Jak vznikal nový sportovní trend

Transkript

Jak vznikal nový sportovní trend
Jak vznikal nový sportovní trend – fitness
Nový sportovní trend – fitness se vyvinul ze silového sportu jako je kulturistika a
částečně silový trojboj. Když se podíváme zpět o jedno století, zjistíme, že se člověk
odjakživa snažil nějakým způsobem zlepšit svoji fyzickou výkonnost. Lidé používali
svoji fyzickou zdatnost v dřívějších dobách ke zlepšení bojového potencionálu a
hlavně k přežití v přírodě, vyjímečně k udržení nebo zlepšení zdraví. Později bylo
tělesné cvičení výsadou zámožných, kteří do toho vložili můzu a bojové úmysly. Ani
v dnešní době to není jiné. Fitness trénink se provozuje v zemích, kde to dovolují
časové a ekonomické podmínky. Ve fitness centrech se dnes cvičí více
z preventivních a zdravotních důvodů. Nový trend vede k uvědomělé výživě, udržení
a zlepšení tělesných funkcí a z toho následné zlepšení životních kvalit. Stále
přibývající znečištění životního prostředí a stoupající kriminalita vede k hromadnému
útěku do sportovních zařízení, ve kterých klimatizace zlepšuje vzduch, nikoho při
běhání či joggingu neobtěžují psi ani devianti.
Jak šel vývoj fitness trendu po různých etapách dle letopočtů:
1820 – V Německu se cvičí pod širým nebem. Zakladatel tohoto cvičení Friedrich
Ludwig Jahn směruje pohybové cvičení k tělesné zdatnosti s vlasteneckými a
paravojenskými prvky.
1850 – V USA vzniká první „Gymnázium“, zkráceně „Gyms“. Města podporují
částečnou renovaci továrních hal. Začíná gymnastika s různým náčiním, začínají se
používat nejjednodušší činky a zátěže.
1880 – V Anglii je provozování sportovišť výsadou vyšších vrstev, aby si urození,
vysocí důstojníci, úředníci a bohatí majitelé továren mohli zkrátit čas. Běžní lidé znají
sportovní činnost hlavně v souvislosti s tržnicemi a slavnostmi. Hlavní atrakcí bývá
„Silný muž“. Nejznámější pro své skvělé předváděcí schopnosti je Eugen Sandow,
jež je velmi vyhledávaný. Získává titul „Profesorský majestát vědecké tělesné
kultury“, díky němu velmi zbohatne. Jistě byl „Schwarzeneggerem“ své doby.
1903 – V USA vzniká stále více sportovišť (tréninkových hal). Bernarr Mc Fadon,
milionář, sportovní nadšenec a vydavatel časopisu „Fyzická kultura“ zakládá soutěž
„Nejlépe stavěný muž Ameriky“. Zájem soutěžících se přesouvá od silových atletů ke
kulturistům této doby.
1904 – Vídeňský lékař Max Herz si nechává vyrobit u německé firmy Rossel & Co ve
Wiesbadenu speciální tréninkové stroje pro své pacienty, jejichž zvláštností je změna
odporu, jež zabezpečuje uprostřed uložené excentrické kolo. Je to první zmínka
v dějinách výroby tréninkových strojů, dlouho před Arthurem Jonesem a jeho
Nautilusem. Bohužel začíná první světová válka a tyto stroje se ztrácí, také nejsou
žádné peníze na výrobu dalších.
1921 – Legendární Angelo Siziliano, známý pod pseudonymem „Charles Atlas“
uveřejňuje kurzy silového tréninku v knize a také v dálkovém studijním kurzu. Rozvíjí
přitom dále myšlenku Sandowa a Mc Faddona, čímž zakládá tréninkové principy
pozdějšího bodybuildingu. Jeho tréninkové kurzy dosahují velkého úspěchu
v anglicky mluvících zemí.
1
1939 – Koná se první soutěž Mr. Amerika. Není předepsán žádný jednotný oděv,
žádné proporce ani způsob pózování. Uchazeči o titul přicházejí z různých druhů
sportu jako je americký fotbal, zápas, plavání a vzpírání. Ti nejlepší však jsou
výhradně ze sportů, kde se zdvihají činky. Rychle se odděluje bodybuilding od
ostatních sportů.
1940 – „Síla pro radost“ – výtažek Hitlerovy řeči o tréninku: „Na prvním místě kladu
důraz na zdravé zdatné tělo, pak až na jeho duševní schopnosti získané vzděláním“.
To je typický způsob fanatismu (hnát davy za fyzickou stránkou těla).
1943 – Charles Clarence Ross dosahuje v USA národního úspěchu jako kulturista
průkopník. Je považován za prvního opravdového kulturistu.
1946 – Zakládá se mezinárodní kulturitická federace IFBB, jejímiž zakladateli jsou
bratři Weiderové.
1948 – Byla založena další kulturistická federace NABBA. První soutěž Mr.
Universum v Londýně vyhrává John Grimek. V USA se otevírají první komerční
kulturistická studia. Nazývají se stejně jako dřívější velké tréninkové haly – „Gyms“
(Gymy).
1950 – Ve sluneční Kalifornii se zřizují gymy přímo na pláži, nejčastěji tvoří zařízení:
jednoruční a velké činky, lavičky a plot z očkového drátu kolem dokola. A tak vzniká
dnešní „svalová pláž“. Kulturistika se stává „kalifornským druhem sportu“.
1955 – V italské filmové metropoli Cinecitta u Říma se začíná natáčet film Herkules.
Hlavní roli obsazuje dobře vypadající američan Steve Reeves (Mr. Universum 1950).
Tento film podnítí v patnáctiletém Arnoldovi opravdové „velvyslanectví“ kulturistiky.
1959 – Peter Gottlob otvírá první kulturistické studio v Německu. Bude…
1962 – …mistrem Německa. V USA začíná vzestup kanaďana Joe Weidera jako
nejvyššího představitele kulturistiky. Jako první poznává a využívá potenciál tohoto
sportu. Sám se nazývá jako „praotec“ kulturistiky (Master-Blaster nebo trenér sedmi
miliónů kulturistů). Sepisuje principy kulturistiky (Weiderovy principy), propaguje svoji
federaci, vyrábí produkty z bílků, tréninkové stroje, provozuje kurzy, vydává knihy a
odborné časopisy atd.
Joe Weider doslovně:
„Snaž se aby si vynikl, předčil sám sebe, miloval své přátele, mluvil pravdu, byl věrný
a měl v úctě otce i matku. Tyto principy ti budou pomáhat, pán Tvůj bude při tobě,
učiní tě silným, dá ti naději a povede tě na cestě k úspěchu.“
Zakládá soutěž Mr. Olympia. Se svým bratrem Benem rozvíjí největší kulturistickou
federaci.
1965 – Prvním Mr. Olympia se stává američan Larry Scott.
2
1967 – Rakušan Arnold Schwarzenegger se stává poprvé Mr. Universum. Americký
vojenský lékař major Kenneth H. Cooper, sportovní medik a trenér astronautů,
publikuje svoji knihu Aerobics, jež je instrukcemi ke stupňování výkonnosti. Touto
knihou spouští v USA vlnu joggingu. Kniha též vychází v němčině v roce 1970 pod
názvem Pohybový trénink. Cooper mohl doložit podle testů na tisícovce vojenských
posluchačů pozitivní působení vytrvalostního tréninku – aerobicsu – na srdeční oběh.
Tímto vzniká nový fitness obor podle Coopera pojmenovaný aerobics.
1968 – Němec Bernd Zimmermann otevírá první studio v Rakousku v osmnáctém
vídeňském okrsku (Europ-Sport-Center). Hlavní specializací jsou asijské bojové
techniky karate a také tělesná výstavba pro dámy i pány. V Peutenhausenu (SRN)
zakládá Josef Schnell svoji firmu na výrobu strojů na posilování a rozvíjí svoje stroje
o převody (synchronní stroje), které již zohledňují silové křivky. V následujících
desetiletí budou mnozí Schnella kopírovat a vylepšovat.
1969 – Karat zaznamenává rozmach i v Rakousku. Zimmermann přivádí do svého
Europ-Sport-Centra jako šéf trenéra pro karate Güntera R. Pölzera, který je prvním
držitelem černého pásu. V následujících dvou letech vyučuje přes dva tisíce žáků a
přináší tak Rakousku devět mistrů. Europ-Sport-Center se stává proslulým. Karate
zaznamenává v celé Evropě rozmach.
1970 – Američan Arthur Jones přináší na trh první tréninkový stroj s excentrickou
technikou (vačka působí jako mechanická průběhová křivka). Arnold
Schwarzenegger získává svůj první titul Mr. Olympia. V Rakousku vznikají první
fitness studia. Slovo fitness se již běžně používá.
1971 – Američan Arthur Jones zakládá na Floridě (Lake Helen) svoji firmu Nautilus
Sports Medical Industries. Posilovací stroj Nautilus pojmenoval podle tvaru Nautilovy
mušle, která vypadá podobně jako excentrický kotouč. Patnáct let je považován
Nautilus na americkém trhu jako vzor moderního tréninkového stroje. V Rakousku
roste zájem o bydybuilding. Ve větších městech se otvírají první studia, často
vybavená svařovanými stroji „na koleni“.
1975 – Arnold Schwarzenegger vítězí v jižní Africe po šesté jako Mr. Olympia. Vzniká
film Pumping Iron.
1978 – Začíná se mluvit o novém raketovém sportu – squashi.
1980 – Arnold Schwarzenegger vyhrává svůj sedmý titul Mr. Olympia. Koná se první
soutěž Miss Olympia, kterou vyhrává Rachel McLish. V letech 1984 – 1989 dominuje
šestkrát jako vítězka američanka Cory Everson. Američtí sportovní vědci Bob a Jean
Anderson vydávají svoji knihu Strečink. Vlna strečinku zasahuje i Evropu. Vzniká
německá firma Galaxy vyrábějící posilovací stroje. V exkluzivních studií se objevují
první elektronické rotopedy. Počet sportovních studií začíná výrazně stoupat.
1982 – Jane Fond otevírá svoje dvě první aerobics studia v San Franciscu a Los
Angeles. Její kniha Cítím se dobře obsahuje mnoho cvičebních programů a téměř
polovina této knihy je věnována zdravé výživě a zdravému vedení života. Tuto část
knihy, ačkoli je důležitější, bude méně čtená nežli ta věnovaná samotnému cvičení.
3
1983 – Filmová herečka Sydne Rome popularizuje aerobics v Rakousku a Německu.
Média vyzdvihují aerobics a nazývají ho hromadným druhem pohybu. Začíná největší
rozmach fitness všech dob.
1984 – Začíná velký rozmach aerobics studií. Také v Rakousku nabízí mnohem více
studií aerobics. Aerobics se stává nejlepší reklamní akcí jak přilákat nejvíc lidí ke
cvičení. Studia se stávají elegantnější, vkusnější a prostornější. Stále více se odlišují
fitness centra od ryzích bodybuilding studií. Černý američan Lee Haney vyhrává
první titul z celkových osmi na soutěži Mr. Olympia. Haney je vzorovým příkladem
grandiózní ale špatně „prodané“ sportovní kariéry. Ač překonal Schwarzeneggerův
rekord v počtu titulů, nestává se nejslavnějším kulturistou. Je to zejména
způsobenou nenapodobitelným Schwarzeneggerovým charismem a další filmovou
kariérou, kde předvádí svoje svaly. Titul Mr. Olympia získalo v letech 1965 – 1991 jen
osm kulturistů, zde je jejich výčet:
Lee Haney (8x)
Arnold Schwarzenegger (7x)
Frank Zane a Sergio Oliva (3x)
Franco Colombo a Larry Scott (2x)
Samir Bannout a Chris Dickerson (1x)
Britská firma Precor/Sairmaster prezentuje první optimální běhací stroj pro studia.
1985 – Touha po získání zlaté medaile láká na parket za aerobicsem mnoho nových
nadšenců. V Rakousku a Německu postačuje téměř každý vyprázdněný prostor pro
vznik aerobics studia. Málokteré aerobics studio vlastní kvalifikované trenéry,
k provozu stačí firemní znak s názvem studia. Mnoho nových investorů nesází jen na
aerobics, nýbrž na multifunkční velká zařízení s tenisem a squashem. Fitness a
aerobics, sauna a solárium je již standardním vybavením studií.
1986 – Evropští výrobci posilovacích strojů, jmenujme Galaxy a Gym 80, sází na
konvenční výrobu strojů oproti americké konkurenci. Typické konstrukce amerických
strojů však zaplňují trh. Z chicagské firmy Bally se vyvíjí firma na výrobu posilovacích
strojů Life-Fitness. Legendární Life-Cycle začínají vstupovat do evropských studií. Na
trhu se objevují nové technologie ve výrobě posilovacích strojů (pneumatika,
hydraulika, elektrotechnika). Koná se první fitness veletrh FIBO v Kolíně nad Rýnem.
Vlna aerobicsu utichá, mnohá studia v Evropě jsou uzavírána, zůstávají jen dobře
vedená fitness centra.
1987 – Hamburský výrobce výživy Haleko přebírá americké trhy se svojí produktovou
linií Multikraft.
1988 – Konají se olympijské hry v Soulu. Z dopingu je usvědčen kanadský sprinter
Ben Johnson. Anabolika jsou skloňována ve šech pádech a ve všech médiích.
V grazovském spolkovém ústavu pro tělesnou výchovu (BafL) se otevírá první
státně uznávané odborné vzdělání pro bodybuilding a to na popud svazu kulturistiky
a na tlak veřejnosti.
1989 – První oficiální mistrovství ameriky v aerobicsu v San Diegu v Kalifornii.
Aerobics zaznamenává zlepšení v návštěvnosti ve studiích zejména díky LowImpactu. V Rakousku se otevírá tři a půl tisíce metrů čtverečních velké fitness
centrum Manhattan ve Vídni, které je vybudováno podle receptu new yorského
4
Vertical Clubu a londýnského Barbican Clubu. Kromě gigantománie přináší tento
nový objekt jako novinku využití medicíny ve sportu. Poprvé je uvedena výkonnostní
diagnostika a testy. Fitness dospívá a je koníčkem pro širokou veřejnost a tím
přispívá ke svému dalšímu rozvoji. Kvalitně odborně vedená studia svoje návštěvníky
podrobují vstupní kontrole a sestavují jim individuelní tréninkové zatížení. Pod
vzájemným konkurenčním bojem se začínají fitness centra zvětšovat a zkvalitňovat
svoje služby.
1990 – Nastává druhá vlna aerobicsu. Aerobics je podroben přezkoumání z pohledu
ortopedu a přihlíží se na zdravotní aspekty tohoto cvičení. Vznikají nové formy
aerobicsu (Rebounding, Cardio-Funk, Hip-Hop atd.). Nejvíce však „frčí“ Step-up.
Aerobics se také doplňuje o zábavnější formy cvičení jako je Rubberbands a
Exertubes. Koná se první mistrovství světa v aerobicsu v San Diegu.
1991 – V Lineckém BafL se pod vedením ředitele Mag. Leitnera otevírá jako pilotní
projekt speciální vzdělání Trenér pro kondiční posilování, cesta k povolání trenéra
fitness je již umožněna. Dosavadní učitelské tělovýchovné čekatelské vzdělání bylo
buď v oboru učitel kulturistiky čekatel nebo ve všeobecném tělovýchovném vzdělání.
Nový vzdělávací program se širokým odborným záběrem odkrývá všechny oblasti
provozování fitness. Je to první státní vzdělání pro trenéry fitness v Evropě. Vznikají
pochybnosti o jakékoliv přenosnosti amerických konceptů fitness podniků a jejich
rentability v evropských podmínkách. Zřizovací a provozní náklady u nich převyšují
příjmy. Podle jedné studie je na německém trhu až 80% velkých fitness zařízení na
hranici rentability. Zastavilo se uspořádání trhu ve fitness branži, přizpůsobil se tisk a
posílil se kapitál. Riskantní investice přispívají k likvidaci některých menších fitness
studií. Arnold Schwarzenegger přechází od filmového imidže drsných bojovníků
(Conan, Terminátor, Predátor atp.) k jemnějším filmovým rolím (Učitel ze školky,
Dvojčata atp.). Také se stává poradcem amerického prezidenta G. Bushe ve věcech
národního fitness.
1992 – Lékaři, fyzioterapeuti a sportovní vědci odkrývají posílení zdraví pohybem.
Různé sportovní, fit, medicínské, psychologické, rehabilitační, wellnes a jiné instituty
začínají různým fitness zařízením konkurovat. Následná vlna se tím vyznačuje.
1994 – Nové trendy převzaté z gymnastiky se začínají prosazovat (Fit-ball, Slideaerobics, Aquaaerobics, Kara-T-Robics, Box-aerobics atd.), ale ne všechny na delší
dobu zakoření, trh fitnessu se pomalu přesycuje.
1995 – Mezi veřejnost vstupuje novinka ve světě fitness – spinning (skupinová jízda
na rotopedech s hudbou). Je to v podstatě cardio trénink ve skupině pod dohledem a
motivací instruktora. Některá fitness studia si ho pro investiční problém nemohou
dovolit. Také mnoho majitelů studií je již opatrných.
1996 – V USA je již fitness trh několik let nasycený. Konkurenční boj tlačí mnoho
zařízení ke zlevňování. Také aerobics trend začíná ochabovat. Technika tanečních
kroků v choreografii je stále více náročnější a pro průměrné lidi leckdy
neproveditelná. V San Diegu a Los Angeles se začínají zavírat velká studia a klesá
počet účastníků kurzů.
5
1997 – V new yorské městské části Manhattan se otvírá největší fitness komplex na
světě Chelsea Piers, který má 50.000 čtverečních metrů. Sedm tisíc čtverečních
metrů je využito pro cardio, 4.700 čtverečních metrů patří posilovně. Dále se v tomto
komplexu nachází lední hokej, šest drah plavecké haly, fotbal, plážový volejbal,
studiový golf, basketbal, horolezecké stěny, ringy pro box, 400 m běžecké dráhy ve
studiu, lékařské centrum atd. V německy mluvících zemích se organizují prodejní
trhy s maratóny při hudbě v aerobics sálech. Vydávají se velké náklady za reklamu a
licence.
1998 – Také v Německu a Rakousku podobně jako před několika lety v USA začínají
cenové boje podmíněné velkou konkurencí a vyrovnaností nabídky. Konkurenční boj
vyhrává fitness centrum Kette Club Danube ve Vídni, který vede ve dvanácti fitness
zařízení tvrdou cenovou politiku, k zármutku mnohých konkurentů.
1999 – Na Rakouském fitness trhu se prosazuje více trend Ketten fitness center,
které již ovládá i další západoevropské země. Ketten studia se stávají mezinárodní
korporací.
2000 – Kam směřuješ – fitness?
Z němčiny přeložil: Martin Hojda
6

Podobné dokumenty

Schválené dotace pro rok 2016

Schválené dotace pro rok 2016 Na účast vč. přípravy na nejvyšších kulturistických soutěží pořádaných v Irsku MS federace WFF a v Anglii Mr. Universe federace NABBA.

Více

V Podivíně 8.9.2014 Vážení obchodní přátelé, na

V Podivíně 8.9.2014 Vážení obchodní přátelé, na usuzovat na přítomnost toxických ftalátů. Proto jsme se rozhodli u vytipovaných sad gumiček a jejich doplňků ještě zadat dodatečná měření na přítomnost ftalátů, které se mohou přidávat i do jiných ...

Více

Magazin_Vas_Zlin_2016_06_webdata

Magazin_Vas_Zlin_2016_06_webdata se, že areál na Kudlově, kterému po osmdesáti letech od jeho založení mnozí psali nekrology, možná ještě z hrobařovy lopaty uteče a začíná se otevírat lidem. Ožívají tady nové aktivity, které odkaz...

Více

ZDE - Eurostar

ZDE - Eurostar CD přehrávač RCD-1520 používá D/A převodník Wolfson a v duchu tradice vyšších modelů Rotel ani tentokrát nechybí dekodér subformátu HDCD. Centrálně umístěná CD mechanika se zmíněným slotem je preci...

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu majetkových práv zastoupené Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Více

habil_prace_Stackeova

habil_prace_Stackeova Kanada. Velkou zásluhu na jejím zrodu a vývoji měli Američané bratři Joe a Ben Weiderové, kteří tuto organizaci ovládali až do nedávné doby, vybudovali celosvětové „impérium“ a pod svým vlivem drže...

Více