Zápis ze zasedání parlamentu

Transkript

Zápis ze zasedání parlamentu
 Zápis ze zasedání parlamentu 18. 6. 2015 19:00, Bubeneč
ská kolej Zápis provedla:​
Marie Hoť
ková 1
Začátek schůze 19:00 Prezentační listina – delegáti 1. Nicola Kyjevská ­ FK BION 2. Pavel Nekrasov ­ ORLÍK 3. Ondrej Pisarčík ­ BUK 4. Alexandr Jegorov ­ STOH 5. Vladimír Balhárek ­ Pod­O­Lee 6. Aneta Burešová ­ ISC 7. Pavel Průcha ­ ESC 8. Marie Dvořáková ­ EFDRIVE 9. Lukáš Koštenský ­ Masařka 10. Jakub Brož ­ SiliconHill 11. Alena Nevečeřalová ­ IAESTE 12. Michal Halenka ­ CEN 13. Stanislav Jeřábek ­ AS ČVUT Prezentační listina –hosté 1. Michal Šimek ­ EFDRIVE 2. Lukáš Kasič ­ KPOD 3. Petr Beneš ­ KPOD 4. Ota Tořínský ­ KPOD 5. Lukáš Tájek ­ KPOD 6. Ondřej Barda ­ IAESTE 7. Marko Žbirka ­ KPOD 8. Jozef Šebák ­ KPOD 9. Jan Ševčík ­ KPOD 10. Jozef Beneš ­ KPOD 11. Marianna Gedrová ­ KPOD 12. Jakub Jenča ­ KPOD 13. Tomáš Suk ­ KČ 14. Tomáš Pokorný ­ BION 15. Pavel Trutman ­ BUK 16. Stanislav Olivík ­ SIN 17. Petr Pražák ­ MK 18. Václava Sedlmajeová 19. Jan Vacek ­ EFDRIVE 20. Vitaliya Gusarova ­ ORLÍK 21. Ivaliia Shmurak – ORLÍK 22. Petr Hnyk ­ STOH Dokument1
Zápis ze zasedání parlamentu 18. 6. 2015 19:00, Bubeneč
ská kolej 23.
2
Informace z klubů IAESTE​
– nic nového BION ​
– nic nového ORLÍK​
­ infance, párty Příchod: BEST 19:08 Příchod: ESC 19:08 BUBEN ​
– akce MAYDAY, grilování 24. 6. pod názvem Upal se Klub Čajovna​
– volby, nové vedení BEST ​
– nový board Silicon Hill​
– nic nového, zvykli si na rekonstrukci areálu Masařka ​
– volby eFDrive​
– druhé narozeniny, příprava akce UZEL ISC ​
– vyhráli cenu za web, ukončení semestru ESC​
– 2 workshopy Pod­O­Lee​
– Doplněné zápisy a výroční zpráva bude odeslána dnes (18. 6. 2015). Problémy se špatně zaslanými penězi. Klub předložil výpis účtu, kterým doložil zaslání peněz na špatný účet. Dále proběhla schůzka Karla Jakubů, Ladislava Balhárka s Michalem Halenkou a Sašou Zejnilovićem, kde se dohodli na nápravě. V rámci pozastavení klubu se zjistila chyba banky, která špatně zrušila účet, a došlo k vyřešení špatné platby. Byl zjištěn problém s přidělením hlasovacího práva pro správce hudebny, které bylo uděleno na základě konzultace s Tomášem Roubalem. Problém s dvěma předpisy, které se překrývají. Klub chce situaci konzultovat s Centrálou. Delegát žádá e­mail s dovysvětlením situace špatné platby pro členy klubu. Delegáti nemají otázky na klub Pod­O­ Lee. Michal Halenka se ptá, zda chtějí delegáti čekat na Karla Jakubů. Vladimír Balhárek informuje, že Karel Jakubů dorazí po 20:00. Delegáti souhlasí s počkáním na Karla Jakubů. Michal Halenka žádá delegáty, aby si stanovili program. Příchod: Václava Sedlmajerová 19:21 Klub Pod­O­Lee pokračuje v informování o stavu klubu. Chtějí, co nejdříve odpozastavit klub, aby mohli pokračovat v projektech. Klub se neodvolal proti pozastavení z důvodu uznání chyb. Nechtěli, aby to vypadalo jako vzdor. Delegát klubu si nemyslí, že bylo nutné pozastavit klub kvůli chybějícím zápisům a výroční zprávě. Michal Halenka vysvětluje nedodání výroční zprávy, které bylo několikrát slíbené a urgované. Jakub Brož připomíná zasedání studentského parlamentu 18. 5., který Dokument1
Zápis ze zasedání parlamentu 18. 6. 2015 19:00, Bubeneč
ská kolej byl nejasný a zmatený. Dále se řešila prosincová rezignace správce bezpečnosti na NEWS, neupozornění Kontrolního výboru na předpisy a časté kontroly klubu Kontrolním výborem. Lukáš Kasič chtěl znát názor Parlamentu na pozastavení klubu. Parlament sdílí názor, že bylo pozastavení oprávněné. Lukáš Kasič chce vědět, co by měl klub dělat. Jakub Brož navrhuje odvolání předsedy. Michal Halenka upozorňuje, že delegát klubu nebyl schopen na parlamentu (18. 5.) říct, kdo je členem představenstva. Příchod: Jan Vacek 19:41 Příchod: Stanislav Jeřábek (19:41) Stanislav Jeřábek se omlouvá za pozdní příchod a přidává se do diskuze. Povídá o tom, jak byl na zasedání představenstva KPOD (27. 5.). Bohužel neví, jak to na těchto zasedáních chodí, protože nefunguje komunikace s unií. Shrnuje zasedání představenstva KPOD do hádek a výmluv proč to tak je. Dle jeho názoru se pozastavením nastartuje komunikace. Navrhnul jmenovat nového delegáta za klub. Lukáš Kasič souhlasí a chce na tom zapracovat. 3
Info z AS ČVUT Stanislav Jeřábek informuje o dění v akademickém senátu. Mezi body patří stanovení nového studijního a zkušebního řádu. Doporučuje sledovat Facebook akademického senátu. Přednášky povinné nebudou, ale změní se podmínky pro udělení červených diplomů a zruší se fialové diplomy. Počet pokusů na ukončení předmětu bude 2+2 a balíček šesti třetích pokusů. Důvodem je motivace učit se na první pokus zkoušky. Zrušil se papírový index. Bude příkaz, do kdy musí vyučující zapsat známku ze zkoušky. Odchod: Jakub Brož 19:51. Komisionální zkoušení bude upřesněno v podmínkách prorektora. Příchod: Jakub Brož 19:54 Prezentace plánů k podávání operačního plánů Příchod: Orlík 19:55 Jakub Brož se táže, zda byly schváleny peníze pro Strahov. Stanislav Jeřábek informuje o neschválení těchto peněz. 4
Různé Michal Halenka nabízí školení v Brně­AKSA: support, školení, soft skills, vysokoškolská legislativa, servis poradenství, nízké ceny pro členy. Marie Hoťková nabízí možnost nákupu nůžkového stanu pro centrálu unie ve spolupráci s rektorátem. Při nákupu více stanů by se mohlo dosáhnout na množstevní slevu. Dokument1
Zápis ze zasedání parlamentu 18. 6. 2015 19:00, Bubeneč
ská kolej Vladimír Balhárek informuje o zaslání výroční zprávy do konference parlamentu. Michal Halenka oznamuje, že termíny zasedání parlamentu pro další semestr budou zaslány během léta. 5
Konec schůze 20:15 Dokument1

Podobné dokumenty