NP7 - Naše Praha 7

Transkript

NP7 - Naše Praha 7
NAŠE PRAHA 7
• www.nasepraha7.cz
titul je součástí sítě
8/2015
Holešovice z Bubny z Bubeneč z Trój a
Josef Vojtek: Půlstoletí Kabátu?
Asi koncert na rozptylové loučce
PRAHA 7 – NÁŠ DOMOV
%XGRYD&/$66,&
-DQNRYFRYD
3UDKD±+ROHãRYLFH
WHO
UHDOLW\SOXV#UHPD[F]
www.pragueplusreality.cz
SC-350410/04
INZERCE
‡3URIHVLRQDOLWD
‡6HULy]QRVW
‡6SRNRMHQtNOLHQWL
‡5HIHUHQFH
Hrozí Veletržní
dopravní kolaps?
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 raz í
ků
e
Kotvení stavební jámy Parku
Stromovka končí životnost.
Co bude dále?
více na straně 3
Kde sledovat hokej
u piva? A jak MHD?
Přehled sportbarů. I seznamy
infolinek. Najdete v časopisu
či www.nasepraha.cz.
více na straně 14
Rozhovor na stranách 8 a 9
Diagnostické práce
Autoelektrikářské práce
Kontrola vozu - Jarní prohlídka
Olejový servis (bez materiálu)
Výměna brzdových segmentů
Příprava vozu na STK
Měření emisí benzín/diesel
Provedení STK
Seřízení geometrie
Základní servis klimatizace
Desinfekce klimatizace
Test tlumičů a brzd
Zapůjčení náhr. vozu při opravě
AUTOCENTRUM Dojáček spol. s r.o.
Bosch Car Service
U Seřadiště 65/7·101 00 Praha 10
Tel.: +420 267 216 500 / 603 832 258
[email protected] · bosch.dojacek.cz
NP7_15_0507.indd 1
700 Kč/hod.
600 Kč/hod.
80 Kč
od 339 Kč
od 950 Kč
850 Kč
475 Kč/675 Kč
850 Kč
825 Kč
960 Kč
340 Kč
99 Kč
od 300 Kč/den
SC-350242/06
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvedené ceny jsou bez DPH.
INZERCE
04.05.15 21:01
SC-350628/01
inzerce
2
NP7_15_0507.indd 2
04.05.15 21:01
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA SEDMIČCE
redaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Sedmdesát let je jeden lidský
život - dlouhá doba pro člověka, z hlediska historie však
jen krátký okamžik. Přesto,
nebo spíše právě proto je
nutné si stále připomínat,
že 70. let, kterých uběhlo od
poslední velké války v Evropě a jež naše země i přes
všechny dějinné zvraty
prožila v míru, není samozřejmostí. Přesvědčit o tom
jsme se mohli v 90. letech,
když se válčilo na Balkáně,
a ne jinak je tomu i dnes,
kdy je ohrožena celistvost
Ukrajiny. Návštěva nějaké
akce spojené s tímto kulatým
výročím by proto měla být
myslím samozřejmostí pro
každého, kdo se jen trochu
zajímá o svět kolem nás.
Grillpark
na Výstavišti
začíná s hokejem
Bubeneč - Oživení pražského Výstaviště začíná v těchto
dnech poměrně nenápadně
zprovozněním grillparku
v jeho spodní části u Bruselské cesty.
Na nevyužívané louce zde
na základě smlouvy mezi
Rozvojovými projekty Prahy
a firmou Cateringarden
vzniká Grillpark Výstaviště. Začátek této aktivity se
provozovatel rozhodl podpořit i instalací LED obrazovky,
na níž je možné sledovat
zápasy MS v ledním hokeji.
„V budoucnu bychom chtěli
grillpark oživovat i dalšími akcemi, ať sportovními,
kulturními, či sousedskými,“ prozradil své plány
Karel Chotek, jednatel firmy
Cateringarden. Na místě
bude půjčovna přenosných
grilů. Maso, sýry i zelenina
ke grilování budou na místě
k dostání.
Otevřeno bude v pondělí
až pátek od 12 do 22 hodin
a ve svátky od 10 do 22 hodin. (mas)
praha 7
Hrozí dopravě na Veletržní opravdu kolaps?
„ Stavební jáma mezi ulicemi Veletržní a Strojnická by se mohla stát zdrojem vážných
problémů pro dopravu v daném místě. Kotvám, které zajišťují stabilitu provizorního pažení
stavební jámy, totiž končí v polovině května životnost.
Martin Solar
Holešovice - Okamžitý sesuv sice nehrozí, ale
v úvahu přichází například omezení provozu
těžkých vozidel nebo zábory chodníků a jízdních pruhů.V následujících měsících by tak
bezpečnostní opatření vyvolaná nutnými úpravami mohly způsobit dopravní kolaps v přilehlé
rezidenční oblasti. V okamžiku, kdy by došlo
k uzávěře na Veletržní a Strojnické, by všechna
vozidla projížděla přilehlými ulicemi.
„Naše společnost nemá možnost z důvodu
minimalizace eventuálních škod, které by byly
uplatňovány v případě sporu s radnicí, pokračovat v plánované stavbě včetně spodní části
objektu,“ prohlásil v této souvislosti Václav
Matoušek ze společnosti Holešovický trojúhelník, která stojí za projektem Park Stromovka.
Současné vedení Prahy 7 se totiž snaží tento
projekt, respektive jeho nadzemní část zastavit.
Investor poslal na radnici dopis s výzvou k jednání o situaci.
Podle vyjádření Martina Vokuše, tiskového
mluvčího Prahy 7 však ze stavebně technického
hlediska a ani z procesních důvodů investorovi
nic nebrání dokončit řádně povolenou spodní část stavby, a tak by se zcela jednoznačně
zabránilo vzniku jakýchkoliv stavebních rizik.
Podzemní část stavby není v rozporu s nájemní
smlouvou. „Městská část Praha 7 nevidí důvod
do řešení problému soukromého subjektu
investovat své finanční, organizační a další prostředky a ani pro toto nemá oporu v předpisech.
Není možné připustit, aby prodlení v postupu
výstavby, v jejímž pokračování investorovi nic
nebrání, mělo negativní dopady na život obyvatel Prahy 7,“ uvedl Martin Vokuš.
I žáci mají své pražské fotbalové derby
Holešovice - Dva tradiční
soupeři, žáci pražské Sparty
a Slavie, se 2. května střetli
v ligovém utkání. Tentokrát
však nešlo jen o 3 ligové
body, ale oba kluby se setkaly
i proto, aby si jejich hráči
připomenuli Mezinárodní
den fotbalu a přátelství. Mladí
sparťané touto akcí započali
svou účast na sportovním
projektu Fotbalem k přátelství. Ten se v České republice
koná poprvé a v rámci něj
budou mladí hráči Sparty
reprezentovat Českou republiku na mezinárodním turnaji
v Berlíně.
Derby čestným výkopem
zahájila legenda českého
fotbalu a ligový rekordman
v počtu získaných titulů Jiří
Novotný. Před utkáním si
náramky přátelství vyměnili
nejen žáci obou týmů, ale
předali je i současným hráčům „A“ mužstva a bývalým
hráčům Sparty. (mas)
Pivní festival na Letné nakonec bude
Letná - Magistrát hl. m. Prahy
nakonec po určitém váhání
konání Českého pivního festivalu na Letné schválil, a akce
se tak bude konat v původním
termínu 7. až 23. května.
Důvodem váhání byly
nejasnosti ohledně fi nancování předchozích ročníků
festivalu. Řada dodavatelů
si totiž stěžovala, že bývalý
pořadatel neplnil své závazky
a dlužil jim částku v řádech
milionů. Vzhledem k nepřehledné situaci, způsobené
množstvím podaných žalob,
exekucí a soudních příkazů,
město pochopitelně váhalo,
zda akci záštitu a prostory
poskytnout. K organizaci letošního festivalu se přihlásila
společnost Phoenix Promotion. Její jádro tvoří tým, který
se podílel na produkci minulých ročníků. Tito lidé tedy
mají zkušenosti s organizací
festivalu, nejsou však spjati
s fi nančními machinacemi
bývalého pořadatele.
Při rozhodování nakonec převážila snaha festival
zachovat. „Mohli jsme buď
Letnou nepronajmout, a festival by tím pádem zanikl, nebo
jít do určitého rizika a plochu
pronajmout jinému pořadateli
a za velmi přísných podmínek,“ komentoval situaci
pražský radní pro správu majetku Michal Hašek. Festival je
sice magistrátem povolen, ale
pro Prahu 7 se tím nic nemění.
Pochybnosti ohledně fi nancování projektu v minulých
letech nadále trvají a záštitu
nad akcí proto v letošním roce
přebírat nebudeme,“ uvedl
Martin Vokuš, tiskový mluvčí
MČ Praha 7.
Na návštěvníky čeká
180 druhů piva, bohatý doprovodný program, živá hudba
i zajímavé workshopy. (mas)
3
NP7_15_0507.indd 3
04.05.15 21:01
praha 7
KRÁTCE ZE SEDMIČKY
Vlašínová vystavuje
v galerii Idea
Holešovice - Výstavu
Renaty Vlašínové můžete
až do 30. června navštívit
v galerii Idea (Františka
Křížka 10, Praha 7). Uvidíte
snové obrazy se smyslným
nábojem, tvorbu abstraktní
i pointilistickou, figurativní, až realistickou. Přesvědčte se sami. (mas)
Jan Kaplický jinak
Holešovice - Národní galerie v Praze představuje ve
Veletržním paláci projekt
Jan Kaplický výkresy,
který se do Prahy přesouvá
z londýnské Architectural Association Gallery.
Výstava seznamuje diváka
s Kaplického kresbami
a kolážemi, veřejnosti
méně známou součástí jeho
tvorby. Výstava potrvá do
16. června. (mas)
Dälek – temný
hip hop v Podniku
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Jaký byl Karel Čapek fotograf
Holešovice - Spisovatel Karel
Čapek byl i zdatným fotografem, o čemž se můžete
přesvědčit na výstavě v Národním technickém muzeu.
Nejznámějším Čapkovým fotografickým dílem je knížka
o psovi Dášeňce - návštěvníci
ji uvidí v 25 různých vydáních včetně originálních fotografi í, které byly pro knížku
použity.
Na výstavě jsou také k vidění dva fotoaparáty, které
Čapek používal. Návštěvníci
uvidí i originální zvětšeniny
v původních rámech, které
pocházejí z jeho vily na Vino-
hradech, nebo předměty denní
potřeby, které byly častými
objekty Čapkova fotografování.
Součástí výstavy je i promítání
dvou dokumentů o životě a díle
Karla Čapka s názvy Slovensko
bratří Čapků a Život a doba
spisovatele Karla Čapka.
V souvislosti s výstavou
vyhlašuje technické muzeum fotografickou soutěž
Jak se fotí štěně. Soutěžit
lze v kategoriích autoři do
15 let a autoři nad 15 let.
Snímky přijímá muzeum na
adrese [email protected] do
30. června. Výstava potrvá
do 26. července. (mas)
Na Výstavišti se pálily čarodějnice
Holešovice - Tradiční pálení
čarodějnic nemohlo chybět ani v Holešovicích, kde
proběhlo v areálu Výstaviště.
Na louce u Bruselské cesty
v místě, kde bude fungovat
grillpark, o němž píšeme na
jiném místě, zaplál v předvečer prvního máje táborák,
u nějž bylo možné si opéct
buřty. A na závěr pochopitelně nechybělo ani spálení
symbolu zimy, respektive zlé
čarodějnice. (mas)
Magistrát investuje do opravy parku
Bubny - Po šesti letech od
vydání svého posledního
alba se na turné vydalo hip-hopové duo z Newarku
(USA), které si říká Dälek.
V bubenském Podniku
můžete jejich koncert vidět
a slyšet 11. května. Předkapelou je jim kapela Five
Seconds To Leave z Jindřichova Hradce. Vstupné je
350 Kč. (mas)
Bubeneč - Magistrát hlavního města rozhodl o investicích
do obnovy pražských parků. Jedna z plánovaných investic
se týká i Prahy 7. V plánu je totiž oprava parku mezi ulicemi
Ovenecká a U Výstaviště. Na hlavní parkové cestě se mezi
zmíněnými ulicemi bude rekonstruovat teplovod (investorem je Pražská teplárenská), takže se v průběhu těchto prací
zároveň opraví chodníky, mobiliář, stromořadí, odvodnění
či cesty.
Při kompletní rekonstrukci bude vybudováno veřejné
osvětlení, pítka, lavičky a obnoveno bude stromořadí. Projektová dokumentace by měla vyjít na 436 tisíc korun. „Zpracovaný projekt bude sloužit jako podklad pro získání stavebního
povolení,“ sdělila k tomu radní Jana Plamínková. (mas)
O ULICÍCH SEDMIČKY
Heřmanova
Heřmanova ulice vede dnes
mezi ulicemi Milady Horákové a Veletržní dolů z Letné do
Holešovic. I ona patří k těm,
jejíž jméno se v průběhu
let nezměnilo, ale k jedné
podstatné změně přece
jenom došlo. Ulice nese
svoje jméno od roku 1888.
Pojmenována je po Heřmanu
z Bubna (+1602), českém
šlechtici, který se proslavil
svými cestami, z nichž si
přivezl například lvy. Jeho
vyobrazení můžete spatřit na domě čp. 563 v ulici
Dukelských hrdinů. Onou
změnou významnouv historii
pojmenování ulice je její výrazné prodloužení západním
směrem v roce 1904. Jde
tedy o úsek od Dukelských
hrdinů až po Kamenickou.
Tato část se totiž původně
jmenovala Na Čertoušku.
Šlo o místní název, který
připomíná fakt, že v těchto
místech byla dříve poměrně
hluboká rokle nazývaná
Čertovka. (mas)
ZA PAMÁTNÝMI STROMY: JINAN DVOULALOČNÝ V KRÁLOVSKÉ OBOŘE
Památný jinan se nachází v Bubenči v Královské oboře 70 metrů
od Místodržitelského letohrádku
za plotem v areálu bývalého
zahradnictví. K letohrádku lze
přijít například od stanice metra A Hradčanská ulicí Pod Kaštany.
Strom má statný rovný kmen
dělicí se vysoko nad zemí ve dvě
mohutné větve nesoucí korunu.
Zvláště v bezlistém stavu je
patrné, že v minulosti byla provedena obvodová redukce celé
koruny. Z dnešního pohledu není
vnímána úplně šťastně, protože
mohla být zajisté provedena
šetrněji, aby byla co nejméně
viditelná. Přesto je strom stále
výraznou dominantou. Jde o jeden
z nejstarších a největších jinanů
u nás. Jinany patří mezi rostliny
dvoudomé. Tento je samčím
exemplářem.
ZDRAVOTNÍ STAV JINANU je dobrý
a jeho stáří je odhadováno na 180 let.
Aleš Rudl, [email protected]
Strom patrně pochází z doby
první úpravy před letohrádkem
od zahradníka Fuchse z počátku
19. století. Je s největší pravděpodobností uveden v Braulově
soupisu stromů a rostlin z poloviny
19. století pod tehdy platným
jménem Salisburia adiantifolia.
Střední část dnes již nefunkčního
a pobořeného skleníku (nacházejícího se v blízkosti stromu) je
kulturní památkou a pochází z roku
1812. V té době tu byly již pěstební
plochy sloužící jako zásobní zahrada pro Královskou oboru, lidově
nazývanou Stromovka. (ar)
4
NP7_15_0507.indd 4
04.05.15 21:02
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
Záchranka: Smarty nejsou, kola nejsou,
lidi nejsou. Jsme horší než Londýn?
„ Počet pacientů záchranky
roste. Proti prvnímu kvartálu roku 2011 přibylo letos
více než 4,5 tisíce pacientů.
Od roku 2011 se počet lidí na
záchrance nezvedl.
SMARTY SE HODILY, legenda pražského maratonu Carlo Capalbo se
záchranářem pár chvil před startem
Praha – „Letos jsme požadovali o 10 záchranářů a 10 řidičů půlmaratonu v roce 2011.
do výjezdu víc, ale nebylo nám
vyhověno,“ uvedl pro Naši
Cyklohlídky zatím nebudou
Prahu ředitel pražské záObvykle od dubna jezdili záchranky Zdeněk Schwarz.
chranáři na kole. Loni ošetřili
Je nedostatek záchranářů
22 pacientů, jeden dokonce zaObecně záchranáři chybějí,
chránil tonoucího v Troji. Letos
loni záchranka přijala deset
se nasazení cyklohlídek posune
absolventů a postupně je po
do léta. Mnoho přesčasů kvůli
zacvičení pouští do terénu.
hokeji a dalšímu nebývalému
„Máme sice podstav, lidé
množství velkých akcí sebere
odcházejí do důchodu, stěhují
volné kapacity na cyklohlídky.
se, ale musíme myslet dopře„Ale nechceme to vzdát,“ řekl
du, růst počtu pacientů je stálý Schwarz.
řadu let. Lidí mám pořád stejSkončily i elektromobily
ně, proto jsem požádal Prahu
Hitem byly dva elektromobio vytvoření nových tabulkoly, které se proplétaly s jedvých míst,“ řekl Schwarz.
Oskar Kuptík
ním záchranářem centrem
města i v naprosté zácpě.
Záchranář zasáhl o mnoho
minut dřív, než na místo
dojela sanitka. Smarty byly
zapůjčené, smlouva skončila.
I když si je všichni pochvalovali, měla s nimi záchranka
problém stejný jako u cyklohlídek.
Jeden záchranář není posádka
Samostatný záchranář totiž
není považován za posádku,
a tak jeho výkon pojišťovny odmítají platit. Pokus
o změnu zákona se nezdařil,
takže služba na kole obvyklá
v mnoha evropských lokalitách jde na vrub záchranné
služby. Také proto Praha
nemá cykohlídky, záchranáře
ve smartech či třeba pochůzkáře s batohem první pomoci
v metru. „Nejen v Londýně
všechno mají, oč jsme horší?“
ptá se Zdeněk Schwarz. Mimochodem, víte, že pražská
záchranka je v celosvětových
statistikách považována za
jednu z nejlepších?
velká Praha
Miliardy omezí
dopravu
Praha – Na 235 staveb, do nichž
dá město 3,5 miliardy korun,
proběhne letos v Praze. Podstatná část se týká dopravy, další
pak kanalizace a vodovodů. Vše
se dotkne i dopravy. Například
ve Wilsonově se bude opravovat
kanalizace a provoz bude částečně omezen. Podobná opatření čekají i v Patočkově ulici,
na Evropské či Vršovické, kde
se budou upravovat tramvajové
trati. Největší investicí je oprava
Bělehradské a železniční most
v Hostivaři, který platí Správa
železniční a dopravní cesty. (tík)
Ovce, kozy a pes
patří do Prahy
Šárka/Radotín/Sedlec – V chráněných a turisticky atraktivních lokalitách narazíte až do
podzimu na kozí a ovčí stádečka
s pasákem a psy. Najdete je
v kopcích Šárky, v Podbabských a Sedleckých skalách,
Slavičím údolí, v Radotínských
skalách a na Vidouli. Zvířata
spásáním pomáhají udržovat
vzácnou vegetaci. (tík)
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/12
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
5
NP7_15_0507.indd 5
04.05.15 21:02
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Z historie Sokola Střešovice II.
„ Sokol Střešovice slaví v letošním roce 130 let od svého
založení a k této příležitosti pořádá i náležité oslavy, které
proběhnou ve dnech 22.–23. května. V krátkosti připomínáme něco z jeho historie.
Po skončení 2. světové války nastává krátké období
svobody, vyplněné nadšenou činností a propagací
sokolského hnutí. Opět se
organizovali letní tábory
i zimní lyžařská soustředění, ale hlavním úkolem byla
příprava XI. Všesokolského
sletu 1948, který se měl stát
velkolepou oslavou Sokola ve
svobodné republice. Vše ale
nakonec, jak je známo, bylo
jinak. XI. Všesokolský slet se
konal v červnu 1948 v atmosféře odporu proti totalitnímu
režimu, kdy se po únorovém
převratu již plně projevila
neslučitelnost historického
poslání Sokola a jeho demokratických a vlasteneckých
tradic s politikou vládnoucí
komunistické strany.
V Sokole Střešovice začaly
rozsáhlé čistky, akční výbor
vyloučil a zbavil funkcí patnáct
předních osobností jednoty.
V roce 1951 došlo k převzetí
zbytku zdecimované členské
základny podnikovou sokolskou jednotou včleněnou do
Stavoprojektu, kterou brzy vystřídal úředně ustavený nový
subjekt – TJ Tatran Střešovice.
Komunistický režim nakonec
v prosinci 1953 vydal zákon
o zřízení Státního výboru pro
tělovýchovu a sport, kterým
Československou obec sokolskou definitivně zlikvidoval.
Zabavil její majetek a sokolskou
ideologii označil za nepřátelskou pro stát. Sokolské ideály
však naštěstí dál přetrvávaly,
byť jen skrytě.
Svou činnost mohl Sokol obnovit až po pádu komunistické
vlády v roce 1989. Hned po
ustavujícím sjezdu České obce
sokolské, 7. ledna 1990 zahájil
Sokol Střešovice činnost,
oficiálně k datu 16. května
1990. V posledních letech má
střešovický Sokol kolem stovky členů. Aktivní jsou oddíly
předškolních dětí, zdravotního tělocviku pro seniory, čtyři
oddíly odbíjené mužů a žen
a nohejbalový oddíl mužů.
Přijďte se i vy podívat na
oslavu významného výročí
Sokola ve Střešovicích!
Kdo je větší blázen? Ten,
„ Cyklistů je v Praze vidět čím dál tím víc. Vzbuzuje
to vášně. Když padne cyklista mrtev, hned se obecně
mluví o neurvalosti řidičů. Jak ale ukázala poslední
cyklojízda Blankou, bydlí v Praze i neurvalí cyklisté.
MÓDA. Cyklooblečení vzniká i v dílnách českých designérů.
jak ukazuje tabulka. „Letos to
nevypadá dobře, dosud je na
Cyklistika ovlivňuje život v Pra- kontě 46 úrazů, z toho
ze víc, než si často uvědomuje3 vážné a už jeden smrtelný.
me. Zhoršuje policejní statistiky, Za celý loňský rok zemřeli po
ubírá (?) peníze na investice,
nehodách tři cyklisté a 18 jich
zaměstnává záchranáře…
bylo v ohrožení života,“ upozornil šéf pražské záchranky
Dá se kolo uchránit?
Zdeněk Schwarz. Ale může
Nedá. Zloději vylezou na baldát k dobrému i jiný příběh.
kon do třetího patra, kradou
Cyklohlídka pražské záchranky zachránila loni topícího se
kola ze sklepů, půd, chodeb
i na ulici. Klidu majitelům kol muže v Troji. Bohužel letos na
nedodá ani (placená) registra- jaře cyklohlídky ze záchranky
ce kola. Když ji máte, lze se ale jezdit nebudou, i když právě
alespoň dohodnout s pojišťov- na cyklotrasách v Praze měly
nou o náhradě škody. Kolo lze řadu úspěšných zásahů.
(Více na straně 5.)
zaregistrovat např. na obvodech městské policie. Přijďte
Je to šílený nápad.
osobně s kolem, občankou
a dokladem o koupi. Evidence Každý extremismus je škodlivý, což platí i u cyklistů. Za
a průkaz jsou zdarma.
šílený nápad lze považovat
Zranění cyklisté, ale i smrt
uzavření nábřeží mezi KarPražská záchranka má s cyklovými lázněmi a Národním
listy plné ruce práce. Počet
divadlem o sobotách a posléze
zranění rok od roku stoupá,
i ve všední dny a vytvořeOskar Kuptík
INZERCE
62.2/6WÓHwRYLFHOHWYHGQHFKtNYÇWQD
YVWXSSURGÇWLLGRVSÇOÄ]GDUPD
0HPRUL¼O
9¼FODYD-¼JUD
7XUQDMYHYROHMEDOH
DQRKHMEDOH
3ÓLKO¼wN\WHO
HPDLODOI#PDWI\]F]
SURYHÓHMQRVWEXGHRWHYÓHQDYØVWDYDRKLVWRULL
ÃLQQRVWLDSÔVREHQÈQDwÈMHGQRW\YH6WÓHwRYLFÈFK
]QRYXRGKDOHQÈ]UHNRQVWUXRYDQÄSDPÇWQÈGHVN\SDGOØPVRNROÔP
VSROHÃHQVNÄDY]SRPÈQNRYÄVHWN¼QÈÃOHQÔDSÓ¼WHO6RNROD
SURPÈW¼QÈKLVWRULFNÄKRPDWHUL¼OX
VSROHÃHQVNØYHÃHUVKXGERXNSRVOHFKXDWDQFL
REÃHUVWYHQÈSRFHOØGHQ]DMLwWÇQRYFHOÄPDUH¼OXVRNRORYQ\
6RNRORYQD6LEHOLRYD3UDKD7DWUDQ6WÓHwRYLFH
SC-350449/04
YS¼WHNNYÇWQD
RGGRKRGRWHYÓHQÈYØVWDY\RKLVWRULLÃLQQRVWLDSÔVREHQÈ
6RNRODYH6WÓHwRYLFÈFKSURH[NXU]HwNROQÈFKWÓÈG
RGGRKRGGÇWVNÄVSRUWRYQÈRGSROHGQHSURYHÓHMQRVW
YVRERWXNYÇWQD
od 10:00 hod. - YROHMEDORYØDQRKHMEDORYØWXUQDM
6
NP7_15_0507.indd 6
04.05.15 21:02
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
, kdo má o dvě kolečka míň, nebo o dvě kolečka víc?
MĚSTSKÉ INVESTICE DO CYKLISTIKY
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ
PLÁN
(po úpravách rozpočtu v průběhu roku)
původní výše
z toho
celkem
investiční
neinvestiční
(dle ZHMP)
prostředky
prostředky
27,8
20
20
0
33,8
36,9
36,9
0
39
46
46
0
40
67,6
52,6
15
70
73
58
15
55,8
60
30
30
65
62
37
25
15
25
10
15
40
32
25
14
45
49
30
15
45
30
15
ROK
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ní pěší a cyklistické zóny.
Zastánci uzavření nábřeží asi
netuší, že tu je i Karmelitská
ulice, když auta nepojedou po
nábřeží, objedou to Karmelitskou. Počítejte: Po Smetanově
nábřeží projede denně cca
24 tisíc vozidel, z toho cca
41 % jako tranzit. Přes Malou
Stranu je to souběžně asi
14 tisíc vozidel denně, z toho
asi 36 % tranzit. Jen dostatečně šílený politik může rozhodnout, že se nábřeží uzavře.
Bolavé místo za moc milionů
Už dlouho se hovoří o lávce
kolem Vyšehradské skály.
„Uvažuje se o nové náplavce,
která by skálu obcházela, ale
je to finančně náročné. Složitá jsou i jednání s památkáři,
zatím se nepodařilo získat
jejich souhlas. Vyšehradský
tunel není úplná překážka,
nebrání cyklistům jít skrz,
pouze není dostatečně široký
a cyklisté mají povinnost kolo
v délce asi 35 metrů vést“
sdělil Naší Praze náměstek
primátorky Petr Dolínek,
který sám holduje cyklistice.
Cyklo, auto a pěšoteroristé
Extrémistické skupiny cyklistů, automobilistů a chodců
vyjadřují jasné názory na ty
druhé. Jen my máme právo na
život…„Je to umělé vytváření
nálepek, přílišného zjednodušení, které vede pouze
k nedorozumění a umělému
vytváření nenávisti. Pokud se
někdo chová tak, že úmyslně
omezuje jiné uživatele, pak
mu ten termín patří, ale stejně
tak by šel použít na některé
řidiče vozidel nebo chodce. Já
jsem přesvědčen, že absolutní
většina cyklistů, řidičů vozidel
i chodců jsou slušní lidé, kteří
se chovají ohleduplně ke svému
okolí,“ řekl Petr Dolínek. Ne,
nezapomněli jsme na uživatele
segwayů. Ty nemá rád nikdo…
O CYKLISTICE...
Petr Dolínek
náměstek primátorky
„Pro rekreaci vytváříme cesty
mimo zatížené komunikace
a vedeme i trasy pro dojíždění
do práce méně zatíženými komunikacemi. Upozorňuji, že až
na dálnice a silnice pro motorová
vozidla jsou vozovky určeny
všem účastníkům provozu a ti
se musí navzájem respektovat.
Petr Štěpánek
starosta MČ Praha 4
„Cyklistika je pro mnohé Pražany užitečnou sportovní aktivitou i vhodným způsobem
rekreace. Osobně ji považuji za
praktický a ekologický způsob
dopravy po městě. Jezdím na
jízdním kole denně a dostanu
se s ním kamkoli, služební
automobil nepoužívám, řidiče
jsem propustil.“
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
22. května
5. června
19. června
10. července
7. srpna
4. září
18. září
4. září
2. října
16. října
30. října
13. listopadu
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: Strategic
Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 084 nebo 734 580 087, e-mail: podkla[email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud
obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu
A, nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
7
NP7_15_0507.indd 7
04.05.15 21:02
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Josef Vojtek: Půlstoletí Kabátu?
„ Desetiletí Kabát hrával koncerty pod širým nebem na Slavii či ve vysočanské aréně, přesto nejznámější akce se uskutečnily na Vypichu, kam v roce 2009 přišlo 60 a loni téměř 75 tisíc lidí – což je rekord
české kapely. O chystaném červnovém „přistání“ Kabátů na letišti v Letňanech a o tom, jestli návštěvností překoná Po čertech velkej koncert, si Naše Praha povídala s frontmanem Kabátů Pepou Vojtkem.
Jan Bělohubý
Léta jste opakovaně koncertovali na Slavii, natáčeli jste
ve vysočanské aréně při turné
Banditi di Praga, později jste
měli dvakrát Po čertech velkej
koncert na Vypichu. Tam na něj
loni v září 2014 přišlo skoro
75 tisíc lidí, což je rekord v počtu diváků na českého interpreta. Je škoda, že už nefunguje spartakiádní Strahov?
Myslím, že tu někdo prokaučoval velký stadion
na Strahově – já jsem tam byl
třeba na AC/DC nebo na Stounech. Na Strahově to bylo
opravdu pro koncerty ideální
místo. Místo obehnané zdmi,
takže jsou návštěvníci pokupě
a v okolí to nikoho neruší.
Za to, že to skončilo, by někdo
zasloužil facáka. Mohly tam
být všechny velké koncerty
a fesťáky. Mám prostě pocit,
že v Praze je hlavní problém
BANDITI DI PRAGA z roku 2010 - do letošního května poslední album Kabátů. Foto: I. Kuptík (obálka) a F. Ortmann (archiv kapely)
právě místo pro takové koncerty, myslím nejen pro naše. Bude koncert v Praze dramaDobře vím, jak to působí.
myslím Pražský výběr, Lucii
turgicky vázaný k nové desce,
Takže našim skladba pomůže. a Kabát, jak by podle vás jejich
Teď tedy plánujete plochu letikterá vychází na začátku turné A uvolní svaly, a hlavně mysl
„šampionát“ dopadl?
ště, u Výstaviště, a především
kolem poloviny května?
a soupeře rozdrtí. V rámci
No tuším z těch tří kapel
na metru...
Rozhodně ano, měl by být
chystaného MS v Praze budou po těch desetiletích existuje
Letňany jsou myslím ideální
vázaný dramaturgicky i vilidé písničku asi často slýchat. už jen Kabát. Myslím, že jsme
místo. Místo známé z výstav, je zuálně. Budeme hrát písničky Měla by dodat hráčům energii je překonali v tom, že my
tam dostatek prostoru a přede- z nového CD, ale i starý kousa chuť do hry a nám fanoušjsme prostě parta. My muziku
vším je i výborná dostupnost,
ky, který musí zaznít. Třeba
kům by měla připomínat,
děláme slovy klasiků jako
hlavně díky metru. Podle
Burlaci, Bruce Willis, Colorado že je to opravdu jen hra a že
„dobře placenou procháznašeho managementu odpadají a další – prostě dvě tři stěžejní nejde o život!
ku“. Já se samozřejmě nechci
problémy s hlukem, protože
písničky z většiny elpíček.
s nikým srovnávat, ale kapela
koncert je směrovaný ven
Líbí se vám náš hokej?
Kabát jako celek je tým.
z města a mimo obydlené plo- Budete opět končit Moderním
Podle mého je hokej oblast,
chy. Zároveň je asi 200 metrů
děvčetem?
která prostě České republice
Snažíte se spíš o umění, nebo
od místa konání stanice metra Já mám pocit, že už se toho asi ostudu nedělá. Když někdo
hrajete přirozeně to, co je
Letňany. Naše doporučení pro nezbavíme :). Už tu písničku
řekne Česko nebo i Českoslove vás?
pražské fanoušky je jednozpívám asi dvacet let. Ale
vensko, ve velké části světa se Myslím, že jsme spíš taková
značné - přijeďte metrem! Auta lidi ji opravdu očekávají jako
vybaví naše spojení s hokejem. lidová kapela. Nikdy jsme
nechte doma!
poslední skladbu při přídavsi na nic nehráli ani jsme
ku. Ovšem zároveň ví, že to
Je to formální hymna, nebo spíš v uvozovkách nevytvářeli
Máte ambice při letňanském
je opravdu písnička poslední. osobní podpora?
„umění“. Prostě jsme vždycky
koncertu na větší návštěvnost
Prostě tečka.
Není to hymna – je to prostě
hráli a zpívali to, co je v nás.
než na Vypichu?
dar kapely Kabát do šatny
Třeba i to, co jsme slyšeli něNe, myslím, že toho 23. červZveřejnili jste na vašem webu
těm klukům na bruslích. Je
kde po hospodách. Texty jsou
na přijde do Letňan tak něco
kabat.cz i promo singl z noto osobní vyjádření podpory,
často o tom, co lidi tíží, nebo
přes dvacet tisíc. Vemte si už
vého alba s názvem Brousíme
prostě kluků držíme palce.
co je naopak baví. Ostatně náš
to, že při letošním Open Air
nože, který jste věnovali české
Fakt zaslouží.
dvorní textař a baskytarista
turné 2015 máme jedenáct
hokejové reprezentaci a který
Milan Špalek píše texty navíc
koncertů ve velkých českých
zazněl i při slavnostním zahá- Když bychom srovnali hokej
velmi zpěvně a tak, že se doba moravských městech a jeden jení hokejového šampionátu.
s rockem – taky i zde jde často
ře pamatují.
na Slovensku, takže ta náCo vyjadřuje?
z pohledu fanoušků o vzájemné
vštěvnost v Praze bude menší, Doufáme, že pomůže v šatně. srovnávání celků. Když řeknu
Projevila se vaše třicetiletá
než byla na Vypichu, kam při- Psychika totiž dělá opravdu
jména tří slavných českých
souhra s Milanem Špalkem
jelo hodně mimopražských.
hodně. Svazuje nohy i ruce.
kapel posledního čtvrtstoletí,
tím, že vám jím napsané texty
8
NP7_15_0507.indd 8
04.05.15 21:02
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
Asi koncert na rozptylové loučce
víc sedí do pusy? Opakovaně
nejúspěšnější textař vyhlašovaný OSA napsal texty, které
se naučily a zpívají si je spolu
s vámi desetitisíce lidí.
Ty jeho texty jsou tak výborně napsaný, že to prostě jde
samo. Milan prostě ví, jak
mluvíme, a to je podpořeno
je mistr světa. A že je hvězda
světového formátu, což jediné
může být pravda, protože internet nemá hranice. My jsme
hranice ovšem měli a jezdili
z Teplic maximálně od Šluknova přes Varnsdorf a Chomutov
– prostě sever. Ale tam jsme si
vše objezdili a lidi nás znali.
A na naše zábavy
pak chodilo patnáct set lidí a sály
začínaly být malý.
Lidi s námi měli
osobní kontakt
a ten dělá opravdové a stálé fanoušky. Důležitý
je opravdu vztah. Prostě virtuální kontakt není opravdový,
stejně jako virtuální sex taky
není opravdovej sex! :)
Hokej Čechům
prostě ostudu nedělá!
i společným hraním a vlastně
životem víc než čtvrtstoletí
i tím, že jsme všichni z jednoho města, z Teplic.
Je rozdíl v tom, že kapely začínaly za „vašich časů“ na zábavách a tancovačkách místo
toho, aby jen pověsily své klipy
na internet a čekaly na úspěch?
Devizou kapely Kabát je to, že
si věrnost fanoušků „objezdila“. Dneska si leckdo myslí, že
když dá video na Youtube a má
tam dva tisíce zhlédnutí, že
týden dopředu a manželka
dovolenou… Já prostě jedu
vpřed. Když někdo napíše:
„Co děláš na jaře 2016?“,
tak mu řeknu: „Jak to mám
vědět?“ Já teď opravdu nevím, takže zkrátka detailně
a dlouhodobě neplánuju.
Navíc nikdy nevíte, co se
může stát. Zažíváme i stále
častěji chvíle, kdy řada našich
vrstevníků už najednou není
mezi námi a nejhorší je, když
se ani nestihnete rozloučit.
Každej zářez uvnitř v člověku
se totiž někde ukládá. V mládí
jsme jeli na doraz všichni, ale
takoví kamarádi, kteří tak žijí
dál, tak už dnes odcházejí.
Takže poslední otázka před
vaším červnovým koncertem
Dobré přirovnání, už s ohledem a vůbec letošní tour pod otevřena skladbu Frau Vogelrauch
ným nebem po více než třiceti
z Dole v dole potvrzující, že
letech hraní je logická – kde
budoucnost se nedá naplábudete hrát k půlstoletí kapely?
novat. Jak daleko ji vůbec
Za dvacet let? No jestli venku,
plánujete vy?
tak… tak možná na nějaký
Já mám pocit a je to vlastně
rozptylový loučce. Lidi si řekmůj životní styl, že neplánuju. nou: Tak pustíme a vypustíme
Osobně možná maximálně
Kabáty! :)
profil
skupina Kabát
Skupina
Kabát byla
založena
v severočeských
Teplicích
v roce 1983. Zakládajícími členy
byli baskytarista Milan Špalek
a kytarista Tomáš Krulich. Později
se ke skupině přidali bubeník Radek
Hurvajs Hurčík a zpěvák Josef
Vojtek. Jako poslední tuto sestavu
doplnil kytarista Ota Váňa. V této
sestavě kapela funguje od roku
1990 dodnes. Zlomovým bodem
byl rok 1991, kdy vyšla první řadová
deska s názvem Má ji motorovou
a v zápětí Živě. Na základě kladného ohlasu podepsala skupina exkluzivní smlouvu s Monitor/EMI. První
řadovou deskou u tohoto vydavatelství byla deska Děvky ty to znaj
a následovaly Colorado, Země plná
trpaslíků, Čert na koze jel, MegaHu,
Go satane go a Suma sumárum
(best of). Poslední tři alba Kabátů
byly Dole v dole (2003), Corrida
(2006) a Banditi di Praga (2010).
INZERCE
Nechali jsme
vyrůst sazby
Navýšené
úrokové sazby
až
Jarní akce k ročnímu účtu
Moravský Peněžní Ústav je finalista
Ceny veřejnosti Zlaté koruny 2015.
2,08
%
p.a.
• Bonifikace úrokových sazeb
• Úroková sazba až 2,08 % p.a.
• Roční garance navýšené úrokové sazby
• Vkladový účet s výpovědní dobou vkladu 12 měsíců
Navštivte nás v Praze na Senovážném náměstí 1375/19
SC-350609/01
Více na www.mpu.cz I 800 678 678
Navštivte naši pobočku na Senovážném náměstí 1375/19 v Praze
9
NP7_15_0507.indd 9
04.05.15 21:02
bydlení
Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
Ceny nemovitostí by
měly nadále růst
„ Na realitním trhu by letos i v průběhu příštího roku měl
být trendem mírný růst cen. Letos se dají očekávat největší změny na rezidenčním a kancelářském trhu, naopak
nejméně se toho dá očekávat v oblasti cestovního ruchu.
Vyplývá to ze zprávy Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN), kterou zveřejnila ve své nové publikaci
Trend Report 2015.
CHUŤ INVESTORŮ stavět v Praze nové byty, kanceláře a obchodní centra neustává, ba spíše roste. Nezbývá doufat, že obyvatelům Prahy zbude také nějaký
prostor pro život. Foto: Martin Solar
„Bude zesilovat tlak na kvalitu projektů, hlavní brzdou
rozvoje nemovitostního trhu
je přitom realitními experty
považována nestabilita české
legislativy,“ uvedla Zdenka
Klapalová, prezidentka ARTN.
Oživení domácí ekonomiky bude mít vliv i na zájem
investorů. Ten by měl být
podpořen dostupným financováním, kde především
u hypoték hrají svou významnou roli nízké úrokové
sazby. Vzhledem k tomu, že
65 % nemovitostního trhu
připadá na Prahu, ovlivňuje
situaci na trhu legislativní
problematika. „Jde zejména
o otázku jednotného povolovacího řízení, zkrácení
povolovacích lhůt, 21% sazba
DPH na pozemky a především pak vyřešení situace
s pražskými stavebními
předpisy,“ doplnila Monika
Kofroňová, výkonná manažerka ARTN.
Se zájmem o nemovitosti by
měly růst i jejich ceny. Ty by
si podle odborníků měly po
zbytek letošního roku udržovat meziroční růst kolem
3-4 %. V roce 2016 pak dále
mírně porostou na 4-5 %
meziročně. (mas)
INZERCE
Vzorkovna: Galerie Spilka nábytek, Sokolovská 377/141, Praha 8, po-pá 10-18 hod.
tel.: 776 202 232, email: [email protected], www.roysol.eu
SC-350647/01
Moderní interiérové
GYHÓH52<62/
na míru
f/nasepraha7
PRÁVNÍK ODPOVÍDÁ
Jak je to se skončením nájmu bytu
Na dotazy našich čtenářů, které se týkají problematiky nájemního
bydlení, jsme se zeptali odborníka na tuto tématiku Mgr. Zoltána Dunu.
Nový občanský zákoník mění právní úpravu výpovědi z nájmu bytu.
Značná ochrana nájemce je samozřejmostí, avšak míra této ochrany je téměř přímo úměrná požadavku, aby nájemce byl při ochraně
svých práv více aktivní než v minulosti. Výpověď bez výpovědní
lhůty je jen třešničkou na dortu.
Jako samoživitelka žiji s dítětem v nájmu, ale tento týden jsem
dostala výpověď. Nájemní smlouvu jsem neporušila. Chci se bránit. Co mohu udělat?
Pronajímatel je ve výpovědi povinen nájemce poučit o jeho právu vznést
proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, a to do 2 měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
Doporučuji tedy nejdříve zaslat námitky proti výpovědi přímo
pronajímateli a uvést skutečnosti a argumenty, proč je výpovědní
důvod uvedený ve výpovědi irelevantní. Dále musíte plnit všechny
ostatní povinnosti, které z nájemního vztahu plynou (platit nájemné, zálohy na služby apod.), a několik dní vyčkat.
Každopádně tyto námitky či jiné vysvětlování situace nemají žádný
vliv na běh dvouměsíční lhůty, a pokud nepodáte do dvou měsíců
žalobu u soudu, stane se výpověď platnou.
Pronajímám byt cizincům, ale ti mi už tři měsíce neplatí nájem.
Předal jsem jim výpověď s určeným datem vystěhování. Ale oni se
vystěhovat nechtějí. Mohu použít násilí?
Bylo by vhodné v nejbližších dnech podat žalobu na vyklizení
a následně podat návrh na výkon rozhodnutí. Soudní rozhodnutí sice
bude trvat několik měsíců a s velkou pravděpodobností bude narůstat i dluh na nájemném, ale použití násilí není správným řešením.
Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Majitel mi chce dát výpověď a byt prodat. Mám nějakou šanci?
Z tohoto důvodu vám pronajímatel výpověď dát nemůže. Výpovědní důvody jsou dány v ustanoveních § 2288 a § 2291 nového
občanského zákoníku. Může však byt prodat i se závazkem nájemní smlouvy. Vaše stávající smlouva tedy bude nadále v platnosti,
jelikož nový vlastník vstoupí do postavení pronajímatele přímo ze
zákona (není zapotřebí uzavírat novou nájemní smlouvu). Změny
v novém občanském zákoníku jsou však tak zásadní v nájemním
právu, že lze jen doporučit dohodnout se s novým pronajímatelem
například na dodatku k nájemní smlouvě.
Jsme studenti a pronajímatel nám chce jednostranně zvýšit nájemné o cca 10 %. Prý pokud nepodepíšeme dodatek k nájemní smlouvě, dá nám výpověď.
Pokud s návrhem pronajímatele týkajícím se zvýšení nájemného nesouhlasíte, můžete (ale nemusíte) ve lhůtě dvou měsíců
pronajímateli sdělit nesouhlas se zvýšením nájemného. Pak je
pronajímatel oprávněn ve lhůtě dalších třech měsíců navrhnout,
aby výši nájemného určil soud. Soud o výši nájemného rozhodne
zpětně ke dni podání žaloby (což pro vás může znamenat doplatit
část nájemného za několik měsíců). Soud rozhodne o nájemném
do výše, která je v místě a čase obvyklá. Důležité je také si říci, že
naopak i nájemce může požadovat snížení nájemného v intencích
shora uvedených.
Díky autonomii vůle a smluvní volnosti může být dohoda obsažená v nájemní smlouvě trochu jiná. Ale jasná pravidla nájemního
vztahu jsou stěžejní, a proto popřípadě doporučuji stávající nájemní
smlouvu revidovat předtím, než nastane problém. Zaměřme se na
prevenci v právu. Mgr. Zoltán Duna, [email protected]
10
NP7_15_0507.indd 10
04.05.15 21:02
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
I nočník může být
muzejním exponátem
Že i nočník si můžete prohlížet ve vitrínce muzea, se
můžete jít přesvědčit do Vyšehradské ulice. Zde totiž sídlí
muzeum, které se na tento
veskrze praktický předmět
denní potřeby našich předků
specializuje.
Muzeum, které původně
sídlilo v tvrzi Třebotov na
východ od Prahy, nabízí ve
svých sbírkách zhruba
2 000 exponátů a je největší
svého druhu na světě. Dozvíte se zde něco z historie vývoje nočníků a toalet, jejich
výroby a užití. Na vlastní oči
uvidíte, jak vypadá nočník
vyrobený pro Napoleona Bo-
naparte či nočník z Lincolnovy ložnice Bílého domu nebo
z Titanicu (jen plul na jiné
lodi stejné společnosti White
Star Line).
Součástí expozice je i literatura, články z tisku a internetu, pohlednice, obrazy a další
kuriozity, jako například
splachovadla, toaletní papíry
a miniatury, kdy ta nejmenší
měří pouze 1 mm a je součástí
toaletního křesílka – stříbrného přívěsku na řetízek.
K vidění jsou i miniatury
záchodů, které mají rozličné
funkce (např. zapalovače,
ořezávátka, popelníky, zrcátka, vázy i slánky), toaletní
truhlice, křesla, židle a taburetky či cestovní toaletní
truhly. (mas)
info
Kde: Muzeum historických nočníků
a toalet, Vyšehradská 12, Praha 2
Kdy: pondělí zavřeno, úterý–neděle
10:00–18:00
Cena: 150 Kč, snížená 100 Kč
bydlení
Co vám řeknou ekoznačky
„ Při vybavování bytu elektrickými spotřebiči hraje důležitou
roli při rozhodování o tom, jaký typ zařízení, několik faktorů.
Kromě ceny, designu a užitné hodnoty je dnes pro řadu zákazníku důležitá i otázka úspornosti a ekologické šetrnosti.
Mnohé výrobky, které si
můžeme pořídit do bytu, dnes
na sobě nesou štítek hlásící, že
jde o produkt, který je šetrný
k životnímu prostředí a ohleduplný k lidskému zdraví.
Může jít přitom o značku
tuzemskou stejně jako evropskou či obecně zahraniční.
Aby výrobek takovou značku
získal, musí splňovat celou řadu
jasně specifikovaných požadavků a jeho kvalita musí odpovídat
normám a zákonným i speciálním ekologickým kritériím.
K získání značky vede tedy
cesta přes komplexní systém
hodnocení, které definují odborníci pověření národními ministerstvy či agenturami nebo
Evropskou komisí pro životní
prostředí. Systém kritérií přitom
prochází soustavnou obměnou
reagující na vývoj legislativy
i aktuální environmentální
vědecké poznatky.
V tuzemských obchodech se
můžeme setkat nejčastěji s tě-
mito ekoznačkami: ekologicky
šetrný výrobek, ekologicky šetrná služba, dále s unijní značkou
EU Ecolabel (má znak květiny),
s německou ekoznačkou Modrý
anděl (Der Blaue Engel), skandinávským označením Severská
labuť (Nordic Svan) nebo slovenským označením Environmentálně vhodný produkt.
Pro zákazníky je trochu
matoucí, že vzhledem k malé
podpoře státu na propagaci
značky se ne všichni výrobci
snaží příslušné označení pro
své výrobky získat, a tím pádem se může stát, že i výrobek
bez ekoznačky může splňovat
všechna přísná kritéria ekologicky šetrného produktu.
Při hledání toho správného
výrobku pak můžeme narazit
i na celou řadu dalších značení
a certifikátů, které s ekologií či šetrností nemusí mít
prakticky nic společného, což
ještě více komplikuje situaci
na trhu. (mas)
INZERCE
3ĢHG
3R
-DNSĢLSUDYLWQHPRYLWRVWQDSURGHM"
.UiVQìGRPRYVHSURGiOpSH
3ĢHG
3R
3ĢHG
3R
3ĢHG
3R
&K\VWiWHSURGDWþLSURQDMPRXWYiãGĤPQHERE\W"-HSRWĜHEDGRGUåHWQČNROLN
]iVDG7RXSUYQtMHEH]HVSRUXþLVWRWDDSURYHGHQêJHQHUiOQt~NOLG3URGiYDWE\W
MDNRRGSDGQtVNODGLãWČQHQtYĤEHFGREUêQiSDG2SURGHMLDOHUR]KRGXMtLGDOãt
GUREQRVWL3RNXGPiWHYNXFK\QLQČNROLNQHY]KOHGQêFKVNYUQSĜtPRQDGVSRUiNHPYHONêGRMHPQDNXSXMtFtWRQHXGČOi2RWĜtVNDQpPQiE\WNXQHERUR]ELWpP
VWROXDQLQHPOXYČ'DOãtPNDPHQHP~UD]XEêYiGČWVNêSRNRMNWHUêSĜLUR]HQČ
QHVHKLVWRULFNpQiVOHGN\WRKRMDNYDãHGČWLY\UĤVWDO\„To, co pro vás znamená
NXVKLVWRULHDSRMtVHVSĜtMHPQêPLY]SRPtQNDPLQDPLQXORVWWRSRWHQFLiOQtP
]iMHPFĤPRNRXSLEXGHXUþLWČYDGLW1DNRQHFWRPĤåHUR]KRGQRXWRWRPåH
VHUDGČMLSRRKOpGQRXSRMLQpQHPRYLWRVWL³8åPQRKHPPpQČOLGtDOHQDSDGQH
åH~SOQČVWHMQČVQDGQRPĤåHGRMHP]ND]LW]DKUDGD]DSODYHQiOLVWtP]RNROQtFK
VWURPĤþL]DEDKQČQêYMH]GGRJDUiåH3UREOpPMHVDPR]ĜHMPČYWRPåHQD
VYRMHE\GOHQtVHGtYiWHRþLPDNWHUpMVRXQDWDNRYêVWDY]Y\NOp-HWČåNpYåtW
VHGRUROHNXSXMtFtFKDYLGČWYDãHGRVDYDGQtE\GOHQtÄ]MLQpSHUVSHNWLY\³3URWR
QDãHUHDOLWQtNDQFHOiĜQDEt]tVSHFLDOL]RYDQRXVOXåEXNWHUpVHĜtNi+20(67$*,1*-GHRVRXERURSDWĜHQtNWHUpMHGQRGXãHĜHþHQRSRPRKRXYDãHE\GOHQt
XSUDYLWWDNDE\VHYQČPSRWHQFLiOQt]iMHPFHFtWLOFRQHMOpSH0QRKG\VWDþt
MHQQDSURVWRGUREQp]iVDK\GRLQWHULpUXMDNRQDSĜtNODGRGVWUDQČQtURGLQQêFK
IRWRJUD¿tþLMHKRY\PDORYiQt9QČNWHUêFKSĜtSDGHFKMHDOHQXWQêYČWãt]iVDK
Ä0DMLWHOĤYRVREQtYNXVMHYGREČSURGHMHVStãHQDãNRGX=E\WXVHVWiYiSURGXNWNWHUêVHPXVtOtELWYãHP³3ĜLWRPKRPHVWDJLQJGRNiåHQHMHQYDãHE\GOHQt
SĜLSUDYLWSURQDEtGNXDOH]iURYHĖSURND]DWHOQČ]U\FKOXMHGREXSURGHMHQHPRYLWRVWLD]Y\ãXMHMHMtWUåQtFHQX
9tFHWLSĪQDZZZSUDJXHSOXVUHDOLW\F]
SC-350646/01
RE/MAX REALITY Plus+
Jankovcova 1037, Praha 7
Holešovice, 170 00
tel.: 725 293 500
11
NP7_15_0507.indd 11
04.05.15 21:02
kultura /volný čas Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
TIP NA VÝLET
Poznejte
Olšanské hřbitovy
I chůzí můžete pomoci
pohřešovaným dětem
„ Na 25. května připadá Mezinárodní den ztracených dětí. Poprvé se konal v roce 1983 na památku šestiletého Etana Patze,
který zmizel 25. května 1979 v New Yorku na cestě do školy
a nikdy se nenašel. I v Česku si tento den lidé připomínají. Už třetí
ročník pochodu pro pohřešované děti proběhne 23. května.
ka, kam by měl pochod dorazit
kolem 14.30 hodin. Na místě
Praha - Sraz účastníků pocho- již bude od 12 hodin probíhat
du bude v sobotu 23. května ve program pro děti i rodiče za
12 hodin na náměstí Repubdoprovodu kapel. Plánovaný
liky. Pochod odstartuje ve
konec akce je v 19 hodin.
13 hodin. Trasa pochodu měří
„Cílem pochodu je přenecelých pět kilometrů. Podevším zviditelnit citlivou
vede z náměstí Republiky přes problematiku ztracených –
Staroměstské náměstí, Čechův pohřešovaných dětí u široké
most a Letenské sady do Stro- veřejnosti, protože i nás se tato
movky k restauraci Šlechtovproblematika týká. I v České
republice se děti ztrácejí, každým rokem se pohřešuje více
jak pět tisíc dětí a mladistvých. Chceme připomenout
všechny děti, které se z různých důvodů nemohly vrátit
ke svým rodinám do bezpečí
domova,“ vysvětlila Kateřina
Váchová, tajemnice nadačního
fond Ztracené děti.
Petra Ďurčíková
Vydejte se 22. května na vycházku s hřbitovní tematikou.
Sraz je v 17 hodin u pravoslavného kostela v ulici Jana
Želivského – rozkryjete jeho
historii i architektonické
předobrazy a budete se věnovat také čestným vojenským pohřebištím v blízkém
okolí. Cestou k nové obřadní
síni projdete kolem několika
sochařsky pozoruhodných
náhrobků, mimo jiné od
zakladatele české moderní
architektury Jana Kotěry.
Akce je zdarma. (pet)
Dny české a slovenské
Umělecké besedy na Vyšehradě
RECEPT
Pikantní pomazánka
se sýrem gouda
Suroviny: 230 g majonézy,
120 g sýru gouda, 110 g taveného sýra, 4 stroužky česneku,
feferonky dle chuti, sůl
Postup:
Sýr gouda
nastrouháme na
struhadle
nahrubo.
V misce rozšleháme dohladka
majonézu s taveným sýrem
a utřeným česnekem. Postupně
přimícháme nastrouhaný sýr
gouda a dochutíme feferonkami
a solí dle chuti. Pro zvýraznění
chuti necháme pomazánku
před podáváním alespoň 30 minut v lednici rozležet.
Autorem receptu je Petr Říha,
jednatel společnosti
Lahůdky-Palma.
www.lahudky-palma.cz
KRÁTCE Z KULTURY
Praha se promění v Bretaň
Praha 2 - První ročník Vyšehradských dnů Umělecké besedy
proběhne od pátku 15. května do neděle 17. května. Účast na
slavnostním zahájení přislíbil kardinál Dominik Duka. V podvečer se pak uskuteční zádušní mše za členy Umělecké besedy,
kteří jsou pochováni na zdejším Slavíně. Během programu se ve
Starém purkrabství představí i Jiří Suchý, bratři Ebenovi, sochaři Olbram Zoubek a Jozef Jankovič, grafička Květa Fulierová
a výtvarník Svatopluk Klimeš. Navíc se návštěvníci mohou těšit
na besedy s autorem Toulek českou minulostí Petrem Horou Hořejšem, dramatikem a spisovatelem Jiřím Stránským, písničkářem a básníkem Jiřím Dědečkem či se spisovatelem Antonínem
Bajajou. Po všechny dny nebude chybět ani bohatý hudební
program. Jako bonus pořadatelé připravili společně se Svatoborem procházku Slavínem po místech posledního odpočinku
některých představitelů Umělecké besedy. (pet)
Praha – Na třech místech – náplavka, Stromovka, Kampa –
proběhnou mezi 12. a 16. květnem Slavnosti Bretaně. Čekají
vás čtyři večery s bretaňskou kulturou a závěrečná veselice
se živou muzikou, cidrem a palačinkami. Podrobnosti najdete na facebookovém profi lu Mořevkomoře 2015. (pet)
Vltava plná gondol a světel
Praha 1 - Už posedmé v novodobé historii Prahy se uskuteční Svatojánské slavnosti Navalis. V předvečer svátku
Svatého Jana Nepomuckého – 15. května, se koná mše,
procesí a barokní vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu. Každoročně do Prahy na tuto slavnost přijíždějí
benátští gondoliéři. Vodní barokní koncert začne přímo na
Vltavě ve 21 hodin. (pet)
INZERCE
Turné k příležitosti 70. výročí
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 7?
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
HOSTÉ: HELENA VONDRÁČKOVÁ A MICHAELA NOSKOVÁ
17. 10. 2015 PRAHA Tipsport arena
Zavolejte nám a my to zařídíme!
příští číslo vychází 22. 5. 2015
SC-341500/52
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
SC-350198/01
tel.: 773 161 747
12
NP7_15_0507.indd 12
04.05.15 21:02
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
OTEVÍRÁ 2016 V PRAZE NA
ČERNÉM MOSTĚ NOVÝ OBCHODNÍ DŮM!
HLEDÁME VEDOUCÍ PRACOVNÍKY
HLEDÁME ZAMĚSTNANCE DO VEDOUCÍCH POZIC V OBLASTI
PRODEJE, GASTRONOMIE, LOGISTIKY A ADMINISTRATIVY.
X X X L CE
AN
H
C
B
JO
ING
T
S
A
C
15
21. 5.
XXXLutz expanduje a otevírá v roce 2016 nový obchodní dům s nábytkem na Černém mostě v Praze a nabízí zajímavé pracovní
příležitosti v oblasti vedení nové pobočky. Profesionálové v oboru prodeje, gastronomie a logistiky mají možnosti být od začátku
u toho. Nabízíme rozsáhlý vzdělávací program, abyste do naší mezinárodně expandující firmy vstoupili úspěšně a získali atraktivní
a dobře placené pracovní místo s možností dalšího rozvoje. Navštivte nás 21.5.2015 na castingu pracovních příležitostí. Na místě
budete mít možnost se přímo informovat a ucházet se o zajímavé pozice.
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE V PRODEJI, GASTRONOMII,
LOGISTICE A ADMINISTRATIVĚ!
» Vedoucí obchodního domu
» Vedoucí prodeje nábytku
» Vedoucí prodeje bytových doplňků
» Administrativní pracovníky s NJ
» Vedoucí oddělení předsíní/kanc. nábytku
» Vedoucí oddělení domácích potřeb
» Vedoucí oddělení baby
» Vedoucí oddělení lamp
» Vedoucí oddělení obývacích pokojů
» Vedoucí oddělení koberců a podlah
» Vedoucí oddělení ložnic
» Vedoucí oddělení záclon a závěsů
» Vedoucí oddělení malého nábytku
» Vedoucí oddělení bytového textilu
» Vedoucí oddělení kuchyní
» Vedoucí oddělení koupelen
» Vedoucí restaurace servisu/kuchyně
» Vedoucí skladu
Zaujala Vás naše nabídka skvělé pracovní příležitosti? Chcete se dozvědět více nejen o nabízených pracovních pozicích? Pokud ANO,
zašlete nám svůj životopis na e-mail: [email protected]
nebo poštou na adresu Nárožní 1390/4, 158 00 Praha5 k rukám asistentky jednatele, tel 230200227. Obdržíte od nás pozvánku
13
na „Casting“, který se uskuteční dne 21.05.2015 od 13:00 do 18:00 h v hotelu STEP, Malletova 1141, Praha 9.
NP7_15_0507.indd 13
SC-350624/01
Požadujeme:
Očekáváme profesní zkušenosti, radost z práce z kontaktu se zákazníky, týmového ducha
a časovou flexibilitu (práce také o víkendu). Znalost německého jazyka velkou výhodou.
04.05.15 21:02
servis
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Praha žije hokejem. Magistrát Kde sledovat mistrovství?
zřídil informační linky
Pokud nepatříte k těm, kteří se vydají sledovat mistrovství
světa v ledním hokeji přímo naživo, vydejte se do hospody.
Řada z nich nabízí možnost sledovat zápasy na plátně. (pet)
„ Magistrát, dopravní podnik, ztráty a nálezy a fanzóna –
zřídily informační linky pro hokejové fandy. Kam a kdy volat?
Magistrát zřídil v souvislosti
s konáním mistrovství světa
v ledním hokeji českojazyčnou informační linku
800 100 991. Ta poskytuje
informace k dopravním
opatřením, bezpečnosti a zajištění běžného chodu života
v hlavním městě. Linka funguje ve všední hrací dny od
15 do 23 hodin, o víkendech
od 11 do 23 hodin.
Informace k městské
hromadné dopravě zjistíte na
telefonním čísle 296 191 817.
Podrobnosti k hokejovým
utkáním, zajišťování vstupenek, programu oficiální
fanzóny a podobně získáte na
čísle 1188. Ztráty a nálezy je
možné řešit prostřednictvím
linky 224 235 085.
Hooters
Vodičkova 12/5
www.hooters.cz
602 799 222
LaPantera
Milíčova 413/1
www.lapantera.cz
603 293 107
Hokejka
Breitcetlova 771/6 www.restauracehokejka.cz 734 448 307
U Sporťáka
Moskevská 95/45
Valcha
Strojnická 568/25 www.valcha-holesovice.cz 220 801 686
7. 5. Stanislav, 9. 5. Ctibor, 10. 5. Blažena, 11. 5. Svatava, 12. 5. Pankrác, 13. 5. Servác, 14. 5. Bonifác, 15. 5. Žofie, 16. 5. Přemysl,
17. 5. Aneta, 18. 5. Nataša, 19. 5. Ivo, 20. 5. Zbyšek, 21. 5. Monika.
Nuselská 513/76
Na Květnici
Na Květnici 700/1a www.nakvetnici.cz
722 032 033
• !! Odvoz starého nábytku na
skládku.!! Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056
• Pobyt v Posázaví - 4 lůž.chaty
s kuchyňkou,480 Kč/chata/noc,
www.kacov-zabka.cz 737 367 809
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání byt.jader i s odvozem
na skládku za 5900 Kč. Odkup
funkčního nářadí, sport.
774 609 919
Trojský vrch
Olštýnská 607/1
www.trojsky-vrch.cz
775 223 667
Bar U Sama
Mukařovského 5
www.usama.cz
251 116 050
www.cafe-traverza.cz
606 335 289
PORADNA
řádková inzerce
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
•
• Koupím poštovní známky,
INZERCE
starší pohledy a dopisy. Přijedu.
Tel.: 606 286 629
•
www.nazavisti.cz
775 699 424
Na Závisti
Café Traverza Technická 2710
SVÁTKY
www.usportaka.cz
potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227
Hypotéky od 1,69% p.a. Porovnání
všech bank v ČR. Tablet ZDARMA.
Více na www.hyporada.cz
Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo
kk v Praze blízko MHD. Přímo od
majitele. Tel: 604 617 788.
• Nabízíme veškeré stěhovací a vyklízecí
služby. Patra bez příplatků, KM po
Praze zdarma, férové ceny. Využijte
bezplatnou a nezávaznou návštěvu
technika. Volejte 727 943 233
opravy pak provádí pronajímatel.
V případě, že dojde k poškození
pronajaté věci, oznámí to nájemce neprodleně pronajímateli,
který má povinnost v přiměřené
době závadu odstranit na své
náklady. Pokud pronajímatel
opravu neprovede, může závadu
odstranit nájemce. Ten pak může
žádat náhradu nákladů, popřípadě slevu z nájemného.
Vnučka bydlí v podnájmu
a součástí bytu je i myčka nádobí.
Ta ale přestala fungovat. Kdo má
hradit náklady na opravu?
Myčka a jiné spotřebiče jsou
součástí inventáře pronajatého
bytu a činí součást nájmu. Běžnou údržbu a drobné opravy věci
po dobu nájmu provádí nájemce.
Pokud se v případě myčky
bude jednat o drobnou opravu,
bude ji muset uhradit vnučka.
Ostatní údržbu věci a případné
Jiří Hartmann z advokátní kanceláře
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři
Potřebujete i vy s něčím poradit?
Posílejte své dotazy na [email protected]
INZERCE
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
• STROPNÍ SUŠÁK PRÁDLA.
Prádlo se snadno vytáhne ke
stropu a nepřekáží. Montáž
tel.: 602 273 584
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
• Formulář pro podání inzerátu
najdete na www.nasepraha4.cz/
inzerce. Cena inzerátu je od 140 Kč.
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-341711/07
Petra Ďurčíková
vybrané sportbary
SC-350212/06
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
SC-341925/05
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
SC-350062/08
SC-350169/05
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
f/nasepraha7
14
NP7_15_0507.indd 14
04.05.15 21:02
Praktický servis na www.nasepraha.cz
9.– 10. 5.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
16.– 17. 5.
Tmavomodrý svět
Svět nic neví
Anglický pacient
SO 9. 5. / ČT1 / 20:00
NE 10. 5. / ČT2 / 22:10
SO 16. 5. / ČT2 / 20:00
NE 17. 5. / Prima / 20:15
Ctižádostivý úředník pojišťovny
Tomáš Jakl si chce zajistit
pohodlný život, a proto se ožení
s Violou, jejíž otec zbohatl
z obchodu s jihoafrickými
diamanty. Navíc vstoupí do
nacistické strany...
Hlavní roli ztvárnil
75%
Emil Horváth ml.
Těžce zraněný „anglický“ pacient
(nazývaný tak proto, že byl
v hořícím britském letadle) ztratil
paměť. Postupně však začne
znetvořený muž své ošetřovatelce
Haně tvrdit, že se jmenuje
Lászlo de Almásy a vybavuje si
události, jež se určitým způsobem
prolínají s jejím osudem. Ve filmu,
který získal devět sošek Oscarů,
hrají R. Fiennes, J. Binocheová,
W. Dafoe aj.
Anglický král Jindřich VIII. má
dost své španělské manželky
Kateřiny, která mu nedokázala
dát syna. Svou přízeň věnuje půvabné Mary Boleynové. Ta má
však sestru Annu, která netouží
být milenkou krále, ale chce se
stát královnou Anglie.
Rodinné zájmy
15. 5.
STŘEDA
13. 5.
ŽIVOTOPISNÝ
HOROR
Železný
Schwarzenegger
Konec světa
ST 13. 5. / ČT2 / 22:25
V New Yorku se 28. prosince
1999 po nevysvětlitelné havárii
kanalizace objeví Satan, který
se musí spojit s dívkou Kristýnou a před začátkem nového
roku s ní zplodit dítě…
V hlavní roli A. Schwarzenegger.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Film o kulturistické kariéře
A. Schwarzeneggera, při níž
získal ceny, o kterých jiní jen
sní: titul Mr. Europe, Mr. Universe (5x) a Mr. Olympia (7x).
POHÁDKA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Dešťová víla
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8IIII
ST 13. 5. / Nova / 22:35
proto rozhodne lidi potrestat.
Hrají: V. Kerekes, L. Vlasáková, M. Donutil aj.
PÁTEK
PÁ 15. 5. / ČT1 / 20:00
Bohatý sedlák Lakota a jemu
podobní myslí jen na majetek.
Jeho syn Ondra miluje chudou
Květu, ale Lakota ho nutí do
sňatku s bohatou dědičkou
pivovaru. A stejně chamtivě se
chovají i jiní boháči. Slunce se
75%
Je třeba zabít Sekala
NE 17. 5. / Nova / 22:40
V roce 1943 se ve vsi Lakotice na
Hané sice neválčí, ale statkáři žijí
ve strachu z nemanželského syna
jednoho z nich. Sekal je krutý
a plný nenávisti. Udává sedláky
ze zločinů proti Říši a za
odměnu dostává jejich
80%
majetky. V titulní roli
polský herec B. Linda.
TRAGIKOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Hřbitov pro cizince
ÚT 19. 5. / ČT2 / 21:40
85%
Řeka Berounka a zážitky ze
šťastného dětství, tak začíná
poetický film režiséra Karla
Kachyni na motivy povídek
Oty Pavla. Rybaření malý kluk,
kterému říkají Prdelka, miluje
díky tatínkovi a převozníku
ÚTERÝ
ÚTERÝ
ÚT 12. 5. / ČT1 / 20:55
19. 5.
Zlatí úhoři
Proškovi. To také pomáhá
jemu i mamince přežít, když
tatínek a starší bratři musí do
koncentračního tábora....
80%
20. 5.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Francouzský kimifilm vypráví
o policejním kapitánovi, který
jede s manželkou Valérií a synem
na dovolenou a doufá, že se tam
jejich manželství zase dá
dohromady. Cestou však
nabourají a při odtahování auta
Valérie beze stopy zmizí…
sám sebe v utkání s násilím
i o právu na zachování lidské
paměti. V hlavních rolích
televizního filmu z roku 1990
J. Bartoška a J. Dvořák.
Drama dvou kamarádů, kteří
za války bojovali jako letci
v řadách proslavené RAF
v Anglii. Po návratu domů
se dočkali hen velkého
nevděku. Je to příběh o síle
přátelství, odvaze překročit
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Velká sázka
o malé pivo
85%
tisíc dolarů jako zálohu na odprodej „jeho“ hradu, který zdědil po aristokratických předcích… V hlavní roli Oldřich
Kaiser.
90%
ST 20. 5. / ČT1 / 21:40
STŘEDA
DRAMA
NE 10. 5. / Prima / 22:10
22. 5.
12. 5.
O přátelství, hrdinství a láskách
českých stíhacích pilotů, kteří ve
službách Královského britského
letectva (RAF) bojovali proti
Hitlerovu Německu za osvobození
Československa. Hlavním hrdinou
filmu režiséra Jana Svěráka je
pilot František Sláma v podání
Ondřeje Vetchého.
PÁTEK
80%
Králova přízeň
Josef Jelínek, zvaný Harry, se
do povědomí veřejnosti zapsal
oslnivou dráhou podvodníka
mezinárodního formátu. Akce
Karlštejn mu vynesla třicet
POHÁDKA
ANIMOVANÝ
Kouzla králů
Dona ledová 4
PÁ 22. 5. / ČT 1 / 20:00
PÁ 22. 5. / Prima / 20:15
Královna ohně usiluje
o vzácný šperk, rubínové
srdce, které má král Dobromil
a jež jeho zemi zajišťuje věčný
mír. Aby ho získala, začaruje
jeho dceru Marianu do
ohnivého plamene…
Další příběhy známých hrdinů
z dob, kdy na Zemi vládl
věčný led. Poprask tentokrát
způsobí veverčák Scrat, který
si zasadí žalud a kvůli tomu
dojde k posunu zemských
desek a oddělení kontinentů.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
80%
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • Šéfredaktor: Jan Bělohubý, odpovědný redaktor: Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Tomáš Rittenauer
tel.: 603 434 519, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel.: 605 292 899;
e-mail: [email protected] • Náklad 13 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Vychází 7. 5. 2015 • MK ČR E 21857
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
NP7_15_0507.indd 15
04.05.15 21:02
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
'REUØGHQU¼GDE\FK9¼PSRGÇNRYDOD]DSRGVWDWQÄ]OHSwHQÈPØFKSRK\ERYØFKVFKRSQRVWÈWU¼SLO\PQH
EROHVWLNROHQN\ÃOÈDUDPHQ=NXVLODMVHPWHG\Y¼wSURGXNWDEÇKHPX{ÈY¼QÈMHGQRKREDOHQÈPLQHU¼OÔMVHP
QDWRPSRGVWDWQÇOÄSH8{VHdQHEHOK¼PqDOH&+2'¨0'QHVMVHPVLXY¼V]DNRXSLODGDOwÈGYÇSOHFKRYN\
0DULH+LOPHURY¼3UDKD
9HONÄGÈN\
'REUØGHQMVHPURÃQÈN0RMHWHWDPLREMHGQDODYDwHPLQHU¼O\7USÇODMVHPÕQDYRX]¼YUDWÇPLSDGDO\
PLKRGQÇYODV\1HYÈPMDNGORXKRPLQHU¼O\EHUXÓHNODE\FK{HQÇMDNØWHQPÇVÈFWREXGH3UYQÈ]PÇQXMVHP
YLGÇODQDVYÄPKÓHEHQX8{QHY\ÃHV¼Y¼PFKXP¼ÃHYODVÔDQHP¼PMHSRFHOÄPE\WÇ1DYÈFVHQHFÈWÈPWDN
XQDYHQ¼L]¼YUDWÇVH]OHSwLO\3O¼QXMLWÇKRWHQVWYÈWDN{HXUÃLWÇEXGXSRNUDÃRYDWG¼OH0LQHU¼O\EHUHLPRMH
7HUH]D/HQJ¼ORY¼%UQR
PDPLQNDDMHVSRNRMHQ¼0RFGÇNXML0ÔMSÓÈVSÇYHNPÔ{HWH]YHÓHMQLW
0LQHU¼O\X{ÈY¼PRGURNX3UDYLGHOQÄNRQWURO\XOÄNDÓHPLSRWYUGLO\VWDELOL]DFLNUHYQÈKRWODNXQDNWHUØVH
OÄÃÈP7DN\N\ÃHOQÈNORXEPÇSÓHVWDOEROHW9ÓHOHGRSRUXÃXMLSOHzRYØNUÄP]KRWRYHQØVPÈFK¼QÈPPLQHU¼OÔDNUÄ
5XGROI+XGHF5\FKYDOG
PXQLYHD3OHzMHMHPQ¼DYO¼ÃQ¼0LQHU¼O\ML{EHUXND{GRGHQQÇDXWRPDWLFN\
-HPLOHWPÇOMVHPUR]ELWØNORXED]ORPHQRXKROHQQÈNRVWQDSUDYÄQR]H7USÇOMVHPYHONØPLEROHVWPL
NWHUÄ]DÃDO\RGH]QÈYDWNG\{MVHPYORÍVNÄPURFH]DÃDOX{ÈYDWYDwHPLQHU¼O\DÃHN¼PGDOwÈ]OHSwHQÈ3URVÈP
.DUHO2VWUØ£HVNÄ%XGÇMRYLFH
R]DVO¼QÈGDOwÈKREDOHQÈ
'REUØGHQSÓHGWØGQ\MVHP]DÃDODX{ÈYDW6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\RGY¼V'ORXKÄURN\PÇWU¼SLO\NÓHÃHYQR
K¼FKLYUXN¼FK{HVHPLSUVW\ÕSOQÇ]NURXWLO\9QRFLPÇWREXGLOR&RX{ÈY¼PPLQHU¼O\NÓHÃHÕSOQÇ]PL]HO\
6W¼OHMVHPVLNXSRYDODYOÄN¼UQÇY¼SQÈNKRÓÃÈN]LQHNDOHQHSRPRKORWR-VHPYHOLFHU¼GD{HMVHPQDY¼V
%RKXVODYD£HFKRY¼3UDKDOHW
QDUD]LOD
0LQHU¼O\ X{ÈY¼P SUDYLGHOQÇ YÈFH MDN URN\ 3URVWDWD VH PL VWDELOL]RYDOD SOHw QD KODYÇ R SUÔPÇUX FP
SOQÇREURVWODYODV\]D{ÈY¼QÈDY\SUD]GÍRY¼QÈVHPLVURYQDORDFÈWÈPVHFHONRYÇYHOPLGREÓH2EMHGQ¼Y¼P
/DGLVODY-LUÃÈN9\VRNÄ0ØWROHW
SOHFKRYN\PLQHU¼OÔDGÇNXML
&KWÇODE\FKY¼PSRGÇNRYDW]DSURGXNWNWHUØQDEÈ]ÈWH9\X{ÈYDODMVHPSOHFKRYNXPLQHU¼OÔ]OHSwLOVHPLVWDY
FXNURYN\]SHYQLO\VHPLQHKW\DYODV\9QRFLMVHPVHSURERX]HODVNÓHÃHPLYQRK¼FKDOHWHÊVSÈPNOLGQÇ
0DUWD6YRERGRY¼0QÈwHNSRG%UG\
FHORXQRF3URWRE\FKSURVLOD]DVODWGDOwÈEDOHQÈ
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSR
FKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXV
NX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
NP7_15_0507.indd 16
SC-350604/01
.DPHQQÄ]GUDYÈVUR
04.05.15 21:02

Podobné dokumenty