. s.), Adriena Gabrielová (členka Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů), Martina Hronová (ROSA - centrum pro týrané a osamělé žen...

Více