Tisková informace

Transkript

Tisková informace
Tisková informace
Pro obchodní a odborná vydavatelství
ABB po ádá druhý ro ník úsp šné sout že ABBsolvent
ABBsolvent je internetová sout ž spole nosti ABB pro studenty vybraných
technických vysokých škol.
!
&
%
&$
'
$
,
,
-
% &
(
# &$
*
!
.
( '
" $
%
&
"
)& %
) ! &
% /
% %
$
&"
%
* % "
,' )
&$
( 0
'0&
%
7
"
&'
2%(
%
89
%
&
25:
&$
/
7
3
%6
8
"% 0
&!:5=
$ 4+5 6
&'# 25:
) &$ *&
(
,
""
%
#
+ &'
"
&$
1
!
) &$ *&
(
&
(#
"#
(
/,)
0
)4
0!
'
7
(? @
*%
A0
,"
%
&,)
/
,"
4+5
0!
( =
;<<
(6 0 !
' !
# &' +25:
%
,
.
=,
25:
' %
>
) 2B
"
*%
5
,
+45
(#,
&
*( ;
!
)
$
) !* %
7
(
,)
&
(0 ! ' &
!
%!
! *(
%
"#
!
(#
,(
! &"
(#
1
%
(G
F
%
>
' "
%
%
$,(
#'
CCC ,, D ,,
'
$
%
" "
$*
'
)E
F
%
&
(% (
(
(! %
H
( (%
7
#
/
,'&
=
5
$
$
)
J
%
&
!
,
/ (& $ 0&
) &$ *& !
),%I &
@"
% (
#K "
%
&/
0') / )
%
2 + &'
*%
"(. (* $"&
'
& "
&
&
$
(
1
&
%! #
& %
!
?CCC ,,
'
"
!&
%
# %
#
""
%
,
0
% #
/ ,%% ,
$ ,)
%
1 &)
,
1%
%
!&
;
(
/ ,%
Pro více informací kontaktujte:
ABB s.r.o.:
PR&Communications
Romana Nesporova
tel.: +420 234 322 118
e-mail: [email protected]
& !
( ! !&
<
* ""
%
$&
(
/

Podobné dokumenty

Bližší informace - Development Worldwide, zs

Bližší informace - Development Worldwide, zs Logo V.I.P. partnera o rozm ru 80X80 cm umíst né na pódiu (spole nost dodá logo 10 dn p ed zahájením sout že) Reklamní spot spole nosti s vymezením asovým limitem 5 – 10 minut b hem sout že edstave...

Více

Jarní drezurní závody - Tetčice Drezura st.

Jarní drezurní závody - Tetčice Drezura st. Jarní drezurní závody - Tet ice Závod íslo: Datum: Po ádá:

Více

m-min_2012.

m-min_2012. Minimaketá ské nebe v Trnávce 4.ro ník Výsledková listina sout že kategorie minimakety M min. 1:20 Trnávka, 22.9.2012 sout ž . 571

Více

Bez názvu - 1 - Basketbal

Bez názvu - 1 - Basketbal ň e z l P !!! 30.5.2015, Nám stí Republiky !!! Pro ú astníky i diváky je zaji t n bohatý doprovodný program: vystoupení hudební skupiny ATMO music, sout ve sme ování - Slam Dunk Contest, sout e nej...

Více

Sout Žní druŽstvo muŽ SDH V˝čapy 1994 - ?

Sout Žní druŽstvo muŽ SDH V˝čapy 1994 - ? Z lo ské tém dokonalé sestavy zbylo bohužel pouze torzo a t žko se rozhoduje co dál, na dohod se sousedícím sborem SDH Mikulovice založit spole né družstvo nedošlo. Po lo ském úsp chu se zpátky na ...

Více

Deklarace

Deklarace k elektivním chirurgickým (vč. ortopedických) výkonům - CCC k imunotoleranční léčbě – CCC k profylaktickému podávání a event. domácí léčbě – CCC k akutní péči – CCC/HTC k běžné péči – CCC 2. Hemofi...

Více

Propozice 2009 zde.

Propozice 2009 zde. Snowboard park u dolní stanice lanové dráhy na Lysou horu

Více