Posterová sekce A

Komentáře

Transkript

Posterová sekce A
METAL 2012
Seite 1 von 52
Seznam příspěvků dle okruhů
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Plenární sekce
Komerční prezentace
Sympozium A - Pokroková výroba železa a oceli
Sympozium B - Tváření kovů
Sympozium C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti
Sympozium D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství
Sympozium E - Neželezné kovy a slitiny
Sympozium F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby
Posterová sekce A
Posterová sekce B
Posterová sekce C
Posterová sekce D
Posterová sekce E
Posterová sekce F
Zveřejnění příspěvku bez účasti
Plenární sekce
Odborní garanti:
Prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Prof. Ing. Miroslav KURSA, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
PS1 PIETRZYK Maciej
Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow,
Poland, EU
Mulitscale and Meta Modeling - From High Accuracy to High Efficiency in
Simulations of Metal Forming Processes
Spoluautoři: SZELIGA Danuta
PS2 STRNADEL Bohumír
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
New Sources of Strength and Toughness of Materials for High Technological
Applications Program 4 of RMTVC
PS3 SAMEK Ludovic
Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Austria, EU
Steel - Material of Choice for Automotive Lightweight Applications
Spoluautoři: KRIZAN Daniel
Komerční prezentace
KP1 KOLAŘÍK Vladimír
ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, Czech
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 2 von 52
Republic, EU
Institute of Scientific Instrument: An Overview Presentation
Spoluautoři: SOBOTA Jaroslav, HORÁČEK Miroslav, FOŘT Tomáš, DUPÁK
Libor, ZOBÁČ Martin, MRŇA Libor, MIKMEKOVÁ Šárka & MIKMEKOVÁ
Eliška
KP2 KRAUS Libor
Comtes FHT a.s., Dobřany, Czech
Republic, EU
WBCMM - A New Model of Cooperation between Production and Research
Area
Spoluautoři: NOVÝ Zbyšek & ŠUBA Jan
KP3 KELLER Libor
TSI System s.r.o., Brno, Czech Republic,
EU
Measuring and Testing Technology for the Production and Processing of Metals
Sympozium A - Pokroková výroba železa a oceli
Odborní garanti:
Ing. Jaroslav BŘEZINA, Česká hutnická společnost, Česká republika
Doc. Ing. Libor ČAMEK, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Ing. Jaroslav PINDOR Ph.D., Materiálový & metalurgický výzkum, s.r.o.
Prof.Ing. Karel MICHALEK, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
A1 HILLMANN Carsten
DK Recycling und Roheisen GmbH,
Duisburg, Germany, EU
The DK Process - A Solution for the By-Products of the European Steel Industry
Spoluautoři: SASSEN Karl-Josef
A2 JEZIERSKI Jan
Politechnika Śląska, Gliwice, Poland, EU
Analysis of the Gas-Solid Jet in Pneumatic Powder Injection Process
Spoluautoři: JANERKA Krzysztof
A3 KLAUS Pavel
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Electrical Properties of Flame from Methane and Oxygen Mixture
Spoluautoři: TOMČÍK Petr & MOHYLA Petr
A4 MACHOVČÁK Pavel
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.,
Ostrava, Czech Republic, EU
Evaluation of Chemical Heterogenity of a 90-ton Forging Ingot
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 3 von 52
Spoluautoři: OPLER A., CARBOL Z., TREFIL A., MERTA K., ZAORAL J.,
TKADLEČKOVÁ M. & MICHALEK K.
A5 TKADLEČKOVÁ Markéta
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Comparison of Numerical Results with Thermography Measurement
Spoluautoři: GRYC Karel, SOCHA Ladislav, MICHALEK Karel, KLUS Petr &
MACHOVČÁK Pavel
A6 BALCAR Martin
ŽĎAS, a.s., Ždár nad Sázavou, Czech
Republic, EU
Production and Properties of Duplex Stainless Steel Forgings
Spoluautoři: SOCHOR Libor, NOVÁK Jaroslav. MARTÍNEK Ludvík, FILA
Pavel, SVATOŇ Josef, TURECKÝ Václav, MARTÍNEK Petr, PODANÝ Pavel
A7 FILA Pavel
ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou, Czech
Republic, EU
Intensification of the EAF melting process in electric steelworks in ŽĎAS, Inc.
Spoluautoři: SUCHY Oldřich, BALCAR Martin, MARTÍNEK Ludvík &
BRHEL Jaroslav
A8 VÁLEK Tomáš
Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Ostrava,
Czech Republic, EU
Production of Spheroidal Graphite Iron with Core Wired for Spun Cast Rolls
with High Progresive Material ICDP and HSS of Working Layer
Spoluautoři: ŠIMON Petr & STŘILKOVÁ Lucie
A9 SEBZDA Wojciech
Politechnika Śląska, Gliwice, Poland, EU
The Evaluation of Cast Steel Filtration Efficiency
Spoluautoři: BARTOCHA Dariusz, SUCHOŃ Jacek & BARON Czesław
A10 DUDEK Rostislav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Possibilities of Experimental Study of Oxidic Melts Viscosity
Spoluautoři: ROSYPALOVÁ Silvie & DOBROVSKÝ Ľudovít
A11 SOCHA Ladislav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Evaluation of Influence of Fluxing Agents for Slags and way of Desoxidation on
Efficiency of Steel Desulphurization
Spoluautoři: BAŽAN Jiří, STYRNAL Petr, PILKA Václav, PIEGZA Zbygněv,
MELECKÝ Jan, GRYC Karel & TKADLEČKOVÁ Markéta
A12 GRYC Karel
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 4 von 52
Republic, EU
High-Temperature Thermal Analysis of Specific Steel Grades
Spoluautoři: SMETANA Bedřich, ŽALUDOVÁ Monika, KLUS Petr,
MICHALEK Karel, TKADLEČKOVÁ Markéta, DOBROVSKÁ Jana &
SOCHA Ladislav
A13 ROSYPALOVÁ Silvie
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Influence of SiO2 on Interfacial Tension between Oxidic System and Steel
Spoluautoři: DUDEK Rostislav & DOBROVSKÁ Jana
A14 DOBROVSKÁ Jana
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Investigation into Segregation of Selected Elements in the Breakout Area of a
Continuously Cast Steel Slab
Spoluautoři: FRANCOVÁ Hana, DOBROVSKÁ Věra, KAVIČKA František &
STRÁNSKÝ Karel
A15 BUČEK Pavol
ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, Slovakia, EU
Modeling and Control of Temperature Field of Continuously Cast Billet as
Distributed Parameter System
Spoluautoři: TKÁČ Lukáš, ONDREJČKOVIČ Karol & HULKÓ Gabriel
A16 HNÍZDIL Milan
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Influence of Water Temperature on the Cooling Intensity during Continuous
Casting and Hot Rolling
Spoluautoři: RAUDENSKÝ Miroslav
A17 KLIMEŠ Lubomír
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Influence of Chemical Composition of Cast Steel on the Temperature Field of
Continuously Cast Billets
Spoluautoři: ŠTĚTINA Josef, PARILÁK Ľudovít & BUČEK Pavol
A18 KAVIČKA František
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Comparison of the Temperature Field Continuously Cast Steel Slabs of Different
Chemical Composition
Spoluautoři: STRÁNSKÝ Karel, SEKANINA Bohumil, ŠTĚTINA Josef,
MAUDER Tomáš, MASARIK Miloš
A19 STRÁNSKÝ Karel
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 5 von 52
Republic, EU
Heterogenity of the Concast Steel Slab Tightly Before the breakout
Spoluautoři: KAVIČKA František, DOBROVSKÁ Jana, MASARIK Miloš,
ŠTĚTINA Josef & SEKANINA Bohumil
A20 MAUDER Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
A Fuzzy Logic Approach for Optimal Control of Continuous Casting Process
Spoluautoři: ŠANDERA Čeněk, ŠTĚTINA Josef & MASARIK Miloš
A21 ŠTĚTINA Josef
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Optimization of Secondary Cooling in Order to Achieve Higher Surface
Temperatures
Spoluautoři: KAVIČKA František, MAUDER Tomáš, KLIMEŠ Lubomír,
MASARIK Miloš & ŠAŇA Zdeněk
A22 MASARIK Miloš
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava,
Czech Republic, EU
Possibilities of Graphical Simulation of Technological Parameters on the
Machine for Continuous Casting
Spoluautoři: FRANĚK Zdeněk & ČAMEK Libor
A23 KORBÁŠ Martin
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.,
Ostrava, Czech Republic, EU
Sources of Hydrogen in Vacuum Caisson Equipment
Spoluautoři: RACLAVSKÝ Milan
A24 KORBÁŠ Martin
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.,
Ostrava, Czech Republic, EU
Change of Quantity, Sizes and Chemical Composition of Inclusions during
Treatment of Steel in EAF-LF-VD Equipment
Spoluautoři: RACLAVSKÝ Milan & ČAMEK Libor
A25 JANERKA Krzysztof
Silesian University of Technology, Gliwice,
Poland, EU
Heat up and Dissolution of Carburizers in Liquid Ferrous Alloys
Spoluautoři: BARTOCHA Dariusz, JEZIERSKI Jan & SZAJNAR Jan
A26 VLČEK Jozef
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Slags from production pig iron and steel making and ways of their processing
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 6 von 52
Spoluautoři: TOMKOVÁ Václava, OVČAČÍKOVÁ Hana, VOLKOVÁ Anežka,
TOPINKOVÁ Michaela, MATĚJKA Vlastimil, OVČAČÍK Filip &
MICHNOVÁ Michaela
A27 BARTOCHA Dariusz
Politechnika Śląska, Gliwice, Poland, EU
Metallurgical and Chemical Quality of Low-Alloy Constructional Cast Steel vs.
Mechanical Properties
Spoluautoři: KILARSKI Jerzy,SUCHOŃ Jacek, BARON Czesław, SZAJNAR
Jan, JANERKA Krzysztof & SEBZDA Wojciech
Sympozium B - Tváření kovů
Odborní garanti:
Prof. Ing. Jiří KLIBER, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Ing. Richard FABÍK Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
B1 SZELIGA Danuta
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakow,
Poland, EU
Design of the Continuous Annealing Process for Multiphase Steel Strips
B2 SCHINDLER Ivo
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Phenomenological Model of Hot Deformation Resistance of the C-Mn-V-B-Type
HSLA Steel
Spoluautoři: RUSH Stanislav, KAWULOK Petr, PLURA Jiří, VAŠEK Zdeněk
& PACHLOPNÍK Radim
B3 KAWULOK Petr Ing.
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Influence of Methodology for Acquiring and Processing of Experimental Data
for Determination of the Value of Activation Energy at Hot forming
Spoluautoři: MENDROK Radek, SCHINDLER Ivo, RUSZ Stanislav &
KNAPIŃSKI Marcin
B4 HORSINKA Jaromír
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of the Kinetics of Static Recrystallization Using Avrami Equation and
Stress Relaxation Method
Spoluautoři: KLIBER Jiří, KNAPINSKI Marcin & MAMUZIC Ilija
B5 ELIÁŠOVÁ Ivana
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech Republic,
EU
The Influence of the Temperature of the Processing on the Final Structure of the
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 7 von 52
Metal-Ceramic Compact Obtained through the Semi-Solid State
Spoluautoři: MAŠEK Bohuslav, KUSÝ Martin, SVOBODA Jiří & JIRKOVÁ
Hana
B6 CHERKASHINA Tatyana Lipetsk State Technical University, Lipetsk,
Russian Federation
Investigation of the Rolling with Soft Reduction of Continuously Cast Billets
Spoluautoři: AKSENOV Sergey & KOSILOV Oleg
B7 KOTAS Milan
Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic,
EU
Mathematical Analysis of the Results of Continuous Torsion Test of Vanadium
Microalloyed Steel
Spoluautoři: GAJDZICA Tomáš, BOŘUTA Josef & ČMIEL Karel Milan
B8 CHUMACHENKO
Evgeniy
Moscow Institute of Electronics and Mathematics
(Technical University), Moscow, Russian
Federation
Optimization of Superplastic Forming Technology
Spoluautoři: AKSENOV Sergey & LOGASHINA Irina
B9 BALÁŽOVÁ Mariana
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Bratislava 3, Slovakia, EU
Formability Evaluation of Bimetal Using Physical Simulation
Spoluautoři: KLENOTIČOVÁ Anna, BÍLIK Jozef, HRNČIAR Viliam &
BRZIAK Peter
B10 TIKAL Filip
COMTES FHT a.s., Dobrany, Czech Republic, EU
Numerical Simulations of Effects of Furnace Lining Radiation on Batch of
Various Ingots
Spoluautoři: DUCHEK Michal & BAROCH Ondřej
B11 VESELÝ Jozef
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech
Republic, EU
Analysis of Slip Line Structures Investigated by AFM during In-Situ
Deformation
Spoluautoři: CIESLAR Miroslav, BONNEVILLE Joël, COUPEAU Christophe
& KOPEČEK Jaromír
B12 AIŠMAN David
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech Republic,
EU
Development of Mechanical Properties and Microstructure of Thixoformed
Powder Tool Steel
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 8 von 52
Spoluautoři: MAŠEK Bohuslav, JIRKOVÁ Hana, MIŠTEROVÁ Hedvika &
WAGNER Martin
B13 SOBOTKA Jiří
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
Stress State Influence on the Stress–strain Curves of Deep-drawing Material
DC05
Spoluautoři: SOLFRONK Pavel, DOUBEK Pavel & ZUZÁNEK Lukáš
B14 SOLFRONK Pavel
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
The Computational Model Influence on the Numerical Simulation Accuracy for
Forming Alloy EN AW 5754
Spoluautoři: SOBOTKA Jiří, KOLNEROVÁ Michaela & ZUZÁNEK Lukáš
B15 ERIŞIR Ersoy
Kocaeli Universitesi, Kocaeli, Turkey
Strain Induced Precipitation in Microalloyed Steels Containing Nb, Ti and V
B16 RAUDENSKÝ Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Minimization of Thermal Cracks of Rolls by Cooling Optimization
Spoluautoři: ZAHRADNÍK Radek
B17 ASTAKHOV Alexandr
Lipetsk State Technical University, Lipetsk,
Russian Federation
Grinding Working Rolls of Hot Rolling Mills
Spoluautoři: KAWALEK Anna & MAZUR Igor
B18 KLIBER Jiří
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Impact of Pulling Forces and Friction of Deformation Resistance in Cold Rolling
Spoluautoři: MIŠUREC Josef, MAMUZIC Ilija, HORSINKA Jaromír &
JUŘÍČEK Zdeněk
B19 PERNIS Rudolf
Trencianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Trencin, Slovakia, EU
Theoretical Calculation of the Minimum of Rolling Pressure
Spoluautoři: KASALA Jozef
B20 SMIRNOV Eugeny
Donetsk National Technical University, Donetsk,
Ukraine
The Investigation of the Uninterruptedly-Casted Billets of Small Cross-Section
with the Shape Deffect «Rhomoidity» Deformation Process in Box Passes
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 9 von 52
Spoluautoři: MINAYEV Aleksandr, SNITKO Sergey & KRASENKO Sergey
B21 TITTEL Viktor
Technická univerzita v Košiciach, Košice,
Slovakia, EU
Effect of drawing angle size of a die on wire drawing and bunching process
Spoluautoři: ZELENAY Miroslav & KUDELAS Lubos
B22 ŠEDÁ Petra
FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, Czech Republic, EU
Influence of Crystal Orientation on Texture Evolution of Magnesium Single
Crystals after ECAP Processing
Spoluautoři: JAGER Aleš & LEJČEK Pavel
B23 MARKOV Oleg
Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk,
Ukraine
Investigation of the New Technological Process of Forging Large Shafts without
Upsetting
Spoluautoři: OLESHKO Victor & ZLIGOREV Vitilij
B24 GREGER Miroslav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
New Technology Forged Heavy Crankshafts
Spoluautoři: PETRŹELA Jiří, LÁSZLÓ Vladimír, JUHAS Miroslav & CECHEL
Tomáš
B25 DUCHEK Michal
COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic, EU
Development of Modified Versions of 1.2343 Tool Steel
Spoluautoři: ŠUCHMANN Pavel, KREJČÍK Jiří, REŽNAR & MAREK Roman
B26 JANSTO Steven
CBMM-Reference Metals Company, Bridgeville,
United States
Applied Metallurgy of the MicroNiobium Alloy Approach in Long and Plate
Products
B27 KODZHASPIROV Georgy , St.Petersburg, Russian Federation
Structure Evolution and Mechanical Properties of Steel Deformed with Lärge
Plastic Strains in Austenitic-Perlitic transformation Zone
Spoluautoři: RUDSKOY Andrey
B28 DÁM Karel
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Ultra-Fine Grained Al-Mg-Sc Based Alloys Studied by In-Situ Transmission
Electron Microscopy
Spoluautoři: LEJČEK Pavel
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 10 von 52
B29 NAIZABEKOV
Karaganda state industrial university, Temirtau,
Abdrakhman
Kazakhstan
Forming of Microstructure of the Al-Si-Fe-Mn System Alloy by Equal Channel
Angular Pressing with Backpressure
Spoluautoři: ANDREYACHSHENKO Violetta & KLIBER Jiri
B30 MRŇA Libor
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Manufacturing of Solar Absorber by Unconventional Methods
Spoluautoři: LIDMILA Zdeněk, PODANÝ Kamil, FOREJT Milan & KUBÍČEK
Jaroslav
B31 RUSZ Stanislav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
The Forming of Strip Sheet of Low Carbon Steel by DRECE Process (Dual Rolls
Equal Channel Extrusion)
Spoluautoři: MICHENKA Vít, ČÍŽEK Lubomír, DONIČ Tibor, SALAJKA
Michal, TYLŠAR Stanislav & KEDROŇ Jan
B32 ARGENTERO Stefano
Centro Sviluppo Materiali S.p.A., Rome, Italy, EU
Accumulative Roll Bonding Technology of Aluminium Alloys
B33 SOLOMONOV Konstantin Moscow State University of Railway Engineering
(Voronezh branch), Voronezh, Russian Federation
Application DEFORM to Simulation of Plastic Deformation
Spoluautoři: SVIRIN Viktor
B34 TURŇA Milan
STU, MtF v Trnave, Trnava, Slovakia, EU
Qualitative Analysis of Joint Boundary at (high-speed) Welding of Metals by
Explosion
Spoluautoři: TURŇA Ľubomír & TURŇOVÁ Zuzana
Sympozium C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti
Odborní garanti:
Prof. Ing. Eva MAZANCOVÁ, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Prof. Ing. Vlastimi VODÁREK, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
C1 DIGIANFRANCESCO
Centro Sviluppo Materiali, Rome, Italy, EU
Augusto
Long Term Microstructural Evolution of 9-12%Cr Steel Grades for Steam Power
Generation Plants
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 11 von 52
Spoluautoři: TIBERI VIPRAIO S. & VENDITTI D.i
C2 FORET Rudolf
Vysoké učení technické v Brně, Brno, Czech
Republic, EU
Redistribution of Carbon and Nitrogen in Heterogeneous Weld Joints of CreepResistant Steels (P91/P22)
C3 MOHYLA Petr
Flash Steel Power, a.s., Ostrava, Czech
Republic, EU
Creep Properties of Base Material and Welded Joint of Steel P92
Spoluautoři: ŽVAKOVÁ Naděžda, ZAPLETAL Jiří & KUBOŇ Zdeněk
C4 VODÁREK Vlastimil
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Stability of Complex Nitrides in Heat Resistant Steels
C5 RAPOUCH Jiří
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Detection of Structural Changes in Heat-Resistant Steels after Heat and Creep
Strain Using Electrochemical Methods
Spoluautoři: BYSTRIANSKÝ Jaroslav & SVOBODOVÁ Marie
C6 BUNDA Zbyněk
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech
Republic, EU
Evaluation of Residual Lifetime of Power Plant Parts
C7 ČERNÝ Ivo
SVÚM a.s., Praha, Czech Republic, EU
Evaluation of Fatigue Strength of 42SiCr Steel Heat Treated by Advanced
Process Considering Hardness Scatter and Content of Inclusions
Spoluautoři: MIKULOVÁ Dagmar, ČIPERA Martin & SÍS Jiří
C8 LINHART Václav
SVÚM a.s., Praha, Czech Republic, EU
The Use of Some Surfacing Procedures for Increase of Fatigue Strength of
Fretting Loaded Machinery Parts
Spoluautoři: ČIPERA Martin & MIKULOVÁ Dagmar
C9 BRUMEK Jan
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Fatigue Crack Growth under Mixed Mode Loading of 18CrMo4 Steel
Spoluautoři: UMEZAWA Osamu, MAREŠ Vratislav
C10 SÍS Jiří
SVÚM a.s., Praha, Czech Republic, EU
The Sensitivity of 42SiCr Steel to Inclusions under Fatigue Loading for Three
Different Ways of Heat Treatment
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 12 von 52
Spoluautoři: ČERNÝ Ivo & MIKULOVÁ Dagmar
C11 JIRKOVÁ Hana
Zapadočeská univerzita , Plzeň, Czech
Republic, EU
The Effect of Advanced Thermomechanical Treatments on Mechanical
Properties of Low Alloyed High Strength Steels
Spoluautoři: KUČEROVÁ Ludmila, PRUCHA Vojtěch & MAŠEK Bohuslav
C12 DLOUHÝ Jaromír
COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic,
EU
Accelerated Carbide Spheroidisation (ASR) in Low-Alloyed Steels
Spoluautoři: HAUSEROVÁ Daniela & NOVÝ Zbyšek
C13 HAUSEROVÁ Daniela
COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic,
EU
Accelerated Carbide Spheroidisation in 100CrMn6 Bearing Steel
Spoluautoři: DLOUHÝ Jaromír & NOVÝ Zbyšek
C14 GÜMÜŞ Serap
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Dilatometric Investigations of the Effect of Heat Treatment on the
Microstructure of Hot Rolled Mining Support Profile
Spoluautoři: ERİŞİR Ersoy, ZEREN Muzaffer, KÖSE Günay, FINDIK Erkut
C15 ŠEFL Václav
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Effect of Copper on Mechanical and Corrosion Properties of High-Alloyed
Steels
Spoluautoři: BYSTRIANSKÝ Jaroslav
C16 BYSTRIANSKÝ Jaroslav
VŠCHT v Praze, Praha 6, Czech Republic, EU
Assessment of High-Alloyed Refractory Materials
Spoluautoři: MATĚJKOVÁ Petra, PŘIKASKÝ Martin & ŠEFL Václav
C17 VÁŇOVÁ Petra
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of Hydrogen Embrittlement of the TRIP 800 Steels by Means of Tensile
Tests at Simultaneous Hydrogen Charging
Spoluautoři: SOJKA Jaroslav, KONEČNÁ Kateřina & WENGLORZOVÁ
Andrea
C18 JONŠTA Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Evaluation of Duplex Steel Resistance to Sulfide Stress Cracking Using Tensile
Test and Four-Point Bending Test
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 13 von 52
Spoluautoři: SOJKA Jaroslav, MATOCHA Karel, KONEČNÁ Kateřina &
JONŠTA Zdeněk
C19 MAZANCOVÁ Eva
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Hydrogen Induced Cracking of Ti Clad to the 304 SS in Annealed State
Spoluautoři: OSTROUSHKO Dmytro
C20 ZUNA Petr
ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Kinetics of Grain Growth and Recrystallization during Forming Modes for
Processing of Steel SA 508
Spoluautoři: HORNÍK Jakub, JANDOŠ František, Jaroslav Málek
C21 PARILÁK Ľudovít
ŽP VVC,s.r.o., Podbrezová, Slovakia, EU
Structural basis of steel grade P460N
Spoluautoři: DOMOVCOVÁ Lucia, ĎURČÍK Roman & BEVILAQUA Tomáš
C22 TURCZYN Stanislaw
Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow,
Poland, EU
Rolling of Advanced High Strength Steels for Automotive Industry
Spoluautoři: DZIEDZIC Michal
C23 GRAJCAR Adam
Silesian University of Technology, Gliwice,
Poland, EU
Effect of Thermomechanical Processing on a Retained Austenite Fraction in
AHSS Containing 5%Mn
Spoluautoři: OPIELA Marek
C24 RUŽIAK Ivan
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
The Influence of Mn Steels Ageing on Heat Transfer Phenomena
Spoluautoři: MAZANCOVÁ Eva, KOŠTIAL Pavol, GAJTANSKÁ Milada &
KRIŠŤÁK Ľuboš
C25 LIMOOEI Mohammad
Islamic Azad University, Amol, Iran, Islamic
Bagher
Republic of
Optimization of Properties and Structure with Addition of Titanium in Hadfield
Steels
Spoluautoři: HOSSEINI Shabnam
C26 PARK JiEon
POSCO, Pohang, Korea, Republic of
Effect of Heat Treatment on a Ridging Phenomenon of Ferritic Stainless Steels
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 14 von 52
Spoluautoři: PARK SooHo
C27 HRNČIARIKOVÁ Helena
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka so
sídlom v Půchove, Púchov, Slovakia, EU
Surface-Modified Austenitic Steel Used for the Thermal Mechanical Stress in the
Glass Industry
Spoluautoři: TALAŠ Rastislav, ANISIMOV Evgeniy, PEŠLOVÁ Františka,
VRÁBEL Peter
C28 MATHESIUSOVÁ Renáta
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech
Republic, EU
The Differences in Quality of 18CrNiMo7-6 Steel and its Influences at
Deformation after Carburizing
Spoluautoři: KŘÍŽ Antonín
C29 JURČI Peter
STU, MtF, Trnava, Slovakia, EU
Wear Resistance of Sub-Zero Processed Cr-V Ledeburitic Steel Vanadis 6
Spoluautoři: JANKA Leo
C30 ŽALUDOVÁ Monika
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of DTA Method Experimental Conditions and their Influence on Obtained
Data of Metallic Systems
Spoluautoři: SMETANA Bedřich, ZLÁ Simona, DOBROVSKÁ Jana, GRYC
Karel, MICHALEK Karel & DUDEK Rostislav
C31 KRÁL Lubomír
ÚFM AVČR, v. v. i., Brno, Czech Republic,
EU
Measurement of Carbon Diffusion Coefficient - Calibration of Sputter Depth
Spoluautoři: ČERMÁK Jiř
C32 SMETANA Bedřich
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Possibilities of Heat Capacities Determination of Metallic Systems in the Frame
of Laboratory of Thermal Analysis
Spoluautoři: ŽALUDOVÁ Monika, ZLÁ Simona, DOBROVSKÁ Jana,
TKADLEČKOVÁ Markéta, KLUS Petr & ROSYPALOVÁ Silvie
C33 ATAPEK S. Hakan
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Characterization of Microstructure and Fracture Behavior of GG20 and GG25
Cast Iron Materials Used in Valves
Spoluautoři: TASLICUKUR Z., ALTUG G. S., POLAT Ş. & TÜREDI E.
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 15 von 52
Sympozium D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství
Odborní garanti:
Doc. Ing. Jitka PODJUKLOVÁ, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
RNDr. Ivo ŠTĚPÁNEK, ZČU
D1 JEDRZEJCZYK Dariusz
Akademia Techniczno- Humanistyczna,
Bielsko-Biala, Poland, EU
Influence of the Surface State on Hot Dip Zn Galvanizing Effects of Iron Alloys
Spoluautoři: SKOTNICKI Wojciech, WEGRZYNKIEWICZ Sylwia &
HAJDUGA Maciej
D2 VITRY Véronique
University of Mons, Mons, Belgium, EU
Initial Deposition of Electroless Nickel from Borohydride-Reduced Bath on
Various Ferrous Alloys
Spoluautoři: SENS Adeline & DELAUNOIS Fabienne
D3 HAJDUGA Maciej Blazej
The University of Bielsko-Biala, BielskoBiala, Poland, EU
Analysis of Ceramic Implants Surface with Golden Nano-Layer
Spoluautoři: HAJDUGA Maciej & JEDRZEJCZYK Dariusz
D4 CUTEAN Simona Elena
UPT, Timisoara, Romania, EU
HVOF Spraying Technique of Titanium on Steels Surfaces Components
Spoluautoři: ROSU Radu Alexandru & MITELEA Ion
D5 HRABOVSKÝ Jozef
Vysoké učení technické v Brně, Brno,
Czech Republic, EU
Influence of the Water Chamber and Position of the Stabilizer on the Impact
Pressure at High Pressure Descaling
Spoluautoři: HORSKÝ Jaroslav
D6 SOŁEK Dariusz
Med-Group, Zywiec, Poland, EU
Galvanic Coatings as One of the Ways of Anticorrosive and Antibacterial
Protection
Spoluautoři: HAJDUGA Maciej, JĘDRZEJCZYK Dariusz,
WĘGRZYNKIEWICZ Sylwia & HAJDUGA Maciej Błażej
ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic,
EU
Observation of Residual Stress in Thin Films by SLEEM
Spoluautoři: MÜLLEROVÁ Ilona, SOBOTA Jaroslav, PATÁK Aleš, CAHA
Ondřej
D7 MIKMEKOVÁ Eliška
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 16 von 52
D8 WĘGRZYNKIEWICZ Sylwia
BELOS PLP S.A., Bielsko- Biała , Poland,
EU
Influence of the Zinc - Coatings Topography on the Adhesion Level
Spoluautoři: HAJDUGA Maciej, JĘDRZEJCZYK Dariusz & SOŁEK Dariusz
D9 CHOCHOLATÝ Ondřej
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech
Republic, EU
Comparison of Wear Resistance of Chromium Coatings for Piston Rings using
Pin-on-disc Test and Engine Test
Spoluautoři: HÁJEK Jiří & KŘÍŽ Antonín
ČVUT v Prazce, Praha, Czech Republic,
EU
The Effect of Intersplat Porosity on Properties of W Deposits
Spoluautoři: SIEGL Jan
D10 KOVÁŘÍK Ondřej
D11 NOVÁK Pavel
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic,
EU
Surface Treatment of Fe-Al Alloy
Spoluautoři: FILIP Vladimír & MICHALCOVÁ Alena
D12 ZÁBRANSKÝ Tomáš
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.,
Plzeň, Czech Republic, EU
Velocity Increase of Deposited Particles in Flame Spray Technology and
Velocity Profile Optimization of Flame
D13 BOHOVIČOVÁ Jana
Slovenská Technická Univerzita, Bratislava,
Slovakia, EU
Coating OF Tool Steels with CrN Enriched with Silver
Spoluautoři: KRUM Stanislav, HUDÁKOVÁ Mária & JURČI Peter
D14 DOBRA Ramona Monica
Politehnica University of Timisoara,
Timisoara, Romania, EU
Corrosion Performance of Duplex Treatments Based on Gas Nitriding and Shot
Peening
Spoluautoři: MITELEA Ion & BOBINA Marian
D15 ALTUNCU Ekrem
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Adhesion Properties of The Plasma Spray Coatings
Spoluautoři: USTEL Fatih
D16 HUDÁKOVÁ Mária
STU, MtF v Trnave, Trnava, Slovakia, EU
Diffusion Boronizing of Cr-V Ledeburitic Steels
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 17 von 52
Spoluautoři: JURČI Peter & SEDLICKÁ Viktória
D17 HOUDKOVÁ Šárka
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.,
Plzeň, Czech Republic, EU
The Spraying Parameters Optimization of the HVOF Stellite 6 Coating
Spoluautoři: KAŠPAROVÁ Michaela & SCHUBERT Jan
D18 BYSTRIANSKÝ Jaroslav
VŠCHT v Praze, Praha 6, Czech Republic,
EU
Hydrogen Impact of High-Strength Steels Embrittlement
Spoluautoři: ŠEFL Václav, RAPOUCH Jiří, HORSÁK Lukáš, PŘÍKASKÝ
Martin
D19 ŘIČÁNKOVÁ Veronika
Vysoké učení technické v Brně, Brno,
Czech Republic, EU
Microstructural Changes of Air Plasma Sprayed CoNiCrAlY Coatings After
Remelting
Spoluautoři: ČELKO Ladislav, KLAKURKOVÁ Lenka & ŠVEJCAR Jiří
D20 KAŠPAROVÁ Michaela
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.,
Plzeň, Czech Republic, EU
Thermally Sprayed Coatings for High-Temperature Application
Spoluautoři: HOUDKOVÁ Š. & SCHUBERT J.
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Properties of Glass-ceramic Enamel Coats and Their Used in Biological
Environment
Spoluautoři: BÁRTEK Vratislav, LANÍK Tomáš, HRABOVSKÁ Kamila,
KOPAŇÁKOVÁ Sylvie, ŠRUBAŘ Petr & SUCHÁNKOVÁ Kateřina
D21 PODJUKLOVÁ Jitka
D22 ŠVANTNER Michal
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech
Republic, EU
Possibilities of Stainless Steel Laser Marking
Spoluautoři: KUČERA Martin & HOUDKOVÁ Šárka
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Řež,
Czech Republic, EU
Corrosion Resistance and Compatibility of Eurofer Steel Coatings in the Pb-Li at
the Temperature of 550°C
Spoluautoři: ŠPLÍCHAL Karel, KOŠEK Lukáš & BURDA Jaroslav
D23 SKOUMALOVÁ Zuzana
D24 FRANC Aleš
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech
Republic, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 18 von 52
The Influence of Thermal Load on Properties of Heterogeneous Joints between
Steel and Aluminium Alloy
Spoluautoři: TESAŘ Jiří
ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic,
EU
Thin Metallic Layers Structured by E-beam Lithography
Spoluautoři: KOLAŘÍK Vladimír, URBÁNEK Michal, MATĚJKA František &
MATĚJKA Milan
D25 HORÁČEK Miroslav
D26 ČELKO Ladislav
VUT v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Structural Stability of Thermal Barrier Cotings Produced by Thermal Spraying
Spoluautoři: KLAKURKOVÁ Lenka, SLÁMEČKA Karel, POSPÍŠILOVÁ
Simona, JULIŠ Martin, NĚMEC Karel, PODRÁBSKÝ Tomáš & ŠVEJCAR Jiří
D27 HORNÍK Jakub
ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Evaluation of Properties of CrN PVD Coating for Functionally Graded Coatings
Spoluautoři: RYBNÍČEK Jan, RUND Martin, HÁJKOVÁ Pavlína &
ANISIMOV Evgeniy
ÚFM AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic,
EU
Effect of Plasma Spreyed AlSi Coating on Low Cycle Fatigue Properties of Cast
Superalloy Inconel 738LC
Spoluautoři: POSPÍŠILOVÁ Simona, JULIŠ Martin, ČELKO Ladislav&
PODRÁBSKÝ Tomáš
D28 OBRTLÍK Karel
D29 BROŽEK Vlastimil
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic,
EU
Improving Bond Strenght between Carbon Steel and Plasma Sprayed Ceramics
by Phosphating Process
Spoluautoři: POKORNÝ Petr & MASTNÝ Libor
D30 KRAUS Martin
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
The Influence of Structure Changes on Some Qualities of High-Alloyed
Materials in the Simulation of Long-Term Operating Conditions
Spoluautoři: BÍLEK Pavel & BYSTRIANSKÝ Jaroslav
ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic,
EU
Thin Metallic Layers Structured by E-beam Lithography
D31 KOLAŘÍK Vladimír
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 19 von 52
Spoluautoři: HORÁČEK Miroslav, URBÁNEK Michal, MATĚJKA František &
MATĚJKA Milan
Sympozium E - Neželezné kovy a slitiny
Odborní garanti:
Prof. Ing. Miroslav KURSA, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Prof. Ing. Jaromír DRÁPALA, CSc., VŠB - TU
Doc. Dr. Ing. Dalibor VOJTĚCH, VŠCHT
E1 WRÓBEL Tomasz
, Gliwice, Poland, EU
The Influence of Inoculation Type on Structure of Pure Aluminum
E2 FALTUS Jiří
VÚK Panenské Břežany, a.s., Praha, Czech
Republic, EU
Influence of Corrosion on Fatigue Properties of Aluminium Alloys AA6082,
AA6262 a AA6023
Spoluautoři: VRÁTNÁ Jitka
E3 CIESLAR Miroslav
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech
Republic, EU
In-situ Electron Microscopy Observations of the Microstructure Changes in the
6082 Aluminium Alloy during Homogenization
Spoluautoři: BAJER Jan, HÁJEK Michal & OČENÁŠEK Vladivoj
E4 KONDRACKI Marcin
Silesian University of Technology, Gliwice,
Poland, EU
Studies of Transition Zone Phenomena for AlSi Matrix Composite Reinforced
with Intermetallic Phases
Spoluautoři: CHOLEWA Mirosław
E5 VLACH Martin
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech
Republic, EU
Response of Cold-Rolled Al-Mn-Sc-Zr Alloy to Isothermal and Isochronal
Annealing
Spoluautoři: STULÍKOVÁ Ivana, SMOLA Bohumil, CÍSAŘOVÁ Hana,
PLÁŠEK Jaromír, OČENÁŠEK Vladivoj, TANPRAYOON Dhritti &
NEUBERT Volkmar
E6 POKOVÁ Michaela
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech
Republic, EU
The influence of pre-deformation on minor phases precipitation in modified EN
AW-3003 aluminium alloys
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 20 von 52
Spoluautoři: CIESLAR Miroslav, LACAZE Jacques
E7 ERARSLAN Yaman
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
Effect of Deformation Strain and Hardenability of Homogenization Process on
Al-6063 Alloy
Spoluautoři: AKCA Cem
E8 MÁLEK Přemysl
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech
Republic, EU
High-Temperature Deformation of an ECAP Al-Mn-Based Alloy
Spoluautoři: CIESLAR Miroslav & SLÁMA Peter
ÚFM AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic,
EU
Influence of Microstructure Instability on Creep Behaviour of UFG Pure
Materials
Spoluautoři: DVOŘÁK Jiří, SVOBODA Milan & SKLENIČKA Václav
E9 KRÁL Petr
ÚFM AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic,
EU
Microstructure Stability and Creep Behaviour of Alloys Processed by ECAP
Spoluautoři: KRÁL Petr, SVOBODA Milan, KVAPILOVÁ Marie &
SKLENIČKA Václav
E10 DVOŘÁK Jiří
E11 VOJTĚCH Dalibor
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Properties of the Casting AJ62 Mg-Based Alloy
Spoluautoři: KUBÁSEK Jiří & MARTÍNEK Michal
E12 KUBÁSEK Jiří
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Properties of Binary and Ternary Magnesium Alloys Containing Gd, Nd, Zn or Y
Spoluautoři: VOJTĚCH Dalibor
E13 PARK Jaesin
Research Institute of Industrial Science and
Technology, Pohang, Korea, Republic of
Workability of Wide Strip Cast AZ31 Magnesium Alloy
Spoluautoři: YUN Kiho, KIM Deok, KIM Jae Joong, PARK Woo-jin, CHOO
Dongkyun, DUCK Oh & KWONn
E14 LICHÝ Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of Mechanical Properties of Magnesium Alloy with the Addition of
Strontium at Elevated Temperatures
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 21 von 52
Spoluautoři: CAGALA Michal, BEŇO Jaroslav & ŽÁČEK David
E15 HRADILOVÁ Monika
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
The Microstructure Development of Ca-Doped Mg–Zn Alloy During Hot
Deformation
Spoluautoři: LEJČEK Pavel, DESRAYAUD Christopher, MONTHEILLET
Frank & FRACZKIEWICZ Anna
FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, Czech Republic,
EU
Analysis of Near-Coincidence Site Lattice Boundary Frequency in Mg-3Al-1Zn
Magnesium alloy
Spoluautoři: MOLNÁR Peter, JÄGER Aleš & LEJČEK Pavel
E16 OSTAPOVETS Andriy
E17 KNOTEK Vítězslav
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Influence of Ni and RE on Hydrogen Absorption by Mg-Based Alloys
Spoluautoři: VOJTĚCH Dalibor
E18 BEDNÁŘOVÁ Vlasta
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Characterisation of Cellular Metallic Materials Manufactured by Casting
Methods
Spoluautoři: LICHÝ Petr & HANUŠ Aleš
E19 MACHUTA Jiří
Technická univerzita v Liberci, Liberec,
Czech Republic, EU
The Determination of Coefficient Thermal Shrinkage Zinc Alloys
Spoluautoři: NOVÁ Iva
E20 ROUČKA Jaromír
, Brno, Czech Republic, EU
Control of Solidification Process and Microstructure of Inconel Alloys and their
Prediction by Means of Numerical Simulation
Spoluautoři: ODLOŽIL Jan, KOVÁČ Marek, KRUTIŠ Vladimír & HRBÁČEK
Karel
E21 PETRENEC Martin
ÚFM AVČR, v. v. i., Brno, Czech Republic,
EU
Microstructure characterization and fatigue behavior of beta phase containing
gamma TiAl alloy
Spoluautoři: BERAN Přemysl, ŠMÍD Miroslav, CHLUPOVA Alice,
KUBĚNOVA Monika
E22 FRKÁŇOVÁ Katarína
ÚMMS SAV, Trnava, Slovakia, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 22 von 52
Relationship Between Microstructure and Cooling Rate in Air-Hardenable TiAlBased Alloy
Spoluautoři: LAPIN Juraj
E23 FOGAGNOLO João Batista
State University of Campinas, Campinas,
Brazil
The Effect of the Laser Process Parameters in the Microstructure and Mechanical
Properties of Ti6Al4V Produced by Selective Laser Sintering/Melting
Spoluautoři: SALLICA-LEVA Edwin, LOPES Eder, JARDINI André &
CARAM Rubens
E24 AKSENOV Sergey
Moscow State Institute of Electronics and
Mathematics, Moskva, Russian Federation
Experimental Investigation of Ti-Al-V Alloy Superplastic Behavior
Spoluautoři: CHUMACHENKO Evgeniy & LOGASHINA Irina
E25 STANEKOVÁ Hana
ÚMMS SAV, Bratislava, Slovakia, EU
Creep Damage Assessment in Intermetallic Ti-46Al-8Ta Alloy using HighResolution Computed Tomography
Spoluautoři: LAPIN Juraj
E26 MÁLEK Jaroslav
UJP PRAHA a.s., Praha, Czech Republic, EU
Beta Titanium Ti35Nb6Ta Alloy with Boron Adition
Spoluautoři: HNILICA František & VESELÝ Jaroslav
E27 LAPIN Juraj
ÚMMS SAV, Bratislava, Slovakia, EU
Microstructure Degradation of Nickel Based Single Crystal Superalloy during
Creep
Spoluautoři: GEBURA Marek
E28 ZRNÍK Jozef
COMTES FHT a.s. , Dobřany, Czech
Republic, EU
Investigation of Gamma Prime Precipitate Morphology Development in Creep
Exposed Nickel Base Superalloy
Spoluautoři: STRUNZ Pavel, MALDINY Mauricio, DAVYDOV Vladimir,
KRAUS Libor
E29 DUMONT Alice
Centre des Matériaux, Evry, France, EU
Investigation of Heat Treatment Parameters Effect on the Microstructure and on
the Mechanical Properties of a Powder Metallurgy Nickel-Base Superalloy
Spoluautoři: NAZÉ Loïc, KÖSTER Alain, RÉMY Luc, GUÉDOU Jean-Yves &
FRANCHET Jean-Michel
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 23 von 52
E30 MALCHARCZIKOVÁ Jitka
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Evaluation of Structure Characteristics of Centrifugally Cast Alloy Based on
Ni3Al
Spoluautoři: KAŇÁK David, MILATA Petr, KURSA Miroslav & POHLUDKA
Martin
E31 SIEGL Jan
ČVUT v Praze, Praha 1, Czech Republic, EU
Comparison of Mechanical Properties and Fracture Behaviour of Co-base and
Ni-base Alloys
Spoluautoři: PODHORNÁ Božena, KUCHAŘOVÁ Květa & HRBÁČEK Karel
E32 NOVÁK Pavel
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Formation of Intermetalllics during Reactive Sintering Production of Fe-Al
Alloys
Spoluautoři: MICHALCOVÁ Alena, MAREK Ivo, BEDNARČÍK Jozef &
SAKSL Karel
E33 ŠUMŠAL Václav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Effect of Chemical Composition on the Hot Deformation Behavior of Selected
Iron Aluminides
Spoluautoři: SCHINDLER Ivo, KOPEČEK Jaromír & ŠÍMA Vladimír
E34 KEJZLAR Pavel
Technická univerzita v Liberci, Liberec,
Czech Republic, EU
The Structure and High-Temperature Mechanical Properties of Fe-Al-Zr-Based
Intermetallic Alloys
Spoluautoři: KRATOCHVÍL Petr & VODIČKOVÁ Věra
E35 MICHALCOVÁ Alena
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Description of Reaction Mechanism during Reactive Sintering Process of Al-FeSi-Ni Alloys
Spoluautoři: NOVÁK Pavel, SAKSL Karel, VOJTĚCH Dalibor, MAREK Ivo,
BEDNARČÍK Josef & ZIKMUND Petr
E36 FOJT Jaroslav
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Corrosion Behaviour of Ti-39Nb Alloy Prepared by Powder Metallurgy
Spoluautoři: JOSKA Luděk & HNILICA František
E37 ČAPEK Jaroslav
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Preparation of the NiTi Alloy by a Powder Metallurgy Technique
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 24 von 52
Spoluautoři: VOJTĚCH Dalibor & NOVÁK Pavel
E38 SZURMAN Ivo
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Thermomechanical Treatment of Ni-Ti-X Alloys
Spoluautoři: KURSA Miroslav
E39 LUKYANOV Alexander
Ufa State Aviation Technical University, Ufa,
Russian Federation
Mechanical Properties and Fracture of Nanostructured TiNi Alloys during
Tensile Tests at Various Temperatures
Spoluautoři: PROKOFIEV Egor & GUNDEROV Dmitry
E40 JOSKA Luděk
VŠCHT v Praze, Praha 6, Czech Republic,
EU
Corrosion Behaviour of DLC-Ti Alloyed Coating for Implants
Spoluautoři: FOJT Jaroslav & CVRČEK Ladislav
E41 AKCA Cem
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey
Feasibility Study to Develop Magnesium-Based Materials to Produce Biomedical
Implants and Appliances for Turkey
Spoluautoři: ERARSLAN Yaman
E42 KUBÁSEK Jiří
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Zn-based Alloys as an Alternative Biodegradable Materials
Spoluautoři: VOJTĚCH Dalibor
E43 SLÁMA Peter
COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech
Republic, EU
Influence of Heat Treatment on the Microstructure, Mechanical Properties and
Thermal Conductivity of alloy CuNi3Si
Spoluautoři: MOTYČKA Petr
E44 PODANÝ Pavel
COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech
Republic, EU
Dealing with Technological Problems during the Production of Thin Foils from
Special Alloys
Spoluautoři: KOUKOLÍKOVÁ Martina, ZEMKO Michal & TUČEK Jaroslav
E45 MELCIOIU Georgiana
Politehnica University of Timisoara,
Timisoara, Romania, EU
Determining Properties of Alloys of Ni-Sn-Cu-P in the Form of Ribbons Used
for Soldering Electronic Components
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 25 von 52
Spoluautoři: SERBAN Viorel Aurel, CODREAN Cosmin, LOCOVEI Cosmin &
CORNEA Florin Marian
E46 LASEK Stanislav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Corrosion Resistance of NdFeB Magnet Type with Projective ZnAl Layer in
Selected Environments
Spoluautoři: SKOTNICOVÁ Kateřina & KURSA Miroslav
E47 KOLCHUGINA Natalia
A. A. Baikov Institute of Metallurgy and
Materials Science RAS, Moscow, Russian
Federation
Role of Terbium Hydride Additions in the Formation of Microstructure and
Magnetic Properties of Sintered Nd-Pr-Dy-Fe-B System Magnets
Spoluautoři: LUKIN Aleksandr A., SKOTNICOVÁ Kateřina, BURKHANOV
Gennady S., KLYUEVA Natalia E. & DRULIS Henrik
E48 MENUSHENKOV Vladimir
MISiS, Moscow, Russian Federation
Effect of Dy Addition and Heat Treatment Conditions on the Magnetic
Properties of (Nd,Dy)-Fe-B-Based Sintered Magnets
Spoluautoři: SAVCHENKO Aleksander, KURSA Miroslav & DRÁPALA
Jaromir
E49 SIDOROV Evgeny
Vladimir State University, Vladimir, Russian
Federation
Macro- and Microstructure Formation in the Liquid-Solid Region of Solid
Solution Alloys, with Eutectic, Peritectic and Monotectic Transformations at
Equilibrium and Non-Equilibrium Crystallization
Spoluautoři: PIKUNOV M.V. & DRÁPALA J.
E50 DRÁPALA Jaromír
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Our Activities in the Regional Materials Science and Technology Centre
Spoluautoři: KURSA Miroslav, GREGER Miroslav, SZURMAN Ivo,
BROŽOVÁ Silvie, MALCHARCZIKOVÁ Jitka, PETLÁK Daniel, NÉTEK
Václav, NOGA Zdeněk, MADAJ Michal & POHLUDKA Martin
Sympozium F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby
Odborní garanti:
Doc. Ing. Radim LENORT, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Prof. Ing. Emilie KRAUSOVÁ, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
Doc. Ing. Iveta VOZŇÁKOVÁ, Ph.D., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 26 von 52
Prof. Ing. Darja NOSKIEVIČOVÁ, CSc., VŠB - TU Ostrava, Česká republika
F1 MALINDŽÁK Dušan
Technická univerzita v Košiciach, Košice,
Slovakia, EU
New Approach to Push Furnaces Heating Optimization
Spoluautoři: STRAKA Martin & KOŠTIAL Imrich
F2 WEISS Elżbieta
Wyższa Szkoła Finansów i Zarzą, Warsaw,
Poland, EU
Development and Strategic Decisions of Metallurgical Enterprises
F3 SPÁČIL Vojtěch
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Potential Customer Typology for Entrance on Powdery Painting Market
F4 BRZÓSKA Jan
Silesian University of Technology, Gliwice,
Poland, EU
Dynamics of the Servicing and Trading Business Model Related to Metallurgical
Products Versus the Growth of its Effectiveness and Value
F5 FELIKS Jerzy
Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakow,
Poland, EU
Dependability Based Concept of Supply Chain Resilience with the Example of
Supply of Iron Ore for the Steel Industry
Spoluautoři: BUKOWSKI Lech
F6 BRANSKÁ Lenka
Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech
Republic, EU
Modification of Packaging Management in a Company as a Result of
Involvement in a Value Network
Spoluautoři: PECINOVÁ Zuzana
F7 MICHLOWICZ Edward
Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakow,
Poland, EU
Capital Stream Flow Modeling in a Steel Mill Waste Management System
Spoluautoři: ZWOLINSKA Bozena
F8 KORECKÝ Michal
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Planning and Management of Investment and Technical Development Projects
under Uncertainty
Spoluautoři: TRKOVSKÝ Václav & ROŽNOVSKÝ Lukáš
F9 LOŠŤÁKOVÁ Hana
Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 27 von 52
Republic, EU
Perception of Attractiveness of Components of the Offer and Forms of Support to
Repeat Purchases by E-shop Clients
Spoluautoři: ČURDOVÁ Markéta
F10 NOSKIEVIČOVÁ Darja
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Analysis of Nonrandom Patterns in Control Charts and its Software Support
F11 TOŠENOVSKÝ Josef
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Application of Multivariate Loss Function for the Assessment of Quality of
Technological Process Management
Spoluautoři: MONSPORTOVÁ Lenka & TOŠENOVSKÝ Filip
F12 KRAMARZ Marzena
Politechnika Śląska, Zabrze, Poland, EU
Decoupling Point in Supply Network of Steel Products - Dynamics of Changes
Spoluautoři: KRAMARZ Włodzimierz
F13 VLČKOVÁ Vladimíra
Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech
Republic, EU
Outsourcing and its Impact on Demand Planning
Spoluautoři: PATÁK Michal
F14 KLAPALOVÁ Alena
Masarykova univerzita, Brno, Czech
Republic, EU
Strategic Management Factors of MNCs Subsidiaries - Comparative Analysis of
Metal Manufacturing and Other Industries in the Czech Republic
F15 DAVID Jiří
VŠB - Technická univerzita, Ostrava-Poruba,
Czech Republic, EU
Control of Dependability of Metallurgical Processes Such as Logistics Chains
Spoluautoři: JANČÍKOVÁ Zora, VROŽINA Milan & NOVÁKOVÁ Helena
F16 BURCHART-KOROL Dorota , Katowice, Poland, EU
Fossil Fuels Consumption Evaluation in Blast Furnace Technology Based on
Different Life Cycle Impact Assessment Methods
F17 VÁVRA Jan
Univerzita Pardubice, Pardubice, Czech
Republic, EU
Determination of Environmental Aspects in Metallurgical Industry
Spoluautoři: BEDNAŘÍKOVÁ Marie & MIKOLAJKOVÁ Markéta
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 28 von 52
F18 KONSTANCIAK Manuela
Częstochowa University of Technology,
Czestochowa, Poland, EU
The Use of 3x3 Matrix to Evaluation of Ribbed Wire Manufacturing Technology
Spoluautoři: BORKOWSKI Stanisław, ULEWICZ Robert, SELEJDAK Jacek &
KLIMECKA-TATAR Dorota
F19 PUSTĚJOVSKÁ Pavlína
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Technical-economic prospects of utilization of alternative ironmaking techniques
in metallurgy
Spoluautoři: JURSOVÁ Simona & BROŽOVÁ Silvie
F20 FRISCHER Robert
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Application of Wireless Identification Technology for Support Control in Steel
Works
Spoluautoři: DAVID Jiří, STRAŇAVOVÁ Mária
F21 ŠPIČKA Ivo
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Background of Reduction of Operating Costs of Continuous Reheating Furnaces
Spoluautoři: HEGER Milan, ZIMNÝ Ondřej & STRAŇAVOVÁ Maria
F22 ŠVEC Pavel
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Diagnostics of Surface Defects such as Support Control in Steel Works
Spoluautoři: DAVID Jiří & FRISCHER Robert
F23 STRAŇAVOVÁ Maria
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Increasing the Profitability of the Operation of Heating Furnaces Using Models
and Data Mining Systems
Spoluautoři: HEGER Milan , ŠPIČKA Ivo, ZIMNÝ Ondřej & FRANZ Jiří
F24 KLAPUT Pavel
VŠB - Technická univerzita, Ostrava-Poruba,
Czech Republic, EU
Influence of Used Method on the Results of Gage Repeatability and
Reproducibility Study
Spoluautoři: PLURA Jiří
F25 VIDOVÁ Helena
STU so sídlom v Trnave, MtF, Trnava,
Slovakia, EU
Lean Principles Application in Business Logistics
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 29 von 52
Spoluautoři: BEDNÁR Roman & BELUSKÝ Martin
F26 ČÁMSKÁ Dagmar
VŠE, Praha, Czech Republic, EU
Companies Related to the Metallurgical Production and Their Financial Health
Spoluautoři: HÁJEK Jiří, BOBEK Michal & KULA David
F27 SCHWARZ Zdeněk
ComTax Advising s.r.o., Fryčovice, Czech
Republic, EU
The Methodical Problems Associated with the Using of Accounting Information
for the Financial Analysis of the Metallurgical Company
Spoluautoři: BUCHTOVÁ Jana & BERANOVÁ Petra
F28 KULA David
VŠE, Praha, Czech Republic, EU
Impact of Financial Crisis on Profitability and Liquidity of Companies in
Metallurgical Industry in the Czech Republic
Spoluautoři: BOBEK Michal, HÁJEK Jiří, ČÁMSKÁ Dagmar
F29 ŠLÉGR Pavel
VŠE, Praha, Czech Republic, EU
Controlling Tools in the Light of Crisis and Securing of Business Financial
Stability through Banking Instruments
Spoluautoři: SCHOLLEOVÁ Hana
F30 SANIUK Sebastian
University of Zielona Góra, Zielona Góra,
Poland, EU
Prototyping of Production Networks in Regional Metallurgical Cluster
Spoluautoři: SANIUK Anna
F31 WITKOWSKI Krzysztof
University of Zielona Gora, Zielona Góra,
Poland, EU
Reverse Logistics Processes in Supply Chains in Metallurgy
Spoluautoři: GRACZYK Magdalena & BURCHART-KOROL Dorota
Technical University of Łodz, Lodz, Poland,
EU
Innovation Management in Metallurgical Enterprises
F32 BAKALARCZYK Sebastian
F33 POMYKALSKI Przemysław
Technical University of Lodz, Lodz, Poland,
EU
Consequences of economic downturn on financial standing of basic metals
manufacturing companies in Poland
Posterová sekce A
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 30 von 52
PA1 ANDRŠOVÁ Zuzana
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
NDT Detection of Decarburization during the ADI´s Heat Treatment
Spoluautoři: SKRBEK Břetislav
PA2 DLUHOŠ Jiří
TESCAN, a.s., Brno, Czech Republic, EU
Application of Electron Channeliing Contrast Imaging in Study of
Polycrystalline Materials and Visualization of Crystal Lattice Deffects
Spoluautoři: MAN Jiří & SEDLÁČEK Libor
PA3 HORÁKOVÁ Veronika
VŠB - Technická univerzita, Centrum
nanotechnologií, Ostrava, Czech Republic, EU
Hydraulic properties of ladle steel slags
Spoluautoři: MATĚJKA Vlastimil, VLČEK Jozef & KUKUTSCHOVÁ Jana
PA4 JANČÍK Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Impact of Metallurgical Industries on the Air Quality in the Moravian-Silesian
Region
Spoluautoři: PAVLÍKOVÁ Irena & BITTA Jan
PA5 JANISZEWSKI Krystian
Politechnika Śląska , Katowice, Poland, EU
Change of Slenderness of Multi-Hole Ceramic Filters from = 1,67 to =
3,34 as a factor determining the Effectiveness of Steel Filtration Process
Spoluautoři: GRYC Karel & TKADLEČKOVÁ Markéta
PA6 KIMYASHOV Alexsander
South-Ural state university, Chelyabinsk,
Russian Federation
Phase Transformations During Oxidizing Roasting of Copper Sulphide
Smelting Slag
Spoluautoři: LYKASOV A.A., MATONIN A.N.& VERTIY I.G.
PA7 KLUS Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Numerical Modelling of Metallurgical Processes - Casting and Solidification of
Steel
Spoluautoři: MICHALEK Karel & ŽALUDOVÁ Monika
PA8 KONSTANCIAK Anna
Czestochowa University of Technology,
Czestochowa, Poland, EU
The Behavior of Blast Furnace Coke at High Temperatures
PA9 KOVÁŘ Ladislav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 31 von 52
Republic, EU
Mathematical Simulation of Gaseous Media Flow Through Blowing Elements
in Metallurgical Aggregates
PA10 MAREK Martin
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Optimization Magnetic Properties of the Pure Ferrum - Behanit, Material for
Construction of the Magnetic Lenses of the Electron Microscopes, Innovative
Research of Electron Microscopes
Spoluautoři: PETLAK Daniel, RICHTER Zbyněk, HOLČÁKOVÁ Regina &
REŽNAR Jiří
PA11 PIEPRZYCA Jacek
Politechnika Slaszka, Katowice, Poland, EU
Construction of a RH Device's Physical Model
Spoluautoři: MERDER Tomasz & JANISZEWSKIi Krystian
Posterová sekce B
PB1 BENACHOUR Mustapha
University of Tlemcen, Tlemcen,
Algeria
Effect of Plastic Pre-Deformation on Pipeline Steel on Fatigue Behavior
Spoluautoři: BENACHOUR Nadjia, BENGUEDIAB Mohaed & HADJOUIi
Féthi
PB2 BENLAMNOUAR Mohamed Farid
Scientific Research Centre in Welding
and Control (CSC), Cheraga, Algeria
The Influence of Relaxation Treatments on Residual Stresses in Welded Pipe
API 5L-X70
Spoluautoři: BADJI Riad, HADJI Mohamed
PB3 BORISOV Sergey
Lipetsk State Technical University,
Lipetsk, Russian Federation
HSLA Steel Hardening in the Process of Cold Rolling
Spoluautoři: MAZUR Igor P.
PB4 ĎURČÍK Roman
ŽP VVC s.r.o., Podbrezová, Slovakia,
EU
Simulation of Tube Rolling by Push Bench Process
Spoluautoři: PARILÁK Ľudovít
PB5 FABÍK Richard
VŠB - Technická univerzita, Ostrava,
Czech Republic, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 32 von 52
Mathematical Modelling of Cooling and Prediction of Mechanical Properties of
Shapes after Hot Rolling
Spoluautoři: BARON Richard, KAWULOK Petr
PB6 FABÍK Richard
VŠB - Technická univerzita, Ostrava,
Czech Republic, EU
Mathematical Modeling of Influence Drawing Parameters on Strain Uniformity
across Wire Cross Section
Spoluautoři: HALFAROVÁ Petra & KUČERA Tomáš
PB7 GREGER Miroslav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava,
Czech Republic, EU
Structure and Properties of Dental Implants
Spoluautoři: WIDOMSKÁ Milena
PB8 GREGER Miroslav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava,
Czech Republic, EU
Mechanical Properties Forged Pieces from Magnesium Alloys and its
Utilization in Industry
Spoluautoři: SNÁŠEL Václav & MAŠEK Václav
FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha, Czech
Republic, EU
Equal Channel Angular Pressing of Magnesium at Room Temperature: The
Effect of Processing Route on Microstructure and Texture
Spoluautoři: GARTNEROVÁ Viera & LEJČEK Pavel
PB9 JAGER Aleš
PB10 KLIBER Jiří
VŠB - Technická univerzita, Ostrava,
Czech Republic, EU
Metallographic Exploration of TWIP Steel
Spoluautoři: KURSA Miroslav, DROZD Kamil, HAJDUCHOVÁ Ľuba &
PEŠLOVÁ Františka
PB11 NABIL Bensaid
National Center for Welding and
Control Research, Algiers , Algeria
Influence of Welding Parameters on the Evolution of the Microstructure of
Ferritic Stainless Steel Welds (AISI 430)
Spoluautoři: TALA-IGHIL N., BADJI R., HADJI M. & OUALLAM S.
PB12 LEZHNEV Sergey
Karaganda state industrial uni,
Temirtau, Kazakhstan
Mathematical Modeling o Equal-Channel Angled Drawing in Step Tool
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 33 von 52
Spoluautoři: NAIZABEKOV Abdrakhman
PB13 LOGASHINA Irina
Moscow State Institute of Electronics
and Mathematics (Technical
University), Moscow, Russian
Federation
Application of computer simulation to a problem of bearing industrial waste
recycling
Spoluautoři: AKSENOV Sergey & CHUMACHENKO Evgeniy
PB14 MESSAOUDI Salim
University de Biskra, Biskra, Algeria
Deformation Texture in Wire Drawn Copper
Spoluautoři: ZIDANI Mosbah, BUADIN Thierry, DERFOUF Chems Eddine,
BOULAGROUN Abdelmalek & MATHON Marie Hélène
Politechnika Śląska, Gliwice, Poland,
EU
Model Investigations of Bed Particles Distribution in Shaft Furnaces
PB15 PANIC Bogdan
PB16 RAAB Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň,
Czech Republic, EU
Numerical Simulation of Cross Roll Straightening Processes
Spoluautoři: HYNEK Martin
PB17 RADEV Rossen
University of Ruse, Ruse, Bulgaria,
EU
Flow Curves of Al 7075 Alloy Processed by Equal Channel Angular Pressing
Spoluautoři: GAGOV Valentin, GOSPODINOV Danail, YANKOV Emil &
STANOEVA Marieta
PB18 RUSZ Stanislav
VŠB - Technická univerzita, Ostrava,
Czech Republic, EU
The Structure Refining of the AZ31 Alloy by Process Severe Plastic
Deformation
Spoluautoři: HADASIK Eugeniusz, ČÍŽEK Lubomír, DUTKIEWICZ Jan,
DONIČ Tibor, KEDROŇ Jan, TYLŠAR Stanislav & Michal Salajka
Posterová sekce C
PC1 ADAMASZEK Krzysztof BOSMAL Automotive Research and
Development Institute Ltd., Bielsko-Biala,
Poland, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 34 von 52
Influence of Alloy Elements on Corrosion of Valve Steels in Environment of
Combustion Gases of Self-Ignition Engine
Spoluautoři: NOWAK Jan
PC2 ANIKEEV Andrey
South Ural State University, Chelyabinsk,
Russian Federation
Investigation of the Effect of Heat Treatment on the Formation of Tungsten
Carbide in a Gradient Composite Material
PC3 ATAPEK Ş.Hakan
Kocaeli Universitesi, Kocaeli, Turkey
Modelling and Thermal Analysis of Solidification in a Low Alloyed Steel
Spoluautoři: ERIŞIR Ersoy & GÜMÜŞ Serap
PC4 BELKESSA Brahim
Scientific Research Center of Welding and
Control, Cheraga, Algiers, Algeria
Mechanical and Structural Characterization of Dissimilar Welds between
Duplex and Martensitic Stainless Steel
Spoluautoři: SAHRAOUI Tahar & BADJI Riad
PC5 BÍLEK David
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
Non-Destructive Diagnostic of Decarbonization Files of Steels
Spoluautoři: SKRBEK Břetislav & PETERA Martin
PC6 BYSTRIANSKÝ Jaroslav VŠCHT v Praze, Praha 6, Czech Republic, EU
Various Demonstrations of Hydrogen-Induced Damage to Steel
PC7 CAGALA Michal
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Plasticity of Two High Manganese Steels with Different Ni and Cu Additions
Spoluautoři: MAZANCOVÁ Eva, PŘÍKASKÝ Martin, LICHÝ Petr &
BLAHOŽOVÁ Hana
PC8 DUONG Van Yen
Institute of Weapons , Hanoi, Viet Nam
Exploding Experiment for Evaluation of Physical-Mechanical Characteristics
of Metallic Materials
Spoluautoři: NGUYEN Quang Thuan & HOANG Nguyen Khoi
PC9 GAUDE-FUGAROLAS
Independent Research in Physical Metallurgy and
Daniel
Engineering, Vilassar de Mar, Spain, EU
Interaction of Prior Deformation and Heating Rate on Austenitisation Kinetics
PC10 GOLI-OGLU Eugene
I.P. Bardin Central Research Institute for Ferrous
Metallurgy, Moscow, Russian Federation
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 35 von 52
Features of Structure Formation of Hot-Deformed Austenite, the Final
Microstructure and Properties of Low Carbon Microalloyed Steel by
Thermomechanical Processing
Spoluautoři: EFRON Leonid & MOROZOV Uriy
PC11 GOSPODINOV Danail
, Ruse, Bulgaria, EU
Some Specifics and Opportunities in Vacuum oil Quenching
PC12 GROZA Cosmin
"Politehnica" University of Timisoara, Timisoara,
Romania, EU
Melted Zone Morphology by Laser Welding of Ti-6Al-4V with X5CrNi18-10
Spoluautoři: MITELEA Ion, UTU Ion-Dragos
PC13 GURO Vitaliy
Institute of general & inorganic chemistry AS,
Tashkent, Uzbekistan
Ammonium Perrhenate Purificiation and Rhenium Recovery from HeatResistant Rhenium-Nickel Superalloys
PC14 GÜMÜŞ Serap
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Microstructural Characterization of Carbides in a Cast High Speed Steel using
Different Metallographic Techniques
Spoluautoři: ATAPEK Ş. Hakan, POLAT Şeyda, ERİŞİR Ersoy, ALKAN
Attila
PC15 HALFA Hossam
Central Metallurgical R&D Ins, Cairo, Egypt
The Role of Production Technology and Nitrogen Addition on the
Microstructure and the Corrosion Behaviors of High Speed Tool Steel M41
Spoluautoři: HANNAA B. Hassan
PC16 HALFA Hossam
Central Metallurgical R&D Ins, Cairo, Egypt
Innovative Method for Producing functionally Gradient Steel for High
Corrosion Resistance Applications
Spoluautoři: MAMDOUH Eissa
PC17 HAVLÍČEK Petr
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Prostějov,
Czech Republic, EU
Experience with Explosive Hardening of Railway Frogs from Hadfield Steel
Spoluautoři: BUŠOVÁ Kateřina
PC18 CHUMANOV Ilya
South Urals State University, Chelyabinsk,
Russian Federation
Investigation of Mechanical Properties of Metal-Ceramic Gradient Material at
High Temperatures
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 36 von 52
PC19 JENÍČEK Štěpán
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech Republic,
EU
Determination of Material Characteristics of Dynamically Stressed HighStrength Steel
Spoluautoři: MAŠEK Bohuslav
PC20 JURASZ Zbigniew
Bosmal Automotive Research and Development
Institute Ltd., Bielsko-Biała, Poland, EU
Corrrosion Resistance of Valv Steels in Combustion Gases of Fuel Oil with 5
and 10 % Bio-Components Additives
Spoluautoři: ADAMASZEK Krzysztof
PC21 JURCHELA Alin Dan
, Timisoara, Romania, EU
Considerations on the Effects of Carbon Content on the Cavitation Erosion
Resistance of Stainless Steels with Controled Content of Chromium and
Carbon
Spoluautoři: BORDEASU Ilare, MITELEA Ion & KARABENCIOV Adrian
PC22 KARABENCIOV Adrian , Timisoara, Romania, EU
Considerations on the Cavitation Erosion Behavior of Two Stainless Steels
with Similar Ratios of Structural Constituents
Spoluautoři: BORDEASU Ilare, MITELEA Ion & JURCHELA Alin Dan
PC23 KATONA Stefan-Eusebiu "Politehnica" University of Timisoara, Timisoara,
Romania, EU
Contribution Regarding the Behavior to Cavitation Erosion of Some Austenitic
Stainless Steels
Spoluautoři: BORDEASU Ilare & MITELEA Ion
PC24 MAREK Martin
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Magnetic Properties of the Types Steels for Chambers of Electron
Microscopes, Innovative Research of Electron Microscope
Spoluautoři: PETLAK Daniel, RICHTER Zbyněk, HOLČÁKOVÁ Regina &
REŽNAR Jiří
PC25 MAZANCOVÁ Eva
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Analysis of Selected High Manganese Steels Parameters
Spoluautoři: SCHINDLER Ivo & CAGALA Michal
PC26 MAZANCOVÁ Eva
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 37 von 52
Influence of Ageing Processes on Strengthening of Three TRIPLEX Steel
Types
Spoluautoři: RUŽIAK Ivan, JONŠTA Petr & VYLEŽÍK Michal
PC27 MAZANCOVÁ Eva
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Selected Properties of Mines Supports
Spoluautoři: HOLEŠINSKÝ Jan & VAŠEK Zdeněk
PC28 MIKMEKOVÁ Šárka
ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic, EU
Study of metals and alloys by SLEEM
Spoluautoři: MÜLLEROVÁ Ilona, MIKMEKOVÁ Eliška & FRANK Luděk
PC29 MÍŠKOVÁ Jana
COMTES FHT a.s., Dobřany, Czech Republic,
EU
Structural Analysis of X2CrNiMoN22-5-3 Duplex Steel Ingot
Spoluautoři: MARTÍNEK Petr & DLOUHÝ Jaromír
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Poland,
EU
Influence of Plastic Deformation Conditions on Recrystallization Kinetics of
Nb-Ti-V Microalloyed Steel
Spoluautoři: GRAJCAR Adam
PC30 OPIELA Marek
PC31 PERIANU Ion Aurel
Politehnica "University"of Timisoara, Timisoara,
Romania, EU
Optimizing Abrasive Waterjet Cutting for Special Materials. Case Study:
Cutting Austenitic Stainless Steels
Spoluautoři: BIRDEANU Valentin, MITELEA Ion
PC32 POKORNÝ Petr
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
An Objective Assessment of Change in Porosity of the Concrete Stone from the
Phase Interface Hot-Dip Galvanized Steel/Concrete and Carbon Steel/Concrete
Spoluautoři: SEDLÁŘOVÁ Ivona & MICHALCOVÁ Alena
PC33 POLÁCHOVÁ Daniela
UJP PRAHA a.s., Praha, Czech Republic, EU
Comparison of Hardness, Tensile Stress and Yield Stress, Depending on
Temperature and Annealing Time of Degradation of P91 Steel
Spoluautoři: HORVÁTH Ladislav, HÁJKOVÁ Pavlína & UZEL Josef
PC34 POPESCU Mihaela
Politehnica University of Timisoara, Timisoara,
Romania, EU
Problems Posed by the Design and Implementation of a Welded Petrochemical
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 38 von 52
Storage Tank
Spoluautoři: ROŞU Radu Alexandru, CUTEAN Simona & BOBINĂ Marian
PC35 SAFANAMA Dorsa Sadat Amirkabir University of Technology, Tehran,
Iran, Islamic Republic of
Effect of Welding Current on Mechanical Properties of Martensitic Advanced
High Strength Steel Spot Welds
Spoluautoři: MARASHI Pirooz, POURANVARI Majid, KHANI Milad &
SHOJAIE Sina
PC36 STŘÍLKOVÁ Lucie
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ
VÝZKUM s.r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
Microstructural Investigation of ICDP Iron Designed for Working Layers of
Composite Centrifugally Casted Rolls on Hot Rolling Mills
Spoluautoři: VÁLEK Tomáš
PC37 STUDNICKI Andrzej
Politechnika Śląska, Gliwice, Poland, EU
Stereological Parameters of Carbides in Modified Wear Resistant Fe-C-Cr
Alloys
Spoluautoři: JEZIERSKI Jan
PC38 TRAN Quang Dung
Univerzita obrany, Moravská Třebová, Czech
Republic, EU
Properties of Hardened Layer of Drilled Deep Hole
Spoluautoři: SVOBODA Emil, JOSKA Zdeněk, POKORNÝ Zdeněk &
MAŇAS Karel
PC39 TURŇA Milan
STU, MtF v Trnave, Trnava, Slovakia, EU
Effect of Variable Pressure Field on Equilibrium State of Molten Metal with
Bottom Heating and Situated in a Homogeneous Gravitation Field
Spoluautoři: TURŇA Ľubomír & TURŇOVÁ Zuzana
PC40 VÁLEK Tomáš
Vítkovické slévárny s.r.o., Ostrava, Czech
Republic, EU
The Control of Microstructure of ICDP Iron Using Thermal Analysis
Spoluautoři: HAMPL Jiří
PC41 VLASÁK Tomáš
SVUM a.s., Praha, Czech Republic, EU
High Temperature Properties of a New Wrought Austenitic Steel
Spoluautoři: HAKL J. & NOVÁK P.
PC42 VOLÁK Josef
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Plzeň,
Czech Republic, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 39 von 52
Determination of Fatigue Characteristics of Steel P92
Spoluautoři: CHOCHOLOUŠEK Michal, Matyáš NOVÁK
PC43 VOLESKÝ Lukáš
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
Optimization of the Automated-Steel Heat Treatment
Spoluautoři: KEJZLAR Pavel, ANDRŠOVÁ Zuzana
PC44 YAHMI Youcef
Welding and NDT scientific research Center,
Cheraga Algiers , Algeria
Mechanical Properties and Microstructure of the CrMo Steel Steam Pipeline
Welds after Long-Term Service
Spoluautoři: MAAMACHE Bouzid & BELKESSA Brahim
PC45 DIMIAN Marcela Elena
University “Politehnica” of Timişoara, Timisoara,
Romania, EU
Cavitation Erosion Behavior of Heat Treated Ti-6Al-4V Alloy
Spoluautoři: MITELEA Ion & BORDEASU Ilare
Posterová sekce D
PD1 CIUBOTARIU Costel Relu Politehnica University of Timisoara, Timisoara,
Romania, EU
New Structural and Morphological Properties of Thermally Sprayed Stellite
Coatings after Laser Remelting
Spoluautoři: MARGINEAN Gabriela
PD2 DJAMA Mustapha
C.S.C., Algiers, Algeria
Controlling the Integrity of Pipelines Against Corrosion Using a Monitoring
Interface
Spoluautoři: BENCHERIF Mouhamed
PD3 DJEMA Mohamed Amine University of Boumerdes, Boumerdes, Algeria
Effect of Vibro-Impact Strengthening on the Fatigue Strength of Metallic
Surfaces
Spoluautoři: HAMOUDA Khaled, BABICHEV Anatoly, SAIDI Djamel &
HALIMI Djamel
PD4 DUPÁK Libor
ÚTP AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic, EU
Dynamic Impact Wear Test of Hard Coatings
Spoluautoři: FOŘT Tomáš, GROSSMAN Jan, SOBOTA Jaroslav
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 40 von 52
PD5 JEDRZEJCZYK Dariusz
Akademia Techniczno- Humanistyczna,
Bielsko-Biala, Poland, EU
Influence of Modifying Treatment of Titanic Implants on Periimplantitis
Spoluautoři: ZDZIECH Tadeusz & HAJDUGA Maciej
PD6 KOLAŘÍKOVÁ Marie
ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Wear Resistance of Duplex Coated Cr-Mo-V Alloyed Steel
Spoluautoři: SUCHÁNEK Jan
PD7 KOPAŇÁKOVÁ Sylvie
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of Influence Particle Size of Anticorrosive Pigments on Coating
Adhesion to the Steel Substrate
Spoluautoři: PODJUKLOVÁ Jitka, BÁRTEK Vratislav, HRABOVSKÁ
Kamila, SUCHÁNKOVÁ Kateřina, ŠRUBAŘ Petr & LANÍK Tomáš
PD8 KRIVOLAPOVA Olga N.
National University of Science and Technology
«MISiS», Moscow, Russian Federation
Physico-Chemical Studies of Correlations of Impedance Parameters and
Determination of the Characteristic Frequencies of the Test Signal of LithiumIon and Lithium-Polymer Batteries
Spoluautoři: TARASOV Vadim P. & DUBININA Lyubov V.
PD9 POKORNÝ Petr
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Testing Bond Strenght Galvanized Steel Reinforcement Concrete with
Verification Causes Changes at the Interface of both Materials
Spoluautoři: KOUŘIL Milan & NOVÁK Pavel
PD10 SAVKOVÁ Jarmila
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Czech
Republic, EU
Tribological Properties of TiAlSIN Coatings for Forming Processes
Spoluautoři: BLÁHOVÁ Olga
PD11 SAVKOVÁ Jarmila
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Czech
Republic, EU
High Temperature Sliding Behaviour of TiC-based Thermally Sprayed Coating
Spoluautoři: KAŠPAROVÁ Michaela & HOUDKOVÁ Šárka
PD12 SPLÍTEK Roman
Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Czech
Republic, EU
Manufacturing Technologie for Coatings Based on FeCrAlY
Spoluautoři: HOUDKOVÁ Šárka & KAŠPAROVÁ Michaela
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 41 von 52
PD13 SUCHÁNKOVÁ Kateřina
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of Transparent Nanocoatings for Application to Materials of
Metallurgical Production
Spoluautoři: PODJUKLOVÁ Jitka, LANÍK Tomáš, BÁRTEK Vratislav,
KOPAŇÁKOVÁ Sylvie, ŠRUBAŘ Petr, HRABOVSKÁ Kamila & HANÁK
Miroslav
PD14 SCHUBERT Jan
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Plzeň,
Czech Republic, EU
Effect of Co Content on the Properties of HVOF Sprayed Coatings Based on
Tungsten Carbide
Spoluautoři: HOUDKOVÁ Šárka & KAŠPAROVÁ Michaela
PD15 ŠIMEČEK Jiří
Západočeská univerzita, Plzeň, Czech Republic,
EU
Examination of the Fatigue Resistance of D2 Steel, Depending on Surface
Conditions
Spoluautoři: KŘÍŽ Antonín
PD16 ŠRUBAŘ Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Study of the Effects of Distribution Pigment Nanoparticles Corrosion
Transparent Coating
Spoluautoři: PODJUKLOVÁ Jitka, LANÍK Tomáš, BÁRTEK Vratislav,
SUCHÁNKOVÁ Kateřina, KOPAŇAKOVÁ Sylvie, HRABOVSKÁ Kamila
& DVORSKÝ Richard
PD17 VÁŇOVÁ Petra
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Effect of Heat Treatment on the Formation and Pickling of Scale Layers
Spoluautoři: PĚNČÍK Roman, ČEMPEL David
PD18 VASILACHE Violeta
Stefan cel Mare University, Suceava, Romania,
EU
Studies about Structure and Some Physical Properties of Nickel and ZincNickel Alloy Layers Electrochemically Deposited
Spoluautoři: POPA Catalin & VASILACHE Traian
PD19 VONTOROVÁ Jiřina
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Influence of CMT and MIG Soldering on Zinc Layer Thickness
Spoluautoři: MOHYLA Petr & ŠEVČÍKOVÁ Xenie
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 42 von 52
Posterová sekce E
PE1 ADIGUZEL Osman
Firat University , Elazig, Turkey
Nanoscale Characterization of Martensite Structures in Copper Based Shape
Memory Alloys
PE2 ANISIMOV Evgeniy
ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
The Effect of Deep Cryogenic Treatment on Wear and Corrosion Resistance of
Titanium and its Alloy Ti 6Al 4V
Spoluautoři: PEŠLOVÁ Františka & FAJNOR Pavol
PE3 BELAYEV Igor
Vladimir State University, Vladimir, Russian
Federation
Phase Composition and Service Properties of Refractory Ceramic Moulds for
Single Crystal Growing
Spoluautoři: STEPNOV A.A., KUTEPOV A.V. & KOLCHUGINA N.B.
PE4 BELAYEV Igor
A. A. Baikov Institute of Metallurgy and
Materials Science RAS, Moscow, Russian
Federation
Temperature-Time Melting Conditions for a YuNDKT5BA Magnetic Alloy
Prepared from a Rated Charge of a Given Composition
Spoluautoři: ZORINA Elena, GRIGOROVICH K. V. & KOLCHUGINA N. B.
PE5 MATĚJÍČEK Jiří
ÚFP AV ČR, v.v.i., Praha, Czech Republic, EU
Tungsten-steel Composites and FGMs Produced by Hot Pressing
Spoluautoři: BOLDYRYEVA Hanna, BROŽEK Vlastimil, ČIŽMÁROVÁ
Elena & PALA Zdeněk
PE6 BOUTASSOUNA Djamal University of Laghouat, Laghouat, Algeria
AES Analysis of Sulfur Grain Boundary Equilibrium Segregation in Nickel
with Small Bulk Content in Sulfur
Spoluautoři: Le GALL René & LEFKAIER Ibn Khaldoun
PE7 BRYKSÍ STUNOVÁ
ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Barbora
Effect of Strontium on the Structure of Non-Binary Casting Alloy Al-Si
PE8 BŘUSKA Marek
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Influence of Remelting Repeated on the Mechanical Properties and Structure of
Alloys RR.350
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 43 von 52
Spoluautoři: LICHÝ Petr, BEŇO Jaroslav & CAGALA Michal
PE9 CORNEA Florin-Marian
“Politehnica” University of Timisoara,
Timisoara, Romania, EU
Influence of Chemical Composition on the Mechanical Properties of
Amorphous Alloys Produced in Ribbons Form
Spoluautoři: SERBAN Viorel-Aurel, CODREAN Cosmin, BUZDUGAN
Dragos & MELCIOIU Georgiana
PE10 CRISTEA Lidia
Romanian University of Science and Arts,
Bucharest, Romania, EU
The Growth of the Quality Properties of the Alloys from the Ti-Mn (OT-4)
System in the Elaboration Process
Spoluautoři: CRISTEA Enona
PE11 ČEGAN Tomáš
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Effect of Yttrium on Oxygen Content and Microstructure of Ti-Al
Intermetallics
Spoluautoři: KURSA Miroslav, KONEČNÁ Kateřina, SMETANA Bedřich,
ZLÁ Simona
PE12 ČEGAN Tomáš
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Effect of Annealing on Microstructure and Properties of Yttrium Alloyed
Intermetallics Ti-47Al
Spoluautoři: KURSA Miroslav, KONEČNÁ Kateřina & PETLÁK Daniel
PE13 ČERMÁK Jiří
ÚFM AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic, EU
Hydrogen Storage Capacity of Mg/Mg2Ni Eutectic Doped with Elements from
Groups XIII and XIV
Spoluautoři: KRÁL Lubomír
PE14 ČERMÁK Jiří
ÚFM AVČR, v. v. i., Brno, Czech Republic, EU
Improvement of Hydrogen Desorption Characteristics of Eutectic
Mg/Mg2NiH4 and Mg2NiH4 by In Addition
Spoluautoři: KRÁL Lubomír
PE15 DRÁPALA Jaromír
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
New Types of Lead-Free Solders and their Properties
Spoluautoři: PETLÁK Daniel, MALCHARCZIKOVÁ Jitka, VODÁREK
Vlastimil, KONEČNÁ Kateřina, SMETANA Bedřich, ZLÁ Simona,
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 44 von 52
KOSTIUKOVÁ Gabriela, MUSIOL Jan, SEIDLEROVÁ Jana, LASEK
Stanislav, MADAJ Michal, KROUPA Aleš, URBÁNEK Jan, DUŠEK Karel,
SEDLÁČEK Josef & SIDOROV Valerij E.
PE16 DROBEČEK Jan
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
Corrosion Resistance of Heat-Resistance Alloys in Molten Lead Crystal at
1200°C
Spoluautoři: HOTAŘ Adam & HOTAŘ Vlastimil
PE17 HANUS Aleš
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Production and Properties of Cast Metal with a Porous Structure
Spoluautoři: LICHÝ Petr & BEDNÁŘOVÁ Vlasta
PE18 HAKEM Maamar
C.S.C., Algiers, Algeria
Welding and Characterization of 5083 Aluminium Alloy
Spoluautoři: LEBAILI S., MIROUD J., BENTALEB A. & TOUKALI S.
PE19 JAN Vít
VUT v Brně, Brno, Czech Republic, EU
Preparation of Porous Intermetallics from Coldspray deposits
Spoluautoři: ČÍŽEK Jan, KURKOVÁ Pavlína
PE20 JUŘICA Jan
VŠB - Technická univerzita, Ostrava-Poruba,
Czech Republic, EU
Microstructure of TiAl-Nb Alloys after Thermal Hydrogen Treatment
Spoluautoři: LOSERTOVÁ Monika
PE21 KAHOVEC Čestmír
KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., Praha, Czech
Republic, EU
Industrial Development and Research of Modern Ni-Alloys for Sophisticated
Application (including Production Technology)
Spoluautoři: MACHÁČKOVÁ Kateřina, REŽNAR Jiří & FALTUS Jiří
PE22 KIRILLOVA Valentina
A.A.Baikov Institute of Metallurgy and
Materials Sciences RAS, Moscow, Russian
Federation
The Synthesis of Nb- and Zr-Carbides and -Carbonitrides by the Plasma-Arc
Method
Spoluautoři: BURKHANOV G.S., SDOBYREV V.V., DEMENTEV V.A.,
SHVORNEVA L.I., KUZNETSOV K.B., KLIMAEV S.M. & DANKIN D.G.
PE23 KEKULE Tomáš
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Czech
Republic, EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 45 von 52
Effect of Heat Treatment on Phase Transformations in Mg-Y-(Nd)-Zn Alloys
Spoluautoři: VLACH Martin, CÍSAŘOVÁ Hana, SMOLA Bohumil &
STULÍKOVÁ Ivana
PE24 KLIMOVÁ Alena
ÚMMS SAV, Bratislava, Slovakia, EU
Microsegregation Behaviour of the Alloying Elements in Directionally
Solidified Intermetallic Ti-44Al-5Nb-0.2B-0.2C Alloy
Spoluautoři: LAPIN Juraj
PE25 KOLAŘÍK Ladislav
ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Influence of Repeated Repair Welding on Weld Quality of Precipitation
Hardenable Al Alloy EN AW 6082-T6
Spoluautoři: KOLAŘÍKOVÁ Marie, KOVANDA Karel, VONDROUŠ Petr &
DUNOVSKÝ Jiří
PE26 KONEČNÁ Kateřina
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Structural Phase Analysis of Nickel Superalloy MAR- M - 247
Spoluautoři: JONŠTA Zdeněk, JONŠTA Petr, GABČOVÁ Miriam &
HRBÁČEK Karel
PE27 LOSERTOVÁ Monika
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Properties of Mg-Ni Based Alloys Prepared by Mechanical Alloying
Spoluautoři: JUŘICA Jan, ŠTĚPÁN Petr, KONEČNÁ Kateřina & MATĚJKA
Vlastimil
PE28 LUPTÁKOVÁ Natália
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka,
Púchov, Slovakia, EU
Impact Raw Material for Production Zinc Oxide in Retort Furnaces
Spoluautoři: KEBÍSKOVÁ Jarmila, ANISIMOV Evgeniy, BENÁK Michal &
PEŠLOVÁ Františka
PE29 MACHÁČKOVÁ Kateřina KOVOHUTĚ ROKYCANY, a. s., Rokycany,
Czech Republic, EU
Industrial Research and Development Technology of Prodicton of Bars Made
from Ni and Cu Alloys
Spoluautoři: PODANÝ Pavel, SVĚTLÁ Miroslava & SLÁMA Peter
PE30 MARKOVA-DENEVA
University of Chemical Technology and
Ivania
Metallurgy, Sofia, Bulgaria, EU
Template synthesis of Cu and Cu-Sn nanoparticles using carbon foam as a
support
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 46 von 52
Spoluautoři: PETROV Tihomir & DENEV Ivan
PE31 MHADHBI Mohsen
National Institute of Research and
Physicochemical Analysis , Tunis, Tunisia
Influence of Heat Treatments on the Structure of FeAl Powders Mixture
Obtained by Mechanical Alloying
Spoluautoři: KHITOUNI M., ESCODA L. & SUÑOL J. J.
PE32 MENUSHENKOV Vladimir MISiS, Moscow, Russian Federation
Effect of High Energy Milling and Subsequent Annealing on the Phase
Composition and Magnetic Properties of Nanocrystalline Nd9.5Fe84B6Cu0.5
Alloy
Spoluautoři: VIDMANOV Ilia, BORDYUZHIN Igor, SAVCHENKO
Aleksander, POLIKUTKINA Svetlana, SZHUKOV Dmitrii &
DINISLAMOVA Elina
PE33 MENUSHENKOV Vladimir MISiS, Moscow, Russian Federation
The Effect of Heat Treatment on the Crystal Structure and Magnetic Properties
of Melt Spun Fe3B-Based Alloys
Spoluautoři: SAVCEHNKO Elena, SVIRIDIVA Tatiana, SAVCHENKO
Aleksander
PE34 OANCA Octavian
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA, TIMISOARA, Romania, EU
Horn Failure Analysis from Titan Alloy Used in Ultrasonic Cavitational
Process
Spoluautoři: PASCA Niculai, BORDEASU Ilare & MITELEA Ion
PE35 POHLUDKA Martin
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Porosity of Ni3Al-Based Alloys Prepared by Gravity and Centrifugal Casting
Spoluautoři: ČEGAN Tomáš, MALCHARCZIKOVÁ Jitka, KAŇÁK David &
FRIDRICH René
PE36 POLAT Seyda
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
A Microstructural Study on CuSn10 Bronze Produced by Sand and Investment
Casting Techniques
Spoluautoři: TASLICUKUR Z., ALTUG G. S., ATAPAKE S. H. & TUREDI
E.
PE37 POPELA Tomáš
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Preparation and Properties of Boride Layers on TiAl Intermetallics
Spoluautoři: VOJTĚCH Dalibor
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 47 von 52
PE38 PRŮŠA Filip
VŠCHT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Microstructure and Properties of Rapid Solidified Al-Si-Fe and Al-Si-Fe-Cr
Alloys Prepared by Centrifugal Atomization
Spoluautoři: VOJTĚCH Dalibor
PE39 REVAUD Meriadeg
MINES ParisTech, Evry, France, EU
Microstructural Study of the Intergranular Precipitation in ATI 718Plus
Superalloy
Spoluautoři: NAZÉ Loïc
PE40 SIDOROV Evgeny
Vladimir State University, Vladimir, Russian
Federation
Manufacture of Aluminium Bronze Ingots by Continuous and Semi-Continuous
Casting Methods
Spoluautoři: VIKHAREV S.O. & SAKULINA A.V.
PE41 SIDOROV Evgeny
Vladimir State University, Vladimir, Russian
Federation
On the Configuration of the Au - Ag - Cu System Phase Diagram
Spoluautoři: SAKULINA A.V. & VIKHAREV S.O.
PE42 STEFANOVA Vladislava
University of Chemical Technology and
Metallurgy, Sofia, Bulgaria, EU
Selective Extraction of Cobalt from Nickel Sulphate Solutions by Cyanex 272
Spoluautoři: ILIEV P., LUCHEVA B. & TZONEVSKIi A.
PE43 SKOTNICOVÁ Kateřina
VŠB - Technická univerzita, Ostrava-Poruba,
Czech Republic, EU
Structure and Selected Corrosion Properties of Alloy Ni45Mn39Sn11Co5
Spoluautoři: LASEK Stanislav, KOCICH Radim & KURSA Miroslav
PE44 SUCHODOLSKA Anna
Politechnika Radomska, Radom, Poland, EU
Corporate Social Responsibility in Assessment of Consumers of Metallurgical
Enterprises
PE45 ŠTĚPÁN Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Effect of Heat Treatment on Properties of TiNb Based Alloys
Spoluautoři: LOSERTOVÁ Monika
PE46 ŠVEC Martin
Technická univerzita v Liberci, Liberec, Czech
Republic, EU
The effect of heat treatment on the structure of Nb and Cr doped Fe3Al alloy
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 48 von 52
Spoluautoři: VODIČKOVÁ V., HANUS P.
PE47 TOMA Cristian
ISIM Timisoara, Timisoara, Romania, EU
CMT Joining of Aluminum and Magnesium Alloy in a Statistical Experiment
Spoluautoři: CICALA E., SALLAMAND P. & GREVEY D.
PE48 TROFIMOV Evgeny
South Ural State University, Chelyabinsk,
Russian Federation
The Thermodynamic Analysis of the "Nonferrous Metal Melt - Conjugate
Phases" Systems
Spoluautoři: MIKHAILOV Gennady
PE49 ZOBAČ Martin
ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno, Czech Republic, EU
Small-Volume Reactive Metal Alloys Prepared by Electron Beam Melting
Spoluautoři: VLČEK Ivan, ZOBAČOVÁ Jitka & DUPÁK Libor
PE50 ŻYDEK Agata
Czestochowa University of Technology,
Czestochowa, Poland, EU
Microstructural Analysis of AM50+3%RE Magnesium Alloy in the As-Cast
Condition and after Heat Treatment
Spoluautoři: BRASZCZYŃSKA-MALIK Katarzyna
Posterová sekce F
Technical University of Łodz, Lodz, Poland,
EU
Risk of Economic Activity of Metallurgical Industry Enterprises
Spoluautoři: GRADZKI Ryszard
PF1 BAKALARCZYK Sebastian
PF2 BESTA Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Application of Total Productive Maintenance principles in metallurgical
processes
Spoluautoři: VOZŇÁKOVÁ Iveta, VILAMOVÁ Šárka, ŠVECOVÁ Eva,
STOCH Milan
PF3 BESTA Petr
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Negative Elements in Blast Furnace Process
Spoluautoři: JANOVSKÁ Kamila, HAVERLAND Jindřich
PF4 HAVIERNIKOVÁ Katarína
Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 49 von 52
Trenčíne, Trenčín, Slovakia, EU
Selected Aspects of Clusters Initiatives in the Field of Industry in the Slovak
republic
PF5 JANOVSKÁ Kamila
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Optimization of the Tolling Project of Using the Methods of Network Analysis
Spoluautoři: STANĚK Jiří, VILAMOVÁ Šárka, VOZŇÁKOVÁ Iveta &
KUTAČ Josef
PF6 KARDAS Edyta
Czestochowa University of Technology,
Czestochowa, Poland, EU
The Effect of Quality of Ferrous Burden Materials on the Quality of Pig Iron
PF7 LAMPA Martin
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Computer Support for Process Optimization in Metallurgical Company
Spoluautoři: SAMOLEJOVÁ Andrea
PF8 LENORT Radim
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Design and Implementation of the Forged Pieces Production Planning and
Control Concept Based on Production Lines
Spoluautoři: KLEPEK Roman
PF9 LISOWSKA Renata
Technical University of Lodz, Lodz, Poland,
EU
Impact of EU Funds on Building the Innovation Potential of Poland’s Small and
Medium Enterprises from the Metal and Machine-Building Industries
Spoluautoři: STANISŁAWSKI Robert
PF10 SAMOLEJOVÁ Andrea
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Employee Motivation to Product and Process Improvement in Czech
Metallurgical Companies
Spoluautoři: LAMPA Martin & BESTA Petr
PF11 SIKOROVÁ Andrea
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Increase of competiveness of metallurgical companies by means of OPPI funds
Spoluautoři: MYNÁŘ Martin & WICHER Pavel
PF12 STANISŁAWSKI Robert
Technical University of Lodz, Lodz, Poland,
EU
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 50 von 52
Role of Innovativeness in the Development of the Metal & Machine SME
Sector in Poland (on the authors’ own research)
Spoluautoři: LISOWSKA Renata
PF13 VILAMOVÁ Šárka
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
New Trends in Terms of Management in the Conditions of Metallurgy Firms
Spoluautoři: JANOVSKÁ Kamila, KOZEL Roman, VOZŇÁKOVÁ Iveta &
ŠVECOVÁ Eva
PF14 WICHER Pavel
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Possible Applications of Resilience Concept in Metallurgical Supply Chains
Spoluautoři: LENORT Radim & KRAUSOVÁ Emilie
PF15 WITKOWSKI Krzysztof
University of Zielona Gora, Zielona Góra,
Poland, EU
Map of Logistics Processes as a Part of Creating an Enterprise Supply Chain in
the Metallurgical Company
Zveřejnění příspěvku bez účasti
ZV1 BAKOŠOVÁ Dana
TnUAD so sídlom v Púchove, Púchov,
Slovakia, EU
AFM Analysis of Copper Alloys
ZV2 BIRUKOV Alexey
, Donetsk, Ukraine
Furnace Aggregates Instant Heat Balances Control
ZV3 GONCHAROV Anton
LSTU, Lipetsk, Russian Federation
About the Accuracy of Hot- Rolled Strips‘ Cross-Section Measured Profiles
Approximation with a Second-Order Parabolic Curve
Spoluautoři: BELSKIY Sergey
ZV4 JAKÁBOVÁ Martina
STU so sídlom v Trnave, MtF, Trnava,
Slovakia, EU
Status of Customer Relationship Management in Slovakia
ZV5 KORCHUNOV Aleksey
Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Russian Federation
Formalization Control Algorithm of Carbonaceous Nanostructured Steels
Structure and Properties with Indeterminate Nature of Material State
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 51 von 52
Parameters
Spoluautoři: POLYAKOVA Marina
ZV6 NAMIN Reza Parastar
Tehran Polytechnic (Amirkabir University of
technology), Vancouver, Canada
Modeling and prediction of impact behavior of functionally graded steel
composites
Spoluautoři: NAEIMI Mohammad & ZAMANI Seyed Mohammad Mahdi
ZV7 OSTROWSKA-POPIELSKA Institute or Iron Metallurgy, Gliwice, Poland,
Patrycja
EU
Technologies for Managing of Steelmaking Dust
Spoluautoři: SOREK Agata
ZV8 PAVLAS Roman
VŠB - Technická univerzita, Ostrava, Czech
Republic, EU
Quality Control of the Manufacturing Process Using SPC Method
Spoluautoři: JANČÍK Ladislav
ZV9 POKLUDA Jaroslav
VUT, Brno, Brno, Czech Republic, EU
Cyclic Oxidation Behaviour and Microstructure of Nickel-Based Superalloys
IN 713 LC and IN 792-5A with Diffusion Coatings
Spoluautoři: KIANICOVÁ Marta
University “Dunarea de Jos” of Galati, Galati,
Romania, EU
Surface Treatment of Iron-Based Sintered Compacts for Corrosion Protection
Spoluautoři: RADU Tamara, MARIN Mihaela & CIOCAN Anisoara
ZV10 POTECASU Florentina
ZV11 POURKHORSHIDI Sajjad
Tehran Polytechnic (Amirkabir University of
technology), Vancouver, Canada
Manufacturing and Evaluating of Cu-based Shape Memory Alloys by Hot
Extrusion of PM Samples Made by Mechanical Alloying Process
Spoluautoři: NAEIMI Mohammad, PARVIN Nader, ZAMANI Seyed
Mohammad Mahdi & EBRAHIMNIA Hamid
ZV12 RADU Tamara
University “Dunarea de Jos” of Galati, Galati,
Romania, EU
Obtaining and Characterizing Zn-Al-Bi Coatings on Steel Band
Spoluautoři: POTECASU Florentina, CIOCAN Anisoara & BALINT Lucica
ZV13 SAMEK Ludovic
Voestalpine Stahl GmbH , Linz, Austria, EU
High Manganese Steel for Cold-Rolled Applications: Material Properties,
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013
METAL 2012
Seite 52 von 52
Processing and Potential Applications
Spoluautoři: ARENHOLZ Enno
ZV14 SAMEK Ludovic
Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Austria, EU
Influence of the Thermal Processing on the Microstructure and Mechanical
Properties of a High-Performance High-Manganese Steel
Spoluautoři: ARENHOLZ Enno, SCHNEIDER Reinhold & GENTIL Johannes
ZV15 SHMELEVA Nadezhda
National University of Science, Moscow,
Russian Federation
Forming the System of Sustainable Development Indicators for Metallurgical
Enterprises
ZV16 VYTLACILOVA Vladimira ČVUT v Praze, Praha, Czech Republic, EU
Possible Use of the Crushed Slag Aggregate in Production of Fibre Reinfoced
Concrete
Spoluautoři: RAINOVÁ Aneta & ŠEPS Karel
ISBN 978-80-87294-29-1
Copyright © 2012, TANGER spol. s r.o.
file://I:\Konferenzen,Bücher, Diss., Berichte\CDR 859 - Metal 2012\papers_cz.htm
PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de
13.03.2013

Podobné dokumenty

zde. - 2013

zde. - 2013 Milan KOTAS, Tomáš GAJDZICA, Josef BOŘUTA, Karel Milan ČMIEL Optimization of Superplastic Forming Technology ....................................................................................... ...

Více

Konference COMAT 2012

Konference COMAT 2012 PA7 ŠOHAJ Pavel Brno University of Technology, Czech Republic, EU Equilibrium Calculation of Creep-Resistant Steels PA8 ZIMOVČÁK Peter U. S. Steel Kosice Ltd., Slovakia, EU Design of Dual Phase Ste...

Více

Manufacturing Technology | Volume 16 | Year 2016 ISSN 1213-2489

Manufacturing Technology | Volume 16 | Year 2016 ISSN 1213-2489 Deformation of Print PLA Material Depending on the Temperature of Reheating Printing Pad Jan Krotký, Jarmila Honzíková, Pavel Moc Metallography of 3D Printed 1.2709 Tool Steel Ludmila Kučerová, Iva...

Více

PETrA 2011 - Odour sro

PETrA 2011 - Odour sro Irena Pavlíková, Jitka Pudelová, Petr Jančík, Jan Bitta, Pavel Platoš, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ČR 22 Vliv teploty na emise zápachu a amoniaku z prasečí a kravské mrvy

Více

číslo 1 - Strojírenská technologie

číslo 1 - Strojírenská technologie [1] FAWCETT, A.J., OAKES, G.D. Boeing Composite Airframe Damage Tolerance and Service Experience [online]. DA ETSI Aeronáuticos, Spain, 2006. [2] VAJDEČKA, Ján. Systém kvality v leteckém průmyslu. ...

Více

zde - nanocon 2013

zde - nanocon 2013 Properties of Nanocrystalline Powder Metalurgy Al-Si-Fe Alloys ................................................................. 280 Filip PRŮŠA, Dalibor VOJTĚCH Effect of High Temperature Hydrogen...

Více