Radniční listy 11/2015

Transkript

Radniční listy 11/2015
Radniční
listy
11
/ 2015
Měsíčník občanů
statutárního města
Olomouce
Přichází advent,
čas klidu a rozjímání
str. 4
Odborníci budou hledat
řešení pro alej
str. 5
Firmám chybějí zaměstnanci, řešení existuje str. 10
Titulní foto Jan Andreáš
Novinky ve výhodách
při cestování MHD
SERVIS
NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU
Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na městský byt za
podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost. Výše volného nájemného
84 Kč/m2/měsíc.
U Letiště 4, č. b. 1, v 1. NP, o velikosti 3+1 (plocha bytu 64,59 m2).
Byt není vybaven kuchyňskou linkou ani sporákem. Jistota 15.000 Kč.
Termín prohlídky 3. 12. 2015, 8:30–8:50 hod.
Polská 57, č. b. 2, ve 2. NP, o velikosti 2+kk (plocha bytu 43,20 m2).
Byt je po celkové rekonstrukci. Jistota 10.000 Kč. Termín prohlídky
3. 12. 2015, 9:30–9:45 hod.
Pavelčákova 21, č. b. 11, ve 4. NP, o velikosti 2+1 (plocha bytu
95,22 m2). Jistota 13.000 Kč. Termín prohlídky 3. 12. 2015, 10:30–10:45 hod.
Černá cesta 11, č. b. 14, v 5. NP, o velikosti 1+1 (plocha bytu 39,37 m2).
Jistota 10.000 Kč. Termín prohlídky 3. 12. 2015, 11:15–11:30 hod.
Balbínova 3, č. b. 6, ve 2. NP, o velikosti 3+kk (plocha bytu
90,90 m2). Jistota 35.000 Kč. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc. Termín prohlídky 3. 12. 2015, 15:00–15:15 hod.
Balbínova 7, č. b. 8, ve 2. NP, o velikosti 2+kk (plocha bytu 49,80 m2).
Jistota 30.000 Kč. Termín prohlídky 3. 12. 2015, 15:20–15:35 hod.
Přichystalova 62, č. b. 4, v 1. NP, o velikosti 2+0 (plocha bytu
49,38 m2). Jistota 10.000 Kč. Termín prohlídky 1. 12. 2015, 9:00–9:15 hod.
Termín pro podání žádostí je do 9. 12. 2015 včetně.
Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí Olomouc, a. s.,
bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc, tel. 585 238 106, 585 238 119,
kde jsou k dispozici bližší informace k nabídce, více též www.sno.cz.
Nová stanoviště kontejnerů na bioodpad
Od srpna letošního roku realizuje
město Olomouc ve spolupráci s technickými službami pilotní projekt třídění bioodpadu do speciálních kontejnerů hnědé barvy o objemu 660 litrů.
Na základě pozitivních výsledků projektu a řady kladných ohlasů od občanů města se počet stanovišť těchto
kontejnerů rozšíří o dalších 15 míst.
MĚSTSKÁ ČÁST STANOVIŠTĚ
Jarmily Glazarové 13
Jarmily Glazarové 21
Hejčín
Nová hejčínská
Vitáskova
Čapky-Drahlovského (zahrádChomoutov
kářská kolonie)
Lazce
Synkova 2
Neředín
E. Beneše 3–5
Horní Lán 43
Nová Ulice
Mošnerova x Zirmova
tř. Svornosti 34–38
Fischerova 19
Nové Sady
Zikova 14
Povel
Heyrovského 1
Karafiátová 1
Tabulový Vrch
Kmochova 22–24
Do biokontejneru patří:
Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin,
shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů,
zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad
z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec, jen
omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).
Do biokontejneru nepatří:
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. Tyto informace
jsou uvedeny na nálepkách umístěných přímo na biokontejnerech.
Bioodpad je potřeba do kontejnerů volně vysypat, nelze jej odkládat
v igelitových sáčcích nebo pytlích.
Návrhy na další umístění biokontejnerů mohou zájemci zasílat na Odbor životního prostředí Magistrátu
města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 10 – Petr Swaczyna,
tel.: 588 488 335, e-mail: petr.swac(red)
[email protected].
SC 351486/01
INZERCE
2 / RADNIČNÍ LISTY
OBSAH / EDITORIAL
4
17
AKTUALITY
str. 4–9
 Na Nové Sady se vracejí přechody pro chodce
 Odborníci budou hledat řešení
pro Rudolfovu alej
 Domy a byty bude město prodávat
formou veřejné dražby
 V městské části Povel vyrostla
venkovní posilovna
 Poskytování dotací z rozpočtu města
Olomouce pro rok 2016
TÉMA MĚSÍCE
str. 10–13
 Firmám chybějí zaměstnanci, přitom
nezaměstnaných je dost. Řešení existuje,
ale je to běh na dlouhou trať
OSOBNOST
str. 14–15
 Rozhovor s předsedou představenstva
společnosti Farmak Jiřím Žákem
18
21
ROZVOJ MĚSTA
 Olomouc získala model optimálního
fungování MHD
 Sídliště Povel má propojené ulice
i nová parkovací místa
str. 16–17
DĚTI A MLÁDEŽ
str. 18
 MŠ Rooseveltova se zapojila
do projektu Školka hrou
 Netradiční výstava přiblíží dětem stromy a dřevo
POLICIE A BEZPEČNOST
str. 19
 Senioři budou dohlížet u přechodů pro chodce
 Internet je plný rizik. Jak jim čelit, radí E-bezpečí
KULTURA
str. 20–21
 PAF nabídne divokou animaci 60. let
 Poeziomat přinese na Václavské náměstí verše
24
SPORT
str. 22–23
 Jiří Prskavec obhájil titul kanoisty roku 2015
 Sigma je srdcová záležitost, říká trenér Václav Jílek
VOLNÝ ČAS
str. 24–26
 Na Festivalu vánoční hudby
zazní gospel i Petra Janů
 Filharmonie slaví jubileum a poprvé letí do Číny
 Poznejte Vánoce v říši Inků, zve muzeum
25
ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE str. 27
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
str. 28–29
 Unie neslyšících varuje před podvodníky
 Konference k rodinné politice
přinesla zajímavé nápady
KŘÍŽOVKA
str. 30
PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ
str. 31
Manažeři inzerce: Jindřich Marek, tel.: 608 769 595, e-mail: [email protected]; Anna Bažantová, tel.: 730 195 067, e-mail: [email protected]; Kateřina Vybíralová, tel.: 604 929 976, e-mail: [email protected]; Havel Mouka, tel.: 602 557 777, e-mail:
[email protected]. Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s. p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo volejte na telefon 730 195 067 (paní Bažantová). Reklamace a stížnosti na distribuci uplatňujte nejpozději do 30. 11. 2015.
Radniční listy, časopis občanů statutárního města Olomouc • 17. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc,
IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s. r. o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.,
členové – JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. , Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Pavel Bednařík, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Marek,
Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Radka Štědrá, Mgr. Pavel Vysloužil; odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Mgr. Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, e-mail:
[email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát
města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 3. 12. 2015 • Počet výtisků: 55.000 kusů.Vychází 12x ročně. Náklad
ověřen ABC • Rozšiřuje Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 730 195 067 nebo na e-mail: [email protected] •Výtisky jsou k dispozici
i v informačním centru radnice •Tiskne: Europrint • DTP:Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu •Vyšlo 23. 11. 2015.
Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.
Vážení Olomoučané.
Listopad bývá rok co rok
velmi inspirativním, poetickým měsícem. Není
sice tak křiklavě pestrý
a plný života jako měsíce
jarní, není tolik sebevědomě rozmáchlý a rozesmátý jako letní měsíce,
je ale výtvarně malebný a dušičkově poetický.
Když jsem dostal za úkol napsat úvodník do
listopadového čísla Radničních listů, myslel
jsem, že se pokusím zaměřit na tuto zvláštně
zasněnou tvář listopadu v Olomouci.
Chtěl jsem napsat o tom, jak příjemné je prožívat listopad právě v Olomouci. Jak je milé
sdílet tu lehce magickou atmosféru posledního podzimního měsíce třeba ve společnosti
přátel u prvního letošního vína, což se zrovna nyní Olomoučanům díky premiérovému
ročníku Svatomartinských hodů na Horním
náměstí nabízelo. Chtěl jsem napsat o tom,
jak je příjemné nahlédnout do kulturních
programů a zjistit, že mám bezpočet možností, kam se jít večer v dušičkovém období
pobavit či relaxovat, protože velká i malá
olomoucká divadla lákají diváka na zajímavé
premiéry a hudební kluby na dobré kapely.
Chtěl jsem napsat o tom, že je v Olomouci
příjemné být i v listopadu, který třeba může
někomu připadat pochmurný a málo slunečný. Jenže teď je to všechno jinak. Od pátečního večera 13. listopadu člověk nemůže vnímat věci úplně stejně jako předtím.
Je to letos už podruhé, kdy na Horním náměstí svítí spontánně přinesené a zapálené
svíčky. V lednu jsme svorně psali heslo Je
Suis Charlie, v těchto dnech se u svíček objevovalo výzva Pray for Paris. Příčina stejná,
nebo velice obdobná, jen nyní v ještě hrozivějším měřítku než v lednu. V jádru je ale
příčina tatáž – nenávist, zaslepenost, čiré
zlo. Teroristický čin, lépe a výstižněji řečeno
masová brutální vražda. Neospravedlnitelná
ničím, žádnou vírou ani žádným politickým
přesvědčením. Jak reagovat? Nenávist plodí
nenávist, říkává se. My ale nechceme být
stejní jako oni. Chceme být silní, stateční, ne
však zaslepení. Jakési plody ale zločinci, kteří prolévali krev v Paříži, přesto sklízejí. Na
rozdíl od ledna už dnes vidíme i v Olomouci
rozdělování – jedni zapalují svíčky u orloje, druzí i s patřičnými komentáři u sloupu
Nejsvětější Trojice.
Chci věřit, že to rozdělování nepůjde dál do
hloubky. Že najdeme společnou řeč v tom,
jak bránit své lidství, své hodnoty, své životy a svou svobodu. Abychom mohli pak zase
v klidu vnímat tu poetickou tvář listopadu,
stejně jako všech dalších měsíců v roce.
Pavel Urbášek,
náměstek primátora
RADNIČNÍ LISTY / 3
AKTUALITY
Na Nové Sady se vracejí přechody pro chodce
„Vrácení obou zrušených přechodů do
této velmi frekventované ulice, patřilo
mezi naše priority,“ konstatoval primátor
Antonín Staněk, který se přišel osobně
seznámit s tím, jak stavební práce pokračují. Odstranění původních přechodů,
které byly u Střední školy polygrafické
a zdejšího supermarketu, iniciovala policie na konci roku 2014. „Abychom stavbu
co nejvíce uspíšili, využili jsme režimu
přímého zadání zakázky, což v tomto případě legislativa umožňuje. Jsem rád, že
nám firma, která stavbu realizuje, vyšla
vstříc, protože do výběrového řízení na
zhotovitele se v termínu nikdo nepřihlásil,“ objasnil primátor Staněk.
Stavební práce, které se v ulici naplno
rozběhly v druhé polovině října, finišují. Na obou místech už vyrostly střední
dělicí ostrůvky a nově se na komunikaci
aktuálně napojují chodníky, v nejbližších
dnech by mělo být nainstalováno osvětlení a další bezpečnostní prvky. Přechody
Foto Blanka Martinovská
Dva přechody pro chodce se vracejí
do městské části Nové Sady. Stavební práce v ulici Střední novosadské
pomalu finišují a zatím to vypadá,
že by mohly být hotové o něco dříve, než bylo původně plánováno.
více než 24 milionů korun. „Částka se týká
výhradně významných investic, nikoli
oprav, takže ve výsledku bude ještě vyšší,“
vysvětlil investiční náměstek, který chce
v rozpočtu města pro příští rok vyčlenit na
přechody 10 milionů. „Rád bych, aby položka zahrnovala i rezervu pro případ, kdy
bychom museli na požadavky dopravní
policie reagovat operativně. Na samotnou
realizaci předpokládáme tři miliony, na
projekty chceme vyčlenit 1,5 milionu korun,“ objasnil náměstek Filip Žáček. (jed)
pro chodce tak budou odpovídat všem
platným normám. „Náklady na stavbu
obou přechodů si z rozpočtu města vyžádají částku 1,7 milionu korun,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček.
„Stavební práce jsou podle dokumentace
naplánovány do poloviny prosince, ale
vše nasvědčuje tomu, že skončí dříve. Termín pro předání stavby je nyní stanoven
na 1. prosince,“ popsal náměstek Žáček.
Do budování nových přechodů pro chodce
investovalo město v posledních šesti letech
Výhodnější a snazší cestování městskou
hromadnou dopravou (MHD) zavádí pro
vybrané skupiny obyvatel od začátku
prosince olomoucká radnice. Radní rozhodli o úpravě tarifu zóny 71 Olomouc,
který zavádí nově tzv. Kapka Pas, snižuje
cenu stávajícího Senior Pasu, a navíc rozšiřuje tyto výhody i pro občany, kteří nemají trvalé bydliště v Olomouci.
Od 1. prosince bude také zrušen pololetní Senior Pas. „Po půl roce fungování
výhod zavedených pro seniory nad 70 let
při cestování v MHD Olomouc jsme celou
situaci vyhodnotili a přistoupili ke změnám. Reagujeme tak zároveň na podněty občanů z obcí a měst, kteří mají trvalé
bydliště mimo Olomouc, i na stanovisko
České obchodní inspekce,“ uvedl primátor Antonín Staněk.
Foto Blanka Martinovská
Město zavádí novinky ve výhodách při cestování MHD
Držitelé zlaté Janského plakety si tak budou
moci pořídit tzv. Kapka Pas v ceně 300 korun za rok. Tato částka odpovídá dnešní
úhradě dárců, ale dosud si dárci s trvalým
bydlištěm v Olomouci zakupovali čtvrtletní občanskou jízdenku ve výši 900 korun
a přijímali kompenzaci od města Olomouce prostřednictvím Dopravního podniku
města Olomouce ve výši 825 korun. Hradili
tedy 75 korun za čtvrtletí, což je 300 korun
za rok, nově si však Kapka Pas budou moci
pořídit i mimoolomoučtí občané.
Výrazné změny se však dočkají hlavně senioři. Zatímco dnes platili za roční Senior
Pas 300 Kč, nově zaplatí pouhých 20 korun, navíc v tarifu zóny 71 platí tato výhoda pro všechny osoby nad 70 let věku bez
ohledu na jejich trvalé bydliště. „Změnami
rozšiřujeme spektrum služeb a výhod i pro
mimoolomoucké cestující, kteří využívají
městskou hromadnou dopravu v Olomouci,“ zdůraznil primátor. „Změny se žádným
způsobem nedotknou již vydaných cestovních dokladů, takže nikomu nezpůsobí žádné komplikace při vyřizování,“ dodal.
S kompenzací dosud Dopravní podnik
města Olomouce vydal bezmála 10 tisíc
(jed)
Senior Pasů.
DO KONCE ROKU BUDOU ZASTUPITELÉ JEDNAT JEŠTĚ DVAKRÁT
Do konce letošního roku proběhnou ještě dvě jednání Zastupitelstva města Olomouce. První je naplánováno na 23. listopadu, další pak 16. prosince. Jednání zastupitelstva se
konají vždy od 9 hodin ve velkém zasedacím sále magistrátu v Hynaisově ulici 10. Materiály pro jednání najdete na webu města www.olomouc.eu. Tamtéž bude možné sledovat
také on-line přenos ze zasedání zastupitelstva.
(jed)
4 / RADNIČNÍ LISTY
AKTUALITY
Odborníci budou hledat řešení
pro Rudolfovu alej
Reality pro vás
Foto Robert Mročka
Domy a byty bude město prodávat
formou veřejné dražby
Novou formu prodeje nemovitých věcí
z majetku města schválili radní města Olomouce. Některé domy a bytové jednotky se
tak nově dostanou do režimu veřejné dražby, resp. elektronické aukce prostřednictvím
certifikovaného systému PROebiz.
„K nové formě prodeje jsme se rozhodli
v návaznosti na diskusi v zastupitelstvu
a ve snaze zvýšit výnos z těchto dispozic pro město. Výhodou této formy je její
účinnost a především transparentnost,“
vysvětlil princip náměstek primátora pro
majetkoprávní záležitosti Filip Žáček.
Elektronická aukce je on-line výběrové
řízení, označované jako e-aukce. Město
Olomouc má tento systém již zakoupen
a pravidelně s ním pracuje oddělení veřejných zakázek, tudíž nebude třeba vynakládat další prostředky na zabezpečení
aukce. „On-line výběrová řízení přinášejí
mimořádnou transparentnost nákupních
a prodejních procesů a jsou účinným
protikorupčním nástrojem. Navíc umožňují nákupy v objektivizovaných cenách,
zkracují transakční časy a snižují náklady,“ popsal detaily náměstek Žáček.
Aukce probíhají prostřednictvím webové aplikace na základě přihlášení uživatelským jménem, heslem a přístupovým
klíčem. „Jde ze zákona o důvěryhodný
nástroj, kterým je přesně vymezen rámec
dražby a je investory velmi dobře hodnocen. Výhodou je například i fakt, že městu odpadá povinnost vybírat dražebníka
formou veřejných řízení,“ doplnil náměstek primátora Žáček.
Případný záměr města prodat nemovitost
formou veřejné dražby bude vždy zveřejněn na úřední desce, na serveru sreality
(red)
a v Radničních listech.
RADNIČNÍ LISTY / 5
PROBÍHÁ PRODEJ
BYTŮ II. ETAPY
• kolaudace konec roku 2016
• jen 20% záloha, doplatek
po kolaudaci
• atraktivní a vyhledávaná lokalita
• velké balkony a terasy
• vysoký standard domů i bytů
• rezervováno již 30% bytů
STAVBA ZAHÁJENA
Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte
774 322 407
[email protected]
Podrobnější info a nabídku bytů naleznete na
www.holandska-ctvrt.cz
Nové byty Pražská Brána
Tel.: 733 530 921
uc, Neředín
- oblíbená lokalita Olomo
k
4+k
až
k
- byty kategorie 1+k
015
5/2
by
tav
výs
ení
onč
- dok
SC 341890/11
není v ČR ani ve světě známý účinný přímý způsob ochrany proti této nákaze. Podle dosavadních zkušeností se napadení
rychle rozšiřuje i na další jedince jírovce
maďal, choroba není v současné době
léčitelná a rezistenční druh či kultivar jírovce nebyl doposud nalezen,“ objasnil
vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.
Rudolfova alej je jednou z nejcennějších
částí olomouckých historických parků.
Prioritou města v rozhodování o její budoucnosti je proto zajistit její atraktivitu,
vitalitu a provozní bezpečnost. Obnova
stromů v Rudolfově aleji proběhla v letech 2009–2012, a to ve dvou etapách.
V průběhu obnovy bylo celkem vysazeno
225 stromů. Podle projektu byl vysazen
(red)
pouze jírovec maďal.
INZERCE
Stavem stromů v Rudolfově aleji v olomouckých Smetanových sadech se bude
zabývat speciální pracovní skupina. Její
vytvoření souvisí se zdravotní kondicí
stromů v cenné historické aleji.
„Rada města se podrobně seznámila s aktuální situací související se zdravotním
stavem kaštanů v hlavním stromořadí
Smetanových sadů. U jírovců v Rudolfově aleji totiž odborníci zjistili výskyt
patogenu Pseudomonas syringea, který
způsobuje nemoc stromů zvanou slizotoková nekróza. Jedná se o nákazu, která výrazně snižuje životnost a okrasnou
hodnotu stromů a celé aleje,“ popsal situaci náměstek primátora Aleš Jakubec.
V současné době bylo prokázáno, že
30 procent stromů v aleji má symptomy
výskytu patogenu, a situaci je proto nutné řešit. Odborná skupina bude složena
ze zástupců odboru životního prostředí
magistrátu, památkové péče, koncepce
a rozvoje, výstaviště Flora, projektanta i zástupců Národního památkového
ústavu. „Smyslem práce odborníků bude
posoudit situaci, stav nákazy a varianty
možného řešení následně navrhnout radě
města,“ vysvětlil náměstek Jakubec.
„Masívní výskyt a šíření nákazy jsou potvrzeny v celé Evropě. V současné době
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
[email protected] | www.dachi.cz
AKTUALITY
Novinka, ve světě známá jako street
workout, obohacuje veřejné sportovní
zázemí Olomouce. V městské části Povel
vyrostla venkovní posilovna. Sportoviště
za půl milionu korun nechalo vybudovat
město ve vnitrobloku bytových domů
v Kischově ulici.
„Jde v podstatě o posilovnu pod širým
nebem, která je určena k efektivnímu
cvičení s vahou vlastního těla. Soustavu
cvičebního nářadí nového trendového
sportoviště mohou využít děti, mládež
i dospělí,“ popsal náměstek primátora
Aleš Jakubec. Posilovací park, který zahrnuje systém hrazd, žebříků, bradel,
Foto Blanka Martinovská
V městské části Povel vyrostla venkovní posilovna
laviček a kruhů, vyrostl v areálu jednoho z nejlidnatějších sídlišť ve městě. „Na
jeho výstavbě se podíleli sami vyznavači
tohoto druhu sportu, u něhož je proká-
Ulici Na Vozovce zklidní dopravu Zóna 30
Plošné dopravní zklidnění celé lokality
v okolí ulice Na Vozovce je cílem projektu
označeného pracovně jako Zóna 30. Cesta
k tomuto cíli vede přes celkové zpomalení,
omezení průjezdu centrální komunikací,
rozšíření některých vozovek a další úpravy dopravního režimu. Výsledkem má být
příjemnější a bezpečnější čtvrť. „Řešili jsme,
nakolik je reálné plošné dopravní zklidnění
celé vybrané lokality. Jde to, ale je přitom
nutné najít společně akceptovatelné řešení
mezi mnohdy protichůdnými požadavky
jednotlivých uživatelů veřejných prostranství. Museli jsme tedy najít kompromis mezi
potřebami chodců, cyklistů i motoristů,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec.
Mezi soubor navržených opatření patří
snížení rychlosti v lokalitě na 30 kilometrů
v hodině, zvýšení počtu legálních parkovacích míst i zajištění prostoru pro cyklistickou dopravu. Velká část dopravy v ulici
Na Vozovce se například zjednosměrní
a komunikace se rozšíří zhruba o jeden
a půl metru, aby zde mohly být piktogramy a vodorovným dopravním značením
vymezeny koridory pro cyklisty. „Chceme
omezit pouhé projíždění touto lokalitou,
kterou by měli využívat především zdejší
rezidenti. Jenom tak se z ní může stát lokalita z dopravního hlediska klidná,“ dodal
Aleš Jakubec.
Projekt by měl pozitivně ovlivnit situaci
v oblasti vymezené ulicemi Krapkova, Štítného, Pražská a třída Svornosti. Dotkne se
například i dopravní obslužnosti základní
školy Mozartova a dalších míst. Při přípravě projektu brali autoři z Regionální
agentury pro rozvoj střední Moravy pod
vedením Petra Smítala a cyklokoordinátora Stanislava Loserta v potaz právě názory zástupců školních zařízení, stejně jako
představitelů odborných komisí a příslušné komise městské části. Pokud se po realizaci ukáže projekt v praxi jako přínosný,
bude jej možné s obměnami aplikovat i na
(red)
další lokality v Olomouci.
záno, že je pro člověka velmi příznivý.
Nenamáhá tolik vazy ani šlachy, je daleko
šetrnější ke kloubům a jednoznačně vede
ke zvýšení celkové tělesné kondice,“ objasnil náměstek Jakubec.
Výhodou venkovního posilovacího areálu
je navíc jeho dobrá dostupnost, neomezený
provoz, minimální nároky na výbavu uživatelů a v neposlední řadě i fakt, že se cvičí
zdarma. „Podobnou investici jsme dosud
v rámci projektu dlouhodobého a systematického budování hřišť na území města nerealizovali. Celkové náklady na nové sportoviště jsou 497 tisíc korun,“ upřesnil investiční
(red)
náměstek primátora Filip Žáček.
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O POŽÁRNÍ
HLÁSIČE A DETEKTORY PLYNU
V souladu s pravidly soutěže proběhlo losování správných odpovědí občanů, kteří se zapojili do soutěže s tematikou požárních hlásičů.
Vylosovanými výherci se stali: paní Canibalová – Olomouc, paní Hňoupková – Litovel, paní Prucková – Dubicko, paní Basovníčková – Olomouc, paní Vaňková
– Olomouc, paní Hebelková – Olomouc, paní Chytilová
– Olomouc, pan Souček – Olomouc, pan Krikl – Olomouc, pan Kouba – Olomouc. Věcné ceny výhercům předá náměstek primátora Martin Major v průběhu měsíce
prosince na olomoucké radnici.
(red)
BESEDA UPOZORNÍ NA NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci a statutární město
Olomouc připravily pro veřejnost besedu na téma
Nebezpečí při požárech a provozu tepelných spotřebičů. Bude se konat v úterý 8. prosince od 16.30
do 18:30 hodin na Filozofické fakultě UP, Křížkovského 12. V rámci besedy proběhne soutěž o detektory kouře, oxidu uhelnatého a zemního plynu. (red)
SC 350384/09
INZERCE
6 / RADNIČNÍ LISTY
AKTUALITY
V mateřinkách přibyly desítky
míst, bude jich ale ještě víc
novém hřišti s umělým povrchem, pískovištěm i průlezkou.
Kromě Herrmannovy a Petřkovy bude
moci přijmout dalších 22 dětí MŠ Komenium, MŠ Rooseveltova nabízí od ledna
dokonce 50 nových míst. Celkem tedy
v Olomouci ještě v tomto školním roce
bude moci do nově vytvořených oddělení
nastoupit více než sto dětí.
„Každoročně se snažíme navyšovat počty
míst v olomouckých školkách, tak aby
jejich kapacita co nejvíce odpovídala poptávce. Věřím proto, že nově vybudované
nebo upravené třídy udělají radost nejen
dětem, ale hlavně jejich rodičům,“ dodává náměstek Urbášek. Podle něj si město nyní analyzuje situaci pro následující
roky, aby mohlo na poptávku reagovat
(jed)
a zajistit potřebné finance.
INZERCE
O 25 dětí více mohla po rekonstrukci za
1,6 milionu korun nově přijmout mateřská škola Herrmannova v Olomouci-Lazcích. Kromě nového oddělení tady v bývalých prostorách fitness centra vzniklo
také zcela nové sociální zařízení a díky
velkým prostorám bylo také možné do
oddělení zahrnout i kuchyňku pro výdej
jídla. Součástí úprav jsou nové omítky,
osvětlení, podlahy i radiátory. Plastová
okna zůstala stávající, protože byla před
několika lety vyměněna v rámci energetických opatření.
Další nové oddělení mateřské školy se otevřelo v budově ZŠ Petřkova v Olomouci-Černovíře. Z nevyužitých prostor původního školnického bytu zde dělníci přes léto
vybudovali zcela novou třídu pro mateřskou školu. Od začátku listopadu ji může
využívat 15 dětí. „Bude to vlastně jen jednotřídní mateřinka, ale i těch 15 míst nám
pomůže v naší snaze postupně navyšovat
kapacity olomouckých školek. V tomto
případě jde hlavně o to školku rodičům
více přiblížit, tak aby nemuseli děti vozit
do jiných částí města,“ říká náměstek primátora pro školství Pavel Urbášek. Celá
přestavba stála takřka 3,4 milionu korun,
přičemž její součástí byla i revitalizace
zahrady, kde teď mohou děti dovádět na
Foto Blanka Martinovská
Desítky nových míst přibyly v listopadu v mateřských školách zřizovaných
městem. V dalších mateřinkách finišují stavební práce, a celkově se tak kapacita navýší o stovku míst.
S modernější tváří a rozšířenými prostory by mělo zahájit turistickou sezonu
v roce 2016 Informační centrum Olomouc
v podloubí radnice na Horním náměstí.
„Informační centrum plní strategickou
roli města v poskytování služeb a informací turistům, návštěvníkům města i samotným Olomoučanům. Trendy v této
oblasti se rychle vyvíjejí, poptávka po
službách i produktech roste a my na ni
musíme umět reagovat. Proto jsme se
rozhodli rozšířit a zároveň proměnit prostory současného informačního centra
tak, aby ve svém důsledku přinesly větší
komfort a zkvalitnění služeb všem jeho
klientům,“ uvedl náměstek primátora
pro cestovní ruch Pavel Urbášek.
Po plánovaných stavebních úpravách by
tak mělo informační centrum vítat své
Vizualizace budoucí podoby Informačního centra Olomouc.
návštěvníky v moderním interiéru se
změněnými dispozicemi, včetně nového
místa pro vstup návštěvníků.
Odhadované finanční náklady na rekonstrukci, která by se mohla uskutečnit
před nebo po hlavní turistické sezoně
2016, jsou 1,5 milionu korun.
(red)
RADNIČNÍ LISTY / 7
SC 341895/11
Informační centrum dostane novou podobu
AKTUALITY
Poskytování dotací z rozpočtu města Olomouce pro rok 2016
V souladu s usnesením RMO ze dne
3. 11. 2015 a s ohledem na celospolečenský přínos vyhlásilo statutární město
Olomouc programy na poskytování dotací v oblasti kultury, sportu a cestovního
ruchu (za odbor vnějších vztahů a informací), v oblasti ochrany obyvatel (za odbor ochrany), v oblasti využití volného
času dětí a mládeže a v oblasti základních a mateřských škol jiných zřizovatelů (za odbor školství), v oblasti tvorby
a ochrany životního prostředí (za odbor
životního prostředí) a v oblasti sociálních
služeb, sociálních aktivit a preventivních
programů (za odbor sociálních věcí). Současně je možné také žádat o individuální
dotace, a to v oblasti kultury, cestovního
ruchu a školství.
Všechny dotační programy i s termíny
pro podání žádostí o dotace včetně kompletních podmínek jednotlivých programů byly samostatně vyhlášeny a následně zveřejněny na úřední desce Magistrátu
města Olomouce a na webových stránkách města (www.olomouc.eu/urad-on(red)
line/dotace).
VYHLÁŠENÉ DOTAČNÍ PROGRAMY
Dotace v oblasti kultury
kontakt: Radim Schubert
Kulturní akce
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Činnost kulturních organizací
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Publikační činnost
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Individuální dotace za oddělení kultury
od 7. 12. 2015 do vyčerpání fin. prostředků
Dotace v oblasti sportu
kontakt: Bc. Vojtěch Hala
Sportovní akce
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Celoroční činnost sportovních organizací
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Dotace v oblasti cestovního ruchu
kontakt: Mgr. Karin Vykydalová, Ing. Lucie Bartovská
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Individuální dotace za oddělení cestovního ruchu
od 7. 12. 2015 do vyčerpání fin. prostředků
Ochrana obyvatel
kontakt: Ing. Aleš Vysloužil
od 7. 12. 2015 do 31. 10. 2016 (včetně)
Dotace v oblasti školství
kontakt: Iveta Palkovičová
Využití volného času dětí a mládeže
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Podpora základních a mateřských škol jiných zřizovatelů
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Individuální dotace za oblast školství
od 7. 12. 2015 do vyčerpání fin. prostředků
Tvorba a ochrana životního prostředí
kontakt: Miluše Příkazská
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Dotace v oblasti sociálních služeb
kontakt: Mgr. Zdislav Doleček
Sociální služby v Olomouci v roce 2016
od 7. 12. 2015 do 7. 1. 2016 (včetně)
Sociální oblast a oblast odstraňování bariér v Olomouci v roce 2016
od 7. 12. 2015 do 15. 1. 2016 (včetně)
Dotace v oblasti prevence kriminality
kontakt: PhDr. Jarmila Fritscherová
od 7. 12. 2015 do 7. 1. 2016 (včetně)
INZERCE
Recyklace zachrání ročně v ČR téměř dva miliony stromů
výrobků, džusů, vína apod. je možno využít
dvojím způsobem. V papírnách, kde se využije papírová část pro výrobu papíru. Mimo
nového papíru lze z něj vyrábí i lisované
a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových
desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky,
alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé
skleněné výrobky. Sklo se také používá jako
přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně.
Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na
dotřiďovací linky, kde se dotřiďují
a upravují na druhotnou surovinu
pro další zpracování.
Využití vytříděných odpadů
Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí
nové PET lahve, vlákno pro výrobu textilii.
Využití např. oděvní, automobilový průmy-
Jak na tom s tříděním jsme?
sl. Vytříděné folie a sáčky jsou zpět regranulvány na primární materiál a jsou využity
zpět pro výrobu pytlů např. i do odpadkových košů. Ze směsných plastů se vyrábějí
např. obrubníky, protihlukové stěny kolem
rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba.
Papír se nejčastěji recykluje v papírnách
na nový papír. Tímto způsobem může být
použitý až sedmkrát. Další možností jeho
recyklace je výroba tepelných izolací nebo
příměsí do stavebních hmot.
Nápojové kartony tj. krabice od mléčných
8 / RADNIČNÍ LISTY
Třídění odpadu již v České republice patří
k dobrému vychování. Podle posledních
údajů aktivně třídí 72 % populace ČR, což
znamená 15% nárůst za posledních 10 let.
Zároveň se neustále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad. V současnosti je
v celé zemi rozmístěno více než 253 000 barevných kontejrů. Díky tomu se zmenšila
průměrná vzdálenost k nim na 99 m a třídění odpadů se tak stalo pro obyvatele
České republiky pohodlnější. Za jeden
rok se podařilo zrecyklovat a znovu využít 75 % celkové produkce obalů, což řadí
Českou republiku mezi evropskou špičku.
SC 351579/02
Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na různé druhy, podle jejich
materiálového složení nebo podle potřeb
a technologií konečných zpracovatelů. Například dovezený papír z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny, časopisy,
kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze
žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré
PET láhve, fólie podle barev, duté obaly od
kosmetiky a podobně.
Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků a jsou
odváženy ke konečným zpracovatelům
k recyklaci. Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové výrobky,
nebo se přidávají k dalším surovinám pro
výrobu nových předmětů.
SC 351579/01
INZERCE
RADNIČNÍ LISTY / 9
TÉMA
Firmám chybějí zaměstnanci, přitom nezaměstnaných
je dost. Řešení existuje, ale je to běh na dlouhou trať
Jak přilákat do regionu velké firmy? Jak těmto firmám sehnat kvalifikované zaměstnance? Jak zvýšit prestiž odborného
vzdělávání a přilákat mladé lidi k řemeslu? Jak podpořit malé živnostníky? Všechny tyto a mnoho dalších otázek si
klade nejen politická reprezentace města a kraje, ale také řada institucí, která se přímo na podporu podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti firem a vzdělávání pedagogů i dětí na všech úrovních škol zaměřuje. Cíl mají všichni společný: zvýšit počet pracovních příležitostí v regionu, tak aby lidé neodcházeli za prací jinam, případně neplnili úřady
práce. Všichni zúčastnění se sice shodují v tom, že jde o běh na dlouhou trať, ale že postupně se daří situaci zlepšovat.
Většina zúčastněných představitelů těchto
institucí také poukazuje na nutnost vzájemné spolupráce a na to, že začít se změnami je
třeba už u dětí a jejich rodičů. Struktura nezaměstnanosti v regionu totiž hovoří zcela jasně – citelně chybějí odborné profese, zatímco
v některých oblastech, například administrativě, je obrovský přebytek nezaměstnaných.
V okrese Olomouc bylo na konci října letošního roku evidováno 10 477 uchazečů o zaměstnání a 2440 volných pracovních míst.
Na jedno volné místo tak připadali čtyři
nezaměstnaní. Ačkoli se nezaměstnanost
v kraji snižuje (aktuálně je nejnižší za posledních šest let), v některých profesích je volných míst stále nedostatek. Největší převis
nezaměstnaných je v oblasti administrativní
práce, kterou neúspěšně hledá na 1200 uchazečů, přičemž volných míst je pouze stovka.
Problémem jsou dodatečné požadavky zaměstnavatelů na dovednosti a někdy i druh
práce (přímý marketing, telemarketing).
Práci marně hledají i prodavači (na tisíc nezaměstnaných připadá 150 volných míst).
„Tady jsou problémem nízké mzdy, náročné
pracovní podmínky a vysoké požadavky
zaměstnavatelů, na straně nezaměstnaných
pak časová nebo zdravotní omezení. Volných míst je nedostatek i pro pracovníky
ostrahy a bezpečnostních agentur, navíc bývají často vyhrazena jen pro zdravotně postižené,“ říká Jaroslav Mikšaník z olomoucké
pobočky Úřadu práce ČR.
V některých profesích naopak firmy hledají kvalifikované zaměstnance marně
– například řidičů nákladních vozidel je
takový nedostatek, že někteří zaměstnavatelé vystavují písemné přísliby zaměstnání pro lidi, kteří se chtějí na práci řidiče
rekvalifikovat a zaměstnají je i bez praxe.
Stejně tak chybějí seřizovači a obsluha
obráběcích strojů, nástrojaři a zámečníci.
Strojírenské firmy volná místa pro tyto
profese hlásí dlouhodobě a opakovaně,
protože mezi nezaměstnanými je jen velmi málo osob s požadovanou kvalifikací.
10 / RADNIČNÍ LISTY
Foto archiv
Chybějí skladníci, technici i řidiči
„Mnozí zaměstnavatelé nabízejí různá
stipendia pro studenty, možnost praxe
a nástupu do zaměstnání hned po ukončení střední školy. Dlouhodobý nedostatek technických profesí někdy dokonce
omezuje další rozvoj firem ve strojírenství
a elektrotechnickém průmyslu,“ dodává
Mikšaník, podle kterého firmám chybějí
například také skladníci a zedníci.
Na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců si stěžují téměř všechny výrobní podniky
v regionu a tento stav se kromě úřadu práce
snaží zvrátit i řada dalších institucí v regionu.
Průmyslové zóny města jsou plné
Město má jen omezené možnosti, jak zvýšit zaměstnanost. Jednou z nich jsou investice do průmyslových zón, které se už
v minulosti velmi vyplatily. „Významná
část firem hodnotí velmi kladně asistenci,
kterou jim město prostřednictvím oddělení
hospodářského rozvoje poskytlo při umístění investice v Olomouci nebo při zahájení
podnikání zde. Do Olomouce přišly firmy,
které by bez nabídky pozemku pro podnikání skončily jinde,“ upozorňuje náměstek
primátora Aleš Jakubec.
Město v předchozích letech připravilo průmyslové zóny Keplerova a Pavelkova, kte-
ré už byly obsazeny a kde vzniklo zhruba
dva tisíce přímých pracovních míst v oblasti výroby a dalších tisíc pracovních míst
v subdodavatelských kooperacích.
Od roku 2006 město disponovalo možností
umisťovat výrobní firmy v 17hektarové průmyslové zóně Šlechtitelů, která vznikla jako
partnerský projekt města a Univerzity Palackého a byla přednostně určena pro rozvoj
místních menších firem. Ty získaly pozemky za zvýhodněných podmínek s principem
povolené veřejné podpory, nedávno však
byla i tato zóna zcela obsazena.
Kromě uvedených městských zón docházelo k postupnému obsazování privátní zóny
Železniční, kde se etablovala rovněž řada
významných firem. „Měli jsme snahu připravit další větší průmyslovou zónu Příkopy
mezi koncem zástavby v mětské části Holice
a OC Olympia, do hry byly zapojeny i silné developerské skupiny, ale s ohledem na
velké množství vlastníků pozemků a komplikované a nákladné řešení technické infrastruktury se tuto zónu prozatím nepodařilo
nastartovat,“ konstatoval náměstek Jakubec.
Příprava nových zón podle něj naráží často
na přísnou ochranu zemědělského půdního fondu. Před několika lety do hry vstoupila jako developer stavební firma GEMO,
která vykoupila a zainvestovala do zhruba
Průmyslová zóna Šlechtitelů je dnes už zcela zaplněna.
40 hektarů pozemků na okraji města. Vznikl
tak Technologický park Olomouc-Hněvotín,
který má ale zatím obsazeno jen asi 30 procent z celkové plochy. „Protože se nejedná
o dotovanou zónu, je finanční nastavení pro
investory poměrně vysoké, což hraje roli při
konkurenci levnějších dotovaných zón v republice,“ podotýká náměstek.
Investoři mají zájem i o brownfields
Kvůli nedostatku míst v těchto zónách projevili podnikatelé zvýšený zájem o lokality
tzv. brownfields, přičemž řadu lokalit na
území města se už podařilo vyřešit. Další, jako například kasárna Neředín, zatím
ustrnula na mrtvém bodě. „Problematikou
oživení dalších lokalit brownfields se zabývá rozběhnutý proces přípravy ITI (Integrované teritoriální investice pro Olomouckou
aglomeraci), kde mimo jiné probíhají rovněž
jednání s vlastníky některých nemovitostí
a areálů brownfields o možné spolupráci.
Uvažovaná podnikatelská zóna města v lokalitě kasárna Neředín naráží již řadu let jak
na patovou situaci při jednání s vlastníky
pozemků, tak na komplikovanou a nákladnou technickou infrastrukturu, přesto se ale
bude hledat způsob, jak toto území v kontextu ITI oživit,“ říká Jiří Doležel, vedoucí
oddělení hospodářského rozvoje odboru
koncepce a rozvoje magistrátu.
Nové nájemní haly pro výroby by měly
brzy vzniknout například také v areálu bývalé Benziny v Řepčíně, kde noví vlastníci
nastartovali přípravu projektu rekonverze
tohoto území. Zapomenout nelze ani na
projekty tzv. office parků, které nabízejí sofistikované kancelářské prostory pro možnost umístění projektů investorů v oblastech
strategických a sdílených služeb. „V poslední době neevidujeme zájem konkrétních
větších výrobních investorů. I kdyby ale
nastal, tak v současné době je jedinou lokalitou k jednání na území města Technologický
park Olomouc-Hněvotín. Evidujeme zájem
několika místních menších firem, pro které
bychom potřebovali něco jako druhou zónu
Šlechtitelů. Takový další projekt se však stěží podaří připravit, neboť po analýze lokalit
vhodných pro výrobu v územním plánu se
ukazuje, že proveditelnost je komplikovaná s ohledem na složité a nákladné výkupy
pozemků a také skutečnost, že ani v novém
plánovacím období EU, ani v národních programech není a nebude systémová finanční
podpora pro řešení nových podnikatelských
zón,“ uzavírá Jiří Doležel.
Naděje představitelé města vkládají i do
nových výzkumných center univerzity, kde
vznikají pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou v oblasti vědy a výzkumu.
Významnou úlohu má v tomto spektru
i Vědeckotechnický park UP a navazující
podnikatelské inkubátory.
Nově příchozím podnikatelům ale musí být
město připraveno nabídnout nejen nemovitosti za akceptovatelných finančních podmínek, ale také dostatek pracovních sil. A tady
je, zdá se, kámen úrazu. Na podporu odborného vzdělávání, díky kterému by v regionu
přibylo kvalifikovaných pracovníků v nejrůznějších technických oborech, se zaměřuje
řada institucí.
Vyberte si
od A do Z
z výkonů
estetické
medicíny.
Řemeslo má zlaté dno. Bez nadsázky
Důležitým partnerem pro malé i velké firmy v regionu je Okresní hospodářská komora (OHK) v Olomouci, která v příštím
roce oslaví 165 let od svého založení. OHK
se zaměřuje především na podporu exportu českých podnikatelů, a to vydáváním
certifikátů o původu zboží pro vývoz do
zahraničí a dalších potřebných dokumentů,
také poskytováním potřebných informací,
poradenských a konzultačních služeb.
V současné době má OHK 162 členů od fyzických osob až po velké firmy. Členové mají
příležitost podílet se na legislativním procesu a vydobýt si výhody pro podnikání. „Pořádáme tematicky laděná setkání, při kterých si účastníci mohou vyměnit zkušenosti
ze svého oboru, zároveň fungujeme jako
prostředník pro navázání spolupráce mezi
firmami a školami, počínaje odbornými praxemi, exkurzemi žáků i odborných pedagogů a konče dodáváním materiálu pro praxi,“
říká ředitel OHK Jaroslav Havelka.
Právě podpora odborného vzdělávání se
zaměřením na potřeby trhu práce a další odborné vzdělávání, kdy si odborník
z praxe doplňuje určitý segment teoretického vzdělávání dle požadavku zaměstnavatele, je jedním z hlavních cílů OHK.
„Naším cílem je vymýtit předsudek, že
kdo se bude špatně učit, půjde na „učňák“.
To se nám už částečně podařilo díky spolupráci s výchovnými poradci a řediteli škol.
Jednou z motivací pro žáky vyučit se řemeslu by mohlo být mimo jiné to, že když
ho umějí dobře, mohou si být jisti, že práci
v oboru – navíc výborně placenou – vždyc-
RADNIČNÍ LISTY / 11
INZERCE
Foto archiv
TÉMA
Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8
Olomouc
+420 604 723 403
www.plastickachirurgieaz.cz
SC 351645/01
KUPON
Plastická chirurgie A–Z
KONZULTACE
ZDARMA
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016
ky najdou. Navíc řemeslo už v dnešní
době nemusí být jen „špinavá“ práce, řadu
provozů řídí počítače a je stále více potřeba
odborníků,“ dodává Havelka a upozorňuje na to, že bohužel ze strany rodičů stále
přetrvává trend dostat svého potomka i za
cenu mizerných studijních výsledků na
obor s maturitou, například gymnázium.
„V tomto ohledu se nám už ale daří prosazovat tzv. nepodkročitelné minimum, tedy
že se čtyřkami se například na gymnázium
nikdo nedostane,“ uzavírá Havelka.
Vyberte si
od A do Z
z výkonů
estetické
medicíny.
Klíčové je propojení teorie a praxe
Plastická operace nosu
Úprava ušních boltců
Plastická operace očních víček
Korekční operace obočí
Korekční operace čela
Plastická operace krku
Plastická operace prsů – zvětšení
Plastická operace prsů – zmenšení
Plastická operace prsů – modelace
Korekce mimických vrásek
Plastická operace břicha
Odstranění znamének a kožních výrustků
Mikrosklerotizace malých varixů
Korekce vrásek (injekční výplně)
Liposukce
Laserové ošetření pleti
Plastická chirurgie A–Z
Horní náměstí 8
Olomouc
+420 604 723 403
www.plastickachirurgieaz.cz
INZERCE
Plastická operace obličeje
S hospodářskou komorou, Univerzitou Palackého, městem či Olomouckým krajem
spolupracuje na zlepšení situace na trhu
práce i BEA campus, jehož specifikem je
vzájemná spolupráce samostatných firem
a obecně prospěšných společností. Jedná
se zejména o oblasti vzdělávání, ICT a inovace malých a středních podniků.
Součástí BEA campusu je soukromá Moravská vysoká škola Olomouc neziskového
charakteru, která poskytuje ekonomicko-manažerské vysokoškolské studium zaměřené především na získávání a přenos
odborných znalostí ze zahraničí, aplikování
užitečné vědy a propojení teorie s praxí v regionu. „Součástí školy je také Centrum podpory podnikání, které poskytuje expertní
poradenství, vzdělávání a služby v oblasti
identifikace podnikatelských záměrů, pre-inkubačních programů, profesní orientace
či přípravy konkrétního podnikatelského
záměru. Centrum využívá know-how získané ze zahraničí a spolupracuje také s dalšími
podobně zaměřenými expertními firmami
a organizacemi,“ říká zakladatel projektu
Josef Tesařík. S akademickou a podnikatelskou sférou spolupracuje za účelem přenosu výsledků vědecké činnosti do praxe také
Olomoucký klastr inovací, který se zabývá
přípravou a realizací inovačních a výzkumných projektů. Malým a středním podnikům nabízí odborné koučování a organizuje
panely podnikatelských nápadů.
Právě podpora inovací malých a středních
podniků je podle odborníků motorem rozvoje hospodářství v Evropské unii i České
republice. „Také hospodářství našeho regionu je založeno na malých a středních
podnicích. Po celé EU se vytvářejí pobočky tzv. EU-BIC, Sítě evropských center pro
podnikání a inovace, které mohou tomuto
Foto archiv
TÉMA
rozvoji výrazně pomoci. Předpokladem je
však vzájemná spolupráce organizací a firem v regionu,“ uzavírá Tesařík.
Firmám chybějí zaměstnanci i znalosti
Slovo inovace má přímo ve svém názvu
sdružení, které vzniklo v roce 2011 za účelem podpory vzniku, rozvoje a komerčního
uplatnění inovací vytvářených ve firmách
i výzkumných institucích. Zaměřuje se
také na oblast vzdělávání, lidských zdrojů
a marketingu. Členy sdružení OK4 Inovace jsou Olomoucký kraj, statutární město
Olomouc, Univerzita Palackého, Vysoká
škola logistiky, Nadační ústav regionální
spolupráce a klastr MedChemBio. „Čím
dál více se ukazuje, že alfou a omegou jsou
lidé. Nejde jen o přilákání zahraničních investorů do regionu, protože ti budou potřebovat zaměstnance, a těch je nedostatek už
ve stávajících firmách. Kromě toho máme
akutní nedostatek podnikavých lidí,“ jmenuje nejpalčivější problémy místopředseda správní rady sdružení OK4Inovace Jiří
Rudolf. Podle něj je v tuto chvíli důležité
více se soustředit na místní firmy a podnikatele, protože jejich poptávka po zaměstnancích je tak velká, že je nutí se angažovat
už u žáků základních škol. „Když nějaká
firma sonduje možnost vybudovat v regionu svůj podnik, má požadavek na stovky
výrobních profesí. A to je v tuto chvíli nereálné, protože těchto lidí je zoufalý nedostatek. Bohužel, pro většinu rodičů je hlavním
zaklínadlem slovo maturita, takže rozhodují o budoucnosti svých dětí s ohledem
na to, jestli škola takovou možnost nabízí.
S pedagogickou fakultou se snažíme toto
zkreslené uvažování zvrátit, ale je to běh na
dlouhou trať,“ dodává Rudolf.
Dalším cílem aktivit sdružení je vzbudit
zájem mladých lidí o podnikání, protože
řemeslníků a malých živnostníků citelně
ubývá. Jednou z cest je systémová práce
WEB PORADÍ PODNIKATELŮM I BUDOUCÍM INVESTORŮM
SC 351645/02
KUPON
Plastická chirurgie A–Z
KONZULTACE
ZDARMA
platnost kuponu 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Na webových stránkách města Olomouce je zřízena sekce pro podnikatele (www.olomouc.eu/podnikatel), kde lze najít
komplexní informace z této oblasti. Malí živnostníci tady najdou veškeré potřebné dokumenty, kontakty a informace k zahájení své živnosti, velcí developeři pak například informace o průmyslových zónách a kancelářských komplexech. Nechybí
informace o zdravotním a sociálním pojištění, aktuality z živnostenského zákona a mnoho dalších důležitých informací.
RADNIČNÍ LISTY / 12
TÉMA
s výchovnými poradci, kteří mnohdy o pracovním trhu nevědí nic, a nedokáží tak předat rodičům relevantní informace.
Druhou cestou je cílit na budoucí pedagogy už během jejich studia a u žáků identifikovat předpoklady pro budoucí zaměření
už na základní škole. „Na většině škol byl
zrušen předmět dílny. Proto jsme například
začali pořádat příměstské tábory s touto
tematikou, kde si mohou děti řadu věcí
vyzkoušet a mnoho z nich následně zjistí,
že je to velmi baví. I toto je jedna z cest, jak
vrátit prestiž technickým oborům. Kromě
toho připravujeme Klub technicky nadaných dětí UP a budeme přispívat finančně
na některé kroužky pro základní i střední
školy,“ jmenuje Jiří Rudolf.
Kromě projektů na zlepšení vzdělávání
ve školách a posílení spolupráce firem se
školami se sdružení OK4Inovace již dva
roky zabývá také podporou rozvoje inovací ve firmách a usnadněním navázání
spolupráce mezi firmami a univerzitami či dalšími výzkumnými institucemi.
„Naše projekty firmám umožňují, aby
zavedly či zlepšily své inovační procesy
a zaměřily se na vývoj produktů s vyšší
přidanou hodnotou pro zákazníka. Tím
dosáhnou vyšší konkurenceschopnosti
i ziskovosti. K tomu jim však často chybí
znalosti a mnohdy také nevědí o tom, že
jim mohou s vývojem pomoci univerzity či další výzkumné instituce, případně
mají problém najít zde správné kontakty
a navázat efektivní spolupráci. S tím vším
jim také pomáháme,“ jmenuje Kamil Krč,
ředitel OK4Inovace.
V příštím roce bude OK4Inovace opět pořádat tzv. Rychloseznamky pro inovace,
kde mohou firmy z různých oborů navázat inovační spolupráci se zástupci univerzit. V únoru bude tato akce zaměřena
na oblast stavebních technologií a hmot,
na jaře pak na strojírenství. Na konci dubna pak proběhne již druhý ročník úspěšné konference Inovace prakticky, kde budou firmám přednášet zkušení odborníci
na inovace. Více na www.ok4inovace.cz.
Podnikatelům pomáhá i Krajská
hospodářská komora
S žádostmi o pomoc či informace se mohou podnikatelé a firmy obracet i na Krajskou hospodářskou komoru Olomouckého kraje (KHKOK). „Pořádáme různé
semináře pro exportéry i importéry. Jeden
ve spolupráci s olomouckým pracovištěm Celní správy ČR aktuálně plánujeme
na jaro příštího roku. Na webu komory
www.khkok.cz najdou podnikatelé také
stálý odkaz na celní správu, kde se mohou firmy dozvědět aktuality z této ob-
lasti,“ upozorňuje ředitelka KHKOK Jitka
Janečková Moťková. Dalším důležitým
nástrojem je krajem podporovaný projekt
BusinessPoint, který zajišťuje bezplatný
informační servis pro podnikatele stávající i začínající. Současně se v rámci projektu uskutečňuje řada akcí, jako je například
podpora oděvního a textilního průmyslu, který má v kraji velkou tradici. Letos
proběhla odborná konference a módní
přehlídka na toto téma, další ročník akce
je naplánován na příští rok. Současně se
před několika dny konal seminář s odborníky z EY na téma Jak správně prodat
nebo koupit firmu. Pro podnikatele jsou
přínosné také tzv. exportní semináře, kterých se účastní velvyslanci zemí, kde by
mohli podnikatelé z regionu najít vhodné
příležitosti pro svoje podnikání.
Díky projektu Regionální sektorové dohody pro elektrotechnický průmysl vznikl
i projekt Burza práce a vzdělání (v říjnu
a začátkem listopadu proběhl hned ve třech
městech – Olomouci, Přerově a Šumperku).
„V Olomouci měla burza velký ohlas, do
pavilonu A na výstaviště Flora dorazilo na
dva tisíce lidí, zúčastnilo se jí přes 40 velkých firem a více než 20 středních i vysokých odborných škol. Chceme v této akci
pokračovat i v následujících letech,“ dodala Janečková. Burza se konala ve spolupráci
s Úřadem práce Olomouc a olomouckou
pobočkou Svazu průmyslu a dopravy, který je iniciátorem sektorové dohody.
Nejbližší akce KHKOK je plánována
na 24. listopad, kdy se v rámci tzv. kontraktačních výstav a veletrhů uskuteční
dvoustranná kooperační jednání rakouských a českých firem z kovozpracujícího
průmyslu. Akci organizuje Advantage
Austria s krajskými hospodářskými komorami Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého kraje.
Lenka Jedličková
Jednotné kontaktní místo poradí,
jak podnikat v zahraničí
Jednotná kontaktní místa (zkráceně JKM) jsou pracoviště, která bezplatně nabízí informace o možnostech podnikání v zemích EU, EHP
a Švýcarské konfederace. Působí při obecních živnostenských úřadech
ve všech krajských městech, včetně hlavního města Prahy.
Obrátit se na něj mohou jak čeští podnikatelé, kteří se zajímají o možnost podnikání v jiných zemích EU, EHP či Švýcarské konfederace, tak
současně i zahraniční poskytovatelé služeb, kteří mají zájem podnikat
v České republice. JKM zasílá informace k podnikání v ČR i v anglickém
jazyce.
V loňském roce využily v Olomouci této služby desítky živnostníků,
především s předměty podnikání v řemeslných živnostech, a živnostníci
s předmětem podnikání ve volné živnosti. Dále společnosti, které vyslaly
své zaměstnance na výkon zakázky do jiné země EU.
Pracoviště je zájemcům k dispozici v pracovních dnech, kromě pátku.
JEDNOTNÉ
KONTAKTNÍ MÍSTO
Magistrát města Olomouce
Odbor živnostenský
Palackého 14, 779 11 Olomouc
e-mail: [email protected]
tel.: 588 488 241, 588 488 238
www: www.olomouc.eu/jkm
RADNIČNÍ LISTY / 13
OSOBNOST
Sázím stromky pro potomky. Je
říká předseda představenstva společnosti Farmak Jiří Žák
Nekonečné záhony nejrůznějších odrůd růží a nádherně upravený ovocný sad se stromky, které jsou v létě obsypány meruňkami a švestkami. Něco takového by v přísně střeženém areálu olomouckého Farmaku čekal jen
málokdo. V chemickém podniku, jehož tradice sahá až do 30. let minulého století, samozřejmě nechybí kovové
konstrukce výrobních hal, průmyslová zařízení, kilometry potrubí a chemické laboratoře, ale Jiřímu Žákovi, předsedovi představenstva společnosti, se podařilo podnik výrazně zvelebit, a především podstatně rozšířit. Za svoji
dlouholetou činnost získal v září historicky první Cenu primátora Olomouce v oblasti hospodářského rozvoje
města. Jeho celoživotní láskou jsou vedle chemie právě růže a ovocné stromy. „Pěstováním růží jsem se jednu
dobu i živil, momentálně mě naplňuje sázení stromků pro potomky. Ovocných sadů mám několik a tahle práce
mě nabíjí. Kromě toho, když mám volno, seču v areálu i trávu,“ usmívá se Jiří Žák, který v podniku pracuje už více
než pět desetiletí a který má velké plány i do budoucna.
městnanců. Loni nám odešel celý tým výzkumníků na univerzitu. Takovým současným specifikem je, že učitelé a vědci
na univerzitě mají paralelně svoje soukromé firmy, které jsou tak nepřímo podporovány obrovskými prostředky ze strany
státu. Samozřejmě soutěžíme i s dalšími
podniky, i zahraničními, například v Indii nebo Číně.
Původně Farmak vyráběl vitamíny, ty už
nedělá?
Teď už ne, ale když jsem nastoupil, byla
to několik let moje práce. Vyráběly jsme
ale relativně malé jednotky v objemech
pro pokrytí spotřeby v naší zemi, které už
později nebyly konkurenceschopné.
Mimochodem, jak se vlastně chemicky
vyrábí vitamin C?
Ta syntéza byla vyvinuta švýcarskými
chemiky před II. světovou válkou a později se tak vyráběl po celém světě. U nás
14 / RADNIČNÍ LISTY
se tato substance začala vyrábět až po válce. Vyrábí se z glukózy, z níž hydrogenací
vznikne sorbit (to je taky cukr), ze sorbitu
se fermentačním postupem vyrobí sorbóza a pak chemicky diacetonsorbóza –
a pak se z toho vyrobí kyselina diaceton-2-keto-l-gulonová. Poté se uvolní aceton
a vznikne kyselina askorbová...
To zní tak lákavě, že napříště zřejmě zůstanu u citronů a jablek...
Samozřejmě je přírodní vitamin vhodnější, ale v určitých případech, například při
nachlazení či chřipkách, je nutné zvýšit
dávky pomocí syntetického vitamínu C.
Tohle je uzavřená kapitola Farmaku, které
substance tedy konkrétně vyrábíte dnes?
Doposud jsme vyráběli látky, které vycházejí z tzv. heterocyklické chemie, bez
ohledu na aplikaci, podle technologických možností, které máme. Každá syntéza totiž vyžaduje jiné podmínky – není
Foto Robert Mročka
Co pro vás znamená ocenění, které jste
dostal od primátora města?
Víte, nerad se zviditelňuji, navíc, jak trefně říkají někteří mí přátelé, za úspěch se
platí. Nicméně nepopírám, že to bylo příjemné překvapení a rád bych poděkoval
celému týmu, jehož zásluha je to bezpochyby také.
Jak jste se vůbec k práci v olomouckém
podniku dostal – až ze Slovácka?
Pocházím od Buchlova, co ten „větr věje“,
v Buchlovicích jsem chodil do měšťanky,
na gymnázium v Uherském Hradišti a pak
jsem studoval v Pardubicích. Sem mě přivedla moje žena, takže jsem v roce 1960
nastoupil do Farmakonu jako samostatný
technolog. Byl jsem tehdy rád, že mám práci, protože jsem měl špatný třídní původ.
Navíc už na škole mě chemie velmi zajímala.
Přímo k chemii se asi už dnes běžně nedostanete, v čem teď spočívá vaše práce?
Ale ano, protože jsem tady už 55 let, souvisí moje práce se znalostí provozu. Hlavně mám ale zodpovědnost za všechno, co
se stane. Navíc se snažím o to, abychom
obstáli na trhu, takže většinu naší produkce vyvážíme do více než 40 států světa. A to nejen do Evropy, ale i Asie a před
lety jsem měl vizi spolupracovat i s USA,
což se nám podařilo.
Co konkrétně vlastně Farmak vyrábí?
Nevyrábíme konečné lékové formy, ale aktivní farmaceutické substance. Tedy vlastně tu podstatnou část léků, jejich účinné
látky. Zaměřujeme se především na takové
substance, kterých se používá v léčivech
malé množství, například jeden miligram
v tabletě, pak se naše produkce nepočítá na
tuny, ale na stovky kilogramů. Přitom platí, že čím účinnější ta látka je, tím je dražší.
Jak si Farmak stojí ekonomicky a v konkurenci ostatních výrobců?
Vnější konkurenční prostředí není tak
nebezpečné jako neloajalita vlastních za-
Jiří Žák pěstuje v areálu Farmaku růže.
OSOBNOST
to pro mě odpočinek,
ING. JIŘÍ ŽÁK,
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI FARMAK, A. S.
 narodil se 8. března 1937 ve Zlíně.
 vystudoval obor technologie a organická chemie
látek v Pardubicích
 v roce 1960 nastoupil do Farmakonu jako
samostatný technolog a později jako výzkumný
a vývojový pracovník
 externě přednášel na katedře organické chemie
PřF UP
 v letech 1990–1995 ředitel státního podniku
FARMAKON
Foto Robert Mročka
 s tříletou přestávkou vydržel v podniku až do
současnosti (mezi lety 1996 až 2004 jako generální ředitel společnosti, poté se stal předsedou
představenstva Farmaku)
 11. září 2015 obdržel Cenu primátora Olomouce
v oblasti hospodářského rozvoje
Práci v ovocném sadu, který je rovněž přímo v areálu, považuje Jiří Žák za odpočinek.
nanců, vyráběly se nepřetržitě stejné
produkty. Tuto možnost už dnes nemáme, naše zařízení musí být víceúčelové
a vyrábíme kampaňovitě. Za období šesti
let, kdy jsem podnik připravoval na privatizaci, jsme snížili počet zaměstnanců
na 600 a odmítali jsme další mladé lidi
z farmaceutického učiliště, protože jsme
pro ně kvůli problémům s odbytem a liberalizací cen neměli uplatnění. Teď už
máme zase jistý přísun učňů, pokud jde
o provozní chemiky, ale je nutné je zapracovat, což se částečně děje už během
jejich studia.
V roce 1987 jste z podniku odešel a vrátil se až o tři roky později. Co jste v té
době dělal?
Plnil jsem si své chlapecké sny. Mými
koníčky bylo cestování a fotografování,
kterému jsem se později věnoval poloprofesionálně. Přivedl mě k tomu manželčin
bratranec, který byl profesionál. Procestoval jsem řadu zemí po celém světě
a cestuji rád pořád.
Takže relaxujete u cestování?
Ano. Ale nyní už hlavně služebně. Jinak
sázím rád stromky pro potomky. Mám
několik sadů na Hané, ale i na Slovácku,
odkud pocházím. Pěstuji švestky, jablka,
meruňky. Jeden sad mám i tady v areálu. A taky se starám o růže a zeleň vůbec
a také zavařuji. S tím začal už můj dědeček, který stejně jako otec vařil povidla.
Otec měl závod na zpracování ovoce,
kde o sezóně zaměstnával čtyři lidi. Komunisté mi pak do materiálů napsali, že
jsem syn továrníka a otec byl vězněn za
domnělou sabotáž a skončil za to v Jáchymovských dolech. Takže moji předci
zpracovávali ovoce a já jsem porušil rodinnou tradici a věnuji se chemii.
Ale k ovoci, respektive přírodnímu vitaminu C jste se zase obloukem vrátil!
Ano, mým velkým plánem je postavit
v areálu ještě sušárnu na ovoce. Z provozu totiž vracíme do teplárny vodu
horkou 80 stupňů, což je hřích. Oni ji pak
ochlazují, přitom by se to teplo dalo výborně využít tady na sušení ovoce.
Lenka Jedličková
FARMAK, A. S.
FARMAK, a. s., je ryze česká chemicko-farmaceutická
společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing
aktivních farmaceutických substancí – léčivých látek
a chemických meziproduktů a specialit.
Společnost věnuje velkou pozornost problematice životního prostředí, bezpečnosti práce a provozu a společnost je tak již několikanásobným držitelem certifikátu
RESPONSIBLE CARE – odpovědné podnikání v chemii.
Historie firmy:
 1934 začátek průmyslové chemické výroby
 1952 státní podnik FARMAKON
 1992 založena akciová společnost FARMAK, a. s.
 1993–5 privatizace státního podniku FARMAKON
 1996 FARMAK, a. s., koupil státní podnik FARMAKON
SC-81362/3
to jako v kuchyni, kde máte hrnce a v nich
můžete uvařit jakoukoli omáčku. My potřebujeme na každou „omáčku“ jiné zařízení. A pak musíme uvažovat racionálně,
abychom neinvestovali pro každý nový
výrobek do nových a různých „hrnců“.
I tak ročně investujeme obrovské peníze,
v podstatě vše, co jsme vydělali, jsme proinvestovali zpět do firmy. Jen za posledních 20 let to bylo na 800 milionů korun.
Co se vám za dobu vašeho působení ve
vedení podniku podařilo?
Podařilo se nám již před lety zahájit export do USA a splnit tak nejpřísnější kritéria požadovaná Americkým federálním
úřadem pro potraviny a léčiva (FDA).
Také díky tomu jsme byli schopni splatit
obrovský privatizační úvěr.
Kromě podniku Farmak vznikl ještě Farmak Moravia, kde vyrábíme dezinfekční
prostředky pro nemocnice – před měsícem
jsme postavili novou jednotku s kapacitou
dva a půl tisíce tun a teď ji musíme naplnit. Zatím nevyrábíme vlastní výrobky,
ale v licenci pro zahraniční firmy.
Nově také stěhujeme do areálu výrobu
společnosti Univit, to je také naše firma,
s provozovnou v Uničově, a postavili jsme
zde i novou jednotku na veterinární léčiva.
Co zaměstnanci, máte dost těch kvalifikovaných?
Máme jich relativně dost, ale stárneme.
Před revolucí měl Farmakon 900 zaměst-
RADNIČNÍ LISTY / 15
ROZVOJ MĚSTA
Jak co nejefektivněji a nejlépe provozovat
v Olomouci městskou hromadnou dopravu při současném systému linek a počtu
provozovaných autobusů a tramvají? Jak
ideálně využít kapacitu MHD ve městě při
současném zohlednění individuální dopravy a dalších aspektů života města? Odpovědi na tyto otázky byly jedním z hlavních cílů projektu Optimalizace MHD
v Olomouci. Výsledkem je model MHD
v Olomouci, který poslouží například odboru dopravy a odboru koncepce a rozvoje
a seznámeni s ním budou i členové všech
sedmadvaceti komisí městských částí.
„Optimalizace MHD v Olomouci je koncepčním materiálem, který budou ve
svých krocích zohledňovat jednotlivé odbory magistrátu například při plánování
rozvoje města či při řešení otázek dopravy,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec. Projekt se zajímal například o efektivitu vynaložených veřejných prostředků
a na zajištění dopravní obslužnosti. Práce,
která probíhala od září 2014 do července
2015, zahrnovala dopravní průzkumy a jejich zpracování, ekonomické analýzy a konečně i výběr optimálních variant.
Dokument má samostatné výstupy pro
tramvajovou a autobusovou dopravu.
V oblasti tramvajové dopravy považuje
současné uspořádání linkového vedení za vyhovující. Počítá i s dokončením
trasy na Nové Sady až po konečnou zastávku s točnou u ulice Jižní. Model říká
například i to, že by tramvajová doprava
neměla být v budoucnu omezována snižováním počtu spojů.
Foto Robert Mročka
Olomouc získala model optimálního fungování MHD
Autobusy tvoří ve vztahu k páteřnímu
tramvajovému kolejovému systému doplňující síť MHD, v některých lokalitách
plní taktéž úlohu páteřní dopravy. V rámci otázky, zda poptávka cestujících vyžaduje například změnu tras autobusových
linek, byly zpracovány podrobné přehle-
dy s vyhodnocením dopravní obsluhy
každého jednotlivého území. „Model se
zabývá také situací v okrajových částech
města. Všechny posuzované oblasti podle
něj splňují standard obsluhy z pohledu
intervalu, výjimkou, kde model navrhuje úpravy linkového vedení stávajícího
provozu, jsou oblasti Černovír a Klášterní
Hradisko,“ doplnil Aleš Jakubec.
Z modelu vyplývá pro olomouckou
MHD několik doporučení. Patří k nim
například dokončení tramvajové trati
na Nové Sady až po regulérní konečnou
u ulice Jižní, realizovat navržená optimalizační opatření, vytvořit nová místa pro
obraty vozidel a zázemí pro řidiče a také
vyhledávání nových rozvojových lokalit
pro budoucí rozšíření linkového vedení
či zřízení nových zastávek.
Model je dostupný na webu města
(red)
www.olomouc.eu.
PŘIBUDOU NOVÉ SPOJE PODLE POŽADAVKŮ OBYVATEL
Rychlejší spojení, posunuté časy odjezdů a především zvýšená frekvence spojů na několika linkách. Takové změny se odehrají v prosinci v rámci celostátního termínu změn jízdních řádů ve spojích, které provozuje Dopravní podnik města Olomouce. „Při přípravě nových jízdních řádů bereme v potaz i názory komisí městských částí. Úpravy, které na základě těchto
návrhů projednal odbor dopravy s Dopravním podnikem města Olomouce, by měly řadu praktických požadavků občanů
uspokojit,“ uvedl olomoucký primátor Antonín Staněk. V některých městských částech Olomouce tak budou autobusy jezdit častěji nebo budou zajíždět až na odlehlou zastávku, která nebyla obsluhována. V praxi to znamená například úpravu
trasy některých spojů linky číslo 11, které budou zajíždět až na zastávku Lošov, Svolinského či až do Týnečka. Na lince číslo
24 přibudou tři nové spoje, a to rovněž na základě žádosti komise městské části. Z jednání s těmito komisemi vyplynuly
i některé drobné časové úpravy v odjezdech tak, aby často používané spoje na sebe lépe navazovaly. Jiné změny v jízdních
řádech se pak dějí například na základě jednání s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
Nočním linkám 51 a 52 přibudou v trasách nové zastávky, a to Trnkova (51) a U Teplárny (52). Na základě žádosti KMČ
Droždín dojde k přejmenování zastávek: Zastávka U Cihelny, nově – Droždín, U Cihelny, Zastávka Droždín, nově – Droždín,
škola, Zastávka Horní Úlehla, nově – Droždín, Horní Úlehla. Tyto změny názvů schválila Rada města Olomouce už dne
12. května, v praxi se změna uskuteční v rámci nových jízdních řádů. Nový jízdní řád začne platit 13. prosince 2015.
INZERCE
KOYO podporuje studentské inovace
Kromě investic, z nichž většinu hradí
z vlastních zdrojů, také reaguje na nejrůznější dotační výzvy.
V rámci dotačního programu Olomouckého kraje RIS3, který je zaměřen na
zlepšení inovačního prostředí a posílení konkurenceschopnosti olomouckého kraje, se Koyo rozhodlo zapojit do
„podpory studentských inovací“, kdy
zaměstnává nadané vysokoškolské stu-
denty, kteří v rámci dotačního programu řeší drobné inovační projekty.
Kromě vysokých škol se Koyo zaměřuje
i na partnerství se středními a základními
školami, kterým nabízí odborné praxe,
výukové materiály, podporuje odborný
rozvoj žáků sponzorováním nejrůznějších
odborných či zájmových soutěží. Pro techniku chce nyní nadchnout i děti předškolního věku, kdy věnuje vybraným mateřským školám v Olomouci polytechnické
stavebnice, které mají zábavnou formou
seznamovat nejmenší děti s technikou
a pěstovat v nich elementární zručnost.
Situace v Koyo potvrzuje skutečnost,
že pozitivní vývoj v automobilovém
průmyslu má vždy významný dopad na
rozvoj ekonomiky, zaměstnanost, inovace a zavádění nových technologií.
Společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. se sídlem v Olomouci vyrábí jehličková a válečková ložiska do automobilového průmyslu, strojírenství a pro
distribuci. Závod je součástí japonské nadnárodní korporace JTEKT, jež se řadí mezi největší světové dodavatele v automobilovém průmyslu.
16 / RADNIČNÍ LISTY
Kontakty:
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
[email protected]
www.koyobearings.cz
Hledáme:
Operátory
Seřizovače
Nástrojaře
SC 351476/01
Obdobně jako jiné strojírenské výrobní
závody, také Koyo zaznamenává v letošním roce významný pozitivní růst
v objemu zakázek a vstupuje do nových
kontraktů. Závod překročil hranici 400
zaměstnanců a stále hledá nové pracovníky. V průběhu roku proinvestoval
řádově desítky milionů Kč do obnovy
strojového parku – zprovoznil nové linky
pro významné zákazníky, kterými jsou
např. Daimler, Audi, VW nebo Land Rover Jaguar. Strategicky významné bylo
také posílení interního soustružení kdy
díky investici do nových CNC soustruhů Koyo vlastní špičkové stroje Okuma
nebo GDM Mori Seiki.
Koyo očekává další růst objemu výroby v řádu 20 % a pokračující rozvoj
nových technologií ve svém zázemí.
ROZVOJ MĚSTA
Sídliště Povel má propojené ulice i nová parkovací místa
nikace v obytné zóně, to znamená stávající cesty doplnit nově vybudovanými,“
řekl investiční náměstek primátora Filip
Žáček. Během šesti měsíců tak v jižní
části povelského sídliště vyrostla zcela
nová místní komunikace o délce 275 metrů a šířce 6,5 metru, která je průjezdná
oběma směry, zavede řidiče ze stávající
Janského ulice až do ulice Heyrovského.
Na novou komunikaci navazují také další obslužné cesty, a to v prostoru u zdejšího supermarketu, a nově i vjezdy na
dvě stávající parkoviště, která byla dosud
přístupná pouze z ulice Heyrovského. Po
pravé straně nové propojující komunikace vzniklo 48 nových parkovacích míst
i chodníky. Vše doplňuje moderní veřejné
osvětlení a nově vysázená zeleň. Sídliště
je bohatší o 14 stromů a 868 kusů keřů
a popínavých rostlin.
Celkové náklady investice dosáhly výše
15,6 milionu korun, přičemž 9,9 milionu
pokryje předpokládaná dotace z Regionálního operačního programu Střední
Morava. „Nezbytnou součástí investice
byla totiž náročná výstavba technické infrastruktury, kterou zahrnovaly přeložky
důležitých inženýrských sítí,“ doplnil investiční náměstek Filip Žáček.
S přípravou obnovy obytné zóny na Povelu o výměře 41 hektarů začalo město
v roce 2011. Práce byly rozděleny do tří
etap. První se uskutečnila v roce 2012, dokončení prací v rámci druhé etapy se obyvatelé sídliště dočkali na sklonku léta 2013.
Už od té doby si lidé užívají nových chodníků, vozovek, parkovacích míst, hřišť
i mnohem většího množství zeleně. (red)
INZERCE
SC 351597/01
„Revitalizace sídliště Povel patří mezi
nejdůležitější a zároveň nejkomplexnější investiční akce města. Základem pro
obnovu této významné obytné lokality
byla urbanistická studie. Naplňujeme ji
od roku 2012 po jednotlivých stavebních
etapách, jejichž výsledkem je postupná
změna celé podoby sídliště,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Dokončená třetí etapa hraje významnou roli zejména
z hlediska dopravní dostupnosti. Průjezd touto lokalitou je konečně jednodušší a přehlednější. Zároveň zde vznikla
pěší zóna i více míst pro parkování,“ doplnil primátor.
„Stěžejní myšlenkou této části stavebních
prací bylo lépe dopravně propojit komu-
Foto Blanka Martinovská
Stavební ruch na Povelu utichl. Odměnou za něj jsou obyvatelům jednoho z nejlidnatějších olomouckých
sídlišť nově propojené ulice, desítky
parkovacích míst i stromy a stovky
keřů na veřejných prostranstvích.
RADNIČNÍ LISTY / 17
DĚTI A MLÁDEŽ
Ten realizuje nezisková organizace EDULAB a jeho cílem je naučit učitelky v mateřských školách pracovat s interaktivními a digitálními technologiemi při výuce
dětí, tak aby tyto technologie sloužily jako
podpůrné metody ve výchovně-vzdělávacím procesu a nebyly vnímány pouze jako
nebezpečné prostředí pro děti. Tyto technologie se už ve výuce dětí v MŠ Rooseveltova velmi osvědčují a školka se nyní
zároveň stala školicím centrem pro další
školní instituce v regionu.
Tištěné i elektronické publikace, které
EDULAB školkám nabízí, přispívají u dětí
k posílení komunikačních schopností, vzájemných vztahů, schopnosti spolupracovat
a samostatně se rozhodovat. „Moderní technologie nejsou cílem, ale jen prostředkem.
Jejich používání samozřejmě není na úkor
dalších běžných aktivit – dál si budeme hrát,
chodit ven a číst si pohádky, zároveň se ale
děti naučí něco nového a seznámí se s technologiemi, které, ať chceme, nebo nechceme, jsou dnes už běžnou součástí edukačního procesu,” podotkla ředitelka školky Věra
Madejová s tím, že nové technologie využívají pedagogové v rámci řízené činnosti
s dětmi. Metodika jim napomáhá hravou
formou připravit děti předškolního věku na
vstup do základní školy.
Děti se tak za pomoci speciálních aplikací učí poznávat barvy, počítat, rozlišovat
nejrůznější druhy ovoce a zeleniny, dopravní značky apod. a díky moderním
technologiím mohou na úkolech pracovat
samostatně v malých skupinkách.
Foto Jan Andreáš
Olomoucká mateřská škola Rooseveltova je jednou z osmi mateřinek v republice, které jsou zařazeny do sítě Metodických center pro
vzdělávání v rámci projektu Školka hrou.
SC 351685/01
INZERCE
18 / RADNIČNÍ LISTY
Školka reagovala na nabídku neziskové
organizace EDULAB a její pedagožky absolvovaly speciální semináře, kde si tento
program osvojily.
Metodická centra pro předškolní vzdělávání vznikla ve vybraných mateřských
školách v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Pardubicích, Ústí nad Labem, Hustopečích
a právě v Olomouci. Hlavní činností metodického centra v olomoucké mateřince
budou semináře a poskytování metodické pomoci ostatním mateřským školám
v regionu. Výhodou pro další ředitele
a pedagogy tak bude snazší dostupnost
těchto školení, protože už nebudou muset dojíždět do Prahy.
„Jsem rád, že v Olomouci toto školicí
centrum vzniklo, že k tomu školka našla
odvahu. Myslím, že v dnešní době už je
nezbytné seznamovat i tyto děti s novými
technologiemi, zvláště pokud je to pod
odborným vedením. Myslím, že dřívější
majoritní názor, že sofistikovanější technologie jsou pro děti škodlivé, je už překonán,“ komentoval novinku náměstek primátora pro školství Pavel Urbášek. „Jsme
připraveni, pokud by se objevil zájem
z jiných mateřských škol, posílit případně jejich rozpočty na pořízení potřebného
vybavení. Tyto částky nejsou nijak enormní, pohybují se spíše v řádu tisíců korun,“
(jed)
uzavřel náměstek Urbášek.
Netradiční výstava přiblíží
dětem stromy a dřevo
Netradiční výstavy probíhají od začátku
roku v olomoucké ulici I. P. Pavlova 69,
(v areálu bývalé Jalty). Jsou připraveny
s programem tak, aby děti získaly přirozený vztah k uměleckému dílu, navíc si
na konci mohou všichni vyrobit své vlastní dílko. Nová výstava se jmenuje Stromy,
dřevo a jejich různé podoby. Malí diváci
se zde zblízka seznamují s tímto tradičním voňavým materiálem. Podívají se do
tajů a vlastností dřeva, vyzkouší, jak dřevo voní, přímo v rukou obtěžkají dřevěné
činky z topolu nebo modřínu a zjistí, že
třeba existují i dřeva, která na vodě neplavou. V truhlářské dílně pak nahlédnou i pod pokličku tradičního řemesla.
Svá umělecká díla a další pomůcky ze dřeva pro výstavu zapůjčil Martin Patřičný.
Výstavu doplňují barevné loutky olomouckého řezbáře Petra Skácela a další krásná
řemeslná a umělecká díla Aleny Tobolkové, Tomáše Báťky a Davida Bendy. Aktuální výstava probíhá až do 18. prosince. Více
(red)
naleznete na www.atelierhdd.cz.
Foto archiv
MŠ Rooseveltova se zapojila do projektu Školka hrou
POLICIE A BEZPEČNOST
Cyklistická sezona se chýlí ke konci, Semafor ale pokračuje v kurzech
Ačkoli se cyklistická sezona v těchto
dnech chýlí spíše ke konci, ani zdaleka to
neznamená, že všichni milovníci jízdy na
dvou kolech uloží své bicykly k zimnímu
spánku. Řada z nich jezdí i v zimě a několik tragických nehod s cyklisty z uplynulých týdnů by mělo být varováním pro
všechny, aby dbali maximální opatrnosti.
„Ne vždy samozřejmě za nehody mohou
cyklisté, ale stává se nám, že ani ti, kteří
jezdí na kole už desítky let, neznají dobře
pravidla silničního provozu a neorientují
se v dopravních předpisech a současné
legislativě. Proto neustále pokračujeme
v kurzech, které jsou určeny všem věkovým kategoriím,“ říká manažer Centra
Semafor Josef Línek.
Seniorům-neřidičům je určen pondělní
kurz s názvem Ne! Smrti na silnici, úterní odpoledne jsou vyhrazena cyklistům
všech věkových kategorií v kurzu Na kole
bezpečně a středy pak pod názvem Rozvážně a bezpečně seniorům-řidičům.
Kurzy začínají vždy ve 14 hodin a trvají přibližně dvě hodiny. Jejich náplní
jsou informace o stavu dnešní dopravy, oprášení základních zásad chování
v silničním provozu, připomenutí změn
Internet je plný rizik. Jak jim čelit, radí E-Bezpečí
Projekt E-Bezpečí, který provozuje tým
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, zvítězil v letošním roce v rámci národního kola Evropské ceny prevence
kriminality a bude s ostatními projekty
bojovat o evropské prvenství v prosinci na
mezinárodní konferenci v Lucembursku.
Aktivity projektu jsou již několik let součástí Programu prevence kriminality města
Olomouce a podporovány jsou také z krajských zdrojů. „Základem projektu je prevence rizikového chování v prostředí internetu, a to formou terénních edukačních
aktivit pro děti. Kromě toho provozujeme
online poradnu, která ročně řeší téměř
300 případů spojených se zneužíváním
internetových technologií,“ říká vedoucí
projektu Kamil Kopecký.
Co je hlavním cílem projektu E-bezpečí?
Naším cílem je aktivovat zájem dětí o témata spojená s bezpečným chováním v prostředí internetu, nabídnout jim vhodná
řešení, vypěstovat v nich základní bezpečnostní návyky a podnítit je k pozitivnímu
používání internetových služeb. Stejně tak
se snažíme působit na jejich rodiče, učitele
a další cílové skupiny.
U dětí mladších osmi let je třeba vyškolit
především jejich rodiče, pro něž pořádáme
besedy a diskuse, od osmi let už pracujeme
s dětmi přímo.
Jaká konkrétní rizika na malé děti na internetu číhají?
Rizika rozdělujeme do pěti oblastí: první
jsou sociální sítě, které děti začínají používat kolem devíti let, ačkoli jsou povolené
až od třinácti. Z výzkumu vyplývá, že 60 %
dětí mladších 13 let má účet na Facebooku,
přitom neznají ani jeho pravidla, umísťují
tam nezřídka intimní fotografie a osobní
informace. Druhou oblastí, která s tou první
souvisí, je obecně komunikace s neznámými lidmi, kteří mohou být sexuální útočníci
– učíme děti, jak například rozeznat falešné
profily. Třetí oblast jsou falešné profily celebrit, které děti milují a s nimiž bez obav
komunikují. Dalším úkolem je naučit děti
vytvořit a používat bezpečná hesla, která
potřebují všude. Do poslední skupiny patří obecná pravidla a další aktivity – sdílení,
stahování souborů, kyberšikana a další.
Zaskočilo vás během kurzů něco?
Opravdu nás zaskočilo, kolik dětí má
osobní zkušenost s výměnou vlastních
intimních fotografií. Sedm až devět procent českých dětí ve věku 11 až 17 let sdílí
dobrovolně své intimní fotografie, aniž by
si uvědomovaly rizika s tím spojená. Také
nás překvapilo, jak malá část dětí hlásí
vážné případy, jako je například vydírání.
Mohou se přitom anonymně obrátit na
naši poradnu (www.napisnam.cz). Jen loni
jsme zachytili asi 270 případů zneužití internetu k ublížení jiným lidem, z toho polovina se týká dětí.
Cílovou skupinou projektu jsou tedy
hlavně děti, jejich rodiče a učitelé?
Pořádáme zvláštní kurzy také pro seniory,
kteří na internetu tráví stále více času a testují si různé služby – nakupování, dražby
a další. Bohužel, většina z nich nemá zkušenosti, takže jsou snadným cílem podvodníků. Učíme je, jak poznat podvodné e-shopy
nebo inzeráty, varujeme je před riziky spamů a dalšími nástrahami internetu. Bohužel,
počet seniorů, kteří už byli podvedeni, roste
– hlavně poté, co byly zakázány podvodné
prodejní akce a řada z podvodníků se přesunula na internet a zkouší nové metody.
Jak se mohou zájemci z řad seniorů do
kurzu přihlásit?
Na stránkách www.ebezpeci.cz mohou
vyplnit formulář, případně se objednat na
telefonním čísle 585 635 177 (Klára Hrubá).
Kurzy jsou zdarma a budou pokračovat
(jed)
zase v lednu.
v zákoně o silničním provozu
a další důležité
informace.
Kurzy probíhají
v učebně Centra Semafor, které sídlí v Legionářské ulici (za plaveckým stadionem),
a jsou zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na mobilu 602 582 877 nebo e-mailu
(jed)
[email protected].
Senioři budou dohlížet
u přechodů pro chodce
Novinka pro aktivní seniory a děti školou
povinné napomůže v Olomouci ke zlepšení bezpečnosti v dopravě. Město spouští
nový projekt pro dobrovolníky z řad seniorů, kteří po proškolení budou dohlížet na
bezpečnost dětí při cestě do školy. „Kromě
strážníků se nově u přechodů a vytipovaných míst v blízkosti škol objeví vyškolení
dobrovolníci z řad seniorů,“ vysvětlil primátor Antonín Staněk. „Jsem přesvědčen,
že projekt bude mít několikanásobně přidanou hodnotu. Seniorům dokáže přinést
zajímavou aktivitu, s níž se ve městě dosud
nesetkali, a dětem ukáže starší lidi v úplně
jiných situacích,“ dodal primátor.
Projekt, který má chránit malé školáky,
město vytvořilo společně s Městskou policií
Olomouc. Inspiraci našly v zahraničí, kde
podobné školní patroly fungují již řadu let.
Každý senior, který by se chtěl stát dobrovolníkem, by musel absolvovat speciální
školení a získat příslušné pověření. „Takovou povinnost přímo stanoví zákon o provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětlil ředitel městské policie Pavel Skalický.
V kompetenci městské policie by kromě
proškolení seniorů z příslušných právních
předpisů, bylo také jejich vybavení speciálním oblečením s bezpečnostními prvky
i organizace při nasazení dobrovolníků do
(red)
vytipovaných míst ve městě.
ŘIDIČI POZOR!
PLATNOST ŘIDIČSKÉHO
PRŮKAZU JE OMEZENA.
ZKONTROLUJTE SI, ZDA
JE VÁŠ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
PLATNÝ. BLIŽŠÍ INFORMACE K VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÉHO
PRŮKAZU NAJDETE NA STRÁNKÁCH:
www.olomouc.eu/zivotni-situace/osobni-doklady/212
RADNIČNÍ LISTY / 19
KULTURA
19:00 Šakalí léta
muzikál
19:00 Emma
činohra
10:00 O líných strašidlech
pohádka s mikulášskou nadílkou a rozsvícení stromečku
5. so X 19:00 Léto na kole
činohra
6. ne
10:00 Vánoční koledování
koncert vstup volný
6. ne
19:00 Noc na Karlštejně
muzikál rodinné divadlo
8. út L 19:00 Lazebník sevillský
opera
9. st C 19:00 Rytíř Modrovous
opereta
11. pá
19:00 Sluha dvou pánů
činohra
12. so ZO 16:00 Drobečky z perníku
činohra
13. ne
10:00 Vánoční koledování
koncert vstup volný
13. ne NO 14:30 Hubička
opera
senioři –30%
14. po
19:00 Polská krev
opereta derniéra
15. út B 19:00 Spartakus
balet
17. čt D 19:00 Dáma s kaméliemi
balet
18. pá P 19:00 Kámen
činohra premiéra
19. so
19:00 Carmen
opera
senioři –30%
20. ne
14:00 Louskáček
balet
20. ne
19:00 Louskáček
balet
21. po A 19:00 Kámen
činohra
22. út
19:00 Louskáček
balet
23. st
14:00 Česká mše vánoční
koncert
23. st
17:00 Česká mše vánoční
koncert
25. pá
19:00 Sluha dvou pánů
činohra
26. so
16:00 O líných strašidlech
pohádka
27. ne YO 16:00 Najdeme se na Ztracené
činohra
28. po K 19:00 Drobečky z perníku
činohra
29. út
19:00 U pokladny stál
činohra
30. st
19:00 Turandot
opera
31. čt
16:00 My Fair Lady
muzikál derniéra
NOVINKY Z KNIHOVNY
MĚSTA OLOMOUCE
V
čtvrtek 2. abonentní koncert cyklu C
3. 12. Italské inspirace
Reduta L. van Beethoven
19:00
Coriolan předehra
A. Vivaldi Koncert pro fagot, smyčce
a continuo a moll
G. Rossini Italka v Alžíru předehra k opeře
A. Vivaldi Koncert pro fagot, smyčce
a continuo B dur „La Notte“
P. I. Čajkovskij Romeo a Julie
předehra-fantazie
Sólista
Jan Hudeček fagot
laureát soutěže Pražského jara
Dirigent Petr Vronský
čtvrtek 2. abonentní koncert cyklu A
10. 12. Česká hudba v interpretaci
Reduta mladých Čechů
19:00 J. Vičar Žítkovská bohyně
symfonická fantazie, světová
premiéra
A. Dvořák Mazurek pro housle a orchestr
M. Ravel Cikán rapsodie pro housle
a orchestr
Z. Fibich Symfonie č. 2 Es dur
Sólistka Barbora Martínková-Polášková mezzosoprán
Julie Svěcená housle
Dirigent Marek Štilec
prosinec
www.moravskedivadlo.cz
tel. 585 500 500
neděle
13. 12.
Reduta
19:00
Nedělní matiné pro děti a rodiče
Boudo, budko
Repríza pohádkového muzikálu
z dílny R. Mlynáře, R. Groszmanna
a V. Kvapila
Sólisté
děti filharmoniků
Richard Mlynář
a Vladislav Kvapil
Dirigent Petr Šumník
čtvrtek 2. abonentní koncert cyklu B
17. 12. Předvánoční předpremiéra programu
Reduta pro čínské turné
19:00 – slavná díla světových autorů
G. Rossini, H. Berlioz, P. I. Čajkovskij, E. Grieg,
A. Dvořák, J. Brahms, B. Smetana
Dirigent Jiří Petrdlík
Vstupenky na koncerty MFO v prodeji v infocentru
v podloubí radnice 1 týden před konáním koncertu.
Spolek pro komorní hudbu
pondělí Vánoční sonet
7. 12. Smyčcové kvinteto Quattro
Reduta Anna Trahová soprán
19:00 Jan Hrušínský recitace
Nejkrásnější vánoční poezie a koledy
Vstupenky na koncerty SPKH v prodeji na místě
hodinu před koncertem.
20 / RADNIČNÍ LISTY
PROSINEC
1. út
4. pá
5. so
• Den pro dětskou knihu. První adventní sobota je již
podeváté věnována dětské knize a dětskému čtenářství.
Celá budova na náměstí Republiky se 28. listopadu od
8 do 12 hodin změní v pohádkové území a ožije nadpřirozenými postavami, soutěžemi a kreativními výtvarnými dílničkami. Na všechny šikovné děti (které mohou
přijít i v kostýmu) a jejich rodiče se po desáté hodině
přijde podívat také zvířátko ze zoologické zahrady.
• Adventní zdobení. Po celý advent mohou děti v oddělení pro děti a mládež zdobit knihovnický vánoční
stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami, které si
přinesou. Čeká je za to malý dárek.
• Mikuláš naděluje, my nadělujeme taky. Od 1. do
11. prosince 2015 nebude nadělovat jen Mikuláš, ale
i Knihovna města Olomouce. V oddělení pro dospělé čtenáře je možno si zdarma vybrat některou z vyřazených
knih a udělat tak radost sobě nebo svým blízkým.
• Cestopárty – Kouzlo jihu Srí Lanky. V budově na
náměstí Republiky se ve čtvrtek 3. prosince v 17 hodin
uskuteční další díl z cyklu cestopisných podvečerů CESTOPÁRTY – Kouzlo jihu Srí Lanky. Zlatuše Knollová za
doprovodu fotografií a videa z její loňské cesty ukáže,
co na tomto malebném ostrově nejvíce láká pozornost
zahraničních i místních turistů.
• Když dva dělají totéž. V souvislosti s výstavou portrétů, krajin a květin olomoucké malířky Ireny Válkové,
členky výtvarné skupiny „Olomoučtí“, která na pobočce
Jungmannova probíhá až do konce prosince, přijde ve
čtvrtek 3. prosince v 16:30 hodin na tuto pobočku autorka i se svým synem Zbyňkem Válkou. Pod názvem Když
dva dělají totéž aneb když matka a syn tvoří se skrývají
zajímavé věci z ateliéru, kde paní Irena maluje a syn Zbyněk ilustruje, vyřezává ze dřeva a píše knihy.
• Betlémy. Od 14. prosince do 8. ledna 2016 je možno
na pobočce Brněnská zklidnit svoji mysl a zamyslet se
nad skutečným významem vánočních svátků na výstavě papírových i dřevěných betlémů ze soukromé sbírky
Jaroslava Tesaře.
• Zdeněk Vích – fotografie. Prostory budovy na náměstí Republiky oživují až do konce roku fotografie člena fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní
v Olomouci Zdeňka Vícha.
• Dárkový poukaz. Nevíte si rady s tím, co dát svým blízkým na Vánoce pod stromeček? Překvapte je dárkovým
poukazem na roční registraci do Knihovny města Olomouce
– nejlepší městské knihovny roku 2015. Poukaz je možno zakoupit ve všech odděleních a na všech pobočkách knihovny.
DOBROČINNÁ AUKCE SPOLU
POMŮŽE POTŘEBNÝM
V sobotu 5. prosince ve 14 hodin se v ART|UM Centrum
v Sokolské ulici bude konat tradiční dobročinná aukce
současného výtvarného umění v Olomouci. Veřejnost tak
dostane už popatnácté příležitost pomoci a současně si
domů odnést jedinečný dárek. „V aukci bude zastoupena
kresba, malba, grafika, keramika, kov i porcelán autorů
zavedených i začínajících,“ prozradila Zdeňka Pospíšilová,
ředitelka neziskové organizace SPOLU, která akci pořádá.
Celkem bude draženo asi osmdesát položek. Výtěžek aukce je určen na sociální programy SPOLU Olomouc, které
pomáhají lidem s mentálním postižením v olomouckém
regionu překonávat handicapy a začlenit se do běžného
prostředí. Více na www.spoluolomouc.cz.
(jed)
KULTURA
14. ročník Přehlídky animovaného filmu oživí první prosincový
víkend centrum Olomouce bohatým programem plným výstav,
projekcí, přednášek, prezentací,
dílen a performancí na ploše pěti
hlavních programových sekcí.
Festival představí řadu výjimečných postav současného umění
a hudby. Pozvání na letošní festival přijal mj. americký multimediální umělec Jonathan Monaghan nebo malawský umělec a filmař
Samson Kambalu, jehož tvorba zaujala světové publikum na letošním benátském bienále. Unikátní živou performanci přiveze
z Berlína hudební chameleon Lotic ve spolupráci s českým umělcem Michalem Pustějovským, britský vizuální umělec Greg
Pope pak pro PAF připravuje společný
projekt s výtvarnicemi Veronikou Vlkovou
a Kateřinou Koutnou.
Klíčovou sekci Divoká 60. pro letošní ročník PAFu jako hostující dramaturg chystá
brněnský vizuální umělec, pedagog a archivář Pavel Ryška. Program sekce mapující divokou dekádu československého
program kulturních akcí
www.olmuart.cz
prosinec
út | 1. 12. | 18:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ |
Rozvojový večer, pořádá ARPOK, o. p. s.
Gabriela Svárovská: Je „řádná správa“ opravdu
řádná? | Odpovědí však nemá být skepse, spíše zájem
a odvaha k dialogu a hledání nových řešení.
út | 1. 12. | 18:30 hodin | CAFÉ 87 | VSTUPNÉ 50 Kč
Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje |
Hostem je Jiří Studenský, olomoucký výtvarník a vitrážista.
Pořadem provází Vladimír Hrabal.
út | 1. 12. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
FILMART Arcidiecézního muzea Olomouc / z cyklu Ve
vztahu | Cizí oběd | Dabba | Indie, Francie, Německo, USA
| 2013 | 104 min. | režie: Ritesh Batra | hrají: Irrfan Khan,
Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui
st | 2. 12. | 17:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
Dohnat a předehnat | Komentovaná prohlídka s přednáškou | Expozicí návštěvníky provede spoluzakladatel
a kurátor sbírek Slovenského múzea dizajnu v Bratislavě
Maroš Schmidt. | Kapacita omezená! | Rezervace, informace: 585 514 190 | [email protected]
st | 2. 12. | 19:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Architekti italského baroka | Přednáškový cyklus Martina Pavlíčka | Francesco Borromini (1599–1667) |
čt | 3. 12. | 10:00 a 16:00 hodin | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM |
VSTUP VOLNÝ
Co umění umí | Vánoční ladění | Animace pro děti od 2 do
animovaného filmu se zaměří
na tvorbu kreslíře Jiřího Wintera
Neprakty nebo dobové animované filmy Zdeňka Milera.
Zkoumání přesahů animace a současného umění v rámci sekce PAF
Art vyústí v zajímavý výstavní
program přístupný široké veřejnosti zdarma. Výstavy se odehrají
nejen v rozličných zákoutích Konviktu, ale také v galerii U Mloka (výstava Samsona Kambalu
otevřená až do 11. 1. 2016) a v uliční galerii
Vitrína Deniska (výstava Davida Možného).
Diváci se také mohou těšit na pásmo animovaných filmů malíře Josefa Bolfa.
V rámci dopoledního programu v sobotu
5. a v neděli 6. prosince proběhnou v Konviktu projekce filmů určených pro nejmenší publikum, pro než je určena i nedělní
dílna Malí animátoři, která proběhne v Divadle na cucky (Wurmova 7) od 14 hodin.
Přehlídka animovaného filmu proběhne
od 3. do 6. prosince 2015.
Více informací o festivalu včetně možnosti
on-line akreditace za zvýhodněnou cenu na
(red)
www.pifpaf.cz.
6 let. Atmosféru Vánoc prožijeme v kapli svaté Barbory
v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Ve speciálním výtvarném
programu budeme putovat za světlem. | Rezervace nutná!
| [email protected] | 585 514 299
pá | 4. 12. | 16:30 HODIN | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ
PAF – Přehlídka animovaného filmu Olomouc 2015 |
Michal Pustějovský | prezentace
pá | 4. 12. | 21:00 HODIN | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 250 Kč
PAF – Přehlídka animovaného filmu Olomouc 2015 |
Lotic (US) + Michal Pustějovský (CZ) | AV Performance
so | 5. 12. | 21:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 250 Kč
PAF – Přehlídka animovaného filmu Olomouc 2015
Vessel (UK) + Pedro Maia (PT) | AV Performance
ne | 6. 12. | 16:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 70 Kč
Setkání před Betlémem | Teátr Víti Marčíka, Drahotěšice
| + Pohádková dílna | Pro děti od 3 let. Délka představení
50 minut. | Délka Pohádkové dílny 45–60 minut. | Rezervace nutná: 778 714 935 | [email protected]
út | 8. 12. | 10:00 | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM | VSTUP VOLNÝ
Vstup není zakázán | komentovaná prohlídka pro seniory | Rezervace nutná! | [email protected] | 585 514 174
út | 8. 12. | 17:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Islám – součást semitské kulturní tradice | Dopad
dějin na naši současnost | Přednáška Miloše Mendla, který
působí na Filozofické fakultě MU Brno a v Orientálním
ústavu AV ČR Praha.
út | 8. 12. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 100 Kč
Milan Lasica a Peter Lipa sú Muži činu | Koncert | Slavnostní zakončení sluňákovského roku. | Pořádá Sluňákov, o. p. s.
Poeziomat přinese na
Václavské náměstí verše
Poeziomat neboli jukebox na poezii. Tento
vynález přináší do ulic další rozměr umělecké tvorby, a totiž verše. Olomouc se stane
třetím místem v České republice, kde bude
možné ve veřejném prostoru poslouchat
vybrané básně autorů spjatých s městem.
Bude umístěn na Václavském náměstí.
Objekt poeziomatu je bytelný a konstrukčně jednoduchý, tvarově evokuje hlásná zařízení. Zařízení funguje obdobně jako jukebox, jen s tím rozdílem, že si člověk vybírá
místo písní básně a neplatí za ně. „Důležitým předpokladem pro úspěch projektu je
samozřejmě dobrý výběr autorů. Ten nakonec provedl respektovaný básník a autor
knih pro děti Radek Malý. Všichni vybraní
autoři jsou spjatí s Olomoucí svou tvorbou,
místem narození nebo pobytem,“ uvedl ná(red)
městek primátora Pavel Urbášek.
Foto archiv
PAF nabídne divokou animaci 60. let
i současné audiovizuální experimenty
st | 9. 12. | 19:30 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 100 Kč
Jan se jí lek | Slamové jílkování s hosty
pá | 11. 12. | 18:30 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 50 Kč
Lea Vítková zve na… Mezi námi zvířaty | Účinkují
Martina Macko a Simona Holubcová.
pá | 11. 12. | 19:00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUPNÉ 150 / 120 Kč
Olivy – Vánoční divadelně-improvizační show
so | 12. 12. | 16:30 hodin | TROJLODÍ | vstup volný
Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se |
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Olgou
Staníkovou na téma Sbírání a skládání – Druhý život
nalezených věcí.
so | 12. 12. | 18:00 hodin | MOZARTEUM | VSTUPNÉ 120 Kč
Musica Figuralis: Adventní koncert | Barokní hudba
v autentické interpretaci na dobové nástroje pod vedením uměleckého šéfa souboru Marka Čermáka. Pořádá
občanské sdružení Pamatováček, Česká alzheimerovská
společnost Olomouc a Arcidiecézní muzeum.
út | 15. 12. | 18:30 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Slavnostní večer – křest DVD Osobnosti Olomouckého kraje | Součástí večera je i vernisáž výstavy fotografií
Vladislava Galgonka ze stejnojmenného cyklu. Večerem
provází Vladimír Hrabal.
čt | 17. 12. | 16:30 hodin | SALON, KABINET, STUDIO | VSTUP VOLNÝ
Atelier 6+ | Vánoční ladění | Animace pro děti od šesti
do 12 let. Atmosféru blížících se Vánoc prožijí v kapli svaté
Barbory v Arcidiecézním muzeu a společně budou putovat
za hvězdou na hřbetě velblouda. | Rezervace nutná! | [email protected] | 585 514 299
RADNIČNÍ LISTY / 21
SPORT
Jiří Prskavec obhájil titul kanoisty
Dvaadvacetiletý kajakář Jiří Prskavec obhájil vítězství v anketě Kanoista roku, jejíž
vyhlášení v sobotu večer proběhlo v olomouckém BEA centru. V hlasování funkcionářů, trenérů, závodníků a novinářů
získal 197 bodů a porazil o 52 bodů další
kajakářku Kateřinu Kudějovou. Třetí místo
obsadila talentovaná sedmnáctiletá Mar-
tina Satková, která jezdí na kajaku i kanoi
vodní slalom i sjezd na divoké vodě.
Prskavec a Kudějová měli neobvykle
úspěšnou sezonu, oba se stali na šampionátu v Londýně mistry světa. Pro
Prskavce nakonec v hlasování rozhodlo, že k titulu světového šampiona získal také tituly mistra světa i Evropy do
23 let. Kudějová letos vybojovala také
bronzovou medaili na ME v Německu.
Prskavec i Kudějová si ze zářijového MS
v Londýně přivezli také zlato ze závodu
hlídek a Česká republika se tehdy stala
nejúspěšnější zemí šampionátu.
Satková jasně vyhrála v anketě dílčí sjezdařské kategorie mezi seniory i juniory. Platí za
Hokejisté oslavili jubileum v retro dresech
V parádní atmosféře zaplněného hlediště oslavili hokejisté
Olomouce šedesáté výročí od
založení klubu. V zápase proti
Kometě Brno nastoupili oba
soupeři v retro dresech. Domácí hráči si
oblékli sady, v nichž jejich předchůdci bojovali v mistrovských zápasech na začátku
sedmdesátých let minulého století.
V rámci oslav bylo na co vzpomínat, protože olomoucký klub má zajímavou minulost.
První klub, na který navazuje HC Olomouc,
byl založen v roce 1955 pod názvem Spartak
Moravia Olomouc, od roku 1958 jen Moravia Olomouc. Vznikl sloučením mužstev
Moravia Mariánské Údolí a Sokol Velká Bystřice. Iniciátory založení klubu byli J. Kočí,
Z. Smejkal, L. Alexandrovský, F. Kreitzer.
V sezóně 1955/56 hrál tým krajskou soutěž.
Poté, od sezóny 1956/57, 2. ligu.
V letech 1953–1955 v Olomouci působila
i taková legenda jako Alois „Lolek“ Cet-
kovský, předválečný reprezentant, a v sezóně 1955/56 dokonce i Augustin Bubník,
který ještě po propuštění z vězení v rámci
vykonstruovaných procesů s mistry světa
koncem 40. let nesměl působit v nejvyšší
soutěži a tehdy byl v Olomouci na hostování ze Zbrojovky Brno.
Alois „Lolek“ Cetkovský pak trénoval Moravii Olomouc v letech 1955–1963 a hned
v první sezoně v pozici trenéra dovedl Mora(deš)
vii z krajského přeboru do 2. ligy.
INZERCE
lá domov
...... dělá
tel.: 720 128 177
www.vilakrasy.cz
VESNA Olomouc
OC Haná, Kafkova 465/39
PO - NE 9.00 - 19.00 hod.
22 / RADNIČNÍ LISTY
Potřebujete se zbavit přebytečného tuku, ale zatím všechny pokusy selhaly?
Svěřte se do péče odborníků na olomoucké Klinice estetické medicíny Vila krásy, kteří nabízejí bezbolestnou liposukci unikátním přístrojem VANQUISH.
Odborníci mluví o revoluci v hubnutí a odbourávání podkožního tuku. Nová metoda je naprosto bezpečná, bezbolestná a mnohem účinnější. Přístroj VANQUISH
využívá radiofrekvenční vlny, které míří přímo k tukovým buňkám. „Přístroj se
umístí nad problematickou partii a klienti cítí pouze hřejivé teplo, zatímco moderní
technologie ničí tukovou tkáň. Po prvním ošetření se sníží obvod pasu v průměru
o 1 až 2 procenta. K dosažení nejlepších výsledků je vhodné provést 4 až 6 ošetření
v týdenních intervalech,“ říká lékař Jiří Pumprla, který se svým týmem ověřoval
účinnost a bezpečnost technologie. „Výsledky rozsáhlé studie potvrdily zkušenosti
kolegů ze zahraničí a prokázaly vysokou účinnost i spokojenost klientek.“
K vysněné postavě pomohl VANQUISH i herečce Jitce Asterové. „Během čtyř půlhodinových terapií jsem shodila osm centimetrů v pase, což bych za tak krátkou
dobu sama nikdy nedokázala. Žádné změny v jídelníčku jsem nedělala, jen jsem
pila mnohem víc vody, aby tuk odcházel z těla ven,“ popsala své zkušenosti herečka.
SC 351286/03
FOTOTISK, mazlivě hebké, zaručí dokonalé pohodlí
při spánku, snadná údržba - nežehlí se, zipový uzávěr,
přikrývka 140x200 cm a polštář 70x90 cm
SC 350936/02
Povlečení MIKROFLANEL
platí do 13. 12. 2015
HUBNĚTE JAKO SLAVNÍ: REVOLUČNÍ
METODA VE VILE KRÁSY
SPORT
VÝSLEDKY ANKETY
Kanoista roku 2015:
1. Prskavec (K1) 197 b., 2. Kudějová (K1) 145, 3. Satková
(K1 a C1) 44.
Slalom
Senioři: 1. Prskavec 196, 2. Kudějová 148, 3. Hošková
(C1) 51.
Junioři: 1. Chaloupka (C1) 158, 2. Maikranz (K1) 80,
3. Matějka, Větrovský (C2) 78.
Sjezd
Senioři: 1. Satková 111, 2. Paloudová (K1 a C1) 94,
3. Hála (K1) 92.
Junioři: 1. Satková 173, 2. Neubert (K1) 109, 3. Šmoldas (C1 a C2) 87.
že jsem zpátky v Sigmě. Nebylo o čem přemýšlet.
Zůstáváte i asistentem u jednadvacítky.
Nebude problém skloubit obě funkce?
Myslím, že to nebude problém. Při jednání
majitele klubu se zástupci fotbalové asociace
se našla společná řeč. Možná to není úplně
ideální zejména pro klub, když budu odjíždět na reprezentační akce. Ale věřím, že
v Olomouci bude skupina lidí, která potáhne za jeden provaz a společně to zvládneme.
Každý trenér má vizi, jak by měl tým hrát.
Jaká je ta vaše?
Jsem přesvědčený o tom, že v Sigmě je velký hráčský potenciál. Moje filozofie je jasná.
Chci, abychom hráli agresivně a aktivně.
Přál bych si, abychom byli útočně laděné
mužstvo a dávali hodně branek. Současně
musíme hrát dobře v obraně. Od hráčů chci,
aby tlačili na míč v každé situaci.
Takže podobný styl, jaký Sigma předváděla pod Zdeňkem Psotkou?
Bylo by hezké navázat na tu dobu. Sigma
tehdy odehrála hodně hezkých zápasů,
dokonce v evropských pohárech. To by se
(deš)
mi líbilo.
INZERCE
SC 351606/01
největší talent české divoké vody, neboť sbírá medaile ve všech disciplínách. Z MS ve
sjezdu si přivezla hned pět zlatých.
Prosadili se také olomoučtí vodáci. Nejlepším juniorem mezi slalomáři je kanoista
Václav Chaloupka. Další junior Adam Neubert skončil druhý mezi sjezdaři. Třetí místo
(deš)
mezi dospělými bral Richard Hála.
Špatné výsledky z podzimní
části sezony se podepsaly
pod změnu na střídačce
fotbalové Sigmy. Leoše Kalvodu nahradil Václav Jílek.
Devětatřicetiletý trenér se do
Olomouce vrátil v červnu po třech a půl letech ve Spartě, kde dělal asistenta trenéra.
Jako spolupracovník Jaroslava Hřebíka se
podílel na stříbrném úspěchu české devatenáctky na mistrovství Evropy 2011, teď
je asistentem bývalého kolegy ze Sparty
Lavičky i u reprezentační jednadvacítky. Po
desátém kole se stal i hlavním koučem Sigmy. „Vedení přistoupilo k tomuhle kroku,
já jsem říkal, že jsem připraven. Respektoval
jsem to s tím, že chci Sigmě pomoct. Snad se
to povede,“ doufá nový kouč.
Musel jste se dlouho rozhodovat, zda nabídku přijmete?
Vůbec ne. Měl jsem i malou výhodu, tak devadesát procent hráčů jsem dříve trénoval.
Navíc je pro mě Sigma srdcovou záležitostí.
V Olomouci jsem se dostal k velkému fotbalu a tady jsem trenérsky vyrostl. Angažmá
v Praze byla dobrá zkušenost, ale jsem rád,
SC 351675/01
roku 2015
Sigma je srdcová záležitost, říká trenér Václav Jílek
RADNIČNÍ LISTY / 23
VOLNÝ ČAS
Na Festivalu vánoční hudby zazní americký gospel i hlas Petry Janů
Foto archiv
Ve dnech 13. až 28. prosince 2015 ožije
Olomouc tradičním Festivalem vánoční
hudby u sv. Mořice. Letos ho zahájí koncert amerického souboru Nate Brown
& One Voice, který se řadí mezi nejlepší
gospelové soubory vůbec. Neméně zajímavé bude 18. prosince i vystoupení české legendy Petry Janů.
„Cílem festivalu je navázat na tradici
vánočních koncertů v Olomouci a přiblížit občanům duchovní poselství Vánoc,
na které se v posledních letech stále více
zapomíná,“ uvedl za organizátory Josef
Kořenek. Festival nemá jen kvalitní hudební aspekt, ale také se stará o evangelizační a kultivující vánoční čas ve městě
Olomouci.
Advent v Centru Amelie bude pestrý
Ani letos nebudou v programu Centra
Amelie Olomouc, které poskytuje pomoc
onkologicky nemocným a jejich blízkým,
chybět předvánoční akce. Mezi tradiční
akce bude patřit mikulášská nadílka pro pacienty lůžkových částí Onkologické kliniky
olomoucké fakultní nemocnice. Největší
prosincovou akcí je však bezpochyby benefiční koncert. Ten se po dvou letech opět
vrací do známého Jazz Tibet Clubu. Návštěvníci se zde na něj mohou těšit již ve středu 9. prosince od 19 hodin. „Koncert zahájí
lektoři a studenti populárního Hudebního
Institutu, následovat bude vystoupení ka-
pely Amigos Music v rytmu jazzu, samby,
soulu, funku, bossy a rhytm’n’blues,“ láká
na koncert koordinátorka Tereza Kvapil
Pokorná. Vstupenky za pouhých 120 Kč
jsou již nyní k zakoupení v Centru Amelie
nebo v Jazz Tibet Clubu a budou k dostání i na místě před koncertem. Ve středu
16. prosince pak přímo v Centru Amelie,
které sídlí na olomouckém Horním náměstí, vypuknou vánoční trhy. Návštěvníci se
mohou těšit na vánoční dobroty a punče,
kreativní dílničku, prodej benefičních výrobků a další překvapení. Více informací
(jed)
na stránkách www.amelie-os.cz.
Podpořte kulturní a komunitní centrum „Wurmovka“
Ve Wurmově ulici 7 v centru Olomouce
se úspěšně rozvíjí kulturní a komunitní
centrum, ve kterém se prolínají aktivity
neziskových organizací ze sociální sféry,
kultury i kreativního podnikání. Třináct
subjektů, které zde působí, vystupují pod
značkou W7 a snaží se propagovat myšlenky otevřené demokratické platformy, ve
které se mohou setkávat lidé rozmanitých
generací i sociálních vrstev. Tzv. „Wurmovku“ týdně navštěvuje několik stovek uživatelů. „Snažíme se, aby W7 bylo otevřené
každému a nabízelo pomoc i smysluplné
trávení volného času,“ říká umělecký šéf
Divadla na cucky Jan Žůrek. Divadlo v objektu sídlí společně s Maltézskou pomocí, internetporadnou, poradnou pro ženy
a dívky, Bajkazylem a dalšími rezidenty.
Domácí subjekty v současné době zahájily
dárcovskou kampaň. Získané prostředky
chtějí použít na úpravu společných prostor,
které jsou v zanedbaném stavu. Finanční
podporu lze zasílat online přes www.podporuju.wurmova7.cz až do 6. ledna 2016. (red)
Program festivalu je i letos pestrý. Největším
lákadlem je slavný gospelový soubor Nate
Brown & One Voice z USA, který předvede
své umění v neděli 13. prosince během koncertu v kostele Panny Marie Sněžné.
Součástí festivalu bude také každoroční předání cen Křesadlo dobrovolníkům
v Olomouckém kraji. Součástí slavnostního
aktu v pátek 18. prosince v hlavním sále
Arcibiskupství olomouckého bude vánoční
koncert Petry Janů za klavírního doprovodu Karla Štolby. Oceňování dobrovolníků
se v Olomouckém kraji koná již popáté.
Festival vánoční hudby zakončí varhanní koncert. Během vánočních svátků budou navíc probíhat mše svaté, konkrétně
(red)
24. a 25. prosince.
NEVIDOMÍ POŘÁDAJÍ ADVENTNÍ
KONCERT SVĚTLO VE TMĚ
Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých Olomouc pořádá adventní koncert s názvem
Světlo ve tmě. Akce se koná ve středu 9. prosince od 18 hodin v Husově sboru (u plaveckého bazénu). Vystoupí pěvecké hudební trio zrakově postižených absolventek Deylovy
konzervatoře s názvem MAKABARA a známý olomoucký
varhaník Jan Gottwald, který zahraje na varhany v samostatné části programu. Zveme vás na příjemné kulturní
zážitky ve sváteční předvánoční atmosféře. Cena vstupenky
je 50 korun (na místě nebo v kanceláři odbočky – I. P. Pavlova 69, Olomouc, tel. 583 034 529, 608 321 399). Koncert
(jed)
finančně podpořilo statutární město Olomouc.
SMART GOSPEL OPĚT POMŮŽE
NEMOCNÝM DĚTEM
V listopadu se uskuteční již čtvrtý ročník projektu SMArt
gospel. Cílem je pomoci dětem se vzácným, dědičným onemocněním – spinální muskulární atrofií (SMA). Proto se na
jejich podporu ve stejný den a hodinu na čtyřech místech
České republiky rozezní rytmy gospelu. Na své si přijdou
diváci v Praze, Plzni, Ostravě a Olomouci v sobotu 28. 11.
v 18 hodin. Ve známém olomouckém U-klubu vystoupí
a svým zpěvem a pozitivní atmosférou diváky obohatí
50členný sbor Brno Gospel Choir pod vedením zkušené
dirigentky Zuzany Petlanové. Hudební doprovod a pravý
gospelový groove zajistí skvěle sehraná kapela, tentokrát s velkým překvapením – žesťovou sekcí. Díky dvěma
trubkám a trombonu bude mít koncert ještě větší sílu než
obvykle. Protože dechy do gospelu zkrátka patří.
(jed)
INZERCE
24 / RADNIČNÍ LISTY
SC 351664/01
Dne 26. listopadu 2015 zahajuje firma SPOLPHARMA, s.r.o. provoz nově otevřené
podnikové prodejny ve svých výrobních prostorách na Hněvotínské ul. 56,
Olomouc - Tabulový vrch. Sortiment: prací prostředky zn. Jelen, Titan, Merkur
a kosmetika zn. Soté, Pitralon a jiné.
Otevírací doba: vždy ve čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod.
SC 351605/01
Hněvotínská 56
Olomouc - Tabulový vrch
VOLNÝ ČAS
Ježíšek s indiánskými rysy, místo oslíka
lama alpaka, místo vola kapybara nebo
jaguár. Až do 10. ledna příštího roku se
mohou Olomoučané na chvíli ponořit do
kouzelné atmosféry Vánoc v pojetí dalekého exotického Peru. Výstava Vánoce v říši
Inků představuje průřez školami lidových peruánských betlémů, které v době
oblíbených svátků zdobí téměř každou
domácnost. Expozice vznikla díky dlouhodobé dobré spolupráci Velvyslanectví
Republiky Peru v ČR a statutárního města
Olomouce a za výrazné pomoci Vlastivědného muzea Olomouc.
Foto Blanka Martinovská
Poznejte Vánoce v říši Inků, zve muzeum
„Jsme velmi rádi, že v Olomouci můžeme takovou výstavu představit. Chceme
ukázat, jaké bohatství lze v naší kultuře
najít. Podobná výstava se tady ani jinde na Moravě ještě neuskutečnila,“ řekl
rada peruánské ambasády Oscar Paredes
Loza. „Mezi více než stovkou exponátů
najdete betlémy z mnoha oblastí Peru,
a to i z tak odlehlých, že se tam velká
většina turistů nikdy nedostane.“ Dodal také, že se jedná o lidové betlémy,
které jsou inspirovány dávnými zvyky
domorodých kultur a které mívají lidé
v domácnostech, zatímco v peruánských
kostelech bývají standardně používány
podstatně tradičnější betlémy, jaké zná(red)
me i v Evropě.
Filharmonie slaví jubileum a poprvé letí koncertovat do Číny
Už 70. koncertní sezonu zahájila letos v září Moravská
filharmonie Olomouc (MFO),
která patří mezi nejvýznamnější symfonické orchestry v České republice. Reprezentuje Olomouc nejen po celé
naší vlasti, ale i v zahraničí, spolupracuje
s významnými umělci, pořádá mezinárodní festivaly, mistrovské dirigentské a interpretační kurzy a nahrává pro zahraniční
společnosti. Významně se také již desítky
let podílí na hudebním vzdělávání školní mládeže a v posledních letech se také
věnuje seniorům pořádáním veřejných
generálních zkoušek, které získaly mimořádnou oblibu. Svoje jubileum oslavila
vskutku velkolepě a poprvé se letos chystá
reprezentovat naše město i vlast až v daleké Číně. Na podrobnosti jsme se zeptali
jejího ředitele Vladislava Kvapila.
Můžete připomenout krátce historii
vzniku Moravské filharmonie?
Jak s oblibou říkám, filharmonie vznikla s posledními výstřely druhé světové
války. Už v červnu Městský symfonický
orchestr sestavený z muzikantů, kteří tu
zbyli, připravil Mou vlast. Pak se snažili
přes léto doplnit muzikanty, což se podařilo díky cestám místních nadšenců
do Prahy a Českých Budějovic, a v září
mohla sezona oficiálně začít. Navíc už
v červenci uspořádala filharmonie první
koncert pro školy, čímž vznikla tradice
trvající až do současnosti.
Právě koncerty pro školy je MFO známá, jaký je zájem ze strany škol?
Tyto koncerty pro školy fungují už od
60. let, ale když jsem v roce 1993 nastoupil
do funkce ředitele, nebyl jsem příliš spokojen s tím, jak probíhaly – v zásadě se
dětem řeklo: seďte, buďte zticha a poslouchejte. Všechno se ale vyvíjí a v dnešní
době je při práci s dětmi důležitá interaktivita při všech činnostech. Proto jsem se
sešel s pedagogy, abych zjistil jejich představu, a následně jsme koncerty pro školy
a školky upravili tak, abychom děti do
programu maximálně zapojili. Zájem o ně
ze strany škol určitě je, za což jsme rádi.
Oblíbené jsou i nedělní koncerty pro
děti a rodiče, ty vypadají podobně?
Ano, ty vznikly zhruba před deseti lety
z iniciativy dirigenta Roháče a pokračujeme v nich i nadále. Jsou to koncerty pro
dospělé i děti bez omezení věku (mohou
přijít dokonce i dospělí bez dětí), kde se
snažíme přiblížit vážnou hudbu hravou
formou. Dvakrát jsme uvedli v symfonické podobě písničky Uhlíře a Svěráka, kterým jse poslali záznam na DVD a velice
se jim to líbilo, takže máme svolení v tom
pokračovat, uvedli jsme i dvě jejich operky – Karkulku a Budulínka. Loni jsme
vytvořili první vlastní muzikál s názvem
Boudo, budko, který uvedeme v repríze
letos 13. prosince. Příští rok v dubnu pak
plánujeme uvést pokračování.
Vraťme se ještě k výročí, které jste oslavili vskutku velkolepě.
Ano, těch akcí bylo hodně. Kromě setkání
současných a bývalých členů MFO jsme
uspořádali koncem září slavnostní zahajovací koncert abonentní sezony, který
přenášela stanice Vltava, a o den později
jsme pak uvedli reprízu tohoto koncertu
spojenou s netradičním videomappingem.
Zároveň jsme vydali v reedici CD s Mou
vlastí od Bedřicha Smetany, kterou jsme
nahráli v roce 2009. Toto CD je k dostání
před koncerty MFO či v městském infocentru. Dále je to výstava mapující život
Moravské filharmonie od počátků až po
současnost, kterou je možné zhlédnout až
do konce letošního roku v Mozartově sále.
Z těchto akcí se trochu vymyká netradiční
videoklip, který je k vidění na Youtube.
Chtěli jsme udělat něco jiného, abychom
nebyli vnímáni jen jako vážní lidé ve fraku. Nakonec nám z toho vyšla skladba
pánů Šlitra a Suchého Babeta šla do světa,
kde jsme chtěli trochu odlehčeně prezentovat nejen filharmonii, ale i město Olomouc. Všichni se při tom nesmírně bavili
a myslím, že se to povedlo, protože jen za
první měsíc jsme měli 10 tisíc zhlédnutí.
Nejen Babeta, ale i filharmonie vyráží
do světa pravidelně, letos vás ale čeká
netradiční výlet.
Ano, pravidelně koncertujeme například
ve Španělsku, Itálii, Řecku, v současnosti
převládá Německo, Francie a Rakousko. Hráli jsme ale také v Japonsku či
v Honkongu a před rokem jsme dostali
nabídku na zájezd do Číny, což je skvělá
příležitost udělat pozitivní reklamu naší
zemi zase někde jinde. Na přelomu roku
zde odehrajeme devět koncertů.
Bude repertoár v něčem jiný než u ostatních zahraničních koncertů?
Repertoár je podobný tomu, jaký hrajeme například v Německu. Je tam méně
Straussových valčíků a snažili jsme se jim
nabídnout i českou muziku, takže zazní
například i Slovanské tance či Prodaná
nevěsta, a dokonce nastudujeme i nějaké
čínské skladby.
Jak se vlastně přesouvá filharmonie na
takové vzdálenosti?
Letíme z Vídně, kam nás přepraví autobusy, poletíme běžnou linkou přes
Instanbul. Menší nástroje si hudebníci
mohou vzít jako spoluzavazadla přímo
do letadla, ta větší, například violoncella, mají svou vlastní letenku a sedadlo,
některé další velké nástroje si na místě
(jed)
půjčíme.
RADNIČNÍ LISTY / 25
VOLNÝ ČAS
Partnerský Veenendaal nechal ve Sluňákově výraznou stopu
Foto archiv
V rámci návštěvy starosty nizozemského
města Veenendaalu Woutera Kolffa a jeho
kolegů v Olomouci proběhlo na konci října
jeho setkání s lidmi na Sluňákově v Horce
nad Moravou. Tato obec nese zcela patrnou stopu dlouholeté spolupráce mezi
občany zmíněných dvou měst. Všichni
zúčastnění nejprve, s pomocí dětí z místní
základní školy, zasadili u hlavního vchodu do Sluňákova vzrostlou lípu. Při tom
vzpomenuli na dlouhou historii spolupráce mezi Veenendaalem a Sluňákovem.
Již v roce 2000 mnoho rodin z obou měst
vysadilo společně v Horce lipovou alej.
„Veenendaalská alej byla úplně prvním
počinem, kterým začala proměna pod-
máčeného pole do podoby komponovaného romantického parku určeného k rekreaci a environmentálnímu vzdělávání.
Výsadba stromů byla tehdy financována
z veřejné sbírky, která proběhla ve Veenendaalu,“ připomněl ředitel Sluňákova
Michal Bartoš. Veenendaal také posléze
financoval i některé náklady na realizaci
Sluňákovem podporované Zahrady Bílé
Velryby pro MŠ Herrmannova v Olomouci. Obohacující byly i vzájemné konzultace
k činnosti ekologicko-výchovných středisek v ČR i Nizozemí. Město Veenendaal
podpořilo také realizaci některých výtvarných detailů v Rajské zahradě předního
českého výtvarníka Františka Skály. (red)
Vánoce na Floře: živý betlém, čert s Mikulášem či fakír
Kromě vánočních trhů, které každoročně
ovládnou obě centrální náměstí Olomouce (podrobný program najdete na straně 31), můžete čekání na jedny z nejkrásnějších dnů v roce strávit i na Výstavišti
Flora Olomouc. Tradiční vánoční trhy se
zábavným doprovodným programem se
budou konat ve dnech 12. až 21. prosince.
Pavilon A bude otevřen denně od 9 do 18,
poslední den akce do 16 hodin. Na návštěvníky, pro něž je vstup zdarma, čeká
vedle bohaté palety vánočních dárků také
prodej stromečků a ozdob, široká nabídka
občerstvení, živý betlém či vystoupení fakíra a čert s Mikulášem.
Sortiment bude jako vždy pestrý. „Z vyhledávaného vánočního zboží se mohou
zájemci znovu po roce těšit na vánoční
stromky z produkce Lesů města Olomouce
i dalších prodejců, vánoční vazby, ozdoby,
baňky, dekorativní sklo, skleněné svícny,
svíčky, jmelí, rostlinný materiál, sušené
květiny i krajkové háčkované ozdoby na
stromek,“ vyjmenovala tradiční taháky vánočních trhů na Floře jejich garantka Dagmar Maixnerová. Pro nejmenší bude možné zakoupit třeba dřevěné puzzle nebo
dětské oblečení od českých výrobců.
Opravdu bohatá bude nabídka předvánočního občerstvení včetně prezentace
francouzských vín a delikates. Od 17. až
do 23. prosince do 12 hodin pak bude na
olomouckém výstavišti možné zakoupit
i žádané vánoční kapry.
Po celou dobu vánočních trhů bude zajištěn také doprovodný program s ukázkami ručních řemesel či malováním baněk. „V sobotu 12. prosince ve 14 hodin
MĚSTSKÝ BÁL SI ZOPAKUJE LOŇSKOU
ÚSPĚŠNOU PREMIÉRU V „ÁČKU“
V sobotu 9. ledna 2016 se uskuteční již 17. ročník Městského bálu. Nálada celého plesu bude navozena tak, aby
odpovídala mottu: „Kamera, klapka, akce!“ – moderně
zrekonstruovaný pavilon A Výstaviště Flora Olomouc,
kde se Městský bál po loňské úspěšné premiéře opět
uskuteční, se jako kouzlem promění ve svět českého
filmu. Atmosféru podtrhnou známé filmové melodie
v podání excelentního orchestru Moon Dance Martina
Kumžáka. „Ideou 17. Městského bálu je jako každoročně
navázat na tradici bohatého kulturního dění v Olomouci
a udržovat společenský život v našem krásném městě.
Nabízí proto nejen taneční zábavu, ale rovněž jedinečnou příležitost k setkávání a navazování společenských
vztahů v kultivovaném prostředí a neopakovatelné
atmosféře jedné z nejvýznamnějších událostí plesové
sezony v našem regionu,“ pozval veřejnost olomoucký
(jed)
primátor Antonín Staněk.
26 / RADNIČNÍ LISTY
NEJVÝHODNðJŠÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY
DO AQUAPARKU A TO SE SLEVOU
až 45 %
Z
ZAKOUPÍTE
V NAŠEM E-SHOPU
Ne
Neváhejte,
poêet poukazì je omezen!
poê
A NAVÍC!
ŠI
ŠIROKÁ
NABÍDKA
WELLNESS BALÍČKŮ
W
PRO KAŽDÉHO!
PR
eshop.aqua-olomouc.cz
eshop
aqua l
vystoupí v pavilonu A děti ze ZŠ Skrbeň. Čert s Mikulášem se do pavilonu
přijdou podívat v neděli 13. prosince ve
dvě odpoledne. O týden později, v sobotu 19. prosince rovněž od 14 hodin se
uskuteční předvánoční vystoupení nadaných děti z dětských domovů, své umění předvede fakír Petr Dragon Kozák se
svou asistentkou nebo nevidomý Radek
Žalud. A v neděli 20. prosince od 13:30
obstará program vystoupení dětského
národopisného souboru Skoronice,“ popsala Dagmar Maixnerová.
A aby toho nebylo málo: prostor vedle
pavilonu A oživí dřevěná salaš obydlená živými zvířaty – lamami alpaka,
kozou kamerunskou či ovcemi valaška
– zapůjčenými z olomoucké zoo. Více na
(jed)
www.flora-ol.cz.
Adventní
koncerty
Olomouc 2015
Pod záštitou
doc. Mgr. Antonína
Staňka, Ph.D.
primátora města
Olomouce
1. koncert
28.11. v 19 hodin
A. V. Michna a hanácké tance
Jaroslav Tůma – varhanní positiv
sólisté Ensemble Damian
Akci fi nančně podpořili
Olomoucký kraj
a Statutární město
Olomouc
Kaple Božího Těla, UCUP – Jezuitský konvikt
2. koncert
Mediální partneři:
6.12. v 19
30
hodin
Advent v běhu staletí
Jan Hartl – umělecký přednes
Jaroslav Tůma – cembalo, fisharmonika
Dominikánský kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie
Pořadatel:
3. koncert
12.12. ve 20 hodin
Saeculum coronatum (1724)
Ensemble Damian
Husův sbor v Olomouci
Produkce:
KATEŘINA
ZAHRADNÍČKOVÁ
VOOR KUNST&TAAL
Vstupné 100,– Kč • Předprodej vstupenek v podloubí radnice od 23. 11. 2015
Více informací: www.proarte21.cz
ZADÁNO PRO OPOZIČNÍ ZASTUPITELE
PAVEL BEDNAŘÍK (Občané pro Olomouc)
MILAN FERANEC (hnutí ANO 2011)
Olomouc: město bez vize
Rok fungování radniční koalice
Před několika týdny uplynul rok od komunálních voleb. Přestože mandát vládnoucí koalice je
čtyřletý, je možné po prvním roce vyhodnotit, jak se vedení města podařilo naplnit alespoň část
ze svých programových slibů. Klíčovou roli pochopitelně sehrávají finance, rozpočet města a neutěšený dluh ve výši 2,2 miliardy Kč. Dluhům města se vše ostatní musí podřídit.
Primátor a radní města za uplynulý rok však nepředstavili žádný ucelený plán oddlužení a ekonomické akcelerace města a žádný takový plán ani nebyl avizován. Řada kroků koalice je pak dokonce v přímém rozporu s péčí řádného hospodáře – zřízení několika pracovních pozic v kanceláři
primátora, prodej budovy na lukrativním Horním náměstí 10 milionů korun pod odhadní cenou,
MHD pro seniory zdarma (slib splněný ještě před zveřejněním prog. prohlášení!).
Řada investic a aktivit se odehrává bez jakékoliv koordinace, náležitého plánování, nebo z iniciativy invenčních a činorodých lidí mimo koalici a magistrát. Příklady? Mapování Kulturních a kreativních průmyslů, které může posunout město směrem k chytré znalostní ekonomice, bylo iniciováno
Univerzitou Palackého a zástupci opozice. Poeziomat, který bude zanedlouho zdobit Václavské
náměstí, je počinem jednoho občana, který měl dost síly si vše vyběhat a přesvědčit radu, že má
investovat aspoň něco málo do údržby.
Prohlášení pana primátora „neumím si představit“ nebo „jsme tlačeni“ se stala běžnou výbavou
slovníku. Ano, vedení jakéhokoliv města je vždy někým tlačeno: občany, podnikateli, zájmovými
skupinami, dotacemi, měnícími se klimatickými podmínkami. Ale právě z toho důvodu by měli
být do vysokých politických funkcí voleni lidé, kteří mají jasné a veřejně deklarované vize, kam
chtějí svůj úřad, své město dovést. Vize vyžadují dvojí: odvahu a odbornost. Ostatní je jen real-politika, která se vždy nějak udělá.
Vedení města si často zaměňuje vize za naplňování potřeb občanů města, což by mělo být běžnou
součástí práce politiků ve vedení města. Rekonstrukce dětského domova nebo otevření nového
překladiště odpadu jsou součástí denního „provozu“ (měsíčně vyjde městskou kasu na víc než
600 000 tisíc), přesto je na těchto mediálně vděčných scénkách postaven obraz současné koalice.
Roční bilance je tedy více než rozpačitá – město bylo a zůstává bez zásadní, hluboké a promyšlené
vize, kterou nemůže nahradit kompromisní a vykastrované programové prohlášení rady.
Každý z nás by měl tuto vizi požadovat a trvat na ní. Požadovat vizi ve chvíli, kdy je koalice drcena řešením dluhů, které jejich vlastní strany způsobily, je bláhové. Po roce fungování (staro)nové
koalice budeme skromnější. Možná by však stačilo více věřit občanům, otevřít se jim i s problémy,
dotazy a pochybnostmi a naplnit jeden bod slíbený v programovém prohlášení – pořádání veřejných debat k důležitým investičním akcím a tématům města.
Před rokem občané města zažívali rozčarování ze složení staronové radniční koalice, které umožnil
názorový veletoč ČSSD. Ta před volbami ostře kritizovala předchozí koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL,
aby se den po volbách s těmito stranami okamžitě spojila. Nebudu se dále vracet k rok starým událostem, jen konstatuji, že pro mě a kolegy z ANO bylo velkým překvapením, jak málo znamenají
v politice podaná ruka, volební hesla a sliby voličům.
Pokusím se, z pohledu lídra vítězné strany, zhodnotit uplynulý rok vládnutí. Nepochybně to bude
pohled odlišný od sebehodnocení koalice, která prezentuje jen příznivý stav věcí a problémy považuje za„dědictví let minulých“. Není to ale dědictví, je to její vlastní břímě, které si s sebou jednotlivé
strany do koaličního projektu přinesly.
Nelze upřít snahu některým novým členů Rady o změnu přístupu. Jenže jak jsem se sám mnohokrát
přesvědčil, starého psa novým kouskům nenaučíš a některé zlozvyky se za 20 let staly téměř genetickou
součástí fungování města. Změnit to nebude vůbec jednoduché. Obávám se, že ještě neskončila doba
trestních vyšetřování, vysvětlování na policii apod. Paradoxně se ale plní celá řada nápadů, se kterými
přišly nové opoziční strany, včetně našeho hnutí, a které strany koalice léta ignorovaly a dnes kopírují.
Stále však postrádáme možnost veřejnosti nahlížet do smluv města a jeho organizací, zejména když
tomu technicky nic nebrání a jinde to normálně funguje. Mnohé dodnes ovlivňují rozpočet města.
Jen namísto Aquaparku jsme mohli v Olomouci postavit tisíc nájemních bytů a vyřešit financování
sociálního bydlení na desítky let dopředu. Každý z nás ve svém okolí ví o investici, která by byla důležitější než naddimenzované a předražené kanceláře v Namiru apod.
Koalice slibovala odpovědné hospodaření, audit majetku města, účelné využívání dotací, posílení daňových příjmů atd. Kroky, které by vedly k lepšímu hospodaření, jsou zatím neznatelné. Město své firmy
neřídí, neurčuje jim strategické cíle, nekontroluje jejich hospodaření. Neexistuje centrální nákup zboží
a služeb. Chybí koncepce prodeje městského majetku. O prodeji prostřednictvím elektronických dražeb
se začalo uvažovat až po našem opakovaném naléhání. Ke zlepšení příjmů Rada učinila jediný krok:
navrhla 100% zvýšení daně z nemovitostí, které kvůli našemu razantnímu odporu nakonec odložila.
Jedinou oblastí, kde vedení města překypuje aktivitou, je navyšování rozpočtu na svůj marketing
a PR. Patrně v duchu hesla „Když už jsme toho pro občany moc neudělali, tak alespoň ať jsme všude
vidět a vypadáme hezky! “
Postrádáme opatření k ochraně a rozvoji městské zeleně, ovzduší a půdy. Dohání se zanedbaná
bezpečnost v dopravě i energetice. Změny územního plánu stále probíhají pod taktovkou developerů a investorů.
Chybí jasná vize, jaké město tady chceme nechat našim dětem. V tomto je odpovědnost všech zastupitelů stejná. V dalších letech to i pro nás bude priorita a věřím, že s koalicí najdeme společnou řeč.
PAVEL GRASSE (ProOlomouc)
MIROSLAV SKÁCEL (KSČM)
Městská mobilita a zdravá Olomouc
Vážení čtenáři,
Pohyb je lék. Každý krok pěšky se počítá. Postačí 30–40 minut aktivního pohybu denně
po většinu dní v týdnu a zachováme si i v seniorském věku dobrou soběstačnost a sebeobslužnost, výrazně snížíme riziko kardiovaskulárních nemocí, upravíme krevní tlak
a nadváhu. K tomu máme dostatek vědeckých důkazů.
Pro většinu dospělých (ale i dospívajících a dětí) je základem jejich pohybové aktivity
nikoliv sport, ale každodenní chůze – do školy, do práce, na nákup, procházky po městě
a okolí... Nízkou pohybovou aktivitu obyvatel Olomouce proto můžeme podpořit pestrou nabídkou přitažlivých veřejných prostranství a bezpečných pěších zón. Proklamací
ze strany radnice na toto téma slyšíme hodně, ovšem realita rozhodně tak růžová není.
Podle Evropské agentury pro životní prostředí je podíl parkové zeleně na rozloze Olomouce ubohých 1,25 % a po započítání lesů kolem Svatého Kopečka pak 12,5 %. V republikovém srovnání tak zůstáváme daleko na chvostu i za např. Ostravou. Současně
v podílu nákupní plochy 1,4 m2 na obyvatele Olomouc společně s Libercem suverénně
vede! Prostředí neosobních nákupních center s redukovanou škálou veřejných aktivit je
však podřízeno především obchodním zájmům a nemůže nahradit aktivní veřejný prostor, ve kterém se odehrává bohatý a smysluplný každodenní život. Pěší stezky v zeleni
nebo podél řek a vodních ploch, místa, kde se můžeme potěšit stromy, trávníky, květinami i tekoucí vodou, navázat nové kontakty, dát si v klidu šálek kávy bez vdechování
výfukových plynů... Vídeň, která dokázala snížit motorizovanou osobní dopravu z 28 %
na 15 %, Lipsko, Drážďany nebo Kodaň se staly skutečně příjemnými a vyhledávanými
metropolemi, v nichž počet obyvatel na rozdíl od Olomouce stoupá a nikoliv klesá. Své
atraktivity dosáhly především výrazným omezením automobilové dopravy, rozšířením
pěších zón a kultivací veřejných prostor.
I naše Olomouc se může stát takovým komfortním a pohodovým místem, kde se můžeme bezstarostně projít, postát či posedět, aniž by nás v historických ulicích neustále stresovaly všudypřítomné automobily. Radnice v současné době zahájila zpracování „Plánu
udržitelné městské mobility“, který by měl řešit pohyb po městě ve vazbě na potřeby
jeho obyvatel, návštěvníků i podnikatelů se zásadní podporou veřejné, pěší a cyklistické
dopravy. Je to krásná příležitost, jak společně povýšit Olomouc na moderní evropské
město. Najde se mezi našimi radními potřebný kus politické odvahy, vůle a otevřenosti?
To se ukáže již brzy.
v minulém měsíci se v Olomouckém deníku objevilo hodnocení Rady našeho města po roce
působení. Bohužel toto hodnocení je velmi obecné a nejsou v něm využity naše odpovědi na
otázky redaktorů deníku. Jsme si vědomi, že je náročné hodnotit působení politické moci v prvním roce po zvolení. Rada města pracuje, minimálně v případě té Olomoucké, s rozpočtem,
který schválil někdo jiný, musí dodržovat závazky předchozího vedení města a zároveň naplnit
volební program, kterým se zavázala svým voličům. Priority každého zastupitelstva jsou jiné,
proto se mi těžko hodnotí těch 12 měsíců, které u moci tráví ona prapodivná Olomoucká koalice. My členové opoziční levicové KSČM jsme byli zvědavi již při prvním zasedání zastupitelstva,
jak spolu budou spolupracovat pravicové strany TOP 09, KDU-ČSL a ODS a levicová ČSSD.
Nutno říct, že naše obavy byly částečně oprávněné, mnohdy však koalice dokázala překvapit
i nás, jakožto opoziční zastupitele. Za velmi pozitivní krok, po kterém jsme volali i my, je jízdné
pro seniory zdarma nebo například rekonstrukce ZŠ v městské části Nemilany. Další investicí do školství, kterou zásadně podporujeme je zřízení několika nových oddělení mateřských
škol, díky čemuž se podařilo vytvořit dostatek míst ve školkách pro vaše děti. Touto rozumnou
sociální politikou se daří radním dělat z Olomouce zase o trochu příjemnější místo k životu.
Bohužel se však naplnili i některé naše obavy z fungování našeho města pod vedením koalice
– „kočkopsa“. Rozhodně musíme upozornit na další prodej nemovitostí v majetku města. To je
vždy ošemetné téma, zvláště ve světle událostí z poslední doby a myslíme si, že by radní měli
více zaměřit pozornosti právě k tomuto spektru svého působení.
Rozhodně odmítáme tendence radních zvyšovat daň z nemovitosti, kterou se podařilo odvrátit, nicméně takové myšlenky nepovažujeme za rozumné, naopak si myslíme, že efektivnější
hospodaření se stávajícím rozpočtem by městu prospělo mnohem více.
Často nám vyčítáte, že úmysly této prapodivné koalice podporujeme, ať už hlasy při rozhodování, tak v médiích apod. Může se to tak zdát, jenže je nutné si uvědomit, že naší prioritou je
blaho občanů města, ne nějaké „politikaření“, proto se nebojíme podpořit a naopak i kritizovat
návrhy, které považujeme za rozumné a vedoucí ke spokojenosti obyvatel města Olomouce.
Ostatní opoziční zastupitelé nám vytýkají, že často hlasujeme s koalicí, ale vždy je to v zájmu
našich občanů. Přece nemůžeme stát za názorem jiných politických stran, které místo postupu
vpřed hledají nedostatky a chyby v minulosti, které často nelze ani dokázat.
Musím říct, že prozatím se naši radní snaží pracovat zodpovědně, nicméně klíčový pro mě bude
následující rok, kdy se konečně ukáže, jestli volba tohoto politického modelu v zastupitelstvu
Statutárního města Olomouce byla prospěšná, či nikoliv. Zatím nás koalice stoprocentně nepřesvědčila!
Obsah jednotlivých příspěvků na této straně vyjadřuje výhradně názory jejich autorů, nikoliv redakce časopisu. Příspěvky otiskujeme bez redakčních zásahů a korektur.
RADNIČNÍ LISTY / 27
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Do konce roku je třeba si vyměnit průkazy OZP za nové
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných
průkazů OZP a průkazů mimořádných
výhod možnost zajistit si jejich výměnu.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Ve spádové oblasti kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR v Olomouci se výměna
průkazů týkala více než dvou tisíc klientů, v současné době zbývá ještě stále asi
500 osob, které se s žádostí o výměnu na ÚP
ČR dosud neobrátily. „Apelujeme na tyto
klienty, aby nenechávali výměnu průkazek
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Upozorňujeme také, že zatímco v letošním roce je výměna průkazky OZP pouze
jednoduchým administrativním úkonem,
v příštím roce budou muset žadatelé znovu
podstupovat celé řízení včetně posouzení
svého zdravotního stavu. Vyřízení nového
průkazu se tak může protáhnout řádově až
na měsíce,“ upozorňuje Jaroslav Mikšaník
z olomouckého úřadu práce.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost
občanským průkazem. Další formuláře obdrží na příslušné pobočce úřadu práce. Pro
klienty z Olomouce a blízkého okolí se jedná o odbor dávek pro osoby se zdravotním
postižením sídlící na tř. Kosmonautů 989/8
(2. patro, tel. 950 141 606 a 950 141 645). (red)
Jak si udržet váhu i o Vánocích…
Unie neslyšících varuje před podvodníky
Blížící se období adventu s sebou v dnešní uspěchané a konzumní
době přináší místo pohody a rozjímání stále častěji shon, přejídání
a nedostatek pohybu. To vše má za následek nárůst hmotnosti a nová,
obvykle nenaplněná, novoroční předsevzetí.
Pokud jste se rozhodli tuto tradici změnit a udržet si svou hmotnost
i během období Vánoc, přinášíme vám pár rad, jak to zvládnout.
Podzimní a zimní chladné období s sebou přináší řadu změn, které
zpomalují náš bazální metabolismus (množství energie, kterou naše
tělo spotřebuje v klidu). Nastartujte svůj metabolismus například
pobytem v sauně nebo si dopřejte perličkovou koupel, hřejivý zábal
nebo lymfodrenáž.
Krátký den, nevlídné počasí a čas strávený nákupy v supermarketech
obvykle vedou k výraznému omezení pohybové aktivity a snížení
energetického výdeje. Je důležité si naplánovat svůj program tak,
aby každý den zbyl čas alespoň na 30minutovou procházku, během
vánočních svátků, kdy obvykle zvýšíme energetický příjem, pak minimálně 60 minut denně. 2–3x týdně si najděte čas na intenzivnější fyzickou aktivitu, např. bruslení, TRX nebo kruhový trénink, u kterého
zapojíte více svalových skupin.
Největším rizikem v období Vánoc bývá zvýšený energetický příjem,
především díky potravinám s vysokým obsahem tuku, cukrů a bílé
mouky. Snažte se nezdravé ingredience ve vašich oblíbených jídlech
nahradit zdravějšími alternativami. Místo bílé mouky použijte raději
mouku celozrnnou, špaldovou, žitnou, ovesnou nebo pohankovou.
Dávejte pozor na ztužené tuky a na pečení používejte výhradně kvalitní máslo nebo rostlinné tuky, které neobsahují nasycené mastné kyseliny, dejte přednost kvalitní čokoládě, kakau, oříškům a sušenému
ovoci. Kypřicí prášek kupujte bez fosfátů, nahraďte smažená jídla
například grilováním na kontaktním grilu bez tuku. Důležité je hlídat si také pitný režim, oblíbené vánoční „svařáčky“ obsahují zhruba
250 kcal, proto se snažte preferovat především neslazené nápoje.
Pokud se vám přeci jen nepodaří vaši hmotnost udržet pod kontrolou a do nového roku vykročíte znovu s předsevzetím začít s redukcí
hmotnosti a zdravým životním stylem, doporučuji vám využít řízené
programy redukce hmotnosti pod dohledem zkušeného specializovaMUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, ReFit Clinic, s.r.o
ného týmu.
V uplynulých týdnech se v Olomouci vyskytli podvodníci, kteří se opakovaně snaží od kolemjdoucích vylákat finanční prostředky na podporu osob se sluchovým postižením. Nejčastěji
se jedná o využití peněz pro vznik organizace, vybudování sídla organizace či na pomoc sluchově postiženým občanům.
Oblastní unie neslyšících Olomouc upozorňuje, že se jedná
o podvod, a vyzývá občany k obezřetnosti a opatrnosti. Pokud se setkáte s lidmi, kteří vás osloví s prosbou o finanční
příspěvek a nebudou splňovat požadavky pro veřejnou sbírku (zřetelné označení, zapečetěná a orazítkovaná kasička,
povolení k této sbírce na území města), bezodkladně, prosím,
kontaktujte Městskou policii Olomouc na čísle 156, případně
Oblastní unii neslyšících Olomouc na telefonu 777 959 722 či
(red)
e-mailu [email protected].
SC 351665/01
INZERCE
28 / RADNIČNÍ LISTY
VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO OSAMĚLÉ
S blížícím se adventem začínají i ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů
v Olomouci přípravy k uskutečnění akce s názvem Vánoce pro osamělé. Pracovníci
střediska i ochotní dobrovolníci přichystají vánoční balíčky, které následně roznesou
osamělým a nemocným seniorům, kteří již na tuto milou pozornost mnohdy přímo
čekají. „Aby bylo možno tuto radost z dárků a pohoštění připravit, obracíme se na veřejnost s prosbou o pomoc. Přijímáme vánoční pečivo, cukroví, ovoce, čaje, trvanlivé
potraviny a hygienické potřeby, nejlépe do 17. prosince,“ vyzvala pracovnice střediska Iveta Věrná. Tyto věci přijímají obě provozovny střediska, v Praskově ulici 16
(red)
a v Rooseveltově ulici 9.
ZBYTKY VLNY I LÁTEK MŮŽETE DAROVAT, JEŠTĚ MOHOU POMOCI
Dobrovolnice, které se věnují výrobě pletených a dalších látkových výrobků pro nemocnice, porodnice i domovy seniorů, žádají veřejnost o věnování už nepotřebného
materiálu. Zbytky vlny, bavlněných látek, nití i zipů je možné nosit do prodejny Květiny Eva v Hynaisově ulici nebo Levná kniha v Legionářské ulici.
(red)
DIAKONIE POŘÁDÁ V OLOMOUCI NOVÉ KURZY PRO PEČUJÍCÍ
Diakonie ČCE zve na kurzy Doprovázení vážně nemocného, které jsou určeny laickým pečujícím. Proběhnou v úterý 1. prosince: teoretická část od 9:30 do 13:30 hodin, praktická část od 14:00 do 17:00 hodin. Konají se v Olomouci na SZŠ a VOŠ
zdravotnické Emanuela Pöttinga. Podrobný program a registrace jsou k dispozici
na www.pecujdoma.cz nebo telefonech 739 244 875 a 734 171 231. Kurzy jsou
součástí projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru
života financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce a pro
účastníky jsou zdarma.
(red)
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Jak dál po operaci nádoru
prostaty, poradí seminář
Konference k rodinné politice
přinesla zajímavé nápady
V rámci Dnů pro rodiny se v Olomouci
22. října konal už druhý ročník konference k rodinné politice města Olomouce.
Rovný tucet příspěvků sledovaly desítky zájemců, další lidé se pak zapojili do
odpoledních tematických workshopů.
„Dnes a denně si ve zcela konkrétních situacích uvědomuji, jak je role rodiny nezastupitelná a mimořádně důležitá. Současně přitom nelze přehlédnout trend
postupného oslabování rodin. Doufám,
že naše úsilí, soustředěné do rodinné
politiky města Olomouce, může v tomto
směru přinášet alespoň nějaké pozitivní
výsledky,“ uvedl na začátku konference
náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs. Posluchače z Olomouce nejvíce zaujal projekt, díky kterému
se základní škola Svatoplukova stane
tzv. komunitní školou – místem setkávání a aktivit obyvatel místní části, rodičů
i seniorů.
Další komunitní centrum, tedy místo
mezigeneračního setkávání dětí, rodičů
a seniorů, kde by našli místo i členové
různých zájmových spolků, by mohlo
vzniknout v Peškově ulici v tamním klubu seniorů. Obyvatelé sídliště by mohli
využít nabídky kurzů, seminářů, besed,
tvořivých dílen a podobně. „Rádi bychom, aby nové kluby seniorů byly využitelné i pro jiné organizace a veřejnost,“
vysvětlil vedoucí odboru sociálních věcí
(red)
Michal Majer.
Konference poradí s krizovou
pomocí v on-line prostředí
Pamatováček zve na adventní koncert
Obecně prospěšná společnost Pamatováček, která pomáhá osobám s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám, zve veřejnost
na již XIII. Adventní koncert, který se koná
12. prosince v 18 hodin v sále Mozartea
Arcidiecézního muzea. Na pořadu bude
barokní hudba z kroměřížského archivu
v autentické interpretaci na dobové nástroje v podání souboru Musica Figuralis. Vstupenky, které jsou k dostání v informačním
centru v podloubí radnice, stojí 120 korun
a výtěžek z jejich prodeje bude použit ve
prospěch společnosti Pamatováček.
V neděli 13. prosince pak bude na Horním náměstí ve stánku Dobrého místa
pro život probíhat prodej punče a lasko-
Obecně prospěšná společnost Prostak, sdružení pacientů s onemocněním rakoviny prostaty a Urologická klinika LF UP a FN Olomouc pořádají setkání s pacienty a jejich
blízkými, které se uskuteční 26. listopadu
v Teoretických ústavech LF UP Olomouc.
„Pacient, u kterého byla diagnostikována
rakovina prostaty, má řadu možností, jak
zjistit maximum informací ohledně léčby, ať
již od svého lékaře, či ze specializovaných
webů, které se této nemoci věnují. To ale
nestačí. Nejde jen o to úspěšně zvládnout
léčbu, jde také o to žít tak, aby se nemoc
nevrátila. A to je naším cílem,“ říká Vilím
Šimánek, předseda sdružení pacientů s onemocněním prostaty Prostak. Akce bude
probíhat od 14:30 do 18 hodin a její součástí
budou nejen přednášky, ale i následná diskuse s odborníky. Registrujte se předem na
www.prostak-seminar.cz nebo e-mailem na
(red)
[email protected]. Vstup je volný.
min. Také tento výtěžek bude využit ve
prospěch Pamatováčku.
Společnost zdarma poskytuje odborné
rady, testuje paměť, nabízí konzultaci psychologa v rámci setkání svépomocných skupin. Další vyhledávanou
aktivitou je trénování paměti, fyzické
kondice, komplexní posilování těla i ducha, čas strávený v kolektivu vrstevníků
v denním stacionáři Pamatováčku. Profesionální tým má k dispozici mnoho
praktických pomůcek, které slouží k podpoře mozkových funkcí. V mnoha případech napomáhá efektivně tlumit dopad
a zpomalovat progresi nemoci. Více na
(red)
www.pamatovacek.cz.
Nezisková organizace o. s. Internetporadna.cz pořádá ve spolupráci s Univerzitou
Palackého odbornou konferenci s názvem
Specifika poradenství a krizové pomoci
v on-line prostředí. Dne 7. prosince 2015 od
10 hodin vystoupí v kapli na Konviktu se
svými příspěvky odborníci, kteří se v oblasti internetového poradenství a krizové telefonické pomoci pohybují a pracují v předních neziskových organizacích. Program je
v hlavní části složen z přednášek, na závěr
jsou pro posluchače připraveny workshopy. Účastnický poplatek činí 300 korun,
pro studenty 100 korun. Registraci je nutno
provést nejpozději do 2. prosince. Více informací na www.ip-konference.cz.
(red)
INZERCE
3RMÑWHSUDFRYDWGRbK\SHUPDUNHWX*OREXV2ORPRXF
U nás táhneme za jeden provaz, proto hledáme týmové hráče. Jste pracovití a používáte selský rozum? Nebojíte se převzít zodpovědnost?
Rádi přinášíte nové nápady? Oceníme vaši iniciativu a prozákaznický přístup, jelikož právě na tom nám záleží. A to nás odlišuje.
Nabízíme pozice:
ŧ3URGDYDÏNDdo úseků: čerstvých potravin, klenot, domácích potřeb, elektra
=DPÝVWQDQHFN«EHQHƃW\
ŧ7ěLQ£FW£P]GDYłG\NbOLVWRSDGRY«Y¿SODWÝ
ŧ6WUDYHQN\QDY¯FNbYDģ¯P]GÝ
ŧ2EVOXKDJULOXŝNXFKDě
ŧĚH]Q¯NŝSXOWRY¿SURGHMěH]QLFWY¯
ŧ=DPÝVWQDQHFN£VOHYDQDbQHSRWUDYLQRY«]ERł¯
ŧ=Y¿ģHQ¿Q£URNQDbGRYROHQRXDłbGQ¯SRbOHWHFKXbQ£V
ŧ=Y¿KRGQÝQ«YRO£Q¯Dłb6,0
ŧ3ě¯VSÝYHNQDbSHQ]LMQ¯SěLSRMLģWÝQ¯
SC 351677/01
Pojďte do toho s námi. Více k pozicím najdete na www.globus.cz, v sekci kariéra.
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: [email protected]
Tady je svět ještě v pořádku
RADNIČNÍ LISTY / 29
KŘÍŽOVKA
15. 4. 1966 SE
V OLOMOUCI NARODIL
ZNÁMÝ HEREC (TAJENKA).
HRÁL V MNOHA
SERIÁLECH (NAPŘ.
HORÁKOVI) I FILMECH
(NAPŘ. MUŽI V ŘÍJI).
PATŘÍCÍ
ADAMOVI
AUTOR:
-KAWI-
STAVEBNÍ
KÁMEN
HUDEBNÍ
NÁSTROJ
PRKENNÉ
JAPONSKÝ SLOVENSKY JIHOAMERISTROPY
ČANKA
(NÁŘEČNĚ) OSTROV "STOPAŘ"
VODIČ
ELEKTŘINY
OBTISKOVACÍ OBRÁZEK
SBOR
POROTCŮ
DÁMSKÝ
PLÁŠŤ
PSACÍ
POTŘEBY
ZTRÁCET
SVĚŽEST
SNAD
(BÁSNICKY)
ČÁST
OBLIČEJE
CIZÍ MUŽ.
JMÉNO
TROPICKÉ
ŠÍLENSTVÍ
STÁČET
ZNAČKA
MOLYBDENU
ÚTOK
ZNAČKA
NAŠICH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
JIHOEVROPAN
JIHNOUTI
KLEKÁNÍ
CITOSLOVCE
TROUBENÍ
PODŘADNÉ
ZBOŽÍ
HESLA
TROJANOVO
JMÉNO
PLÁČ
DOMÁCKY
ELIŠKA
ŠACHOVÁ
PROHRA
DOUT
SEDNUTÍ
JÍZDOU SE
DOSTAT
DOVNITŘ
ZN. RADIA
PRACOVNÍ
KOMBINÉZA
NÁŠ HEREC
NĚMEC
UTLUMOVAT
TAJENKA
POBÍDKA
SLOVNÍ
SPOJENÍ
ESTONSKÉ
SÍDLO
TRATOLIŠTĚ
(KNIŽNĚ)
PŘEDÁK
MUSLIMŮ
DOMÁCKY
IRENA
ŽENSKÉ
JMÉNO
MUŽSKÉ
JMÉNO
MAĎARSKÁ
ŘEKA
DRUH
JAVORU
LAT. NÁZEV
RAJKY
PLASTICKÁ
HMOTA
DRUH
PALMY
SPZ
OSTRAVY
KOUPACÍ
PŘÍPRAVKY
PŘEDLOŽKA
ASIJSKÝ
STÁT
PCHÁČ
OTEC
(NÁŘEČNĚ)
LEDAJAK
POMŮCKY:
IE, KOO,
TISA, TRATOL
CHCETE NÁM NAPSAT?
Tajenku křížovky zasílejte do 3. 12. 2015 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: [email protected].
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na adresu: RADNIČNÍ LISTY, Horní náměstí – radnice, Olomouc, 779 11,
nebo na e-mail: [email protected]. Vaše připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše ohlasy děkujeme.
Vaše redakce
Správná tajenka z minulého čísla: BOHDAN POMAHAČ.
Vylosovaným výhercem je Jaroslav Králík z Olomouce.
SC 350196/10
INZERCE
30 / RADNIČNÍ LISTY
SERVIS námestí, Olomouc
Horní
generální mediální partner:
11.11. Svatomartinský přípitek - Horní náměstí
Zahájení bruslení na kluzišti - Dolní náměstí
22.11.Neděle / Zahájení vánočního jarmarku
14:00 Ježíškův poštovní úřad u vánočního stromu otevírá
16:00 Martin Šafařík účastník Superstar
17:45 vyhlášení vítěze soutěže SmOl
„Pojmenujte vánoční strom“ za účasti primátora města
18:00 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
a nového osvětlení Vánočních trhů
18:05 hudební skupina Buty
23.11.Pondělí / Vánoční reprodukovaná hudba
24.11.Úterý / Folkové Vánoce
18:00 A.M.Úlet
25.11. Středa / Olomoucká hudební scéna
16:30 Tradicional Olomouc Dixieland Luboše Zbožínka
18:00 Burma Jones - Bohouš Josef
26.11. Čtvrtek
17:00 folková skupina Nezmaři
19:30 Koledování - zpívání koled s Českým rozhlasem Olomouc
27.11. Pátek / Víkend rakouské gastronomie
17:00 November 2nd
18:30 Empty Flags - finalista soutěže Grosse Chance Rakousko
28.11. Sobota / Víkend rakouské gastronomie
14:00 Mladá krev - orchestr ZUŠ Žerotín
16:00 Volks Musik Rakousko
18:00 folkrocková skupina AG Flek
29.11. Neděle / 1. adventní neděle (železná)
14:00 Jazzové koledy Milana Svobody - BigBand Žerotín, Hudební institut
16:00 hudební skupina Rangers - Plavci
18:00 Blues Power
30.11.Pondělí / Vánoční reprodukovaná hudba
1.12. Úterý / Folkové Vánoce
18:00 olomoucká hudební skupina Bujabéza
2.12. Středa / Olomoucká hudební tvorba
18:30 The Chickens Revival
DGLĀQtFK
6RUWLPHQWWU
iUNĪ
YiQRĀQtFKG
XERU\
)RONOyUQtVR
VWRXSHQt
+XGHEQtY\
PDOpLYHONp
'LYDGORSUR
åWď
/HGRYpNOX]L
3.12. Čtvrtek
17:45 hudební skupina Zrní
19:30 Koledování - zpívání koled s Českým rozhlasem Olomouc
4.12. Pátek / Populární hudební skupiny
16:30 hudební skupina Poletíme
18:30 hudební skupina Fleret
více na www.vanocnitrhy.eu
Kulturní program 2015
2014
22.11. - 24.12. 2015
13.12.Neděle / 3. adventní neděle (stříbrná)
10:00 Ukázka pravé moravské zabíjačky s prodejem výrobků
14:00 - 15:30 Popová škola dětského domova v Olomouci - vánoční písně
16:00 Česko - skotská skupina Navostro
18:00 folklorbeatová skupina DOCUKU
14.12. Pondělí / Vánoční reprodukovaná hudba
5.12. Sobota / Mikulášský program
14:00 Čertovské hrátky s andělem a příchodem Mikuláše
16:00 Mikulášská jízda s MDPO - speciální linka pro děti
s Mikulášskou nadílkou
16:00 Mikulášská nadílka pro děti s primátorem města Olomouce
17:00 Banjo band Ivana Mládka
18:30 Mikulášský ohňostroj
6.12. Neděle / 2. adventní neděle (bronzová)
14:00 hudební skupina Goodwill
16:00 Jiří Schmitzer
18:00 hudební skupina The Again
7.12. Pondělí / Vánoční reprodukovaná hudba
8.12. Úterý / Folkové Vánoce
18:00 hudební skupina Piknik - vzpomínka na Michala Tučného
9.12. Středa / Olomoucká hudební tvorba
14:00 - 15:30 Hudební skupina dětského domova v Olomouci
16:00 Dechová hudba při HZS Olomouc
18:00 Česko zpívá koledy - zpívání s Deníkem
ve více než 80 městech České republiky
15.12.Úterý / Folkové Vánoce
18:00 Paul Batto - Gospel & Blues
16.12.Středa / Olomoucká hudební tvorba
18:00 Swing Band Klasik
17.12. Čtvrtek
17:00 vystoupení Michala Nesvadby s autogramiádou
19:00 Koledování - zpívání koled s Českým rozhlasem
a skupinou Domino
18.12. Pátek / Víkend norimberské gastronomie
16:00 Rock’n’roll band Marcela Woodmana
18:00 hudební skupina Už Jsme Doma
19.12. Sobota / Víkend norimberské gastronomie
14:00 Kroužky Olomouc - vystoupení dětských souborů
16:00 Add Gospel Přerov - vystoupení pěveckého souboru
18:00 hudební skupina Piknik – vzpomínka na Michala Tučného
20.12. Neděle / 4. adventní neděle (zlatá)
16:00 Robert Křesťam Druhá tráva
18:00 hudební skupina Pozdní sběr
21.12. Pondělí / Vánoční reprodukovaná hudba
18:00 hudební skupina Poutníci Country Vánoce
10.12.Čtvrtek
17:45 hudební skupina Zvláštní Zóny
19:30 Koledování - zpívání koled s Českým rozhlasem
a skupinou Domino
22.12. Úterý
17:00 David Spilka a Sabina Křováková - vítěz soutěže Superstar
11.12. Pátek / Víkend moravské gastronomie
16:00 Pavel Helan - finalista soutěže Tohle je hlas
18:00 legenda folkové scény FOLKTEAM
12.12.Sobota / Víkend moravské gastronomie
14:00 mládež BJB Olomouc, WOL A OIF - vánoční písně
16:00 rockcimbálová muzika Šajtar
18:00 Pavel Dobeš
23.12. Středa / Reprodukovaná hudba - koledy
24.12. Čtvrtek / Štědrý den
22:00 Půlnoční bohoslužba
RADNIČNÍ LISTY / 31
6WDÈ®P¢ORDE\Y¢P
WR<(//2[jelo]]DGDUPR
=®VNHMWHEH]SODWQªÈWYUWOHWQ®
M®]GQªY2ORP´FL
3
2
1
9\X÷LMWHMHGLQHÈQRXQDE®GNX
3RNXGVLY\EHUHWH<HOOR(QHUJ\MDNRQRYªKRGRGDYDWHOH
HOHNWâLQ\DQHERSO\QX]®VN¢WHRGQ¢V]GDUPDÈWYUWOHWQ®
M®]GQªSUR]´QXREÈDQVNªQHERVWXGHQWVNªGOHWDULIX
0+''302
SC 351420/02
&KFHWHXçHWáLW"9ROHMWHMHçWÎGQHVQD.
9­FHLQIRUPDF­RQDE­GFHQDZZZ\HOORF]RORPRXF.

Podobné dokumenty

Radniční listy 1/2016

Radniční listy 1/2016 [email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 77...

Více

Radniční listy 2/2016

Radniční listy 2/2016 Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., členové – JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. , Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Dominika Kovaříková, Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miros...

Více

Buštěhradský zpravodaj č. 6/2016

Buštěhradský zpravodaj č. 6/2016 bu obce provádějí formou brigád či neplatí za odpad každý jeden trvale Japonkou Hiromi v jednom z minajatých firem… přihlášený občan, ale platí se za dům nulých zpravodajů, kde se diví, jak Mám pře...

Více

výroční zpráva 2014

výroční zpráva 2014 nadějné. Objem finančního dárcovství v Česku se mezi lety 2000 a 2013 navýšil 2,9 krát, zatímco hrubý domácí produkt České republiky v tomto období narostl 1,67 krát a průměrná mzda se zvýšila 1,9 ...

Více

Usnesení z jednání rady města 26. 04. 2016

Usnesení z jednání rady města 26. 04. 2016 1/ Rada města schválila přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2016“ k projektu s názvem „Dovybavení in...

Více

Radniční listy 12/2015

Radniční listy 12/2015 [email protected] • Distribuce: Anna Bažantová, telefon: 730 195 067, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 77...

Více

srpen 2015

srpen 2015 Bude obsahovat dlouhodobou vizi městské části (jakou chceme mít městskou část za 10 let), cíle v oblasti ekonomické, sociální, environmentální (čeho chceme dosáhnout) a opatření k jejich naplnění (...

Více